P. 1
Pendapat Dan Pandangan Pakar- Pakar Tentang Kurikulum

Pendapat Dan Pandangan Pakar- Pakar Tentang Kurikulum

|Views: 17|Likes:
Published by Saadah Mahani
kurikulum
kurikulum

More info:

Published by: Saadah Mahani on Aug 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

Dalam bentuk yang praktikal. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. 1990). Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak. 2008). pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. . Secara umumnya.

Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik. unsur. 1992). Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). (Saylor & Alexander.ahlinya. (Kerr. (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan. 1968 dalam Zaini B. Selain itu. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan). Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. (Inlow.nilai dan norma. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. Abdullah. 1976). Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. nilai. 1974). 1975). Abdullah.DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan.pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. kemahiran. Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. (Stenhouse. 1992 dalam Zaini B.

PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya. nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya.I Goodlad (1966).bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). aktiviti dan penilaian. TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. Menurut J. Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan. Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki ( puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. 1986). Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan. Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. isi. (Burtonwood. memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. Zais (1976). Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. Pengetahuan sentiasa berkembang . Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya.

Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. mod instruksi dan proses penilaian. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. Subsistem ini melibatkan pengembangan. matlamat dan objektif serta bidang. permintanan murid dan proses . menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. nialai social. contohnya keperluan undang-undang. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input.sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. mengembangkan. menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. matlamat dan pembelajaran. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974). Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan.

Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen. empiris eksperimen. pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan.3 dan 4). Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. .2. Wheeler (1967). Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. isi. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. pemintaan dan masalah masyarakat. maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. permintaan dan masalah masyarakat. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. proses ini perlu berorientasikan masyarakat. Secara keseluruhannya. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. Menurutnya. Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa. fasa penilaian pemilihan isi (3).

Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. Berdasarkan huraian tersebut. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. . Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. Mengikut beliau. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru.Model Kurilukum Tyler (1949). Maka. (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction . Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses.

(b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum. (c) Organisasi kaedah dan strategi. beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif.objektif utama.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. Di bawah kurikulum sekolah Dewey. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. .

(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. Sehubungan ini. Model kurikulum Stenhouse (1975). Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. . adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. Mengikut Peters. (g) Pengukuran dan penilaian. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. Maka. Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi. (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih.

(d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA .(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan. piawai atau displin. Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Model Kurikulum Stenhouse. Sehubungan ini.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum.

Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979).Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. nilai. mental. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Oleh sebab itu. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian.1979. dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. norma. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). 2005: 144). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Berikutan itu. matlamat pendidikan. dan wawasan negara. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. kemahiran. unsur kebudayaan. rohani. Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. dipetik dari Abdullah Sani. kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. Di Malaysia.

Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. sambil memenuhi tuntutan . Bagi melihat kesan FPK yang ketara. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Tamil. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. Akta Pelajaran (1961). Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran.sekolah menengah mulai tahun 1989. Tamil. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina. Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Cina. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi.

Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Bahasa Inggeris. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Pendidikan Moral. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Permainan Luar dan Matematik.untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam . 1994 halaman 100). Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Oleh yang demikian. kemahiran dan nilai. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009).

membina sikap positif. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. perkembangan diri.keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. . Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). kritis dan inovatif. kebolehan. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Di samping itu. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. bakat serta minat murid. tahu dan buat serta amalkan. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur.

Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). bertema. belajar melalui bermain. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa. Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. . BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor.

Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. 2010). Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. NGO's clan pihak swasta.Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. bantuan kerajaan. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. Pada tahun 2003. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . 2009). Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran.

di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir .mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. kaedah pegasuhan secara holistik. Hal ini. komponen perkembangan fizikal. komponen perkembangan kognitif. 2009). komponen perkembangan sosioekonomi. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). komponen kerohanian dan moral. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini.

sahsiah dan kerohanian. perkembangan bahasa. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. sosioemosi. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. Kurikulum PERMATA mengandungi . perkembangan deria dan pemahaman dunia. fizikal dan estetika. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. belajar melalui bermain. 2010). kemanusiaan. sikap dan nilai. kerohanian. Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. 2008). komunikasi dan fizikal. ketrampilan diri. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. Pada masa sekarang. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. bertema. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. pemakanan seimbang. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009).perkembangan kanak-kanak. komunikasi dan literasi awal. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek.

kaedah pengasuhan secara holistik. bermula pada Januari2010. Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum.131 buah kelas prasekolah. daripada 1353 yang dirancang untuk . Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. 2009). Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. kurikulum ini berkonsepkan permainan. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. penerokaan. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. Selain itu.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1.

Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. sosioemosi. koordinasi motor dan pengurusan diri. kerohanian dan moral. perkembangan kognitif. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. fizikal serta kreativiti dan estetika. komunikasi dan literasi awal. perkembangan bahasa. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). perkembangan fizikal.beroperasi pada tahun 2010. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. rohani dan social. .

jasmani. dan . Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini.KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. pihak NGO. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. rohani. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. harmonis dari segi intelek. Oleh itu.

Mastura Badzis. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010).pdf . Kuala Lumpur.scribd. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Akta pelajaran (1961). Rohani Abdullah. Kurikulum Permata.emosi.peraturan Terpilih.com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. Kementerian Pelajaran Malaysia. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008). 2001( ms 1-98 dan 129. International Law Book Services.1440).com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

N.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. Educational Theory. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990).com Goodlad.I. Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah.blogspot. M. (1966). Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 .blogspot. 127-140. HMSO. Inlow. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. 2009. G. Kamarudin Hj. (1986).pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). The Culture Concept in Educational Studies. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. hlm. (1967). Husin & Siti Hajar Abd Aziz. J. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. Starting with Quality. “ Definitions and Models in Curriculum Theory ”. The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. Pedagogi Asas Pendidikan. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb.html Ogos 2010 Johnson. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010).com/2009_06_01_archive. (2004). New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. 17.M (1966).ukm. London.Burtonwood. http://ipgmkdriprasekolah. The Emergent In Curriculum.

Malaysia.php Laporan Jawatankuasa Kabinet. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.G dan W. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003). Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1967).M. Pusat Perkembangan Kurikulum. Reka Bentuk Kurikulum . New York: Holt. PERMATA Negara. Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur.jpm. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. R. 2010. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www.my/kurikulum. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). . Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www.net/pra/news. Handbook For Effective Curicculum Development. Reka Bentuk Kurikulum Sekolah . Mengkaji Pelaksanaan Dasar. Pengurusan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik.Kementerian Pelajaran Malaysia (2009).mindamadani.L Dan N. Mok Soon Seng (2007). Saylor. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Neagley. Mastura Bazdis (2008). 2009.asp Pusat Perkembangan Kurikulum. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC).D. Evans. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Planning Curriculum for Schools. J.my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). Kurikulum Permata.permata. Alexander (1974) . (1979).

L. Zais.B. (1945). New York: Thomas Crowell. Abdullah (2002). Wheeler. R.S. Taba.(1949).S. H. 1. Curriculum Process.) American Education in the Postwar Period . London: University of London. (1975). R. Stenhouse. Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. Tyler. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka.W.K. Curriculum: Principles and Foundations. Tyler (ed. An Introduction to Curriculum Research and Development . Zaini B. (1967). University of Chicago. Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education. Chicago. D. Chicago: University Of Chicago. (1987). (1976). Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). pt. . E. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall. Basic Principles of Curriculum and Instrusction . London: Heinemannn. “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->