MASALAH KEMAHIRAN LISAN DI KALANGAN MURID Secara umunya, kanak-kanak bermasalah pembelajaran (KKBP) mengalami masalah lisan

, tetapi yang membezakannya adalah tahap kecacatan mereka. Antara masalah lisan utama yang dihadapi oleh KKBP ialah: i. Pengguguran- menggugurkan huruf dalam sesuatu perkataan. Contohnya, ‘laci’ disebut ‘aci’. ii. Penambahan- menambahkan huruf dalam perkataan. Contohnya, ‘pensel’ menjadi ‘penseli’. iii. Penggantian- menggantikan huruf konsonan dalam sesuatu perkataan dengan huruf konsanan lain. Contohnya, ‘belalang’ kepada ‘berarang’. iv. Sengau- pengeluaran udara melalui nasal yang disebabkan oleh sumbing atau keabnormalan alat artikulasi sehingga menjejaskan mutu bunyi yang dihasilkan. v. Gagap- pengulangan suku kata awal atau huruf awal dalam perkataan tanpa kawalan. Contohnya, ‘meja’ kepada ‘me-me-me-meja’. Masalah ini disebabkan oleh masalah fungi otak. vi. Akolalia- masalah yang biasanya dialami oleh kanak-kanak Down Syndrome, iaitu mengulangi perkataan yang sama secara berulang-ulang. Contohnya, ‘makan-makan-makanmakan-makan-makan.’ vii. Masalah intonasi suara- menggunakan intonasi yang salah pada masa, keadaan dan tempatnya. Contohnya, suara garau, serak, kecil dan pecah. viii. Perbendaharaan kata yang sedikit- disebabkan oleh tiada pendedahan awal di kalangan ahli keluarga. ix. Enggan bercakap-tiada keyakinan diri untuk mengeluarkan bahasa kerana mempunyai sejarah silam yang merendahkan motivasi diri. PENGENALAN Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanakkanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga. OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan

3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca - cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.” The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan

Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi. struktur ayat yang salah. Fungsi Bahasa a. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). c. “blink” untuk drink”. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. Kandungan Bahasa a. i. kehendak. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. . masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. ii. dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. iii.satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik).” Bentuk bahasa a. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). morfologi. Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. dan makna perkataan dan ayat. Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. dan sintaksis). Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. b.

1. atau memperoleh semula. Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. tetapi terdapat juga kanak-kanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. Anda . Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak).iv. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. Sesetengah kanakkanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. Aktiviti 2. v. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. 1982). dan tidak berupaya memahami makna perkataan.1 Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. 2.

bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Contoh: membantu ayah di kebun. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i.perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka.1. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: i. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. mengingat kembali perkataan ii. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. 2. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. ii. .

Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. 2. vii. v. bunyi atau talun (resonance). dan kelancaran. Selain itu.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. 2.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. kaedah fonik dan sebagainya. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. vi. iv. Latihan 2. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. artikulasi. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka.iii. dan suara. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. pernafasan. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa.2. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. . kaedah VAKT. iaitu suara.

“besa” untuk “besar”. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. dan (3) kualiti suara. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut.2. Sekiranya untuk perkataan “susah”. mempunyai kualiti semula jadi. atau kenyaringan suara. misalnya “sssyusyah” . dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. lelangit. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. dan lain-lain. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. bibir. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. 2. tengah. rentak dan kadar yang baik. atau akhir perkataan. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. iaitu masalah artikulasi. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. c. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. lelangit. b. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. misalnya “idung” untuk “hidung”. i. dilafazkan dengan baik. dan masalah kelancaran. d.a. (2) kekuatan. masalah suara. Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. Artikulasi melibatkan gigi. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal.

atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. dalam kumpulan kecil. dan komunikasi tambahan (augmented communication). Sumbing. b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanak-kanak tersebut. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. kecacatan lidah. dan juga faktor persekitaran. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanakkanak. a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. tekanan emosi. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. menggunakan dua atau lebih bahasa . dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan.Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. objek. Bahan-bahan seperti gambar. . tisu lembut. peniruan pertuturan yang salah ketika mula belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. Ketika masih bayi lagi. “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. pendekatan interaktif. misalnya “nacik” untuk “nasi”. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan.. buku. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. kelumpuhan otak.

Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. misalnya “ r ” . “m”. makan. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanak-kanak ini. suara orang yang sesak nafas iii. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . iaitu melibatkan artikulasi. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. Oleh itu. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. dan latihanlatihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. dan berbisik. dan punca suara dihasilkan. Semua suara berbeza dari segi nada. serak atau garau (hoarseness). Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanakkanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. kualiti suara. suara sengau ii. penghasilan bunyi. Pendekatan Interaktif Melalui pendekatan interaktif ini. sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. guru pendidikan khas. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka.· Terapi artikulasi (alat pertuturan). ii. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. Justeru. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. merancang untuk lakukan. Masalah suara akibat jeritan. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjuk-petunjuk berikut: i. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. dan “ng “. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil . Menurut Bloom (1991).

Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya. dsb) Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. muka berkerut. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang. Latihan 2. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. dan ix. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . tetapi akan beransuransur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. bercakap senada (monotone voice) vii. . Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. menggenggam tangan. tersekat-sekat. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. iii.bercakap iv. dan diikuti ketegangan otot tekak. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. bercakap seperti berlagu vi. mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. suara sangat perlahan v.

Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. dan menghidap sesuatu penyakit. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. pengalaman yang menakutkan. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. dan mempunyai masalah kesihatan. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. memejamkan mata. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis.E. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan.Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanakkanak. mengulang suku kata. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan . perkataan atau frasa. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa.

3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai. cadangan. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. malu. Perbincangan.2. membeli tiket bas. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. takut . dan penggunaannya. 2. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. Latihan 2. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. Bincangkan.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. kandungan. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk.beremosi. Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. rendah diri. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan.

pernafasan. Gallgher. dan masalah kelancaran. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut.. dan kelancaran. aphasia. ahli terapi pertuturan. M. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. Boston: . (1992).. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak alami. iaitu masalah artikulasi. Rumusan 1. & Annastasiow. Boston: Allyn and Bacon. guru. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan. Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. ed. Early Childhood Language Arts. dan gangguan proses auditori pusat. morfologi. atau sistem simbol yang lain.R.berhadapan dengan orang lain. dan suara. suara. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. Kirk. (1993). pentadbir sekolah. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. 4. 5. doktor. dan juga kaunselor. dan sintaksis). iaitu artikulasi. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. 2. masalah suara. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. dan mengasingkan diri. tulisan (atau kedua-duanya). Educating Exceptional Children 7th .

R.. kanak-kanak khas berbeza dalam aspek ciri-ciri mental.ciri mental keupayaan-keupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan komunikasai atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan pendidikan khas. keupayaan berkomunikasi.Houghton Mifflin Company. Menurut Jamila (2005). KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS DEFINISI Maksud definisi menurut kamus dewan edisi ke 3 ialah kenyataan yg ringkas dan padat bagi menjelaskan konsep atau makna sesuatu kata. Oleh yang demikian kanak-kanak khas memerlukan modifikasi atau perubahan dalam aktiviti-aktiviti sekolah ataupun perkhidmatan pendidikan khas bertujuan mengembangkan potensi diri kanak-kanak khas ke tahap yang optimum dan tidak terabai seperti kanak-kanak normal. Kirk et al (1993) menjelaskan difinisi kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanakkanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri. keupayaan deria. Kanak-kanak ini berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciri-ciri mental. . tingkah laku dan emosi dan ciri-ciri fizikal. New York: Macmillan College Publishing Company. frasa dan lain-lain takrif. (1994). supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum. tingkah laku sosial dan ciri-ciri fizikal. keupayaan sensori atau deria. Dalam topik ini akan membincangkan definisi kanak-kanak berkeperluan khas dan definisi masalah bahasa dan komunikasi. Kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas adalah merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak normal. Reed. An Introduction to Children with Language Disorders. V. keupayaan komunikasi.

Murid berkeperluan khas terbahagi kepada murid bermasalah penglihatan. "Individuals who differ from societal or community standards of normalcy. mempunyai kecacatan yang menghalangnya menggunakan kemudahan pendidikan yang digunakan oleh kanak-kanak yang sebaya dengannya. Kanak-kanak berkeperluan khas dianggap kanak-kanak yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh . Adalah di bawah umur wajib bersekolah dan berada di kategori (2) di atas. Sheila & Samsilah (2006) mengkategorikan murid berkeperluan khas adalah kanak-kanak yang memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza daripada murid biasa. Mereka dikatakan menghadapi masalah dalam aspek pembelajaran jika mereka: 1. 2.McDonnell et a (1995) menglkasifikasikan murid berkeperluan khas kepada rencatan akal. 3. Many of these children may require educational programs customized to their unique needs. sensory. autisme. kognitif. Ada juga yang yang mempunyai gangguan yang pelbagai seperti rencatan akal dan gangguan tingkah laku." Akta Pendidikan 1996 seksyen 312 (Farrel. Garciulo (2003) pula mendefinisikan kanak-kanak berkeperluan khas seperti yang di bawah. 2003) menyatakan kanak-kanak itu dikatakan memerlukan keperluan khas jika mereka mempunyai masalah dalam aspek pembelajaran yang memerlukan peruntukan pendidikan khusus terhadap mereka. gangguan pembelajaran. or behavioral characteristics. These differences may be due to significant physical. gangguan tingkah laku. kecacatan deria serta kecacatan fizikal dan kesihatan yang lain. mempunyai masalah pembelajaran yang yang besar berbanding kanakkanak sebaya dengannya. bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran (Maklumat Pendidikan Khas 2003 dalam Sheila & Samsilah 2006).

Masalah bahasa dan komunikasi Masalah bahasa ialah kelemahan lisan dan tulisan. Ia berlaku pada peringkat penglahiran atau produktif level. Ia juga adalah proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Individu lebih banyak bertutur melalui pengalaman daripada kecergasan otak .keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal dan mentalnya (Mahmood Nazar. kandungan bahasa dan pragmatik bahasa. Ia juga melibatkan kelemahan dalam bentuk bahasa. masalah bahasa ataupun keduanya sekali. Ia berlaku setelah si penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan atau dihasilkan oleh alat-alat artikulasi dan dapat diungkapkan dengan sempurna. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. Kesimpulannya. Masalah komunikasi mungkin berpunca dariada masalah pertuturan. Bahasa pula merupakan apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk simbolik seperti perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan. 2000). kanak-kanak berkeperluan khas dapat dimaksudkan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan mereka memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak biasa. Komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada yang lain.

5. dyspraxia dan masalah pendengaran. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. pendapat. mereka akan merasa kecewa seterusnya menunjukkan tingkah laku yang agresif. 4. Antara ciri-ciri kecacatan ini ialah : 1. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Tiada bunyi yang keluar apabila kanak-kanak cuba bercakap. kehendak dan perassan mereka kepada orang lain.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. Bunyi sengaun ataupun bunyi dengungan walaupun kanak-kanak tidak menghadapi penyakit lain. 2. perasaan. Apabila orang sekeliling tidak tidak memahami apa yang mereka sampaikan. Kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan tidak mampu menyatakan keperluan. Gagap iaitu kanak-kanak mengulang perkataan yang sama beberapa kali. Mempunyai suara yang kasar. palsi serebrum. Hal ini seterusnya menjejaskan pembelajaran dan interaksi mereka dengan orang lain. Perbezaan cara kanak-kanak bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya tidak dapat difahami oleh orang lain yang mendengar. Kanakkanak yang mengalami masalah pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti sumbing. Namun begitu. Keadaan ini . murid berkeperluan khas mengalami masalah bahasa. 3. Lewat dalam kemampuan mengeluarkan bunyi da menggunakan bunyi dalam perkataan disebabkan masalah artikulasi ataupun fonologi. Biasanya kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan mengalami masalah dalam bersosial kerana diabaikan rakan-rakan yang lain kerana tidak faham apa yang mereka tuturkan. Masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan.

sukar mengingat sesuatu nama dan percakapan mereka terganggu kerana tidak mengetahui perkataan untuk disebut. Ia dapat dikesan semasa aktivti pengajaran dijalankan. Perkembangan lambat: melibatkan kemahiran berbahasa yang berkembang dalam kadar yang lambat tetapi dalam urutan normal bagi aspek bahasa seperti pembentukan perkataan. i) Bermasalah pendengaran Murid yang menghadapi masalah pendengaran ialah murid yang pendengarannya tidak jelas dan memerlukan alat bantuan mendengar. Kanak-kank ini dapat dikesan dengan tanda-tanda seperti ayat yang digunakan tidak berkaitan dengan perbualan misalnya memberi jawapan yang tidak sesuai dengan soalan. . Murid yang mengalami masalah ini perkembangan pertuturan dan bahasanya akan terganggu dan lambat. BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Terdapat 4 kategori kanak-kanak berkeperluan khas iaitu bermasalah pendengaran.seterusnya membuatkan perkembangan bahasa kanak-kanak lambat terutamanya dalam kemahiran interaksi sosial kerana peluang untuk mereka berinteraksi terhad. Keadaan persekitaran rumah yang tidak menyumbang kepada masalah perkembangan bahasa meruapakan salah satu faktor lewat perkembangan bahasa. bermasalah pembelajaran dan pelajar berbakat atau pintar cerdas. Masalah perkembangan bahasa pula mungkin terjadi dalam bahasa reseptif iaitu kemampuan memahami dan mengingat apa yang dikatakan oleh orang lain atau dalam bahasa ekspresif iaitu kemampuan untuk menyatakan idea dalam perkataan ataupun simbol. 2. Mereka juga tidak menggunakan tatabahasa yang tidak tepat. Kecacatan bahasa. bermasalah penglihatan. ayat dan perbualan. Kanak-kanak tidak langsung dapat mendengar pula akan juga tidak dapat bercakap (bisu). Masalah dalam aspek bahasa terbahagi kepada dua iaitu : 1.

menulis dan mengira. cacat pendengaran bermakna kehilangan atau kekurangan daya pendengaran pada satu telinga atau keduakeduanya kekurangan atau kehilangan daya pendengaran.• Mereka yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas ( Bee H. mengeja. Kanak-kanak ini mengalami masalah seperti berikut: • lambat untuk menguasai kemahiran berkomunikasi • lambat berkembang persepsi pendengaran dan penglihatan • menghadapi kesukaran untuk membaca. Dapat disimpulkan bahawa:  Definisi masalah penglihatan dari segi pendidikan bermaksud sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan  Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka(Barrage 1992) iii) Bermasalah pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah kanak-kanak yang tekah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar-pakar klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. 1995). Kanak-kanak ini belajar melalui deria sentuhan. menghidu dan merasa. ii) Bermasalah penglihatan Kanak-kanak bermasalah penglihatan dikategorikan kepada dua iaitu buta yang langsung tidak dapat melihat dan separuh buta yang kabur penglihatan. • Menurut International Encylopedia Volume 5 (1975) . . Mereka menggunakan tulisan Braille untuk membaca dan tongkot untuk bergerak ke sesuatu tempat. pendengaran.

ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini. Dalam topik ini akan membincangkan mengenai dua kategori kanak-kanak berkeperluan khas di bawah masalah pembelajaran iaitu kanak-kanak yang mengalami sindrom down dan juga lembam. risiko melahirkan anak sindrom down menjadi tinggi dilahirkan oleh ibu yang berumur 35 tahun ke atas. Sindrom down Sindrom bermakna kehadiran sekumpulan gejala dan tanda yang boleh menunjukkan kepada sesuatu penyakit. masalah bahasa dan komunikasi. Kadar kejadian keseluruhannya ialah satu pada setiap 800 kelahiran. masalah lain yang dihadapi mereka dan lain-lain lagi. Tiga salinan kromosom 21 terdapat dalam setiap satu sel yang biasanya hanya mempunnyai dua salinan. Sindrom ini mengambil nama seorang doktor Inggeris bernama Dr. Antara yang akan dibincangkan termasuklah punca berlaku sindrom down dan lembam. Sindrom Down berlaku adalah disebabkan oleh keadaan kromosom yang abnormal. kanakkanak pintar cerdas ialah kanak-kanak yang maju atau berbakat dalam pelajaran dan boleh menerima pelajaran lebih awal atau lebih cepat daripada pelajar normal.Kanak-kanak ini memerlukan perhatian dan keprihatinan yang lebih daripada masyarakat terhadap masalah yan mereka hadapi supaya dapat menjalani kehidupan seharian bersama orang lain. Penyakit ini juga dikenali sebagai Trisomy 21. Kanakkanak ini dianggap mempunyai kebolehan luar biasa. Berdasarkan kajian. . Sindrom Down ialah penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia. iv) Pintar cerdas Mengikut Pusat Perkembangan Kurikulum. Langdon Down iaitu orang pertama yang menjelaskan penyakit ini pada tahun 1866.

kanak-kanak ini mengalami terencat akal sama ada ringan. Kanak-kanak sindrom down ringan masih boleh dididik. menggunakan kata (bahasa ekspresif) dan kedua. Masalah bahasa kanak-kanak Sindrom Down. bahasa isyarat. sederhana. menaakul. kajian ini mendapati bahawa perkembangan kemahiran bahasa verbal disokong oleh penggunaan bahasa bukan verbal seperti gerak badan. memahami kata (bahasa reseptif). iaitu pertama.Kanak-kanak sindrom down dapat dikesan sejak lahir kerana ciri-ciri fizikal mereka jelas menunjukkan kategori ini. belahan kelopak mata pendek dan terdapat lapisan kulit di dalam mata. teruk dan sangat teruk. . Ciri-ciri fizikal kanak-kanak ini adalah mata condong ke bawah atau ke atas. tanda. kepala lebih kecil daripada kebiasaan. bentuk muka leper. Kanak-kanak sindrom down merupakan kanakkanak yang manja dan memerlukan perhatian seperti suka dipeluk. Kanak-kanak SD menghadapi masalah memproses dan mengingati maklumat verbal. Kadangkala mereka mempunyai masalah yang lain iaitu hiperaktif dan masalah tumpuan singkat (Jamila 2005). Pada hakikatnya. berfikir. mengingati. Kita menggunakan kata untuk membina pengetahuan. Dari segi emosi. kebolehan belajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa mempunyai impak terhadap perkembangan kanak-kanak termasuklah perkembangan sosial dan emosi. Biasanya kanak-kanak ini cenderung menjadi gemuk dan lebih rendah berbanding rakan sebaya mereka. dan berkomunikasi dengan dunia di sekitar kita. Kajian ini mendapati kanak-kanak Sindrom Down merupakan pelajar visual (lihat) daripada pelajar auditori (dengar). Terdapat dua jenis pemerolehan bahasa. gambar postur dan sebagainya supaya dapat memperkembang bahasa kanak-kanak tersebut. Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mereka juga mempunyai masalah pendengaran. bentuk leher lebih pendek dan lain-lain lagi. serta kebolehan kognitif. Oleh itu.

Mereka ini terlalu lambat untuk mencapai satu . kanak-kanak lembam mudah hilang tumpuan. Walau bagaimanapun adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak-kanak normal dengan kanak-kanak lembam kerana permasalahan mereka tidak begitu ketara. Di samping itu. Di dalam mata pelajaran matematik. Selalunya kanak-kanak ini dikenal pasti pada peringkat awal setelah mendapati tidak dapat menguasai kemahiran membaca menulis dan mengira dalam pendidikan. Menurut Messe (2001) dalam modul Universiti Terbuka Malaysia. mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka. Hanya selepas mereka memasuki alam persekolahan permasalahan mereka dapat dikesan. Murid lembam selalunya kurang aktif dan kurang berminat untuk menyertai kegiatan pelajaran di dalam bilik darjah. Jamila (2005) menyatakan kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas pemulihan.kanak ini tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas atau kurikulum atau belajar di sekolah biasa.Lembam (Slow Learner) Brennan (1974) mendefinisikan murid lembam sebagai murid yang gagal melaksanakan kerja normal sekolah seperti kumpulan sebaya mereka tetapi kegagalan mereka tidak boleh dikatakan disebabkan oleh kecacatan. Mereka juga mempunyai masalah dalam memberi perhatian. . Kanak .satu objektif pengajaran yang mudah atau objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah dan rendah. sukar untuk menyiapkan tugasan dan kepayahan membuat tugasan yang berturutan. mudah membuat kesalahan akibat kecuaian. keupayaan intelektual kanak-kanak ini berada tahap sederhana iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan. mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati simbol-simbol yang digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik (Jamila 2005).

tidak aktif dan tidak banyak cakap dan sukar menerima arahan. Kedua ialah punca psikososial Pengaruh sekitaran yang tidak sihat kurang rangsangan dan kurang perhatian ibu bapa kepada kanak-kanak dan juga kemiskinan hidup Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Dari segi fonologi.Disebabkan masalah kurang tumpuan. Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran . Ketika membaca dan menulis. Kanak-kanak ini pendiam. Ciri–ciri kanak –kanak lembam adalah pencapaian pelajaran atau akedemik berbeza. Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat dan salah dan selalu bertukar-tukar huruf. kandungan plumbum yang tinggi dalam darah seseorang kanak -kanak wujudnya masalah pembelajaran. Tulisan kanak-kanak lembam selalunya buruk dan sukar dibaca apabila mereka menulis tanpa ketetapan sama ada menaik dan menurun. mereka akan meninggalkan huruf. Menghadapi masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf mulut yang tidak normal. Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat. Mereka tidak dapat berkomunikasi seperti kanak-kanak biasa. sukar menyiapkan tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-emosi. Juga mengalami masalah untuk menyebut perkataan . Punca ini boleh pdibahagikan kepada dua kategori iaitu punca biologi yang merangkumi faktor-faktor baka dan penyakit -penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan urat saraf. lembam lapisan otak dan sawan yang berpanjangan disfungsi urat saraf. sukar memproses maklumat. kanak-kanak bermasalah bahasa ini mengalami masalah untuk mengeluarkan kata. Punca berlakunya masalah pembelajaran. Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakan. menulis huruf terbalik atau turutan dan arah yang salah.sukukata atau perkataan dan kerap melakukan kesalahan dalam ejaan dan tanda bacaan.

Mereka juga mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. ruang. kuantiti. mereka tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan perkataan yang betul dalam pertuturan seharian mereka. Oleh sebab itu.dengan jelas dan bunyi yang betul. Selain itu. menghadapi masalah untuk menggunakan ayat yang panjang kerana penambahan purata panjang ujarannya amat lemah. mereka akan bercakap bila-bila masa sahaja tanpa menunggu giliran mereka untuk bercakap. Mereka mengambil masa yang lama untuk menguasai kemahiran menyebut kata-kata. mereka menghadapi kesukaran dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. KAEDAH INTERVENSI Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. Bagi morfologi. dan masa yang diajarkan kepada ereka. . Mereka jarang sekali bertanya atau meminta penjelasan yang lebih lanjut sekiranya tidak memhami sesuatu. kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori. kanak-kanak bermasalah pembelajaran gagal memberitahu maklumat yang dikehendaki. Mreka juga mempunyai masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Dari segi sematik. Dalam bidang pragmatik pula. Menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan . Dalam sintaksis. Mereka lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan. Oleh sebab itu mereka mengambll masa yang panjang untuk memahami sesuatu makna.

berstruktur. intervensi yang hendak dilakukan perlu mengambil kira kecerdasan dan masalah tingkah laku. langkah intervensi yang boleh diambil ialah dengan menjalankan terapi pertuturan seperti meniup belon. meniup ke dalam air dengan menggunakan straw. program kebudayaan dan kesenian. menjilat lolipop menggunakan lidah. perkhidmatan pemakanan nutrisi. dan berperingkat. Selain itu.Setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. Oleh itu. menjilat ais krim serta pernafasan iaitu dengan menahan nafas di dalam air. Tujuan utama adalah untuk membantu perkembangan bahasa kanak-kanak yang lambat adalah dengan mengubahsuai . latihan dan kaunseling ibu bapa. program intervensi dijalankan melalui kerjasama di antara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. Teknik ini secara tidak langsung sebagai senaman untuk menguatkan otot mulut. Bagi morfologi pula. perkhidmatan jururawat sekolah. Di Amerika syarikat. Intervensi awal ini juga memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas antaranya ia dapat member pendekatan penambahan komunikasi. Intervensi awal mendidik kanak-kanak bekeperluan khas dari masa lahir hingga prasekolah. Oleh itu guru perlu bijak menyusun teknik dan strategi untuk membentuk tingkah laku positif dari murid-murid berkeperluan khas ini. Safani & Soon 2004). Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. cadangan kaedah intervensi adalah dari segi fonologi. Dari aspek bahasa pula. terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. Selain itu juga melibatkan kolaborasi pelbagai disiplin (Zarin. dalam sesetengah kes. Selain itu. Guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Contoh: latihan komunikasi melalui aktiviti lakonan. Latihan penggunaaan imbuhan awalan dan akhiran juga diberi penekanan agar murid dapat menggunakan penambahan imbuhan tersebut mengikut konteks ayat yang betul. membaca dan menulis ayat yang mudah. Kaedah skills pembinaan komunikasi iaitu satu contoh bahan komersil yang digunakan untuk memperkayakan perkembangan pembentukan kata. Kaedah ‘reformulate’. esok dan sekarang mengikut situasi dan konteks yang betul supaya murid boleh menceritakan sesuatu berdasarkanmasa. Saya membeli makanan di kantin. langkah intervensi yang perlu diambil ialah dengan memberi penekanan kepada aspek kofnitif. guru memperkenalkan murid dengan perkataan kadang-kadang. linguistik. logik. 3. Dari segi sintaksis pula intervensi yang boleh dijalankan ialah dengan melakukan perubahan daripada belajar secara individu kepada pembelajaran kumpulan. Intervensi yang boleh dijalankan untuk komponen pragmatik ialah dengan menjalankan penilaian dan pemulihan khusus. Contoh: imbuhan ‘mem’ dan ‘an’.. Contohnya. Antara aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru kepada murid-murid ini adalah dengan penggunaan perkataan di dalam permainan bahasa. Fokus pengajaran di sini guru perlulah melebihkan tumpuan kepada aspek pembinaan perkataan. Aktiviti yang membantu ialah mengajar perkataan di dalam pertuturan dialek harian serta bahasa kiasan yang sering digunakan kerana perkataan tersebut tidak ditemui di dalam kamus. persekitaran dan motivasi kepada murid. 2. Saya membeli makanan . Bagi semantik pula. Antara kaedah intervensi untuk morfologi adalah: 1..kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai. Latihan teknik penyoalan perlu . semalam. psikolonguistik dan interaksi sosial untuk menggalakkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang betul. Pemulihan yang dijalankan merangkumi aspek tingkah laku.

Latihan atau aktiviti yang boleh dilakukan untuk kemahiran menulis ini ialah aktiviti seperti membuat corak. Kemudian meggalakkan murid menguasai gerak tangan yang bebas suapaya mereka boleh menulis dengan selesa dan sempurna. dialog dan soal jawab boleh dijalankan untuk memberi peluang kepada pelajar bercakap tanpa perasaan malu. membincang aspek-aspek satu filem atau slaid yang telah diperlihatkan. Kanak-kanak sewaktu berumur dua tahun telah boleh menggunakan jari dan tangan mereka untuk menconteng dan membuat gambar mengikut tanggapan mereka. mencatat dan menyusun maklumat. dan bosan. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul.ditekan untuk membimbing murid mengemukakan dan memahami soalan apabila diterangkan oleh guru. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Ini termasuk penulisan tentang pengalaman peribadi yang dilalui. Latihan peringkat rendah menekankan aktiviti seperti melakukan latihan pergerakan tangan. membincang isi yang terdapat dalam satu gambar bersiri. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. kemahiran menulis merupakan objektif untuk melihat keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif dan membuat ulasan. takut. Latihan menulis ini dikenali sebagai kemahiran menulis secara mekani kemahiran ini perlu dikuasai pada peringkat . Antara kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan murid ialah mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. Ini amat penting untuk pelarasan bagi membolehkan seseorang menulis. Guru dan murid boleh membincangkan berita dan peristiwa semasa. Perbualan secara terpimpin. Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan urat daging yang mengawal jari dan tangan. Guru juga boleh mempersembahkan satu daya kreatif berdasarkan skrip yang sedia ada atau yang dicipta oleh murid sendiri. bahan sastera serta bahan berunsur ilmu. Tulisan berangkai yang jelas dan cantik hendaklah digalakkan kepada setiap murid. menekap dan membentuk huruf. Dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu KBSR.

Bagi kanak-kanak Sindrom Down. Faktor persekitaran pula memberi kesan kepada kanak-kanak menjadi lembam kerana tidak ada perhatian dan komunikasi daripada ibu bapa menyebabkan anak kurang terdedah dengan perkataan dan interaksi dengan orang lain. RUMUSAN Terdapat banyak kategori kanak-kanak berkeperluan khas. Ini dapat membantu murid menguasai kemahiran selanjutnya. Pendidikan ini bukan hanya terletak di bahu guru-guru pendidikan khas malah sepatut semua pihak perlu memberi sumbangan dan galakan kepada kanak-kanak istimewa ini. Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang dilakukan kanak-kanak berkeperluan khas sememangnya menghadapi masalah dalam bahasa dan komunikasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik dan persekitaran. Baka yang diperoleh dari keturunan yang mempunyai masalah lembam akan diperturunkan kepada anak-anak. mata sepet dan lain-lain lagi. Pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini bukanlah untuk menjadikan mereka bijak cemerlang dan dipandang tinggi oleh masyarakat tetapi pendidikan yang diberikan adalah untuk memastikan kanak-kanak ini boleh menguruskan diri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Ciri-ciri fizikal yang dialami disebabkan oleh faktor genetik iaitu mempunyai tiga pasang kromosom pada pasangan kormosom ke 21. ciri. kepala kecil. Bagi masalah lembam pula terjadi disebabkan faktor baka dan juga persekitran. .awal supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca oleh orang lain. Ini memberikan ciri-ciri yang telah dibincangkan di atas tadi seperti bertubuh pendek.ciri fizikal yang dihadapi tidak boleh diubah lagi namun masalah pembelajaran yang dihadapi masih boleh dibaiki. Kekurangan yang terdapat pada diri mereka mengakibatkan mereka susah dan lambat mempelajari bahasa dan berkomunikasi berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful