P. 1
Pendapat Dan Pandangan Pakar- Pakar Tentang Kurikulum

Pendapat Dan Pandangan Pakar- Pakar Tentang Kurikulum

|Views: 17|Likes:
Published by Saadah Mahani
kurikulum
kurikulum

More info:

Published by: Saadah Mahani on Aug 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

2008). Secara umumnya. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Dalam konteks kanak-kanak. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. 1990). hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. . Dalam bentuk yang praktikal.PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.

1992). nilai. 1975). 1992 dalam Zaini B.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. (Stenhouse. Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik. (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). 1976). unsur. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. (Inlow. Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Selain itu. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. 1974). Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya.pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan.DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan).nilai dan norma. 1968 dalam Zaini B. (Kerr. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. Abdullah. (Saylor & Alexander.ahlinya. kemahiran. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . Abdullah.

Zais (1976). Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. isi. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki ( puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). aktiviti dan penilaian. nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. (Burtonwood. Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan.I Goodlad (1966). Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan. Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. 1986). Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. Pengetahuan sentiasa berkembang . Menurut J. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya.

mengembangkan. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. mod instruksi dan proses penilaian. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974). Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. contohnya keperluan undang-undang. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. Subsistem ini melibatkan pengembangan.sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. nialai social. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. matlamat dan pembelajaran. permintanan murid dan proses . matlamat dan objektif serta bidang. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan.

fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). Menurutnya. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. Wheeler (1967). Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. empiris eksperimen.Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). isi. Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. pemintaan dan masalah masyarakat. permintaan dan masalah masyarakat. pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan. fasa penilaian pemilihan isi (3). iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). .3 dan 4). iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). proses ini perlu berorientasikan masyarakat. Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen. maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. Secara keseluruhannya.2.

. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction . Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah.Model Kurilukum Tyler (1949). objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. Berdasarkan huraian tersebut. Maka. Mengikut beliau.

beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey.objektif utama. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. (c) Organisasi kaedah dan strategi. .(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. Di bawah kurikulum sekolah Dewey. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum).

(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. Mengikut Peters. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih. Sehubungan ini. Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi. Model kurikulum Stenhouse (1975). Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains. adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Maka. . (g) Pengukuran dan penilaian. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran.

(f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. piawai atau displin. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. Sehubungan ini. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan. (d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Model Kurikulum Stenhouse. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan.(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing.

norma. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. rohani. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. Berikutan itu. nilai. kemahiran. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. Oleh sebab itu.Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). matlamat pendidikan. mental. unsur kebudayaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. dipetik dari Abdullah Sani.1979. Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. 2005: 144). Di Malaysia. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). dan wawasan negara.

Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. sambil memenuhi tuntutan .sekolah menengah mulai tahun 1989. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. Akta Pelajaran (1961). Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. Cina. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina. Bagi melihat kesan FPK yang ketara. Tamil. Tamil. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu.

(Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Bahasa Inggeris. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. kemahiran dan nilai. Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Oleh yang demikian. Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut.untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. 1994 halaman 100). Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. Pendidikan Moral. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam . Permainan Luar dan Matematik. Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.

ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. kebolehan. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham.keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. kritis dan inovatif. Di samping itu. perkembangan diri. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). membina sikap positif. Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. tahu dan buat serta amalkan. bakat serta minat murid. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. . penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran.

bertema. pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu.Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. . Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009).KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. belajar melalui bermain.

2010).Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. NGO's clan pihak swasta. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 2009). Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Pada tahun 2003. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. bantuan kerajaan. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan.

2009). Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. komponen kerohanian dan moral. Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). komponen perkembangan kognitif. kaedah pegasuhan secara holistik. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir .mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. komponen perkembangan sosioekonomi. komponen perkembangan fizikal. Hal ini. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993.

Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. perkembangan deria dan pemahaman dunia. pemakanan seimbang. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. kerohanian. komunikasi dan fizikal. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. sosioemosi. sikap dan nilai. 2010). fizikal dan estetika. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. sahsiah dan kerohanian. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). 2008). Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara.perkembangan kanak-kanak. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. ketrampilan diri. Kurikulum PERMATA mengandungi . bertema. belajar melalui bermain. kemanusiaan. komunikasi dan literasi awal. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. perkembangan bahasa. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. Pada masa sekarang.

panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. penerokaan. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. kurikulum ini berkonsepkan permainan. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. kaedah pengasuhan secara holistik. daripada 1353 yang dirancang untuk . Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. 2009). Selain itu. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan.131 buah kelas prasekolah. bermula pada Januari2010.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. rohani dan social. perkembangan kognitif. kerohanian dan moral. perkembangan fizikal.beroperasi pada tahun 2010. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. komunikasi dan literasi awal. fizikal serta kreativiti dan estetika. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. perkembangan bahasa. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. sosioemosi. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. koordinasi motor dan pengurusan diri. .

harmonis dari segi intelek. dan .KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. pihak NGO. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. Oleh itu. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. jasmani. rohani.

International Law Book Services. Kuala Lumpur. Kurikulum Permata. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. 2001( ms 1-98 dan 129.com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob. BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan. Mastura Badzis. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia.pdf . Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010). Akta pelajaran (1961).com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. Kementerian Pelajaran Malaysia.peraturan Terpilih. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Rohani Abdullah.scribd.1440). Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008).emosi.

blogspot. http://ipgmkdriprasekolah. Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 . N. Kamarudin Hj. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990).blogspot. Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah. (1966). Farida Yunus & Hasnah Toran (2010). The Culture Concept in Educational Studies. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. (1967). New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. hlm. G. J. Inlow. 17. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. HMSO. (1986).I. Educational Theory. Pedagogi Asas Pendidikan. 127-140. “ Definitions and Models in Curriculum Theory ”.ukm. The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. Starting with Quality. (2004).Burtonwood.html Ogos 2010 Johnson. M.M (1966).pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996).com Goodlad. London.com/2009_06_01_archive. Husin & Siti Hajar Abd Aziz. 2009. The Emergent In Curriculum. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities.

Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Neagley. Evans. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kurikulum Permata. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. J. Saylor. PERMATA Negara.M.my/kurikulum.mindamadani. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.permata. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Pengurusan Kurikulum. 2009. Planning Curriculum for Schools. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia.Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Mastura Bazdis (2008). Englewood Cliffs: Prentice Hall. Reka Bentuk Kurikulum .php Laporan Jawatankuasa Kabinet. Kementerian Pendidikan Malaysia. Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. 2010.jpm. Malaysia. Mok Soon Seng (2007).my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). (1979).net/pra/news. Reka Bentuk Kurikulum Sekolah . New York: Holt. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Mengkaji Pelaksanaan Dasar. Alexander (1974) .L Dan N. (2003). R. (1967).asp Pusat Perkembangan Kurikulum. .G dan W.D. Handbook For Effective Curicculum Development. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum).

Stenhouse. University of Chicago. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). Tyler (ed. (1987).) American Education in the Postwar Period .S. D. (1967). Wheeler. Tyler.W.S. Zais. (1945). “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. E. pt. Chicago: University Of Chicago. An Introduction to Curriculum Research and Development . Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education. Chicago. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka.K. Taba. Abdullah (2002). Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. R. H. R. L.(1949). London: University of London. 1. Curriculum Process. Curriculum: Principles and Foundations. New York: Thomas Crowell. Zaini B. (1976). Basic Principles of Curriculum and Instrusction . . London: Heinemannn. (1975).B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->