PEMIKIRAN TAMADUN ISLAM CTU 151

Hierarki ilmu menurut Islam Keilmuan dan pendidikan: Wahyu AL Quran Al Sunnah Intuisi Akal Rasionalisme Emperikal Pancaindera Pengalaman .

KLASIFIKASI ILMU FARDU AIN • Ilmu pengurusan diri dpt mbantu seseorang menjalani khidupannya • Memahami tanda kebesaran Allah SWT FARDU KIFAYAH • Berkaitan dgn ilmu pengurusan masyarakat. • Stiap individu mpunyai tanggungjawab • Bukan shj dalam ilmu akhirat tapi juga ilmu berkaitan dgn matematik.sains dll .

SUNNAH IJMAK .POLITIK DAN PEMERIINTAHAN ASAS PEMERINTAHAN ISLAM AKIDAH SYARAK AKHLAK SUMBER PEMERINTAHAN ISLAM AL.QURAN Al.

ASAS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM Rabbaniah/Ilahiyyah Al-amanah Al-‘adalah Al-musawah Al-musyawah Al-huriyyah .

Amanah (al amanah) 7. Kekuasaan sebenar milik Allah dan manusia hanya memegang amanahNya (ilahiyyah/Rabbaniyyah) 2. Mengamalkan persamaan (al musawah) 6.Sistem Politik dan Pemerintahan Islam Prinsip-Prinsip Pemerintahan (a) 1. Mengamalkan sistem syura (As-syura) 4. Menegakkan keadilan (al adalah) 5. Menjamin kebebasan dan hak selagi tidak bertentangan dengan Islam(al hurriyyah) . Pemerintahan bersumber dan berpandukan AlQuran dan Al Hadis 3.

EKONOMI .

.w. dari segi memperolehi.Definisi Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji kegiatan (ekonomi) manusia yang selaras dengan kehendak syariat.t Sistem pengurusan ekonomi berdasarkan kehendak Islam yang bersumberkan al Quran dan Sunnah. mengguna atau mengurus sumber asli untuk mendapat keredhaan Allah s.

Hadiah.Jenis pemilikan Individu. Negara. Wakaf. Kaedah pemilikan Jual beli. Upah. DLL Penggunaan Perbelanjaan Pengembangan Agihan . Wasiat. Umum.

memudaratkan diri.Prinsip dan Ciri-Ciri Ekonomi Islam Berasaskan tunjuk ajar wahyu (berpandu al Quran dan al Hadis). . alam sekitar.Islam memberi beberapa panduan umum dan kemudiaannya diberikan kebebasan kepada manusia mencorakkan sistem ekonomi tersebut bersesuaian dengan kehendak zaman dan keadaan masyarakat pada waktu tersebut. merosakkan masyarakat. Antara panduan dan ciri ekonomi Islam ialah sebarang bentuk amalan ekonomi yang membawa kepada. atau mempunyai unsur-unsur keruntuhan akhlak. membawa kepincangan keluarga dan sebagainya adalah dilarang.

digalakkan sedekah. penindasan. wakaf. bangga diri. Islam melarang keras sebarang unsur kezaliman kepada manusia lain. Maka diwajibkan zakat perniagaan. monopoli. bercakap benar. perjudian. riba. tamak haloba dan lain-lain.  Menolak sifat mazmumah seperti sombong. . rasuah dan sebagainya.  Menggalakkan sifat-sifat mahmudah seperti jujur. pengasih dan lain-lain. telus.  Mempunyai unsur tolong menolong (taawun) – yang kaya menolong yang miskin. riak. dll.

penipuan dan sebagainya. wakaf.Kaedah Pemilikan        Jual beli Wasiat Wakaf Hadiah Penerokaan hak cipta Pembelanjaan+pengembangan harta Keadilan dlm Pengagihan Islam tidak mengiktiraf harta dari sumber yang haram seperti pelcauran. perjudian. Harta yang dimiliki secara halal pula perlu diagihkan kepada orang lain melalui zakat. sedekah dan sebagainya .

Sosial Menjelaskan dasar Islam mengenai hak dan tanggungjawab) Wanita Kanak-kanak Ibu bapa .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful