PEMIKIRAN TAMADUN ISLAM CTU 151

Hierarki ilmu menurut Islam Keilmuan dan pendidikan: Wahyu AL Quran Al Sunnah Intuisi Akal Rasionalisme Emperikal Pancaindera Pengalaman .

KLASIFIKASI ILMU FARDU AIN • Ilmu pengurusan diri dpt mbantu seseorang menjalani khidupannya • Memahami tanda kebesaran Allah SWT FARDU KIFAYAH • Berkaitan dgn ilmu pengurusan masyarakat.sains dll . • Stiap individu mpunyai tanggungjawab • Bukan shj dalam ilmu akhirat tapi juga ilmu berkaitan dgn matematik.

SUNNAH IJMAK .QURAN Al.POLITIK DAN PEMERIINTAHAN ASAS PEMERINTAHAN ISLAM AKIDAH SYARAK AKHLAK SUMBER PEMERINTAHAN ISLAM AL.

ASAS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM Rabbaniah/Ilahiyyah Al-amanah Al-‘adalah Al-musawah Al-musyawah Al-huriyyah .

Mengamalkan persamaan (al musawah) 6.Sistem Politik dan Pemerintahan Islam Prinsip-Prinsip Pemerintahan (a) 1. Menjamin kebebasan dan hak selagi tidak bertentangan dengan Islam(al hurriyyah) . Pemerintahan bersumber dan berpandukan AlQuran dan Al Hadis 3. Amanah (al amanah) 7. Kekuasaan sebenar milik Allah dan manusia hanya memegang amanahNya (ilahiyyah/Rabbaniyyah) 2. Mengamalkan sistem syura (As-syura) 4. Menegakkan keadilan (al adalah) 5.

EKONOMI .

mengguna atau mengurus sumber asli untuk mendapat keredhaan Allah s.Definisi Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji kegiatan (ekonomi) manusia yang selaras dengan kehendak syariat. dari segi memperolehi. .w.t Sistem pengurusan ekonomi berdasarkan kehendak Islam yang bersumberkan al Quran dan Sunnah.

Wakaf. Umum. Kaedah pemilikan Jual beli. Negara. Hadiah. DLL Penggunaan Perbelanjaan Pengembangan Agihan . Wasiat.Jenis pemilikan Individu. Upah.

merosakkan masyarakat. Antara panduan dan ciri ekonomi Islam ialah sebarang bentuk amalan ekonomi yang membawa kepada. memudaratkan diri.Islam memberi beberapa panduan umum dan kemudiaannya diberikan kebebasan kepada manusia mencorakkan sistem ekonomi tersebut bersesuaian dengan kehendak zaman dan keadaan masyarakat pada waktu tersebut. alam sekitar. . membawa kepincangan keluarga dan sebagainya adalah dilarang.Prinsip dan Ciri-Ciri Ekonomi Islam Berasaskan tunjuk ajar wahyu (berpandu al Quran dan al Hadis). atau mempunyai unsur-unsur keruntuhan akhlak.

. riak. wakaf. Islam melarang keras sebarang unsur kezaliman kepada manusia lain. penindasan. pengasih dan lain-lain. perjudian.  Menolak sifat mazmumah seperti sombong. dll. bangga diri. telus. monopoli. tamak haloba dan lain-lain. rasuah dan sebagainya. bercakap benar. digalakkan sedekah.  Menggalakkan sifat-sifat mahmudah seperti jujur. riba.  Mempunyai unsur tolong menolong (taawun) – yang kaya menolong yang miskin. Maka diwajibkan zakat perniagaan.

Kaedah Pemilikan        Jual beli Wasiat Wakaf Hadiah Penerokaan hak cipta Pembelanjaan+pengembangan harta Keadilan dlm Pengagihan Islam tidak mengiktiraf harta dari sumber yang haram seperti pelcauran. perjudian. penipuan dan sebagainya. wakaf. Harta yang dimiliki secara halal pula perlu diagihkan kepada orang lain melalui zakat. sedekah dan sebagainya .

Sosial Menjelaskan dasar Islam mengenai hak dan tanggungjawab) Wanita Kanak-kanak Ibu bapa .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.