Apakah Itu Buku Log

APAKAH ITU BUKU LOG?

Dalam dunia kepengakapan, sesebuah laporan kemajuan, pencapaian dan aktiviti bertulis atau dicatatkan oleh seseorang Pengakap yang mengambil sesuatu ujian lencana atau anugerah adalah dipanggil sebagai ‘Buku Log’. Buku Log seharusnya mengandungi catatan rekod yang diharapkan boleh dijadikan panduan, laporan dan juga pengesahan terhadap penglibatan seseorang Pengakap itu. Ianya juga boleh merupakan rakaman peristiwa yang berlaku dan catatan harian bagi sesuatu aktiviti Pengakap. Sehubungan itu, seseorang pencatat buku log haruslah mengasah kemahiran meneliti dan menghalusi pemahaman terhadap persekitarannya serta mampu pula menzahirkannya dalam bentuk penulisan, lakaran mahupun bantuan visual ataupun grafik. Di dalam buku log ahli Pengakap, Pemimpin juga boleh mencatat komen terhadap penulisan serta memberikan pengesahan terhadap ujian yang diambil oleh ahli Pengakap tersebut. NOTA: Semasa Ujian Pentarafan Pengakap Raja, buku log peserta akan diperiksa oleh Lembaga Pentaraf Pengakap Raja Negeri untuk melihat sejarah serta penglibatan peserta dalam Kepengakapan secara keseluruhan. Jadi, pemeriksa akan mengharapkan yang peserta akan melampirkan atau melekatkan salinan sijil-sijil kelulusan bagi lencana dan ujian terbabit di dalam buku log mereka. Setakat ini, tiada had piawai bagi jumlah mukasurat sesebuah buku log. Namun berdasarkan pengalaman, buku log yang baik hendaklah mempunyai sekitar 200 – 300 helaian dan sebaiknya yang berkulit tebal agar ianya boleh disimpan dengan baik pada satu jangka masa yang lama. Satu persoalan yang sering ditimbulkan oleh Pemimpin Pengakap kepada saya ialah ‘Berapa banyak Buku Log harus disediakan oleh setiap Pengakap yang ingin mengambil ujian tertentu?’ Saya masih ingat sewaktu saya menjadi ahli Pengakap Kanak-kanak dahulu, saya menyimpan semua rekod dan nota Pengakap saya di dalam SATU buku log bersaiz 21 cm X 17 cm dengan ketebalan 600 mukasurat. Dan buku tersebut juga saya gunakan sepanjang tempoh saya menyertai Pengakap Kanak-kanak sehingga saya menamatkan persekolahan rendah saya. Maksudnya, kesemua catatan, nota dan pengesahan Pemimpin kami terhadap Ujian Lencana Keahlian hingga Lencana Keris Emas saya catatkan dalam satu buku. Itu merupakan kelaziman di kalangan Pengakap pada masa tersebut. Namun begitu, bukan senang untuk menjaga sebuah buku untuk satu tempoh yang lama.

Malah ianya berkemungkinan hilang dalam sesuatu program atau aktiviti yang disertai oleh seseorang Pengakap. Kesannya, seseorang Pengakap yang kehilangan buku lognya harus memulakan semula catatan buku lognya dari awal. Nota tersebut mungkin boleh ditulis semula, tetapi bagaimana pula dengan pengesahan Pemimpin yang telah diterimanya? Berikut merupakan cadangan bagaimana pembahagian catatan Buku Log bagi tajuk-tajuk asas yang sesuai dan mudah dijaga oleh seseorang Pengakap. UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK 1) Catatan Peribadi (Maklumat diri) + Lencana Keahlian - 1 buku 2) Lencana Keris Gangsa - 1 buku 3) Lencana Keris Perak - 1 buku 4) Lencana Keris Emas + Rambu Pengakap Kanak-kanak - 1 buku UNIT PENGAKAP MUDA 1) Catatan Peribadi (Maklumat diri) + Lencana Keahlian - 1 buku 2) Lencana Usaha - 1 buku 3) Lencana Maju - 1 buku 4) Lencana Jaya + Rambu Pengakap Muda - 1 buku 5) Buku Log Pengembaraan - 1 buku UNIT PENGAKAP REMAJA 1) Lencana Ekspedisi - 1 buku 2) Lencana Jayadiri - 1 buku 3) Lencana Kegiatan - 1 buku 4) Lencana Kemahiran - 1 buku 5) Lencana Perkhidmatan - 1 buku 6) Ujian Sikap - 1 buku UNIT PENGAKAP KELANA 1) Catatan Peribadi + Lencana Keahlian + Vigil + Pertabalan - 1 buku 2) Lencana-lencana Kemajuan - 1-5 buku 3) Projek - 1 buku 4) Program atau Aktiviti Khas (jika ada) - 1 buku * Bagi semua unit-unit Pengakap di atas, program atau aktiviti tambahan yang disertai seperti perkhemahan, kursus, jambori dan sebagainya boleh dimuatkan dalam 1 buku berasingan. Kegunaan Buku Log sebenarnya bukan hanya terhad kepada ahli Pengakap yang ingin mengambil ujian. Pemimpin serta Pesuruhjaya Pengakap juga masih boleh menggunakan

kaedah buku log untuk merekodkan benda-benda seperti berikut : - Kemajuan atau prestasi ahli Pengakap di bawah bimbingannya. - Kursus dan seminar yang dijalani - Jambori dan perkhemahan yang dihadiri - ‘Trip’ atau rombongan lawatan yang disertai Nota : Hingga kini, saya masih membuat catatan Buku Log Setiausaha Latihan Negeri yang mencatatkan maklumat berkaitan perjalanan serta Kursus-kursus Kepimpinan Manikayu dan Vigil Pengakap Kelana yang saya hadiri dan bantu di serata negeri. MAKLUMAN: Untuk kegunaan Pentarafan Pengakap Raja, pihak Lembaga Pentaraf Negeri telah menetapkan bahawa setiap calon harus menghantar atau membawa bersama buku-buku log berikut untuk diperiksa serta bagi kegunaan ujian semasa pentarafan. 1) Buku Log Catatan peribadi / Lencana Keahlian 2) Buku Log Lencana Usaha 3) Buku Log Lencana Maju 4) Buku log Lencana Jaya 5) Buku log Pengembaraan 6) Buku log Lencana Jayadiri 7) Buku log Lencana Kegiatan 8) Buku log Lencana Kemahiran 9) Buku log Lencana Perkhidmatan 10) Buku log Lencana Ekspedisi 11) Buku Log Ujian Sikap * Buku-buku Log tersebut di atas haruslah telah disahkan oleh Pesuruhjaya Daerah atau sekurang-kurangnya Pemimpin Kumpulan.

FORMAT ASAS SESEBUAH BUKU LOG Saiz dan ketebalan Saiz Buku Log yang sesuai adalah 21 cm x 32 cm dengan ketebalan 200 muka surat dan berkulit tebal. (200 Foolscap Book)

Kulit Luar (Cover) Kulit luar buku amat penting dijaga agar ianya tahan lama dan tidak mudah rosak. Sebaiknya kulit buku tersebut dibalut dengan plastic (pvc book wrapper) agar tidak mudah binasa akibat basah. Logo bagi ujian atau lencana berkaitan boleh dilekatkan bagi memudahkan penulis serta pemeriksa membezakan buku-buku log yang ada mengikut isi kandungannya.

Contoh bagi lapisan luar buku yang telah saya keluarkan bagi pihak Majlis Pengakap Daerah Penampang.

Halaman pertama Halaman pertama merupakan halaman yang paling penting kerana di sinilah selalunya para pemeriksa dapat membuat pemerhatian umum dan mengagak kesungguhan penulis dalam menyediakan buku tersebut (First impression evaluation). Sebaik-baiknya halaman pertama dimuatkan dengan maklumat peribadi penulis. Contoh maklumat adalah seperti berikut : Maklumat Asas Nama Penuh No. Sijil Lahir / Kad Pengenalan Tarikh dan Tempat Lahir No. telefon / Telefon bimbit Alamat e-mail / url Alamat surat menyurat

Maklumat Kepengakapan Tarikh Mula Berpengakap Nama Sekawan / Patrol (terkini) No. Kumpulan / Troop / Krew (terkini) Nama dan alamat Sekolah (terkini) Daerah (terkini) Maklumat Waris dan Alamat Perhubungan Alamat tetap Nama Bapa dan pekerjaannya No. telefon / Telefon bimbit Nama Ibu dan PekerjaannyaNo. telefon / Telefon bimbit

Contoh halaman pertama buku log yang mengandungi maklumat peribadi penulis bagi buku log tersebut

Halaman kedua Halaman kedua selalunya adalah lebih baik dimuatkan kandungan atau sukatan bagi ujian lencana (bagi buku log lencana). Ruangan untuk tandatangan pengesahan pemimpin

beserta tarikhnya juga harus disediakan di tepi kanan setiap tajuk ujian yang disenaraikan. Nota : Di masa lepas, setiap Pengakap dibekalkan dengan 'Kad Ujian' (Laporan Kemajuan) mengandungi sukatan ujian serta ruangan tandatangan Pemimpin. Dan kad ini dilekatkan pada buku log. Pada hari ini, Buku Log berfungsi sebagai 'Kad Ujian' bagi setiap ahli Pengakap.

Ruangan Catatan di setiap muka surat Adalah dicadangkan agar ruangan selebar 1 – 2 inci disediakan di sebelah kanan setiap muka surat di dalam buku log. Ini adalah untuk memudahkan perkara-perkara berikut : 1) Ruangan bagi komen, ulasan dan pengesahan pemeriksa buku. 2) Pembetulan fakta yang perlu dibuat selepas selesai penulisan. 3) Penambahan fakta (jika tertinggal semasa menulis nota / fakta yang diperolehi sesudah penulisan nota)

Contoh kegunaan ruangan kosong di sebelah kanan setiap muka surat di dalam Buku Log.

Foto, lakaran dan sampel di dalam buku log Penulis bebas untuk menggunakan foto, lakaran, lukisan mahupun sebarang bentuk ilustrasi untuk menyokong laporan ataupun nota di dalam buku log mereka. Namun, ianya haruslah tulen dan menggambarkan perkara sebenar mengikut skim ataupun berdasarkan pengalaman ataupun apa yang telah dilakukan oleh penulis.

Contoh laporan bergambar di dalam Buku Log Untuk tugasan tertentu contohnya di dalam Pengembaraan di mana ahli Pengakap diarahkan untuk mengumpulkan sampel tertentu seperti tumbuhan, serangga dan sebagainya, penulis buku log haruslah mempelajari teknik mengawet (sekiranya perlu) dan sampel boleh dilekatkan di dalam buku log mereka.

Contoh sampel yang disimpan di dalam Buku log

Lakaran ataupun lukisan sebaik-baiknya dilukis sendiri oleh penulis. Pemeriksa buku log tidak menilai atas cantik atau tidaknya sesebuah lukisan yang dibuat di dalam buku log,Apa yang lebih penting ialah penulis berupaya menyampaikan laporan serta nota dengan jelas hasil dari kerja tangan mereka sendiri.

Contoh lukisan di dalam Buku Log

Bentuk penulisan dan isi nota Penulisan di dalam Buku Log haruslah benar, asli dan jelas. Penulis haruslah menggunakan ayat yang ringkas tetapi padat, tepat dan jelas. Elakkan penggunaan ayat yang panjang berjela-jela.

Contoh bentuk penulisan laporan Apakah yang perlu dimuatkan di dalam Catatan peribadi? Buku Log Catatan Peribadi lebih merupakan 'Profail' diri penulis secara keseluruhan. Di dalam buku tersebut, antara bahan-bahan yang boleh dimuatkan adalah seperti berikut : 1) Maklumat lengkap penglibatan dalam Pengakap 2) Kursus-kursus yang telah dihadiri (beserta salinan sijil berkaitan) 3) Ujian-ujian yang telah dilepasi (beserta salinan sijil berkaitan) 4) Kemahiran khusus atau luar skim latihan yang dimiliki. Kesimpulan Apa yang dicatatkan di dalam Buku Log haruslah berbentuk laporan terhadap apa yang telah dilakukan oleh penulis dan bukannya SALINAN nota dari bahan rujukan lain. (Kecuali sesetengah nota yang berbentuk fakta seperti lagu kebangsaan, tugas dan fungsi jawatan-jawatan tertenu dan sebagainya). Buku Log adalah merupakan nadi kepengakapan seseorang ahli Pengakap. Ianya merupakan bukti kepada kesungguhan, komitmen serta penglibatan ahli dalam aktiviti, program dan ujian sepanjang mereka berpengakap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful