P. 1
Simulasi - Kaedah Meningkatkan Daya Ingatan Murid Tahun Lima Bagi Subtopik Pembukaan Melaka

Simulasi - Kaedah Meningkatkan Daya Ingatan Murid Tahun Lima Bagi Subtopik Pembukaan Melaka

|Views: 25|Likes:
Published by Asraf Hadzwan
Pembentangan Kajian Tindakan
Pembentangan Kajian Tindakan

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Asraf Hadzwan on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

SIMULASI: KAEDAH MENINGKATKAN DAYA INGATAN MURID TAHUN LIMA BAGI SUBTOPIK PEMBUKAAN MELAKA

PENYATAAN MASALAH

• Situasi Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) melibatkan murid yang lemah membaca. • Fungsi buku panduan guru. • Bagaimana untuk melaksanakan P&P yang efektif?

OBJEKTIF KAJIAN
(Umum) • Untuk membantu murid tahun 5 A3 Sekolah Kebangsaan Tembila menguasai kronologi Pembukaan Melaka dengan menggunakan kaedah simulasi.

OBJEKTIF KAJIAN (Khusus) • 1) Meningkatkan penguasaan murid mengenai kronologi pergerakan Parameswara dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi. .

.OBJEKTIF KAJIAN (Khusus) • 2) Meningkatkan penglibatan aktif murid dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi.

SOALAN KAJIAN • 1) Sejauh manakah penguasaan murid mengenai subtopik Pembukaan Melaka meningkat dengan menggunakan kaedah simulasi? .

SOALAN KAJIAN • 2) Sejauh manakah penglibatan aktif murid dapat ditingkatkan dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi? .

Tingkah laku positif murid diperhati dan dicatat untuk kali pertama. Penilaian diberikan selepas sesi P&P. .PELAKSANAAN (Langkah 1 – Tinjauan Awal . April 2013) • Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dijalankan secara tradisional pada waktu mata pelajaran Kajian Tempatan.

Murid didapati tidak dapat mengingati apa-apa berkaitan subtopik berkenaan. Julai 2013) • Soalan lisan diberikan kepada murid bagi mengukur ingatan mereka terhadap sesi P&P pada pelaksanaan tinjauan awal kajian terdahulu.PELAKSANAAN (Langkah 2 – Intervensi. . • Intervensi dibahagikan kepada 3 tahap aktiviti.

Segala tingkah laku positif murid direkod. .PELAKSANAAN (Aktiviti 1 – Persiapan simulasi) • Beberapa proses persiapan dilakukan seperti agihan watak. persiapan pakaian. Murid akan bergerak dan melakonkan semula babak peristiwa yang terlibat dalam kronologi pembukaan Melaka secara berperingkat. melukis sempadan negara dan susun atur perabot di dalam kelas. (Aktiviti 2 – Pelaksanaan simulasi) • Guru bertindak sebagai pencerita. Murid akan bergerak mengikut penceritaan guru.

PELAKSANAAN ALMARI SIAM MELAKA MUAR MEJA MURID DISUSUN MEJA MURID DISUSUN MEJA GURU PALEMBANG TEMASIK .

PELAKSANAAN Majapahit menyerang Palembang Parameswara berasa tidak selamat di Muar Parameswara berpindah lagi dan tiba di Melaka lalu membuka penempatan yang dinamakan sebagi Melaka Parameswara melarikan diri ke Temasik Parameswara melarikan diri ke Muar Parameswara membunuh Temagi Siam menyerang Parameswara di Temasik .

Guru akan bertindak sebagai sumber peneguhan jika diperlukan pada sesi kali ini. Guru akan bertindak pasif kali ini bagi memastikan murid betul-betul dapat mengingati sendiri kronologi pembukaan Melaka. .PELAKSANAAN (Aktiviti 3 – Pengulangan simulasi) • Simulasi diulang oleh murid. Guru akan merekod kali ketiga lakuan positif murid sebagai satu pemerhatian berstruktur.

KAEDAH PENGUMPULAN DATA • Analisis dokumen lembaran kerja (Pra dan Pos Tindakan) • Pemerhatian berstruktur • Temu bual berstruktur .

DAPATAN Perbandingan Jumlah Jawapan Betul Antara Lembaran Kerja Pra Tindakan dan Lembaran Kerja Pos Tindakan 6 5 4 Lembaran Pra Tindakan Lembaran Pos Tindakan 3 2 1 0 Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 .

DAPATAN Perbandingan Kekerapan Lakuan Positif Murid Sebelum dan Semasa Penggunaan Intervensi 7 6 5 4 3 2 1 0 Kekerapan Lakuan Positif Murid Sebelum Intervensi Kekerapan Lakuan Positif Murid Semasa intervensi (1) Kekerapan Lakuan Positif Murid Semasa intervensi (2) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 .

penglibatan dan tahap kualiti penyelesaian masalah yang tinggi dalam kalangan pelajar berbanding kaedah tradisional (Funke. 1988). 2012). • Daya tumpuan dan penglibatan murid akan meningkat apabila guru menggunakan kaedah simulasi atau main peranan dalam satu-satu sesi P&P (Yee Ching Hong. • Simulasi adalah berkesan kerana ia menggalakkan tahap ransangan.RUMUSAN • Berlaku peningkatan & pengekalan keputusan ujian. • Jumlah lakuan positif murid meningkat. motivasi. .

murid keliru antara nama-nama watak antagonis dengan protagonis. serta nama watak dengan nama tempat. • Bercadangkan untuk kajian ini ditambahbaik melalui penggunaan tag nama yang bewarna mengikut jenis watak dan nama.CADANGAN KAJIAN LANJUTAN • Berdasarkan analisis jawapan penilaian yang dijawab salah. .

.CADANGAN KAJIAN LANJUTAN • Kajian hanya dijalankan dalam kalangan murid yang lemah kemahiran membaca. Tahap soalan penilaian ditingkatkan dan kebergantungan murid kepada guru sewaktu intervensi berlaku dikurangkan. • Kajian boleh ditambahbaik kebolehpercayaannya melalui pemilihan subjek kajian dalam kalangan murid yang lebih cemerlang akademik.

R. Education in Contemporary Japan.my/v3 Bin. (2001). dari http://btpnperak. H. Hariyanto (08 November 2010). Retrieved 23 April 2013.edu. T. (2004). 348). M.. (2001). Kaedah Pembelajaran Simulasi. (2004). Malaysia: Utusan Publications. USA: CEP Press. Sang. Bhd. Without turning them off. United Kingdom: The Press Syndicate of The University of Cambridge. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Chia Chiow Ming. S. Kuala Lumpur. Penyelidikan Tindakan: Panduan Menulis Laporan. Simulasi. T. S. R.moe. F. Kuala Lumpur: Flo Enterprise Sdn. from http://belajarpsikologi. (2013). W. Georgia. Bisset. E. S. London. Dirujuk pada 23 April 2013. Teori Belajar. How to Turn Learners on .). Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. S. Expert Teaching. Sang. Kuala Lumpur. Cambridge. M. In M.).. Ilmu Perguruan Untuk Kursus Lepasan Ijazah (p. (1997). United Kingdom: David Fulton Publishers Ltd. (1995). Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (1st ed. Konsep dan Kaedah Pengajaran dengan Penekanan Pendidikan Inklusif (1st ed. (1999). Malaysia: Penerbitan Multimedia Sdn. A. Bhd. Bhd. . M. Sang.RUJUKAN Ayob. Mager.com/teori-belajar-gestalt/ Kaori Okano. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak (18 Febuari 2012). Pergerakan Kreatif dan.

TERIMA KASIH .

LAMPIRAN .

SOALAN JUMLAH MARKAH ( /10) BETUL 1. kawasan tersebut nelayan. Sebelum negeri Melaka dibuka. Sebelum membuka negeri Melaka. 2. Parameswara membunuh majapahit. 5. Kerajaan Kelantan datang menyerang SALAH Parameswara di Temasik. adalah sebuah perkampungan . 3. Parameswara menetap sebentar di Muar. 4. Parameswara cuba membebaskan Palembang dari naungan Majapahit.DOKUMEN LEMBARAN KERJA SEBELUM INTERVENSI NO.

DOKUMEN LEMBARAN KERJA SELEPAS INTERVENSI Parameswara cuba membebaskan Palembang dari naungan kerajaan ______________. beliau membunuh temagi. Majapahit Muar Parameswara melarikan diri ke ___________. Di situ. Melaka utara Temasik Parameswara menetap sementara di Muar sebelum berpindah lagi ke arah _________. . Parameswara sempat melarikan diri ke __________ apabila Siam datang menyerang. Parameswara tiba di sebuah perkampungan nelayan yang akhirnya dinamakan sebagai ____________. Akhirnya.

7. P10 . Saya suka memainkan peranan watak-watak yang terlibat dalam peristiwa pembukaan Melaka. Kaedah guru mengajar ini membuatkan saya lebih faham. 5. Hari ini saya menjadi seronok untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran. Saya seronok belajar dengan kaedah guru hari ini. Saya lebih aktif semasa aktiviti pembelajaran melalui kaedah membaca buku cerita. 10. P4 P5 P6 P7 P8 P9 8. 2. 6. 9.DOKUMEN SOALAN TEMUBUAL BERSTRUKTUR Bil Soalan Setuju Tidak Setuju Kod Perkara 1. Saya lebih aktif semasa aktiviti pembelajaran menggunakan buku teks. Tajuk ‘Pembukaan Melaka’ pada hari ini diajar dengan cara yang menyeronokkan. Saya mahu belajar sambil bermain lagi seperti hari ini dalam mata pelajaran lain. 3. Saya harap kaedah pembelajaran yang sama pada hari ini dapat diulangi pada masa Kajian Tempatan akan datang. Saya mahu mengulangi aktiviti pembelajaran hari ini. P1 P2 P3 4.

Menumpukan dilaksanakan. Meminta guru untuk mengulangi aktiviti P&P yang diadakan. L1 L2 3. L5 6. Menawarkan diri untuk membantu guru terlibat sama dengan sesi P&P. L6 7. Aktif ketika P&P dijalankan Menguasai subtopik secara lisan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran secara tradisional. 2. Tidak berbual-bual bersama rakan ketika sesi P&P dijalankan L4 5. Memberi respon kepada penilaian formatif (secara lisan) dengan memberansangkan.DOKUMEN PEMERHATIAN BERSTRUKTUR (1) NO. perhatian kepada aktiviti P&P yang L3 4. CIRI-CIRI PERLAKUAN DALAM SATU SESI P&P KOD LAKUAN CATATAN 1. L7 .

KOD LAKUAN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MURID K. 6. L2 L3 L4 5. 3. 1. L1 2. 4.DOKUMEN PEMERHATIAN BERSTRUKTUR (2) NO.P.L. L5 L6 L7 Jumlah . 7.

LAMPIRAN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->