P. 1
Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi-nabil

Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi-nabil

|Views: 19|Likes:
Published by Nabil Fikri
Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi
Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Nabil Fikri on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Pengenalan sukan dan rekreasi 2.Isi kandungan 1. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Rujukan 8. Lampiran . Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Refleksi 7. Kepentingan sukan dan rekreasi 5.

Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. 2. . (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. mengatur langkah-langkah mengelola. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. belia dan sukan.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Mengawasi. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. Jabatan-jabatan Kerajaan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN.

 Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. antara lain.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. . Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. 3. pelaksanaan dasar penyelarasan program. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. 4. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. 2. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. dan 5. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan.

pendidik. Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . dan para professional. memerlukan masa dan tenaga . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . kata ini berasal daripada kata latin . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. . konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. program kebudayaan . berkelah atau bersiar-siar . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . rekreasi fizikal. masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . di Malaysia . Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. licere yang bermaksud “bebas”. aktiviti fizikal atau program kecergasan . program rekreasi . rekreasi dan sukan. namun . rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. penganjur acara. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Ia dilakukan atas pilihan sendiri .

Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . makna sukan telah berubah mengikut masa . bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . . desporto. selain sukan .Dari perspektif rekreasi .

Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. aktiviti fizikal atau program kecergasan . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . rekreasi dan sukan.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . bertanggungjawab dan berwibawa. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. Di samping itu.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Selain itu mewujudkan suasana harmoni. penganjur acara. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. pendidik. rekreasi fizikal. cergas. Tambahan pula. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. pengurusan sukan. Selain itu. dan para professional. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . program rekreasi .

persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . masyarakat setempat dan masyarakat asing .antara lain. iaitu "Melayu Islam Beraja". Selain itu. sahabat handai. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. sihat dan Berdikari. umpamanya. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . cergas.semuanya menggalakkan pergaulan.

Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. ii. vii. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. mental dan spiritual. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. v. vi.1. dan v. rekreasi dan pelancongan. . Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. iv. ii. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. Di Peringkat Masyarakat. iv. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. iii. i. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. Di Peringkat Individu. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. i. iii. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif.

keluarga. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. i. Di peringkat Antarabangsa. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . dan ii. bangsa dan negara. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri.3.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

Contoh brosur sekolah .

Contoh brosur sekolah .

RUJUKAN 1.jpa.gov.gov.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 . http://www.org/wiki/Sukan 2. http://ms.wikipedia.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.moe. http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->