Menganalisis Tasawur Dan Kosmologi Masyarakat Melayu

Kajian tentang etnosains atau etnomatematik mempunyai kaitan dengan budaya pemikiran sesuatu kaum yang melibatkan agama, bahasa, pandangan kosmologi, sosiobudaya, adat resam serta perkara yang berkaitan.Tidak ada tamadun yang tidak mempersoalkan tentang kosmologi.Alam yang terbentang luas ini menjadi bahan renungan setiap tamadun atau masyarakat.Setiap masyarakat mempunyai aksiom tertentu tentang kejadian alam.Setiap masyarakat mempunyai tafsiran berkaitan hubungan Tuhan dengan alam semesta.Masyarakat Melayu tidak terkecuali dalam perkara ini.

Mereka mempunyai pandangan sejak zaman berzaman mengikut pengaruh pandangan alam sepanjang generasi.Ilavrita.Alam semesta dijadikan dalam pusingan tertentu yang dimulakan dengan penciptaan dan berakhir dengan kemusnahan besar. Bermula segala sesuatu menurut kosmologi ini, asalnya daripada air yang digelar matritamah.Ketika itu, tiada langit dan tiada bumi. Dalam penciptaan, telur semesta akan terapung di atas air, lalu pecah dan bermulalah penciptaan.Dvipa dan dikelilingi oleh laut. Pusat kosmos itu terletak pada sebuah gunung agung yang digelar Mahameru.Gunung ini digambarkan sebagai gunung yang tinggi hingga kemuncaknya sampai ke langit.

Orang Melayu di bawah pengaruh Hindu menerima konsep ini dan berakar umbi dalam masyarakat sebelum Namun demikian, masyarakat Melayu kuno yang dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan Hindu turut merakamkan teori kosmos yang tersendiri dan kebudayaan Hindu turut merakamkan teori kosmos yang tersendiri dan menganggap alam langit sebagai alam kayangan, alam mahameru, alam Brahma, catur mukha dan seumpamanya yang menunjukkan pengaruh Hindu yang ketara dalam teori itu.

Kejadian alam seperti gerhana matahari dan bulan dilihat mereka sebagai kemurkaan semangat tertentu. maka kosmologi tersebut turut mengambil tempat dicelah-celah pentafsiran kosmologi Melayu Islam. Sumatera mewakili konsep gunung Mahameru yang menurunkan anak raja kayangan yang kemudiannya menjadi raja di Minangkabau. mempunyai tanggapan tersendiri tentang penciptaan alam semesta dan pemikiran yang berkaitan dengannya. gunung. sarwa. walaupun primitif. pokok dan yang seumpamanya. jagat dan sarwajagat untuk maksud tertentu yang dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat tersebut. sama ada berdasarkan kitab wahyu. mitos. Tanah Kelam (bumi) dan Tanah Lirang (bawah bumi). dan nenek moyang menurut mereka. mereka menggunakan istilah-istilah seperti buana.Bahkan mereka pun mempercayai kewujudan malaikat yang mencabut nyawa insan yang dinamakan Sabit dan Maut. Setiap bangsa dalam dunia. Suku Semai menamakan alam ini sebagai Surgaak atau Mengkah Sagar. mempunyai kosmologi tersendiri.Selain itu. Mereka mempercayai bahawa alam ini dijadikan dalam bentuk yang berlapislapis.Manusia. atau falsafah pemikiran warisan turun temurun.Ada suku kaum Melayu Asli yang mempercayai bahawa dunia ini dijadikan dalam tiga lapisan iaitu Tanah Julang (atas langit). bukit.Sejarah Melayu. paya. . namun tamadun Melayu yang pernah berada di bawah pelbagai pengaruh budaya sebelum Islam. tasik. Setiap bangsa. mendiami Kelam manakala Lirang pula didiami oleh roh orang yang telah mati.Mereka percaya bahawa ada semangat yang baik dan ada pula semangat yang jahat. angkasa.Mereka mempercayai alam ruh dan alam akhirat. Orang Melayu Asli di negara ini ada yang menganut kepercayaan animisme yang mempercayai kuasa ghaib atau semangat yang mengawasi tempat-tempat tertentu seperti sungai.Walaupun kosmologi Melayu moden lebih dipengaruhi oleh kosmologi Islam. semangat.Kisah ini kemudiannya diungkapkan dalam mentera oleh pawang Melayu untuk dibacakan bagi tujuan tertentu. menyebut gunung Siguntang-guntang di Palembang.

Orang Melayu tradisional menghayati satu cara hidup yang dianggap unggul dari segi kaca mata pandangan moden semasa. Mereka meminta pertolongan jin dan syaitan dalam perubatan dan sihir. Penghayatan pandangan ini. Hanuman Kera Putih dalam plot ceritanya yang jelas menunjukkan terdapat unsur kehinduan di dalam persembahan itu. bahkan bagi mereka dimensi fizikal yang amat penting bagi sains dan teknologi moden hanyalah satu manifestasi kecil fenomena alam ini yang kewujudannya sebenarnya bergantung kepada dimensi hakikat dan ruh yang maha seni. Pandangan masyarakat tentang penciptaan alam bukanlah timbul tanpa asal usul yang tersendiri. Siti Dewi.Generasi ini pula mewarisinya daripada generasi yang lebih awal. Mereka mempunyai banyak mitos yang menyebut balik tentang mitos kayangan ini seperti peranan yang dimainkan oleh Sri Rama. gurindam dan syair. Pandangan mereka sekali-kali tidak terhad kepada manifestasi material alam. Bagi orang Melayu tradisional. Hindu dan Buddha.Orang Melayu silam turut mempunyai konsep kosmologi yang dipengaruh oleh budaya animisme. kesemua falsaha itu bersetuju bahawa kuasa itu berbentuk ghaib dan maha berkuasa. dan penunggu. Seseorang pengkaji akan dapat memerhatikan bahawa dalam falsafah kosmologi antara kaum dan masyarakat di dunia ini terdapat banyak persamaan konsep khususnya tentang kewujudan kuasa mutlak yang menciptakan alam semesta. Raja Muda Laksmana. mereka melihat alam tabii ini sebagai penuh dengan makna. mereka membaca mentera yang menyebut asal kejadain alam dan makhluknya. Wayang kulit yang merupakan warisan budaya silam menjadikan watak tersebut sebagai latar belakang persembahannya.Mereka memuja semangat. Walau apa pun nama yang diberikan kepada kuasa itu.Mereka memohon perlindungan daripada penunggu pokok dan gua. simbolisme. misalnya.Mereka kebanyakannya menerima perkhabaran tentang alam dan manusia menerusi generasi terdahulu. Antara manifestasi keunggulan tersebut ialah apa yang terkandung dalam pandangan alam (Weltanschauung) dan budaya alam bangsa Melayu. . dapat diperhatikan secara praktis dalam kehidupan seharian dan kemasyarakatan mereka.

Walaupun kepercayaan dan pandangan alam mereka dianggap bertentangan dengan kenyataan moden atau pandangan sains. Oleh itu dalam "alam Melayu.Ciri keunggulan lain ialah orang Melayu tradisional juga boleh dikatakan sebagai hidup berteraskan prinsip harmoni dengan alam.Ritual dan manifestasi kebudayaan tersebut biasanya digariskan oleh semiotik tabii dan kosmologi kebudayaan yang diwarisi dan dimantapkan generasi demi generasi. alam tabii dianggap penuh dengan unsur-unsur ghaib dan mistik. ialah mengenai kepercayaan bahawa alam fizikal ini hanyalah manifestasi kecil atau hijab bagi alam metafizik. tumbuh-tumbuhan. Namun demikian. sufi dan wali Allah) berinteraksi dengan haiwan." haiwan. bercakap dengan mahluk lain selain sesama manusia hanyalah dalam cerita dogeng. Islam dan Barat merupakan pengaruh yang memberi kesan kepada pembentukan semiotik dan kosmologi Melayu.Haiwan. Dalam dunia Melayu. hal tersebut tidak dianggap dongeng atau fiksyen. tumbuh-tumbuhan dan batu-batan mampu bercakap. Hampir tidak ada langsung manusia Melayu tradisional yang akan menidakkan kosmologi mereka. bomor. Hindu. khususnya dari barat. Keharmonian ini dihayati melalui ritual dan manisfestasi kebudayaan. dan bahkan batu-batan dilihat lebih daripada sudut simbolisme transendentalnya berbanding daripada sudut manifestasi fizik dan duniawinya.Unsur-unsur luar tersebut datang daripada timur dan barat.Intipati ini. Perkembangan semiotik tabii dan kosmologi kebudayaan generasi-generasi tersebut menyerap pelbagai unsur yang datang dari luar ruang budaya Melayu asli. pawang. bahkan bermadah secara bernas setanding dengan sebarang pujangga manusia. antara lain. Bagi kebanyakan manusia moden. Kemampuan bertinterkasi tersebut juga merupakan landasan yang membuka jalan bagi manusia Melayu mampu hidup berharmoni dengan alam tabii.Pada asasnya intipati semiotik Melayu ada hubungannya dengan pelbagai dimensi pandangan alam Melayu. tumbuhan dan batu-batan pada tingkatan yang sukar diterima dan untuk dibayangkan oleh manusia sekular. Alam Melayu juga dimana manusia (khasnya syaman. intipati semiotik dan kosmologi Melayu masih terpelihara. Buddhis. .Dalam kosmologi Melayu.

Gagasan ini termasuk mereka yang menghuni kawasan geografis yang dikenali kini sebagai Burma. Orang Melayu yang pertama menghuni kawasan nusantara Melayu ini dipercayai kira-kira 50 000 s.Gagasan bahasa itu merupakan bahasa ibuda rantau Asia Tenggara dan kepulauan Pasifik.Kedua-duanya pula bukanlah statik dan juga bukan sejenis.Hal ini kerana sumber semiotik dan kosmologi sebenarnya datang daripada senubari manusia Melayu dan masyarakatnya. Dicabang sebelah barat pula yang juga dikenali sebagai "cabang Malaysia" ialah bahasa Melayu. Kambodia. Fillipina dan kepulauan polinesia sehingga ke pulauan Hawaii. dan Indonesia. . Ditengah-tengah pula ialah bahasa orang-orang asli semenanjung dan juga kepulauan Borneo. begitu juga sifat semiotik.Pelbagai suku kaum Melayu telah memupuk semiotik dan kosmologi yang pelbagai sesuai dengan ragam puak itu. Indonesia. "Bahasa Melayu" tersebut tergolong dalam rumpun bahasa-bahasa MalayoPolinesia. dan Tagalog. bahasa-bahasa Indonesia (misalnya Java.Sifat kosmologi adalah pada asasnya seni dan ghaib. Tahiti dan Tongan. Fillipina. Minang dan sebagainya) Patani. Para pengkaji barat mempercayai orang Melayu tergolong dalam gagasan puak Malayo-Polinesia.Disebelah timur cabang bahasa tersebut ialah manifestasi bahasabahasa yang kini dikenali sebagai bahasa Samoa.Oleh demikian sekiranya kita ingin menyingkap doktrin semiotik dan kosmologi Melayu kita harus menoleh seketika kepada profil manusia Melayu dan asal usul kaumnya.Orang Melayu dan Dunia Melayu Semiotik Melayu tidak dapat dipisahkan daripada doktrin kosmologi Melayu. kepulauan Borneo.Hubungan semiotik dan kosmologi boleh diibaratkan sebagai hubungan antara pasak dengan bangunan atau semiotik ialah intipati kosmologi. Menjelang abad ke sebelas sebelum masehi "Melayu baru" atau "Melayu" yang bertutur "bahasa Melayu kuno" mula menduduki semenanjung Tanah Melayu.m.

. apabila program-program pembangunan kerajaan membawa pembaharuan kepada kebanyakan daripada mereka. Pandangan tersebut sebenarnya adalah popular dikalangan para anthropologis kolonial dan barat. Perkahwinan mereka dnegan orang Melayu bandar dan penglibatan anak-anak mereka dalam pendidikan formal juga telah sedikit sebanyak merubah kehidupan orang-orang asli. dijangkakan menjelang tahun 1998 kaum Senoi dianggap sebagai yang paling tradisional berbanding dengan kaun-kaun asli yang lain akan mempunyai seorang graduan Ph.Tetapi mengapa pula orang asli tersebut dianggap rapat dengan orang Melayu? Antara sebabnya ialah dipercayai bahawa orang asli ialah kaum asal Melayu atau salah satu puak primitif bangsa Melayu yang tertinggal daripada menjalani proses evolusi sosial seperti saudara maju mereka yang lain. sekolah. Bahkan setakat ini pun hampir sukar untuk mendapati orang-rang asli yang tingal di kawasan perbandaran. Sebab itulah mereka telah memberi nama kepada kaum-kaum asli dengan gelaran seperti Melayu-proto. Kebanyakan mereka yang hidup secara moden tinggal dipersekitaran perkampungan khas yang masih lagi jauh daripada kotakota raya yang besar.D dalam bidang sosiologi dan anthropologi dari kalangan anak watan mereka. klinik dan juga tenaga elektrik. Senoi dan pelbagai lagi. Namun demikian. Kebanyakan mereka masih mengamal cara hidup lama mereka sehingga tahun-tahun 1970an. termasuk British. merupakan yang paling rapat dengan orang Melayu. Tetapi dalam banyak hal. Kebanyakan mereka bercucuk tanam sementara waktu didalam kawasan hutan dan berpindah selepas kawasan tersebut dianggap tidak lagi subur atau kurang binatang buruan. terlalu banyak untuk disenaraikan kesemuanya. Semasa pemerintahan kolonial. kaum-kaum orang asli tersebut hidup di pendalaman dengan cara hidup yang mereka warisi turun-menurun. Walaupun begitu kebanyakan perkampungan moden ini mempunyai kemudahan moden asas seperti air paip. Melayudeutero. cara hidup baru tersebut tidak merubah pandangan alam dan kosmologi asli mereka. masih ada lagi kalangan orang asli yang menjalankan cara hidup lama mereka. Bahkan.Kaum orang asli di semenanjung.

Islam menggantikan agama benua India sebagai agama dan kepercayaan unggul kalangan orang Melayu. Melayu tradisional. Agama-agama tersebut merupakan unsur aktif yang mempengaruhi sepanjang pembentukan Weltanschauung Melayu. Mulai tahun 1100 pula.Antara pengaruh yang meninggalkan kesan yang mendalam dan menyeluruh ialah agama. termasuk kaum orang asli. kepelbagaian semiotik kosmologi Melayu adalah disebabkan oleh pertembungan dengan unsur dan budaya fikir asing. orang "Melayu sufi atau mistik. Oleh itu. dan kepulauan besar Indonesia (Sumatra. sebahagian daripada mereka. Namun. Mereka ini ialah orang menghayati semiotik dan kosmologi tradisional sepereti yang telah dijelaskan. Menjelang tahun 100 sebelum masehi dan 200 masehi.Pada asalnya orang Melayu kuno dipercayai rata-rata bepegang kepada kepercayaan animisme. atau syamanisme. Pengaruh Luar Seperti yang kita katakan tadi. memeluk agama nasrani dan sebahagian kecil pula memilih Islam.Oleh itu. dan (ii) Melayu Moden. Mereka ini juga kalang kala digelar sebagai "Melayu rasional" atau "Melayu sekular. orang Melayu (yang patuh kepada cara hidup) adat. terutamanya mereka yang berada di semenanjung. semiotik agama . Berdasarkan premis tersebut kita akan dapati dua kumpulan besar iaitu: (I) Melayu Tradisional. Walau bagaimana pun orang asli semenanjung masih teguh berpegang kepada agama kuno mereka. orang Bali masih teguh hingga ke hari ini dengan agama hindu yang mereka warisi dari pertembungan kuno dengan elemen hindi. pada satu-satu masa. agama hindu dan buddha bertapak dikalangan orang Melayu. Java dan Kalimantan). mengkategorikan orang-orang Melayu berdasarkan kosmologi mereka adalah lebih bermakna berbanding dengan kriteria yang lain. terutamanya di Borneo. Melayu moden pula tergolong daripada kalangan mereka yang menghayati semiotik dan kosmologi yang dipengaruhi oleh pemikiran sekular dan sains barat."Hal ini kerana mereka biasanya banyak dipengaruhi oleh falsafah rasiona atau sekular barat.

Mahu tidak mahu.Hal tersebut mungkin dapat diperhatikan sebagai ciri sekunder yang wujud samping ciri utama semiotik semasa. masih meninggalkan kesan yang mendalam hatta di kalangan Melayu moden.tertentu mungkin meninggalkan acuan tertentu yang menyerlah sebagai ciri utama kosmologi berbanding dengan yang lain. Oleh itu boleh dikatakan pada awal sejarah Melayu bahawa semiotik tabii dan bentuk kosmologi Melayu adalah pada asasnya syamanistik. atau animistik. Islam kemudiannya menggantikan hindu dan budhha sebagai pengaruh dominan. Di lain masa acuan agama lain pula yang terserlah. Namun ciri utama tersebut hanyalah satu lapisan semasa yang menutup lapisan-lapisan pengaruh sebelumnya. pengaruh hindu dan buddha pula mewarnai semiotik dan kosmologi Melayu. Tasawwur Kebudayaan Melayu Secara ringkas . kosmologi saintifik barat juga memainkan peranan dengan menambah lapisan kompleks kosmologi dan semiotik Melayu.Manifestasi kewujudan ini ialah dalam semiotik dan kosmologi semasa yang dapat diperhatikan dalam budaya Melayu kini. Dalam perkembangan selanjutnya. misalnya. peredaran masa telah menjadikan pengaruh-pengaruh tersebut menjurus ke dalam satu ruang kewujudan spatial dan temporal. sebahagiannya akibat pertembungan dengan para pendatang kolonial barat. Doktrin sufi. namun ciri sekunder tersebut masih dapat dikesan dengan jelas. Pada zaman moden.Bahkan biasanya unsur-unsur sebelumnya timbul untuk mewarnai bentuk semiotik semasa.

Jelas sekali peranannya yang amat penting dalam proses pembangunan negara. Sudah tentu juga dalam realiti Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Dalam ertikata lain bagaimana budaya bangsa dan warganya dizahirkan dalam usahanya untuk meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik rakyatnya. mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara.Sebagai suatu pernyataan adalah dikatakan bahawa kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Dengan yang demikian kebudayaan menjadi simbol jati diri sesuatu bangsa. kebudayaan adalah lambang zahir yang dapat ditonjolkan dalam kehidupan bangsa yang terjelma dalam pelbagai aspek kehidupan. kelahiran dan sambutan hari kebesaran) cara berekonomi. pakaian. Dalam hal ini proses pembangunan sesebuah Negara itu sangat bergantung kepada sejauh mana ia mampu memupuk kualiti keperibadian rakyatnya. Ertinya ia seharusnya difaham sebagai suatu penjelmaan corak dan gayahidup yang dapat dilihat secara zahir dalam keseluruhan kehidupan sesebuah bangsa .Ini bermaksud. makanan. kelakuan kesenian. Dari soal bahasa. proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat keMalaysiaan. cara berhibur. Lantaran itu perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik. Jika ini mahu dijayakan tentunya ia memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan. kelakuan dan interaksi sosial. . tulisan dan karya-karya sastera. yang sepatutnya menjadi jiwa dan pembentuk keperibadian sesebuah negara itu sendiri. acara kemasyarakatan (perkahwinan. corak dan cara pengurusan sumber alam sehinggalah dalam soal urusan membangun keluarga.

Melanesia dan Oceania) sehingga Malagasi adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. sebagai satu proses yang berterusan.Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) telah digubal dengan tujuan untuk membentuk identiti negara sebagai suatu pengenalan diri. Dalam konteks ini. mewujud dan mengekalkan identiti negara di tengah-tengah arus globalisasi yang kini sedang menghanyutkan segala budaya yang lain selain dari yang telah didominasi oleh kuasa Barat.. penggubalan dasar ini dirangka awalnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak dua ribu tahun yang lampau. pengembangan dan warisan Kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa (linguafranca). penyerapan dan penerimaan pelbagai unsurunsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia.Peranan Negara ini sebagai sebuah pusat pertemuan. telah melahirkan prosesinteraksi. Singapura. Brunei. Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dengan yang demikian.Kebudayaan serantau ini . pengenalan. Filipina. penwujudan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia dikatakan akan terus berlandaskan tiga prinsip dan unsur yang ditetapkan oleh Kerajaan sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan iaitu: Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini yang merangkumi kawasan Malaysia. Rantau ini merupakan pusat pemancaran. Indonesia. Thailand dan Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik (Polynesia. pernyataan dan penegasan kedaulatan budaya sendiri ditengah-tengah landskap kebudayaan yang sedang ujud diperingkat antarabangsa. Dasar ini diharap akan dapat menjadi garis panduan dalam membentuk.

India Arab. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia.Dengan itu unsur-unsur budaya Cina. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya. kedudukan geografi. Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara. Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik. Dengan yang demikian. Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima. di samping telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini.Austronesia. kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya.Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dengan Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukun Negara dan kepentingan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. . sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Ketiga-tiga prinsip asas di atas adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. kekayaan alam. pengalaman sejarah.digambarkan oleh persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu . kebudayaan rakyat asal rantau ini dalam pengertian sempit atau luasnya kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada Kebudayaan Kebangsaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful