KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk 1 Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan Tajuk 2 Kreativiti, Estetika Dan Ekspresi Visual 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan

MUKASURAT
i i iv v vii viii 1

16

Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

37 40 41 42

Kemaskini 1 Disember 2009

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun

meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini.

vi

Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. rakan sekerja. iaitu pada pensyarah. mengumpul maklumat. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. vi. Selamat maju jaya. pengalaman profesional dan juga sumber internet. iv. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. vi . Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. dan mengaplikasi maklumat. i. Oleh itu.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. vii. bahan rujukan. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. Pengetahuan kandungan dan pedagogi sentiasa dinamik dan bertambah. Pelajar diminta memahami konsep. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. iii. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. ii. pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT dan Online Learning(OLL). memproses maklumat. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. v.

Berbeza dengan modul sebelum ini. Penyata Barns. Analisa tersebut bertujuan bagi membantu guru agar dapat memahami corak perkembangan struktur kurikulum PSV yang berubah dari masa hingga ke semasa. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk menganalisa struktur sejarah serta mengupas perkembangan kurikulum PSV semasa zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. latihan lebih menjurus kepada pembelajaran ISL. v .Agihan Tajuk). Modul ini mengandungi DUA tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Sukatan Pelajaran PSV KBSR (Topik 1dan 2 dalam proforma). Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk yang memerlukan guru membuat persediaan dari aspek pembacaan dan pencarian maklumat . Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajukdalam kursus ini. (Sila rujuk . Guru perlu meneroka maklumat melalui carian laman internet serta rujukan yang berkaitan. Antaranya adalah seperti berikut Laporan Razak. Tajuk 2 – Huraian Sukatan Pelajaran PSV (Topik 3 dalam proforma). Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka.PENGENALAN Kursus PSV 3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

6 0 6 6 Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar 0 6 6 7 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 0 3 3 8 Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid 3 0 3 Jumlah keseluruhan 30 15 45 vi . Tajuk/Topik Modul (jam) 0 Jum. Jam 9 1 Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR 2 Sukatan Pelajaran PSV 3 0 3 3 Huraian Sukatan Pelajaran PSV 9 0 9 4 Peranan Guru PSV 0 6 6 5 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) 9 Bil.AGIHAN TAJUK(PSV3104) Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 1 PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR  SINOPSIS Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Selain itu. guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. kreatif. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR    Mengaplikasikan konsep 5P. kritis. Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  HASIL PEMBELAJARAN  Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran  Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain 1 .

0 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia Sebelum Merdeka Awal Merdeka Sekarang Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Transisi merentasi kurikulum PSV t i k ik l Pendidikan Institusi Penerbitan Penubuhan kelab seni Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual 2 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.

Senaman. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R. dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan. sains pertanian 1.O. 1.00 pagi hingga 12. Memberi pelajaran 3 .3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran Lukisan adalah mustahak memerhati alam” yang didapati darinya.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan. yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari. Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja. Kesihatan. Ilmu Alam.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia 1.1 Laporan Winstedt.Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah. untuk mewujudkan segelintir pemuda Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan. dan ia menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan. kerana ia hanya akan menimbulkan kesulitan nanti 1.kerja mandur. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul. Kesihatan.Winstedt 1. Ilmu Kira-kira. penanam padi dan nelayan. dari jam 8. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik. Sejarah Melayu. Menganyam dan berkebun. Lukisan.

objektif. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Dari kurikulum.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. Tata Rakyat. Mengadakan pendidikan agama Islam. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. pendekatan. Tawarikh. Lanjutan itu. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut.Pendidikan Agama Islam.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. 1. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Lukisan dan lain-lain.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. 1. Sains. Pendidikan Jasmani dan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. 1. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. 1. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. Ilmu Alam. Matematik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan 4 .10 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan Pertukangan Tangan. matlamat. Hal Ehwal Tempatan.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru. Bahasa Inggeris. 1. Jawi.

11 Selepas merdeka. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. keluarga. pendekatan. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat dan Negara. Melalui dasar baru ini. 1. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. 1. kritis. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual).12 Kini. matlamat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. objektif.14 Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) (c) (d) 1. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan.13 Dalam KBSR. 1. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. selaras dengan hasrat FPK. serta aprisiasi 5 .

Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) aspek seni. 1. 6 . Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari. 1. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). estetika dan kraetiviti.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. 1. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. seni dalam kehidupan dan persekitaran. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti. (Mazlan Mohamad.1996) 1. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya.

Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Hussain dan Idris Hj.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli 7 .1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. Said Hj. pertanian dan pertukangan. (b) Lukisan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan. Aspek Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan b) Kelahiran Institusi Seni 1. dan (c) Projek Penghasilan Karya   Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan. Anatara tokoh seperti Mohd.

Redza Piyadasa. Lee Joo For. Pendidikan jasmani. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. sejarah seni. Seni reka industri. Seni arca. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid. Tahun Kedua. grafik. Tahun Ketiga. Seni logam. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. Selain itu.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. Chong Kam Kau. Othman Mansur. pedagogi pendidikan Seni. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. Cheong Lai Tong. Aspek-aspek kepakaran seni halus. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. 1. Kaunseling dan kerjaya. sambungan kerja tahun pertama. 1. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. Perkakasan tidak banyak dan mudah. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Seni seramik. Seni reka tembikar. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. logam. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. Seni halus. Seni tekstil (batik). Anthony Lau. Jamal. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an).(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bahan-bahan mudah didapati. Seni foto. Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Seni reka kasut. Yeoh Jin Leng. Seni grafik. Jolly Koh. Redza Piyadasa. Seni tekstil. Latihan praktikum. Seni reka fesyen. Mereka telah menanamkan semangat yang 8 .

Zakaria Awang. fotografi. dan Reza Piyadasa.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 . Seni Muzik dan Seni Halus.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an. Zakaria Ali. Bayu Utomo. 1. kritikan seni dan teori-teori seni. arca. Menawarkan kursus grafik.   Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir. sejarah seni.

1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1.2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1. Peter Harris 1. Hossein Enas. 10 .4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni.3 1951-Wednesday Art Group.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J.N. Kelas Arca – Idris Salam. 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj. adat resam.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1. Puan P. Abbas. Pada 21. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni. Davies. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni.54 hingga 29. Pengerusi : Hoessin Enas. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran. Lim.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd. kebudayaan dan kerjaya. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal.G.04. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air.04.6 1957.

Xavier Institution.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr. 1.Olaguera.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O. d) Penerbitan 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. Pulau Pinang.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama . Cetakan stensil. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi. Cetakan lino. almari buku. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan.1 Buku Teks-1925-R. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan 11 .O. 1. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara. 1.W. Ilustrasi figura. tongkat dan sebagainya. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku.4 1932-Buku Craft Work. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan.T.

8 1990-Geometrical Drawing Part 1. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Singapura) dan W. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1.6 1957. Singapura). Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya.T. 1. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) permainan bola sepak. hoki dan volleyball.7 1958. Membuat gambar. Singapura. 12 .Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. Latihan 3   Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. 1. ingatan. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College. rekaan. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. Pekerjaan tangan dan Penghargaan.The Art Paper. Corak . Diterbitkan oleh Donald Moore. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan. menyuburkan kuasa-rasa. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. Selain itu.

selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 3. mayarakat. dan alam kehidupan selepas persekolahan. 13 . Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. beberapa kemahiran generik. perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 1. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. menghargai keindahan alam persekitaran. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keluarga. Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. teknologi. kritis. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. reka bentuk. 2. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual. dan negara.

masyarakat. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.  Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual  Pengertian PSV .  Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2. 14 . dan negara. keluarga. kritis. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. menghargai keindahan alam persekitaran.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid.

kecenderungan dan latar belakang murid  Bahan.  Pengetahuan sedia ada murid  Benda yang konkrit  Minat. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah. dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Aktiviti penerokaan 15 . bunyi. Semasa menyediakan aktiviti. dan aksi. dan  Mencetus idea dan imaginasi ii. pergerakan.

16 . Semasa menyediakan aktiviti. Amalan tertib kerja. rupabentuk dan bentuk. suaikenal dengan bahan. Keselamatan semasa bekerja. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. jalinan. Semasa menyediakan aktiviti mudah. warna. murid senang dan ingin mmencuba. penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. iii. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. mencari alternatif. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . cuba mencuba. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. ton. dan Penyampaian kandungan subjek. Tatacara. idea. Apresiasi Seni Visual secara mudah. halbenda dengan bentuk hasil.  Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. variasi dan kemungkinan lain. bebas daripada jawapan tetap. langkah dan proses membuat.

Kemahiran perlakuan. analisis.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi.   Tindakan susulan. alat bahan dan teknik. interpretasi.  Nilai. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan. penghargaan dan refleksi diri. Perasaan. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian.   Nilai patriotisme dan nilai murni lain. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. dan  Kritikan seni: huraian. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan  Nilai. dan mencintai alam kehidupan. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. dan penilaian 17 . Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum 18 .

3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 19 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Carta 2.

20 . komplek kraf dan lain-lain.1 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan.3 3. sejarah. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut. Ertinya.Hamid. matematik. seni visual.2 3. bazar.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. kajian tempatan. Mohd Johari Ab. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. galeri. geografi. pasar seni. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa. undangundang.

Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. penyerapan pengetahuan. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV).(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. Hasil Pembelajaran i. penerapan nilai murni dan pengayaan. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 21 . iii. Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii.

bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI  PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai  PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan      Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 22 . Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. Oleh itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh  Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. iii. ii. murid menjadi lebih ceria.

intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. sifat ingin tahu. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. rohani. Bagi pendidik. Pertama. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. Kedua. kumpulan dan juga masyarakat. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. sosiologi dan pedagogi. daya kreativiti. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. Dari sudut sosiologi. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 23 . emosi. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. dan antara pelajar dengan guru.

Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 24 . intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. Dalam KBSR. rohani. Manakala dari sudut pedagogi. kemahiran. emosi dan jasmani. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi.

Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. dan minat murid-murid. sama ada dalam mata pelajaran. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti :  Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran 25 . Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. berkesan. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. keupayaan. bakat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. dan bermakna. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahirankemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran.

seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. Dalam mata pelajaran Matematik. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)   Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: Diamlah wahai adik 26 .

Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. menulis dan mengira. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran iii. Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. iv. Contohnya. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. v. Ciri-ciri Penyerapan : i. 27 . Walau bagaimanapun. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca.

Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan.Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. It is made from glutinous rice or tapioca. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. Pendekatan eksplisit 28 . Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. nilai kemanusian.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Yeast is added to make tapai”. ketuhanan dan sebagainya. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. nilai yang positif ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2.

Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. Aktiviti ini memerlukan 29 . Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. Oleh yang demikian. bangun pagi dengan gosok gigi. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. arahan. Contohnya. : : Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Selain itu.mandi. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. bermatlamat. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. cara menjaga kebersihan.menyikat rambut dan berpakaian kemas. Contohnya dalam topik pengurusan diri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. berbau harum.

beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. pascaujian dijalankan secar pemerhatian. lisan atau bertulis. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tahun 5 30 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. Selepas aktiviti pemulihan. Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut.

Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Topik Sub Topik : : Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. satu penggal. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual. contohnya setelah satu semester. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan.muzik dan pergerakan binatang tersebut. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif 31 . Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu.

Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.   Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik. 32 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang.

sumber pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian Sukatan Pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV  Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 2  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV SINOPSIS Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara.  Mengaplikasi pelbagai pendekatan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. tahun 1 hingga tahun 3 (1) dan Tahap 2.  HASIL PEMBELAJARAN  Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan. tahun 4 hingga tahun 6 (2) 1 . strategi.

dan negara. memelihara satu cara hidup demokratik. 2 . membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2. berakhlak mulia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. emosi. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bertanggungjawab memberikan masyarakat. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. MAKA KAMI.0 Rukun Negara BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta pada kaitannya dengan mata pelajaran lain. 5. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Murid di sekolah rendah keseluruhannya adalah kreatif. seni tari dan seni mempertahankan diri. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 3 .0 Pendahuluan Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. keluarga. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Pengalaman ini penting kerana ia keyakinan diri. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau peluang kepada murid memupuk minat. visual. ekspresif dan aktif.0 Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. memperkembang keperibadian. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. kritis. imaginasi dan daya pemikiran. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka dan ekspresi diri. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 4. masyarakat dan negara. Kegiatan pemikiran. membuat penilaian dan menyatakan idea membantu murid membina mengenali cita rasanya sendiri. seni sastera.0 Objektif Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1.

Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. 4. Memupuk nilai-nilai kerjasama. yakin diri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. disiplin diri. 3. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 6. c. b. cermat dan selamat 7. kritis. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi.0 Tumpuan Pendidikan Seni Visual Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam 4 . berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. d. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. pemerhatian secara aktif interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. 5. dan bertanggungjaw ab 8. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. kreatif dan meyeronokkan. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. 6.

nyanyian. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. lakonan. karangan dan puisi. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. cerita. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. b. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dan objek buatan manusia. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. 5 . Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. c. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan.

Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun. 7. Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Tujuannya ialah untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. Aras ini harus dicapai oleh semua murid. Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Di samping itu. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah.0 Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perinciankurikulum dari tahun 1 hingga 6. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang. nilai kebersihan dan kepekaan. nilai patriotisme. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: Aras Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi. 6 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d.

kemampuan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT). imaginasi. bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat kreatif 8. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan. nyanyian. dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid. alat dan bahan. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalama pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. law atan dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu. karangan. simulasi. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. 7 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 Penggunaan alat. Pembelajaran Kontekstual.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. pengalaman dan pemerhatian murid. puisi.lakonan. kebolehan. Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Belajar Cara Belajar. Konstruktivisme. Kajian Masa Depan. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. Pembelajaran Akses Kendiri. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. penumpuan. muzik.

bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian sekolah. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 9. Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. amalan murid serta memerhati penglahiran kesan melalui emosi dan perasaan. guru juga harus merekod pencapaian murid. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil.0 Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. dan penulisan. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. psikomotor dan afektif. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Secara tidak langsung. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. iaitu pemerhatian. penilaian yang fleksibel. lisan dan interaksi. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Tahap kreativiti murid juga dapat di 8 . Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. Selain daripada itu. Selain daripada itu.

kuiz. interpretasi. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. kreativiti dan kemasan. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. perbincangan. puisi. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. temubual. bercerita. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) pemerhatian. fungsi. kemahiran. 9 . keaslian. lakonan dan nyanyian. sumbangsaran.

idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. 6. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. 8. 3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 10. kekemasan. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. mencorak. 2. Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Mengambil bahagian dalam kegiatan Seni Visual dengan perasaan gembira. Menyatakan perasaan. berkeyakinan diri. 4. 10 . Menghayati benda yang dilihat. memadan. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. membuat binaan dan kraf. Memilih. 7. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. 5. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan.

c. nipis. d. a. laluan air. Menggambar Asas menggambar Aras 1 i. dalam. ketam. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara: a. menekap memotong menampal mencantum menyusun gambar ii. Menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan dipersekitaran. Aras 3 i. 11 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. cetek. kesan tayar dan tapak kasut di atas permukaan tanah atau pasir dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. iii. Aras 2 i. b. Memerhati kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan anai-anai. Mengumpul hasil kerja. ii. e. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah. Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. siput.

lurus. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak Aras 1 i. c. lakaran gurisan gosokan garisan tekapan atau surihan kolaj 2. d. ii. Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti: a. g. Menghasilkan motif secara gurisan dan garisan dengan spontan. Aras 2 i. f. b. b. e. g. memotong melipat menggunting menampal menekap mencarik atau mengoyak menyusun 12 . c. e. f. d. Memahami konsep motif.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) putus-putus. dan bengkangbengkok.

b. capan lipatan dan guntingan gosokan tekapan kolaj gurisan titisan lakaran cetakan 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. ii. Aras 1 i. Mengumpul hasil kerja. f. h. c. Cadangan teknik seperti: a. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan. iii. b. Membentuk dan Membuat Binaan Asas membentuk dan membuat binaan. Menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati dipersekitaran. i. Mengetahui dan bermain dengan bahan yang mudah dibentuk seperti: a. e. d. tanah liat plastisin 13 . g.

c. b. g. d. h. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. f. b. c. botol plastik tin kotak kadbod gabus / tudung botol klip kertas plastisin tanah liat kertas warna 14 . ii. i. Cadangan teknik seperti: a. Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah yang kreatif. c. Menghasilkan bentu mudah dengan: a. iii. binaan mudah hiasan diri (ornament) topeng mata origami mudah Cadangan bahan seperti: a. e. b. d. Mengumpul hasil kerja. melipat menggunting mencantum Aras 3 i.

e. kertas warna kad manila kotak 15 . e. b. b. c. c. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. anyaman mewarna wau tembikar gasing mudah resis Cadangan bahan gantian seperti: a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. b. d. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada kraf tradisional Aras 1 i. f. Mengetahui nama kraf tradisional. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan kraf secara: a. ii. c. membentuk bahan lembut dengan picitan Cadangan teknik seperti: a. Aras 2 i. d. mewarna memotong menganyam membuat imbangan menghias bahan lembut secara gurisan dan tekanan.

majalah plastisin Aras 3 i. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. alat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. 2. Menghasilkan kraf mudah dengan menggunakan pelbagai teknik secara kreatif. b) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. e. 16 . Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. ii.

6. Meningkatkan minat. 17 . 4. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. daya kreativiti. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. berkeyakinan diri. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Menghayati benda yang dilihat. kekemasan. ii. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visual. Memilih. membuat binaan. bahan. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. Menggambar Aras 1 i. disentuh. dan kraf. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. 5. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. 8. 7. Mengetahui dan mengenalpasti alat. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. memadan. mencorak.

Mengumpul hasil kerja. f. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. b. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. c. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak dan rekaan. Aras 1 i. g. ii. 18 . Menggunakan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. d. ii. dan bahan kering. iii. stensilan kolaj gurisan lukisan gosokan capan catan resis cetakan 2. minyak. Cadangan teknik seperti: a. h. Aras 3 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. e. i.

iii. Aras 3 i. garisan dan gurisan resis lukisan capan golekan kolaj stensilan lipatan dan guntingan cetakan 3. e. bahan. h. f. ii. Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan. d. Cadangan teknik seperti: a. b. Mengumpul hasil kerja. g. Mengenali dan membezakan bentuk organik dan geometri. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat. c. Aras 1 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. ii. 19 . i. dan teknik. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif.

c. f. e. b. g. f. a. hiasan diri (ornament) boneka mudah model bekas lipatan kertas (origami) topeng muka Cadangan bahan seperti: a. memotong mencantum menampal menghias menyusun Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. c. ii. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan binaan. b. c. d. b. e. h. e.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. kad manila kotak manik kulit telur bola ping pong kertas warna kapas batang ais krim 20 . Menggunakan bahan kutipan dan objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran: a. d. d.

Membuat pameran dan persembahan hasil kerja.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. d. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. e. Menghasilkan binaan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan menggunakan pelbagai alat . f. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada beberapa motif dalam penghasilan kraf tradisional. g. batik wau gasing hiasan diri (ornament) tembikar anyaman/kelarai portfolio mudah 21 . Mengumpul hasil kerja. c. bahan. Aras 2 i. b. Aras 1 i. dan teknik secara kreatif. ii. a. iii. 4. ii. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah.

h. dan teknik dalam kegiatan menggambar. Memilih. bahan. kertas kad manila krayon lidi plastisin kertas warna warna air kertas majalah Aras 3 i. Mengumpul hasil kerja. ii. c. Meneroka pelbagai alat. iii. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. f. menyusun.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Cadangan bahan seperti: a. d. dan memanipulasi bahan secara kreatif. Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan flora atau faun secara kreatif. g. c) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 Objektif: Pada akhir Tahun Tiga murid dapat: 1. memadan. e. b. 22 . membuat corak dan rekaan. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 2. 3.

ketelitian.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan Seni Visual. bahan. 6. dan mengutamakan keselamatan. Aras 2 i. 5. Aras 1 i. Menggambar 1. Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. berkeyakinan diri. Menghargai hasil ker ja sendiri dan rakan. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan. kebersihan. Memilih dan menggunakan alat. kekemasan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 1. Aras 3 i. 7. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. 23 . ii. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan.

ii. i. l. g. c. 24 . j. d. k. stensilan montaj capan catan kolaj resis lukisan gurisan tekapan cetakan montaj catan kolaj Bil Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. Aras 1 i. e. Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak. m.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a. Membuat Corak dan Rekaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. f. b. resis dan gosokan 2. h.

d. i. ii. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. b. c. dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif. f. a. h. Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai alat. e. bahan. iii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. bahan. cetakan capan ipatan dan guntingan tarikan tali gurisan kolaj stensilan tekapan catan Aras 3 i. g. Menyediakan dokumentasi mudah dalam portfolio. dan teknik. 3. Membentuk dan Membuat Binaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. 25 . ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan. Aras 1 i.

Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. bahan dan teknik secara kreatif. b. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. f. b. f. Aras 2 i. d. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan. kotak kad manila penyedut minuman kertas warna tin / botol klip kertas Aras 3 i. e. c. Menghasilkan binaan dengan teknik luakan dan tambahan. d. c. g. a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) ii. e. 26 . iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. ii. arca bekas model topeng serkup asemblaj alat muzik penindih kertas Cadangan bahan seperti: a.

h. d. kertas plastisin kad manila tutup botol klip kertas penyedut minuman kadbod benang 27 . batik wau gasing anyaman tembikar hiasan diri (ornament) alat pertahanan diri Cadangan bahan gantian seperti: a. Mengenal Kraf Tradisional Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja. e. d. f. ii. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. Aras 2 i. a. c. e. b. g. b. g. Memahami motif flora dan fauna. ii. c. f. Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan. Aras 1 i.

5 dan 6 2.1 Tujuan Menggambar  Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar  Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Menggambar beradasarkan tema pengalaman.1.1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. 2. kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi 2. ii.2 HURAIAN AKTIVITI TAHAP 2 – Tahun 4. tapak kaki manusia. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. fantasi dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. iii. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio.2 Kepentingan Menggambar  Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir 28 .1 BIDANG MENGGAMBAR        Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik Ia juga menekankan perkembangan imaginasi.2. dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional. bentuk. Meneroka motif.2.2.

susunan dan kesannya.  Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. gosokan dan kolaj  Di tahun empat. lakonan.  Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna.2.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Pada peringkat seterusnya murid dapat menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan.4 Apresiasi Menggambar  Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. kreativiti dan ekspresi diri.  Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan  Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.1.  Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. nyanyian dan cerita 2. 29 . puisi. bahan dan kegunaannya. lukisan.2. garisan. kraf dan sebagainya.  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan.2.2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN  Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain  Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada manamana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2.1.3 Kegiatan-kegiatan menggambar              Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster 2.

2 Corak terancang secara: Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj kaligrafi 2. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran  Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. 2002) 30 . Huraian Sukatan Pelajaran.2.2.2.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan  Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian.  Antaranya melalui kegiatan seperti: 2. PPK. KPM.1 Corak tidak terancang secara: Pualaman Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan 2. peragaan dan lakonan (KBSR.2.2.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.  Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu  Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 31 .

motivator dan inisiator.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus.2. 1. menghayati. Pada peringkat ini. pemudah cara. pemudahcara. mengaplikasi. pembimbing. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia.1 1.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. anda seharusnya boleh menjelaskan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU 1. pembimbing. motivator dan inisiator.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 .2. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. 1. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus.2 Hasil Pembelajaran 1.

4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. lalu memarahi Devi. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Devi. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Hari ini. Aktiviti 1 Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada 3 dua tahap berikut: . salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana.

Pencegahan. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Choong 2009. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. 2009).    Peribadi. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. sederhana. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. Dengan kata lain. meneroka sesuatu. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. kebolehan memotivasi murid. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. 4   . Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. dan cekap mengajar. serasi dengan norma masyarakat. dan intelektual. Merujuk contoh tadi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. Berunsurkan pengajaran.  Positif. ibu bapa. Proaktif. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. mengikut jantina yang sama. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. mentelaah. Sebaliknya. dan murid-murid). guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. budaya dan subbudaya. Selain itu.bersemangat untuk mengajar. tingkahlaku dan masa. rakan sejawat. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. berunsurkan pengajaran. Menurut Mc Ewan (2001). Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Intelektual. lemah. dan prihatin terhadap kebajikan murid. iaitu: Positif. ruang dinding dan lantai). Oleh demikian. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. dan sebagainya.

bersemangat. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. berupaya menyesuaikan diri.  Kualiti Peribadi. Untuk tujuan itu. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. jelas. 2009). dan melayan murid-murid sebagai individu. Untuk tujuan itu. ceria. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. tegas. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk 5   . rasa rendah diri. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. bersistematik. Penghayatan Dan Amalan Nilai. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Mencegah lebih baik daripada merawat. Berani menghadapi cabaran. pemindahan pembelajaran. dan sebagainya. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. adil. bersifat kecindan. persepsi. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. bersikap positif. Dengan kata lain. mempunyai kesedaran. fasih. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. berilmu.1993). kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. peka. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. pemikiran reflektif. Untuk itu. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. bermotivasi. Perekabentuk kebolehan murid-murid. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. terurus. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. berempati. mudah didampingi. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. luwes.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu, juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Atas hakikat ini, penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Bagi memudahkan penghayatan, amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya, Tonggak Dua Belas. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Keterampilan, kewibawaan dan komitmen guru merancang, mengurus, melaksana, menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan.

2.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru, rakan dan jurulatih, fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib, 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas, apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

(iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: 6

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Peranan Guru Pengurus

Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pembimbing

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pemudahcara

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Motivator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Inisiator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

7

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

(v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi

mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.”

Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Seterusnya, mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual, jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya, Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah

E-melkan dapatan, hujahan, pandangan, kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini.

9

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 2

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan

tanggungjawab. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.

10

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.4 KANDUNGAN
Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan gambar di bawah, cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi

Alat :

Bahan Bantu:

11

membina suasana belajar. menghilangkan kebosanan. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.ask.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 12 . b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.memudahkan pemahaman. A B http://images. - Menjelaskan konsep. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. menyediakan environment belajar. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan.

Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber 13 .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . Kekukuhan dan boleh diguna selalu. i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. relevan serta mudah difahami. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan . . . MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Menentukan bahan dan teknik .Menghasilkan bahan bantu.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. Persembahan menarik dan kemas. Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.

Mengambil langkah-langkah keselamatan . Cuba lakukan latihan ini. disandarkan atau diedarkan. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk 14 penghasilan. Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis kedua adalah alat .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR perlu digantung.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . dilekatkan. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. .Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.

.gula-gula. Bahan: warna air atau warna poster.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat…….roda.daun.kacang.kerusi. jam.sikat. kertas kartrij…….almari raket.kotak ubat gigi. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.meja. bekas air.bata. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka 15 khas untuk menjelaskan .tiket. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.batu.tiang. Contohnya : Bola.kasut.botol.rumpu.cawan.kek harijadi.baju. kertas surat khabar sebagai alas meja…….rambutan.bakul sampah.beg. kain lap. Peralatan lain: palet.kotak tisu.bunga.penyapu.….cermin. Bincang bersama rakan anda..

petikan rencana………….papan tulis.kad separuh bulatan.kad sisipan.kad huruf dan angka.papan flannel.penyusunan grafik. Contohnya: Jadual.senarai.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 16 .carta.kad perkataan dank ad ayat. gambar rajah.papan gulung.

com/pictures B C http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.ask. A http://images.ask.com/pictures D 17 .

Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. 4. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. 3. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. berdasarkan gambar di atas. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual 18 . 2. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka.

7. 6. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid.com/fr?q=art+studio&desturi 19 . 5. http://images. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.ask.

com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 20 .

Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. alat seperti berus. Dengan demikian. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Sebagai contoh. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. 21 .

Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Umpamanya . Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Sebarang kerosakan. 2. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan 22 . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.

Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat 23 . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Jelaskan. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.

Bil 1

Kenyataan Guru perlu membaca label bahan

Huraian sebab dan akibat

2

Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan

3

Guru perlu sediakan panduan keselamatan

4

Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu

5

Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal

24

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

25

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok

Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara

Contoh-contoh kraf tradisional

Kertas lukisan dan warna air

Alat-alat membuat ukiran

Mesin pembakar seramik

Rak-rak kayu

26

27 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan.

3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 28 .2.2 Hasil Pembelajaran 3.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. inventori dan penyimpanan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. 3.etika dan tanggungjawab. panduan keselamatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 3.1 Sinopsis PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. etika dan tanggungjawab. panduan keselamatan. inventori dan penyimpanan. 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 29 .

mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. 30 . pengorganisasi prosedur dan sumber. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.ia merupakan persekitaran murid. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 31 Tingkap .

Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 32 . guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Selain hasil kerja pelajar. Ambil gambar-gambar berikut: 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.3 Zon-zon kerja tertentu 1.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.

33 . guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. 2001). Justeru. Oleh itu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. pencahayaan. bahan pameran khas. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. zon kerja dan stor penyimpanan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. papan bulletin. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan.

Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 34 . Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Di samping itu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 35 .

Ekoran itu.5 Situasi Pada awal tahun. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.” Jali bentangkan idea kedua. satu undian pun berlangsung. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. 36 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Hari ini. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual.

penyempurnaan tugas. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Penyempurnaan tugas. dan kebisingan yang keterlaluan. Pertumbuhan dan perkembangan. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. kontek sosial. dan latar belakang mereka. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal.  Keselamatan dan perlindungan. memerhati. puzzle. interaktif dan sebagainya. mengkaji. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. bahan manipulatif. Oleh itu. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. 37 . sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. pencapaian. Misalnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. buku kerja. menguji dan menemui sesuatu yang baru. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Identifikasi simbolik. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. kegemaran. kamus dan buku istilah.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. melayari internet atau alat multi-media yang lain. aktiviti mengikut stesen atau litar. Kontek Sosial. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Keseronokan. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Namun. identifikasi simbolik.

 Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. 38 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.

55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. Skor 3 4 % 2 1 5. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.1 0. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. Jemaah Nazir Sekolah. Sekolah: Pernyataan standard.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.5 1. 39 . KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.9 0.5 1.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.3 No. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. (2004).1 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.

TAJUK 4

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID

4.1

SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi muridmurid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru.

Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.

4.2

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat:

4.2.1 4.2.2

Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik

4.2.3

Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab

4.2.4

Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

4.2.5

Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori

4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan

jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah

4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

- Susunan perabot Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakan persekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendah

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,

pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang

kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

KABINET BERTINGKAT . cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.ZON KERJA STOR SUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU PAPAN INFO SUDUT PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas.

Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Selain hasil kerja pelajar. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Ambil gambar-gambar berikut:       Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi.. Selain hasil kerja pelajar. dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensi hendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang. Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai .Tempat Pameran Hasil kerja Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Karya 2 dimensi sesuai ditampal.

Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .Contoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruang Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.

zon kerja dan stor penyimpanan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Justeru. 2001). Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik pendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. . Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. bahan pameran khas.Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. pencahayaan. papan bulletin. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding.

Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Oleh itu. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas.Sinki dalam dan Luar Bilik . guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan.Para Gantung . Di samping itu. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja.Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.Almari Pameran . Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. . Selain mempamerkan hasil karya pelajar.

PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID .

langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa. Contoh: Minyak Turpentine Cat Air Kertas Lukisan Pisau NT Kain Linen Batik Fabrik Dye Kertas Warna Carta PSV Berus Lukisan Pisau Ukir Cecair Thinner Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. 4.4. Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.4. Anda dan rakanrakan anda cuba berbincang dan membuat analisis.2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. .4.

Umpamanya . Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.4. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun.4. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Sebarang kerosakan.4 Inventori 4.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Beri komen anda dengan . Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.4. Dengan demikian. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan.

4. 4. Bil 1.6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah : Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Unit 2 2 Tarikh masuk 13/09/2009 13/09/2010 Tarikh lupus 1. Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil. Jelaskan. Unit 200 dozen Tarikh masuk 22/09/2009 Tarikh lupus 2. .Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. 2. Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil. Borang stok untuk peralatan kekal. 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Jumlah Item 15/10/2010 Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Borang stok untuk peralatan tidak kekal.

etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna .semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Cuba anda membuat analisis. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.  Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan.  Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.

Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 5 KAJIAN PENGURUSAN SUMBER. 1 . a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN PERANAN APRESIASI HASIL KERJA MURID Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. http://images.

- Menjelaskan konsep. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. menghilangkan kebosanan. membina suasana belajar. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian.ask. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.memudahkan pemahaman. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 2 . menyediakan environment belajar.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu.

. Kekukuhan dan boleh diguna selalu. relevan serta mudah difahami.Menghasilkan bahan bantu. . 3 . .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan.Menentukan bahan dan teknik . i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Mengambil kira bilangan yang mencukupi .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Mengambil langkah-langkah keselamatan . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. . Persembahan menarik dan kemas. Cuba lakukan latihan ini.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. . dilekatkan. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. disandarkan atau diedarkan.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .

Peralatan lain: palet. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. bekas air. kertas kartrij……. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Bahan: warna air atau warna poster. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. kertas surat khabar sebagai alas 4 . kain lap. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual..

kacang.kad sisipan.meja.tiang..papan flannel.roda.papan tulis. gambar rajah. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.tiket.cermin.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja……. Contohnya: Jadual.penyusunan grafik. Contohnya : Bola.daun.kasut.kotak tisu.beg.sikat.cawan.senarai.kerusi.bakul sampah.bunga.kad separuh bulatan.….papan gulung.almari raket.petikan rencana………….rumpu.gula-gula.kad huruf dan angka.bata.rambutan. Bincang bersama rakan anda.penyapu. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 5 . (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid. jam.kad perkataan dank ad ayat.kek harijadi.kotak ubat gigi.baju.carta. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.botol.batu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. 6 .

ask.com/pictures B C http://images.ask. 7 .com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. berdasarkan gambar di atas.

Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 3. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. 4. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 2. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 8 . Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. 5. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. 6.

Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. http://images. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. 7.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah.ask.com/fr?q=art+studio&desturi 9 . Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.

Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Sebagai contoh. alat seperti berus.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.ask. 10 . pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.

:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Umpamanya . kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. 11 . kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Dengan demikian. Sebarang kerosakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan.

Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. 2. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 12 .

Jelaskan. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. 13 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 14 .

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. 15 . Cuba anda membuat analisis.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 16 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan. panduan .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 17 Pendidikan Seni Visual. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.

3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 18 . inventori dan penyimpanan.2 Hasil Pembelajaran 3. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.etika dan tanggungjawab. etika dan tanggungjawab. panduan keselamatan.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.2. inventori dan penyimpanan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 19 .

ia merupakan persekitaran murid. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. 20 . pengorganisasi prosedur dan sumber.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 21 Tingkap .

Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.3 Zon-zon kerja tertentu 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 22 . Selain hasil kerja pelajar. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.

Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Justeru. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. 2001). Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. pencahayaan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. 23 . Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. zon kerja dan stor penyimpanan. Oleh itu. bahan pameran khas. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. papan bulletin.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar.

Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Di samping itu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 24 . Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 25 .

“Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Ekoran itu.” Jali bentangkan idea kedua. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Hari ini. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. 26 .5 Situasi Pada awal tahun. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. satu undian pun berlangsung. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV.

kegemaran. melayari internet atau alat multi-media yang lain. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. aktiviti mengikut stesen atau litar. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. penyempurnaan tugas. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Penyempurnaan tugas.  Keselamatan dan perlindungan. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. interaktif dan sebagainya. dan kebisingan yang keterlaluan. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. kontek sosial. bahan manipulatif. mengkaji. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. buku kerja. Misalnya. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. dan latar belakang mereka. Identifikasi simbolik. identifikasi simbolik.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. kamus dan buku istilah. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. puzzle. Keseronokan. Pertumbuhan dan perkembangan. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. Namun. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. menguji dan menemui sesuatu yang baru. memerhati. 27 . Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Oleh itu. pencapaian. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Kontek Sosial. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3. 28 .6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

1 1.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Jemaah Nazir Sekolah.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. (2004).35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.3 No.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. 29 .9 0. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.5 1. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.1 0. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. Skor 3 4 % 2 1 5. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. Sekolah: Pernyataan standard. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.5 1.

Pada peringkat ini. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. motivator dan inisiator.2.1 1. peranan guru PSV. pembimbing.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. pemudahcara. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. kepentingan perkembangan kurikulum. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia.2. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 1 PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR. anda seharusnya boleh menjelaskan. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. huraian sukatan pelajaran. 1. konsep 5P. objektif kurikulum. 1. mengaplikasi. pemudah cara.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . pembimbing. 1. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. menghayati. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Penekanan diberikan kepada matlamat. motivator dan inisiator.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Devi. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. lalu memarahi Devi. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Hari ini. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Aktiviti 1 3 . Saci terjaga dalam keadaan terkejut.

tingkahlaku dan masa. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. dan cekap mengajar. ibu bapa. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. 2009). Selain itu.    Peribadi. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. Menurut Mc Ewan (2001). Intelektual. budaya dan subbudaya. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat 4  . dan prihatin terhadap kebajikan murid. sederhana. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Berunsurkan pengajaran. rakan sejawat. Dengan kata lain. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. kebolehan memotivasi murid. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. lemah. berunsurkan pengajaran. Proaktif. dan intelektual. ruang dinding dan lantai). terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. serasi dengan norma masyarakat. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. meneroka sesuatu. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Oleh demikian.  Positif. iaitu: Positif. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Proaktif dan Bersifat Pencegahan.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. dan murid-murid). Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Sebaliknya. Choong 2009. mentelaah. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca.bersemangat untuk mengajar.

kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. peka. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. dan sebagainya. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Berani menghadapi cabaran. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. Untuk itu. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. mudah didampingi. luwes. dan sebagainya. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. ceria. dan melayan murid-murid sebagai individu. Mencegah lebih baik daripada merawat. tegas. Pencegahan. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. bermotivasi. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. Untuk tujuan itu. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. bersifat kecindan. terurus. bersistematik. bersemangat. bersikap positif. pemikiran reflektif.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  yang diperoleh. berupaya menyesuaikan diri. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. Dengan berpandukan pengalaman lalu. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. berempati. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. mempunyai kesedaran. pemindahan pembelajaran. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. berilmu. Untuk tujuan itu. fasih. adil. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. 2009). boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. 5  . sifat keterbukaan terhadap maklum balas.  Kualiti Peribadi. rasa rendah diri. mengikut jantina yang sama. jelas. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. Merujuk contoh tadi. Perekabentuk kebolehan murid-murid.

(iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. Dalam konteks pendidikan Islam. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. Atas hakikat ini. rakan dan jurulatih.1993). melaksana. kewibawaan dan komitmen guru merancang. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Penghayatan Dan Amalan Nilai. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib. Keterampilan. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. mengurus. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 6 . Tonggak Dua Belas. Dengan kata lain. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. 2. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Bagi memudahkan penghayatan. persepsi. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. Di samping itu. Berdasarkan petikan di atas.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. Dalam konteks guru-guru di negara ini. fasilitator dan kaunselor. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran. saling membantu dan berkongsi fikiran. mari kita selesaikan masalah di bawah ini. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Menyedari hakikat ini. Seterusnya. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Dengan demikian. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam 8 . Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu.

Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. 9 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. hujahan. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah  E-melkan dapatan. pandangan.

10 . 2. penyimpanan dan rekod stok. 2. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok.2.2. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan.2. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab. 2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.2 Hasil Pembelajaran 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.4 KANDUNGAN 11 .

http://images. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.ask. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. 12 . cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.

membina suasana belajar. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. menghilangkan kebosanan. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 13 .com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. - Menjelaskan konsep. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir.memudahkan pemahaman. menyediakan environment belajar.ask.

Kekukuhan dan boleh diguna selalu. dilekatkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.Menghasilkan bahan bantu.Mengambil kira bilangan yang mencukupi .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan.Menentukan bahan dan teknik . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. Cuba lakukan latihan ini. relevan serta mudah difahami.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. . Persembahan menarik dan kemas. . . disandarkan atau diedarkan.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . .Mengambil langkah-langkah keselamatan . 14 . . i) Prosedur penyediaan bahan bantu.

1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.. kertas kartrij……. kertas surat khabar sebagai alas 15 . bekas air. Bahan: warna air atau warna poster. kain lap.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Peralatan lain: palet.

kacang. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 16 .kek harijadi.kasut.almari raket.kerusi.rambutan. gambar rajah. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.papan flannel.beg.kotak ubat gigi.bakul sampah.papan gulung.carta.….kad perkataan dank ad ayat.rumpu.kad huruf dan angka.tiang.senarai.papan tulis.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….tiket.kad sisipan.penyapu.bata. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.penyusunan grafik.cawan.bunga.kad separuh bulatan.roda.sikat.meja.kotak tisu..petikan rencana………….botol.batu.baju. Contohnya : Bola. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.gula-gula. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.daun.cermin. jam. Contohnya: Jadual. Bincang bersama rakan anda.

17 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

ask.com/pictures B C http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.ask. berdasarkan gambar di atas. 18 .com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 6. 2. 4. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 5. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. 3. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 19 .

7.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. http://images. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah.ask. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan.com/fr?q=art+studio&desturi 20 . Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.

com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.ask. 21 . alat seperti berus.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. Sebagai contoh.

Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Sebarang kerosakan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Umpamanya . ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Dengan demikian. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. 22 . kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.

Beri komen anda dengan hujah yang relevan. 2. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 23 . Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Jelaskan. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. 24 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 25 .

Aktiviti 2. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. 26 . Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Cuba anda membuat analisis. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 27 .

Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan. panduan .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 28 Pendidikan Seni Visual.

Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.2 Hasil Pembelajaran 3. etika dan tanggungjawab.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 3. panduan keselamatan.2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 29 Susun Atur Bilik PSV . inventori dan penyimpanan.etika dan tanggungjawab. inventori dan penyimpanan.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. 3. 3. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 30 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. 31 . mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.ia merupakan persekitaran murid. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. pengorganisasi prosedur dan sumber.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 32 Tingkap .

cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 33 .1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Selain hasil kerja pelajar.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.

Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Oleh itu. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Justeru. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. pencahayaan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. zon kerja dan stor penyimpanan. bahan pameran khas. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. 2001). kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. papan bulletin. 34 .

Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 35 . Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Di samping itu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 36 .

Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. 37 . jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.5 Situasi Pada awal tahun.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Hari ini. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar.” Jali bentangkan idea kedua. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. satu undian pun berlangsung. Ekoran itu.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.

     Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Keseronokan. memerhati.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. mengkaji. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Misalnya. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. pencapaian. dan kebisingan yang keterlaluan. interaktif dan sebagainya.  Keselamatan dan perlindungan. kamus dan buku istilah. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. dan latar belakang mereka. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. 38 . Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. buku kerja. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Identifikasi simbolik. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. melayari internet atau alat multi-media yang lain. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. puzzle. penyempurnaan tugas. menguji dan menemui sesuatu yang baru. Penyempurnaan tugas. kontek sosial. identifikasi simbolik. aktiviti mengikut stesen atau litar. bahan manipulatif. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Pertumbuhan dan perkembangan. Namun. Kontek Sosial. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. kegemaran. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Oleh itu. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal.

6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 39 .  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

Skor 3 4 % 2 1 5.3 No.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.1 0. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. (2004). Jemaah Nazir Sekolah. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.5 1. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.1 1.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. 40 .9 0. Sekolah: Pernyataan standard.5 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.

L. Jemaah Nazir Sekolah.(2003). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Pustaka Delta Pelajaran Sdn. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.K. sekolah: Instrumen pemastian standard. Abu Bakar ( 1992 ). KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. K. Jemaah Nazir Sekolah.: DBP. KBSR. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. (1998). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.L.: DBP.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Abu Zahari b. Psikologi Pendidikan Untuk Guru. K. (2009). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Standard kualiti pendidikan Malaysia. (1985). Choong Leong Keow. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Sekolah: Pernyataan standard. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.: Kumpulan Budiman Sdn.: DBP. K. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah.7/1995 iv.L.7/1994 iii. (2004).7/2001 40 . Standard kualiti pendidikan Malaysia. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual.Bhd. Selangor Darul Ehsan. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia.KBSR. Kementerian Pendidikan Malaysia.4/1986 ii. KBSR.L. Bhd.

Fine Art. Art & Design. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD.com. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: B. ZAKARIAH ABD.Hons (Seni Halus). UM Dip.A.UM CIK LIM HUEY KHING Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia lhkhing@yahoo. Petani Kedah Darul Aman No.A. UiTM Diploma Pendidikan Seni (ATD).A. USM Sijil Guru Khas Pendidikan Seni. Hp : 013-5092118 jeff_ipsah58@yahoo. USM B.(Sosiolinguistik).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA Dr NORIATI BINTI A.A. MPIK Sijil Asas Perguruan. Hons. MPSAH Pengalaman: Timbalan Ketua Jabatan 1 tahun Pensyarah Pendidikan Seni Visual 7 tahun Pensyarah Sambilan Seni Halus USM 3 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Sekolah Menengah 18 tahun 41 .com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: Sarjana Pendidikan.(Geografi & Bahasa Melayu). JAAFAR BIN MAHMUD Pensyarah Kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. Petani Kedah Darul Aman zag_4737@yahoo. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). GHANI Timbalan Ketua Jabatan PSV Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.my Kelulusan B. Hons. UiTM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual 23 tahun Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual 5 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Pendidikan Seni Visual Menengah 5 tahun EN. UM B.USM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual :15 tahun Ketua Unit Pendidikan Seni Visual: 14 tahun Guru Pendidikan Seni Visual & Matematik : 8 thn Pegawai Kurikulum : 7 tahun EN.

UPSI B. Art & Design. MPTB Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual Pensyarah Sambilan Seni Halus USM Pensyarah Sambilan OUM Guru Sekolah Menengah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 41 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA PN.A. MUSA Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan Seni Visual. NORHAYATI BT. Petani Kedah Darul Aman Asatie5785@yahoo. UiTM Diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah.

4. specifications of the syllabus.. KBSR Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 2. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. objektif kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. the importance of curriculum development. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Sinopsis Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. management of outdoors and indoors activities. kepentingan perkembangan kurikulum. peranan guru PSV. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P. the roles of the PSV teachers.Pro Forma Kursus Program Pengijazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) (Pendidikan Seni Visual . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Penekanan diberikan kepada matlamat. huraian sukatan pelajaran. Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). resource and teaching aid management. 1 . pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 3. 5. konsep 5P. the 5P concept. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1.

Almari Pameran  Panduan keselamatan  Etika dan tanggungjawab  Inventori  Penyimpanan 9 2 .Penerapan nilai murni .Penyerapan pengetahuan . kumpulan dan aktiviti kelas  Aktiviti dalam bilik darjah  Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid  Susun atur bilik PSV .Pengayaan .Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM  Pembimbing  Pemudahcara  Motivator  Inisiator Jam 9 2 9 3 9 4 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Strategi Penyampaian dan Penilaian Peranan Guru PSV  Pengurus .Para Gantung .Penggabungjalinan kemahiran .Pemulihan Huraian Sukatan Pelajaran PSV  Tahap 1  Tahap 2 Sukatan Pelajaran PSV  Matlamat dan Objektif  Organisasi kurikulum PSV  Kandungan.Susunan perabot .Sinki dalam dan luar Bilik .Tempat Pameran Hasil kerja .  Aktiviti individu.Tajuk 1 Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR  Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia  Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR  Kepentingan Perkembangan Kurikulum  Konsep 5 P dalam KBSR .

(2003). 3 . sekolah: Instrumen pemastian standard. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah. Sekolah: Pernyataan standard. Kementerian Pendidikan Malaysia.K .K.Peralatan kekal . (1998). (1985). Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Edaran Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku panduan pembelajaran luar bilik darjah. K.L. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR. (2003).: DBP. (2003). Pusat Perkembangan Kurikulum.L. Standard kualiti pendidikan Malaysia. KBSR. K. KBSR.: DBP Rujukan Tambahan Freeland.Peralatan tidak kekal  Panduan Keselamatan  Etika dan tanggungjawab Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR  Pendekatan Apresiasi KBSR Jumlah 9 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jemaah Nazir Sekolah. K.: DBP.5 Kajian Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar  Rekabentuk dan proses menyediakan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan  Penyimpanan dan rekod stok . Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.: DBP.L. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. (2004).: DBP. Jemaah Nazir Sekolah. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. USA : Delmar Thomson Learning. Kementerian Pendidikan Malaysia.L.(2005).& Hammons. K.KBSR. KBSR.L. Standard kualiti pendidikan Malaysia. (2003). Curriculum for integrated learning – A lesson-based approach. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual.K. Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. (2000). (1998). Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual.

7/2001 4 .4/1986 ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1995 iv.Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 iii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.