P. 1
Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan

Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan

|Views: 5|Likes:
Published by Azizatul Razali
Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan
Asas Falsafah Dan Falsafah Pendidikan

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Azizatul Razali on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2014

pdf

text

original

Falsafah

Cabang-cabang\ Falsafah
• • • • Metafizik (kajian realiti) Aksiologi (kajian nilai) Epistemologi (kajian ilmu) Logik (penaakulan)

Metafizik (Ontologi)
• Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susunaturnya. • Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampaui penyiasatan saintifik. • Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.

Metafizik mengutarakan soalansoalan seperti di bawah:
• • • • • • Apa itu kebenaran? Adakan Tuhan wujud? Siapa itu manusia? Apakah itu hidup? Apakah itu kebebasan manusia? Adakah dunia ini semata-mata terdiri daripada jisim sahaja? • Adakah manusia mempunyai akal?Apakah hubungan antara akal dan

Memang tidak dapat dinafikan bahawa sukar untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan tadi dengan hanya merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik. Setujukan anda? .

cantik atau hodoh. • Cabang falsafah yang mempersoalkan tentang baik atau buruk.Asiologi • Asiologi berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”. • Ia merangkumi 2 aspek: (a) Etika (b) Estetika . benar atau salah.

masyarakat dan kehidupan. Applied ethics-kajian tentang penggunaan nilai etika.kajian tentang konsep etika Normative -kajian tentang bagaimana menentukan nilai etika. . Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang. sesuatu .• • (a) Etika Lebih mengutamakan “apa yang • sepatutnya kita lakukan” dan “apa yang paling sesuai kita lakukan”. Ia dikategorikan kepada 3 bidang asas seperti yang berikut: Meta ethics .

alam sekeliling dan kehidupan. ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. • Dengan kata lain. .(b)Estetika • Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian.

• Ia berfokuskan kepada penganalisisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. .Epistemologi • Cabang falsafah ini lebih dikenali sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. • Ia berasal daripada perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu”atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”.

Apa yang kita lihat. .Pengetahuan yang diperturunkan oleh Tuhan melalui orang perantaraan tertentu yang dipilihNya untuk disampaikan kepada umum.Epistemologi tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu.sentuh dan bau merupakan satu cara untuk kita memperoleh maklumat mengenai alam sekeliling kita. Antara sumber ilmu ialah seperti di bawah: • Wahyu.rasa.dengar. • Berasaskan pengalaman pancaindera.

• Pandangan pakar bidang berkenaan.Kita mempunyai akal yang membolehkan kita membuat taakulan dan seterusnya mengetahui sesuatu. • Logik. • Kaedah saintifik. .Pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang melalui cetusan idea secara tiba-tiba dan tidak disedari.berdasarkan ilmu dan kemahiran yang dipunyai.• Intuisi.Melibatkan carian jawapan kepada persoalan-persoalan tertentu melalui pengumpulan dan penganalisisan data secara sistematik.

terdapat 2 jenis logik: (a) Logik induktif – bermula dengan butiran khusus. kemudian mencari contoh- Logik . (b) Logik deduktif – bermula dengan kesimpulan umum.• Logik menerangkan hubungan antara ideaidea di samping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. • Logik cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membawa kesimpulan umum yang menjelaskannya. • Secara umum.

Mazhab-mazhab falsafah • Idealisme • Realisme • Pragmatisme • Eksistensialisme .

keindahan dan keadilan boleh dicari menggunakan penaakulan yang berterusan dengan penuh kesedaran bukan daripada kebendaan. • Memberi fokus kepada akal. jiwa dan kerohanian. .Idealisme • Mazhab falsafah yang terawal wujud di barat. • Kebenaran. • Cabang metafizik mengikut mazhab idealisme percaya bahawa semua realiti yang ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran dan kerohanian.

• Pengetahuan adalah rasional dan sistematik.kefahaman. • Sesuatu pengetahuan adalah wujud dalam bentuk fikiran seperti ingatan. • Manusia boleh mendapat pengetahuan secara intuitif atau celik akal dan tidak semestinya dengan melalui pengalaman sahaja baru mengetahui akan sesuatu perkara. .• Dari epistemologi. fahaman idealisme berpendapat bahawa kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam alam pemikiran yang boleh bebas daripada pengalaman deria.penaakulan dan sebagainya.

Realisme • Juga dikenali sebagai materialisme. • Kebenaran adalah bebas daripada penggunaan akal samata-mata. • Manusia menemui sesuatu benda atau objek dikatakan melalui deria yang ada padannya. • Mengenali dunia daripada objek serta jirim melalui pancaindera dan seterusnya mencari sebab musabab yang berkaitan dengan objek atau jirim tersebut. .

mahzab ini berpendapat bahawa pengetahuan sebenar ialah sesuatu perkara yang bersesuaian dengan perkara itu sendiri dan bukannya teori. kefahaman atau ingatan atau suatu kefahaman yang kosong. • Pengetahuan dalam hidup menyebabkan tertanamnya pelbagai perkara atau pengetahuan dalam otaknya.• Secara epistemologinya. .

. Fokus falsafah ini ialah kepada pengalaman dan merujuk kepada eksperimentalisme yang berasaskan perubahan . Alam semesta adalah bersifat dinamik. relativiti serta pembinaan semula.• • Pragmatisme Juga dikenali sebagai empirisme. Manusia pula mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia perlu menyelesaikan masalahmasalah yang ditempuhi atau mendapat pengalaman semasa melalui proses. • • • fungsionalisme dan eksperimentalisme. berubah dari semasa ke semasa.proses.

.realiti tidak dapat ditentukan.• Secara pemikiran sahaja tanpa pengalaman. • Pengetahuan adalah sebagai proses yang sentiasa berubah kerana persekitaran yang sentiasa berubah.

• Bertentangan dengan idealisme mahupun realisme kerana lebih mengutamakan pengalaman yang diperoleh daripada deria seperti penglihatan. • Tujuan falsafah ini adalah untuk membolehkan setiap individu mengembangkan sepenuhnya potensinya demi kesejahteraannya. Eksistensialisme . falsafah ini percaya bahawa realiti adalah sesuatu kewujudan individu.• Wujud selepas Perang Dunia Kedua di Eropah. pendengara. • Dari sudut metafizik. rasa dan sebagainya.

.• Eksistensialisme berpendapat bahawa pengetahuan individu adalah berpunca daripada pengalamannya dengan persekitaran. oleh yang demikian ia adalah bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan.

Falsafah Pendidikan ☺Konsep Falsafah Konsep Falsafah Pendidikan ☺Konsep Pendidikan .

.

• Konsep falsafah boleh ditinjau dari 3 sudut. Konsep Falsafah Etimologi (Bahasa) Terminologi (Istilah) Praktikal .

.

D.= b’asal drpd perkataan Yunani – philos (cinta) & sophia (pengetahuan). Miller [Questions That Matter] (1984).” = Bagi E. . falsafah bermaksud usaha utk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. = diertikan sbg “cinta kepada pengetahuan atau hikmah.

Cinta kpd pengetahuan.Ahli falsafah adalah orang yang: .Mentafsir pengalaman manusia utk memahami kebenaran. . . .Menjadikan pengetahuan sbg tujuan hidup mereka.Berikthiar mencari hakikat tentang sesuatu dan .

.

ilmu pengetahuan yg merangkumi kebenaran..Socrates “. politik dan estetika”. Terkandung di dlmnya spt metafizik....ilmu pengetahuan yg membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi”. retorik. Plato . ekonomi. etika. “. logik.

segala pengetahuan di mana Tuhan...Descartes “. Al-Farabi . “. alam dan manusia menjadi fokus pendidikan”.ilmu pengetahuan mengenai alam maujud (fizikal)”...

.

tidak terikat oleh tradisi & mpy ciri2 spt sistematik.L Falsafah – berfikir scr bersungguh2. radikal dan sejagat. q Berfikir scr radikal – “berfikir dgn mendalam dan menyelesaikannya dgn penuh tanggungjawab”. q Befikir scr sejagat – “berfikir tidak terhad kpd aspek2 tertentu shj (merangkumi keseluruhannya)”. . q Berfikir scr sistematik – “berfikir scr logik dan berurutan”.

• Secara keseluruhannya. falsafah boleh dianggap sbg satu sistem idea yg komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada. . • Falsafah haruslah dijadikan sbg panduan hidup kita agar kita dapat menentukan hala tuju kita dan cara melayan orang lain.

Falsafah Pendidikan Negara – arah tuju yg ingin dicapai dlm bidang pendidikan di M’sia. .Di bawah bidang pendidikan. falsafah memainkan peranan sbg panduan. arah tuju dan bimbingan.

.

educare (memelihara/mengasuh) .akitiviti persekolahan. berakhlak mulia & menguasai kemahiran tertentu demi berupaya menyesuaikan diri dlm masyarakat pd masa depan. rancangan & organisasi utk mendidik murid2 spy menjadi insan yg berilmu pengetahuan. kemahiran. korohanian dan jasmani manusia.b’asal drpd perkataan Latin.Pendidikan . . .aktiviti2 yg mpy objektif.aktiviti2 yg berkaitan dgn pembentukan dan perkembangan ilmu. .

Konsep Pendidikan Mengikut Tokoh-Tokoh Pendidik Barat &&timur & Islam .

Tokoh-tokoh barat .

Friedrich Froebel (1782-1852) “Pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus. Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran khusus yg bersamaan dengan persekitaran sosial”. suci dan mulia”.“Pendidikan adalah suatu proses yg bertujuan utk mempertingkatkan lagi kedudukan manusia. John Dewey (1859-1952) .

John Milton (1608-1674) .“Pendidikan yang lengkap dan sempurna membolehkan manusia bertindak secara adil dan bertimbang rasa dalam segala bidang kerja dan pada setiap masa”.

Tokoh-tokoh timur .

intelek. menyayangi orang yang lebih muda serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara”. “Pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal. Seseorang yang berpendididkan sedia berkhidmat untuk masyarakat dan negara”. Rabindranath Tagore (1861-1941) [India] Confucius (551-479 BC) . bertimbang rasa. menghormati orang tua. ikhlas.“Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan-santun. moral dam rohani.

Tokoh-tokoh islam .

“Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. kemanisan dan kepahitan”. hati. jasmani. Is bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan. rohani. latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia. Yusuf al-Qaradawi Al-Ghazali . akhlak dan tingkah laku.“Pendidikan adalah satu proses yang merangkumi aspekaspek seperti intelek. kejahatan. berani dan hormat-menghormati”.

~ menyediakan ahli2 masyarakat utk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan utk pembangunan masyarakat itu. .Peranan Pendidikan ~ menyediakan seseorang individu memainkan peranan yg positif dan berkesan dlm masyarakat. ~ agen utk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yg sesuai dlm kemajuan dan pembangunan semasa.

membantu dan Mendorongnya bertindak dengan cara yang sihat bagi faedah diri serta masyarakat. intelek. bangsa dan negaranya”. “Pendidikan ialah suatu proses atau aktivita yg berusaha utk mengembangkan fizikal. pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran.Secara rumusnya. faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. . kebolehan.

.

Kejayaan akademik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa hadapan.Memberi peluang pelajar untuk belajar berinteraksi antara satu sama lain. Pembentukan budaya .Fungsi Pendidikan Proses sosialisasi .Mewujudkan serta memupuk nilai-nilai budaya. Integrasi sosial Penempatan sosial . .sekolah.

Membantu guru utk menilai “what ought to be” lalu membantu memupuk jenis guru yg diidankan serta jenis murid yg ingin dibentuk.Kepentingan Falsafah Pendidikan Membantu seseorang guru utk memahami asas2 teoretikal berhubung dgn pendidikan (Proses P&P). .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->