KANDUNGAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MALAYSIA

Tahun 1 - 6
Program bersama Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan mengunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha ber ter usan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. beradab. emosi. rohani. Usaha pembentukan bagi melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah boleh menyumbang kepada keharmonian. 2 . PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) adalah satu inisiatif jangka masa panjang yang bermula dari peringkat kanak-kanak bagi melahirkan generasi baru pengguna jalan raya yang mengamalkan budaya selamat. berhemah dan berhati-hati di jalan raya. dan Negara. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu. kemakmuran dan pembangunan Negara. masyarakat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Pendidikan keselamatan jalan raya ialah asas dan pemangkin bagi mendokong segala program yang boleh membawa kepada perubahan yang diinginkan terhadap tingkah laku. langkah pencegahan yang lain akan menjadi lebih sukar untuk dilaksanakan dalam mencapai matlamat dan sasaran yang diingini. Peningkatan yang dinikmati dalam bidang sosioekonomi telah memperlihatkan pertambahan jumlah kes kemalangan jalan raya.268 kes pada tahun 2005. 3 . dalam tempoh 10 tahun populasi penduduk Malaysia telah meningkat daripada 21. Malaysia telah mencapai pembangunan sosioekonomi yang amat memberangsangkan. Bilangan kenderaan berdaftar juga meningkat dari 7.109 kes pada tahun 1996 ke 328. peruntukan kewangan dan mekanisma lain yang terlibat dalam perlaksanaan strategi serta keutamaan dalam merealisasikan matlamat kerajaan bagi menangani masalah keselamatan jalan raya hingga tahun 2010. enforcement and environment). penguatkuasaan dan alam sekitar (engineering. sasaran dan program keselamatan jalan raya di Malaysia di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9).7 juta pada tahun 1996 ke 14. Pelan Keselamatan Jalan Raya 2006 – 2010 telah dirangka khusus untuk dijadikan garis panduan dan hala tuju mengenai dasar. education.GARIS PANDUAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MALAYSIA Pengenalan Sejak kemerdekaan pada tahun 1957. pendidikan. iaitu daripada 189. Pelan tindakan tersebut telah menetapkan satu perancangan menyeluruh dengan pendekatan yang seimbang dalam melaksanakan inisiatif keselamatan jalan raya berdasarkan konsep 4 E iaitu kejuruteraan. Mulai tahun 1996.5 peratus setahun.2 juta kepada 26.4 juta pada tahun 2005 dengan purata peningkatan sebanyak 2. satu pelan tindakan telah dirangka khas untuk mengatasi masalah ini. Tanpa program pendidikan Keselamatan jalan raya yang berkesan. kemahiran dan sikap pemandu. Oleh sebab itu.3 peratus setahun. iaitu peningkatan pada kadar 74 peratus.8 juta pada tahun 2005 dengan purata peningkatan sebanyak 9. Di samping koordinasi.

Pengguna jalan raya yang mudah terdedah kepada bahaya seperti penunggang motosikal. Dengan latihan yang sesuai dan efektif. murid dapat memahami. risiko yang tidak diingini boleh dielakkan. pemandu dan pejalan kaki perlu diberikan latihan pendidikan Keselamatan jalan raya secukupnya melalui program pendidikan yang direka khas bermula dengan pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. merangkumi program bagi mengajarkan amalan keselamatan lalu lintas dari seawal sekolah rendah hingga ke sekolah menengah supaya pendidikan keselamatan jalan raya menjadi sebahagian daripada budaya dan amalan bagi setiap kanak-kanak di Malaysia.B Perdana Menteri pada 15 Mei 2006. Pendidikan keselamatan jalan raya merupakan proses pendidikan sepanjang hayat dan harus bermula di peringkat sekolah rendah. menghayati serta mengamalkan langkah-langkah memelihara keselamatan diri dan menghormati hak pengguna jalan raya yang lain.Tujuan pendidikan keselamatan jalan raya adalah mendidik pemandu dan pengguna jalan yang lain supaya mereka tidak mengambil risiko di jalan raya dan memperlengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran yang bersesuaian. Program ini bertujuan untuk memupuk pemahaman dalam kalangan kanakkanak dan ibu bapa mengenai bahaya semasa berada di jalan raya dan amalan yang baik dan selamat sebagai seorang pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Justeru.A. Selain itu. Matlamat Pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah rendah bermatlamat untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran asas tentang keselamatan jalan raya bagi melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah. 4 . Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa Kabinet Mengenai Keselamatan Jalan Raya Bil. 1/2006 yang telah dipengerusikan oleh Y.

memahami konsep keselamatan jalan raya . Hal ini mungkin disebabkan kurangnya penyeliaan atau belum memiliki kemahiran yang diperlukan untuk berada dengan selamat di jalan raya sebagai pejalan kaki.memahami kegunaan alat keselamatan (topi keledar. Perkara ini melibatkan kanak-kanak berumur hingga 12 tahun. permantul cahaya) dan kepentingan penyelenggaraan basikal Kanak-kanak dan Keselamatan Jalan Raya Punca utama kecederaan dan kematian dalam kalangan kanak-kanak di jalan raya ialah mereka tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan mengenai keselamatan di jalan raya.mampu untuk melintas di jalan raya dengan bantuan dan selamat Pada akhir pembelajaran Tahap 2 murid akan dapat: .mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya . 5 . Kadar kemalangan yang tinggi dalam kalangan pejalan kaki yang melibatkan kanakkanak berumur 5 hingga 12 tahun disebabkan oleh peningkatan mobiliti kanak-kanak tersebut.memahami bahagian jalan dan persekitaran yang selamat . pembonceng dan penunggang basikal. tali pinggang keledar. Pendidikan keselamatan jalan raya perlu dibangunkan secara bersesuaian. berterusan dan berperingkat-peringkat dari tahap prasekolah hingga tahap dua sekolah rendah. Kanak-kanak memerlukan penyeliaan aktif dan rapi apabila berada di jalan raya.mampu melintas di jalan raya dengan selamat secara bersendirian .mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya .menunjukkan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya .Objektif Khusus Pada akhir pembelajaran Tahap 1 murid akan dapat: .

Hasil pembelajaran ini berteraskan pengetahuan dan pemahaman.sukar dilihat oleh pemandu kenderaan disebabkan oleh saiz mereka yang kecil Organisasi Kandungan Kandungan sukatan pelajaran keselamatan jalan raya sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu diamalkan oleh murid.tidak dapat menentukan kelajuan dan jarak kenderaan dengan tepat . Perkembangan yang terhad ini menyebabkan mereka: . amalan serta sikap dan nilai. Tiba Selamat” serta empat tema utama.tidak dapat mengenal pasti arah bunyi .berkelakuan tidak konsisten ketika di jalan raya . Hasil pembelajaran ini berdasarkan konsep “Cermat. kemahiran. 6 .lebih suka menumpukan perhatian kepada satu aspek pada satu masa mudah hilang tumpuan .tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan lalu lintas di jalan raya .tidak dapat mengenal pasti tempat melintas yang selamat tetapi mereka berpendapat bahawa mereka boleh melintas bersendirian .Perkembangan mental.tidak dapat memahami perkara-perkara abstrak berkaitan keselamatan di jalan raya . fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang terhad menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan bahaya ketika berada di jalan raya.

Persekitaran Waktu dan keadaan cuaca memerlukan pendekatan yang berlainan dalam memastikan keselamatan diri ketika berjalan. Pada tahap satu.Tema I. Pada tahap dua pula. aktiviti pengajaran dan pembelajaran digubal agar merangkumi perkara seperti di bawah. pelajar akan mula diajar dengan kemahiran keselamatan jalan raya yang lebih kompleks dan mendalam. cara berjalan dan melintas jalan tidak semestinya sama dalam semua keadaan. Perkembangan mental. Melintas dengan selamat Cara yang baik dan betul untuk melintasi jalan raya secara selamat dalam pelbagai keadaan lalu lintas. Murid mesti menggunakan pakaian yang sesuai agar sentiasa selamat. III. 7 . Murid harus memahami bahawa setiap keadaan lalu lintas adalah berlainan. IV. Murid harus memahami tahap penglihatan berubah mengikut waktu dan keadaan cuaca. Kenal pasti bahaya Mengenal pasti keadaan berbahaya yang terdapat di jalan raya dan mempelajari cara-cara mengatasinya. Berdasarkan tema di atas. II. Membolehkan murid mengetahui dan menyedari bahawa mereka bertanggungjawab untuk menentukan tahap Keselamatan mereka di jalan raya. fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang terhad menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan bahaya ketika berada di jalan raya. Sikap dan tanggungjawab Sikap positif dan kelakuan baik yang harus diamalkan ketika berada di jalan raya. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran asas keselamatan jalan raya.

keselamatan ketika menunggang basikal dan membonceng motosikal g. murid akan diperkenalkan dengan pelbagai kata kunci yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. manakala aktiviti untuk tahap dua akan meliputi semua tajuk tetapi pengajaran dan pembelajaran akan lebih tertumpu kepada tajuk enam dan tujuh. Tajuk-tajuk yang dimaksudkan adalah seperti berikut: a. keselamatan penumpang bas dan kereta Kata Kunci Keselamatan Jalan Raya Sepanjang aktiviti pengajaran. gunakan tempat yang selamat untuk melintas c. melintas dengan selamat b. kenal pasti bahaya f. • • • • • • • • • • • • • • Pejalan kaki Penunggang basikal Pemandu Kenderaan Lintasan pejalan kaki Jejantas Lorong pejalan kaki Bahaya Orang hijau Orang merah Bahu jalan Penunggang motosikal Jalan raya Pengawal lalu lintas • • • • • • • • • • • • • Lampu isyarat Merah Kuning Hijau Simpang Bulatan Perhentian bas Berwaspada Peka Halangan di hadapan Letak kereta (parkir) Klinik Laluan dua arah 8 . Murid akan didedahkan dengan maksud dan penggunaan kata kunci tersebut dalam kehidupan seharian.Aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahap satu akan tertumpu kepada tajuk satu hingga lima. memahami persekitaran di jalan raya (termasuk bahagian jalan dan cara-cara perjalanan) e. melintas dengan orang dewasa d.

2.1.5 Mengenal pasti elemen persekitaran pengangkutan yang: • membantu kita menjadi lebih selamat • membahayakan kita apabila berjalan atau berbasikal 1.1.2.1. lintasan di persimpangan) • jejambat • pelindung pejalan kaki • garis median • bonggol jalan • hentian bas • penghadang dan pagar jalan • lorong sikal 1. 1.Tema atau Tingkah laku Penggunaan Jalan Raya 1.2 Mendefinisikan lalu lintas dalam bahasa mereka sendiri.1 Jenis-jenis jalan raya 1. lintasan undan.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.1.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkat keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 9 . pelajar sekolah rendah akan: 1. 1.3 Mengkasifikasikan jalan dalam istilah: • senyap • sibuk • lebar • sempit 1. Persekitaran jalan raya Fokus Hasil Pembelajaran Pada akhir pelajaran. 1.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkat keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.4 Menerangkan bahawa terdapat hierarki jalan di Malaysia dan kenderaan bergerak pada kelajuan yang berbeza di setiap jenis jalan.1. seperti: • laluan kaki • bebendul jalan • lintasan pejalan kaki (contohnya: lintasan belang. lintasan sekolah.2.2 Bahagianbahagian jalan raya 1.3 Menerangkan bagaimana bahagian tertentu jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal digunakan bagi meningkatkan keselamatan. 1.

2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan impaknya ke atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal.7 Mengenal pasti isyarat jalan asas dan menerangkan impak kepada keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.3.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. pasu bunga.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.1 Memahami bahawa isyarat jalan raya. seperti lampu isyarat.4.4. Contohnya. 1.4.4.4 Isyarat jalan raya. tanda jalan dan isyarat trafik. 1.9 Mengenal pasti isyrat dan tanda jalan yang lebih kompleks. dll. 1.4. batas kebun.1. 1.3.4.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan perabot jalan raya.3 Perabot jalan raya 1.4. dan menerangkan impak ke atas keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.10 Menerangkan kemungkinan yang akan berlaku akibat mengingkari isyarat jalan raya. 1. tanda jalan dan isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkat keselamatan. 1.4.5 Menerangkan urutan isyarat trafik dan tingkah laku yang diperlukan oleh pengguna jalan raya. tanda jalan dan isyarat trafik 1. 1.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat trafik.4. 1.4. pagar. 1. lampu jalan. 10 . 1.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku jalan raya yang berkenaan dengan isyarat jalan raya asas. 1. rel adang.

6.7 Pengguna jalan raya 1. 1. secara sah atau tidak sah. dan kemahiran keselamat pejalan kaki adalah penting.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal 1. 1.7.7.5 Aliran lalu lintas .4 Membandingkan antara penggunaan dengan bertanggungjawab dan bertimbang rasa laluan kaki dan/atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahaya dan berisiko.6.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas. 1. 11 .2 Memberikan penerangan ringkas tentang bagaimana isyarat dan tanda jalan yang berlainan mengawal aliran lalu lintas. 1.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan. 1.3 Menerangkan bagaimana waktu/masa boleh mempengaruhi kesesakan trafik dan keselamatan pejalan kaki.1 Mentakrifkan kegunaan laluan kaki dan/atau laluan kongsi (termasuk juga bahu jalan terbuka).1.6. kasut roda) 1.5.Arah lalu lintas 1. 1.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.5.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada sesuatu masa dalam setiap perjalanan.6.5 Membangunkan strategi untuk mengelakkan atau menguruskan risiko dan bahaya di laluan kaki dan/atau laluan kongsi. 1. 1. contohnya • pejalan kaki • penumpang • pembonceng • penumpang pengangkutan awam • pemandu • penunggang motosikal • penunggang basikal • pengguna kerusi roda – sama ada bermotor atau tidak • pengguna permainan beroda (Papan selaju.5. termasuk pejalan kaki dan penunggang basikal.6. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Menerangkan sifat tipikal laluan kaki dan/atau laluan kongsi di kawasan mereka serta bagaimana ia meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.

1. 2.1. undangundang jalan raya. 12 . Peraturan dan undangundang jalan raya 3. paling relevan kepada mereka di persekitaran mereka.5 Menceritakan faktor yang menghalang pemandangan pemandu ke jalan dan pejalan kaki.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.1 Jenis dan 2.7 Membandingkan dan membezakan antara masa dengan jarak berhenti kenderaan yang berbeza. 3.2.2 Mengenal pasti perbezaan antara peraturan dengan undang-undang jalan raya.1.1. penunggan basikal.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.6 Memahami apa yang dimaksudkan dengan titik buta serta impaknya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 2.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: • pejalan kaki • penunggang basikal – terutama apabila • pemandu melintas jalan • penunggang motosikal • penumpang 3. 3. penumpang dan pemandu serta menerangkan fungsinya.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai: • laju • menghampiri • perlahan • menjauh • dekat • mengundur • jauh • membelok 2. dan lain-lain prosedur keselamatan.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undangundang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.1. 3.1.1 Mengetahui tentang peraturan dan undangundang jalan raya serta menggunakannya 3.1.1.1. 2. 2. Kenderaan 2.4 Mengenali cirri-ciri keselamatan pada kenderaan untuk pejalan kaki. ciri-ciri kenderaan contohnya: • kereta • LRT / kereta api • bas • kenderaan kecemasan • lori • ambulans • basikal • kereta polis • motosikal • kenderaan bomba 2.

3.5 Menunjukkan cara untuk bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka sendiri apabila menunggang basikal.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh memberi kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 4.1. Sebagai pejalan kaki 4.3 Darjah penglihatan 4.3. 5.1 Menunjukkan kesedaran kesan daripada saiz badan mereka yang kecil terhadap keselamatan mereka. 3.5 Menceritakan kemungkinan akibat apabila peraturan dan undang-undang jalan raya dilanggar atau tidak diendahkan.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya atau daripada orang berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila dewasa dan yang bersama orang dewasa atau yang lebih tua. lebih tua 4. 4.1. dan kenapa penting untuk memakainya dengan betul.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 5.2.4 Menilai kebolehpantulan sesuatu benda atau pakaian dan alat tambahan kepada kasut dan beg yang dapat meningkatkan darjah penglihatan pejalan kaki.6 Mereka dan menilai kod tingkah laku untuk: • pejalan kaki • penunggang basikal • pengguna pengangkutan awam 4.3.1.1 Memahami bahawa menunggang basikal di jalan raya di bawah umur 10 tahun adalah berbahaya.4 Melakukan penyelenggaraan mudah ke atas basikal dan topi keledar mereka.2 Menunjukkan kefahaman keatas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 5. 13 . Sebagai penunggang basikal 5. 4.3.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki 4.1 Sokongan 4. 4.3 Memakai dan mengetatkan topi keledar dengan betul.1. 5.1.1.3.1.1. 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.2 Menerangkan bagaimana topi keledar melindungi penunggang jika berlaku nahas.

3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat dalam kenderaan untuk kanak-kanak di bawah umur 10 tahun melakukan perjalanan. 6.2. 6.2.1.2. 6.5 Membandingkan situasi sama ada alat penahan digunakan atau tidak serta membuat kesimpulan tentang alat penahan dan keselamatan.1 Membincangkan kepentingan pemakaian topi keledar dengan betul.1 Tingkat laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang 6. laluan kaki. 6.1.8 Menunjukkan kebolehan untuk mengimbas apabila menunggang basikal untuk menilai dan menguruskan kebarangkalian risiko.2 Penggunaan alat penahan 6. 6.2.3.9 Menunjukkan kebolehan untuk menunggang dengan yakin di jalan raya. 6.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dengan tajam atau melanggar objek.4 Membincangkan tanggungjawab undang-undang oleh penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.2.1 Mendefinisikan alat penahan • tali pinggang keledar • tempat duduk kereta • tali pinggang riba • kapsul bayi • abah-abah kanak-kanak 6.2 Menyenaraikan dan membincangkan pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang berlainan usia dan menerangkan kenapa setiap satunya bersesuaian.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 14 .1. 5. 5. 6.3 Menunjukkan bagaimana alat penahan yang bersesuaian dikancingkan dan dilaraskan supaya muat kepada pemakainya. 6.1.2. Sebagai penumpang 6.7 Belajar dan menunjukkan kemahiran asas menunggang basikal.1. 6. laluan sikal dan laluan kongsi.1.5.1.2 Menyenaraikan cara penumpang boleh menyumbang kepada keselamatan orang lain.6 Mengambarkan dan menerangkan pelbagai jenis pakaian yang boleh meningkatkan darjah penglihatan penunggang basikal dalam keadaan cuaca dan masa yang berbeza 5.3 Penggunaan topi keledar 6.

6.1. 6.2 Menerangkan kepentingan topi keledar melindungi penunggang jika berlaku kemalangan.4. belang. persimpangan) • jejambat • pelindung pejalan kaki • lampu isyarat (dengan pancaran orang merah/hijau) 7.4 Memasuki dan keluar dari kenderaan dengan selamat – kereta dan motorsikal 6.1.1. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. contohnya: • tempat melintas yang ditentukan • tempat melintas atau persimpangan yang diselia atau dikawal • blok tengah apabila kelihatan pemandangan trafik yang jelas • jejambat pejalan kaki • di mana-mana apabila pemandangan trafik dari setiap arah kelihatan dengan jelas 15 .3. contohnya: • lintasan pejalan kaki (sekolah. 6.3. undan.6.4 Memakai dan mengetatkan topi keledar dengan betul.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.3 Menerangkan dan menunjukkan tingkah laku yang bersesuaian untuk memasuki dan keluar dari kenderaan.3.3. 7. 6.2 Menerangkan kenapa adalah lebih selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan dari sebelah bebendul jalan.4.1 Membincangkan tingkah laku yang selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan.3 Membandingkan situasi dimana topi keledar digunakan atau tidan serta membuat kesimpulan tentang topi keledar dan keselamatan.5 Menunjukkan kepekaan tentang kepentingan dan strategi untuk membuat orang lain peka tentang penggunaan topi keledar dengan betul. Melintas jalan dengan selamat 7.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 6.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. 7. 6.4.

6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpl maklumat mengenai lalu lintas.8 Membangunkan dan melaksanakan strategi keselamatan untuk menguruskan lintasan yang susah atau rumit.1. Contohnya: • menggunakan kemahiran kinestesis untuk berhenti di kawasan yang selamat di pinggir jalan • menggunakan petunjuk visual untuk menentukan jalan tidak berhalang • menggunakan kemahiran auditori untuk menentukan arah dan kelajuan lalu lintas • menggunakan kemahiran kognitif untuk menentukan keselamatan peribadi dan komuniti berkaitan dengan melintas jalan 16 . 7.1.2.1. 7. 7.5 Menerangkan bagaimana tingkah laku melintas jalan mereka menjejaskan keselamatan mereka dan orang lain.1.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.7.2.1.2. 7. 7. 7. 7.4 Mengenal pasti tempat yang berbahaya untuk melintas.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. 7.2. 7.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat – dalam situasi yang dikawal dan diselia.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati 7.2.3 Menggambarkan Prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah.6 Mengenal pasti dan membincangkan pengaruh yang selamat dan tidak selamat dalam pemilihan tempat melintas. 7.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.7 Mengenal pasti faktor-faktor (manusia dan persekitaran) yang boleh membuatkan melintas jalan sukar.

7 Menunjukkan Prosedur melintas jalan yang betul dalam pelbagai situasi. Contohnya. 7.3 Di bawah seliaan orang dewasa. 7.4. jarak. 7.3. menunjukkan berbagai-bagai kemahiran berkaitan dengan melintas dengan selamat dalam situasi yang berbeza-beza.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikal dalam bahaya. termasuk: • mendemonstrasikan teknik mengimbas untuk mengoptimumkan keselamatan semasa melintas • mempraktikkan anggaran masa ruang • menunjukkan kesedaran penglihatan periferal yang terbatas • menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan pengesanan bunyi lalu lintas • mengaitkan reaksi masa dengan keselamatan diri sendiri • mengagak masa dan jarak ketibaan dan berhenti kenderaan 7. 17 .3 Menunjukkan kesedaran mengenai kepentingan dan strategi untuk membuatkan orang lain sedar perlunya mengikut prosedur melintas jalan yang selamat.2 Membincangkan pertimbangan untuk memilih jalan yang selamat. mudah. 7.2.4.5.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.3.5 Memilih jalan yang selamat 7. 7.3. masa.2 Memahami apa yang dimaksudkan dengan pemilihan masa dan ruang serta impak ke atas keselamatan.7. Contohnya: • di lampu isyarat • di lintasan sekolah • di lintasan belang atau undan • persimpangan yang tidak dikawal 7. 7.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimbas lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.4.4 Lebih banyak keputusan mengenai melintas dengan selamat 7.5.1 Mengenal pasti jalan dan kawasan yang selamat dan bahaya di persekitaran mereka.1 Membincangkan factor/pengaruh yang melibatkan keputusan mengenai situasi melintas yang selamat dan tidak selamat.

dan kelebihan dan kekurangan menggunakannya.2. 9.1.3 Menerangkan peraturan jalan raya yang terpakai kepada pengguna kenderaan rekreasi.1 Menyenaraikan jenis permainan rekresi beroda yang berbeza.4 Mengenal pasti tindakan yang menyumbang kepada budi bahasa dan tingkah laku penumpang yang selamat. 18 . 9.5 Menyelidik dan menilai penggunaan pengangkutan awam untuk perjalanan tertentu.2.5.5 Menerangkan dan mengikut jalan yang mempunyai tanda arah. 7. dan turun/keluar dari kenderaan awam. 9.1. 8. bermain 8.2 Menyelidik pilihan pengangkutan awam di kawasan tempatan. melakukan perjalanan. 9.1 Menerangkan akibat yang bakal berlaku jika selamat untuk bermain di jalan raya atau berdekatan jalan raya. Kenderaan awam 9.1.2 Kenderaan rekreasi 8. • papan selaju • skuter • kasut beroda • skuter bermotor 8. Bermain 8. 9.1. menaiki.5.1.5.3 Memetakan jalan selamat ke sekolah dan menjelaskan sebabnya.1.7.1 Mendefinisikan kenderaan awam dan memberikan contoh.1 Bas.3 Membincangkan dan membangunkan prosedur yang selamat untuk menunggu.2.4 Menilai jalan biasa yang diambil dan menerangkan kenapa dan di mana keadaan adalah selamat dan/atau berbahaya. • topi keledar • pad siku • pad lutut 8. 8.1.2 Mengenal pasti kawasan bermain yang selamat dan tidak.2 Mengenal pasti peralatan perlindungan yang boleh digunakan untuk meningkatkan keselamatan mereka yang menggunakan kenderaan rekreasi.1 Tempat yang 8. 7. Contohnya. LRT dan kereta api 9. Contohnya.

11.1.6 Meramalkan apa yang perlu diketahui dan buat untuk menjadi seorang pengembara yang selamat dan bertanggungjawab pada masa hadapan.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko 10. 10.1.1.1.3 Membangunkan dan menggunakan konsep pengiklanan bagi mencipta kempen keselamatan jalan raya mereka sendiri. 9.1. 10. 10. 10.1 Mengenal pasti pesanan tersembunyi berkaitan tentang keselamatan dan antikeselamatan dalam media. 11.1.10 Mengenal pasti strategi untuk menguruskan tingkah laku yang berisiko orang lain. rancang dan lakukan perjalanan dengan pengangkutan awam. 10.1 Membincangkan bahaya ke atas keselamatan diri atau orang lain apabila bertindak mengikut gerak hati atau perhatian teralih semasa atau berdekatan jalan raya. 10.1.7 Mengenal pasti kemungkinan sebab atau factor yang menyumbang kepada nahas jalan raya.9.1. 10.1. 10. 10.1. Pengaruh media dan budaya popular dalam keselamatan jalan raya 11.6 Di bawah pengawasan orang dewasa. 10.1. 11.1.2 Menggambarkan beberapa teknik yang digunakan oleh pihak media untuk mempengaruhi pemikiran kita berkaitan keselamatan.4 Menunjukkan kefahaman tangungjawab sebagai seorang model pegguna jalan raya yang selamat kepada rakan sebaya dan yang lebih muda.1.8 Membangunkan dan mendemonstrasikan kemahiran dan strategi untuk menangani pengaruh negatif dari rakan sebaya berkaitan keselamatan jalan raya.2 Mengenal pasti bagaimana tingkah laku tidak terduga atau antisosial boleh mengkompromi keselamatan pengguna jalan raya yang lain.1.5 Menunjukkan kesedaran tentang apa yang perlu dilakukan semasa kecemasan. Tingkah laku yang berisiko apabila melakukan perjalanan 10. 19 .9 Membincangkan pembabitan tingkah laku yang berisiko terhadap diri sendiri dan orang lain.1.1 Memikirkan 11.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.7 Mendemonstrasikan prosedur yang selamat apabila menggunakan pengangkutan awam.

NOTA 20 .

Disediakan oleh Kerjasama Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Pelajaran Malaysia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful