P. 1
Nota Pemerolehan Bahasan Sindrm n Lembam

Nota Pemerolehan Bahasan Sindrm n Lembam

|Views: 17|Likes:
PHAS
PHAS

More info:

Published by: Nur Wahidah Md Redzuan on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

MASALAH KEMAHIRAN LISAN DI KALANGAN MURID Secara umunya, kanak-kanak bermasalah pembelajaran (KKBP) mengalami masalah lisan

, tetapi yang membezakannya adalah tahap kecacatan mereka. Antara masalah lisan utama yang dihadapi oleh KKBP ialah: i. Pengguguran- menggugurkan huruf dalam sesuatu perkataan. Contohnya, ‘laci’ disebut ‘aci’. ii. Penambahan- menambahkan huruf dalam perkataan. Contohnya, ‘pensel’ menjadi ‘penseli’. iii. Penggantian- menggantikan huruf konsonan dalam sesuatu perkataan dengan huruf konsanan lain. Contohnya, ‘belalang’ kepada ‘berarang’. iv. Sengau- pengeluaran udara melalui nasal yang disebabkan oleh sumbing atau keabnormalan alat artikulasi sehingga menjejaskan mutu bunyi yang dihasilkan. v. Gagap- pengulangan suku kata awal atau huruf awal dalam perkataan tanpa kawalan. Contohnya, ‘meja’ kepada ‘me-me-me-meja’. Masalah ini disebabkan oleh masalah fungi otak. vi. Akolalia- masalah yang biasanya dialami oleh kanak-kanak Down Syndrome, iaitu mengulangi perkataan yang sama secara berulang-ulang. Contohnya, ‘makan-makan-makanmakan-makan-makan.’ vii. Masalah intonasi suara- menggunakan intonasi yang salah pada masa, keadaan dan tempatnya. Contohnya, suara garau, serak, kecil dan pecah. viii. Perbendaharaan kata yang sedikit- disebabkan oleh tiada pendedahan awal di kalangan ahli keluarga. ix. Enggan bercakap-tiada keyakinan diri untuk mengeluarkan bahasa kerana mempunyai sejarah silam yang merendahkan motivasi diri. PENGENALAN Bahasa adalah perantara untuk berkomukasi sesama mereka. Manusia perlu berkomunikasi kerana itulah lumrah kehidupan manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa keupayaan berbahasa, adalah sukar seseorang itu hendak meluahkan perasaannya, menyampaikan ideanya kepada orang lain, dan sebagainya. Bab ini akan membincangkan tentang masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi masalah bahasa, masalah pertuturan, dan masalah kefasihan. Perbincangan akan tertumpu kepada jenis masalah, punca masalah dan cara membantu kanak-kanak yang menghadapai masalah tersebut. Bagi anda yang telah mengambil mata pelajaran HBSL 1103: Pengenalan Pendidikan Kanakkanak Masalah Pembelajaran, anda akan dapati bahawa tajuk ini adalah sama dengan tajuk 3 (Kanak-kanak Masalah Komunikasi) dalam mata pelajaran tersebut. Ini kerana tajuk ini membicarakan perkara yang sama dan ditulis oleh penulis yang sama juga. OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1. membezakan antara masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; 2. mengenal pasti punca masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan; dan

3. menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi masalah bahasa, pertuturan, dan kefasihan . GAMBARAN KESELURUHAN TAJUK

Masalah Bahasa dan Komunikasi

Bahasa Pertuturan Kefasihan - jenis masalah - jenis masalah - jenis masalah - punca - punca - punca - cara membantu - cara membantu - cara membantu

2.1 Masalah Bahasa Definisi bahasa yang telah dibincangkan dalam tajuk 1 dengan jelas menyatakan bahawa bahasa adalah merupakan alat untuk manusia berkomunikasi. Oleh itu ketidakupayaan berbahasa akan menjejaskan keberkesanan komunikasi seseorang. The National Information Center for Children and Youth with Disabilities (1996), USA telah mendefinisikan masalah bahasa sebagai; “… adalah kelemahan dalam keupayaan untuk memahami dan/atau menggunakan perkataan-perkataan mengikut konteks, sama ada secara verbal dan bukan verbal. Di antara ciri masalah bahasa termasuklah penggunaan perkataan dan maknanya yang kurang sesuai, tidak upaya menyampaikan idea, bentuk tatabahasa yang kurang sesuai, kurang perbendaharaan kata, dan tidak upaya mengikut arahan.” The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (1982) telah memberikan definisi dan jenis masalah bahasa yang lebih perinci seperti berikut; “Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan, tulisan (atau kedua-duanya), atau sistem simbol yang lain. Masalah tersebut mungkin melibatkan

Sintaksis Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. kehendak.” Bentuk bahasa a. Morfologi Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). Berdasarkan definisi masalah bahasa di atas. ii.satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. . masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti berikut. b. Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan dan pembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). dan penggunaan “tenses” yang salah (bahasa Inggeris). c. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. dan sintaksis). Mereka kerap membuat kesalahan menggantikan bunyi dalam perkataan seperti “nama” untuk “mama”. dan makna perkataan dan ayat. i. Fonologi Kanak-kanak dengan masalah fonologi berkemungkinan menghadapi masalah dalam bahasa lisan. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). struktur ayat yang salah. Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Fungsi Bahasa a. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan. iii. yang mungkin disampaikan secara pergerakan atau percakapan. “blink” untuk drink”. morfologi. Kandungan Bahasa a. Pragmatik adalah sistem sosiolinguistik yang mencorak penggunaan bahasa dalam komunikasi.

Semantik Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah. Kanak-kanak yang mempunyai CAPD tidak mengalami masalah pendengaran (pekak). Gangguan proses auditori pusat (Central auditory processing disorders /CAPD) Semasa berkomunikasi. tetapi atas sebab tertentu otak tidak dapat menterjemah maklumat auditori yang diterima daripada telinga dengan baik. menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai. Aktiviti 2.1 Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. 1982). Aphasia Aphasia merujuk kepada masalah bahasa akibat daripada ketidakupayaan untuk membentuk. Setakat ini anda diharap sudah dapat memahami tentang masalah bahasa secara am. v. 2. telinga dan otak akan menerima maklumat auditori (pendengaran) dan menterjemahkannya. Aphasia berpunca daripada kerosakan otak. Pragmatik Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza.iv.1.1 Punca Masalah Bahasa Antara punca masalah bahasa adalah: Kelewatan bahasa Ada kanak-kanak yang memperolehi bahasa lewat daripada kebiasaannya. dan memberi makna kepada simbol-simbol arbitrari bahasa (Holland & Reinmuth. atau memperoleh semula. Anda . Sesetengah kanakkanak akan dapat menguasai bahasa walaupun agak lambat daripada yang lain. Bagi kanak-kanak kerosakan otak berpunca akibat kecederaan otak semasa lahir atau ketumbuhan (tumor) otak. bincangkan masalah bahasa yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar anda dengan memberi contoh yang sesuai bagi setiap aspek bahasa di atas. tetapi terdapat juga kanak-kanak yang tidak menunjukkan perubahan dan memerlukan intervensi awal untuk membantunya. Manakala bagi orang dewasa pula mungkin akibat daripada strok atau kecederaan akibat kemalangan. dan tidak berupaya memahami makna perkataan.

2. Masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran secara khusus adalah seperti berikut: i. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak masalah pembelajaran. menghasilkan mesej yang kompleks dari segi sintaksis vii. bincangkan langkah-langkah pengajaran yang anda boleh lakukan untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. menyatakan perkara atau bentuk yang abstrak iii. guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. memaklumkan sesuatu maklumat kepada orang lain viii. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar.2 Intervensi Pengajaran Bahasa Kanak-kanak yang dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklahlah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. Masalah bahasa yang mereka hadapi lebih tertumpu kepada ketidakupayaan memperoleh dan menguasai bahasa penerimaan yang tepat.perlu membuat bacaan tambahan untuk menambahkan lagi maklumat dan pengetahuan anda tentang tajuk ini. dan ketidakupayaan menguasai serta melahirkan bahasa pelahiran. Ikut urutan perkembangan bahasa normal Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna iv. mempelbagaikan gaya berkomunikasi untuk menyesuaikannya dengan pendengar yang berbeza Latihan 2.2 Dengan memberi contoh setiap masalah bahasa yang ditunjukkan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran.1. Tindakan awal untk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini dikenali sebagai intervensi. menggunakan ayat yang betul dan lengkap v. meminta penjelasan untuk mesej yang kurang difahami vi. ketidakupayaan memproses bahasa dengan tepat. Apakah masalah bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak masalah pembelajaran? Kanak-kanak masalah pembelajaran kebiasaannya menghadapi masalah bahasa yang serius. Contoh: membantu ayah di kebun. ii. mengingat kembali perkataan ii. . Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i.

vii. dan suara. Kemahiran bacaan mekanis misalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul atau menayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. iv.3 Apakah yang dimaksudkan dengan intervensi awal? Apakah bentuk intervensi awal yang boleh dilakjukan untk membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa. aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. bunyi atau talun (resonance). Selain itu. vi. Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta mereka menceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain.2. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. 2. dan kelancaran. .iii. v. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran.2 Masalah Pertuturan Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagai bahan atau tema pengajaran bahasa. iaitu suara. pernafasan. kaedah VAKT. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. artikulasi. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS. Latihan 2. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak-kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. kaedah fonik dan sebagainya. 2.1 Unsur-unsur pertuturan Pertuturan mempunyai empat unsur. Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal bertujuan untuk melahirkan idea dan bertukar-tukar fikiran.

Kelancaran adalah keupayaan bertutur tanpa teragak-agak atau tersekat-sekat yang boleh mengganggu komunikasi. Suara terbentuk dalam tiga komponen iaitu (1) pic (pitch) yang merujuk kepada tinggi rendah nada suara. 2. dan (3) kualiti suara. atau kenyaringan suara. lelangit. tengah. (2) kekuatan.2 Kategori masalah pertuturan Apakah yang dikatakan pertuturan normal? Pertuturan yang normal merujuk kepada keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. dan pergerakan lidah untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. c. atau akhir perkataan. Sekiranya untuk perkataan “susah”. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan sesuatu bunyi konsonan. Artikulasi melibatkan gigi. Masalah artikulasi terdiri daripada perkara-perkara berikut: penggantian pengguguran pengubahan. lelangit. i.2. dan lain-lain. misalnya “sssyusyah” . Bunyi atau resonan adalah aspek bunyi-bunyi pertuturan dan ada kalanya dianggap sebagai sebahagian daripada suara. Masalah artikulasi Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. b. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. “besa” untuk “besar”. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggeris misalnya perkataan “sip” disebut “shlip”. dilafazkan dengan baik. sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. iaitu masalah artikulasi. dan mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi sesuai dengan peringkat umur. rentak dan kadar yang baik. dan penambahan Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain. dan masalah kelancaran. masalah suara. Ada individu yang mempunyai suara yang kuat dan ada pula yang suaranya lemah atau pun terlalu nyaring. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak-kanak yang masih belum matang. misalnya “malan” untuk “makan”” wabbit” untuk “rabbit”. misalnya “idung” untuk “hidung”. bibir. Pengguguran boleh berlaku di permulaan. mempunyai kualiti semula jadi. konsonan “s” disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut. d.a. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar.

atau peristiwa yang berlaku digunakan untuk merangsang perkembangan bahasa kanak-kanak . a) Punca masalah artikulasi Masalah artikulasi boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan artikulasi. peniruan pertuturan yang salah ketika mula belajar bercakap sewaktu kanak-kanak. “be’ ak” untuk “berak” dan sebagainya. Masalah pertuturan juga boleh berpunca daripada kelumpuhan otak (brain damage) yang mengawal sistem saraf tunjang dan pergerakan otot alat pertuturan. Ketika masih bayi lagi. objek. misalnya “nacik” untuk “nasi”. dalam kumpulan kecil. . b) Strategi Intervensi Masalah Artikulasi Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk membantu kanaka-kanak yang menghadapi masalah artikulasi sebelum masalah itu berlarutan dan memberi kesan yang negatif kepada kanak-kanak tersebut. Faktor persekitaran juga mempengaruhi keupayaan bertutur kanak-kanak misalnya persekitaran keluarga yang tidak banyak bercakap. kanak-kanak belajar bertutur dengan meniru pertuturan orang dewasa. tekanan emosi. kecacatan lidah. dan juga faktor persekitaran. kelumpuhan otak. iaitu kecacatan lelangit atau bibir ialah kerenggangan tulang mulut. Kanak-kanak akan menjadi sukar menerima atau mengeluarkan bunyi atau suara yang betul. Terapi Pertuturan Ahli terapi pertuturan akan menjalankan terapi bersama kanak-kanak secara individu. Di antara strategi yang digunakan adalah: · aktiviti intervensi bahasa iaitu ahli terapi pertuturan akan berinteraksi dengan kanak-kanak dan bercakap dengan mereka. tisu lembut. Di antaranya adalah seperti terapi pertuturan. maka kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah menyebut perkataan dengan betul. Mereka juga menyebut perkataan dengan pelat. atau secara terus di dalam kelas untuk mengatasi masalah pertuturan kanakkanak. Ahli terapi juga akan menunjukkan cara penyebutan yang betul dan menggunakan kaedah latih tubi untuk membina kemahiran bertutur dan juga bahasa. Kebiasaannya sebutan perkataan sengaja tidak lengkap bagi memudahkan mereka meniru sebutan perkataan.. atau juga kanak-kanak yang terbiar tanpa bimbingan orang dewasa sebagai model. dan struktur bahagian atas bibir yang mengganggu pengeluaran udara melalui hidung dan menghasilkan suara yang sengau.Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti “bawa” disebut “bawah atau bawuah”. menggunakan dua atau lebih bahasa . “animal” disebut “ ammanimal” atau “ammaminal”. Sumbing. penyakit ataupun kecacatan pada hidung atau tekak. pendekatan interaktif. buku. Sekiranya kesilapan sebutan ini tidak dibetulkan. dan komunikasi tambahan (augmented communication). Bahan-bahan seperti gambar. Di antaranya adalah seperti sumbing bibir atau sumbing lelangit.

Pendekatan Interaktif Melalui pendekatan interaktif ini. dan latihanlatihan melalui tunjuk cara penyebutan yang betul kepada kanak-kanak. ataupun perkara yang dia ingin lakukan. makan. komunikasi tambahan diperkenalkan kepada kanak-kanak ini. “m”. suara orang yang sesak nafas iii. misalnya “ r ” . sebutan mereka akan menjadi lebih tepat di samping meningkatkan lagi perbendaharaan kata mereka. atau ahli terapi pertuturan akan cuba menggunakan sifat semula jadi kanakkanak untuk bercakap tentang apa yang dia sedang lakukan. Misalnya ahli terapi akan menunjukkan cara menyebut sesuatu huruf. Masalah suara akibat jeritan.· Terapi artikulasi (alat pertuturan). suara sengau ii. merancang untuk lakukan. Pertuturan sengau terhasil apabila udara dari paru-paru yang sepatutnya keluar melalui rongga mulut telah keluar mengikut rongga hidung ketika bercakap. dan punca suara dihasilkan. Terapi ini dilaksanakan melalui aktiviti permainan. Selain itu dia juga akan menunjukkan cara bagaimana lidah perlu digerakkan untuk menghasilkan bunyi “ r “sebut. Masalah suara Masalah atau gangguan suara melibatkan kualiti bunyi (akustik) suara yang tidak normal atau luar biasa yang dihasilkan ketika kanak-kanak bercakap. kualiti suara. Guru akan dapat mengenal pasti pelajarnya yang menghadapi masalah suara berdasarkan petunjuk-petunjuk berikut: i. Sesi pemulihan ini dilakukan semasa kanak-kanak sedang bermain. Semua suara berbeza dari segi nada. Justeru. iaitu melibatkan artikulasi. penghasilan bunyi. Komunikasi Tambahan Ada kalanya terdapat kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah pertuturan yang serius tidak dapat bercakap dengan baik. atau semasa pergi ke restoran dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. ii. Menurut Bloom (1991). serak atau garau (hoarseness). Oleh itu. Oleh itu kanak-kanak sumbing akan menyebut kebanyakan konsonan secara sengau kecuali bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan “n”. guru pendidikan khas. Keadaan ini menjadikan suara sengau atau seperti hidung tersumbat . sorakan yang terlalu kuat hanyalah bersifat sementara dan akan pulih apabila tekak diubati dan kekuatan bunyi pertuturan dikurangkan. suara berbunyi kasar atau suara seperti orang menarik nafas sambil . ahli intervensi yang mungkin terdiri daripada ibu bapa. tujuan pendekatan ini adalah untuk merangsang kanak-kanak supaya kanak-kanak banyak. dan berbisik. dan “ng “. Suara kurang menyenangkan apabila dikeluarkan secara sengau. Satu bentuk komunikasi tambahan adalah bahasa isyarat kod tangan yang biasanya digunakan oleh golongan masalah pendengaran. Semua ini akan mengganggu komunikasi yang berkesan.

Seseorang dikatakan gagap apabila menyebut sesuatu perkataan berulang-ulang.bercakap iv. bersusah payah menyebut perkataan ( cth: mengejip mata. mereka boleh dipulihkan melalui intervensi terapi pertuturan seperti yang dibincangkan sebelum ini. dan ix. dan gagap boleh diturunkan melalui pertalian genetik keluarga. Masalah kelancaran Gangguan kelancaran melibatkan aliran pertuturan yang mempengaruhi kadar dan kelicinan pertuturan seseorang. tersekat-sekat. Di antaranya adalah: gagap sesuatu yang mesti berlaku kepada setiap kanak-kanak (2-4 tahun). pic (pitch) suara biasanya tinggi atau rendah viii. bercakap seperti berlagu vi. bercakap senada (monotone voice) vii. Latihan 2. Namun dari segi fizikal individu yang gagap tidak ada perbezaan dengan individu normal. Gagap adalah bentuk gangguan kelancaran pertuturan yang paling biasa. iii.4 Dapatkan rajah alat artikulasi (pertuturan) dan bincangkan bagaimana setiap bahagian artikulasi itu memain peranan dalam mengeluarkan bunyi-bunyi huruf. suara sangat perlahan v. Keadaan ini terjadi akibat gangguan pernafasan yang berpunca daripada penyelarasan otot pertuturan yang tidak sempurna. Di antara ciri individu yang gagap adalah seperti berikut: Pertuturan tidak lancar kerana secara tidak sengaja kerap mengulang-ulang menyebut perkataan dan pemanjangan bunyi perkataan . Terdapat beberapa fakta yang berkaitan dengan gagap. Kaum lelaki lebih ramai gagap berbanding wanita. Melakukan pengulangan dan pemanjangan sebutan satu huruf yang sama . . dan diikuti ketegangan otot tekak. Gagap berlaku secara berselang-seli di antara pertuturan normal dan gagap mengikut kelonggaran dan ketegangan otot pertuturan. dsb) Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah suara. muka berkerut. corak penekanan perkataan dalam ayat yang berlainan daripada biasa. tetapi akan beransuransur pulih setelah melalui pengalaman interaksi dengan persekitaran. menggenggam tangan. Individu yang gagap akan menunjukkan ciri-ciri tertentu pertuturannya.

Menyesuaikan diri dengan gagap Ramai individu gagap berasa yang mereka adalah berlainan daripada orang lain hasil daripada pengalaman-pengalaman dan reaksi orang lain terhadap pertuturan mereka yang gagap. Ketidakstabilan mekanisme neuromuscular untuk pertuturan ketika peringkat awal kanakkanak. Sekiranya sejarah keluarga mempunyai ahli yang gagap. Keadaan ini menyebabkan pertuturan menjadi tersekat-sekat dan berulang-ulang. Peniruan pertuturan yang salah semasa proses mula belajar bertutur. Ketika kanak-kanak sudah mula mahu bercakap. pengalaman yang menakutkan. memejamkan mata. dan mempunyai masalah kesihatan. otot-otot pertuturan masih belum bersedia dan tidak stabil. Keadaan persekitaran juga boleh menyebabkan gagap terutamanya persekitaran rumah yang tidak selamat dan tidak menggembirakan serta hubungan emosi yang tidak cukup di antara anak dan ibu bapa. Kejutan secara tiba-tiba seperti kemalangan.Gagal mengaitkan perkataan dengan emosi. (1972) telah memberikan lima prinsip rawatan untuk membantu individu gagap mengatasi masalah mereka. dan menggerakkan tangan semasa bertutur. kematian orang tersayang terutamanya ibu atau bapa. mengulang suku kata. b) Panduan mengurangkan masalah gagap Morley M. Berdasarkan pendapat daripada beberapa penulis. Sedarkan mereka bahawa ramai orang yang kononnya tidak gagap sebenarnya mengalami masalah bercakap tersekat-sekat dan mungkin gagap pada masa-masa tertentu. Keadaan fizikal yang lemah akibat kekurangan zat makanan. Cuba menyembunyikan masalah gagap dengan mengubah nada dan kadar pertuturan. a) Punca masalah gagap Banyak faktor yang dikaitkan sebagai punca kepada masalah gagap. perkataan atau frasa. Seseorang yang mahir tangan kiri boleh menjadi gagap sekiranya dipaksa menggunakan tangan kanan untuk menulis atau membuat sebarang kerja.E. Mereka perlu mengakui yang mereka gagap dan menerima hakikat ini secara positif tanpa rasa takut dan . punca masalah gagap dapatlah dirumuskan seperti berikut. besar kemungkinan masalah gagap akan diturunkan kepada anak-anak mereka. dan menghidap sesuatu penyakit.

Latihan-latihan yang membantu ke arah mengawal petunjuk-petunjuk Gagap. dan penggunaannya. kandungan. Latihan 2. 2…Terapi mengurangkan ketegangan. rendah diri. Cadangan diberi bagaimana individu itu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menjadikan situasi gagap sebagai latihan untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang diberi. terdapat ramai juga kanak-kanak masalah pembelajaran yang mengalami masalah dalam pertuturan. Terapi kumpulan Apabila tiba masa yang sesuai.5 Apakah masalah sosio-emosi yanhg dihadapi oleh individu yang mengalami masalah gagap. Misalnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon. Intervensi untuk memulihkan masalah gagap perlulah dimulai pada peringkat awal masalah gagap ditunjukkan sebelum menjadi lebih teruk. Selain bermasalah menguasai komponen bahasa seperti bentuk. masalah dan situasi tertentu akan dibincangkan. Masalah bahasa dan komunikasi tidak boleh dipandang ringan kerana ketidakupayaan menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas disebabkan gangguan pertuturan atau masalah bahasa akan menyebabkan kanak-kanak berasa tertekan.(Relaxation therapy) Rawatan terapi mengurangkan ketegangan ini akan mengurangkan ketegangan fizikal dan mental. 2. takut .beremosi. Bincangkan. dan berbagai-bagai masalah dan situasi lagi. Di sini dia akan bertemu dengan orang lain yang menghadapi masalah yang sama dan berkongsi pengalaman masing-masing. dan tugasan Pada setiap kali rawatan. individu gagap akan menghadiri sesi terapi secara berkumpulan. malu. cadangan.2. Sekiranya diamalkan selalu akan meningkatkan keselesaan dan ketenangan mental yang akan meningkatkan kecekapan dan keyakinan untuk menjalani kehidupan tanpa tekanan. Latihan hendaklah yang boleh menyumbang ke arah pengalaman pertuturan yang lancar dan latihan yang membantu mereka mengawal gagap ketika berlaku. Perbincangan.3 Kesimpulan Kemahiran bahasa sangat sukar dikuasai oleh kanak-kanak masalah pembelajaran. membeli tiket bas.

Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. aphasia. masalah bahasa dan komunikasi boleh diatasi melalui pendekatan yang terancang dengan mengambil kira setiap ketidakupayaan yang kanak-kanak alami. Kata Kunci Komunikasi Artikulasi Terapi Intervensi Mekanisme neuromuskular Bacaan/Rujukan Jalongo. ahli terapi pertuturan. suara.. dan masalah kelancaran.R. Kirk. dan juga kaunselor. Masalah pertuturan boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar. guru. tulisan (atau kedua-duanya). atau sistem simbol yang lain. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. Rumusan 1. 4. (1992). doktor. Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yang paling biasa dan memerlukan koordinasi di antara alat artikulasi. Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut. Boston: . Boston: Allyn and Bacon. iaitu artikulasi.berhadapan dengan orang lain. 5. (2) kandungan bahasa ( sistem semantik). Pelbagai pihak yang berkaitan hendaklah berganding bahu dan bekerjasama sebagai satu pasukan yang terdiri daripada ibu bapa. atau (3) fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik 3. ed. Gallgher. dan gangguan proses auditori pusat. Apabila kanak-kanak ini memasuki alam persekolahan masalah ini akan menjejas pencapaian akademik dan kemahiran sosial mereka. Masalah bahasa adalah kecacatan atau perkembangan pemahaman yang menyimpang atau kandungan bahasa atau penggunaan dalam pertuturan.. morfologi. dan suara. dan sintaksis). pernafasan. Antara punca masalah bahasa adalah kelewatan bahasa. iaitu masalah artikulasi. (1) bentuk bahasa ( sistem fonologi. dan kelancaran. 2. Educating Exceptional Children 7th . dan mengasingkan diri. (1993). Early Childhood Language Arts. & Annastasiow. masalah suara. Intervensi awal adalah sangat penting untuk membantu kanak-kanak mengatasi masalah pertuturan dan bahasa mereka sebelum masalah itu menjadi satu kebiasaan dan sukar dipulihkan. M. pentadbir sekolah.

keupayaan sensori atau deria. Kanak-kanak berkeperluan khas Kanak-kanak berkeperluan khas adalah merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak normal. New York: Macmillan College Publishing Company. keupayaan komunikasi. Menurut Jamila (2005).. Kirk et al (1993) menjelaskan difinisi kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanakkanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri.R. (1994). KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS DEFINISI Maksud definisi menurut kamus dewan edisi ke 3 ialah kenyataan yg ringkas dan padat bagi menjelaskan konsep atau makna sesuatu kata. kanak-kanak khas berbeza dalam aspek ciri-ciri mental. Dalam topik ini akan membincangkan definisi kanak-kanak berkeperluan khas dan definisi masalah bahasa dan komunikasi.ciri mental keupayaan-keupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan komunikasai atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan pendidikan khas. keupayaan deria. V. Kanak-kanak ini berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi ciri-ciri mental. tingkah laku dan emosi dan ciri-ciri fizikal. Oleh yang demikian kanak-kanak khas memerlukan modifikasi atau perubahan dalam aktiviti-aktiviti sekolah ataupun perkhidmatan pendidikan khas bertujuan mengembangkan potensi diri kanak-kanak khas ke tahap yang optimum dan tidak terabai seperti kanak-kanak normal. keupayaan berkomunikasi. An Introduction to Children with Language Disorders. Reed. tingkah laku sosial dan ciri-ciri fizikal. frasa dan lain-lain takrif.Houghton Mifflin Company. . supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum.

Ada juga yang yang mempunyai gangguan yang pelbagai seperti rencatan akal dan gangguan tingkah laku. sensory. Mereka dikatakan menghadapi masalah dalam aspek pembelajaran jika mereka: 1. Murid berkeperluan khas terbahagi kepada murid bermasalah penglihatan. Sheila & Samsilah (2006) mengkategorikan murid berkeperluan khas adalah kanak-kanak yang memerlukan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berbeza daripada murid biasa. Kanak-kanak berkeperluan khas dianggap kanak-kanak yang dianggap berhadapan dengan batasan keupayaan dengan sendirinya bagi memperoleh . gangguan pembelajaran. "Individuals who differ from societal or community standards of normalcy. 2. These differences may be due to significant physical. Many of these children may require educational programs customized to their unique needs. Garciulo (2003) pula mendefinisikan kanak-kanak berkeperluan khas seperti yang di bawah. 2003) menyatakan kanak-kanak itu dikatakan memerlukan keperluan khas jika mereka mempunyai masalah dalam aspek pembelajaran yang memerlukan peruntukan pendidikan khusus terhadap mereka. Adalah di bawah umur wajib bersekolah dan berada di kategori (2) di atas. bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran (Maklumat Pendidikan Khas 2003 dalam Sheila & Samsilah 2006). autisme.McDonnell et a (1995) menglkasifikasikan murid berkeperluan khas kepada rencatan akal. 3. gangguan tingkah laku." Akta Pendidikan 1996 seksyen 312 (Farrel. kognitif. mempunyai kecacatan yang menghalangnya menggunakan kemudahan pendidikan yang digunakan oleh kanak-kanak yang sebaya dengannya. or behavioral characteristics. mempunyai masalah pembelajaran yang yang besar berbanding kanakkanak sebaya dengannya. kecacatan deria serta kecacatan fizikal dan kesihatan yang lain.

Ia juga melibatkan kelemahan dalam bentuk bahasa. masalah bahasa ataupun keduanya sekali. kanak-kanak berkeperluan khas dapat dimaksudkan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan mereka memerlukan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza berbanding dengan kanak-kanak biasa. Komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada yang lain. Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. 2000). Kesimpulannya. Masalah bahasa dan komunikasi Masalah bahasa ialah kelemahan lisan dan tulisan. Ia berlaku pada peringkat penglahiran atau produktif level. Individu lebih banyak bertutur melalui pengalaman daripada kecergasan otak . Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Masalah komunikasi mungkin berpunca dariada masalah pertuturan. Ia berlaku setelah si penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang diperdengarkan. Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan atau dihasilkan oleh alat-alat artikulasi dan dapat diungkapkan dengan sempurna. kandungan bahasa dan pragmatik bahasa.keperluan biasa dan untuk hidup bermasyarakat kerana had fizikal dan mentalnya (Mahmood Nazar. Ia juga adalah proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Bahasa pula merupakan apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk simbolik seperti perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan.

Gagap iaitu kanak-kanak mengulang perkataan yang sama beberapa kali. dyspraxia dan masalah pendengaran. perasaan. murid berkeperluan khas mengalami masalah bahasa. palsi serebrum. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. 5. Mempunyai suara yang kasar. Biasanya kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan mengalami masalah dalam bersosial kerana diabaikan rakan-rakan yang lain kerana tidak faham apa yang mereka tuturkan. Tiada bunyi yang keluar apabila kanak-kanak cuba bercakap. kehendak dan perassan mereka kepada orang lain. Apabila orang sekeliling tidak tidak memahami apa yang mereka sampaikan. Masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan. pendapat. 3. 2. Keadaan ini . serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Perbezaan cara kanak-kanak bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya tidak dapat difahami oleh orang lain yang mendengar. Bunyi sengaun ataupun bunyi dengungan walaupun kanak-kanak tidak menghadapi penyakit lain. mereka akan merasa kecewa seterusnya menunjukkan tingkah laku yang agresif. Hal ini seterusnya menjejaskan pembelajaran dan interaksi mereka dengan orang lain. Lewat dalam kemampuan mengeluarkan bunyi da menggunakan bunyi dalam perkataan disebabkan masalah artikulasi ataupun fonologi. 4. Kanakkanak yang mengalami masalah pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti sumbing.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat. Antara ciri-ciri kecacatan ini ialah : 1. Kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan tidak mampu menyatakan keperluan. Namun begitu.

Ia dapat dikesan semasa aktivti pengajaran dijalankan. Kecacatan bahasa. Kanak-kank ini dapat dikesan dengan tanda-tanda seperti ayat yang digunakan tidak berkaitan dengan perbualan misalnya memberi jawapan yang tidak sesuai dengan soalan. Masalah perkembangan bahasa pula mungkin terjadi dalam bahasa reseptif iaitu kemampuan memahami dan mengingat apa yang dikatakan oleh orang lain atau dalam bahasa ekspresif iaitu kemampuan untuk menyatakan idea dalam perkataan ataupun simbol. Keadaan persekitaran rumah yang tidak menyumbang kepada masalah perkembangan bahasa meruapakan salah satu faktor lewat perkembangan bahasa. . i) Bermasalah pendengaran Murid yang menghadapi masalah pendengaran ialah murid yang pendengarannya tidak jelas dan memerlukan alat bantuan mendengar. sukar mengingat sesuatu nama dan percakapan mereka terganggu kerana tidak mengetahui perkataan untuk disebut. Murid yang mengalami masalah ini perkembangan pertuturan dan bahasanya akan terganggu dan lambat.seterusnya membuatkan perkembangan bahasa kanak-kanak lambat terutamanya dalam kemahiran interaksi sosial kerana peluang untuk mereka berinteraksi terhad. Kanak-kanak tidak langsung dapat mendengar pula akan juga tidak dapat bercakap (bisu). 2. bermasalah pembelajaran dan pelajar berbakat atau pintar cerdas. BAHASA DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS Terdapat 4 kategori kanak-kanak berkeperluan khas iaitu bermasalah pendengaran. ayat dan perbualan. bermasalah penglihatan. Masalah dalam aspek bahasa terbahagi kepada dua iaitu : 1. Mereka juga tidak menggunakan tatabahasa yang tidak tepat. Perkembangan lambat: melibatkan kemahiran berbahasa yang berkembang dalam kadar yang lambat tetapi dalam urutan normal bagi aspek bahasa seperti pembentukan perkataan.

cacat pendengaran bermakna kehilangan atau kekurangan daya pendengaran pada satu telinga atau keduakeduanya kekurangan atau kehilangan daya pendengaran. Kanak-kanak ini belajar melalui deria sentuhan. menghidu dan merasa. • Menurut International Encylopedia Volume 5 (1975) . ii) Bermasalah penglihatan Kanak-kanak bermasalah penglihatan dikategorikan kepada dua iaitu buta yang langsung tidak dapat melihat dan separuh buta yang kabur penglihatan. mengeja. 1995). pendengaran.• Mereka yang menghadapi kesukaran mendengar atau kekurangan pendengaran yang jelas ( Bee H. Kanak-kanak ini mengalami masalah seperti berikut: • lambat untuk menguasai kemahiran berkomunikasi • lambat berkembang persepsi pendengaran dan penglihatan • menghadapi kesukaran untuk membaca. Dapat disimpulkan bahawa:  Definisi masalah penglihatan dari segi pendidikan bermaksud sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan  Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka(Barrage 1992) iii) Bermasalah pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah kanak-kanak yang tekah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar-pakar klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. menulis dan mengira. . Mereka menggunakan tulisan Braille untuk membaca dan tongkot untuk bergerak ke sesuatu tempat.

Kementerian Pelajaran Malaysia. ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini. Kadar kejadian keseluruhannya ialah satu pada setiap 800 kelahiran. Tiga salinan kromosom 21 terdapat dalam setiap satu sel yang biasanya hanya mempunnyai dua salinan. Antara yang akan dibincangkan termasuklah punca berlaku sindrom down dan lembam. . masalah bahasa dan komunikasi. Sindrom ini mengambil nama seorang doktor Inggeris bernama Dr. Sindrom down Sindrom bermakna kehadiran sekumpulan gejala dan tanda yang boleh menunjukkan kepada sesuatu penyakit. Sindrom Down berlaku adalah disebabkan oleh keadaan kromosom yang abnormal. Berdasarkan kajian. iv) Pintar cerdas Mengikut Pusat Perkembangan Kurikulum. kanakkanak pintar cerdas ialah kanak-kanak yang maju atau berbakat dalam pelajaran dan boleh menerima pelajaran lebih awal atau lebih cepat daripada pelajar normal. Sindrom Down ialah penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak.Kanak-kanak ini memerlukan perhatian dan keprihatinan yang lebih daripada masyarakat terhadap masalah yan mereka hadapi supaya dapat menjalani kehidupan seharian bersama orang lain. risiko melahirkan anak sindrom down menjadi tinggi dilahirkan oleh ibu yang berumur 35 tahun ke atas. Penyakit ini juga dikenali sebagai Trisomy 21. Kanakkanak ini dianggap mempunyai kebolehan luar biasa. Langdon Down iaitu orang pertama yang menjelaskan penyakit ini pada tahun 1866. Dalam topik ini akan membincangkan mengenai dua kategori kanak-kanak berkeperluan khas di bawah masalah pembelajaran iaitu kanak-kanak yang mengalami sindrom down dan juga lembam. masalah lain yang dihadapi mereka dan lain-lain lagi.

kepala lebih kecil daripada kebiasaan. memahami kata (bahasa reseptif). Biasanya kanak-kanak ini cenderung menjadi gemuk dan lebih rendah berbanding rakan sebaya mereka. kebolehan belajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa mempunyai impak terhadap perkembangan kanak-kanak termasuklah perkembangan sosial dan emosi. Ciri-ciri fizikal kanak-kanak ini adalah mata condong ke bawah atau ke atas. Oleh itu. teruk dan sangat teruk. dan berkomunikasi dengan dunia di sekitar kita. Masalah bahasa kanak-kanak Sindrom Down. bahasa isyarat. belahan kelopak mata pendek dan terdapat lapisan kulit di dalam mata. Kita menggunakan kata untuk membina pengetahuan. mengingati. Kadangkala mereka mempunyai masalah yang lain iaitu hiperaktif dan masalah tumpuan singkat (Jamila 2005). Terdapat dua jenis pemerolehan bahasa. Pada hakikatnya. serta kebolehan kognitif. . Kanak-kanak sindrom down merupakan kanakkanak yang manja dan memerlukan perhatian seperti suka dipeluk. menggunakan kata (bahasa ekspresif) dan kedua.Kanak-kanak sindrom down dapat dikesan sejak lahir kerana ciri-ciri fizikal mereka jelas menunjukkan kategori ini. Kanak-kanak sindrom down ringan masih boleh dididik. bentuk leher lebih pendek dan lain-lain lagi. kajian ini mendapati bahawa perkembangan kemahiran bahasa verbal disokong oleh penggunaan bahasa bukan verbal seperti gerak badan. gambar postur dan sebagainya supaya dapat memperkembang bahasa kanak-kanak tersebut. menaakul. berfikir. Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mereka juga mempunyai masalah pendengaran. Kanak-kanak SD menghadapi masalah memproses dan mengingati maklumat verbal. kanak-kanak ini mengalami terencat akal sama ada ringan. Kajian ini mendapati kanak-kanak Sindrom Down merupakan pelajar visual (lihat) daripada pelajar auditori (dengar). Dari segi emosi. bentuk muka leper. sederhana. iaitu pertama. tanda.

Hanya selepas mereka memasuki alam persekolahan permasalahan mereka dapat dikesan. Murid lembam selalunya kurang aktif dan kurang berminat untuk menyertai kegiatan pelajaran di dalam bilik darjah.kanak ini tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas atau kurikulum atau belajar di sekolah biasa. Mereka juga mempunyai masalah dalam memberi perhatian. Selalunya kanak-kanak ini dikenal pasti pada peringkat awal setelah mendapati tidak dapat menguasai kemahiran membaca menulis dan mengira dalam pendidikan. Mereka ini terlalu lambat untuk mencapai satu . kanak-kanak lembam mudah hilang tumpuan. Menurut Messe (2001) dalam modul Universiti Terbuka Malaysia. keupayaan intelektual kanak-kanak ini berada tahap sederhana iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan. Di dalam mata pelajaran matematik. Jamila (2005) menyatakan kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas pemulihan. mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati simbol-simbol yang digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik (Jamila 2005).Lembam (Slow Learner) Brennan (1974) mendefinisikan murid lembam sebagai murid yang gagal melaksanakan kerja normal sekolah seperti kumpulan sebaya mereka tetapi kegagalan mereka tidak boleh dikatakan disebabkan oleh kecacatan. sukar untuk menyiapkan tugasan dan kepayahan membuat tugasan yang berturutan. mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka. Walau bagaimanapun adalah sukar untuk menyediakan garis pemisah yang jelas di peringkat awal perkembangan kanak-kanak antara kanak-kanak normal dengan kanak-kanak lembam kerana permasalahan mereka tidak begitu ketara.satu objektif pengajaran yang mudah atau objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah dan rendah. mudah membuat kesalahan akibat kecuaian. . Kanak . Di samping itu.

kandungan plumbum yang tinggi dalam darah seseorang kanak -kanak wujudnya masalah pembelajaran. Kanak-kanak ini pendiam. Ciri–ciri kanak –kanak lembam adalah pencapaian pelajaran atau akedemik berbeza. Mereka tidak dapat berkomunikasi seperti kanak-kanak biasa. Menghadapi masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf mulut yang tidak normal. Ketika membaca dan menulis.Disebabkan masalah kurang tumpuan. sukar memproses maklumat. sukar menyiapkan tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-emosi. Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran . Tulisan kanak-kanak lembam selalunya buruk dan sukar dibaca apabila mereka menulis tanpa ketetapan sama ada menaik dan menurun. menulis huruf terbalik atau turutan dan arah yang salah. Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakan. lembam lapisan otak dan sawan yang berpanjangan disfungsi urat saraf. mereka akan meninggalkan huruf. Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat. kanak-kanak bermasalah bahasa ini mengalami masalah untuk mengeluarkan kata. Kedua ialah punca psikososial Pengaruh sekitaran yang tidak sihat kurang rangsangan dan kurang perhatian ibu bapa kepada kanak-kanak dan juga kemiskinan hidup Masalah bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran Dari segi fonologi. Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat dan salah dan selalu bertukar-tukar huruf. Punca berlakunya masalah pembelajaran. Punca ini boleh pdibahagikan kepada dua kategori iaitu punca biologi yang merangkumi faktor-faktor baka dan penyakit -penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan urat saraf. tidak aktif dan tidak banyak cakap dan sukar menerima arahan.sukukata atau perkataan dan kerap melakukan kesalahan dalam ejaan dan tanda bacaan. Juga mengalami masalah untuk menyebut perkataan .

mereka tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan perkataan yang betul dalam pertuturan seharian mereka. Oleh sebab itu. menghadapi masalah untuk menggunakan ayat yang panjang kerana penambahan purata panjang ujarannya amat lemah. kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori. . dan masa yang diajarkan kepada ereka. Mereka jarang sekali bertanya atau meminta penjelasan yang lebih lanjut sekiranya tidak memhami sesuatu. Oleh sebab itu mereka mengambll masa yang panjang untuk memahami sesuatu makna. mereka akan bercakap bila-bila masa sahaja tanpa menunggu giliran mereka untuk bercakap. Bagi morfologi.dengan jelas dan bunyi yang betul. kanak-kanak bermasalah pembelajaran gagal memberitahu maklumat yang dikehendaki. Dalam sintaksis. ruang. mereka menghadapi kesukaran dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. Dari segi sematik. Selain itu. Mereka juga mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. Mereka mengambil masa yang lama untuk menguasai kemahiran menyebut kata-kata. Dalam bidang pragmatik pula. KAEDAH INTERVENSI Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. Mereka lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan. kuantiti. Menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan . Mreka juga mempunyai masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif.

intervensi yang hendak dilakukan perlu mengambil kira kecerdasan dan masalah tingkah laku. dalam sesetengah kes. program kebudayaan dan kesenian. individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. Selain itu. perkhidmatan jururawat sekolah. cadangan kaedah intervensi adalah dari segi fonologi. Dari aspek bahasa pula. perkhidmatan pemakanan nutrisi. Intervensi awal ini juga memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas antaranya ia dapat member pendekatan penambahan komunikasi.Setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun. berstruktur. kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. Oleh itu. Teknik ini secara tidak langsung sebagai senaman untuk menguatkan otot mulut. Tujuan utama adalah untuk membantu perkembangan bahasa kanak-kanak yang lambat adalah dengan mengubahsuai . terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. meniup ke dalam air dengan menggunakan straw. menjilat lolipop menggunakan lidah. Bagi morfologi pula. dan berperingkat. Safani & Soon 2004). latihan dan kaunseling ibu bapa. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. Selain itu. Di Amerika syarikat. langkah intervensi yang boleh diambil ialah dengan menjalankan terapi pertuturan seperti meniup belon. menjilat ais krim serta pernafasan iaitu dengan menahan nafas di dalam air. program intervensi dijalankan melalui kerjasama di antara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi. kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. Selain itu juga melibatkan kolaborasi pelbagai disiplin (Zarin. Oleh itu guru perlu bijak menyusun teknik dan strategi untuk membentuk tingkah laku positif dari murid-murid berkeperluan khas ini. Guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Intervensi awal mendidik kanak-kanak bekeperluan khas dari masa lahir hingga prasekolah.

Aktiviti yang membantu ialah mengajar perkataan di dalam pertuturan dialek harian serta bahasa kiasan yang sering digunakan kerana perkataan tersebut tidak ditemui di dalam kamus. Contohnya. Dari segi sintaksis pula intervensi yang boleh dijalankan ialah dengan melakukan perubahan daripada belajar secara individu kepada pembelajaran kumpulan. Pemulihan yang dijalankan merangkumi aspek tingkah laku.. persekitaran dan motivasi kepada murid. 2. Contoh: imbuhan ‘mem’ dan ‘an’. Saya membeli makanan .. Contoh: latihan komunikasi melalui aktiviti lakonan. guru memperkenalkan murid dengan perkataan kadang-kadang. esok dan sekarang mengikut situasi dan konteks yang betul supaya murid boleh menceritakan sesuatu berdasarkanmasa. Latihan teknik penyoalan perlu . Kaedah skills pembinaan komunikasi iaitu satu contoh bahan komersil yang digunakan untuk memperkayakan perkembangan pembentukan kata. Kaedah ‘reformulate’. psikolonguistik dan interaksi sosial untuk menggalakkan mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang betul. 3. Bagi semantik pula. semalam. Saya membeli makanan di kantin. Intervensi yang boleh dijalankan untuk komponen pragmatik ialah dengan menjalankan penilaian dan pemulihan khusus. linguistik. Antara kaedah intervensi untuk morfologi adalah: 1. membaca dan menulis ayat yang mudah. logik.kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai. Antara aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru kepada murid-murid ini adalah dengan penggunaan perkataan di dalam permainan bahasa. langkah intervensi yang perlu diambil ialah dengan memberi penekanan kepada aspek kofnitif. Fokus pengajaran di sini guru perlulah melebihkan tumpuan kepada aspek pembinaan perkataan. Latihan penggunaaan imbuhan awalan dan akhiran juga diberi penekanan agar murid dapat menggunakan penambahan imbuhan tersebut mengikut konteks ayat yang betul.

Tulisan berangkai yang jelas dan cantik hendaklah digalakkan kepada setiap murid. menekap dan membentuk huruf. Dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu KBSR. menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif dan membuat ulasan. Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana. Latihan menulis ini dikenali sebagai kemahiran menulis secara mekani kemahiran ini perlu dikuasai pada peringkat .ditekan untuk membimbing murid mengemukakan dan memahami soalan apabila diterangkan oleh guru. Antara kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan murid ialah mengadakan latih tubi sebutan untuk membetulkan kesalahan penyebutan yang telah dikenal pasti. Guru juga boleh mempersembahkan satu daya kreatif berdasarkan skrip yang sedia ada atau yang dicipta oleh murid sendiri. dan bosan. bahan sastera serta bahan berunsur ilmu. membincang aspek-aspek satu filem atau slaid yang telah diperlihatkan. Latihan peringkat rendah menekankan aktiviti seperti melakukan latihan pergerakan tangan. takut. Kanak-kanak sewaktu berumur dua tahun telah boleh menggunakan jari dan tangan mereka untuk menconteng dan membuat gambar mengikut tanggapan mereka. Ini termasuk penulisan tentang pengalaman peribadi yang dilalui. Kemudian meggalakkan murid menguasai gerak tangan yang bebas suapaya mereka boleh menulis dengan selesa dan sempurna. serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. dialog dan soal jawab boleh dijalankan untuk memberi peluang kepada pelajar bercakap tanpa perasaan malu. mencatat dan menyusun maklumat. Perbualan secara terpimpin. Latihan atau aktiviti yang boleh dilakukan untuk kemahiran menulis ini ialah aktiviti seperti membuat corak. Guru dan murid boleh membincangkan berita dan peristiwa semasa. kemahiran menulis merupakan objektif untuk melihat keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat. Ini amat penting untuk pelarasan bagi membolehkan seseorang menulis. Kebolehan menulis memerlukan kematangan urat saraf dan urat daging yang mengawal jari dan tangan. Penulisan hendaklah menggunakan ayat yang gramatis serta tanda baca dan ejaan yang betul. membincang isi yang terdapat dalam satu gambar bersiri.

RUMUSAN Terdapat banyak kategori kanak-kanak berkeperluan khas. Ini memberikan ciri-ciri yang telah dibincangkan di atas tadi seperti bertubuh pendek. Faktor persekitaran pula memberi kesan kepada kanak-kanak menjadi lembam kerana tidak ada perhatian dan komunikasi daripada ibu bapa menyebabkan anak kurang terdedah dengan perkataan dan interaksi dengan orang lain. Bagi kanak-kanak Sindrom Down. Ciri-ciri fizikal yang dialami disebabkan oleh faktor genetik iaitu mempunyai tiga pasang kromosom pada pasangan kormosom ke 21. Kekurangan yang terdapat pada diri mereka mengakibatkan mereka susah dan lambat mempelajari bahasa dan berkomunikasi berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain. Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang dilakukan kanak-kanak berkeperluan khas sememangnya menghadapi masalah dalam bahasa dan komunikasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik dan persekitaran.awal supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca oleh orang lain. Pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini bukanlah untuk menjadikan mereka bijak cemerlang dan dipandang tinggi oleh masyarakat tetapi pendidikan yang diberikan adalah untuk memastikan kanak-kanak ini boleh menguruskan diri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Baka yang diperoleh dari keturunan yang mempunyai masalah lembam akan diperturunkan kepada anak-anak. Pendidikan ini bukan hanya terletak di bahu guru-guru pendidikan khas malah sepatut semua pihak perlu memberi sumbangan dan galakan kepada kanak-kanak istimewa ini. kepala kecil. Bagi masalah lembam pula terjadi disebabkan faktor baka dan juga persekitran.ciri fizikal yang dihadapi tidak boleh diubah lagi namun masalah pembelajaran yang dihadapi masih boleh dibaiki. Ini dapat membantu murid menguasai kemahiran selanjutnya. mata sepet dan lain-lain lagi. ciri. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->