P. 1
Perbezaan Antara Zaman Jahiliah Dan Zaman Islam

Perbezaan Antara Zaman Jahiliah Dan Zaman Islam

1.0

|Views: 526|Likes:
Published by Malnoel
sejarah
sejarah

More info:

Published by: Malnoel on Aug 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2015

pdf

text

original

Perbezaan antara Zaman Jahiliah dan Zaman Islam

Sebagaimana kita tahu bahawa Zaman Jahiliah telah berlaku mulai tempoh keruntuhan empangan maarid sehingga Zaman kedatangan Islam. Sekarang mari kita lihat perbezaan dan perubahan yang berlaku diantara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.

Akhlak Kelas Masyarakat

Politik Ekonomi

Agama dan Kepercayaan

Aspek

Ilmu Pengetahuan

Kesusasteraan Maruah Wanita Peperangan

Hubungan Masyarakat

Aspek pertama yang kita akan lihat ialah aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan pada Zaman Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu Agama Samawi (agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi- nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan tahyul yang meliputi beberapa kepercayaan antaranya ialah

kepercayaan tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, percaya kepada binatang yang melintas di tengahtengah perjalanan- Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan, mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia, mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami

penganut yang digelar sebagai Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ).makhluk ini mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan dan menjamin keselamatan mereka. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Ianya disebut sebagai Penyembahan Tuhan Padang Pasir. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Walaupun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Jin.objek alam sekeliling seperti pokok. Al-Manat. Selain daripada itu. roh nenek moyang dan sebagainya. Mereka bertanggapan bahawa makhluk. Antara yang popular ialah Al-Uzza. Agama Nasrani ialah agama yang telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Penyembahan ini dinamakan sebagai Penyembahan Makhluk Halus (Polydemonisme). Pada Zaman Jahiliah juga terdapat pelbagai jenis agama yang telah memisahkan penduduknya kepada pelbagai kumpulan. Terdapat juga diantara mereka yang menyembah malaikat. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Penduduk yang menganut agama ini akan menyembah matahari dan api. ini bermakna isterinya telah berlaku curang dan membuat keputusan melalui anak panah. Penyembahan ini dikategorikan dalam Kepercayaan Animisme. kayu atau emas.dari perantauan. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Ini dikatakan sebagai Agama penyembahan Cekarawala. namun . Pada masa itu juga terdapat penganut. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Seterusnya mereka juga menyembah objek. Antaranya ialah Agama Majusi. Agama seterusnya ialah Agama Wathani dimana majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. dan Al-Hubal. Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. ada juga diantara mereka menyembah matahari. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui.

minum arak. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Maka wilayahwilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah. Rom dan Parsi. Selepas datangnya Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa maka muncullah Zaman Islam yang berpandukan kepada Rukun Islam sebanyak 5 perkara dan Rukun Iman sebanyak 6 perkara. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Masyarakat pada Zaman ini mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah. Ia diketuai oleh syeikh kabilah dimana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy. bunuh anak perempuan. Aspek yang seterusnya ialah aspek politik dimana pada Zaman Jahiliah. Kemudian Agama Hanif dimana agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. bertolak ansur dan lain-lain supaya mereka berkelakuan baik. Agama yang terakhir yang kita akan lihat adalah Agama Yahudi. Pada Zaman Islam ini mereka mula percaya bahawa Allah seorang sahaja tuhan yang perlu disembahkan. Masyarakat pada Zaman Jahiliah kebanyakkanya berkelakuan buruk berzina. teratur dan bersistematik. Perkara. Penganutnya digelar Hunafa”. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. bekerjasama. tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Kumpulan HayyHayy ini membentuk kaum. Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam. Islam juga menganjurkan nilai.a.perkara ini merupakan perkara yang amat biasa kepada masyarakat Jahiliah manakala pada Zaman Islam pula Islam melarang umatnya melakukan perkaraperkara terkutuk itu. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. iaitu kitab Taurat.w sendiri. Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Aspek yang kedua ialah aspek akhlak. dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan .nilai seperti hormat menghormati.penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab.

Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah. Di Selatan. nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur. ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom. masyarakat tanpa kelas. ia bercorak aristokrasi. Jadi tentulah fikiran mereka lebih matang. Dalam Zaman Islam juga terdapat sistem pemerintahan yang teratur. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur. Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa. Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain meskipun kerana sebab-sebab yang kecil. khasnya di Hirah dan Ghassan. Pemerintahan berlandaskan AlQuran dan Hadith. Di Utara pula. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian. tetapi sistem politiknya beraneka ragam. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap. Ada pun di Makkah sendiri. Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja. yakni sekumpulan bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya.tetapi pada Zaman Islam pula Islam menekankan konsep ummah. Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka. pemurah dan bijaksana.ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’. Selain daripada itu Kerajaan Islam Madinah juga wujud berasaskan .bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi. sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu. sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. iaitu Barun-Nadwah. dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri. ia lebih cenderung kepada sistem beraja. terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang. Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan. Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini.

Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Aspek keempat adalah aspek ekonomi. Mereka juga mengamalkan zakad dalam urusan jual beli. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi. Ilmu pengetahuan pada zaman Jahiliah tidak begitu cemerlang.Piagam Madinah. Pada Zaman Jahiliah.a.w untuk menimba ilmu pengetahuan. Pada Zaman Islam juga Nabi s. dan menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan. Walaupun begitu majoriti daripada mereka adalah buta huruf. Masyarakat arab jahiliah pandai Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. . Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan. Ilmu pengetahuan merupakan aspek kelima yang akan diperbincangkan. Oleh itu. Aspek seterusnya ialah aspek keenam iaitu aspek kesusasteraan. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura.w memperkenal dasar ekonomi Islam untuk memperbetulkan sifat. Allah utuskan Nabi Muhammad s. Masyarakat pasa zaman tersebut menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala.sifat masyarakat jahiliah tersebut. Menjelang Zaman Islam al-Quran telah menjadi pedoman kepada mereka untuk mengarang atau mendeklamasi puisi mereka dan kesusasteraan mereka ditukar menjadi kesusasteraan Islam. Masyarakat pada zaman itu mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang. Pada Zaman Islam pula terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam.a. amalan riba.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah. Pelbagai surau dan masjid dijadikan sebagai sekolah untuk mendidik masyarakat daripada jahiliah.a. Semua golongan masyarakat diwajibkan oleh Nabi s. menipu dan sebagainya manakala di Zaman Islam pula. ilmu tilik dan ilmu keturunan. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak dan patung berhala. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir.

Jika mereka membiarkan anak perempuan itu hidup maka dia akan dikerahkan untuk membuat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai untuknya. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. . Pada Zaman Islam. Paling tinggi anak perempuan itu dijadikan alat untuk memuaskan nafsu buas lelaki dan dipermadukan tanpa batasan. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Seterusnya. Perempuan yang telah ditinggalkan suami akan diasingkan di suatu tempat lain di mana dia mesti memakai pakaian yang seburuk-buruknya dan dilarang keras memakai bau-bauan selama setahun. aspek kelapan adalah aspek maruah wanita. Malah mereka sanggup membunuh atau menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana bimbangkan keaiban dan kepapaan.Aspek ketujuh adalah aspek kelas masyarakat. Wanita dan hamba pada ketika itu dianggap paling hina. masyarakat Islam lebih menitik beratkan konsep persamaan taraf. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Masyarakat pada Zaman Jahiliah telah mengamalkan sistem perhambaan dan semangat assabiyah. Sesudah itu barulah dia boleh keluar dari rumahnya dan dibenarkan menjalankan aktiviti hidup sebagaimana biasa. Begitu jarang perempuan yang terpelihara kehormatan mereka di kalangan masyarakat arab. Sesudah itu dia akan diberi pula kotoran unta yang kemudian akan dilemparkannya. Mereka lebih mementingkan kedudukan dalam masyarakat. Setelah cukup setahun maka akan dibawa kepada perempuan itu seekor kambing atau keldai yang bertujuan supaya dia menyentuhkan kemaluannya kepada binatang tersebut. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Bangsa arab jahiliah memandang hina kepada kaum wanita di mana mereka merasa malu jika isteri melahirkan anak perempuan. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah.

Inilah antara penderaan terhadap kaum wanita yang begitu jelas kezalimannya. ketika dia ingin mengahwininya maka dia akan terus menggaulinya tanpa maskahwin lagi atau pun bekas isteri bapanya boleh dikahwinkan dengan siapa sahaja yang dipersetujuinya. Golongan wanita juga mula dipandang . Demikian juga seorang suami yang menceraikan isterinya akan menghalangnya daripada berkahwin lain sehingga dia dapat mengambil sesuatu hartanya mengikut kemahuannya. Di zaman itu wanita mendapat penghormatan yang amat sedikit sekali. nasib wanita mula terbela dan mendapat hak-hak mereka dalam bidang atau bahagian tertentu. Bayi perempuan di kalangan Arab zama jahiliyah amat menyedihkan dan sangat hina. Menjadi adat mereka lagi bapa akan melarang anak perempuannya daripada berkahwin sehinggala si anak perempuan itu dapat meninggalkann untuknya apa-apa yang pernah dimilikinya. Banyak kes penguburan hidup-hidup bayi yang tidak berdosa berlaku. Ramai wanita dianiayai. Selepas kedatangan Islam.Sebahagian orang arab jahiliyah meletakkan perempuan atau isteri ke dalam kumpulan harta pusaka bapa atau suami iaitu setaraf dengan barangan pusaka yang lain. Oleh itu. pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebahagian kecil bangsa Arab.Perempuan yang sedang datang haid tidak boleh mendekati suaminya malah tidak dibenarkan makan bersama-samanya. anak lelaki yang menerima pusaka bapa boleh menagmbil balu bapanya sebagai pusaka. Mereka juga menjadikan wanita sebagai salah satu warisan yang akan diambil atau dipergunakan oleh pewaris secara paksa di mana ketika si anak mengenakan bajunya ke atas balu bapanya sambil berkata : " Aku mengambil dia ini sebagaimana aku menerima barangan pusaka bapaku ". Si suami bersikap bengis terhadap isterinya dan tidak menceraikannya sehingga ada juga yang tidak menyerah maskahwin kepada isterinya. Beberapa contoh terburuk perlakuan bahkan paling kejam ialah menguburkan bayi hidup-hidup. Iddah bagi perempuan yang dicerai tidak terbatas hadnya iaitu selagi mana bekas suaminya masih mahu mengambilnya kembali maka sehingga itu dia tidak membenarkan isterinya berkahwin dengan orang lain. Sehubungan dengan ini. Manakala maskahwinnya diserah kepada siapa yang memperkahwinkannya atau pun dia tidak dibenarkan berkahwin terus agar dia dapat si anak dapat memiliki harta wanita tersebut selepas kematiannya.

Aspek terakhir adalah aspek hubungan masyarakat. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. tugas wanita adalah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. dan sebagai pendidik kepada anakanaknya. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.tinggi dan hampir setaraf dengan golongan lelaki dalam bidang tertentu walaupun masih tidak melebihi lelaki. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Persaudaraan Islam ini telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. Setiap individu mempunyai ketaatan (semangat assabiyyah) kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Secara global.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Hubungan masyarakat pada Zaman Islam pula berbentuk jihad. sebagai isteri kepada suaminya. Namun dalam hal tertentu. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Perang balas dendam sering berlarutan. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Aspek kesembilan adalah aspek peperangan. terdapat tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Masyarakat Zaman Jahiliah berperang kerana perkara-perkara yang kecil. Pada prinsipnya tugas wanita banyak persamaannya dengan kewajipan yang dipikul suami. sesuai dengan perwatakan dan kudrat kewanitaannya. .

Jadi sebagai kesimpulan kita boleh menafikan bahawa Perbezaan yang ketara.t. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.w. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->