P. 1
Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan

Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan

|Views: 4|Likes:
Published by Azizatul Razali
Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan
Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Azizatul Razali on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2014

pdf

text

original

Falsafah

Cabang-cabang\ Falsafah
• • • • Metafizik (kajian realiti) Aksiologi (kajian nilai) Epistemologi (kajian ilmu) Logik (penaakulan)

Metafizik (Ontologi)
• Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susunaturnya. • Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik. • Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.

Metafizik mengutarakan soalansoalan seperti di bawah:
• • • • • • Apa itu kebenaran? Adakan Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Apakah itu hidup? Apakah itu kebebasan manusia? Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? • Adakah manusia mempunyai akal?Apakah hubungan antara akal dan

Setujukan anda? .Memang tidak dapat dinafikan bahawa sukar untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan tadi dengan hanya merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik.

cantik atau hodoh. • Ia merangkumi 2 aspek: (a) Etika (b) Estetika . benar atau salah.Asiologi • Asiologi berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”. • Cabang falsafah yang mempersoalkan tentang baik atau buruk.

. sesuatu . masyarakat dan kehidupan. Ia dikategorikan kepada 3 bidang asas seperti yang berikut: Meta ethics . Applied ethics-kajian tentang penggunaan nilai etika. Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang.kajian tentang konsep etika Normative -kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika.• • (a) Etika Lebih mengutamakan “apa yang • sepatutnya kita lakukan” dan “apa yang paling sesuai kita lakukan”.

(b)Estetika • Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. alam sekeliling dan kehidupan. • Dengan kata lain. ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. .

.Epistemologi • Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. • Ia berfokuskan kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. • Ia berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu”atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”.

Pengetahuan yang diperturunkan oleh Tuhan melalui orang perantaraan tertentu yang dipilihNya untuk disampaikan kepada umum.sentuh dan bau merupakan satu cara untuk kita memperoleh maklumat mengenai alam sekeliling kita. . • Berasaskan pengalaman pancaindera.Apa yang kita lihat.rasa.dengar.Epistemologi tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu. Antara sumber ilmu ialah seperti di bawah: • Wahyu.

berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai. • Kaedah saintifik. • Logik.Kita mempunyai akal yang membolehkan kita membuat taakulan dan seterusnya mengetahui sesuatu. .Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari. • Pandangan pakar bidang berkenaan.Melibatkan carian jawapan kepada persoalan-persoalan tertentu melalui pengumpulan dan penganalisisan data secara sistematik.• Intuisi.

kemudian mencari contoh- Logik . • Logik cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membawa kesimpulan umum yang menjelaskannya. (b) Logik deduktif – bermula dengan kesimpulan umum. terdapat 2 jenis logik: (a) Logik induktif – bermula dengan butiran khusus.• Logik menerangkan hubungan antara ideaidea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. • Secara umum.

Mazhab-mazhab falsafah • Idealisme • Realisme • Pragmatisme • Eksistensialisme .

Idealisme • Mazhab falsafah yang terawal wujud di barat. • Kebenaran. . jiwa dan kerohanian. • Memberi fokus kepada akal. • Cabang metafizik mengikut mazhab idealisme percaya bahawa semua realiti yang ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian.keindahan dan keadilan boleh dicari menggunakan penaakulan yang berterusan dengan penuh kesedaran bukan daripada kebendaan.

• Manusia boleh mendapat pengetahuan secara intuitif atau celik akal dan tidak semestinya dengan melalui pengalaman sahaja baru mengetahui akan sesuatu perkara.kefahaman. • Sesuatu pengetahuan adalah wujud dalam bentuk fikiran seperti ingatan. • Pengetahuan adalah rasional dan sistematik.• Dari epistemologi. fahaman idealisme berpendapat bahawa kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam alam pemikiran yang boleh bebas daripada pengalaman deria.penaakulan dan sebagainya. .

Realisme • Juga dikenali sebagai materialisme. • Kebenaran adalah bebas daripada penggunaan akal samata-mata. . • Mengenali dunia daripada objek serta jirim melalui pancaindera dan seterusnya mencari sebab musabab yang berkaitan dengan objek atau jirim tersebut. • Manusia menemui sesuatu benda atau objek dikatakan melalui deria yang ada padannya.

mahzab ini berpendapat bahawa pengetahuan sebenar ialah sesuatu perkara yang bersesuaian dengan perkara itu sendiri dan bukannya teori. . • Pengetahuan dalam hidup menyebabkan tertanamnya pelbagai perkara atau pengetahuan dalam otaknya.• Secara epistemologinya. kefahaman atau ingatan atau suatu kefahaman yang kosong.

proses. relativiti serta pembinaan semula. • • • fungsionalisme dan eksperimentalisme.• • Pragmatisme Juga dikenali sebagai empirisme. Manusia pula mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia perlu menyelesaikan masalahmasalah yang ditempuhi atau mendapat pengalaman semasa melalui proses. . Alam semesta adalah bersifat dinamik. berubah dari semasa ke semasa. Fokus falsafah ini ialah kepada pengalaman dan merujuk kepada eksperimentalisme yang berasaskan perubahan .

• Secara pemikiran sahaja tanpa pengalaman.realiti tidak dapat ditentukan. . • Pengetahuan adalah sebagai proses yang sentiasa berubah kerana persekitaran yang sentiasa berubah.

• Tujuan falsafah ini adalah untuk membolehkan setiap individu mengembangkan sepenuhnya potensinya demi kesejahteraannya. Eksistensialisme . • Dari sudut metafizik. falsafah ini percaya bahawa realiti adalah sesuatu kewujudan individu.• Wujud selepas Perang Dunia Kedua di Eropah. rasa dan sebagainya. • Bertentangan dengan idealisme mahupun realisme kerana lebih mengutamakan pengalaman yang diperoleh daripada deria seperti penglihatan. pendengara.

oleh yang demikian ia adalah bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan.• Eksistensialisme berpendapat bahawa pengetahuan individu adalah berpunca daripada pengalamannya dengan persekitaran. .

Falsafah Pendidikan ☺Konsep Falsafah Konsep Falsafah Pendidikan ☺Konsep Pendidikan .

.

• Konsep falsafah boleh ditinjau dari 3 sudut. Konsep Falsafah Etimologi (Bahasa) Terminologi (Istilah) Praktikal .

.

D. . = diertikan sbg “cinta kepada pengetahuan atau hikmah. Miller [Questions That Matter] (1984).” = Bagi E. falsafah bermaksud usaha utk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting.= b’asal drpd perkataan Yunani – philos (cinta) & sophia (pengetahuan).

Ahli falsafah adalah orang yang: .Berikthiar mencari hakikat tentang sesuatu dan .Mentafsir pengalaman manusia utk memahami kebenaran. . .Cinta kpd pengetahuan.Menjadikan pengetahuan sbg tujuan hidup mereka. .

.

Plato ..Socrates “... logik.. etika. Terkandung di dlmnya spt metafizik. “. ekonomi. politik dan estetika”. retorik.ilmu pengetahuan yg merangkumi kebenaran.ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi”.

Descartes “... alam dan manusia menjadi fokus pendidikan”. “..ilmu pengetahuan mengenai alam maujud (fizikal)”. Al-Farabi ..segala pengetahuan di mana Tuhan.

.

q Befikir scr sejagat – “berfikir tidak terhad kpd aspek2 tertentu shj (merangkumi keseluruhannya)”. q Berfikir scr sistematik – “berfikir scr logik dan berurutan”. . radikal dan sejagat. tidak terikat oleh tradisi & mpy ciri2 spt sistematik. q Berfikir scr radikal – “berfikir dgn mendalam dan menyelesaikannya dgn penuh tanggungjawab”.L Falsafah – berfikir scr bersungguh2.

. • Falsafah haruslah dijadikan sbg panduan hidup kita agar kita dapat menentukan hala tuju kita dan cara melayan orang lain. falsafah boleh dianggap sbg satu sistem idea yg komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada.• Secara keseluruhannya.

arah tuju dan bimbingan. falsafah memainkan peranan sbg panduan. Falsafah Pendidikan Negara – arah tuju yg ingin dicapai dlm bidang pendidikan di M’sia.Di bawah bidang pendidikan. .

.

kemahiran. educare (memelihara/mengasuh) . rancangan & organisasi utk mendidik murid2 spy menjadi insan yg berilmu pengetahuan.b’asal drpd perkataan Latin.aktiviti2 yg berkaitan dgn pembentukan dan perkembangan ilmu. .akitiviti persekolahan. berakhlak mulia & menguasai kemahiran tertentu demi berupaya menyesuaikan diri dlm masyarakat pd masa depan.Pendidikan . korohanian dan jasmani manusia. . .aktiviti2 yg mpy objektif.

Konsep Pendidikan Mengikut Tokoh-Tokoh Pendidik Barat &&timur & Islam .

Tokoh-tokoh barat .

John Dewey (1859-1952) . Friedrich Froebel (1782-1852) “Pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus. Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yg bersamaan dengan persekitaran sosial”. suci dan mulia”.“Pendidikan adalah suatu proses yg bertujuan utk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia.

John Milton (1608-1674) .“Pendidikan yang lengkap dan sempurna membolehkan manusia bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja dan pada setiap masa”.

Tokoh-tokoh timur .

ikhlas. intelek. Seseorang yang berpendididkan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara”. “Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal.“Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan-santun. moral dam rohani. menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara”. bertimbang rasa. Rabindranath Tagore (1861-1941) [India] Confucius (551-479 BC) . menghormati orang tua.

Tokoh-tokoh islam .

“Pendidikan adalah satu proses yang merangkumi aspekaspek seperti intelek. latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia. Yusuf al-Qaradawi Al-Ghazali . jasmani. kemanisan dan kepahitan”. “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. hati. berani dan hormat-menghormati”. Is bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan. rohani. akhlak dan tingkah laku. kejahatan.

Peranan Pendidikan ~ menyediakan seseorang individu memainkan peranan yg positif dan berkesan dlm masyarakat. . ~ agen utk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yg sesuai dlm kemajuan dan pembangunan semasa. ~ menyediakan ahli2 masyarakat utk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan utk pembangunan masyarakat itu.

sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran. kebolehan. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. intelek. membantu dan Mendorongnya bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri serta masyarakat. “Pendidikan ialah suatu proses atau aktivita yg berusaha utk mengembangkan fizikal. bangsa dan negaranya”.Secara rumusnya. . pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan.

.

. Integrasi sosial Penempatan sosial .Memberi peluang pelajar untuk belajar berinteraksi antara satu sama lain.Fungsi Pendidikan Proses sosialisasi .sekolah. Pembentukan budaya . Kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa hadapan.Mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya.

. Membantu guru utk menilai “what ought to be” lalu membantu memupuk jenis guru yg diidankan serta jenis murid yg ingin dibentuk.Kepentingan Falsafah Pendidikan Membantu seseorang guru utk memahami asas2 teoretikal berhubung dgn pendidikan (Proses P&P).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->