P. 1
Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi-nabil

Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi-nabil

|Views: 10|Likes:
Published by Nabil Fikri
TUGASAN SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI
TUGASAN SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Nabil Fikri on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Lampiran . Pengenalan sukan dan rekreasi 2.Isi kandungan 1. Rujukan 8. Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Refleksi 7.

Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. 2. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan. belia dan sukan. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. mengatur langkah-langkah mengelola.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. Mengawasi. (Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. . Jabatan-jabatan Kerajaan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan.

Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. antara lain.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan. Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. pelaksanaan dasar penyelarasan program. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. 3. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”. 2. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 4. dan 5. . Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa.

penganjur acara. konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” .DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. kata ini berasal daripada kata latin . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. rekreasi dan sukan. Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . licere yang bermaksud “bebas”. loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. aktiviti fizikal atau program kecergasan . dan para professional. Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . berkelah atau bersiar-siar . Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. rekreasi fizikal. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . namun . program rekreasi . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. memerlukan masa dan tenaga . program kebudayaan . mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. pendidik. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . di Malaysia . Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta .

makna sukan telah berubah mengikut masa .Dari perspektif rekreasi . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . selain sukan . . sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. desporto. bermaksud to carry out away( melari – indahkan) .

pengurusan sukan. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . program rekreasi . penganjur acara. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi.Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . dan para professional. rekreasi dan sukan. rekreasi fizikal. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. Tambahan pula. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. cergas. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural.MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). bertanggungjawab dan berwibawa. aktiviti fizikal atau program kecergasan . dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. Selain itu. Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . Di samping itu. . Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. pendidik.

KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . iaitu "Melayu Islam Beraja".semuanya menggalakkan pergaulan. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. sihat dan Berdikari.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. umpamanya. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental .antara lain. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. cergas. Selain itu. masyarakat setempat dan masyarakat asing . masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . sahabat handai. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu.

Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. rekreasi dan pelancongan. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. .1. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin. mental dan spiritual. Di Peringkat Masyarakat. Di Peringkat Individu. vii. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. iii. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. ii. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. ii. iv. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. i. vi. dan v. iv. i. v. iii. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan.

keluarga. dan ii. bangsa dan negara. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia.3. i. Di peringkat Antarabangsa. Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W .

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

RUJUKAN 1. http://www.gov.moe.gov. http://www. http://ms.wikipedia.jpa.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .org/wiki/Sukan 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->