KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk 1 Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan Tajuk 2 Kreativiti, Estetika Dan Ekspresi Visual 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan

MUKASURAT
i i iv v vii viii 1

16

Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

37 40 41 42

Kemaskini 1 Disember 2009

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun

meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini.

vi

mengumpul maklumat. vii. Oleh itu. memproses maklumat. pengalaman profesional dan juga sumber internet. pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT dan Online Learning(OLL). Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. ii. dan mengaplikasi maklumat. Pengetahuan kandungan dan pedagogi sentiasa dinamik dan bertambah. Pelajar diminta memahami konsep. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. i. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. iii. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. rakan sekerja. vi . iaitu pada pensyarah. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. iv. bahan rujukan. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. Selamat maju jaya.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. v. vi.

Antaranya adalah seperti berikut Laporan Razak. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk menganalisa struktur sejarah serta mengupas perkembangan kurikulum PSV semasa zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. v . Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajukdalam kursus ini. Modul ini mengandungi DUA tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Sukatan Pelajaran PSV KBSR (Topik 1dan 2 dalam proforma). (Sila rujuk . Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Tajuk 2 – Huraian Sukatan Pelajaran PSV (Topik 3 dalam proforma). Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk yang memerlukan guru membuat persediaan dari aspek pembacaan dan pencarian maklumat . Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka.PENGENALAN Kursus PSV 3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. latihan lebih menjurus kepada pembelajaran ISL. Penyata Barns. Analisa tersebut bertujuan bagi membantu guru agar dapat memahami corak perkembangan struktur kurikulum PSV yang berubah dari masa hingga ke semasa. Berbeza dengan modul sebelum ini.Agihan Tajuk). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Guru perlu meneroka maklumat melalui carian laman internet serta rujukan yang berkaitan.

AGIHAN TAJUK(PSV3104) Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. 6 0 6 6 Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar 0 6 6 7 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 0 3 3 8 Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid 3 0 3 Jumlah keseluruhan 30 15 45 vi . Tajuk/Topik Modul (jam) 0 Jum. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. Jam 9 1 Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR 2 Sukatan Pelajaran PSV 3 0 3 3 Huraian Sukatan Pelajaran PSV 9 0 9 4 Peranan Guru PSV 0 6 6 5 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) 9 Bil.

kreatif. kritis. KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran  Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain 1 .  HASIL PEMBELAJARAN  Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV).(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 1 PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR  SINOPSIS Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Selain itu. Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR    Mengaplikasikan konsep 5P.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.0 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia Sebelum Merdeka Awal Merdeka Sekarang Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Transisi merentasi kurikulum PSV t i k ik l Pendidikan Institusi Penerbitan Penubuhan kelab seni Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual 2 .

3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran Lukisan adalah mustahak memerhati alam” yang didapati darinya. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul. Menganyam dan berkebun. penanam padi dan nelayan.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan. dari jam 8. untuk mewujudkan segelintir pemuda Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan. dan ia menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun.00 pagi hingga 12. Senaman.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan. Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R. sains pertanian 1. 1. Ilmu Alam.kerja mandur. Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu. Ilmu Kira-kira.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia 1.O. Kesihatan. yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu. Lukisan. kerana ia hanya akan menimbulkan kesulitan nanti 1. Memberi pelajaran 3 .Winstedt 1. Kesihatan.1 Laporan Winstedt.Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Sejarah Melayu. dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan.

Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan Pertukangan Tangan.10 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. Hal Ehwal Tempatan. Tata Rakyat. 1.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. Tawarikh.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru. Sains. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. Dari kurikulum. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. 1. Mengadakan pendidikan agama Islam. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Matematik. Pendidikan Jasmani dan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. Ilmu Alam. 1. matlamat. pendekatan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Jawi. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 1. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. objektif. Lukisan dan lain-lain.Pendidikan Agama Islam. Lanjutan itu.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. 1. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan 4 .

keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. keluarga. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. 1. Melalui dasar baru ini. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. selaras dengan hasrat FPK.14 Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. kritis. masyarakat dan Negara.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. objektif. menghargai keindahan alam persekitaran. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. pendekatan.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) (c) (d) 1. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.12 Kini. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. serta aprisiasi 5 . 1. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. 1. matlamat. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK.11 Selepas merdeka. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif.13 Dalam KBSR. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan.

1. 6 .1996) 1. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. estetika dan kraetiviti. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. seni dalam kehidupan dan persekitaran. 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) aspek seni.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. 1.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. (Mazlan Mohamad. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti.

Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan. Said Hj. (b) Lukisan.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli 7 . Hussain dan Idris Hj. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. dan (c) Projek Penghasilan Karya   Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan. Aspek Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan b) Kelahiran Institusi Seni 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. pertanian dan pertukangan. Anatara tokoh seperti Mohd. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual.

Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. Othman Mansur. pedagogi pendidikan Seni. Seni tekstil. Seni reka tembikar. Seni reka industri. Seni logam. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. sejarah seni.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. Seni tekstil (batik). Selain itu. Mereka telah menanamkan semangat yang 8 .6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. Redza Piyadasa. Kaunseling dan kerjaya. sambungan kerja tahun pertama. Tahun Kedua. Perkakasan tidak banyak dan mudah. Chong Kam Kau. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. Yeoh Jin Leng. 1. Tahun Ketiga. Pendidikan jasmani. Cheong Lai Tong.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Lee Joo For. grafik. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. Aspek-aspek kepakaran seni halus. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Redza Piyadasa. Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an).2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. Seni arca. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bahan-bahan mudah didapati. Anthony Lau. Seni reka fesyen. Seni seramik. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid. Seni grafik. logam. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan. 1. Seni halus. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Seni reka kasut. Jamal. Seni foto. Latihan praktikum. Jolly Koh.

Zakaria Awang. arca. Bayu Utomo. Menawarkan kursus grafik.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. dan Reza Piyadasa. sejarah seni.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir.   Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. Seni Muzik dan Seni Halus. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 . kritikan seni dan teori-teori seni. 1. Zakaria Ali.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an. fotografi.

2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1.04. adat resam. Kelas Arca – Idris Salam.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1. Pada 21.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni. Puan P. Abbas. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal.54 hingga 29. Hossein Enas.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan. Pengerusi : Hoessin Enas.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd.04.N.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1. Lim.6 1957.3 1951-Wednesday Art Group. 10 . Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. Davies.G. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran. kebudayaan dan kerjaya. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1. Peter Harris 1. 1. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. Cetakan lino. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. tongkat dan sebagainya.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara. 1. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni. 1.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1. 1. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil.O. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St. Ilustrasi figura. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell.4 1932-Buku Craft Work. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan.W. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama .5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr.1 Buku Teks-1925-R. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan.Olaguera. Cetakan stensil. almari buku. Pulau Pinang. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan 11 . Xavier Institution. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi.T. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan. d) Penerbitan 1.

Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan. hoki dan volleyball. 12 . ingatan.T.8 1990-Geometrical Drawing Part 1. Diterbitkan oleh Donald Moore. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. Corak . Membuat gambar. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College. 1. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak.6 1957. Singapura) dan W. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya.7 1958. Singapura. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. menyuburkan kuasa-rasa.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria. 1. Singapura). rekaan.The Art Paper. Selain itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) permainan bola sepak. Latihan 3   Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu.

dan negara. Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. mayarakat. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. menghargai keindahan alam persekitaran. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. 1. perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. keluarga. kritis. reka bentuk. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan alam kehidupan selepas persekolahan. teknologi. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. 3. beberapa kemahiran generik. 13 . Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2.

menghargai keindahan alam persekitaran. kritis. 14 . dan negara.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual  Pengertian PSV . keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. kreatif.  Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. masyarakat. keluarga.  Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.

 Pengetahuan sedia ada murid  Benda yang konkrit  Minat. pergerakan. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . dan  Mencetus idea dan imaginasi ii. dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah. Semasa menyediakan aktiviti. dan aksi. bunyi. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria. Aktiviti penerokaan 15 . Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. kecenderungan dan latar belakang murid  Bahan.

penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. Semasa menyediakan aktiviti. variasi dan kemungkinan lain. mencari alternatif. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. suaikenal dengan bahan. jalinan. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . murid senang dan ingin mmencuba. langkah dan proses membuat. dan Penyampaian kandungan subjek.  Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. 16 . iii. bebas daripada jawapan tetap. idea. halbenda dengan bentuk hasil. warna. Amalan tertib kerja.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Tatacara. ton. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. Apresiasi Seni Visual secara mudah. Semasa menyediakan aktiviti mudah. cuba mencuba. rupabentuk dan bentuk. Keselamatan semasa bekerja.

  Tindakan susulan. analisis. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. interpretasi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan  Nilai. penghargaan dan refleksi diri. Perasaan. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. alat bahan dan teknik. Kemahiran perlakuan.   Nilai patriotisme dan nilai murni lain. dan  Kritikan seni: huraian. dan penilaian 17 .  Nilai. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. dan mencintai alam kehidupan. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan.

2 : Carta Organisasi Kurikulum 18 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat Carta 2.

3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 19 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Carta 2.

Mohd Johari Ab. seni visual. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya. komplek kraf dan lain-lain. pasar seni. kajian tempatan. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa.Hamid. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. sejarah.3 3.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. 20 . geografi.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium.1 3.2 3. galeri. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut. Ertinya. bazar. undangundang. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan. matematik.

penerapan nilai murni dan pengayaan. penyerapan pengetahuan.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 21 . Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR. iii. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. Hasil Pembelajaran i. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.

Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 22 . PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI  PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai  PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh  Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan. guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. iii. ii. Oleh itu. murid menjadi lebih ceria. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan      Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif.

Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. sifat ingin tahu. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. Kedua. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. Pertama. kumpulan dan juga masyarakat. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 23 . ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. dan antara pelajar dengan guru. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. daya kreativiti. rohani. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. Dari sudut sosiologi.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. sosiologi dan pedagogi. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. Bagi pendidik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. emosi.

Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. rohani. emosi dan jasmani. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 24 . Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. Manakala dari sudut pedagogi. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Dalam KBSR. kemahiran. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.

keupayaan. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. berkesan. dan minat murid-murid. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahirankemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. dan bermakna. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti :  Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran 25 . bakat. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. sama ada dalam mata pelajaran. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu.

Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)   Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. Dalam mata pelajaran Matematik. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: Diamlah wahai adik 26 .

Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Contohnya. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran iii. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. 27 . menulis dan mengira. iv. Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran ii. Walau bagaimanapun. v. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Ciri-ciri Penyerapan : i.

Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. nilai yang positif ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2. Yeast is added to make tapai”. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. Pendekatan eksplisit 28 .Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. It is made from glutinous rice or tapioca. nilai kemanusian. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. ketuhanan dan sebagainya.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

: : Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Selain itu. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan. Oleh yang demikian. cara menjaga kebersihan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. bermatlamat. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. Contohnya. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. berbau harum. iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. Contohnya dalam topik pengurusan diri. Aktiviti ini memerlukan 29 . dan sentiasa berada dalam keadaan segar. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. bangun pagi dengan gosok gigi.menyikat rambut dan berpakaian kemas. arahan. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah.mandi.

ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tahun 5 30 . beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Selepas aktiviti pemulihan. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. lisan atau bertulis. Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. pascaujian dijalankan secar pemerhatian.

satu penggal. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif 31 .Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan.muzik dan pergerakan binatang tersebut.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Topik Sub Topik : : Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan. contohnya setelah satu semester. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul.

  Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik. Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6. 32 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. strategi. tahun 1 hingga tahun 3 (1) dan Tahap 2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 2  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV SINOPSIS Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara.  HASIL PEMBELAJARAN  Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan. strategi. sumber pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian Sukatan Pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV  Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1.  Mengaplikasi pelbagai pendekatan. tahun 4 hingga tahun 6 (2) 1 .

rakyat Malaysia. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. memelihara satu cara hidup demokratik. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bertanggungjawab memberikan masyarakat. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2. emosi. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. berketerampilan. MAKA KAMI. dan negara.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.0 Rukun Negara BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. 2 .

Murid di sekolah rendah keseluruhannya adalah kreatif. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka dan ekspresi diri. masyarakat dan negara. ekspresif dan aktif. menghargai keindahan alam persekitaran. membuat penilaian dan menyatakan idea membantu murid membina mengenali cita rasanya sendiri. Kegiatan pemikiran. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta pada kaitannya dengan mata pelajaran lain.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. keluarga. Pengalaman ini penting kerana ia keyakinan diri. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.0 Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. seni sastera. visual. seni tari dan seni mempertahankan diri. 5. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 3 . 4. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau peluang kepada murid memupuk minat. memperkembang keperibadian. imaginasi dan daya pemikiran.0 Pendahuluan Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.0 Objektif Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis.

Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. yakin diri.0 Tumpuan Pendidikan Seni Visual Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. 6. Memupuk nilai-nilai kerjasama. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. dan bertanggungjaw ab 8. 4. pemerhatian secara aktif interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam 4 . cermat dan selamat 7. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. 5. c. 3. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 6. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. kreatif dan meyeronokkan. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. disiplin diri. d. kritis. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9.

Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. lakonan. nyanyian. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dan objek buatan manusia. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. c. 5 . cerita. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. karangan dan puisi. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. b. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.

Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: Aras Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi. nilai patriotisme. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. 6 . Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.0 Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perinciankurikulum dari tahun 1 hingga 6. pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Tujuannya ialah untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Di samping itu. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. Aras ini harus dicapai oleh semua murid. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang. Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. nilai kebersihan dan kepekaan. 7.

Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. law atan dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 Penggunaan alat. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. alat dan bahan. Pembelajaran Akses Kendiri. Kajian Masa Depan. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid. bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat kreatif 8. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalama pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. Belajar Cara Belajar. 7 . Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai. pengalaman dan pemerhatian murid. Pembelajaran Kontekstual. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan. nyanyian. Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. penumpuan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT). sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. kemampuan. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. puisi. karangan. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman. Konstruktivisme. simulasi. muzik. imaginasi. kebolehan.lakonan.Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian.

penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Secara tidak langsung. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. dan penulisan. Selain daripada itu. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Tahap kreativiti murid juga dapat di 8 . Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. guru juga harus merekod pencapaian murid. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian sekolah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 9. penilaian yang fleksibel. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. psikomotor dan afektif. amalan murid serta memerhati penglahiran kesan melalui emosi dan perasaan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid.0 Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. lisan dan interaksi. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. iaitu pemerhatian. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Selain daripada itu. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara.

Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. perbincangan. kuiz. interpretasi. keaslian. kreativiti dan kemasan. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan. 9 . fungsi. bercerita. temubual. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. lakonan dan nyanyian. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. puisi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) pemerhatian. kemahiran. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. sumbangsaran.

kekemasan. idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. Memilih. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 2. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. Menyatakan perasaan. 10 . 4. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. 7. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. membuat binaan dan kraf. Mengambil bahagian dalam kegiatan Seni Visual dengan perasaan gembira. Menghayati benda yang dilihat. 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 10. 8. 5. berkeyakinan diri. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. memadan. mencorak. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. 6.

laluan air. kesan tayar dan tapak kasut di atas permukaan tanah atau pasir dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. 11 . menekap memotong menampal mencantum menyusun gambar ii. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara: a. Aras 2 i. siput. a. iii. Aras 3 i. Menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan dipersekitaran. c. nipis. e. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah. Memerhati kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan anai-anai. d. Menggambar Asas menggambar Aras 1 i. ii. b. Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. dalam. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri. ketam. Mengumpul hasil kerja. cetek.

c. b. f. f. ii. Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti: a. Memahami konsep motif. memotong melipat menggunting menampal menekap mencarik atau mengoyak menyusun 12 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) putus-putus. e. lakaran gurisan gosokan garisan tekapan atau surihan kolaj 2. g. e. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak Aras 1 i. c. dan bengkangbengkok. Aras 2 i. b. lurus. g. d. Menghasilkan motif secara gurisan dan garisan dengan spontan. d.

i. Cadangan teknik seperti: a. Mengumpul hasil kerja. Mengetahui dan bermain dengan bahan yang mudah dibentuk seperti: a. iii. g. d. h. e. f. b. Membentuk dan Membuat Binaan Asas membentuk dan membuat binaan. Menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati dipersekitaran. capan lipatan dan guntingan gosokan tekapan kolaj gurisan titisan lakaran cetakan 3. c. tanah liat plastisin 13 . b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. ii. Aras 1 i. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. c. ii. i. g. b. b. Mengumpul hasil kerja. melipat menggunting mencantum Aras 3 i. binaan mudah hiasan diri (ornament) topeng mata origami mudah Cadangan bahan seperti: a. e. Menghasilkan bentu mudah dengan: a. h. d. b. f. c. iii. botol plastik tin kotak kadbod gabus / tudung botol klip kertas plastisin tanah liat kertas warna 14 . d. Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah yang kreatif. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. c. Cadangan teknik seperti: a.

mewarna memotong menganyam membuat imbangan menghias bahan lembut secara gurisan dan tekanan. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan kraf secara: a. b. anyaman mewarna wau tembikar gasing mudah resis Cadangan bahan gantian seperti: a. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. e. Mengetahui nama kraf tradisional. d. e. b. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada kraf tradisional Aras 1 i. kertas warna kad manila kotak 15 . membentuk bahan lembut dengan picitan Cadangan teknik seperti: a. Aras 2 i. b. f. ii. c. d. c. c.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4.

Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. alat. Menghasilkan kraf mudah dengan menggunakan pelbagai teknik secara kreatif.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. ii. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. 2. 16 . e. majalah plastisin Aras 3 i. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. b) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan.

menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Meningkatkan minat. 6. Menggambar Aras 1 i. 7. Memilih. 5. bahan. disentuh. Menghayati benda yang dilihat. 4. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. kekemasan. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visual. 17 . Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. 8. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. berkeyakinan diri. dan kraf. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. ii. memadan. membuat binaan. mencorak. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. Mengetahui dan mengenalpasti alat. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. daya kreativiti.

g. ii. iii. Cadangan teknik seperti: a. Mengumpul hasil kerja. i. b. Aras 3 i. c. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. f. dan bahan kering. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. e. 18 . Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak dan rekaan. h. minyak. d. Aras 1 i. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. stensilan kolaj gurisan lukisan gosokan capan catan resis cetakan 2. Menggunakan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air.

Mengumpul hasil kerja. ii. 19 . Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. i. Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan. Cadangan teknik seperti: a. g.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. c. dan teknik. d. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat. f. iii. Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. bahan. b. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. Mengenali dan membezakan bentuk organik dan geometri. ii. e. Aras 3 i. Aras 1 i. garisan dan gurisan resis lukisan capan golekan kolaj stensilan lipatan dan guntingan cetakan 3. h.

b. d. c. h. e. a. f. f. c. b. e. memotong mencantum menampal menghias menyusun Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. e. hiasan diri (ornament) boneka mudah model bekas lipatan kertas (origami) topeng muka Cadangan bahan seperti: a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. d. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan binaan. Menggunakan bahan kutipan dan objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran: a. b. d. c. g. ii. kad manila kotak manik kulit telur bola ping pong kertas warna kapas batang ais krim 20 .

4. e. Aras 2 i. iii. a. g. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. Menghasilkan binaan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan menggunakan pelbagai alat . Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah. Membuat pameran dan persembahan hasil kerja. bahan. Aras 1 i. c. dan teknik secara kreatif. b. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. batik wau gasing hiasan diri (ornament) tembikar anyaman/kelarai portfolio mudah 21 . ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. d. Mengumpul hasil kerja. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada beberapa motif dalam penghasilan kraf tradisional. f. ii.

Mengumpul hasil kerja. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. Memilih. membuat corak dan rekaan. 22 . membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. 3. menyusun. memadan. iii. e. b. kertas kad manila krayon lidi plastisin kertas warna warna air kertas majalah Aras 3 i. 2. g. c) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 Objektif: Pada akhir Tahun Tiga murid dapat: 1. Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan flora atau faun secara kreatif. dan memanipulasi bahan secara kreatif.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Cadangan bahan seperti: a. ii. dan teknik dalam kegiatan menggambar. f. bahan. c. Meneroka pelbagai alat. h. d. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.

bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan. ketelitian. berkeyakinan diri. Menggambar 1. kebersihan. bahan. Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan Seni Visual. Aras 2 i. Menghargai hasil ker ja sendiri dan rakan. 6. Memilih dan menggunakan alat. Menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. 7. dan mengutamakan keselamatan. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. ii. kekemasan. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. 23 . 5. Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Aras 3 i. Aras 1 i. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 1.

g. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. ii. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak. j. resis dan gosokan 2. m. 24 . l. d. Membuat Corak dan Rekaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. Aras 1 i. c. e. h. i. f. k.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a. stensilan montaj capan catan kolaj resis lukisan gurisan tekapan cetakan montaj catan kolaj Bil Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. b. Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak.

ii. b. bahan. g. dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Membentuk dan Membuat Binaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat. bahan. e. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. d. iii. Aras 1 i. c. ii. 3. h. dan teknik. i. 25 . f. cetakan capan ipatan dan guntingan tarikan tali gurisan kolaj stensilan tekapan catan Aras 3 i. Menyediakan dokumentasi mudah dalam portfolio. Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai alat. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. a.

Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. f. kotak kad manila penyedut minuman kertas warna tin / botol klip kertas Aras 3 i. e. Menghasilkan binaan dengan teknik luakan dan tambahan. b. e. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan. d. c. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 26 . Aras 2 i. b. a. arca bekas model topeng serkup asemblaj alat muzik penindih kertas Cadangan bahan seperti: a. f.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) ii. Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. g. ii. c. bahan dan teknik secara kreatif. d. iii.

Memahami motif flora dan fauna. a. Mengenal Kraf Tradisional Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja. Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan. d. g.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. c. d. g. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. f. ii. e. h. ii. batik wau gasing anyaman tembikar hiasan diri (ornament) alat pertahanan diri Cadangan bahan gantian seperti: a. c. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas. b. Aras 1 i. kertas plastisin kad manila tutup botol klip kertas penyedut minuman kadbod benang 27 . b. e. f. Aras 2 i.

kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi 2.1. Meneroka motif.1 BIDANG MENGGAMBAR        Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik Ia juga menekankan perkembangan imaginasi. fantasi dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. ii. iii.2.1.2 Kepentingan Menggambar  Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan.2 HURAIAN AKTIVITI TAHAP 2 – Tahun 4. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir 28 . Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional. bentuk.2.2.1 Tujuan Menggambar  Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar  Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Menggambar beradasarkan tema pengalaman. tapak kaki manusia.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. 2.5 dan 6 2.

2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN  Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain  Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada manamana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. kraf dan sebagainya.2.  Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. lukisan. nyanyian dan cerita 2.2. lakonan. garisan.1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Pada peringkat seterusnya murid dapat menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan.2.1.  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. gosokan dan kolaj  Di tahun empat. puisi. kreativiti dan ekspresi diri. adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2.3 Kegiatan-kegiatan menggambar              Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster 2. susunan dan kesannya.  Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan  Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.  Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna. bahan dan kegunaannya. 29 .4 Apresiasi Menggambar  Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi.  Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan.

2.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan  Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran  Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan.2.2.2. Huraian Sukatan Pelajaran.2 Corak terancang secara: Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj kaligrafi 2.  Antaranya melalui kegiatan seperti: 2. KPM. 2002) 30 .1 Corak tidak terancang secara: Pualaman Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan 2. PPK.  Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu  Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang.2. peragaan dan lakonan (KBSR.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 31 .

melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. pemudahcara. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. 1. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. pembimbing.2 Hasil Pembelajaran 1. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. pemudah cara.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. anda seharusnya boleh menjelaskan. mengaplikasi. pembimbing. menghayati.2. motivator dan inisiator.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . 1. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. motivator dan inisiator.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU 1.2.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. Pada peringkat ini.1 1.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Hari ini. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Aktiviti 1 Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada 3 dua tahap berikut: . salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Saci spontan keluar dari bilik darjah. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. lalu memarahi Devi. Devi.

Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. Selain itu. berunsurkan pengajaran. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Proaktif. dan sebagainya. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif.    Peribadi. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Menurut Mc Ewan (2001). Merujuk contoh tadi. 2009). budaya dan subbudaya. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. kebolehan memotivasi murid. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. lemah. ibu bapa.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Berunsurkan pengajaran. Dengan kata lain. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. mentelaah. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. ruang dinding dan lantai). “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. meneroka sesuatu. Oleh demikian. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. Pencegahan. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. serasi dengan norma masyarakat. dan murid-murid). Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. iaitu: Positif. tingkahlaku dan masa. dan cekap mengajar.bersemangat untuk mengajar. sederhana. 4   . dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. mengikut jantina yang sama.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Sebaliknya.  Positif. Intelektual. Choong 2009. rakan sejawat. dan intelektual. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid.

ceria. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. luwes. dan melayan murid-murid sebagai individu. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk 5   . jelas. tegas. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”.1993). guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. peka. bersistematik. Dengan kata lain. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. Penghayatan Dan Amalan Nilai. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. rasa rendah diri. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. mudah didampingi. Perekabentuk kebolehan murid-murid. bersikap positif. pemindahan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Mencegah lebih baik daripada merawat. mempunyai kesedaran. adil. 2009). sifat keterbukaan terhadap maklum balas. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. berupaya menyesuaikan diri. berilmu. pemikiran reflektif. bersifat kecindan. Berani menghadapi cabaran. bersemangat. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru.  Kualiti Peribadi. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. bermotivasi. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Untuk tujuan itu. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. terurus. persepsi. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. Untuk itu. berempati. Untuk tujuan itu. fasih. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. dan sebagainya. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu, juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Atas hakikat ini, penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Bagi memudahkan penghayatan, amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya, Tonggak Dua Belas. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Keterampilan, kewibawaan dan komitmen guru merancang, mengurus, melaksana, menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan.

2.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru, rakan dan jurulatih, fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib, 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas, apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

(iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: 6

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Peranan Guru Pengurus

Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pembimbing

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pemudahcara

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Motivator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Inisiator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

7

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

(v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi

mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.”

Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Seterusnya, mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual, jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya, Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah

E-melkan dapatan, hujahan, pandangan, kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini.

9

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 2

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan

tanggungjawab. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.

10

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.4 KANDUNGAN
Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan gambar di bawah, cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi

Alat :

Bahan Bantu:

11

melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. A B http://images. membina suasana belajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.ask. menyediakan environment belajar.memudahkan pemahaman. - Menjelaskan konsep. menghilangkan kebosanan. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 12 . b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.

.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. Persembahan menarik dan kemas. .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber 13 . i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Menghasilkan bahan bantu. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Menentukan bahan dan teknik .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. . relevan serta mudah difahami.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.

Mengambil kira bilangan yang mencukupi . 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR perlu digantung. .Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.Mengambil langkah-langkah keselamatan . Jenis kedua adalah alat . Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk 14 penghasilan. disandarkan atau diedarkan. Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. Cuba lakukan latihan ini. dilekatkan. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Bincang bersama rakan anda.kotak tisu. Peralatan lain: palet. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka 15 khas untuk menjelaskan .bunga.baju. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……..penyapu.beg.almari raket. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.daun.batu.tiket. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.rambutan. kertas surat khabar sebagai alas meja……. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.kotak ubat gigi. kain lap.sikat. Bahan: warna air atau warna poster.bata.kacang.kek harijadi.bakul sampah.rumpu. jam.….kerusi.kasut. Contohnya : Bola.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. kertas kartrij…….cermin.cawan.gula-gula.botol.tiang.meja. bekas air.roda..

papan flannel.penyusunan grafik.kad huruf dan angka. Contohnya: Jadual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.carta.senarai.papan gulung.kad separuh bulatan. gambar rajah.papan tulis.petikan rencana………….kad sisipan. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 16 .kad perkataan dank ad ayat.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.com/pictures B C http://images.ask.com/pictures D 17 .ask. A http://images.

Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual 18 . cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. berdasarkan gambar di atas. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 3. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 2. 4. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka.

7. http://images. 6.ask.com/fr?q=art+studio&desturi 19 . Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. 5. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.

com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 20 .ask.

alat seperti berus.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. 21 . menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Dengan demikian. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Sebagai contoh. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.

Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan 22 . 2. Sebarang kerosakan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Umpamanya . Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.

Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Jelaskan. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat 23 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.

Bil 1

Kenyataan Guru perlu membaca label bahan

Huraian sebab dan akibat

2

Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan

3

Guru perlu sediakan panduan keselamatan

4

Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu

5

Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal

24

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

25

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok

Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara

Contoh-contoh kraf tradisional

Kertas lukisan dan warna air

Alat-alat membuat ukiran

Mesin pembakar seramik

Rak-rak kayu

26

Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. 27 .2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Aktiviti 2.

3. inventori dan penyimpanan.2 Hasil Pembelajaran 3.2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 3. 3. panduan keselamatan.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 28 . etika dan tanggungjawab.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. panduan keselamatan.1 Sinopsis PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. inventori dan penyimpanan.etika dan tanggungjawab.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 29 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. pengorganisasi prosedur dan sumber.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.ia merupakan persekitaran murid. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. 30 .penyusun persekitaran kelas yang efisyen.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 31 Tingkap .

2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Selain hasil kerja pelajar.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 32 . Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.3 Zon-zon kerja tertentu 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Ambil gambar-gambar berikut: 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.

Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Oleh itu. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Justeru. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. 33 . Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. zon kerja dan stor penyimpanan. 2001). pencahayaan. papan bulletin. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. bahan pameran khas.

Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Di samping itu. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 34 . Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 35 .

satu undian pun berlangsung. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.” Jali bentangkan idea kedua. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Ekoran itu. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.5 Situasi Pada awal tahun. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. 36 . Hari ini. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi.

bahan manipulatif. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. menguji dan menemui sesuatu yang baru. 37 . Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. aktiviti mengikut stesen atau litar. kontek sosial. Kontek Sosial. melayari internet atau alat multi-media yang lain. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. kegemaran. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. Misalnya. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Penyempurnaan tugas. kamus dan buku istilah. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. Keseronokan. interaktif dan sebagainya. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Pertumbuhan dan perkembangan. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. buku kerja.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. penyempurnaan tugas. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. pencapaian. identifikasi simbolik. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Identifikasi simbolik.  Keselamatan dan perlindungan. Oleh itu. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Namun. puzzle. dan latar belakang mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. mengkaji. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. dan kebisingan yang keterlaluan. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. memerhati.

6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 38 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

1 1. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.5 1. (2004). Sekolah: Pernyataan standard.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.5 1.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2. Skor 3 4 % 2 1 5. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. 39 .55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan. Jemaah Nazir Sekolah.9 0.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.3 No.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.1 0.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.

TAJUK 4

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID

4.1

SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi muridmurid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru.

Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.

4.2

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat:

4.2.1 4.2.2

Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik

4.2.3

Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab

4.2.4

Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

4.2.5

Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori

4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan

jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah

4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

- Susunan perabot Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakan persekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendah

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,

pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang

kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

KABINET BERTINGKAT .ZON KERJA STOR SUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU PAPAN INFO SUDUT PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.

Ambil gambar-gambar berikut:       Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni . Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Selain hasil kerja pelajar. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.

Tempat Pameran Hasil kerja Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai . Karya 2 dimensi sesuai ditampal. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.. Selain hasil kerja pelajar. dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensi hendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang.

Contoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruang Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .

pencahayaan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. . Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. zon kerja dan stor penyimpanan. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Justeru. papan bulletin. 2001). bahan pameran khas. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik pendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita.Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar.

Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Oleh itu. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu.Para Gantung . Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan.Almari Pameran . Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Di samping itu. . Selain mempamerkan hasil karya pelajar.Sinki dalam dan Luar Bilik . Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka.

PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID .

langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Anda dan rakanrakan anda cuba berbincang dan membuat analisis.4. Contoh: Minyak Turpentine Cat Air Kertas Lukisan Pisau NT Kain Linen Batik Fabrik Dye Kertas Warna Carta PSV Berus Lukisan Pisau Ukir Cecair Thinner Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.4. Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.4. Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa. 4. .3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit.4. Dengan demikian. Beri komen anda dengan . menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Umpamanya . Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.4 Inventori 4. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.4. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting.4. Sebarang kerosakan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.

100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Bil 1.6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah : Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Jelaskan. 4. Jumlah Item 15/10/2010 Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Unit 2 2 Tarikh masuk 13/09/2009 13/09/2010 Tarikh lupus 1. 2. .Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil.4. Borang stok untuk peralatan kekal. Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil. Unit 200 dozen Tarikh masuk 22/09/2009 Tarikh lupus 2. Borang stok untuk peralatan tidak kekal.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna .semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan.  Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.  Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Cuba anda membuat analisis. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 5 KAJIAN PENGURUSAN SUMBER. 1 .com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN PERANAN APRESIASI HASIL KERJA MURID Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. http://images. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran.ask.

melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. menyediakan environment belajar. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.ask. membina suasana belajar. menghilangkan kebosanan. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. - Menjelaskan konsep.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 2 .memudahkan pemahaman.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu.

Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. relevan serta mudah difahami.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. Kekukuhan dan boleh diguna selalu. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . Cuba lakukan latihan ini.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. dilekatkan. . Persembahan menarik dan kemas.Menghasilkan bahan bantu. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. disandarkan atau diedarkan. 3 . i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat.Mengambil langkah-langkah keselamatan .Menentukan bahan dan teknik . .Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.

Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. bekas air. kertas kartrij……. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.. Bahan: warna air atau warna poster. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. kain lap. kertas surat khabar sebagai alas 4 . Peralatan lain: palet.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu.

Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.kacang.kasut.sikat. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.bakul sampah.papan gulung.tiang.…. jam. gambar rajah.cawan.kerusi.baju.papan flannel.petikan rencana………….tiket.batu.cermin. Contohnya : Bola.senarai.kad separuh bulatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….penyapu.gula-gula. Bincang bersama rakan anda.rambutan.beg.botol.carta.bunga.daun.roda.bata.kad perkataan dank ad ayat.almari raket.meja. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.kek harijadi.rumpu.kotak ubat gigi.. Contohnya: Jadual.kad sisipan.kad huruf dan angka.kotak tisu.papan tulis. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.penyusunan grafik. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 5 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. 6 .

ask. berdasarkan gambar di atas. 7 .com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.ask.com/pictures B C http://images. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.

3. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 5. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 6.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 4. 2. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 8 . Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka.

Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. 7.ask.ask. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 9 .

com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. 10 . Sebagai contoh.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. alat seperti berus.

kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Umpamanya . Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. 11 . Dengan demikian.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Sebarang kerosakan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. 2. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 12 . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Jelaskan. 13 . Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 14 .

Cuba anda membuat analisis. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. 15 .semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Aktiviti 2. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah.

2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2. Bidang yang hendak diajar adalah 16 .

1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 17 Pendidikan Seni Visual. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. panduan . TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.

3.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 18 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.2 Hasil Pembelajaran 3.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.2. etika dan tanggungjawab. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. inventori dan penyimpanan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. inventori dan penyimpanan. 3.etika dan tanggungjawab. panduan keselamatan.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 19 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.ia merupakan persekitaran murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. 20 .penyusun persekitaran kelas yang efisyen. pengorganisasi prosedur dan sumber. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 21 Tingkap .

Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Selain hasil kerja pelajar. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 22 . cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Ambil gambar-gambar berikut: 1.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.3 Zon-zon kerja tertentu 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.

2001). Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. zon kerja dan stor penyimpanan. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. papan bulletin. bahan pameran khas. pencahayaan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. 23 . Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Justeru. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Oleh itu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar.

Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Di samping itu. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 24 . guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 25 .

” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. 26 . diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Hari ini. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Ekoran itu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.” Jali bentangkan idea kedua. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. satu undian pun berlangsung. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja.5 Situasi Pada awal tahun.

Namun. aktiviti mengikut stesen atau litar. menguji dan menemui sesuatu yang baru. identifikasi simbolik. dan kebisingan yang keterlaluan. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. melayari internet atau alat multi-media yang lain. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. penyempurnaan tugas. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Oleh itu.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. kamus dan buku istilah.  Keselamatan dan perlindungan. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. mengkaji. kontek sosial. Kontek Sosial. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. puzzle. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. Keseronokan. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. pencapaian. kegemaran. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. 27 . anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. memerhati. buku kerja. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Penyempurnaan tugas. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Pertumbuhan dan perkembangan. interaktif dan sebagainya. bahan manipulatif. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Identifikasi simbolik. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. Misalnya. dan latar belakang mereka. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV.

(ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 28 .6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

5 1.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan. Sekolah: Pernyataan standard.5 1. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.1 0. 29 .  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. (2004).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.1 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.3 No. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.9 0. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. Jemaah Nazir Sekolah. Skor 3 4 % 2 1 5.

menghayati.1 1. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. objektif kurikulum. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. motivator dan inisiator. mengaplikasi.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. anda seharusnya boleh menjelaskan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus.2. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pembimbing. Penekanan diberikan kepada matlamat. Pada peringkat ini. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. 1. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. 1. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. pemudah cara. pembimbing. 1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . peranan guru PSV.2.2 Hasil Pembelajaran 1. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 1 PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR. huraian sukatan pelajaran. konsep 5P. pemudahcara. motivator dan inisiator. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.

4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. lalu memarahi Devi. Aktiviti 1 3 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Hari ini. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Devi.

“Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. meneroka sesuatu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. dan cekap mengajar. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Berunsurkan pengajaran. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Oleh demikian.    Peribadi. Menurut Mc Ewan (2001).bersemangat untuk mengajar. iaitu: Positif. budaya dan subbudaya. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat 4  . rakan sejawat. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. lemah. Proaktif. Intelektual. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. kebolehan memotivasi murid. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. dan prihatin terhadap kebajikan murid. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Sebaliknya.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. Selain itu. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. dan intelektual. sederhana. Dengan kata lain. serasi dengan norma masyarakat. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. 2009). guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. mentelaah. berunsurkan pengajaran. tingkahlaku dan masa.  Positif. Choong 2009. ibu bapa. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. ruang dinding dan lantai). terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. dan murid-murid).

Merujuk contoh tadi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  yang diperoleh. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. berilmu. fasih. peka.  Kualiti Peribadi. mengikut jantina yang sama. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. Berani menghadapi cabaran. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. Untuk tujuan itu. bersistematik. tegas. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. dan sebagainya. terurus. jelas. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. dan sebagainya. pemikiran reflektif. luwes. ceria. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. Pencegahan. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. bersemangat. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. 5  . rasa rendah diri. berempati. 2009). menegakkan prinsip dan keadilan sosial. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. Untuk itu. Untuk tujuan itu. berupaya menyesuaikan diri. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. adil. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. mempunyai kesedaran. bersifat kecindan. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. mudah didampingi. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. dan melayan murid-murid sebagai individu. pemindahan pembelajaran. Perekabentuk kebolehan murid-murid. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. bersikap positif. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. Mencegah lebih baik daripada merawat. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. bermotivasi. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid.

1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. 6 . Di samping itu. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. Tonggak Dua Belas. Berdasarkan petikan di atas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Penghayatan Dan Amalan Nilai. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib. Dalam konteks pendidikan Islam. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Dengan kata lain. Dalam konteks guru-guru di negara ini. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. kewibawaan dan komitmen guru merancang. melaksana. mengurus. persepsi. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid.1993). nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. 2. Keterampilan. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. Bagi memudahkan penghayatan. rakan dan jurulatih. Atas hakikat ini. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. fasilitator dan kaunselor.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Menyedari hakikat ini. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran. saling membantu dan berkongsi fikiran. mari kita selesaikan masalah di bawah ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam 8 . Dengan demikian. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. Seterusnya.

jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. 9 . pandangan. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. hujahan. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah  E-melkan dapatan. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual.

1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. penyimpanan dan rekod stok. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.2 Hasil Pembelajaran 2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.2. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.2.2. 2. 10 . Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab. 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. 2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif.

4 KANDUNGAN 11 .3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya. http://images. 12 .com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.ask. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran.

meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 13 . melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. menyediakan environment belajar. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. menghilangkan kebosanan.memudahkan pemahaman. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.ask. - Menjelaskan konsep.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. membina suasana belajar. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.

Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. . . Persembahan menarik dan kemas. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.Mengambil kira bilangan yang mencukupi .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. dilekatkan.Mengambil langkah-langkah keselamatan . disandarkan atau diedarkan. . 14 .Menentukan bahan dan teknik . Kekukuhan dan boleh diguna selalu. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. Cuba lakukan latihan ini. . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. relevan serta mudah difahami.Menghasilkan bahan bantu.

Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. kertas surat khabar sebagai alas 15 . Peralatan lain: palet. bekas air. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. kain lap.. kertas kartrij……. Bahan: warna air atau warna poster.

(iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.meja.carta.tiang.baju.tiket.almari raket..kasut. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.papan tulis.beg. Contohnya : Bola.kad separuh bulatan.bata. Bincang bersama rakan anda. jam.roda.rumpu.kek harijadi. Contohnya: Jadual.batu. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 16 .gula-gula.senarai.botol.bakul sampah.….penyapu.petikan rencana………….cawan. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.penyusunan grafik.papan flannel.bunga.kad huruf dan angka.kotak tisu.kerusi.kacang.cermin. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….kad sisipan.daun. gambar rajah.papan gulung.sikat.kad perkataan dank ad ayat.kotak ubat gigi.rambutan.

17 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

com/pictures B C http://images. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.ask. berdasarkan gambar di atas.ask. 18 .

Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. 2. 4. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. 3. 5. 6. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 19 .

ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. 7. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.com/fr?q=art+studio&desturi 20 . Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. http://images. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.

com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. Sebagai contoh. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. alat seperti berus.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. 21 .ask.

Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Umpamanya . kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Dengan demikian. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. 22 . Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Sebarang kerosakan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 23 . 2. Beri komen anda dengan hujah yang relevan.

langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. 24 . Jelaskan. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 25 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. 26 . alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Aktiviti 2. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Cuba anda membuat analisis.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2. Bidang yang hendak diajar adalah 27 .2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.

Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 28 Pendidikan Seni Visual. panduan .

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 29 Susun Atur Bilik PSV . inventori dan penyimpanan. 3.2. panduan keselamatan.etika dan tanggungjawab.2 Hasil Pembelajaran 3. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan. etika dan tanggungjawab. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. inventori dan penyimpanan.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 3. 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 30 .

penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. pengorganisasi prosedur dan sumber. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.ia merupakan persekitaran murid.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. 31 .mewujudkan suasana bilik yang kondusif.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 32 Tingkap .

Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Ambil gambar-gambar berikut: 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 33 .3 Zon-zon kerja tertentu 1.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Selain hasil kerja pelajar. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.

papan bulletin. Justeru. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. 2001). Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. bahan pameran khas. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Oleh itu. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. 34 . Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. pencahayaan. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. zon kerja dan stor penyimpanan. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang.

Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 35 . Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Di samping itu. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 36 .

” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Ekoran itu. 37 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Hari ini. satu undian pun berlangsung. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.5 Situasi Pada awal tahun. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.” Jali bentangkan idea kedua.

interaktif dan sebagainya. puzzle. aktiviti mengikut stesen atau litar. dan kebisingan yang keterlaluan. Namun. identifikasi simbolik. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. melayari internet atau alat multi-media yang lain. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. 38 . Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. buku kerja. Misalnya. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Kontek Sosial. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. menguji dan menemui sesuatu yang baru. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. dan latar belakang mereka. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. kamus dan buku istilah.  Keselamatan dan perlindungan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). kontek sosial. Keseronokan. mengkaji. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. Penyempurnaan tugas. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. kegemaran. pencapaian. memerhati. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Oleh itu. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. Identifikasi simbolik. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. bahan manipulatif. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. penyempurnaan tugas. Pertumbuhan dan perkembangan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 39 .6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.5 1. (2004).92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.1 0. Sekolah: Pernyataan standard.9 0. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.3 No.5 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. 40 . Skor 3 4 % 2 1 5.1 1. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Jemaah Nazir Sekolah. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.

(2009). Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. KBSR. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 iii. (1985).PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Abu Zahari b. Abu Bakar ( 1992 ). KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Selangor Darul Ehsan. Choong Leong Keow.Bhd.L. Standard kualiti pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah: Pernyataan standard.: DBP.K. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2001 40 .4/1986 ii. Bhd. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.L. Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. K. (2003). K. sekolah: Instrumen pemastian standard. Jemaah Nazir Sekolah. (1998). (2004). KBSR.: Kumpulan Budiman Sdn.7/1995 iv.: DBP. K. (2000). Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Standard kualiti pendidikan Malaysia. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.: DBP.(2003). Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Psikologi Pendidikan Untuk Guru.KBSR.L. Jemaah Nazir Sekolah. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah.L. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku.

com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: Sarjana Pendidikan.UM CIK LIM HUEY KHING Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia lhkhing@yahoo. UiTM Diploma Pendidikan Seni (ATD).com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: B. Hp : 013-5092118 jeff_ipsah58@yahoo. USM B. UM Dip.USM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual :15 tahun Ketua Unit Pendidikan Seni Visual: 14 tahun Guru Pendidikan Seni Visual & Matematik : 8 thn Pegawai Kurikulum : 7 tahun EN. ZAKARIAH ABD. MPIK Sijil Asas Perguruan. Hons. MPSAH Pengalaman: Timbalan Ketua Jabatan 1 tahun Pensyarah Pendidikan Seni Visual 7 tahun Pensyarah Sambilan Seni Halus USM 3 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Sekolah Menengah 18 tahun 41 . UiTM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual 23 tahun Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual 5 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Pendidikan Seni Visual Menengah 5 tahun EN.(Sosiolinguistik).(Geografi & Bahasa Melayu).A.Hons (Seni Halus).Fine Art. GHANI Timbalan Ketua Jabatan PSV Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. Art & Design. USM Sijil Guru Khas Pendidikan Seni. UM B.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA Dr NORIATI BINTI A.A.A. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Petani Kedah Darul Aman zag_4737@yahoo. Hons. JAAFAR BIN MAHMUD Pensyarah Kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.my Kelulusan B. Petani Kedah Darul Aman No.A. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).com.

A. Petani Kedah Darul Aman Asatie5785@yahoo. UiTM Diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. MUSA Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan Seni Visual. UPSI B. Art & Design.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA PN. MPTB Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual Pensyarah Sambilan Seni Halus USM Pensyarah Sambilan OUM Guru Sekolah Menengah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 41 . NORHAYATI BT.

pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 5. kepentingan perkembangan kurikulum. Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). objektif kurikulum. konsep 5P. resource and teaching aid management.Pro Forma Kursus Program Pengijazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) (Pendidikan Seni Visual . huraian sukatan pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. the 5P concept. 4. 3. KBSR Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 2. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. specifications of the syllabus. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. the roles of the PSV teachers.. peranan guru PSV.Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. 1 . pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. the importance of curriculum development. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Sinopsis Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. management of outdoors and indoors activities. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum.

Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM  Pembimbing  Pemudahcara  Motivator  Inisiator Jam 9 2 9 3 9 4 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah.Penerapan nilai murni .Almari Pameran  Panduan keselamatan  Etika dan tanggungjawab  Inventori  Penyimpanan 9 2 .Susunan perabot .Tajuk 1 Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR  Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia  Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR  Kepentingan Perkembangan Kurikulum  Konsep 5 P dalam KBSR .  Aktiviti individu.Penyerapan pengetahuan .Para Gantung .Tempat Pameran Hasil kerja . Strategi Penyampaian dan Penilaian Peranan Guru PSV  Pengurus .Sinki dalam dan luar Bilik .Pemulihan Huraian Sukatan Pelajaran PSV  Tahap 1  Tahap 2 Sukatan Pelajaran PSV  Matlamat dan Objektif  Organisasi kurikulum PSV  Kandungan.Penggabungjalinan kemahiran .Pengayaan . kumpulan dan aktiviti kelas  Aktiviti dalam bilik darjah  Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid  Susun atur bilik PSV .

(2004). Edaran Kementerian Pelajaran Malaysia.K .: DBP. USA : Delmar Thomson Learning.L. Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kementerian Pendidikan Malaysia. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR. (1998). (2003).: DBP Rujukan Tambahan Freeland.KBSR. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.K. K. KBSR. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. (1985). 3 .Peralatan kekal . (2003).L. Curriculum for integrated learning – A lesson-based approach. Kementerian Pendidikan Malaysia. K. Standard kualiti pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. sekolah: Instrumen pemastian standard. Kementerian Pendidikan Malaysia.L. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Buku panduan pembelajaran luar bilik darjah. Standard kualiti pendidikan Malaysia.(2005). Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.L.K. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.5 Kajian Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar  Rekabentuk dan proses menyediakan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan  Penyimpanan dan rekod stok . K. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. K.: DBP. KBSR. Jemaah Nazir Sekolah.& Hammons.(2003).: DBP.: DBP. (1998). (2003).Peralatan tidak kekal  Panduan Keselamatan  Etika dan tanggungjawab Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR  Pendekatan Apresiasi KBSR Jumlah 9 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jemaah Nazir Sekolah. Sekolah: Pernyataan standard. Jemaah Nazir Sekolah. KBSR. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. (2000).L.

7/2001 4 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986 ii.7/1995 iv.Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i.7/1994 iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful