P. 1
Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi-nabil

Sukan Sepanjang Hayat Dan Rekreasi-nabil

|Views: 10|Likes:
Published by Nabil Fikri
TUGASAN SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI
TUGASAN SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Nabil Fikri on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

QGJ3033

SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

PENSYARAH …………………………. NAMA NO. ID NO. TELEFON

HASSAN BUKHORI

XXXXXXXX

XXX-XXXXX

Definisi dan konsep sukan dan rekreasi 3. Kepentingan sukan dan rekreasi 5. Rujukan 8. Pengenalan sukan dan rekreasi 2. Jenis-jenis sukan dan rekreasi 6.Isi kandungan 1. Refleksi 7. Lampiran . Matlamat dan tujuan sukan dan rekreasi 4.

(Persatuan Olahraga Amatur Brunei ditubuhkan pada tahun 1953 dan Persatuan Bolasepak Amatur Brunei pada tahun 1956). Majlis ini menjadi anggota Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa dan mewakili Negara dalam temasya / kejohanan anjuran / naungannya. termasuk persediaan dan penyertaan di kejohanan peringkat ASEAN. Mengawasi. mentadbir dan melaksanakan rancangan-rancangan mengenai dengan kebajikan. Majlis Sukan Brunei yang telah ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibubarkan pada tahun 1987 bertujuan menggabung dan menyelaraskan Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan. . Aktiviti sukan di sekolah dan institusi pelajaran tinggi dirancang dan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan.PENGENALAN Aktiviti sukan dan rekreasi telah sekian lama menjadi sebahagian daripada cara hidup rakyat dan penduduk negara ini dan berkembang hingga menghasilkan kepimpinan dan organisasi sukarela dalam tahun-tahun lima puluhan. Merancang dan memajukan sukan secara terpimpin dan terkawal dengan tujuan supaya dapat membentuk masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Jabatan-jabatan Kerajaan. Peranannya diambil alih oleh Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan pada tahun 1984. kukuh bukan saja dari segi tubuh badan ahli-ahli masyarakat itu tetapi juga dari segi pendirian dan semangat mereka sesuai dengan kehendak-kehendak masyarakat dan Negara Brunei Darussalam. belia dan sukan. 2. Kini kira-kira 32 jenis sukan mempunyai Persatuan Sukan Kebangsaan dan lebih daripada 150 pertubuhan / kelab sukan dan belia menjalankan aktiviti sukan. Kementerian ini sedang merancang dan melaksanakan beberapa program pembangunan yang positif untuk melahirkan kumpulan atlit yang bermutu dan supaya dapat diselaraskan dengan program pembangunan sukan negara yang berasaskan kesinambungan. Di pihak Kerajaan usaha memimpin dan menyelaras aktiviti sukan bermula secara rasmi pada tahun 1974 (4) dengan penubuhan Jabatan Kebajikan. Belia dan Sukan dengan tugas seperti berikut:1. mengatur langkah-langkah mengelola. Gedung-gedung Perniagaan dan Kelab-kelab Belia dan Sukan mengadakan berbagai aktiviti sukan dan rekreasi untuk faedah pegawai dan kakitangan dan ahli kelab.

Di sektor "Sukan Prestasi Tinggi". Ketiadaan tapak yang kukuh disebabkan masih kekurangan penyertaan /penglibatan yang aktif di kalangan masyarakat dan penaburan (distribution) kemudahan-kemudahan sukan. 4. kurang jelas (bertindih) peranan dan tanggungjawab dan khidmat yang tidak sepenuh masa. walaupun beberapa kemajuan telah dicapai tetapi jika dibandingkan dengan negaranegara di rantau ASEAN kemampuan atlit dan pasukan negara amat terhad dan jauh ketinggalan. 3.  Antara faktor-faktor yang dikaitkan dengan kelemahan sukan keseluruhannya ialah:- 1. Pada keseluruhannya penyertaan masyarakat dalam sukan dan rekreasi semakin bertambah melalui berbagai-bagai rancangan dan kemudahan sukan yang disediakan / dalam proses pembinaan / perancangan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Di sektor "Sukan Untuk Masyarakat" banyak lagi yang perlu diungkayahkan bagi memperluaskan penyertaan yang lebih aktif dan menghasilkan satu tapak atau landasan yang kukuh ke arah kecemerlangan. kelayakan / pengalaman dan bertugas secara sambilan. 2.Kelemahan program kejurulatihan dari segi bilangan jurulatih. pelaksanaan dasar penyelarasan program. dan 5. Belia dan Sukan telah ditubuhkan untuk memperkukuhkan lagi kepimpinan. termasuk perancangan tiap-tiap jenis sukan. Kekurangan sumber kewangan di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan untuk pengurusan dan pelaksanaan program tanpa usaha mendapatkannya sendiri. dan tanpa penyelarasan yang berkesan. Kekurangan perancangan pembangunan yang saintifik tanpa kesinambungan antara satu sektor program dengan yang lain. . antara lain. Kurang keberkesanan kepimpinan dan kelemahan pengurusan terutama di kalangan pertubuhan / persatuan sukan kebangsaan yang disebabkan. terutama bagi sektor "sukan untuk masyarakat”.Pada tahun 1984 Kementerian Kebudayaan.

. rekreasi adalah aktiviti yng bertentangan dengan kerja. licere yang bermaksud “bebas”. rekreasi fizikal. memerlukan masa dan tenaga . Kerja ertinya mendukung tanggungjawab . di Malaysia . Reakreasi didefinisikan sebagai aktiviti masa lapang yang membina positif sama ada berbentuk riadah(aktif) atau santai (pasif) . Ia dilakukan atas pilihan sendiri . loisir bermaksud loisir bermaksud “diizinkan” . dapat disimpulkan makna leisure berada dalam konteks masa – kadangkala disebut masa senggang . empat jenis program rekreasi yang utama ialah program social. program istimewa atau carnival dan program sukan rekreasi. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . konsep ini dirujuk sebagai “ aktiviti masa lapang” . Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang . namun . semua istilah ini tidak memberikan keterangan lengkap dan makna yang sebernya selagi ia tidak dinilai dari sesuatu perspektif. program rekreasi . aktiviti fizikal atau program kecergasan . kata ini berasal daripada kata latin . pendidik. Ia kadangkala dikaitkan dengan bahasa peranciz. masa lapang adalah masa yang digunakan oleh seseorang individu atau kumpulan secara sukarela untuk beraktiviti sama ada bersukan. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . rekreasi dan sukan. program kebudayaan . sedangkan rekreasi merupakan aktiviti merehatkan fikiran dan mencergaskan tubuh badan . berkelah atau bersiar-siar . penganjur acara. dan para professional. mereka bebas memilih aktiviti tanpa ada unsure paksaan. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Leisure: leisure bermaksud “masa lapang” . “ satu aktiviti” atau “ keadaan dalam fikiran” . Rekreasi: istilah rekreasi berasal dari kata latin recreation yang bermaksud restoration / recovery.DEFINISI DAN KONSEP SUKAN REAKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ).

sukan hanyalah satu daripada aktiviti rekreasi fizikal . sementara “ sukan dan media “ dan “sukan professional “ membezakan fungsinya. berbagai-bagai istilah sukan seperti “ sukan berprestasi tinggi” .Dari perspektif rekreasi . sukan massa” dan “penonton acara sukan” membezakan jenis dan tahap penglibatan seseorang dalam sukan . selain sukan . Sukan: asal kata sukan sport ialah daripada perkataan latin. bermaksud to carry out away( melari – indahkan) . aktiviti rekreasi meliputi aspek – aspek kebudayaan dan social termasuk pendidikan dan pelancongan . . desporto. makna sukan telah berubah mengikut masa .

Meningkatkan kadar kebolehpercayaan yang tinggi daripada pengguna melalui penyediaan perkhidmatan dan pengurusan yang bersistem dan effisien. program rekreasi . Matlamat juga boleh dikataka seperti merancang program pembangunan dan penggalakkan sukan untuk menarik penglibatan lebih ramai pelajar dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Maklumat asas tentang sukan rekreasi amat penting untuk kita mengerti ketepatan identitinya dan membantu komunikasi yang konsisten tentangnya di kalangan peserta . Manakala objektifnya adalah menggalakkan penyertaan ramai dalam sukan dan rekreasi. Tambahan pula. Meningkatkan prestasi sukan sebagai method utama ke arah kecemerlangan sukan. rekreasi dan sukan. . Di samping itu. muhibbah dan bertimbang rasa melalui jalinan kemesraan di kalangan peserta sukan serta mempertingkatkan prestasi sukan dengan lebih berkesan dan cemerlang. bertanggungjawab dan berwibawa. dan para professional. Sukan rekreasi kadangkala dikenali sebagai sukan intramural. Sukan rekreasi dipayungi istilah yang lebih besar seperti leisure. Ia dilakukan atas pilihan sendiri . penganjur acara. rekreasi fizikal. cergas. Selain itu mewujudkan suasana harmoni. pendidik. Mengurus serta menyelenggara kemudahan dan peralatan sukan rekreasi. dan khidmat nasihat dalam melaksanakan aktiviti sukan rekreasi. mengalakkan penggunaan kemudahan bersukan secara optima. menerapkan unsur-unsur gaya hidup sihat melalui sukan dan rekreasi . aktiviti fizikal atau program kecergasan .Memberi perkhidmatan dari segi pengelolaan. dan boleh menjadi aktiviti individu meskipun biasannya dilakukan secara berkumpulan . aktiviti sukan rekreasi disusun atur dalam bentuk pertandingan dan persembahan atau dalam bentuk tanpa dirancang .MATLAMAT DAN TUJUAN SUKAN REKREASI Sukan rekreasi mengalakkan penyertaan ramai dan matlamat akhirnya ialah untuk mencari kesejahteraan ( for the sake of participation and fun ). Melalui serta membina masyarakat pelajar dan staf yang sihat. Selain itu. pengurusan sukan.

sihat dan Berdikari. bergerak secara sukarela dengan peranan dan tanggungjawab yang perlu diselaraskan.bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup. Kepentingan Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga. dan Hasrat untuk memajukan lagi sukan tanahair melalui penyertaan yang seluas-luasnya dan mempertingkat kecemerlangan di peringkat antarabangsa. masyarakat setempat dan masyarakat asing . Kemanfaatan dan sumbangan sukan kepada individu. rekreasi dan kecergasan fizikal dengan berpegang kepada konsep kenegaraan. Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. berdisiplin dan BERDIKARI melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan. masyarakat dan dunia antarabangsa dapat dirumuskan seperti berikut: - . Kepentingannya adalah boleh membentuk sebuah masyarakat yang cergas. umpamanya. Sukan perlu mendapat pengiktirafan yang sewajarya sepertimana keperluan asasi yang lain. sahabat handai. sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental . iaitu "Melayu Islam Beraja". cergas.antara lain.KEPENTINGAN SUKAN DAN REKREASI Sukan dan sebagainya merupakan sebahagian aktiviti hidup rakyat dan penduduk yang memberi manfaat kepada individu. masyarakat dan perhubungan antarabangsa. pendidikan sebagai kegiatan pembangunan negara . persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri.Sukan juga merupakan satu aktiviti yang paling berkesan dan mempunyai potensi menolong seseorang itu memperolehi sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup.semuanya menggalakkan pergaulan. Selain itu. membina sebuah masyarakat yang berdisiplin. mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia.pembangunan sukan bersama antara Kerajaan dengan sektor bukan Kerajaan yang terdiri daripada pertubuhan / persatuan belia dan sukan.

iv. mental dan spiritual. ii. kepercayaan serta bergantung kepada diri sendiri (berdikari) dan pendirian yang positif. Pembentukan sahsiah (keperibadian) yang murni. Menggalakkan pembinaan kualiti mental masyarakat seperti semangat berdikari dan berdisiplin.1. . Peningkatan kemahiran melalui latihan dan persaingan. vii. ii. i. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui industri sukan. Semangat bergaul dan bersahabat antara individu. Di Peringkat Masyarakat. Mencegah jenayah dan aktiviti liar melalui penggunaan masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. iii. iv. Membina masyarakat yang sihat dan cergas dari segi fizikal. v. Di Peringkat Individu. Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Kekurangan tekanan (stress) hidup moden. iii. Menimbulkan suasana untuk memupuk perhubungan dan penyatuan masyarakat di kalangan rakyat dan penduduk berbagai keturunan dan status sosial dan menghindarkan hidup berpuak dalam masyarakat. i. dan Peluang memenuhi keperluan asas manusia mencapai kepuasan mutlak individu 2. vi. Ini akan mendorongkan peningkatan produktiviti negara. dan v. Penggunaan masa lapang yang bermakna dan bermanfaat. rekreasi dan pelancongan.

Mempertingkatkan mutu pencapaian individu dan kecemerlangan melalui pertandingan antarabangsa yang menghasilkan kebanggaan diri. Di peringkat Antarabangsa. Mengeratkan hubungan muhibah serta persefahaman antara sebuah negara dengan negara lain ke arah keamanan dan kesejahteraan dunia. i. keluarga.3. dan ii. SENARAIKAN JENIS-JENIS SUKAN DAN REKREASI SUKAN              Bola Sepak Bola Jaring Ragbi Sepak Takraw Bola tampar L/W Badminton L/W Ping Pong L/W Tennis L/W Hoki L/W Sofbol L/W Squash L/W Renang L/W Trek Dan Padang L/W . bangsa dan negara.

      Bowling L/W Bola Keranjang L/W Bola Baling L/W Memanah L/W Bowling Padang L/W Catur L/W REKREASI  Sukan Air  Aktiviti Lasak  "Wall Climbing"  Sukan Massa  Aerobik .

.

http://www. http://ms.moe.my/bpk/sp_hsp/ssukan/hsp sainsukan_f4n5 .gov.gov.wikipedia. http://www.my/pelbagai/sukan-dan-rekreasi 3.jpa.org/wiki/Sukan 2.RUJUKAN 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->