JENIS HUKUM Izhar Halqi

HUKUM NUN MATI ATAU TANWIN HURUF Apabila bertemu huruf : - Hamzah (‫ )أ‬contoh ‫من أمن‬ - Ain (‫ )ع‬contoh ‫من علم‬ - Gin (‫ )غ‬contoh ‫من غل‬ - Ha (‫ )ه‬contoh ‫من هاد‬ - Ha (‫ )ح‬contoh ‫من حليم‬ - Kho (‫ )خ‬contoh ‫من خير‬

HUKUM Dijelaskan bacaan tanpa Dengung

Ikhfa' Hakiki

Apabila Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa :

‫تثجدذزسشصضطظفقك‬

Dibunyikan dengung sedikit dan dimasukkan dengung ke dalam huruf-huruf ikhfa.

Idgham Maal Ghunnah

Apabila bertemu dengan huruf :

‫ ي‬,‫ و‬,‫ن‬, ‫م‬

Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf Idgham Maal Ghunnah beserta dengan dengung

Idgham Bila Ghunnah

Apabila bertemu huruf-huruf : ‫ ر‬, ‫ﻝ‬

Memasukkan bunyi suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf Idgham Bila Ghunnad tanpa berdengung

Iqlab

Apabila bertemu huruf :

‫ﺏ‬

Mengubah bunyi nun mati atau tanwin kepada suara mim

By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 )

QALQALAH Pengertian : Bunyi dentuman (refleks) terhadap huruf Qalqalah ketika dalam bacaan. ‫ﻕ‬ CONTOH JENIS HUKUM Qalqalah Sughra HUKUM Berlaku dentuman atau refleksi yang sederhana Apabila huruf qalqalah bertanda mati berada di tengah kalimah Qalqalah Kubra Apabila huruf qalqalah bertanda mati yang berada di akhir kalimah disebabkan wakaf atau mati asalnya Bunyi dentuman yang kuat dan tebal sebutannya. Huruf-huruf Qalqalah ( bertanda mati ) : ‫ﺏ‬. Disembunyikan mim mati ke dalam ‫ ﺏ‬dengan sedikit dengung Izhar Syafawi Apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain daripada ‫ م‬atau Idgham Mithlain ‫ﺏ‬ Dibunyikan suara mim mati itu dengan jelas tanpa dengung Memasukkan bacaan mim mati dengan mim selepasnya serta dengung Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. ‫ﻁ‬.‫د‬. ‫ﺝ‬.HUKUM MIM MATI JENIS HUKUM Ikhfa Syafawi HURUF HUKUM Apabila mim mati bertemu dengan ‫ ﺏ‬pada kalimah seterusnya. By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 ) .

‫ﺙ‬. ‫ﺏ‬ ‫ ء‬. ‫ﺝ‬. ‫ﻉ‬.‫ک‬.‫ ﺱ‬. ‫ﻕ‬. ‫ﻩ‬.‫ ﺫ‬.WAJIBUL GHUNNAH Mim atau Nun yang bertasydid / sabdu: JENIS HUKUM ALIF LAM SYAMSIAH LAM TA'ARIF CONTOH Apabila bertemu dengan : HUKUM Diidghamkan .‫ ﺽ‬.‫ ﻅ‬.‫ ﺯ‬. ‫ﺡ‬. ‫د‬. ‫ﻭ‬ Diizharkan HUKUM-HUKUM MAD Huruf-huruf : Alif ( ‫ ) ﺍ‬sebelumnya baris atas JENIS HUKUM Mad Asli / Mad Tabie Wau ( ‫ ) ﻭ‬sebelumnya baris hadapan CONTOH Selepas huruf mad bertemu huruf-huruf selain hamzah ( ‫) ء‬ Ya ( ‫ ) ﻱ‬sebelumnya baris bawah. ‫ﻍ‬. ‫ﺥ‬.‫ ﺭ‬.‫ﺕ‬ ‫ﻥ‬.‫ ﺹ‬. ‫ ﻱ‬. ‫ﻝ‬ ALID LAM QAMARIAH .‫ ﺵ‬. ‫ﻑ‬. HUKUM Bacaan dipanjangkan bacaan sekadar dua harakat By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 ) .‫ﻁ‬. ‫ﻡ‬.

4. Mad Aridh Lissukun Huruf-huruf mad yang diiringi selepasnya oleh huruf-huruf mati disebabkan wakaf / berhenti ( pada asalnya huruf-huruf tersebut berbaris) Bacaan dipanjangkan sekadar 2 . 6 harakat Mad Iwadh Huruf-huruf berbaris dua di atas yang terjadi mad apabila diwakafkan pada kalimah tersebut Bacaan dipanjangkan sekadar 2 harakat Mad Lin Terdapat huruf berbaris atas sebelum huruf mad Ya ( ‫ & ) ﻱ‬Wau ( ‫) ﻭ‬ Panjangkan 2 harakat jika disambung dengan bacaan dan jika diwakafkan.MAD FAR'IE JENIS HUKUM Mad Badal CONTOH Huruf Hamzah yang mati diiringi sebelumnya dengan huruf hamzah ( ‫ ) ء‬yang berbaris HUKUM Bacaan dipanjangkan dua harakat Mad Jaiz Munfasil Huruf-huruf mad bertemu dengan hamzah ( ‫ ) ء‬pada awal kalimah lain Bacaan panjang sekadar 2. 4. 5 harakat. ia sama dengan Mad Aridh Lissukun By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 ) .

HUKUM Bacaan dipanjangkan sekadar 2 harakat Mad Silah Tawilah Terdapat huruf hamzah ( ‫ ) ء‬selepas Ha Dhamir Bacaan dipanjangkan 4 – 5 harakat. Dinamakan Ha Dhamir – dengan syarat huruf sebelum dan selepasnya berbaris ( tidak mati) JENIS HUKUM Mad Silah Qasirah CONTOH Terdapat huruf selain hamzah ( ‫ ) ء‬selepas Ha Dhamir.MAD FAR'IE JENIS HUKUM Mad Tamkin CONTOH Dua huruf Ya ( ‫ ) ﻱ‬bertemu satu sama lain pada satu kalimah. Ya ( ‫ ) ﻱ‬yang pertama bertasydid dan berbaris bawah Ya ( ‫ ) ﻱ‬yang kedua bertanda mati HUKUM Bacaan dipanjangkan sekadar 2 harakat Mad Silah Huruf Ha ( ‫ ) ﻩ‬berbaris hadapan dan berbaris bawah. By Nurul Afiqah Fattin Binti Amat ( SPM 2010 ) .