P. 1
Simulasi - Kaedah Meningkatkan Daya Ingatan Murid Tahun Lima Bagi Subtopik Pembukaan Melaka

Simulasi - Kaedah Meningkatkan Daya Ingatan Murid Tahun Lima Bagi Subtopik Pembukaan Melaka

|Views: 25|Likes:
Published by Asraf Hadzwan
Pembentangan Kajian Tindakan
Pembentangan Kajian Tindakan

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Asraf Hadzwan on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

SIMULASI: KAEDAH MENINGKATKAN DAYA INGATAN MURID TAHUN LIMA BAGI SUBTOPIK PEMBUKAAN MELAKA

PENYATAAN MASALAH

• Situasi Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) melibatkan murid yang lemah membaca. • Fungsi buku panduan guru. • Bagaimana untuk melaksanakan P&P yang efektif?

OBJEKTIF KAJIAN
(Umum) • Untuk membantu murid tahun 5 A3 Sekolah Kebangsaan Tembila menguasai kronologi Pembukaan Melaka dengan menggunakan kaedah simulasi.

.OBJEKTIF KAJIAN (Khusus) • 1) Meningkatkan penguasaan murid mengenai kronologi pergerakan Parameswara dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi.

.OBJEKTIF KAJIAN (Khusus) • 2) Meningkatkan penglibatan aktif murid dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi.

SOALAN KAJIAN • 1) Sejauh manakah penguasaan murid mengenai subtopik Pembukaan Melaka meningkat dengan menggunakan kaedah simulasi? .

SOALAN KAJIAN • 2) Sejauh manakah penglibatan aktif murid dapat ditingkatkan dalam subtopik Pembukaan Melaka menggunakan kaedah simulasi? .

April 2013) • Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dijalankan secara tradisional pada waktu mata pelajaran Kajian Tempatan. . Penilaian diberikan selepas sesi P&P. Tingkah laku positif murid diperhati dan dicatat untuk kali pertama.PELAKSANAAN (Langkah 1 – Tinjauan Awal .

Murid didapati tidak dapat mengingati apa-apa berkaitan subtopik berkenaan. Julai 2013) • Soalan lisan diberikan kepada murid bagi mengukur ingatan mereka terhadap sesi P&P pada pelaksanaan tinjauan awal kajian terdahulu.PELAKSANAAN (Langkah 2 – Intervensi. • Intervensi dibahagikan kepada 3 tahap aktiviti. .

Segala tingkah laku positif murid direkod. (Aktiviti 2 – Pelaksanaan simulasi) • Guru bertindak sebagai pencerita. Murid akan bergerak dan melakonkan semula babak peristiwa yang terlibat dalam kronologi pembukaan Melaka secara berperingkat. melukis sempadan negara dan susun atur perabot di dalam kelas.PELAKSANAAN (Aktiviti 1 – Persiapan simulasi) • Beberapa proses persiapan dilakukan seperti agihan watak. persiapan pakaian. . Murid akan bergerak mengikut penceritaan guru.

PELAKSANAAN ALMARI SIAM MELAKA MUAR MEJA MURID DISUSUN MEJA MURID DISUSUN MEJA GURU PALEMBANG TEMASIK .

PELAKSANAAN Majapahit menyerang Palembang Parameswara berasa tidak selamat di Muar Parameswara berpindah lagi dan tiba di Melaka lalu membuka penempatan yang dinamakan sebagi Melaka Parameswara melarikan diri ke Temasik Parameswara melarikan diri ke Muar Parameswara membunuh Temagi Siam menyerang Parameswara di Temasik .

. Guru akan bertindak sebagai sumber peneguhan jika diperlukan pada sesi kali ini.PELAKSANAAN (Aktiviti 3 – Pengulangan simulasi) • Simulasi diulang oleh murid. Guru akan bertindak pasif kali ini bagi memastikan murid betul-betul dapat mengingati sendiri kronologi pembukaan Melaka. Guru akan merekod kali ketiga lakuan positif murid sebagai satu pemerhatian berstruktur.

KAEDAH PENGUMPULAN DATA • Analisis dokumen lembaran kerja (Pra dan Pos Tindakan) • Pemerhatian berstruktur • Temu bual berstruktur .

DAPATAN Perbandingan Jumlah Jawapan Betul Antara Lembaran Kerja Pra Tindakan dan Lembaran Kerja Pos Tindakan 6 5 4 Lembaran Pra Tindakan Lembaran Pos Tindakan 3 2 1 0 Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 .

DAPATAN Perbandingan Kekerapan Lakuan Positif Murid Sebelum dan Semasa Penggunaan Intervensi 7 6 5 4 3 2 1 0 Kekerapan Lakuan Positif Murid Sebelum Intervensi Kekerapan Lakuan Positif Murid Semasa intervensi (1) Kekerapan Lakuan Positif Murid Semasa intervensi (2) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 .

• Daya tumpuan dan penglibatan murid akan meningkat apabila guru menggunakan kaedah simulasi atau main peranan dalam satu-satu sesi P&P (Yee Ching Hong. penglibatan dan tahap kualiti penyelesaian masalah yang tinggi dalam kalangan pelajar berbanding kaedah tradisional (Funke. 1988). • Jumlah lakuan positif murid meningkat. 2012).RUMUSAN • Berlaku peningkatan & pengekalan keputusan ujian. motivasi. . • Simulasi adalah berkesan kerana ia menggalakkan tahap ransangan.

. murid keliru antara nama-nama watak antagonis dengan protagonis.CADANGAN KAJIAN LANJUTAN • Berdasarkan analisis jawapan penilaian yang dijawab salah. serta nama watak dengan nama tempat. • Bercadangkan untuk kajian ini ditambahbaik melalui penggunaan tag nama yang bewarna mengikut jenis watak dan nama.

. • Kajian boleh ditambahbaik kebolehpercayaannya melalui pemilihan subjek kajian dalam kalangan murid yang lebih cemerlang akademik. Tahap soalan penilaian ditingkatkan dan kebergantungan murid kepada guru sewaktu intervensi berlaku dikurangkan.CADANGAN KAJIAN LANJUTAN • Kajian hanya dijalankan dalam kalangan murid yang lemah kemahiran membaca.

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak (18 Febuari 2012). E. Sang. S. Konsep dan Kaedah Pengajaran dengan Penekanan Pendidikan Inklusif (1st ed. United Kingdom: The Press Syndicate of The University of Cambridge. In M. United Kingdom: David Fulton Publishers Ltd. Simulasi. .my/v3 Bin. Expert Teaching. R. H. M. London. Cambridge. Ilmu Perguruan Untuk Kursus Lepasan Ijazah (p.edu. Kuala Lumpur. Penyelidikan Tindakan: Panduan Menulis Laporan. (2004). Bhd. Sang. (1995).). Retrieved 23 April 2013. from http://belajarpsikologi. Chia Chiow Ming. Kaedah Pembelajaran Simulasi.com/teori-belajar-gestalt/ Kaori Okano.RUJUKAN Ayob. Sang. S.moe. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. T. Hariyanto (08 November 2010). Mager.). Bisset. M. (2001). Malaysia: Penerbitan Multimedia Sdn. Without turning them off. Kuala Lumpur. USA: CEP Press. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. dari http://btpnperak. Dirujuk pada 23 April 2013. Bhd. Pergerakan Kreatif dan. A. F. Education in Contemporary Japan. (2004). T. S. (1999). 348). Kuala Lumpur: Flo Enterprise Sdn. Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (1st ed. (1997). W. Georgia. Malaysia: Utusan Publications. Bhd. S. M.. (2001). Teori Belajar. R.. How to Turn Learners on . (2013).

TERIMA KASIH .

LAMPIRAN .

2. SOALAN JUMLAH MARKAH ( /10) BETUL 1. Kerajaan Kelantan datang menyerang SALAH Parameswara di Temasik. Sebelum membuka negeri Melaka. Sebelum negeri Melaka dibuka. adalah sebuah perkampungan . Parameswara menetap sebentar di Muar.DOKUMEN LEMBARAN KERJA SEBELUM INTERVENSI NO. 5. 4. 3. kawasan tersebut nelayan. Parameswara cuba membebaskan Palembang dari naungan Majapahit. Parameswara membunuh majapahit.

Akhirnya. beliau membunuh temagi.DOKUMEN LEMBARAN KERJA SELEPAS INTERVENSI Parameswara cuba membebaskan Palembang dari naungan kerajaan ______________. . Parameswara sempat melarikan diri ke __________ apabila Siam datang menyerang. Majapahit Muar Parameswara melarikan diri ke ___________. Parameswara tiba di sebuah perkampungan nelayan yang akhirnya dinamakan sebagai ____________. Melaka utara Temasik Parameswara menetap sementara di Muar sebelum berpindah lagi ke arah _________. Di situ.

9. Saya mahu belajar sambil bermain lagi seperti hari ini dalam mata pelajaran lain. P10 . Saya mahu mengulangi aktiviti pembelajaran hari ini. P1 P2 P3 4. 6. Hari ini saya menjadi seronok untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran. 2. Saya lebih aktif semasa aktiviti pembelajaran menggunakan buku teks.DOKUMEN SOALAN TEMUBUAL BERSTRUKTUR Bil Soalan Setuju Tidak Setuju Kod Perkara 1. Saya seronok belajar dengan kaedah guru hari ini. Saya harap kaedah pembelajaran yang sama pada hari ini dapat diulangi pada masa Kajian Tempatan akan datang. 5. 7. Kaedah guru mengajar ini membuatkan saya lebih faham. 3. 10. P4 P5 P6 P7 P8 P9 8. Saya suka memainkan peranan watak-watak yang terlibat dalam peristiwa pembukaan Melaka. Tajuk ‘Pembukaan Melaka’ pada hari ini diajar dengan cara yang menyeronokkan. Saya lebih aktif semasa aktiviti pembelajaran melalui kaedah membaca buku cerita.

Aktif ketika P&P dijalankan Menguasai subtopik secara lisan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran secara tradisional. L5 6.DOKUMEN PEMERHATIAN BERSTRUKTUR (1) NO. perhatian kepada aktiviti P&P yang L3 4. L1 L2 3. 2. Menumpukan dilaksanakan. L7 . Menawarkan diri untuk membantu guru terlibat sama dengan sesi P&P. L6 7. Memberi respon kepada penilaian formatif (secara lisan) dengan memberansangkan. CIRI-CIRI PERLAKUAN DALAM SATU SESI P&P KOD LAKUAN CATATAN 1. Tidak berbual-bual bersama rakan ketika sesi P&P dijalankan L4 5. Meminta guru untuk mengulangi aktiviti P&P yang diadakan.

DOKUMEN PEMERHATIAN BERSTRUKTUR (2) NO. 6. L2 L3 L4 5. L5 L6 L7 Jumlah . 7. 1.P.L. L1 2. 3. 4. KOD LAKUAN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MURID K.

LAMPIRAN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->