KANDUNGAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MALAYSIA

Tahun 1 - 6
Program bersama Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan mengunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

1

Usaha pembentukan bagi melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah boleh menyumbang kepada keharmonian. berhemah dan berhati-hati di jalan raya. kemakmuran dan pembangunan Negara. emosi.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha ber ter usan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 2 . masyarakat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. beradab. dan Negara. rohani. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) adalah satu inisiatif jangka masa panjang yang bermula dari peringkat kanak-kanak bagi melahirkan generasi baru pengguna jalan raya yang mengamalkan budaya selamat. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu.

8 juta pada tahun 2005 dengan purata peningkatan sebanyak 9. Pelan tindakan tersebut telah menetapkan satu perancangan menyeluruh dengan pendekatan yang seimbang dalam melaksanakan inisiatif keselamatan jalan raya berdasarkan konsep 4 E iaitu kejuruteraan. pendidikan. iaitu peningkatan pada kadar 74 peratus. Bilangan kenderaan berdaftar juga meningkat dari 7. Di samping koordinasi. langkah pencegahan yang lain akan menjadi lebih sukar untuk dilaksanakan dalam mencapai matlamat dan sasaran yang diingini. Pendidikan keselamatan jalan raya ialah asas dan pemangkin bagi mendokong segala program yang boleh membawa kepada perubahan yang diinginkan terhadap tingkah laku.2 juta kepada 26. dalam tempoh 10 tahun populasi penduduk Malaysia telah meningkat daripada 21. sasaran dan program keselamatan jalan raya di Malaysia di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9).5 peratus setahun. peruntukan kewangan dan mekanisma lain yang terlibat dalam perlaksanaan strategi serta keutamaan dalam merealisasikan matlamat kerajaan bagi menangani masalah keselamatan jalan raya hingga tahun 2010. Mulai tahun 1996. Pelan Keselamatan Jalan Raya 2006 – 2010 telah dirangka khusus untuk dijadikan garis panduan dan hala tuju mengenai dasar. Tanpa program pendidikan Keselamatan jalan raya yang berkesan. iaitu daripada 189. Peningkatan yang dinikmati dalam bidang sosioekonomi telah memperlihatkan pertambahan jumlah kes kemalangan jalan raya.268 kes pada tahun 2005.109 kes pada tahun 1996 ke 328.GARIS PANDUAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MALAYSIA Pengenalan Sejak kemerdekaan pada tahun 1957.3 peratus setahun. 3 . satu pelan tindakan telah dirangka khas untuk mengatasi masalah ini. Oleh sebab itu. enforcement and environment).4 juta pada tahun 2005 dengan purata peningkatan sebanyak 2. Malaysia telah mencapai pembangunan sosioekonomi yang amat memberangsangkan. penguatkuasaan dan alam sekitar (engineering.7 juta pada tahun 1996 ke 14. kemahiran dan sikap pemandu. education.

4 . Matlamat Pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah rendah bermatlamat untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran asas tentang keselamatan jalan raya bagi melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah. Selain itu. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa Kabinet Mengenai Keselamatan Jalan Raya Bil. Pengguna jalan raya yang mudah terdedah kepada bahaya seperti penunggang motosikal. pemandu dan pejalan kaki perlu diberikan latihan pendidikan Keselamatan jalan raya secukupnya melalui program pendidikan yang direka khas bermula dengan pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. Justeru. Pendidikan keselamatan jalan raya merupakan proses pendidikan sepanjang hayat dan harus bermula di peringkat sekolah rendah.B Perdana Menteri pada 15 Mei 2006. risiko yang tidak diingini boleh dielakkan. Program ini bertujuan untuk memupuk pemahaman dalam kalangan kanakkanak dan ibu bapa mengenai bahaya semasa berada di jalan raya dan amalan yang baik dan selamat sebagai seorang pejalan kaki dan pengguna jalan raya. 1/2006 yang telah dipengerusikan oleh Y. menghayati serta mengamalkan langkah-langkah memelihara keselamatan diri dan menghormati hak pengguna jalan raya yang lain.Tujuan pendidikan keselamatan jalan raya adalah mendidik pemandu dan pengguna jalan yang lain supaya mereka tidak mengambil risiko di jalan raya dan memperlengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran yang bersesuaian. Dengan latihan yang sesuai dan efektif. merangkumi program bagi mengajarkan amalan keselamatan lalu lintas dari seawal sekolah rendah hingga ke sekolah menengah supaya pendidikan keselamatan jalan raya menjadi sebahagian daripada budaya dan amalan bagi setiap kanak-kanak di Malaysia. murid dapat memahami.A.

5 .mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya .Objektif Khusus Pada akhir pembelajaran Tahap 1 murid akan dapat: . pembonceng dan penunggang basikal. berterusan dan berperingkat-peringkat dari tahap prasekolah hingga tahap dua sekolah rendah. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya penyeliaan atau belum memiliki kemahiran yang diperlukan untuk berada dengan selamat di jalan raya sebagai pejalan kaki.memahami kegunaan alat keselamatan (topi keledar. Kanak-kanak memerlukan penyeliaan aktif dan rapi apabila berada di jalan raya.memahami bahagian jalan dan persekitaran yang selamat .mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya . Pendidikan keselamatan jalan raya perlu dibangunkan secara bersesuaian.memahami konsep keselamatan jalan raya .mampu melintas di jalan raya dengan selamat secara bersendirian . tali pinggang keledar. Perkara ini melibatkan kanak-kanak berumur hingga 12 tahun.menunjukkan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya . permantul cahaya) dan kepentingan penyelenggaraan basikal Kanak-kanak dan Keselamatan Jalan Raya Punca utama kecederaan dan kematian dalam kalangan kanak-kanak di jalan raya ialah mereka tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan mengenai keselamatan di jalan raya.mampu untuk melintas di jalan raya dengan bantuan dan selamat Pada akhir pembelajaran Tahap 2 murid akan dapat: . Kadar kemalangan yang tinggi dalam kalangan pejalan kaki yang melibatkan kanakkanak berumur 5 hingga 12 tahun disebabkan oleh peningkatan mobiliti kanak-kanak tersebut.

Perkembangan mental. Hasil pembelajaran ini berdasarkan konsep “Cermat. kemahiran.sukar dilihat oleh pemandu kenderaan disebabkan oleh saiz mereka yang kecil Organisasi Kandungan Kandungan sukatan pelajaran keselamatan jalan raya sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu diamalkan oleh murid.tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan lalu lintas di jalan raya .tidak dapat menentukan kelajuan dan jarak kenderaan dengan tepat . Perkembangan yang terhad ini menyebabkan mereka: .lebih suka menumpukan perhatian kepada satu aspek pada satu masa mudah hilang tumpuan .berkelakuan tidak konsisten ketika di jalan raya .tidak dapat memahami perkara-perkara abstrak berkaitan keselamatan di jalan raya . fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang terhad menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan bahaya ketika berada di jalan raya. Hasil pembelajaran ini berteraskan pengetahuan dan pemahaman. 6 . Tiba Selamat” serta empat tema utama.tidak dapat mengenal pasti arah bunyi .tidak dapat mengenal pasti tempat melintas yang selamat tetapi mereka berpendapat bahawa mereka boleh melintas bersendirian . amalan serta sikap dan nilai.

Kenal pasti bahaya Mengenal pasti keadaan berbahaya yang terdapat di jalan raya dan mempelajari cara-cara mengatasinya. Sikap dan tanggungjawab Sikap positif dan kelakuan baik yang harus diamalkan ketika berada di jalan raya. Persekitaran Waktu dan keadaan cuaca memerlukan pendekatan yang berlainan dalam memastikan keselamatan diri ketika berjalan. pelajar akan mula diajar dengan kemahiran keselamatan jalan raya yang lebih kompleks dan mendalam. Murid mesti menggunakan pakaian yang sesuai agar sentiasa selamat. IV. 7 .Tema I. Berdasarkan tema di atas. Perkembangan mental. Membolehkan murid mengetahui dan menyedari bahawa mereka bertanggungjawab untuk menentukan tahap Keselamatan mereka di jalan raya. Pada tahap dua pula. Pada tahap satu. Melintas dengan selamat Cara yang baik dan betul untuk melintasi jalan raya secara selamat dalam pelbagai keadaan lalu lintas. aktiviti pengajaran dan pembelajaran digubal agar merangkumi perkara seperti di bawah. III. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran asas keselamatan jalan raya. Murid harus memahami tahap penglihatan berubah mengikut waktu dan keadaan cuaca. II. fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang terhad menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan bahaya ketika berada di jalan raya. Murid harus memahami bahawa setiap keadaan lalu lintas adalah berlainan. cara berjalan dan melintas jalan tidak semestinya sama dalam semua keadaan.

memahami persekitaran di jalan raya (termasuk bahagian jalan dan cara-cara perjalanan) e. kenal pasti bahaya f. keselamatan ketika menunggang basikal dan membonceng motosikal g. gunakan tempat yang selamat untuk melintas c. melintas dengan selamat b. melintas dengan orang dewasa d.Aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahap satu akan tertumpu kepada tajuk satu hingga lima. Tajuk-tajuk yang dimaksudkan adalah seperti berikut: a. • • • • • • • • • • • • • • Pejalan kaki Penunggang basikal Pemandu Kenderaan Lintasan pejalan kaki Jejantas Lorong pejalan kaki Bahaya Orang hijau Orang merah Bahu jalan Penunggang motosikal Jalan raya Pengawal lalu lintas • • • • • • • • • • • • • Lampu isyarat Merah Kuning Hijau Simpang Bulatan Perhentian bas Berwaspada Peka Halangan di hadapan Letak kereta (parkir) Klinik Laluan dua arah 8 . Murid akan didedahkan dengan maksud dan penggunaan kata kunci tersebut dalam kehidupan seharian. manakala aktiviti untuk tahap dua akan meliputi semua tajuk tetapi pengajaran dan pembelajaran akan lebih tertumpu kepada tajuk enam dan tujuh. keselamatan penumpang bas dan kereta Kata Kunci Keselamatan Jalan Raya Sepanjang aktiviti pengajaran. murid akan diperkenalkan dengan pelbagai kata kunci yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya.

3 Menerangkan bagaimana bahagian tertentu jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal digunakan bagi meningkatkan keselamatan. lintasan di persimpangan) • jejambat • pelindung pejalan kaki • garis median • bonggol jalan • hentian bas • penghadang dan pagar jalan • lorong sikal 1.1.Tema atau Tingkah laku Penggunaan Jalan Raya 1.1.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkat keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.1.5 Mengenal pasti elemen persekitaran pengangkutan yang: • membantu kita menjadi lebih selamat • membahayakan kita apabila berjalan atau berbasikal 1. 9 . 1.1.2 Bahagianbahagian jalan raya 1. Persekitaran jalan raya Fokus Hasil Pembelajaran Pada akhir pelajaran. lintasan sekolah. 1. seperti: • laluan kaki • bebendul jalan • lintasan pejalan kaki (contohnya: lintasan belang.4 Menerangkan bahawa terdapat hierarki jalan di Malaysia dan kenderaan bergerak pada kelajuan yang berbeza di setiap jenis jalan. 1.2 Mendefinisikan lalu lintas dalam bahasa mereka sendiri.3 Mengkasifikasikan jalan dalam istilah: • senyap • sibuk • lebar • sempit 1. pelajar sekolah rendah akan: 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkat keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.2. 1. lintasan undan.2.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.1 Jenis-jenis jalan raya 1.1.

8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku jalan raya yang berkenaan dengan isyarat jalan raya asas.1.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.7 Mengenal pasti isyarat jalan asas dan menerangkan impak kepada keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. lampu jalan.4. 1.3 Perabot jalan raya 1. rel adang. tanda jalan dan isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkat keselamatan. 1. 1.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat trafik. dll. 1. 10 . tanda jalan dan isyarat trafik 1.4. tanda jalan dan isyarat trafik.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan impaknya ke atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.4. 1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan perabot jalan raya.4.4.10 Menerangkan kemungkinan yang akan berlaku akibat mengingkari isyarat jalan raya.9 Mengenal pasti isyrat dan tanda jalan yang lebih kompleks. Contohnya.4. 1. pasu bunga.4. dan menerangkan impak ke atas keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 1. 1.1 Memahami bahawa isyarat jalan raya.3.4.4. seperti lampu isyarat.4 Isyarat jalan raya. 1. batas kebun. pagar. 1.5 Menerangkan urutan isyarat trafik dan tingkah laku yang diperlukan oleh pengguna jalan raya. 1.4.

1.6. 1. dan kemahiran keselamat pejalan kaki adalah penting.5.6.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas.6.5 Membangunkan strategi untuk mengelakkan atau menguruskan risiko dan bahaya di laluan kaki dan/atau laluan kongsi. 11 .2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada sesuatu masa dalam setiap perjalanan.5 Aliran lalu lintas .2 Menerangkan sifat tipikal laluan kaki dan/atau laluan kongsi di kawasan mereka serta bagaimana ia meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Memberikan penerangan ringkas tentang bagaimana isyarat dan tanda jalan yang berlainan mengawal aliran lalu lintas. contohnya • pejalan kaki • penumpang • pembonceng • penumpang pengangkutan awam • pemandu • penunggang motosikal • penunggang basikal • pengguna kerusi roda – sama ada bermotor atau tidak • pengguna permainan beroda (Papan selaju.6.7. 1.7.1 Mentakrifkan kegunaan laluan kaki dan/atau laluan kongsi (termasuk juga bahu jalan terbuka).3 Menerangkan bagaimana waktu/masa boleh mempengaruhi kesesakan trafik dan keselamatan pejalan kaki. 1. 1. 1.4 Membandingkan antara penggunaan dengan bertanggungjawab dan bertimbang rasa laluan kaki dan/atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahaya dan berisiko.1. kasut roda) 1. termasuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.5.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal 1.6.Arah lalu lintas 1.7 Pengguna jalan raya 1.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan. 1. secara sah atau tidak sah.5.

4 Mengenal pasti peraturan jalan raya. undangundang jalan raya.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undangundang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. 12 . paling relevan kepada mereka di persekitaran mereka.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 2.1. penumpang dan pemandu serta menerangkan fungsinya. dan lain-lain prosedur keselamatan. 3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: • pejalan kaki • penunggang basikal – terutama apabila • pemandu melintas jalan • penunggang motosikal • penumpang 3.2 Mengenal pasti perbezaan antara peraturan dengan undang-undang jalan raya.1. Peraturan dan undangundang jalan raya 3.6 Memahami apa yang dimaksudkan dengan titik buta serta impaknya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang pemandangan pemandu ke jalan dan pejalan kaki. Kenderaan 2.1.1.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai: • laju • menghampiri • perlahan • menjauh • dekat • mengundur • jauh • membelok 2. ciri-ciri kenderaan contohnya: • kereta • LRT / kereta api • bas • kenderaan kecemasan • lori • ambulans • basikal • kereta polis • motosikal • kenderaan bomba 2.1 Jenis dan 2.1 Mengetahui tentang peraturan dan undangundang jalan raya serta menggunakannya 3.1.1. penunggan basikal. 3. 3.1.2. 2.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2. 2.4 Mengenali cirri-ciri keselamatan pada kenderaan untuk pejalan kaki.7 Membandingkan dan membezakan antara masa dengan jarak berhenti kenderaan yang berbeza.

1. 5.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya atau daripada orang berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila dewasa dan yang bersama orang dewasa atau yang lebih tua.1.5 Menunjukkan cara untuk bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka sendiri apabila menunggang basikal. Sebagai penunggang basikal 5. dan kenapa penting untuk memakainya dengan betul.3. 13 .2 Menunjukkan kefahaman keatas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.3 Memakai dan mengetatkan topi keledar dengan betul.4 Melakukan penyelenggaraan mudah ke atas basikal dan topi keledar mereka. 3.1.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.5 Menceritakan kemungkinan akibat apabila peraturan dan undang-undang jalan raya dilanggar atau tidak diendahkan. 5.3.1 Memahami bahawa menunggang basikal di jalan raya di bawah umur 10 tahun adalah berbahaya. 5. 4.3.1.1 Berbasikal dengan selamat 5. lebih tua 4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki 4. Sebagai pejalan kaki 4.1.4 Menilai kebolehpantulan sesuatu benda atau pakaian dan alat tambahan kepada kasut dan beg yang dapat meningkatkan darjah penglihatan pejalan kaki.2 Menerangkan bagaimana topi keledar melindungi penunggang jika berlaku nahas.3 Darjah penglihatan 4.3. 5. 4.1.1.6 Mereka dan menilai kod tingkah laku untuk: • pejalan kaki • penunggang basikal • pengguna pengangkutan awam 4.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh memberi kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 4. 5.3.2.1 Sokongan 4. 4.1 Menunjukkan kesedaran kesan daripada saiz badan mereka yang kecil terhadap keselamatan mereka.1.

2 Menyenaraikan cara penumpang boleh menyumbang kepada keselamatan orang lain.3.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dengan tajam atau melanggar objek. 14 .9 Menunjukkan kebolehan untuk menunggang dengan yakin di jalan raya.2. 6.1.1.2 Menyenaraikan dan membincangkan pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang berlainan usia dan menerangkan kenapa setiap satunya bersesuaian.1.4 Membincangkan tanggungjawab undang-undang oleh penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.7 Belajar dan menunjukkan kemahiran asas menunggang basikal. 6. laluan sikal dan laluan kongsi.2.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.1 Membincangkan kepentingan pemakaian topi keledar dengan betul.5 Membandingkan situasi sama ada alat penahan digunakan atau tidak serta membuat kesimpulan tentang alat penahan dan keselamatan.2. 6. 5.6 Mengambarkan dan menerangkan pelbagai jenis pakaian yang boleh meningkatkan darjah penglihatan penunggang basikal dalam keadaan cuaca dan masa yang berbeza 5.1 Tingkat laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang 6.5.1. 6. Sebagai penumpang 6. 5. 6.3 Penggunaan topi keledar 6.1 Mendefinisikan alat penahan • tali pinggang keledar • tempat duduk kereta • tali pinggang riba • kapsul bayi • abah-abah kanak-kanak 6.2. 6.2 Penggunaan alat penahan 6.8 Menunjukkan kebolehan untuk mengimbas apabila menunggang basikal untuk menilai dan menguruskan kebarangkalian risiko. 6.2.1. 6.1. laluan kaki.2.1. 6.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat dalam kenderaan untuk kanak-kanak di bawah umur 10 tahun melakukan perjalanan.3 Menunjukkan bagaimana alat penahan yang bersesuaian dikancingkan dan dilaraskan supaya muat kepada pemakainya.

7.4. persimpangan) • jejambat • pelindung pejalan kaki • lampu isyarat (dengan pancaran orang merah/hijau) 7.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 6. 7.2 Menerangkan kenapa adalah lebih selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan dari sebelah bebendul jalan. undan.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya.3 Menerangkan dan menunjukkan tingkah laku yang bersesuaian untuk memasuki dan keluar dari kenderaan. Melintas jalan dengan selamat 7. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat.3.3 Membandingkan situasi dimana topi keledar digunakan atau tidan serta membuat kesimpulan tentang topi keledar dan keselamatan. 6. 6.4.2 Menerangkan kepentingan topi keledar melindungi penunggang jika berlaku kemalangan.1 Membincangkan tingkah laku yang selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan.1.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.3.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.3.4 Memakai dan mengetatkan topi keledar dengan betul. contohnya: • lintasan pejalan kaki (sekolah. 6.4 Memasuki dan keluar dari kenderaan dengan selamat – kereta dan motorsikal 6. 6.3.1. 6.6.1.5 Menunjukkan kepekaan tentang kepentingan dan strategi untuk membuat orang lain peka tentang penggunaan topi keledar dengan betul.4. belang. contohnya: • tempat melintas yang ditentukan • tempat melintas atau persimpangan yang diselia atau dikawal • blok tengah apabila kelihatan pemandangan trafik yang jelas • jejambat pejalan kaki • di mana-mana apabila pemandangan trafik dari setiap arah kelihatan dengan jelas 15 .

7.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati 7. 7.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat – dalam situasi yang dikawal dan diselia.7 Mengenal pasti faktor-faktor (manusia dan persekitaran) yang boleh membuatkan melintas jalan sukar. Contohnya: • menggunakan kemahiran kinestesis untuk berhenti di kawasan yang selamat di pinggir jalan • menggunakan petunjuk visual untuk menentukan jalan tidak berhalang • menggunakan kemahiran auditori untuk menentukan arah dan kelajuan lalu lintas • menggunakan kemahiran kognitif untuk menentukan keselamatan peribadi dan komuniti berkaitan dengan melintas jalan 16 . 7. 7.2.2.6 Mengenal pasti dan membincangkan pengaruh yang selamat dan tidak selamat dalam pemilihan tempat melintas.7. 7.2.4 Mengenal pasti tempat yang berbahaya untuk melintas.2.1.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 7.2. 7.8 Membangunkan dan melaksanakan strategi keselamatan untuk menguruskan lintasan yang susah atau rumit.5 Menerangkan bagaimana tingkah laku melintas jalan mereka menjejaskan keselamatan mereka dan orang lain.3 Menggambarkan Prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah.1.2.1.1.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.1.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpl maklumat mengenai lalu lintas. 7. 7. 7.

mudah. 7.3. 7.3 Di bawah seliaan orang dewasa.3.3. 7. 7.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikal dalam bahaya.4.1 Mengenal pasti jalan dan kawasan yang selamat dan bahaya di persekitaran mereka.4. Contohnya.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimbas lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.2 Membincangkan pertimbangan untuk memilih jalan yang selamat.7.2. jarak.2 Memahami apa yang dimaksudkan dengan pemilihan masa dan ruang serta impak ke atas keselamatan.5.4 Lebih banyak keputusan mengenai melintas dengan selamat 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. 17 .5 Memilih jalan yang selamat 7. Contohnya: • di lampu isyarat • di lintasan sekolah • di lintasan belang atau undan • persimpangan yang tidak dikawal 7.4. 7. 7.5. masa. termasuk: • mendemonstrasikan teknik mengimbas untuk mengoptimumkan keselamatan semasa melintas • mempraktikkan anggaran masa ruang • menunjukkan kesedaran penglihatan periferal yang terbatas • menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan pengesanan bunyi lalu lintas • mengaitkan reaksi masa dengan keselamatan diri sendiri • mengagak masa dan jarak ketibaan dan berhenti kenderaan 7.1 Membincangkan factor/pengaruh yang melibatkan keputusan mengenai situasi melintas yang selamat dan tidak selamat.3 Menunjukkan kesedaran mengenai kepentingan dan strategi untuk membuatkan orang lain sedar perlunya mengikut prosedur melintas jalan yang selamat. menunjukkan berbagai-bagai kemahiran berkaitan dengan melintas dengan selamat dalam situasi yang berbeza-beza.7 Menunjukkan Prosedur melintas jalan yang betul dalam pelbagai situasi.

1. 7.5 Menyelidik dan menilai penggunaan pengangkutan awam untuk perjalanan tertentu.3 Membincangkan dan membangunkan prosedur yang selamat untuk menunggu. LRT dan kereta api 9.1 Menerangkan akibat yang bakal berlaku jika selamat untuk bermain di jalan raya atau berdekatan jalan raya.1.2.1. 8.5.5.2 Mengenal pasti peralatan perlindungan yang boleh digunakan untuk meningkatkan keselamatan mereka yang menggunakan kenderaan rekreasi.3 Memetakan jalan selamat ke sekolah dan menjelaskan sebabnya.1.2 Kenderaan rekreasi 8.1 Bas. Contohnya. dan kelebihan dan kekurangan menggunakannya. 9. Contohnya.4 Menilai jalan biasa yang diambil dan menerangkan kenapa dan di mana keadaan adalah selamat dan/atau berbahaya.2.5.3 Menerangkan peraturan jalan raya yang terpakai kepada pengguna kenderaan rekreasi. bermain 8.1. melakukan perjalanan. 9.1. 9.1 Mendefinisikan kenderaan awam dan memberikan contoh. dan turun/keluar dari kenderaan awam.2. 9. Kenderaan awam 9. 9.5 Menerangkan dan mengikut jalan yang mempunyai tanda arah.1 Tempat yang 8.2 Mengenal pasti kawasan bermain yang selamat dan tidak.7. • papan selaju • skuter • kasut beroda • skuter bermotor 8. 8.1 Menyenaraikan jenis permainan rekresi beroda yang berbeza. menaiki. • topi keledar • pad siku • pad lutut 8.2 Menyelidik pilihan pengangkutan awam di kawasan tempatan.1. 18 . Bermain 8.4 Mengenal pasti tindakan yang menyumbang kepada budi bahasa dan tingkah laku penumpang yang selamat. 7.

1.6 Meramalkan apa yang perlu diketahui dan buat untuk menjadi seorang pengembara yang selamat dan bertanggungjawab pada masa hadapan. rancang dan lakukan perjalanan dengan pengangkutan awam. Pengaruh media dan budaya popular dalam keselamatan jalan raya 11. 11.9 Membincangkan pembabitan tingkah laku yang berisiko terhadap diri sendiri dan orang lain. 10. 10.4 Menunjukkan kefahaman tangungjawab sebagai seorang model pegguna jalan raya yang selamat kepada rakan sebaya dan yang lebih muda. 10.1. 10. 10. 10. 10.8 Membangunkan dan mendemonstrasikan kemahiran dan strategi untuk menangani pengaruh negatif dari rakan sebaya berkaitan keselamatan jalan raya. 10.1.1.3 Membangunkan dan menggunakan konsep pengiklanan bagi mencipta kempen keselamatan jalan raya mereka sendiri.1.1.1. 9.5 Menunjukkan kesedaran tentang apa yang perlu dilakukan semasa kecemasan.2 Mengenal pasti bagaimana tingkah laku tidak terduga atau antisosial boleh mengkompromi keselamatan pengguna jalan raya yang lain.2 Menggambarkan beberapa teknik yang digunakan oleh pihak media untuk mempengaruhi pemikiran kita berkaitan keselamatan.10 Mengenal pasti strategi untuk menguruskan tingkah laku yang berisiko orang lain.1.1. 19 .1.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko 10. 11. Tingkah laku yang berisiko apabila melakukan perjalanan 10. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.9.1 Membincangkan bahaya ke atas keselamatan diri atau orang lain apabila bertindak mengikut gerak hati atau perhatian teralih semasa atau berdekatan jalan raya.1 Mengenal pasti pesanan tersembunyi berkaitan tentang keselamatan dan antikeselamatan dalam media.1.1 Memikirkan 11.1.7 Mengenal pasti kemungkinan sebab atau factor yang menyumbang kepada nahas jalan raya. 11.1.7 Mendemonstrasikan prosedur yang selamat apabila menggunakan pengangkutan awam. 10.1.6 Di bawah pengawasan orang dewasa.

NOTA 20 .

Disediakan oleh Kerjasama Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Pelajaran Malaysia .