MY FIRST NUMBER

Warnakan nombor yang dapat kamu lihat.

Warnakan gambar yang mempunyai bilangan benda yang sama.

Bilang dan tulis. ____________ _____________ _ _____________ .

Bilang dan tulis. ____________ ____________ .

______________ Bilang dan tulis. _________ .

______________ ________ Bilang dan suai. .

.Bilang dan tulis.

Bilang dan tulis. .

Bilang dan tulis. .

.Bilang dan tulis.

Lukis bilangan yang diperlukan. .

Lukis bilangan yang diperlukan. .

Sambung titik dan namakan binatang yang tersembunyi. .

Warnakan pen mengikut bilangan yang diberi. .

.Warnakan pen mengikut bilangan yang diberi.

Susun gambar dibawah mengikut urutan. .

1 4 2 3 .

Kira dan sebut nombor .

.

Sambung titik dan warnakan gambar. .

Tulis urutan nombor di ulat beluncas. .