Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Bidang Aktiviti Tajuk Objektif

: Pendidikan Seni Visual : 2 Delima : 18 April 2013 : 11.40 pagi – 12.40 pagi (60 minit) : Mengenal Kraf Tradisional : Anyaman Kelarai : Alam Semulajadi :

Pada akhir pengajaran, murid akan dapat i. Murid dapat menyatakan unsur rupa, warna serta imbangan terdapat pada karya seni seperti garisan, rupa dan lain-lain. ii. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran proses dan teknik dalam penghasilan anyaman. iii. Murid memahami teknik dalam penghasilan kraf dengan menggunakan teknik anyaman kelarai. Pengetahuan Sedia Ada i. ii. :

Murid telah mengetahui cara-cara menggunting kertas Murid telah mengenal warna dan bahan-bahan. : Bekerjasama, ketekunan, daya usaha, dedikasi : Kecerdasan Pelbagai, KBKK, Kontekstual, : Kemahiran Hidup dan Sains : Gunting, kertas A4, gam, kertas warna : Klip video, slaid pengajaran, contoh karya

Penerapan Nilai Kemahiran Bernilai Tambah Penggabung Jalinan Keperluan Media Bahan Bantu Mengajar anyaman.

3. Guru bersoal jawab dengan murid-murid berdasarkan klip video tersebut.Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan Set induksi (5 minit ) Klip Video ‘Cara Membuat Anyaman’ 1. Jalinan : sifat permukaan yang terdapat pada sesuatu objek dan boleh dikesan secara penglihatan (tampak) atau sentuhan. Guru menayangkan klip video tentang cara-cara membuat anyaman kelarai mata bilis dengan menggunakan kertas warna. 2. Garisan : Garisan ialah cantuman dari satu titik ke titik yang lain 1. Guru memberikan penerangan sambil memaparkan persembahan multimedia tentang pengertian anyaman. Murid melihat klip video dengan penuh perhatian. Guru menunjukkan karya contoh-contoh anyaman kepada murid. 3. TKP Intrapersonal Verballinguistik Langkah 1 (Pemerhatian) (10 minit) Konsep : 1) Unsur Seni Rupa : apabila garisan yang dihasilkan bertemu titik mula. 2. TKP Verbal linguistik . Murid dapat mengenal pasti objek yang ditayangkan.

Guru memberitahu murid bahawa mereka perlu menghasilkan anyaman dengan menggunakan teknik anyaman kelarai mata ikan bilis. Langkah 2 (Penerokaan) (7 minit) Demonstrasi guru tentang aktiviti pengajaran Guru membuat demonstrasi untuk menghasilkan cetakan. warna sekunder dan warna tertier. Guru memilih media atau bahan gantian yang sesuai. 2. 1. Pengenalan kepada alat dan bahan Pensel Gam Gunting Kertas A4 4. BCB Mendengar Pemerhatian .dengan mempunyai jarakjarak tertentu. Guru memotong sekeping kertas warna yang dan beberapa kertas warna putih menjadi beberapa jalur. Warna : Warna terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu warna asas.

4. Guru menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara lipatan dan guntingan.3. Guru membuat anyaman kelarai mata ikan bilis seperti yang ditunjukkan. .

. Guru membuat kemasan pada hasil kerja.5.

Murid menyatakan hasil anyaman yang boleh .Langkah 3 (Penghasilan) (23 minit) Penghasilan karya 1. Guru mengagihkan alat dan bahan kepada murid 4. Murid mempamerkan hasil kerja dan menyatakan hasil karya Nilai Menghargai estetika Sensitif Peka Menilai Pameran Mini Hasil karya murid sendiri serta rakan. Guru memberi arahan agar murid menghasilkan karya anyaman. Guru membimbing murid mengemas karya. 2. 3. Murid-murid menyiapkan KBKK kerja anyaman pada kertas lukisan serta membuat kerja-kerja kekemasan. Guru mengarahkan murid membentuk kepada beberapa kumpulan. 2. TKP Kinestetik Visualruang KBKK Menjana idea Mereka cipta Nilai murni Kekemasan Apresiasi (7 minit) Penilaian karya Unsur seni Alat dan bahan Teknik 1. 3.

Interpersonal Arahan tugasan akan datang sebagai hiasan di rumah Nilai Guru memberi arahan.dijadikan hiasan pada rekaan lain seperti pembalut kertas.Dedikasi . Penutup (3 minit) Mengemas bilik darjah Guru memaklumkan kepada KP murid bahawa karya mereka boleh dijadikan . bingkai gambar dan sebagainya. Murid digalakkan membuat catatan .Berfikiran secara kreatif .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful