PEMIKIRAN TAMADUN ISLAM CTU 151

Hierarki ilmu menurut Islam Keilmuan dan pendidikan: Wahyu AL Quran Al Sunnah Intuisi Akal Rasionalisme Emperikal Pancaindera Pengalaman .

sains dll . • Stiap individu mpunyai tanggungjawab • Bukan shj dalam ilmu akhirat tapi juga ilmu berkaitan dgn matematik.KLASIFIKASI ILMU FARDU AIN • Ilmu pengurusan diri dpt mbantu seseorang menjalani khidupannya • Memahami tanda kebesaran Allah SWT FARDU KIFAYAH • Berkaitan dgn ilmu pengurusan masyarakat.

QURAN Al.SUNNAH IJMAK .POLITIK DAN PEMERIINTAHAN ASAS PEMERINTAHAN ISLAM AKIDAH SYARAK AKHLAK SUMBER PEMERINTAHAN ISLAM AL.

ASAS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM Rabbaniah/Ilahiyyah Al-amanah Al-‘adalah Al-musawah Al-musyawah Al-huriyyah .

Kekuasaan sebenar milik Allah dan manusia hanya memegang amanahNya (ilahiyyah/Rabbaniyyah) 2. Mengamalkan persamaan (al musawah) 6. Menegakkan keadilan (al adalah) 5. Mengamalkan sistem syura (As-syura) 4. Menjamin kebebasan dan hak selagi tidak bertentangan dengan Islam(al hurriyyah) . Pemerintahan bersumber dan berpandukan AlQuran dan Al Hadis 3.Sistem Politik dan Pemerintahan Islam Prinsip-Prinsip Pemerintahan (a) 1. Amanah (al amanah) 7.

EKONOMI .

.t Sistem pengurusan ekonomi berdasarkan kehendak Islam yang bersumberkan al Quran dan Sunnah. dari segi memperolehi.w. mengguna atau mengurus sumber asli untuk mendapat keredhaan Allah s.Definisi Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji kegiatan (ekonomi) manusia yang selaras dengan kehendak syariat.

DLL Penggunaan Perbelanjaan Pengembangan Agihan .Jenis pemilikan Individu. Hadiah. Wakaf. Upah. Wasiat. Negara. Umum. Kaedah pemilikan Jual beli.

. memudaratkan diri. alam sekitar. membawa kepincangan keluarga dan sebagainya adalah dilarang.Islam memberi beberapa panduan umum dan kemudiaannya diberikan kebebasan kepada manusia mencorakkan sistem ekonomi tersebut bersesuaian dengan kehendak zaman dan keadaan masyarakat pada waktu tersebut. atau mempunyai unsur-unsur keruntuhan akhlak. merosakkan masyarakat.Prinsip dan Ciri-Ciri Ekonomi Islam Berasaskan tunjuk ajar wahyu (berpandu al Quran dan al Hadis). Antara panduan dan ciri ekonomi Islam ialah sebarang bentuk amalan ekonomi yang membawa kepada.

Maka diwajibkan zakat perniagaan. wakaf. telus. perjudian. dll. rasuah dan sebagainya.  Menggalakkan sifat-sifat mahmudah seperti jujur.  Mempunyai unsur tolong menolong (taawun) – yang kaya menolong yang miskin. digalakkan sedekah. penindasan. . riak. bercakap benar. Islam melarang keras sebarang unsur kezaliman kepada manusia lain. tamak haloba dan lain-lain. bangga diri. monopoli.  Menolak sifat mazmumah seperti sombong. riba. pengasih dan lain-lain.

wakaf. penipuan dan sebagainya. Harta yang dimiliki secara halal pula perlu diagihkan kepada orang lain melalui zakat. sedekah dan sebagainya .Kaedah Pemilikan        Jual beli Wasiat Wakaf Hadiah Penerokaan hak cipta Pembelanjaan+pengembangan harta Keadilan dlm Pengagihan Islam tidak mengiktiraf harta dari sumber yang haram seperti pelcauran. perjudian.

Sosial Menjelaskan dasar Islam mengenai hak dan tanggungjawab) Wanita Kanak-kanak Ibu bapa .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times