P. 1
Perbezaan Antara Zaman Jahiliah Dan Zaman Islam

Perbezaan Antara Zaman Jahiliah Dan Zaman Islam

1.0

|Views: 604|Likes:
Published by Malnoel
sejarah
sejarah

More info:

Published by: Malnoel on Aug 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2015

pdf

text

original

Perbezaan antara Zaman Jahiliah dan Zaman Islam

Sebagaimana kita tahu bahawa Zaman Jahiliah telah berlaku mulai tempoh keruntuhan empangan maarid sehingga Zaman kedatangan Islam. Sekarang mari kita lihat perbezaan dan perubahan yang berlaku diantara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.

Akhlak Kelas Masyarakat

Politik Ekonomi

Agama dan Kepercayaan

Aspek

Ilmu Pengetahuan

Kesusasteraan Maruah Wanita Peperangan

Hubungan Masyarakat

Aspek pertama yang kita akan lihat ialah aspek agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan pada Zaman Jahiliah terbahagi kepada dua iaitu Agama Samawi (agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi- nabi dan mempunyai kitab, dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan tahyul yang meliputi beberapa kepercayaan antaranya ialah

kepercayaan tangkal azimat, roh orang mati menjadi burung, percaya kepada ahli nujum, percaya kepada ahli sihir, percaya kepada binatang yang melintas di tengahtengah perjalanan- Jika ke kiri membawa kepada keburukan, manakala ke kanan akan membawa kebaikan, mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia, mengikat tali pada mana-mana pokok, jika ikatan terlerai sekembalinya suami

Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. Al-Manat. namun . Ianya disebut sebagai Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Penyembahan ini dinamakan sebagai Penyembahan Makhluk Halus (Polydemonisme). Jin. ini bermakna isterinya telah berlaku curang dan membuat keputusan melalui anak panah. kayu atau emas. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Antara yang popular ialah Al-Uzza. Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Mereka bertanggapan bahawa makhluk. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Agama seterusnya ialah Agama Wathani dimana majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. ada juga diantara mereka menyembah matahari. Terdapat juga diantara mereka yang menyembah malaikat.dari perantauan. Penyembahan ini dikategorikan dalam Kepercayaan Animisme.objek alam sekeliling seperti pokok. roh nenek moyang dan sebagainya. dan Al-Hubal. Selain daripada itu. Agama Nasrani ialah agama yang telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut.makhluk ini mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan dan menjamin keselamatan mereka. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Pada masa itu juga terdapat penganut. Penduduk yang menganut agama ini akan menyembah matahari dan api. Walaupun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa.penganut yang digelar sebagai Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Ini dikatakan sebagai Agama penyembahan Cekarawala. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Antaranya ialah Agama Majusi. Pada Zaman Jahiliah juga terdapat pelbagai jenis agama yang telah memisahkan penduduknya kepada pelbagai kumpulan. Seterusnya mereka juga menyembah objek. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah.

Penganutnya digelar Hunafa”. minum arak. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah.perkara ini merupakan perkara yang amat biasa kepada masyarakat Jahiliah manakala pada Zaman Islam pula Islam melarang umatnya melakukan perkaraperkara terkutuk itu. Masyarakat pada Zaman Jahiliah kebanyakkanya berkelakuan buruk berzina. Pada Zaman Islam ini mereka mula percaya bahawa Allah seorang sahaja tuhan yang perlu disembahkan. Rom dan Parsi. bertolak ansur dan lain-lain supaya mereka berkelakuan baik.w sendiri. Kumpulan HayyHayy ini membentuk kaum. Masyarakat pada Zaman ini mengamalkan sistem berkabilah dan taksub kepada assabiyah. Perkara. dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan . Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam. bunuh anak perempuan. Islam juga menganjurkan nilai.nilai seperti hormat menghormati. Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Aspek yang kedua ialah aspek akhlak. Selepas datangnya Kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa maka muncullah Zaman Islam yang berpandukan kepada Rukun Islam sebanyak 5 perkara dan Rukun Iman sebanyak 6 perkara.penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Wilayah di sebelah selatan dijajah oleh kerajaan Habsyah. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. teratur dan bersistematik. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. iaitu kitab Taurat. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Ia diketuai oleh syeikh kabilah dimana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy. bekerjasama. tidak terdapat sebuah kerajaan yang bersatu. Kemudian Agama Hanif dimana agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Agama yang terakhir yang kita akan lihat adalah Agama Yahudi. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Aspek yang seterusnya ialah aspek politik dimana pada Zaman Jahiliah.a. Maka wilayahwilayah Arab sering dijajah dan diganggu gugat oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi di wilayah di sebelah utara.

Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa. iaitu Barun-Nadwah. khasnya di Hirah dan Ghassan. tetapi sistem politiknya beraneka ragam. Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah. dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya. ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom. yakni sekumpulan bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya. nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur. Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain meskipun kerana sebab-sebab yang kecil.tetapi pada Zaman Islam pula Islam menekankan konsep ummah. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap.ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’. ia bercorak aristokrasi. Selain daripada itu Kerajaan Islam Madinah juga wujud berasaskan . Di Utara pula. terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang. masyarakat tanpa kelas. Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini. Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya. sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. Ada pun di Makkah sendiri. sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu.bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi. Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja. pemurah dan bijaksana. Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka. Di Selatan. Dalam Zaman Islam juga terdapat sistem pemerintahan yang teratur. Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan. Pemerintahan berlandaskan AlQuran dan Hadith. Jadi tentulah fikiran mereka lebih matang. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian. ia lebih cenderung kepada sistem beraja. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri.

a. Ilmu pengetahuan merupakan aspek kelima yang akan diperbincangkan. Hanya 17 orang sahaja yang celik huruf. Mereka juga mengamalkan zakad dalam urusan jual beli. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli.w untuk menimba ilmu pengetahuan.Piagam Madinah. Aspek keempat adalah aspek ekonomi. Puak Quraisy Makkah cuba mengeksploitasi perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badwi. . Pada Zaman Islam pula terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. amalan riba. Pada Zaman Islam juga Nabi s. Aspek seterusnya ialah aspek keenam iaitu aspek kesusasteraan. Ilmu pengetahuan pada zaman Jahiliah tidak begitu cemerlang.sifat masyarakat jahiliah tersebut. Menjelang Zaman Islam al-Quran telah menjadi pedoman kepada mereka untuk mengarang atau mendeklamasi puisi mereka dan kesusasteraan mereka ditukar menjadi kesusasteraan Islam. Pelbagai surau dan masjid dijadikan sebagai sekolah untuk mendidik masyarakat daripada jahiliah. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak dan patung berhala. Masyarakat pasa zaman tersebut menjalankan aktiviti perdagangan dengan menjual berhala. ilmu tilik dan ilmu keturunan. Semua golongan masyarakat diwajibkan oleh Nabi s. dan menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan. Terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir. menipu dan sebagainya manakala di Zaman Islam pula.a. Kesusasteraan Jahiliah membawa kepada pemujaan berlebihan dan membawa kepada pergaduhan. Oleh itu.w dan kitab al-Quran untuk dijadikan pedoman kepada manusia supaya dapat menandingi sastera Arab Jahiliah.a. Allah utuskan Nabi Muhammad s.w memperkenal dasar ekonomi Islam untuk memperbetulkan sifat. Masyarakat arab jahiliah pandai Arab Jahiliyah pandai bersyair dan berkhutbah tetapi hasil-hasil karya mereka berbentuk sastera kreatif yang berbeza dengan zaman Islam. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Walaupun begitu majoriti daripada mereka adalah buta huruf. Pada Zaman Jahiliah. Masyarakat pada zaman itu mewarisi pengetahuan tentang ilmu bintang.

Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Setelah cukup setahun maka akan dibawa kepada perempuan itu seekor kambing atau keldai yang bertujuan supaya dia menyentuhkan kemaluannya kepada binatang tersebut. Perempuan yang telah ditinggalkan suami akan diasingkan di suatu tempat lain di mana dia mesti memakai pakaian yang seburuk-buruknya dan dilarang keras memakai bau-bauan selama setahun. Masyarakat pada Zaman Jahiliah telah mengamalkan sistem perhambaan dan semangat assabiyah. Sesudah itu barulah dia boleh keluar dari rumahnya dan dibenarkan menjalankan aktiviti hidup sebagaimana biasa. Mereka lebih mementingkan kedudukan dalam masyarakat. Sesudah itu dia akan diberi pula kotoran unta yang kemudian akan dilemparkannya. Pada Zaman Islam. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Paling tinggi anak perempuan itu dijadikan alat untuk memuaskan nafsu buas lelaki dan dipermadukan tanpa batasan. Bangsa arab jahiliah memandang hina kepada kaum wanita di mana mereka merasa malu jika isteri melahirkan anak perempuan. Begitu jarang perempuan yang terpelihara kehormatan mereka di kalangan masyarakat arab.Aspek ketujuh adalah aspek kelas masyarakat. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Seterusnya. Jika mereka membiarkan anak perempuan itu hidup maka dia akan dikerahkan untuk membuat pekerjaan yang berat dan tidak sesuai untuknya. Malah mereka sanggup membunuh atau menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana bimbangkan keaiban dan kepapaan. . masyarakat Islam lebih menitik beratkan konsep persamaan taraf. Wanita dan hamba pada ketika itu dianggap paling hina. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. aspek kelapan adalah aspek maruah wanita.

Banyak kes penguburan hidup-hidup bayi yang tidak berdosa berlaku. Manakala maskahwinnya diserah kepada siapa yang memperkahwinkannya atau pun dia tidak dibenarkan berkahwin terus agar dia dapat si anak dapat memiliki harta wanita tersebut selepas kematiannya. Oleh itu. Mereka juga menjadikan wanita sebagai salah satu warisan yang akan diambil atau dipergunakan oleh pewaris secara paksa di mana ketika si anak mengenakan bajunya ke atas balu bapanya sambil berkata : " Aku mengambil dia ini sebagaimana aku menerima barangan pusaka bapaku ". Di zaman itu wanita mendapat penghormatan yang amat sedikit sekali. Bayi perempuan di kalangan Arab zama jahiliyah amat menyedihkan dan sangat hina. pada waktu-waktu tertentu di kalangan sebahagian kecil bangsa Arab. Inilah antara penderaan terhadap kaum wanita yang begitu jelas kezalimannya. anak lelaki yang menerima pusaka bapa boleh menagmbil balu bapanya sebagai pusaka. Iddah bagi perempuan yang dicerai tidak terbatas hadnya iaitu selagi mana bekas suaminya masih mahu mengambilnya kembali maka sehingga itu dia tidak membenarkan isterinya berkahwin dengan orang lain. Menjadi adat mereka lagi bapa akan melarang anak perempuannya daripada berkahwin sehinggala si anak perempuan itu dapat meninggalkann untuknya apa-apa yang pernah dimilikinya. Golongan wanita juga mula dipandang . nasib wanita mula terbela dan mendapat hak-hak mereka dalam bidang atau bahagian tertentu. Sehubungan dengan ini. Demikian juga seorang suami yang menceraikan isterinya akan menghalangnya daripada berkahwin lain sehingga dia dapat mengambil sesuatu hartanya mengikut kemahuannya. Si suami bersikap bengis terhadap isterinya dan tidak menceraikannya sehingga ada juga yang tidak menyerah maskahwin kepada isterinya. ketika dia ingin mengahwininya maka dia akan terus menggaulinya tanpa maskahwin lagi atau pun bekas isteri bapanya boleh dikahwinkan dengan siapa sahaja yang dipersetujuinya.Perempuan yang sedang datang haid tidak boleh mendekati suaminya malah tidak dibenarkan makan bersama-samanya.Sebahagian orang arab jahiliyah meletakkan perempuan atau isteri ke dalam kumpulan harta pusaka bapa atau suami iaitu setaraf dengan barangan pusaka yang lain. Ramai wanita dianiayai. Beberapa contoh terburuk perlakuan bahkan paling kejam ialah menguburkan bayi hidup-hidup. Selepas kedatangan Islam.

Perang balas dendam sering berlarutan. Aspek terakhir adalah aspek hubungan masyarakat. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Pada prinsipnya tugas wanita banyak persamaannya dengan kewajipan yang dipikul suami. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.tinggi dan hampir setaraf dengan golongan lelaki dalam bidang tertentu walaupun masih tidak melebihi lelaki. Masyarakat Zaman Jahiliah berperang kerana perkara-perkara yang kecil. terdapat tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita. Setiap individu mempunyai ketaatan (semangat assabiyyah) kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Namun dalam hal tertentu. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Persaudaraan Islam ini telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku. . sesuai dengan perwatakan dan kudrat kewanitaannya. dan sebagai pendidik kepada anakanaknya. Hubungan masyarakat pada Zaman Islam pula berbentuk jihad.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Secara global. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Aspek kesembilan adalah aspek peperangan. sebagai isteri kepada suaminya. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. tugas wanita adalah sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam.

. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.t.w.Jadi sebagai kesimpulan kita boleh menafikan bahawa Perbezaan yang ketara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->