Menganalisis Tasawur Dan Kosmologi Masyarakat Melayu

Kajian tentang etnosains atau etnomatematik mempunyai kaitan dengan budaya pemikiran sesuatu kaum yang melibatkan agama, bahasa, pandangan kosmologi, sosiobudaya, adat resam serta perkara yang berkaitan.Tidak ada tamadun yang tidak mempersoalkan tentang kosmologi.Alam yang terbentang luas ini menjadi bahan renungan setiap tamadun atau masyarakat.Setiap masyarakat mempunyai aksiom tertentu tentang kejadian alam.Setiap masyarakat mempunyai tafsiran berkaitan hubungan Tuhan dengan alam semesta.Masyarakat Melayu tidak terkecuali dalam perkara ini.

Mereka mempunyai pandangan sejak zaman berzaman mengikut pengaruh pandangan alam sepanjang generasi.Ilavrita.Alam semesta dijadikan dalam pusingan tertentu yang dimulakan dengan penciptaan dan berakhir dengan kemusnahan besar. Bermula segala sesuatu menurut kosmologi ini, asalnya daripada air yang digelar matritamah.Ketika itu, tiada langit dan tiada bumi. Dalam penciptaan, telur semesta akan terapung di atas air, lalu pecah dan bermulalah penciptaan.Dvipa dan dikelilingi oleh laut. Pusat kosmos itu terletak pada sebuah gunung agung yang digelar Mahameru.Gunung ini digambarkan sebagai gunung yang tinggi hingga kemuncaknya sampai ke langit.

Orang Melayu di bawah pengaruh Hindu menerima konsep ini dan berakar umbi dalam masyarakat sebelum Namun demikian, masyarakat Melayu kuno yang dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan Hindu turut merakamkan teori kosmos yang tersendiri dan kebudayaan Hindu turut merakamkan teori kosmos yang tersendiri dan menganggap alam langit sebagai alam kayangan, alam mahameru, alam Brahma, catur mukha dan seumpamanya yang menunjukkan pengaruh Hindu yang ketara dalam teori itu.

Setiap bangsa dalam dunia. jagat dan sarwajagat untuk maksud tertentu yang dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat tersebut.Selain itu.Mereka mempercayai alam ruh dan alam akhirat. namun tamadun Melayu yang pernah berada di bawah pelbagai pengaruh budaya sebelum Islam. tasik. walaupun primitif. mempunyai tanggapan tersendiri tentang penciptaan alam semesta dan pemikiran yang berkaitan dengannya. sama ada berdasarkan kitab wahyu. mitos. Orang Melayu Asli di negara ini ada yang menganut kepercayaan animisme yang mempercayai kuasa ghaib atau semangat yang mengawasi tempat-tempat tertentu seperti sungai.Walaupun kosmologi Melayu moden lebih dipengaruhi oleh kosmologi Islam. menyebut gunung Siguntang-guntang di Palembang.Bahkan mereka pun mempercayai kewujudan malaikat yang mencabut nyawa insan yang dinamakan Sabit dan Maut.Kejadian alam seperti gerhana matahari dan bulan dilihat mereka sebagai kemurkaan semangat tertentu. Sumatera mewakili konsep gunung Mahameru yang menurunkan anak raja kayangan yang kemudiannya menjadi raja di Minangkabau. pokok dan yang seumpamanya.Kisah ini kemudiannya diungkapkan dalam mentera oleh pawang Melayu untuk dibacakan bagi tujuan tertentu. dan nenek moyang menurut mereka. semangat. mereka menggunakan istilah-istilah seperti buana. bukit.Sejarah Melayu.Mereka percaya bahawa ada semangat yang baik dan ada pula semangat yang jahat. sarwa. gunung. atau falsafah pemikiran warisan turun temurun. mempunyai kosmologi tersendiri. angkasa. paya.Manusia. .Ada suku kaum Melayu Asli yang mempercayai bahawa dunia ini dijadikan dalam tiga lapisan iaitu Tanah Julang (atas langit). Suku Semai menamakan alam ini sebagai Surgaak atau Mengkah Sagar. maka kosmologi tersebut turut mengambil tempat dicelah-celah pentafsiran kosmologi Melayu Islam. Mereka mempercayai bahawa alam ini dijadikan dalam bentuk yang berlapislapis. Tanah Kelam (bumi) dan Tanah Lirang (bawah bumi). Setiap bangsa. mendiami Kelam manakala Lirang pula didiami oleh roh orang yang telah mati.

. Bagi orang Melayu tradisional. Siti Dewi.Orang Melayu silam turut mempunyai konsep kosmologi yang dipengaruh oleh budaya animisme. bahkan bagi mereka dimensi fizikal yang amat penting bagi sains dan teknologi moden hanyalah satu manifestasi kecil fenomena alam ini yang kewujudannya sebenarnya bergantung kepada dimensi hakikat dan ruh yang maha seni.Mereka memuja semangat. Penghayatan pandangan ini. Hanuman Kera Putih dalam plot ceritanya yang jelas menunjukkan terdapat unsur kehinduan di dalam persembahan itu. Orang Melayu tradisional menghayati satu cara hidup yang dianggap unggul dari segi kaca mata pandangan moden semasa. mereka melihat alam tabii ini sebagai penuh dengan makna. Pandangan mereka sekali-kali tidak terhad kepada manifestasi material alam. Walau apa pun nama yang diberikan kepada kuasa itu. Wayang kulit yang merupakan warisan budaya silam menjadikan watak tersebut sebagai latar belakang persembahannya. Antara manifestasi keunggulan tersebut ialah apa yang terkandung dalam pandangan alam (Weltanschauung) dan budaya alam bangsa Melayu.Mereka kebanyakannya menerima perkhabaran tentang alam dan manusia menerusi generasi terdahulu. Mereka meminta pertolongan jin dan syaitan dalam perubatan dan sihir.Generasi ini pula mewarisinya daripada generasi yang lebih awal. Seseorang pengkaji akan dapat memerhatikan bahawa dalam falsafah kosmologi antara kaum dan masyarakat di dunia ini terdapat banyak persamaan konsep khususnya tentang kewujudan kuasa mutlak yang menciptakan alam semesta. simbolisme. Pandangan masyarakat tentang penciptaan alam bukanlah timbul tanpa asal usul yang tersendiri. Raja Muda Laksmana. mereka membaca mentera yang menyebut asal kejadain alam dan makhluknya. Mereka mempunyai banyak mitos yang menyebut balik tentang mitos kayangan ini seperti peranan yang dimainkan oleh Sri Rama.Mereka memohon perlindungan daripada penunggu pokok dan gua. misalnya. gurindam dan syair. Hindu dan Buddha. dan penunggu. dapat diperhatikan secara praktis dalam kehidupan seharian dan kemasyarakatan mereka. kesemua falsaha itu bersetuju bahawa kuasa itu berbentuk ghaib dan maha berkuasa.

Hampir tidak ada langsung manusia Melayu tradisional yang akan menidakkan kosmologi mereka.Dalam kosmologi Melayu. bahkan bermadah secara bernas setanding dengan sebarang pujangga manusia. dan bahkan batu-batan dilihat lebih daripada sudut simbolisme transendentalnya berbanding daripada sudut manifestasi fizik dan duniawinya.Unsur-unsur luar tersebut datang daripada timur dan barat. Walaupun kepercayaan dan pandangan alam mereka dianggap bertentangan dengan kenyataan moden atau pandangan sains. antara lain. intipati semiotik dan kosmologi Melayu masih terpelihara.Ritual dan manifestasi kebudayaan tersebut biasanya digariskan oleh semiotik tabii dan kosmologi kebudayaan yang diwarisi dan dimantapkan generasi demi generasi. Buddhis. Keharmonian ini dihayati melalui ritual dan manisfestasi kebudayaan. Perkembangan semiotik tabii dan kosmologi kebudayaan generasi-generasi tersebut menyerap pelbagai unsur yang datang dari luar ruang budaya Melayu asli. khususnya dari barat.Intipati ini. Hindu.Pada asasnya intipati semiotik Melayu ada hubungannya dengan pelbagai dimensi pandangan alam Melayu. Namun demikian. alam tabii dianggap penuh dengan unsur-unsur ghaib dan mistik. Islam dan Barat merupakan pengaruh yang memberi kesan kepada pembentukan semiotik dan kosmologi Melayu. Bagi kebanyakan manusia moden. tumbuhan dan batu-batan pada tingkatan yang sukar diterima dan untuk dibayangkan oleh manusia sekular. tumbuh-tumbuhan dan batu-batan mampu bercakap." haiwan. ialah mengenai kepercayaan bahawa alam fizikal ini hanyalah manifestasi kecil atau hijab bagi alam metafizik. Alam Melayu juga dimana manusia (khasnya syaman. bercakap dengan mahluk lain selain sesama manusia hanyalah dalam cerita dogeng. Dalam dunia Melayu. pawang.Ciri keunggulan lain ialah orang Melayu tradisional juga boleh dikatakan sebagai hidup berteraskan prinsip harmoni dengan alam. sufi dan wali Allah) berinteraksi dengan haiwan.Haiwan. Kemampuan bertinterkasi tersebut juga merupakan landasan yang membuka jalan bagi manusia Melayu mampu hidup berharmoni dengan alam tabii. Oleh itu dalam "alam Melayu. bomor. hal tersebut tidak dianggap dongeng atau fiksyen. tumbuh-tumbuhan. .

Tahiti dan Tongan. Ditengah-tengah pula ialah bahasa orang-orang asli semenanjung dan juga kepulauan Borneo.Kedua-duanya pula bukanlah statik dan juga bukan sejenis.Gagasan ini termasuk mereka yang menghuni kawasan geografis yang dikenali kini sebagai Burma.Gagasan bahasa itu merupakan bahasa ibuda rantau Asia Tenggara dan kepulauan Pasifik. "Bahasa Melayu" tersebut tergolong dalam rumpun bahasa-bahasa MalayoPolinesia. Fillipina dan kepulauan polinesia sehingga ke pulauan Hawaii. dan Tagalog.Orang Melayu dan Dunia Melayu Semiotik Melayu tidak dapat dipisahkan daripada doktrin kosmologi Melayu. kepulauan Borneo.Disebelah timur cabang bahasa tersebut ialah manifestasi bahasabahasa yang kini dikenali sebagai bahasa Samoa. begitu juga sifat semiotik. Indonesia. Orang Melayu yang pertama menghuni kawasan nusantara Melayu ini dipercayai kira-kira 50 000 s. . Menjelang abad ke sebelas sebelum masehi "Melayu baru" atau "Melayu" yang bertutur "bahasa Melayu kuno" mula menduduki semenanjung Tanah Melayu. bahasa-bahasa Indonesia (misalnya Java.Pelbagai suku kaum Melayu telah memupuk semiotik dan kosmologi yang pelbagai sesuai dengan ragam puak itu. Para pengkaji barat mempercayai orang Melayu tergolong dalam gagasan puak Malayo-Polinesia.Hubungan semiotik dan kosmologi boleh diibaratkan sebagai hubungan antara pasak dengan bangunan atau semiotik ialah intipati kosmologi. dan Indonesia.Oleh demikian sekiranya kita ingin menyingkap doktrin semiotik dan kosmologi Melayu kita harus menoleh seketika kepada profil manusia Melayu dan asal usul kaumnya.m. Minang dan sebagainya) Patani. Dicabang sebelah barat pula yang juga dikenali sebagai "cabang Malaysia" ialah bahasa Melayu. Fillipina.Hal ini kerana sumber semiotik dan kosmologi sebenarnya datang daripada senubari manusia Melayu dan masyarakatnya.Sifat kosmologi adalah pada asasnya seni dan ghaib. Kambodia.

Bahkan.Tetapi mengapa pula orang asli tersebut dianggap rapat dengan orang Melayu? Antara sebabnya ialah dipercayai bahawa orang asli ialah kaum asal Melayu atau salah satu puak primitif bangsa Melayu yang tertinggal daripada menjalani proses evolusi sosial seperti saudara maju mereka yang lain. terlalu banyak untuk disenaraikan kesemuanya. apabila program-program pembangunan kerajaan membawa pembaharuan kepada kebanyakan daripada mereka. klinik dan juga tenaga elektrik.D dalam bidang sosiologi dan anthropologi dari kalangan anak watan mereka. Tetapi dalam banyak hal. masih ada lagi kalangan orang asli yang menjalankan cara hidup lama mereka. Perkahwinan mereka dnegan orang Melayu bandar dan penglibatan anak-anak mereka dalam pendidikan formal juga telah sedikit sebanyak merubah kehidupan orang-orang asli. Walaupun begitu kebanyakan perkampungan moden ini mempunyai kemudahan moden asas seperti air paip.Kaum orang asli di semenanjung. Senoi dan pelbagai lagi. Kebanyakan mereka bercucuk tanam sementara waktu didalam kawasan hutan dan berpindah selepas kawasan tersebut dianggap tidak lagi subur atau kurang binatang buruan. Pandangan tersebut sebenarnya adalah popular dikalangan para anthropologis kolonial dan barat. sekolah. Melayudeutero. dijangkakan menjelang tahun 1998 kaum Senoi dianggap sebagai yang paling tradisional berbanding dengan kaun-kaun asli yang lain akan mempunyai seorang graduan Ph. Kebanyakan mereka yang hidup secara moden tinggal dipersekitaran perkampungan khas yang masih lagi jauh daripada kotakota raya yang besar. Sebab itulah mereka telah memberi nama kepada kaum-kaum asli dengan gelaran seperti Melayu-proto. merupakan yang paling rapat dengan orang Melayu. cara hidup baru tersebut tidak merubah pandangan alam dan kosmologi asli mereka. . Semasa pemerintahan kolonial. Kebanyakan mereka masih mengamal cara hidup lama mereka sehingga tahun-tahun 1970an. Bahkan setakat ini pun hampir sukar untuk mendapati orang-rang asli yang tingal di kawasan perbandaran. Namun demikian. termasuk British. kaum-kaum orang asli tersebut hidup di pendalaman dengan cara hidup yang mereka warisi turun-menurun.

termasuk kaum orang asli. terutamanya mereka yang berada di semenanjung. Mereka ini ialah orang menghayati semiotik dan kosmologi tradisional sepereti yang telah dijelaskan. Mereka ini juga kalang kala digelar sebagai "Melayu rasional" atau "Melayu sekular. Oleh itu. Mulai tahun 1100 pula. Namun. agama hindu dan buddha bertapak dikalangan orang Melayu. Islam menggantikan agama benua India sebagai agama dan kepercayaan unggul kalangan orang Melayu. orang Bali masih teguh hingga ke hari ini dengan agama hindu yang mereka warisi dari pertembungan kuno dengan elemen hindi. semiotik agama . Walau bagaimana pun orang asli semenanjung masih teguh berpegang kepada agama kuno mereka.Oleh itu. Menjelang tahun 100 sebelum masehi dan 200 masehi. terutamanya di Borneo. dan kepulauan besar Indonesia (Sumatra. kepelbagaian semiotik kosmologi Melayu adalah disebabkan oleh pertembungan dengan unsur dan budaya fikir asing. pada satu-satu masa. memeluk agama nasrani dan sebahagian kecil pula memilih Islam. orang Melayu (yang patuh kepada cara hidup) adat. dan (ii) Melayu Moden. sebahagian daripada mereka.Antara pengaruh yang meninggalkan kesan yang mendalam dan menyeluruh ialah agama.Pada asalnya orang Melayu kuno dipercayai rata-rata bepegang kepada kepercayaan animisme. Berdasarkan premis tersebut kita akan dapati dua kumpulan besar iaitu: (I) Melayu Tradisional. Melayu tradisional. mengkategorikan orang-orang Melayu berdasarkan kosmologi mereka adalah lebih bermakna berbanding dengan kriteria yang lain. Melayu moden pula tergolong daripada kalangan mereka yang menghayati semiotik dan kosmologi yang dipengaruhi oleh pemikiran sekular dan sains barat. Agama-agama tersebut merupakan unsur aktif yang mempengaruhi sepanjang pembentukan Weltanschauung Melayu. orang "Melayu sufi atau mistik. Pengaruh Luar Seperti yang kita katakan tadi. atau syamanisme. Java dan Kalimantan)."Hal ini kerana mereka biasanya banyak dipengaruhi oleh falsafah rasiona atau sekular barat.

Dalam perkembangan selanjutnya. Di lain masa acuan agama lain pula yang terserlah. Mahu tidak mahu.Bahkan biasanya unsur-unsur sebelumnya timbul untuk mewarnai bentuk semiotik semasa. sebahagiannya akibat pertembungan dengan para pendatang kolonial barat. Namun ciri utama tersebut hanyalah satu lapisan semasa yang menutup lapisan-lapisan pengaruh sebelumnya. Tasawwur Kebudayaan Melayu Secara ringkas . peredaran masa telah menjadikan pengaruh-pengaruh tersebut menjurus ke dalam satu ruang kewujudan spatial dan temporal. kosmologi saintifik barat juga memainkan peranan dengan menambah lapisan kompleks kosmologi dan semiotik Melayu. Islam kemudiannya menggantikan hindu dan budhha sebagai pengaruh dominan.tertentu mungkin meninggalkan acuan tertentu yang menyerlah sebagai ciri utama kosmologi berbanding dengan yang lain. masih meninggalkan kesan yang mendalam hatta di kalangan Melayu moden.Hal tersebut mungkin dapat diperhatikan sebagai ciri sekunder yang wujud samping ciri utama semiotik semasa.Manifestasi kewujudan ini ialah dalam semiotik dan kosmologi semasa yang dapat diperhatikan dalam budaya Melayu kini. misalnya. namun ciri sekunder tersebut masih dapat dikesan dengan jelas. pengaruh hindu dan buddha pula mewarnai semiotik dan kosmologi Melayu. Pada zaman moden. atau animistik. Doktrin sufi. Oleh itu boleh dikatakan pada awal sejarah Melayu bahawa semiotik tabii dan bentuk kosmologi Melayu adalah pada asasnya syamanistik.

yang sepatutnya menjadi jiwa dan pembentuk keperibadian sesebuah negara itu sendiri. Dari soal bahasa. . Ertinya ia seharusnya difaham sebagai suatu penjelmaan corak dan gayahidup yang dapat dilihat secara zahir dalam keseluruhan kehidupan sesebuah bangsa . Dalam hal ini proses pembangunan sesebuah Negara itu sangat bergantung kepada sejauh mana ia mampu memupuk kualiti keperibadian rakyatnya. proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat keMalaysiaan. kelakuan dan interaksi sosial.Ini bermaksud. pakaian. acara kemasyarakatan (perkahwinan. Lantaran itu perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik. kebudayaan adalah lambang zahir yang dapat ditonjolkan dalam kehidupan bangsa yang terjelma dalam pelbagai aspek kehidupan. tulisan dan karya-karya sastera. kelakuan kesenian. cara berhibur. Sudah tentu juga dalam realiti Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. kelahiran dan sambutan hari kebesaran) cara berekonomi. corak dan cara pengurusan sumber alam sehinggalah dalam soal urusan membangun keluarga. Dengan yang demikian kebudayaan menjadi simbol jati diri sesuatu bangsa. Jika ini mahu dijayakan tentunya ia memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan. Dalam ertikata lain bagaimana budaya bangsa dan warganya dizahirkan dalam usahanya untuk meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik rakyatnya.Jelas sekali peranannya yang amat penting dalam proses pembangunan negara.Sebagai suatu pernyataan adalah dikatakan bahawa kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara. makanan.

Singapura. telah melahirkan prosesinteraksi. penggubalan dasar ini dirangka awalnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara ini sebagai pusat pertemuan serta pusat tamadun dan perdagangan sejak dua ribu tahun yang lampau.Peranan Negara ini sebagai sebuah pusat pertemuan. penyerapan dan penerimaan pelbagai unsurunsur yang sesuai kepada kebudayaan asas rantau ini dari pelbagai unsur-unsur kebudayaan dunia. Melanesia dan Oceania) sehingga Malagasi adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. pernyataan dan penegasan kedaulatan budaya sendiri ditengah-tengah landskap kebudayaan yang sedang ujud diperingkat antarabangsa. Rantau ini merupakan pusat pemancaran. Prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dengan yang demikian. penwujudan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia dikatakan akan terus berlandaskan tiga prinsip dan unsur yang ditetapkan oleh Kerajaan sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan iaitu: Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini yang merangkumi kawasan Malaysia. Dalam konteks ini. Indonesia.Kebudayaan serantau ini . pengembangan dan warisan Kebudayaan Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa (linguafranca). Brunei. mewujud dan mengekalkan identiti negara di tengah-tengah arus globalisasi yang kini sedang menghanyutkan segala budaya yang lain selain dari yang telah didominasi oleh kuasa Barat. pengenalan. sebagai satu proses yang berterusan.Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) telah digubal dengan tujuan untuk membentuk identiti negara sebagai suatu pengenalan diri. Thailand dan Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik (Polynesia.. Filipina. Dasar ini diharap akan dapat menjadi garis panduan dalam membentuk.

Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar diberi penimbangan dan penerimaan dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. India Arab. lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama.digambarkan oleh persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu . Budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup.Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada tidak wujudnya percanggahan dengan Perlembagaan dan prinsip-prinsip Rukun Negara dan kepentingan nasional serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. . pengalaman sejarah. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai budaya. kebudayaan rakyat asal rantau ini dalam pengertian sempit atau luasnya kebudayaan Melayu telah dijadikan teras kepada Kebudayaan Kebangsaan.Austronesia. Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan memandangkan kedudukannya sebagai agama rasmi negara. Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik. di samping telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini. kekayaan alam. kedudukan geografi.Dengan itu unsur-unsur budaya Cina. Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan. Dengan yang demikian. Ketiga-tiga prinsip asas di atas adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful