Pelajar mencari bahan atau makumat mengenai tokoh-tokoh falsafah pendidikan Islam dan membuat nota mengenainya

.
http://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2011/09/tajuk-3-falsafah-pendidikanislam-timur.pdf

1.     

Ibnu Rush (520-595 Hijrah) Lebih dikenali dibarat dengan nama "Averroes". Lahir di Kota Cordova, Sepanyol. Nama sebenar: Abu Al Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Rushd. Gelaran: "Pendita Abu Walid". Pernah menjadi hakim di Kota Seville dan Kota Cordova.

Falsafah    Hidup sederhana dan bersahaja tanpa mempedulikan tentang pakaian, harta benda atau masa depan. Bersifat pemurah kepada semua orang meskipun mereka yang pernah memusuhi atau menghinanya. Bersifat rendah diri terutama kepada orang-orang miskin, tetapi mengambil berat tentang harga diri, maruah dan pantang merendah diri kepada orangorang yang berpangkat besar.

Sumbangan      

Kuliliyah fit - Thibb - mengandungi 16 jilid mengenai perubatan secara umum. Mabadil Falsafah (Pengantar Ilmu Falsafah). Tafsir Urjuza - mengenai perubatan dan tauhid, Taslul. Kasyful Adillah - tentang ilmu kalam dan mengungkap persoalan falsafah dan agama. Tahafatul Tahafut - mengulas buku Imam Al- Ghazali berjudul Tahafatul Falaisafah. Muwafatil Hikmah Wal Syari'a - membicarakan persamaan falsafah dengan agama.

2. Ibn Khaldun (1332 - 1406)  Seorang tokoh falsafah, sejarah dan sosiologi.  Nama penuh: Abdurahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurahman bin Ibn Khaldun.  Lahir di Tunis, Tunisia pada tahun 1332.  Menceburkan diri dalam politik. Sumbangan

logik dan lain-lain. Pakar Bahasa dan Ahli Falsafah. Digelar Algazel. Mihak al-Nazar fi al-mantiq (Touchstone of Reasoning in Logic). al-Qistas al-mustaqim (The Correct Balance). falsafah. Lahir di Tus.menolak sepenuhnya pandangan ahli-ahli falsafah Barat.  Nama penuh: Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi. sosiologi. Belajar ilmu fiqh di Gurgan. matematik dan muzik. Meninggal dunia pada tahun 1111.sumbangan dalam sosiologi dan sains politik.    3. Sumbangan     Fusus al-Hikam . perubatan.950 AD)  Menyumbangkan pemikiran beliau dalam sains. Khorasan.masih digunakan sehingga hari ini. Sumbangan       Tahafut al-Falasifa . Kitab al-ihsa al 'Ulum . Melanjutkan pengajian dalam bidang agama. Terkenal sebagai ahli falsafah. Ihya al-Ulum al-Din or Ihya'ul Ulumuddin. falsafah. 4.Madina al-Fadila (The Model City) . Miyar al-Nazr fi al-Mantiq (Criterion of Knowledge in The aArt of Logic). ahli teologi dan ahli juri yang amat disegani. Kitab al-Musiqa . Iran pada 1058. Ara Ahl al.        Universal History Sejarah Maghrib Lubab al-Mahsul (Summary of the Result) Shifa' as-Sail (Healing of the Inquirer) Al Ghazali (1058-1111) Abu Hamed Mohammad ibn Mohammad al-Ghazzali. logik. Turkistan pada 870 AD.membentangkan teori-teori asas falsafah.  Lahir di Wasij.  Ali Sains. . Al Farabi (870 .Merupakan sebuah buku muzik. Maqasid al falasifa .menghuraikan klasifikasi dan prinsip-prinsip asas sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful