P. 1
Panduan JKJR

Panduan JKJR

|Views: 5|Likes:
Published by Maizatul Nabillah
Panduan JKJR
Panduan JKJR

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Maizatul Nabillah on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

KANDUNGAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MALAYSIA

Tahun 1 - 6
Program bersama Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan mengunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

1

rohani. kemakmuran dan pembangunan Negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha ber ter usan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha pembentukan bagi melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah boleh menyumbang kepada keharmonian. beradab. emosi. 2 . PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) adalah satu inisiatif jangka masa panjang yang bermula dari peringkat kanak-kanak bagi melahirkan generasi baru pengguna jalan raya yang mengamalkan budaya selamat. masyarakat. berhemah dan berhati-hati di jalan raya. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. dan Negara. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu.

Malaysia telah mencapai pembangunan sosioekonomi yang amat memberangsangkan. sasaran dan program keselamatan jalan raya di Malaysia di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9). satu pelan tindakan telah dirangka khas untuk mengatasi masalah ini. enforcement and environment). Bilangan kenderaan berdaftar juga meningkat dari 7. langkah pencegahan yang lain akan menjadi lebih sukar untuk dilaksanakan dalam mencapai matlamat dan sasaran yang diingini. penguatkuasaan dan alam sekitar (engineering. peruntukan kewangan dan mekanisma lain yang terlibat dalam perlaksanaan strategi serta keutamaan dalam merealisasikan matlamat kerajaan bagi menangani masalah keselamatan jalan raya hingga tahun 2010. dalam tempoh 10 tahun populasi penduduk Malaysia telah meningkat daripada 21.2 juta kepada 26.109 kes pada tahun 1996 ke 328. Pelan tindakan tersebut telah menetapkan satu perancangan menyeluruh dengan pendekatan yang seimbang dalam melaksanakan inisiatif keselamatan jalan raya berdasarkan konsep 4 E iaitu kejuruteraan. pendidikan.3 peratus setahun. 3 . Tanpa program pendidikan Keselamatan jalan raya yang berkesan. iaitu daripada 189.8 juta pada tahun 2005 dengan purata peningkatan sebanyak 9.4 juta pada tahun 2005 dengan purata peningkatan sebanyak 2. kemahiran dan sikap pemandu. Di samping koordinasi.7 juta pada tahun 1996 ke 14. Peningkatan yang dinikmati dalam bidang sosioekonomi telah memperlihatkan pertambahan jumlah kes kemalangan jalan raya. iaitu peningkatan pada kadar 74 peratus.5 peratus setahun. Oleh sebab itu. Mulai tahun 1996.268 kes pada tahun 2005. education.GARIS PANDUAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MALAYSIA Pengenalan Sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Pendidikan keselamatan jalan raya ialah asas dan pemangkin bagi mendokong segala program yang boleh membawa kepada perubahan yang diinginkan terhadap tingkah laku. Pelan Keselamatan Jalan Raya 2006 – 2010 telah dirangka khusus untuk dijadikan garis panduan dan hala tuju mengenai dasar.

4 . murid dapat memahami. risiko yang tidak diingini boleh dielakkan. Pengguna jalan raya yang mudah terdedah kepada bahaya seperti penunggang motosikal. Program ini bertujuan untuk memupuk pemahaman dalam kalangan kanakkanak dan ibu bapa mengenai bahaya semasa berada di jalan raya dan amalan yang baik dan selamat sebagai seorang pejalan kaki dan pengguna jalan raya.A. 1/2006 yang telah dipengerusikan oleh Y. pemandu dan pejalan kaki perlu diberikan latihan pendidikan Keselamatan jalan raya secukupnya melalui program pendidikan yang direka khas bermula dengan pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. merangkumi program bagi mengajarkan amalan keselamatan lalu lintas dari seawal sekolah rendah hingga ke sekolah menengah supaya pendidikan keselamatan jalan raya menjadi sebahagian daripada budaya dan amalan bagi setiap kanak-kanak di Malaysia.Tujuan pendidikan keselamatan jalan raya adalah mendidik pemandu dan pengguna jalan yang lain supaya mereka tidak mengambil risiko di jalan raya dan memperlengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran yang bersesuaian. Selain itu. Dengan latihan yang sesuai dan efektif.B Perdana Menteri pada 15 Mei 2006. Justeru. Matlamat Pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah rendah bermatlamat untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran asas tentang keselamatan jalan raya bagi melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa Kabinet Mengenai Keselamatan Jalan Raya Bil. menghayati serta mengamalkan langkah-langkah memelihara keselamatan diri dan menghormati hak pengguna jalan raya yang lain. Pendidikan keselamatan jalan raya merupakan proses pendidikan sepanjang hayat dan harus bermula di peringkat sekolah rendah.

Pendidikan keselamatan jalan raya perlu dibangunkan secara bersesuaian. berterusan dan berperingkat-peringkat dari tahap prasekolah hingga tahap dua sekolah rendah.Objektif Khusus Pada akhir pembelajaran Tahap 1 murid akan dapat: . permantul cahaya) dan kepentingan penyelenggaraan basikal Kanak-kanak dan Keselamatan Jalan Raya Punca utama kecederaan dan kematian dalam kalangan kanak-kanak di jalan raya ialah mereka tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan mengenai keselamatan di jalan raya. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya penyeliaan atau belum memiliki kemahiran yang diperlukan untuk berada dengan selamat di jalan raya sebagai pejalan kaki. Perkara ini melibatkan kanak-kanak berumur hingga 12 tahun. Kadar kemalangan yang tinggi dalam kalangan pejalan kaki yang melibatkan kanakkanak berumur 5 hingga 12 tahun disebabkan oleh peningkatan mobiliti kanak-kanak tersebut. 5 .memahami kegunaan alat keselamatan (topi keledar.mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya .memahami bahagian jalan dan persekitaran yang selamat . tali pinggang keledar. pembonceng dan penunggang basikal. Kanak-kanak memerlukan penyeliaan aktif dan rapi apabila berada di jalan raya.mampu untuk melintas di jalan raya dengan bantuan dan selamat Pada akhir pembelajaran Tahap 2 murid akan dapat: .mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya .memahami konsep keselamatan jalan raya .menunjukkan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya .mampu melintas di jalan raya dengan selamat secara bersendirian .

tidak dapat mengenal pasti arah bunyi . Tiba Selamat” serta empat tema utama.berkelakuan tidak konsisten ketika di jalan raya . kemahiran. fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang terhad menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan bahaya ketika berada di jalan raya. amalan serta sikap dan nilai.tidak dapat mengenal pasti tempat melintas yang selamat tetapi mereka berpendapat bahawa mereka boleh melintas bersendirian .lebih suka menumpukan perhatian kepada satu aspek pada satu masa mudah hilang tumpuan .Perkembangan mental. Perkembangan yang terhad ini menyebabkan mereka: . Hasil pembelajaran ini berteraskan pengetahuan dan pemahaman.tidak dapat menentukan kelajuan dan jarak kenderaan dengan tepat .tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan lalu lintas di jalan raya . 6 .sukar dilihat oleh pemandu kenderaan disebabkan oleh saiz mereka yang kecil Organisasi Kandungan Kandungan sukatan pelajaran keselamatan jalan raya sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu diamalkan oleh murid. Hasil pembelajaran ini berdasarkan konsep “Cermat.tidak dapat memahami perkara-perkara abstrak berkaitan keselamatan di jalan raya .

7 . Murid harus memahami tahap penglihatan berubah mengikut waktu dan keadaan cuaca. cara berjalan dan melintas jalan tidak semestinya sama dalam semua keadaan. Membolehkan murid mengetahui dan menyedari bahawa mereka bertanggungjawab untuk menentukan tahap Keselamatan mereka di jalan raya. fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang terhad menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan bahaya ketika berada di jalan raya. aktiviti pengajaran dan pembelajaran digubal agar merangkumi perkara seperti di bawah. III. Pada tahap dua pula.Tema I. II. Melintas dengan selamat Cara yang baik dan betul untuk melintasi jalan raya secara selamat dalam pelbagai keadaan lalu lintas. IV. Pada tahap satu. Sikap dan tanggungjawab Sikap positif dan kelakuan baik yang harus diamalkan ketika berada di jalan raya. pelajar akan mula diajar dengan kemahiran keselamatan jalan raya yang lebih kompleks dan mendalam. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran asas keselamatan jalan raya. Murid mesti menggunakan pakaian yang sesuai agar sentiasa selamat. Kenal pasti bahaya Mengenal pasti keadaan berbahaya yang terdapat di jalan raya dan mempelajari cara-cara mengatasinya. Berdasarkan tema di atas. Perkembangan mental. Murid harus memahami bahawa setiap keadaan lalu lintas adalah berlainan. Persekitaran Waktu dan keadaan cuaca memerlukan pendekatan yang berlainan dalam memastikan keselamatan diri ketika berjalan.

• • • • • • • • • • • • • • Pejalan kaki Penunggang basikal Pemandu Kenderaan Lintasan pejalan kaki Jejantas Lorong pejalan kaki Bahaya Orang hijau Orang merah Bahu jalan Penunggang motosikal Jalan raya Pengawal lalu lintas • • • • • • • • • • • • • Lampu isyarat Merah Kuning Hijau Simpang Bulatan Perhentian bas Berwaspada Peka Halangan di hadapan Letak kereta (parkir) Klinik Laluan dua arah 8 . gunakan tempat yang selamat untuk melintas c.Aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahap satu akan tertumpu kepada tajuk satu hingga lima. memahami persekitaran di jalan raya (termasuk bahagian jalan dan cara-cara perjalanan) e. keselamatan ketika menunggang basikal dan membonceng motosikal g. Murid akan didedahkan dengan maksud dan penggunaan kata kunci tersebut dalam kehidupan seharian. keselamatan penumpang bas dan kereta Kata Kunci Keselamatan Jalan Raya Sepanjang aktiviti pengajaran. manakala aktiviti untuk tahap dua akan meliputi semua tajuk tetapi pengajaran dan pembelajaran akan lebih tertumpu kepada tajuk enam dan tujuh. kenal pasti bahaya f. Tajuk-tajuk yang dimaksudkan adalah seperti berikut: a. melintas dengan selamat b. melintas dengan orang dewasa d. murid akan diperkenalkan dengan pelbagai kata kunci yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya.

2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkat keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.3 Mengkasifikasikan jalan dalam istilah: • senyap • sibuk • lebar • sempit 1.2. lintasan sekolah. 1.5 Mengenal pasti elemen persekitaran pengangkutan yang: • membantu kita menjadi lebih selamat • membahayakan kita apabila berjalan atau berbasikal 1. lintasan undan.1. pelajar sekolah rendah akan: 1.3 Menerangkan bagaimana bahagian tertentu jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal digunakan bagi meningkatkan keselamatan.1. 9 . 1.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkat keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.1. seperti: • laluan kaki • bebendul jalan • lintasan pejalan kaki (contohnya: lintasan belang.4 Menerangkan bahawa terdapat hierarki jalan di Malaysia dan kenderaan bergerak pada kelajuan yang berbeza di setiap jenis jalan.2.2 Mendefinisikan lalu lintas dalam bahasa mereka sendiri.1. Persekitaran jalan raya Fokus Hasil Pembelajaran Pada akhir pelajaran. 1.2 Bahagianbahagian jalan raya 1.2. lintasan di persimpangan) • jejambat • pelindung pejalan kaki • garis median • bonggol jalan • hentian bas • penghadang dan pagar jalan • lorong sikal 1.1.Tema atau Tingkah laku Penggunaan Jalan Raya 1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.

1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan perabot jalan raya. 1.4. Contohnya.4.3 Perabot jalan raya 1.4. tanda jalan dan isyarat trafik 1.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.5 Menerangkan urutan isyarat trafik dan tingkah laku yang diperlukan oleh pengguna jalan raya.3.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. dll. 1.4. batas kebun.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku jalan raya yang berkenaan dengan isyarat jalan raya asas.9 Mengenal pasti isyrat dan tanda jalan yang lebih kompleks. 1. lampu jalan.4. 1. 1.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan impaknya ke atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 10 . seperti lampu isyarat.4 Isyarat jalan raya. 1. 1.4. 1. 1. tanda jalan dan isyarat trafik.7 Mengenal pasti isyarat jalan asas dan menerangkan impak kepada keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.4.3.1 Memahami bahawa isyarat jalan raya. pagar. 1. tanda jalan dan isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkat keselamatan.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. dan menerangkan impak ke atas keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.4.1.10 Menerangkan kemungkinan yang akan berlaku akibat mengingkari isyarat jalan raya. 1. rel adang.4.4.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat trafik. pasu bunga.

1.3 Menerangkan bagaimana waktu/masa boleh mempengaruhi kesesakan trafik dan keselamatan pejalan kaki. dan kemahiran keselamat pejalan kaki adalah penting. 1.Arah lalu lintas 1. 1.1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas.2 Menerangkan sifat tipikal laluan kaki dan/atau laluan kongsi di kawasan mereka serta bagaimana ia meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada sesuatu masa dalam setiap perjalanan.6.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza. 1.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal 1.7. 1.1 Mentakrifkan kegunaan laluan kaki dan/atau laluan kongsi (termasuk juga bahu jalan terbuka).5 Aliran lalu lintas .5. 1. kasut roda) 1.5 Membangunkan strategi untuk mengelakkan atau menguruskan risiko dan bahaya di laluan kaki dan/atau laluan kongsi.6. secara sah atau tidak sah.2 Memberikan penerangan ringkas tentang bagaimana isyarat dan tanda jalan yang berlainan mengawal aliran lalu lintas. 1. termasuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 11 .5.4 Membandingkan antara penggunaan dengan bertanggungjawab dan bertimbang rasa laluan kaki dan/atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahaya dan berisiko. contohnya • pejalan kaki • penumpang • pembonceng • penumpang pengangkutan awam • pemandu • penunggang motosikal • penunggang basikal • pengguna kerusi roda – sama ada bermotor atau tidak • pengguna permainan beroda (Papan selaju.6.6.1.7 Pengguna jalan raya 1.6.5.7. 1.

1 Mengetahui tentang peraturan dan undangundang jalan raya serta menggunakannya 3.1 Jenis dan 2.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undangundang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. 2.5 Menceritakan faktor yang menghalang pemandangan pemandu ke jalan dan pejalan kaki. dan lain-lain prosedur keselamatan. 3.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. ciri-ciri kenderaan contohnya: • kereta • LRT / kereta api • bas • kenderaan kecemasan • lori • ambulans • basikal • kereta polis • motosikal • kenderaan bomba 2.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: • pejalan kaki • penunggang basikal – terutama apabila • pemandu melintas jalan • penunggang motosikal • penumpang 3. undangundang jalan raya. 3.1. Peraturan dan undangundang jalan raya 3.1.1. penunggan basikal.1.7 Membandingkan dan membezakan antara masa dengan jarak berhenti kenderaan yang berbeza. 2. 2.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai: • laju • menghampiri • perlahan • menjauh • dekat • mengundur • jauh • membelok 2. 3. 12 .4 Mengenali cirri-ciri keselamatan pada kenderaan untuk pejalan kaki.1. 2.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza.1.2 Mengenal pasti perbezaan antara peraturan dengan undang-undang jalan raya.1.2. Kenderaan 2. paling relevan kepada mereka di persekitaran mereka. penumpang dan pemandu serta menerangkan fungsinya.1.6 Memahami apa yang dimaksudkan dengan titik buta serta impaknya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.1.1.

4 Menilai kebolehpantulan sesuatu benda atau pakaian dan alat tambahan kepada kasut dan beg yang dapat meningkatkan darjah penglihatan pejalan kaki.6 Mereka dan menilai kod tingkah laku untuk: • pejalan kaki • penunggang basikal • pengguna pengangkutan awam 4.1.2.1.1 Memahami bahawa menunggang basikal di jalan raya di bawah umur 10 tahun adalah berbahaya. 4.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya atau daripada orang berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila dewasa dan yang bersama orang dewasa atau yang lebih tua. 4.4 Melakukan penyelenggaraan mudah ke atas basikal dan topi keledar mereka.3 Darjah penglihatan 4.1 Menunjukkan kesedaran kesan daripada saiz badan mereka yang kecil terhadap keselamatan mereka.1.3. 3.5 Menunjukkan cara untuk bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka sendiri apabila menunggang basikal. 5. Sebagai pejalan kaki 4.1.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki 4. 5. 5.1 Berbasikal dengan selamat 5.2 Menerangkan bagaimana topi keledar melindungi penunggang jika berlaku nahas. 13 .1.5 Menceritakan kemungkinan akibat apabila peraturan dan undang-undang jalan raya dilanggar atau tidak diendahkan. 4. Sebagai penunggang basikal 5.1 Sokongan 4.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.3. 5.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh memberi kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 4.1.1.1.3 Memakai dan mengetatkan topi keledar dengan betul.3. dan kenapa penting untuk memakainya dengan betul.3.2 Menunjukkan kefahaman keatas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.3. lebih tua 4. 5.

5.1 Tingkat laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang 6.3. 6.2.2.7 Belajar dan menunjukkan kemahiran asas menunggang basikal.1 Membincangkan kepentingan pemakaian topi keledar dengan betul.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dengan tajam atau melanggar objek. 6. laluan kaki.3 Penggunaan topi keledar 6. 6.8 Menunjukkan kebolehan untuk mengimbas apabila menunggang basikal untuk menilai dan menguruskan kebarangkalian risiko. 6.2. 6.2.1 Mendefinisikan alat penahan • tali pinggang keledar • tempat duduk kereta • tali pinggang riba • kapsul bayi • abah-abah kanak-kanak 6. laluan sikal dan laluan kongsi.2 Penggunaan alat penahan 6. 6. 14 .5.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 5.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat dalam kenderaan untuk kanak-kanak di bawah umur 10 tahun melakukan perjalanan.2.3 Menunjukkan bagaimana alat penahan yang bersesuaian dikancingkan dan dilaraskan supaya muat kepada pemakainya. 6. 6.5 Membandingkan situasi sama ada alat penahan digunakan atau tidak serta membuat kesimpulan tentang alat penahan dan keselamatan.2 Menyenaraikan dan membincangkan pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang berlainan usia dan menerangkan kenapa setiap satunya bersesuaian.1.1.1.2 Menyenaraikan cara penumpang boleh menyumbang kepada keselamatan orang lain.6 Mengambarkan dan menerangkan pelbagai jenis pakaian yang boleh meningkatkan darjah penglihatan penunggang basikal dalam keadaan cuaca dan masa yang berbeza 5.1.4 Membincangkan tanggungjawab undang-undang oleh penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.1.1. Sebagai penumpang 6.1.2.9 Menunjukkan kebolehan untuk menunggang dengan yakin di jalan raya.

4.4.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.6. 7.1.4 Memasuki dan keluar dari kenderaan dengan selamat – kereta dan motorsikal 6.3.3 Menerangkan dan menunjukkan tingkah laku yang bersesuaian untuk memasuki dan keluar dari kenderaan.3. Melintas jalan dengan selamat 7. 6.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.3.2 Menerangkan kenapa adalah lebih selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan dari sebelah bebendul jalan.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. contohnya: • lintasan pejalan kaki (sekolah. contohnya: • tempat melintas yang ditentukan • tempat melintas atau persimpangan yang diselia atau dikawal • blok tengah apabila kelihatan pemandangan trafik yang jelas • jejambat pejalan kaki • di mana-mana apabila pemandangan trafik dari setiap arah kelihatan dengan jelas 15 .3 Membandingkan situasi dimana topi keledar digunakan atau tidan serta membuat kesimpulan tentang topi keledar dan keselamatan.1.1.5 Menunjukkan kepekaan tentang kepentingan dan strategi untuk membuat orang lain peka tentang penggunaan topi keledar dengan betul.4. persimpangan) • jejambat • pelindung pejalan kaki • lampu isyarat (dengan pancaran orang merah/hijau) 7. 6. 6.1 Membincangkan tingkah laku yang selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan. 6. undan. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat.3.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 6. belang.4 Memakai dan mengetatkan topi keledar dengan betul. 7. 6.2 Menerangkan kepentingan topi keledar melindungi penunggang jika berlaku kemalangan.

5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. 7. 7.1. 7.2. Contohnya: • menggunakan kemahiran kinestesis untuk berhenti di kawasan yang selamat di pinggir jalan • menggunakan petunjuk visual untuk menentukan jalan tidak berhalang • menggunakan kemahiran auditori untuk menentukan arah dan kelajuan lalu lintas • menggunakan kemahiran kognitif untuk menentukan keselamatan peribadi dan komuniti berkaitan dengan melintas jalan 16 .1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.2.8 Membangunkan dan melaksanakan strategi keselamatan untuk menguruskan lintasan yang susah atau rumit.1. 7.3 Menggambarkan Prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah.1.1. 7. 7. 7.2. 7.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpl maklumat mengenai lalu lintas.5 Menerangkan bagaimana tingkah laku melintas jalan mereka menjejaskan keselamatan mereka dan orang lain.6 Mengenal pasti dan membincangkan pengaruh yang selamat dan tidak selamat dalam pemilihan tempat melintas.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.7 Mengenal pasti faktor-faktor (manusia dan persekitaran) yang boleh membuatkan melintas jalan sukar.1.2.4 Mengenal pasti tempat yang berbahaya untuk melintas.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati 7. 7.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat – dalam situasi yang dikawal dan diselia.2.2. 7.7.

menunjukkan berbagai-bagai kemahiran berkaitan dengan melintas dengan selamat dalam situasi yang berbeza-beza.2 Membincangkan pertimbangan untuk memilih jalan yang selamat. 7. 7.3.4 Lebih banyak keputusan mengenai melintas dengan selamat 7.4. 17 .2.1 Mengenal pasti jalan dan kawasan yang selamat dan bahaya di persekitaran mereka.3 Menunjukkan kesedaran mengenai kepentingan dan strategi untuk membuatkan orang lain sedar perlunya mengikut prosedur melintas jalan yang selamat.3.5 Memilih jalan yang selamat 7. Contohnya.5.3 Di bawah seliaan orang dewasa. termasuk: • mendemonstrasikan teknik mengimbas untuk mengoptimumkan keselamatan semasa melintas • mempraktikkan anggaran masa ruang • menunjukkan kesedaran penglihatan periferal yang terbatas • menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan pengesanan bunyi lalu lintas • mengaitkan reaksi masa dengan keselamatan diri sendiri • mengagak masa dan jarak ketibaan dan berhenti kenderaan 7.1 Membincangkan factor/pengaruh yang melibatkan keputusan mengenai situasi melintas yang selamat dan tidak selamat. 7. 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7. jarak. masa.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikal dalam bahaya.7 Menunjukkan Prosedur melintas jalan yang betul dalam pelbagai situasi. 7.4. mudah.3. Contohnya: • di lampu isyarat • di lintasan sekolah • di lintasan belang atau undan • persimpangan yang tidak dikawal 7.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimbas lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.5.2 Memahami apa yang dimaksudkan dengan pemilihan masa dan ruang serta impak ke atas keselamatan.4.7. 7.

8.1 Tempat yang 8.1 Menerangkan akibat yang bakal berlaku jika selamat untuk bermain di jalan raya atau berdekatan jalan raya.1.2. LRT dan kereta api 9. bermain 8.5 Menerangkan dan mengikut jalan yang mempunyai tanda arah. Contohnya.4 Menilai jalan biasa yang diambil dan menerangkan kenapa dan di mana keadaan adalah selamat dan/atau berbahaya. dan turun/keluar dari kenderaan awam.7. • papan selaju • skuter • kasut beroda • skuter bermotor 8. menaiki.2.2. 7.5. dan kelebihan dan kekurangan menggunakannya. 8.1. 18 .1 Menyenaraikan jenis permainan rekresi beroda yang berbeza.4 Mengenal pasti tindakan yang menyumbang kepada budi bahasa dan tingkah laku penumpang yang selamat.1. Kenderaan awam 9.2 Menyelidik pilihan pengangkutan awam di kawasan tempatan. 9. 9.1.3 Memetakan jalan selamat ke sekolah dan menjelaskan sebabnya. • topi keledar • pad siku • pad lutut 8.2 Mengenal pasti peralatan perlindungan yang boleh digunakan untuk meningkatkan keselamatan mereka yang menggunakan kenderaan rekreasi.5 Menyelidik dan menilai penggunaan pengangkutan awam untuk perjalanan tertentu.1 Bas. Bermain 8.1 Mendefinisikan kenderaan awam dan memberikan contoh.1.2 Mengenal pasti kawasan bermain yang selamat dan tidak. Contohnya.5. 9. 7.1. 9.5.3 Menerangkan peraturan jalan raya yang terpakai kepada pengguna kenderaan rekreasi. melakukan perjalanan.1.3 Membincangkan dan membangunkan prosedur yang selamat untuk menunggu. 9.2 Kenderaan rekreasi 8.

2 Mengenal pasti bagaimana tingkah laku tidak terduga atau antisosial boleh mengkompromi keselamatan pengguna jalan raya yang lain. 10.3 Membangunkan dan menggunakan konsep pengiklanan bagi mencipta kempen keselamatan jalan raya mereka sendiri.1 Mengenal pasti pesanan tersembunyi berkaitan tentang keselamatan dan antikeselamatan dalam media. 11.1.8 Membangunkan dan mendemonstrasikan kemahiran dan strategi untuk menangani pengaruh negatif dari rakan sebaya berkaitan keselamatan jalan raya.9 Membincangkan pembabitan tingkah laku yang berisiko terhadap diri sendiri dan orang lain.1.1.1.1 Memikirkan 11. 10. 10. 9. 11. Pengaruh media dan budaya popular dalam keselamatan jalan raya 11.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko 10. 19 .1.10 Mengenal pasti strategi untuk menguruskan tingkah laku yang berisiko orang lain.7 Mendemonstrasikan prosedur yang selamat apabila menggunakan pengangkutan awam.1.6 Di bawah pengawasan orang dewasa. 10. 10.9.2 Menggambarkan beberapa teknik yang digunakan oleh pihak media untuk mempengaruhi pemikiran kita berkaitan keselamatan.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.1.1.1. 10.1.1 Membincangkan bahaya ke atas keselamatan diri atau orang lain apabila bertindak mengikut gerak hati atau perhatian teralih semasa atau berdekatan jalan raya.5 Menunjukkan kesedaran tentang apa yang perlu dilakukan semasa kecemasan. 10. 11.6 Meramalkan apa yang perlu diketahui dan buat untuk menjadi seorang pengembara yang selamat dan bertanggungjawab pada masa hadapan.1. Tingkah laku yang berisiko apabila melakukan perjalanan 10. 10. rancang dan lakukan perjalanan dengan pengangkutan awam.1. 10.1.7 Mengenal pasti kemungkinan sebab atau factor yang menyumbang kepada nahas jalan raya.1. 10.4 Menunjukkan kefahaman tangungjawab sebagai seorang model pegguna jalan raya yang selamat kepada rakan sebaya dan yang lebih muda.1.

NOTA 20 .

Disediakan oleh Kerjasama Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Pelajaran Malaysia .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->