Pelajar mencari bahan atau makumat mengenai tokoh-tokoh falsafah pendidikan Islam dan membuat nota mengenainya

.
http://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2011/09/tajuk-3-falsafah-pendidikanislam-timur.pdf

1.     

Ibnu Rush (520-595 Hijrah) Lebih dikenali dibarat dengan nama "Averroes". Lahir di Kota Cordova, Sepanyol. Nama sebenar: Abu Al Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Rushd. Gelaran: "Pendita Abu Walid". Pernah menjadi hakim di Kota Seville dan Kota Cordova.

Falsafah    Hidup sederhana dan bersahaja tanpa mempedulikan tentang pakaian, harta benda atau masa depan. Bersifat pemurah kepada semua orang meskipun mereka yang pernah memusuhi atau menghinanya. Bersifat rendah diri terutama kepada orang-orang miskin, tetapi mengambil berat tentang harga diri, maruah dan pantang merendah diri kepada orangorang yang berpangkat besar.

Sumbangan      

Kuliliyah fit - Thibb - mengandungi 16 jilid mengenai perubatan secara umum. Mabadil Falsafah (Pengantar Ilmu Falsafah). Tafsir Urjuza - mengenai perubatan dan tauhid, Taslul. Kasyful Adillah - tentang ilmu kalam dan mengungkap persoalan falsafah dan agama. Tahafatul Tahafut - mengulas buku Imam Al- Ghazali berjudul Tahafatul Falaisafah. Muwafatil Hikmah Wal Syari'a - membicarakan persamaan falsafah dengan agama.

2. Ibn Khaldun (1332 - 1406)  Seorang tokoh falsafah, sejarah dan sosiologi.  Nama penuh: Abdurahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurahman bin Ibn Khaldun.  Lahir di Tunis, Tunisia pada tahun 1332.  Menceburkan diri dalam politik. Sumbangan

Meninggal dunia pada tahun 1111. Mihak al-Nazar fi al-mantiq (Touchstone of Reasoning in Logic). Kitab al-ihsa al 'Ulum .950 AD)  Menyumbangkan pemikiran beliau dalam sains. . Iran pada 1058. Al Farabi (870 . perubatan.menghuraikan klasifikasi dan prinsip-prinsip asas sains.membentangkan teori-teori asas falsafah. Miyar al-Nazr fi al-Mantiq (Criterion of Knowledge in The aArt of Logic). logik. Terkenal sebagai ahli falsafah. matematik dan muzik.sumbangan dalam sosiologi dan sains politik. Lahir di Tus.  Nama penuh: Abu Nasr Mohammad Ibn al-Farakh al-Farabi. Maqasid al falasifa . logik dan lain-lain. ahli teologi dan ahli juri yang amat disegani.Madina al-Fadila (The Model City) .        Universal History Sejarah Maghrib Lubab al-Mahsul (Summary of the Result) Shifa' as-Sail (Healing of the Inquirer) Al Ghazali (1058-1111) Abu Hamed Mohammad ibn Mohammad al-Ghazzali. Belajar ilmu fiqh di Gurgan. Ihya al-Ulum al-Din or Ihya'ul Ulumuddin. falsafah. Kitab al-Musiqa . Pakar Bahasa dan Ahli Falsafah. 4. Khorasan.    3. Digelar Algazel. al-Qistas al-mustaqim (The Correct Balance). Sumbangan       Tahafut al-Falasifa .masih digunakan sehingga hari ini. sosiologi.  Lahir di Wasij. falsafah.  Ali Sains. Melanjutkan pengajian dalam bidang agama. Turkistan pada 870 AD. Sumbangan     Fusus al-Hikam .menolak sepenuhnya pandangan ahli-ahli falsafah Barat.Merupakan sebuah buku muzik. Ara Ahl al.