KANDUNGAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MALAYSIA

Tahun 1 - 6
Program bersama Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang akan mengunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

1

kemakmuran dan pembangunan Negara.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha ber ter usan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan Negara. masyarakat. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi. Usaha pembentukan bagi melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah boleh menyumbang kepada keharmonian. 2 . rohani. beradab. PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) adalah satu inisiatif jangka masa panjang yang bermula dari peringkat kanak-kanak bagi melahirkan generasi baru pengguna jalan raya yang mengamalkan budaya selamat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berhemah dan berhati-hati di jalan raya. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu.

Malaysia telah mencapai pembangunan sosioekonomi yang amat memberangsangkan. kemahiran dan sikap pemandu.268 kes pada tahun 2005. Oleh sebab itu. Bilangan kenderaan berdaftar juga meningkat dari 7.5 peratus setahun. pendidikan. peruntukan kewangan dan mekanisma lain yang terlibat dalam perlaksanaan strategi serta keutamaan dalam merealisasikan matlamat kerajaan bagi menangani masalah keselamatan jalan raya hingga tahun 2010. dalam tempoh 10 tahun populasi penduduk Malaysia telah meningkat daripada 21.GARIS PANDUAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DALAM BAHASA MALAYSIA Pengenalan Sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Peningkatan yang dinikmati dalam bidang sosioekonomi telah memperlihatkan pertambahan jumlah kes kemalangan jalan raya. education. Pendidikan keselamatan jalan raya ialah asas dan pemangkin bagi mendokong segala program yang boleh membawa kepada perubahan yang diinginkan terhadap tingkah laku. Tanpa program pendidikan Keselamatan jalan raya yang berkesan. 3 . satu pelan tindakan telah dirangka khas untuk mengatasi masalah ini. enforcement and environment).8 juta pada tahun 2005 dengan purata peningkatan sebanyak 9. Pelan Keselamatan Jalan Raya 2006 – 2010 telah dirangka khusus untuk dijadikan garis panduan dan hala tuju mengenai dasar. iaitu daripada 189. Mulai tahun 1996. Di samping koordinasi. langkah pencegahan yang lain akan menjadi lebih sukar untuk dilaksanakan dalam mencapai matlamat dan sasaran yang diingini. penguatkuasaan dan alam sekitar (engineering.7 juta pada tahun 1996 ke 14.3 peratus setahun. sasaran dan program keselamatan jalan raya di Malaysia di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9).109 kes pada tahun 1996 ke 328. Pelan tindakan tersebut telah menetapkan satu perancangan menyeluruh dengan pendekatan yang seimbang dalam melaksanakan inisiatif keselamatan jalan raya berdasarkan konsep 4 E iaitu kejuruteraan.2 juta kepada 26. iaitu peningkatan pada kadar 74 peratus.4 juta pada tahun 2005 dengan purata peningkatan sebanyak 2.

Justeru. merangkumi program bagi mengajarkan amalan keselamatan lalu lintas dari seawal sekolah rendah hingga ke sekolah menengah supaya pendidikan keselamatan jalan raya menjadi sebahagian daripada budaya dan amalan bagi setiap kanak-kanak di Malaysia. Pendidikan keselamatan jalan raya merupakan proses pendidikan sepanjang hayat dan harus bermula di peringkat sekolah rendah. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatan kuasa Kabinet Mengenai Keselamatan Jalan Raya Bil.A. Dengan latihan yang sesuai dan efektif. Program ini bertujuan untuk memupuk pemahaman dalam kalangan kanakkanak dan ibu bapa mengenai bahaya semasa berada di jalan raya dan amalan yang baik dan selamat sebagai seorang pejalan kaki dan pengguna jalan raya. murid dapat memahami. risiko yang tidak diingini boleh dielakkan. Matlamat Pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah rendah bermatlamat untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran asas tentang keselamatan jalan raya bagi melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah.B Perdana Menteri pada 15 Mei 2006. Pengguna jalan raya yang mudah terdedah kepada bahaya seperti penunggang motosikal.Tujuan pendidikan keselamatan jalan raya adalah mendidik pemandu dan pengguna jalan yang lain supaya mereka tidak mengambil risiko di jalan raya dan memperlengkapkan diri dengan ilmu serta kemahiran yang bersesuaian. menghayati serta mengamalkan langkah-langkah memelihara keselamatan diri dan menghormati hak pengguna jalan raya yang lain. pemandu dan pejalan kaki perlu diberikan latihan pendidikan Keselamatan jalan raya secukupnya melalui program pendidikan yang direka khas bermula dengan pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. Selain itu. 4 . 1/2006 yang telah dipengerusikan oleh Y.

Objektif Khusus Pada akhir pembelajaran Tahap 1 murid akan dapat: . 5 .mampu melintas di jalan raya dengan selamat secara bersendirian . pembonceng dan penunggang basikal.memahami konsep keselamatan jalan raya . Kanak-kanak memerlukan penyeliaan aktif dan rapi apabila berada di jalan raya.memahami kegunaan alat keselamatan (topi keledar.mampu untuk melintas di jalan raya dengan bantuan dan selamat Pada akhir pembelajaran Tahap 2 murid akan dapat: .menunjukkan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya .mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya . permantul cahaya) dan kepentingan penyelenggaraan basikal Kanak-kanak dan Keselamatan Jalan Raya Punca utama kecederaan dan kematian dalam kalangan kanak-kanak di jalan raya ialah mereka tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan mengenai keselamatan di jalan raya. berterusan dan berperingkat-peringkat dari tahap prasekolah hingga tahap dua sekolah rendah. Kadar kemalangan yang tinggi dalam kalangan pejalan kaki yang melibatkan kanakkanak berumur 5 hingga 12 tahun disebabkan oleh peningkatan mobiliti kanak-kanak tersebut. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya penyeliaan atau belum memiliki kemahiran yang diperlukan untuk berada dengan selamat di jalan raya sebagai pejalan kaki.mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya . Perkara ini melibatkan kanak-kanak berumur hingga 12 tahun. Pendidikan keselamatan jalan raya perlu dibangunkan secara bersesuaian.memahami bahagian jalan dan persekitaran yang selamat . tali pinggang keledar.

Hasil pembelajaran ini berdasarkan konsep “Cermat.tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan lalu lintas di jalan raya .sukar dilihat oleh pemandu kenderaan disebabkan oleh saiz mereka yang kecil Organisasi Kandungan Kandungan sukatan pelajaran keselamatan jalan raya sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu diamalkan oleh murid.tidak dapat menentukan kelajuan dan jarak kenderaan dengan tepat .berkelakuan tidak konsisten ketika di jalan raya . amalan serta sikap dan nilai.tidak dapat memahami perkara-perkara abstrak berkaitan keselamatan di jalan raya .lebih suka menumpukan perhatian kepada satu aspek pada satu masa mudah hilang tumpuan . fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang terhad menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan bahaya ketika berada di jalan raya. Perkembangan yang terhad ini menyebabkan mereka: .Perkembangan mental. Hasil pembelajaran ini berteraskan pengetahuan dan pemahaman.tidak dapat mengenal pasti tempat melintas yang selamat tetapi mereka berpendapat bahawa mereka boleh melintas bersendirian . Tiba Selamat” serta empat tema utama. kemahiran. 6 .tidak dapat mengenal pasti arah bunyi .

Sikap dan tanggungjawab Sikap positif dan kelakuan baik yang harus diamalkan ketika berada di jalan raya. Persekitaran Waktu dan keadaan cuaca memerlukan pendekatan yang berlainan dalam memastikan keselamatan diri ketika berjalan. II. Murid harus memahami tahap penglihatan berubah mengikut waktu dan keadaan cuaca. Kenal pasti bahaya Mengenal pasti keadaan berbahaya yang terdapat di jalan raya dan mempelajari cara-cara mengatasinya. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran asas keselamatan jalan raya. fizikal dan psikomotor kanak-kanak yang terhad menyebabkan mereka terdedah kepada risiko dan bahaya ketika berada di jalan raya. aktiviti pengajaran dan pembelajaran digubal agar merangkumi perkara seperti di bawah. 7 . Melintas dengan selamat Cara yang baik dan betul untuk melintasi jalan raya secara selamat dalam pelbagai keadaan lalu lintas. Membolehkan murid mengetahui dan menyedari bahawa mereka bertanggungjawab untuk menentukan tahap Keselamatan mereka di jalan raya. Murid mesti menggunakan pakaian yang sesuai agar sentiasa selamat. cara berjalan dan melintas jalan tidak semestinya sama dalam semua keadaan. IV. pelajar akan mula diajar dengan kemahiran keselamatan jalan raya yang lebih kompleks dan mendalam.Tema I. Perkembangan mental. III. Pada tahap dua pula. Pada tahap satu. Berdasarkan tema di atas. Murid harus memahami bahawa setiap keadaan lalu lintas adalah berlainan.

melintas dengan selamat b. murid akan diperkenalkan dengan pelbagai kata kunci yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Murid akan didedahkan dengan maksud dan penggunaan kata kunci tersebut dalam kehidupan seharian. Tajuk-tajuk yang dimaksudkan adalah seperti berikut: a. kenal pasti bahaya f. melintas dengan orang dewasa d. keselamatan penumpang bas dan kereta Kata Kunci Keselamatan Jalan Raya Sepanjang aktiviti pengajaran. memahami persekitaran di jalan raya (termasuk bahagian jalan dan cara-cara perjalanan) e. • • • • • • • • • • • • • • Pejalan kaki Penunggang basikal Pemandu Kenderaan Lintasan pejalan kaki Jejantas Lorong pejalan kaki Bahaya Orang hijau Orang merah Bahu jalan Penunggang motosikal Jalan raya Pengawal lalu lintas • • • • • • • • • • • • • Lampu isyarat Merah Kuning Hijau Simpang Bulatan Perhentian bas Berwaspada Peka Halangan di hadapan Letak kereta (parkir) Klinik Laluan dua arah 8 . keselamatan ketika menunggang basikal dan membonceng motosikal g. manakala aktiviti untuk tahap dua akan meliputi semua tajuk tetapi pengajaran dan pembelajaran akan lebih tertumpu kepada tajuk enam dan tujuh. gunakan tempat yang selamat untuk melintas c.Aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahap satu akan tertumpu kepada tajuk satu hingga lima.

2.4 Menerangkan bahawa terdapat hierarki jalan di Malaysia dan kenderaan bergerak pada kelajuan yang berbeza di setiap jenis jalan.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkat keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.5 Mengenal pasti elemen persekitaran pengangkutan yang: • membantu kita menjadi lebih selamat • membahayakan kita apabila berjalan atau berbasikal 1.3 Mengkasifikasikan jalan dalam istilah: • senyap • sibuk • lebar • sempit 1.1. seperti: • laluan kaki • bebendul jalan • lintasan pejalan kaki (contohnya: lintasan belang. Persekitaran jalan raya Fokus Hasil Pembelajaran Pada akhir pelajaran. 9 . lintasan di persimpangan) • jejambat • pelindung pejalan kaki • garis median • bonggol jalan • hentian bas • penghadang dan pagar jalan • lorong sikal 1.1.2.1.2 Bahagianbahagian jalan raya 1.1.1. pelajar sekolah rendah akan: 1. 1.3 Menerangkan bagaimana bahagian tertentu jalan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal digunakan bagi meningkatkan keselamatan.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1. 1. 1.2 Mendefinisikan lalu lintas dalam bahasa mereka sendiri. lintasan undan.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkat keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.2.Tema atau Tingkah laku Penggunaan Jalan Raya 1. lintasan sekolah.1 Jenis-jenis jalan raya 1.

lampu jalan.4. 1.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat trafik.4.4. pasu bunga.2 Mengenal pasti isyarat jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.3 Perabot jalan raya 1. 1.4. 1. seperti lampu isyarat.4.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan impaknya ke atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 1. Contohnya.1 Memahami bahawa isyarat jalan raya. tanda jalan dan isyarat trafik 1.3. 1. pagar.5 Menerangkan urutan isyarat trafik dan tingkah laku yang diperlukan oleh pengguna jalan raya.4 Isyarat jalan raya. 1.7 Mengenal pasti isyarat jalan asas dan menerangkan impak kepada keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.1. 1. 1. dll.3 Mengenal pasti tanda jalan asas yang menggalakkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan perabot jalan raya.4. 1.4. dan menerangkan impak ke atas keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. 10 . rel adang. batas kebun.9 Mengenal pasti isyrat dan tanda jalan yang lebih kompleks.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.4. 1. tanda jalan dan isyarat trafik.4.3.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku jalan raya yang berkenaan dengan isyarat jalan raya asas. 1.10 Menerangkan kemungkinan yang akan berlaku akibat mengingkari isyarat jalan raya. tanda jalan dan isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkat keselamatan.

1. 1. 1.4 Membandingkan antara penggunaan dengan bertanggungjawab dan bertimbang rasa laluan kaki dan/atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahaya dan berisiko.5. dan kemahiran keselamat pejalan kaki adalah penting.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal 1.5. 1.2 Memberikan penerangan ringkas tentang bagaimana isyarat dan tanda jalan yang berlainan mengawal aliran lalu lintas. 1. 11 .2 Menerangkan sifat tipikal laluan kaki dan/atau laluan kongsi di kawasan mereka serta bagaimana ia meningkatkan keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. contohnya • pejalan kaki • penumpang • pembonceng • penumpang pengangkutan awam • pemandu • penunggang motosikal • penunggang basikal • pengguna kerusi roda – sama ada bermotor atau tidak • pengguna permainan beroda (Papan selaju.1 Mentakrifkan kegunaan laluan kaki dan/atau laluan kongsi (termasuk juga bahu jalan terbuka).1 Kenal pasti arah dari mana datangnya lalu lintas.7 Pengguna jalan raya 1. kasut roda) 1.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.5 Aliran lalu lintas .3 Menerangkan bagaimana waktu/masa boleh mempengaruhi kesesakan trafik dan keselamatan pejalan kaki.6. termasuk pejalan kaki dan penunggang basikal.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada sesuatu masa dalam setiap perjalanan. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.7.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan.6. 1.5. 1. 1.5 Membangunkan strategi untuk mengelakkan atau menguruskan risiko dan bahaya di laluan kaki dan/atau laluan kongsi.Arah lalu lintas 1. secara sah atau tidak sah.6.6.7.

3. penumpang dan pemandu serta menerangkan fungsinya. 3.1.7 Membandingkan dan membezakan antara masa dengan jarak berhenti kenderaan yang berbeza. paling relevan kepada mereka di persekitaran mereka.3 Menyenaraikan bahaya oleh kenderaan kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 12 . 2.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza. 2. penunggan basikal.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang pemandangan pemandu ke jalan dan pejalan kaki.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: • pejalan kaki • penunggang basikal – terutama apabila • pemandu melintas jalan • penunggang motosikal • penumpang 3. dan lain-lain prosedur keselamatan. 3. 2.1 Jenis dan 2. 2.1.1. Kenderaan 2. undangundang jalan raya.6 Memahami apa yang dimaksudkan dengan titik buta serta impaknya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. ciri-ciri kenderaan contohnya: • kereta • LRT / kereta api • bas • kenderaan kecemasan • lori • ambulans • basikal • kereta polis • motosikal • kenderaan bomba 2.1 Mengetahui tentang peraturan dan undangundang jalan raya serta menggunakannya 3.1. Peraturan dan undangundang jalan raya 3.2.2 Mengenal pasti perbezaan antara peraturan dengan undang-undang jalan raya.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai: • laju • menghampiri • perlahan • menjauh • dekat • mengundur • jauh • membelok 2.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undangundang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.1.1.4 Mengenali cirri-ciri keselamatan pada kenderaan untuk pejalan kaki.1.

4. 5.1.1.3. Sebagai penunggang basikal 5. lebih tua 4.5 Menceritakan kemungkinan akibat apabila peraturan dan undang-undang jalan raya dilanggar atau tidak diendahkan.2.3.1. 3.6 Mereka dan menilai kod tingkah laku untuk: • pejalan kaki • penunggang basikal • pengguna pengangkutan awam 4.3 Memakai dan mengetatkan topi keledar dengan betul.1 Sokongan 4.3.3.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya atau daripada orang berdekatan jalan raya adalah lebih selamat apabila dewasa dan yang bersama orang dewasa atau yang lebih tua.3.1.4 Melakukan penyelenggaraan mudah ke atas basikal dan topi keledar mereka. 4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki 4. 13 .1.1. 4. 5.1 Memahami bahawa menunggang basikal di jalan raya di bawah umur 10 tahun adalah berbahaya.1. 5.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.3 Darjah penglihatan 4.5 Menunjukkan cara untuk bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka sendiri apabila menunggang basikal.1 Berbasikal dengan selamat 5. Sebagai pejalan kaki 4. 5. 5.4 Menilai kebolehpantulan sesuatu benda atau pakaian dan alat tambahan kepada kasut dan beg yang dapat meningkatkan darjah penglihatan pejalan kaki. 4.2 Menunjukkan kefahaman keatas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2 Menerangkan bagaimana topi keledar melindungi penunggang jika berlaku nahas.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh memberi kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.1.1 Menunjukkan kesedaran kesan daripada saiz badan mereka yang kecil terhadap keselamatan mereka. dan kenapa penting untuk memakainya dengan betul.

3 Menunjukkan bagaimana alat penahan yang bersesuaian dikancingkan dan dilaraskan supaya muat kepada pemakainya.2 Menyenaraikan dan membincangkan pelbagai jenis alat penahan untuk penumpang berlainan usia dan menerangkan kenapa setiap satunya bersesuaian. 6. 6.3. 6.2 Menyenaraikan cara penumpang boleh menyumbang kepada keselamatan orang lain. 14 .5 Membandingkan situasi sama ada alat penahan digunakan atau tidak serta membuat kesimpulan tentang alat penahan dan keselamatan. 6.7 Belajar dan menunjukkan kemahiran asas menunggang basikal.3 Penggunaan topi keledar 6.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat dalam kenderaan untuk kanak-kanak di bawah umur 10 tahun melakukan perjalanan. 6.1 Membincangkan kepentingan pemakaian topi keledar dengan betul. laluan sikal dan laluan kongsi.2.1 Tingkat laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang 6. Sebagai penumpang 6. laluan kaki. 6.1.1.1.1 Mendefinisikan alat penahan • tali pinggang keledar • tempat duduk kereta • tali pinggang riba • kapsul bayi • abah-abah kanak-kanak 6.2.2. 5.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dengan tajam atau melanggar objek.2.8 Menunjukkan kebolehan untuk mengimbas apabila menunggang basikal untuk menilai dan menguruskan kebarangkalian risiko. 5.1. 6.2.2 Penggunaan alat penahan 6. 6. 6.2.6 Mengambarkan dan menerangkan pelbagai jenis pakaian yang boleh meningkatkan darjah penglihatan penunggang basikal dalam keadaan cuaca dan masa yang berbeza 5.1.5.4 Membincangkan tanggungjawab undang-undang oleh penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.1.9 Menunjukkan kebolehan untuk menunggang dengan yakin di jalan raya.1.

1 Membincangkan tingkah laku yang selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan.1. 7.3. 7.1. contohnya: • tempat melintas yang ditentukan • tempat melintas atau persimpangan yang diselia atau dikawal • blok tengah apabila kelihatan pemandangan trafik yang jelas • jejambat pejalan kaki • di mana-mana apabila pemandangan trafik dari setiap arah kelihatan dengan jelas 15 .3 Membandingkan situasi dimana topi keledar digunakan atau tidan serta membuat kesimpulan tentang topi keledar dan keselamatan.3. 6.5 Menunjukkan kepekaan tentang kepentingan dan strategi untuk membuat orang lain peka tentang penggunaan topi keledar dengan betul.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya.3.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.2 Menerangkan kenapa adalah lebih selamat untuk memasuki dan keluar dari kenderaan dari sebelah bebendul jalan.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.4. 6. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 6. persimpangan) • jejambat • pelindung pejalan kaki • lampu isyarat (dengan pancaran orang merah/hijau) 7. undan.4 Memakai dan mengetatkan topi keledar dengan betul. Melintas jalan dengan selamat 7. 6. 6.3 Menerangkan dan menunjukkan tingkah laku yang bersesuaian untuk memasuki dan keluar dari kenderaan. belang.4.1.6. 6.4 Memasuki dan keluar dari kenderaan dengan selamat – kereta dan motorsikal 6.4.2 Menerangkan kepentingan topi keledar melindungi penunggang jika berlaku kemalangan. contohnya: • lintasan pejalan kaki (sekolah.3.

1. 7.1.2.6 Mengenal pasti dan membincangkan pengaruh yang selamat dan tidak selamat dalam pemilihan tempat melintas. 7.1.3 Menggambarkan Prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah.8 Membangunkan dan melaksanakan strategi keselamatan untuk menguruskan lintasan yang susah atau rumit.1.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.2. 7.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpl maklumat mengenai lalu lintas.2. 7.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah yang terlibat dalam melintas jalan dengan selamat – dalam situasi yang dikawal dan diselia. 7.5 Menerangkan bagaimana tingkah laku melintas jalan mereka menjejaskan keselamatan mereka dan orang lain.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 7. 7. 7.7.4 Mengenal pasti tempat yang berbahaya untuk melintas.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati 7.1.2.2. 7. 7.7 Mengenal pasti faktor-faktor (manusia dan persekitaran) yang boleh membuatkan melintas jalan sukar. Contohnya: • menggunakan kemahiran kinestesis untuk berhenti di kawasan yang selamat di pinggir jalan • menggunakan petunjuk visual untuk menentukan jalan tidak berhalang • menggunakan kemahiran auditori untuk menentukan arah dan kelajuan lalu lintas • menggunakan kemahiran kognitif untuk menentukan keselamatan peribadi dan komuniti berkaitan dengan melintas jalan 16 .

7. Contohnya. 7. 7. termasuk: • mendemonstrasikan teknik mengimbas untuk mengoptimumkan keselamatan semasa melintas • mempraktikkan anggaran masa ruang • menunjukkan kesedaran penglihatan periferal yang terbatas • menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan pengesanan bunyi lalu lintas • mengaitkan reaksi masa dengan keselamatan diri sendiri • mengagak masa dan jarak ketibaan dan berhenti kenderaan 7.5. masa.3.7 Menunjukkan Prosedur melintas jalan yang betul dalam pelbagai situasi.4.5. jarak.3 Di bawah seliaan orang dewasa.3. menunjukkan berbagai-bagai kemahiran berkaitan dengan melintas dengan selamat dalam situasi yang berbeza-beza.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimbas lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.2 Memahami apa yang dimaksudkan dengan pemilihan masa dan ruang serta impak ke atas keselamatan. Contohnya: • di lampu isyarat • di lintasan sekolah • di lintasan belang atau undan • persimpangan yang tidak dikawal 7. 7. 17 .1 Membincangkan factor/pengaruh yang melibatkan keputusan mengenai situasi melintas yang selamat dan tidak selamat.2 Mengenal pasti keputusan pemandu dan penunggang motosikal yang boleh meletakkan pejalan kaki dan penunggang basikal dalam bahaya.4 Lebih banyak keputusan mengenai melintas dengan selamat 7. mudah. 7.3.2 Membincangkan pertimbangan untuk memilih jalan yang selamat.5 Memilih jalan yang selamat 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.1 Mengenal pasti jalan dan kawasan yang selamat dan bahaya di persekitaran mereka.4.4.7.3 Menunjukkan kesedaran mengenai kepentingan dan strategi untuk membuatkan orang lain sedar perlunya mengikut prosedur melintas jalan yang selamat.2. 7.

1 Menerangkan akibat yang bakal berlaku jika selamat untuk bermain di jalan raya atau berdekatan jalan raya. 9.2 Mengenal pasti peralatan perlindungan yang boleh digunakan untuk meningkatkan keselamatan mereka yang menggunakan kenderaan rekreasi.5. 8.2.5 Menerangkan dan mengikut jalan yang mempunyai tanda arah.1.1 Menyenaraikan jenis permainan rekresi beroda yang berbeza.1. melakukan perjalanan.7.1. 9. bermain 8. 7.1 Tempat yang 8. 9.3 Membincangkan dan membangunkan prosedur yang selamat untuk menunggu.1. Contohnya.1 Bas.1.2 Kenderaan rekreasi 8.5.1.5 Menyelidik dan menilai penggunaan pengangkutan awam untuk perjalanan tertentu.2. LRT dan kereta api 9. 9. menaiki. 18 . 8.4 Menilai jalan biasa yang diambil dan menerangkan kenapa dan di mana keadaan adalah selamat dan/atau berbahaya. Contohnya.3 Memetakan jalan selamat ke sekolah dan menjelaskan sebabnya. 9.1. Kenderaan awam 9.5.1 Mendefinisikan kenderaan awam dan memberikan contoh.2 Menyelidik pilihan pengangkutan awam di kawasan tempatan.4 Mengenal pasti tindakan yang menyumbang kepada budi bahasa dan tingkah laku penumpang yang selamat.2. • topi keledar • pad siku • pad lutut 8. 7. • papan selaju • skuter • kasut beroda • skuter bermotor 8. Bermain 8.2 Mengenal pasti kawasan bermain yang selamat dan tidak. dan kelebihan dan kekurangan menggunakannya. dan turun/keluar dari kenderaan awam.3 Menerangkan peraturan jalan raya yang terpakai kepada pengguna kenderaan rekreasi.

Pengaruh media dan budaya popular dalam keselamatan jalan raya 11.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko 10.5 Menunjukkan kesedaran tentang apa yang perlu dilakukan semasa kecemasan. Tingkah laku yang berisiko apabila melakukan perjalanan 10.1.1.8 Membangunkan dan mendemonstrasikan kemahiran dan strategi untuk menangani pengaruh negatif dari rakan sebaya berkaitan keselamatan jalan raya. 11. 10.1 Mengenal pasti pesanan tersembunyi berkaitan tentang keselamatan dan antikeselamatan dalam media. 11.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. 10.4 Menunjukkan kefahaman tangungjawab sebagai seorang model pegguna jalan raya yang selamat kepada rakan sebaya dan yang lebih muda.6 Di bawah pengawasan orang dewasa.1. 10.1.2 Mengenal pasti bagaimana tingkah laku tidak terduga atau antisosial boleh mengkompromi keselamatan pengguna jalan raya yang lain. 10. 10.7 Mendemonstrasikan prosedur yang selamat apabila menggunakan pengangkutan awam.1. 19 .9.6 Meramalkan apa yang perlu diketahui dan buat untuk menjadi seorang pengembara yang selamat dan bertanggungjawab pada masa hadapan.1.9 Membincangkan pembabitan tingkah laku yang berisiko terhadap diri sendiri dan orang lain. 10.1. 10. 10.1.1.1.1 Memikirkan 11.1. 9. 11.1 Membincangkan bahaya ke atas keselamatan diri atau orang lain apabila bertindak mengikut gerak hati atau perhatian teralih semasa atau berdekatan jalan raya.2 Menggambarkan beberapa teknik yang digunakan oleh pihak media untuk mempengaruhi pemikiran kita berkaitan keselamatan.1. rancang dan lakukan perjalanan dengan pengangkutan awam.10 Mengenal pasti strategi untuk menguruskan tingkah laku yang berisiko orang lain.7 Mengenal pasti kemungkinan sebab atau factor yang menyumbang kepada nahas jalan raya. 10. 10.1.1.3 Membangunkan dan menggunakan konsep pengiklanan bagi mencipta kempen keselamatan jalan raya mereka sendiri.1.

NOTA 20 .

Disediakan oleh Kerjasama Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Pelajaran Malaysia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful