PANDUAN PERMARKAHAN BAGI BORANG GC/DGA32/DGA34/DG44/DG48-A

ARAHAN Permarkahan hanya diberi kepada item 18, 19, 20 dan 21 sahaja pada borang permohonan. Markah penuh bagi penilaian borang permohonan adalah 30%. 18. Pengalaman mengajar mata pelajaran/bidang dipohon sehingga 1 September 2007:

______________tahun ____________bulan. Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang dipohon 3 – 4 tahun 5 – 6 tahun 7 - 8 tahun 9 – 10 tahun Lebih daripada 10 tahun 19. Skor 2 4 6 8 10

Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang yang dipohon bagi tiga tahun kebelakangan (2005 hingga 2007). Bilangan waktu mengajar mata pelajaran dipohon 2 – 6 waktu 7 – 10 waktu 11 – 14 waktu 15 – 18 waktu Lebih daripada 18 waktu Skor 2 4 6 8 10

20.

Anugerah/Penghargaan/Surat Kepujian yang diterima bagi tiga tahun kebelakangan (2005 hingga 2007). Peringkat Pencapaian Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa Skor 1 2 3 4 5

Skor keseluruhan adalah jumlah skor terkumpul (kumulatif) bagi kesemua peringkat pencapaian Walaupun calon mendapat skor lebih daripada 5, calon hanya mendapat skor maksimum 5.

CONTOH PEMBERIAN MARKAH. 1. Ali Bil 1. Anugerah/Penghargaan/ Surat Kepujian Penghargaan sebagai penceramah di SMK Tahun 2005

5. 6 MARKAH. CONTOH PEMBERIAN MARKAH.markah maksimum 5. 2. 3. Tajuk Modul matematik –topik pecahan Alat bantu mengajar untuk sains Tahun 2005 2006 Kumpulan Sasaran Pelajar Tingkatan 1 di sekolah Pelajar peringkat daerah Skor 11 12 13 14 15 Ali mendapat : peringkat sekolah peringkat daerah - 11 markah 12 markah Skor Ali bagi bahagian ini ialah 12 markah (Skor diberikan pada peringkat pencapaian tertinggi ). Abu Bil 1. 2. skor yang diberikan adalah 5. Ali Bil 1. 4. 1. Bahan yang dihasilkan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (seperti bahan multimedia. Peringkat Pencapaian Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa Skor diberikan mengikut peringkat pencapaian tertinggi calon. modul dan garis panduan pembelajaran pelajar). Penghargaan sebagai penceramah bagi daerah Rompin Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Negeri Pahang 1 markah – peringkat sekolah 2 markah – peringkat daerah 3 markah – peringkat negeri 2005 2006 Ali mendapat : JUMLAH 2. GC/DGA32/DGA34/DG44/DG48-B PENILAIAN BORANG GC/DGA32/DGA34/DG44/DG48 Nama : ____________________________________________ . Anugerah/Penghargaan/ Surat Kepujian Penghargaan sebagai penceramah di SMK B Penghargaan sebagai penceramah di SMK B Penghargaan sebagai penceramah di SMK B Penghargaan sebagai penceramah di SMK B Penghargaan sebagai penceramah di SMK B Tahun 2005 2005 2006 2006 2007 Markah Abu = 5 ( 1 markah X 5 kali penghargaan di sekolah) 21. 3.2.

JUMLAH 10 10 5 15 40 __________________________________________ Tandatangan Penilai Nama dan Cap Rasmi Jawatan Tarikh : ________________ . modul dan garis panduan pembelajaran pelajar).Institusi JPN/Bahagian : : ____________________________________________ ____________________________________________ MARKAH PENUH (40 ) MARKAH CALON Muka surat 2 2 3 3 KRITERIA PENILAIAN BORANG PERMOHONAN CALON No 19 20 21 22 Soalan Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang yang dipohon sehingga tarikh permohonan Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang yang dipohon bagi tiga tahun kebelakangan Anugerah /Penghargaan/surat kepujian yang diterima bagi tiga tahun kebelakangan Bahan yang dihasilkan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (seperti bahan multimedia.