P. 1
Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi-nabil

Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi-nabil

|Views: 19|Likes:
Published by Nabil Fikri
Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi
Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Nabil Fikri on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Lampiran . Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Rujukan 8.Isi kandungan 1. Refleksi 7. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Pengenalan sukan dan rekreasi 2.

Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. mengatur langkah-langkah mengelola. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. 2. . termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. belia dan sukan.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. Jabatan-jabatan Kerajaan. Mengawasi. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956).

Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. . Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. antara lain. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. 2. dan 5. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. 4. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. pelaksanaan dasar penyelarasan program. 3. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1.

. program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . berkelah atau bersiar-siar . memerlukan masa dan tenaga .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). di Malaysia . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. program rekreasi . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. licere yang bermaksud “bebas”. rekreasi fizikal. mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . pendidik. sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . namun . kata ini berasal daripada kata latin . Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . program kebudayaan . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . penganjur acara. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . aktiviti fizikal atau program kecergasan . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . rekreasi dan sukan. dan para professional.

. aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . selain sukan . desporto. sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . makna sukan telah berubah mengikut masa . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin.Dari perspektif rekreasi . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya.

Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. pengurusan sukan. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. Tambahan pula. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . penganjur acara. bertanggungjawab dan berwibawa. dan para professional. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. pendidik. Di samping itu. cergas.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . rekreasi fizikal. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . Selain itu mewujudkan suasana harmoni. program rekreasi . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Selain itu. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. rekreasi dan sukan. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. . aktiviti fizikal atau program kecergasan . menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi .MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ).

Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. sihat dan Berdikari.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. masyarakat dan perhubungan antarabangsa.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. cergas. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. iaitu "Melayu Islam Beraja". sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. sahabat handai. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. Selain itu.antara lain.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. umpamanya.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.semuanya menggalakkan pergaulan. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . masyarakat setempat dan masyarakat asing .

i. v. i. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. vi. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. vii. mental dan spiritual. iv. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. iii. iv. Di Peringkat Masyarakat. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. ii. . Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. Di Peringkat Individu. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. dan v. rekreasi dan pelancongan. iii.1. ii. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal.

Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri.3. i. dan ii. keluarga. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. bangsa dan negara. Di peringkat Antarabangsa.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

Contoh brosur sekolah .

Contoh brosur sekolah .

http://www.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.jpa. http://ms.gov.moe.RUJUKAN 1.wikipedia.gov.org/wiki/Sukan 2. http://www.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->