P. 1
PSV3104 Pengajian Pengurusan Kurikulum Pend. Seni Visual KBSR

PSV3104 Pengajian Pengurusan Kurikulum Pend. Seni Visual KBSR

|Views: 16|Likes:
Published by Hasrulnizam Hassan
Modul Lengkap
Modul Lengkap

More info:

Published by: Hasrulnizam Hassan on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk 1 Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan Tajuk 2 Kreativiti, Estetika Dan Ekspresi Visual 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan

MUKASURAT
i i iv v vii viii 1

16

Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

37 40 41 42

Kemaskini 1 Disember 2009

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun

meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini.

vi

iaitu pada pensyarah. Pelajar diminta memahami konsep. Selamat maju jaya. mengumpul maklumat. vi . istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. iv. memproses maklumat. vii. ii. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. pengalaman profesional dan juga sumber internet. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. Pengetahuan kandungan dan pedagogi sentiasa dinamik dan bertambah. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. v. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. bahan rujukan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. i. dan mengaplikasi maklumat. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT dan Online Learning(OLL). Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. vi. rakan sekerja. Oleh itu. iii. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus.

Aktiviti dan latihan tersebut termasuk menganalisa struktur sejarah serta mengupas perkembangan kurikulum PSV semasa zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran.Agihan Tajuk). Berbeza dengan modul sebelum ini. Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk yang memerlukan guru membuat persediaan dari aspek pembacaan dan pencarian maklumat . (Sila rujuk . Tajuk 2 – Huraian Sukatan Pelajaran PSV (Topik 3 dalam proforma). latihan lebih menjurus kepada pembelajaran ISL. Modul ini mengandungi DUA tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Sukatan Pelajaran PSV KBSR (Topik 1dan 2 dalam proforma). pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. v .PENGENALAN Kursus PSV 3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Analisa tersebut bertujuan bagi membantu guru agar dapat memahami corak perkembangan struktur kurikulum PSV yang berubah dari masa hingga ke semasa. Penyata Barns. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Antaranya adalah seperti berikut Laporan Razak. Guru perlu meneroka maklumat melalui carian laman internet serta rujukan yang berkaitan. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajukdalam kursus ini.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. 6 0 6 6 Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar 0 6 6 7 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 0 3 3 8 Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid 3 0 3 Jumlah keseluruhan 30 15 45 vi . Tajuk/Topik Modul (jam) 0 Jum. Jam 9 1 Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR 2 Sukatan Pelajaran PSV 3 0 3 3 Huraian Sukatan Pelajaran PSV 9 0 9 4 Peranan Guru PSV 0 6 6 5 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah.AGIHAN TAJUK(PSV3104) Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) 9 Bil.

kritis. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR    Mengaplikasikan konsep 5P.  HASIL PEMBELAJARAN  Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran  Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain 1 . dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Selain itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 1 PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR  SINOPSIS Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif. guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah.

0 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia Sebelum Merdeka Awal Merdeka Sekarang Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Transisi merentasi kurikulum PSV t i k ik l Pendidikan Institusi Penerbitan Penubuhan kelab seni Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual 2 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.

Senaman. dari jam 8. sains pertanian 1.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan. Ilmu Kira-kira. untuk mewujudkan segelintir pemuda Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul.00 pagi hingga 12. penanam padi dan nelayan. Kesihatan. 1. dan ia menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid.O.3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran Lukisan adalah mustahak memerhati alam” yang didapati darinya.kerja mandur.Winstedt 1.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun. Sejarah Melayu. Kesihatan. yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu. Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R.1 Laporan Winstedt. Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu. Lukisan. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan.Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah. kerana ia hanya akan menimbulkan kesulitan nanti 1. Menganyam dan berkebun.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari. Ilmu Alam. Memberi pelajaran 3 . Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia 1.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan.

kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. Jawi. Mengadakan pendidikan agama Islam. Lanjutan itu. 1.Pendidikan Agama Islam. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. pendekatan. 1. Bahasa Inggeris. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan Pertukangan Tangan. Hal Ehwal Tempatan. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Pendidikan Jasmani dan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah.10 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Ilmu Alam. 1. Dari kurikulum. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan 4 . Tawarikh. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. matlamat. Matematik. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sains. 1.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. Lukisan dan lain-lain. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Tata Rakyat. 1. objektif.

keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. serta aprisiasi 5 . kritis. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) (c) (d) 1. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. menghargai keindahan alam persekitaran. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. objektif. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. 1. Melalui dasar baru ini. matlamat.13 Dalam KBSR. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual).14 Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. masyarakat dan Negara. 1. 1.12 Kini. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. selaras dengan hasrat FPK.11 Selepas merdeka. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. keluarga. pendekatan.

1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) aspek seni.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual.1996) 1. (Mazlan Mohamad. seni dalam kehidupan dan persekitaran. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. 6 . Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. estetika dan kraetiviti. 1.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. 1. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.

Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. dan (c) Projek Penghasilan Karya   Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. pertanian dan pertukangan. Anatara tokoh seperti Mohd. Hussain dan Idris Hj. (b) Lukisan.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli 7 . Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Said Hj. Aspek Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan b) Kelahiran Institusi Seni 1. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual.

4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Aspek-aspek kepakaran seni halus. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. logam. Seni logam. Seni halus. Anthony Lau. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Latihan praktikum. Yeoh Jin Leng. Seni tekstil. Othman Mansur. Jolly Koh.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. Seni grafik. Seni seramik. Redza Piyadasa. Selain itu. Pendidikan jasmani. Tahun Ketiga. Lee Joo For. Seni reka tembikar.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus. sejarah seni. Cheong Lai Tong. Jamal. 1. pedagogi pendidikan Seni. Tahun Kedua. Kaunseling dan kerjaya.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni. sambungan kerja tahun pertama. Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Seni tekstil (batik). Seni foto. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan. Seni arca. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. Seni reka industri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bahan-bahan mudah didapati. Chong Kam Kau. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. 1. grafik. Mereka telah menanamkan semangat yang 8 . Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Seni reka fesyen. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an). Seni reka kasut. Redza Piyadasa. Perkakasan tidak banyak dan mudah.

Zakaria Awang.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 . Bayu Utomo. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. Seni Muzik dan Seni Halus. Zakaria Ali. fotografi. dan Reza Piyadasa.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. sejarah seni. 1.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir. kritikan seni dan teori-teori seni. Menawarkan kursus grafik. arca.   Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu.

54 hingga 29. kebudayaan dan kerjaya. Peter Harris 1. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni. Abbas. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian.G. Davies.04.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom. adat resam.2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1. 10 . kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama.3 1951-Wednesday Art Group.N.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj. 1.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni. Puan P. Lim. Pada 21.6 1957. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran. Hossein Enas.04.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1. Pengerusi : Hoessin Enas. Kelas Arca – Idris Salam.

Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1.1 Buku Teks-1925-R. Xavier Institution. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni. Ilustrasi figura. Cetakan stensil.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. tongkat dan sebagainya.W.Olaguera. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil. 1. almari buku. Pulau Pinang.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan.T. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O. Cetakan lino. d) Penerbitan 1. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan 11 .4 1932-Buku Craft Work. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell. 1. 1.O.

Selain itu.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College. Singapura).6 1957. rekaan.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria. Latihan 3   Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. 1.8 1990-Geometrical Drawing Part 1. 1. menyuburkan kuasa-rasa. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) permainan bola sepak.The Art Paper. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1. Corak . Singapura.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan.7 1958. Membuat gambar. Diterbitkan oleh Donald Moore. 12 . hoki dan volleyball. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka. ingatan.T. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Singapura) dan W.

1. reka bentuk. Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. 13 . Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. kritis. dan alam kehidupan selepas persekolahan. teknologi. Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. beberapa kemahiran generik. keluarga. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual. 3.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. mayarakat. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. dan negara. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 2. menghargai keindahan alam persekitaran. perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual.

menghargai keindahan alam persekitaran. keluarga.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual  Pengertian PSV .  Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. kritis. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar. dan negara. kreatif.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. masyarakat. 14 .  Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.

kecenderungan dan latar belakang murid  Bahan. dan  Mencetus idea dan imaginasi ii. dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. pergerakan.  Pengetahuan sedia ada murid  Benda yang konkrit  Minat. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . Semasa menyediakan aktiviti. bunyi. Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. dan aksi. Aktiviti penerokaan 15 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah.

idea. Tatacara. murid senang dan ingin mmencuba. warna. dan Penyampaian kandungan subjek. langkah dan proses membuat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. cuba mencuba. Semasa menyediakan aktiviti mudah. suaikenal dengan bahan. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Apresiasi Seni Visual secara mudah. bebas daripada jawapan tetap. penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. rupabentuk dan bentuk.  Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. ton. 16 . mencari alternatif. jalinan. halbenda dengan bentuk hasil. Semasa menyediakan aktiviti. variasi dan kemungkinan lain. iii. Keselamatan semasa bekerja. Amalan tertib kerja.

Kemahiran perlakuan. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan.   Nilai patriotisme dan nilai murni lain. penghargaan dan refleksi diri. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya.  Nilai. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. analisis. dan  Kritikan seni: huraian. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian.   Tindakan susulan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. Perasaan. dan mencintai alam kehidupan. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. alat bahan dan teknik. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan  Nilai. dan penilaian 17 . interpretasi.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum 18 .

3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 19 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Carta 2.

kajian tempatan. Mohd Johari Ab. pasar seni.2 3. undangundang. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut. bazar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. galeri.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya. Ertinya.Hamid. komplek kraf dan lain-lain. sejarah. seni visual.3 3. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa. 20 . geografi. matematik.1 3.

Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii. Hasil Pembelajaran i.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. penerapan nilai murni dan pengayaan. iii. penyerapan pengetahuan. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 21 . Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI  PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai  PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 22 . Oleh itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh  Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan      Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif. ii. iii. murid menjadi lebih ceria.

sosiologi dan pedagogi. sifat ingin tahu. emosi. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. Pertama. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. rohani. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 23 . daya kreativiti. Bagi pendidik. kumpulan dan juga masyarakat. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Dari sudut sosiologi. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. Kedua. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. dan antara pelajar dengan guru.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an.

bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. kemahiran. Dalam KBSR. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. emosi dan jasmani. Manakala dari sudut pedagogi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 24 . intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. rohani. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah.

bakat. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti :  Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran 25 . Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. sama ada dalam mata pelajaran. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. keupayaan. berkesan. dan bermakna. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahirankemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. dan minat murid-murid. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu.

Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: Diamlah wahai adik 26 . Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)   Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. Dalam mata pelajaran Matematik. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti. seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”.

Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran ii. menulis dan mengira. v. Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran iii. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. Ciri-ciri Penyerapan : i. Contohnya. Walau bagaimanapun. iv.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. 27 .

It is made from glutinous rice or tapioca. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. Pendekatan eksplisit 28 .Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. nilai kemanusian. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. Yeast is added to make tapai”. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. ketuhanan dan sebagainya.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. nilai yang positif ii. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni.

menyikat rambut dan berpakaian kemas. Aktiviti ini memerlukan 29 .mandi. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. bangun pagi dengan gosok gigi. Contohnya. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. arahan. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. berbau harum. cara menjaga kebersihan. Oleh yang demikian. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. bermatlamat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. : : Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Selain itu. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan. Contohnya dalam topik pengurusan diri.

iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. lisan atau bertulis. Selepas aktiviti pemulihan. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. pascaujian dijalankan secar pemerhatian. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tahun 5 30 . ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai.

Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan. contohnya setelah satu semester. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan.muzik dan pergerakan binatang tersebut. satu penggal. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual. Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif 31 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Topik Sub Topik : : Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar.

  Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik. Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang. 32 .

 HASIL PEMBELAJARAN  Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan. tahun 1 hingga tahun 3 (1) dan Tahap 2. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV  Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1. strategi. strategi. tahun 4 hingga tahun 6 (2) 1 . sumber pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian Sukatan Pelajaran. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 2  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV SINOPSIS Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara.  Mengaplikasi pelbagai pendekatan.

rakyat Malaysia. dan negara. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. 2 . berketerampilan. rohani.0 Rukun Negara BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. emosi. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bertanggungjawab memberikan masyarakat. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. MAKA KAMI. berakhlak mulia.

seni tari dan seni mempertahankan diri. 5. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kegiatan pemikiran. Pengalaman ini penting kerana ia keyakinan diri. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau peluang kepada murid memupuk minat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. Murid di sekolah rendah keseluruhannya adalah kreatif. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. membuat penilaian dan menyatakan idea membantu murid membina mengenali cita rasanya sendiri. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta pada kaitannya dengan mata pelajaran lain. memperkembang keperibadian.0 Pendahuluan Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. ekspresif dan aktif. menghargai keindahan alam persekitaran.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka dan ekspresi diri. keluarga. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 3 . visual.0 Objektif Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. imaginasi dan daya pemikiran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.0 Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kritis. seni sastera. masyarakat dan negara. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah. 4.

disiplin diri. yakin diri. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid.0 Tumpuan Pendidikan Seni Visual Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 6. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. kritis. dan bertanggungjaw ab 8. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam 4 . Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. cermat dan selamat 7. kreatif dan meyeronokkan. 6. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. d. 4. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. Memupuk nilai-nilai kerjasama. 5. c. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. b. pemerhatian secara aktif interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. 3.

nyanyian. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. lakonan. b. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. c. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. cerita. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. 5 . karangan dan puisi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dan objek buatan manusia. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea.

Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun. 6 . Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Di samping itu. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras. nilai kebersihan dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. 7. Aras ini harus dicapai oleh semua murid. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. Tujuannya ialah untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing. Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.0 Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perinciankurikulum dari tahun 1 hingga 6. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: Aras Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. nilai patriotisme.

bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat kreatif 8. Pembelajaran Akses Kendiri. 7 . imaginasi. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. kebolehan. Konstruktivisme. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Belajar Cara Belajar. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. muzik. penumpuan.lakonan. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. alat dan bahan. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan. Pembelajaran Kontekstual. law atan dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu. dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengalaman dan pemerhatian murid.Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Kajian Masa Depan. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT). puisi. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 Penggunaan alat. simulasi. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan. kemampuan. nyanyian. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalama pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. karangan.

Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil.0 Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. iaitu pemerhatian. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. psikomotor dan afektif. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Secara tidak langsung. guru juga harus merekod pencapaian murid. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Selain daripada itu. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. amalan murid serta memerhati penglahiran kesan melalui emosi dan perasaan. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. lisan dan interaksi. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. dan penulisan. penilaian yang fleksibel. Tahap kreativiti murid juga dapat di 8 . Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian sekolah. Selain daripada itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 9. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah.

temubual. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan. sumbangsaran. lakonan dan nyanyian. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. interpretasi. fungsi. puisi. kreativiti dan kemasan. bercerita.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) pemerhatian. perbincangan. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. kuiz. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. 9 . keaslian. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. kemahiran.

memadan. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 7. Menghayati benda yang dilihat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 10. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. 2. 6. kekemasan. idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. 3. 4. mencorak. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. berkeyakinan diri. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. 8. 10 . Memilih. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. membuat binaan dan kraf. Mengambil bahagian dalam kegiatan Seni Visual dengan perasaan gembira. Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Menyatakan perasaan. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. 5.

c. 11 . siput. e.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. ii. kesan tayar dan tapak kasut di atas permukaan tanah atau pasir dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. iii. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah. Mengumpul hasil kerja. Aras 3 i. Aras 2 i. cetek. Menggambar Asas menggambar Aras 1 i. Memerhati kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan anai-anai. b. laluan air. d. menekap memotong menampal mencantum menyusun gambar ii. ketam. a. nipis. Menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan dipersekitaran. Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. dalam. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara: a.

Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak Aras 1 i. Aras 2 i. f. lakaran gurisan gosokan garisan tekapan atau surihan kolaj 2. dan bengkangbengkok. b. b. lurus. e. ii. d.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) putus-putus. g. memotong melipat menggunting menampal menekap mencarik atau mengoyak menyusun 12 . e. Menghasilkan motif secara gurisan dan garisan dengan spontan. Memahami konsep motif. c. d. c. Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti: a. f. g.

capan lipatan dan guntingan gosokan tekapan kolaj gurisan titisan lakaran cetakan 3. Membentuk dan Membuat Binaan Asas membentuk dan membuat binaan. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan. f. g.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. Mengetahui dan bermain dengan bahan yang mudah dibentuk seperti: a. d. Mengumpul hasil kerja. iii. b. e. tanah liat plastisin 13 . Menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati dipersekitaran. h. Cadangan teknik seperti: a. b. Aras 1 i. i. c. ii.

c. Mengumpul hasil kerja. e. i. c. Menghasilkan bentu mudah dengan: a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. melipat menggunting mencantum Aras 3 i. iii. Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah yang kreatif. g. h. d. botol plastik tin kotak kadbod gabus / tudung botol klip kertas plastisin tanah liat kertas warna 14 . b. Cadangan teknik seperti: a. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. binaan mudah hiasan diri (ornament) topeng mata origami mudah Cadangan bahan seperti: a. b. d. c. b. f. ii.

Aras 2 i. d. e. e. b. ii. c. mewarna memotong menganyam membuat imbangan menghias bahan lembut secara gurisan dan tekanan. f. c. Mengetahui nama kraf tradisional. anyaman mewarna wau tembikar gasing mudah resis Cadangan bahan gantian seperti: a. membentuk bahan lembut dengan picitan Cadangan teknik seperti: a. b. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada kraf tradisional Aras 1 i. d. b. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. kertas warna kad manila kotak 15 . c. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan kraf secara: a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4.

Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. majalah plastisin Aras 3 i. 16 . ii. alat. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. 2. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. b) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. e. Menghasilkan kraf mudah dengan menggunakan pelbagai teknik secara kreatif. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda.

5. berkeyakinan diri. bahan. Mengetahui dan mengenalpasti alat. 8. Menghayati benda yang dilihat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. ii. memadan. Menggambar Aras 1 i. 7. disentuh. Meningkatkan minat. 6. kekemasan. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visual. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. dan kraf. 4. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. 17 . membuat binaan. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. Memilih. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. mencorak. daya kreativiti. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai.

ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. dan bahan kering. Aras 3 i. f. ii. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak dan rekaan. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. minyak. Mengumpul hasil kerja. 18 . h. e. Aras 1 i. d. Menggunakan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. c. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. i. iii. b. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. g. Cadangan teknik seperti: a. stensilan kolaj gurisan lukisan gosokan capan catan resis cetakan 2.

d. h. i. e. b. Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. f. Aras 1 i. dan teknik. Mengenali dan membezakan bentuk organik dan geometri. Mengumpul hasil kerja. ii. c. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat. 19 . ii. Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan. garisan dan gurisan resis lukisan capan golekan kolaj stensilan lipatan dan guntingan cetakan 3. Aras 3 i. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. g. bahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Cadangan teknik seperti: a. iii.

d. Menggunakan bahan kutipan dan objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran: a. b. ii. e. g. f. c. c. f. hiasan diri (ornament) boneka mudah model bekas lipatan kertas (origami) topeng muka Cadangan bahan seperti: a. d. e. b. e. a. d. kad manila kotak manik kulit telur bola ping pong kertas warna kapas batang ais krim 20 . h. memotong mencantum menampal menghias menyusun Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan binaan. b. c.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i.

bahan. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. e.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. ii. g. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. c. Aras 1 i. a. Menghasilkan binaan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan menggunakan pelbagai alat . Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah. iii. b. d. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada beberapa motif dalam penghasilan kraf tradisional. Mengumpul hasil kerja. batik wau gasing hiasan diri (ornament) tembikar anyaman/kelarai portfolio mudah 21 . 4. Aras 2 i. ii. f. Membuat pameran dan persembahan hasil kerja. dan teknik secara kreatif.

membuat corak dan rekaan. c. Mengumpul hasil kerja. f. c) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 Objektif: Pada akhir Tahun Tiga murid dapat: 1. menyusun. d. Meneroka pelbagai alat. b. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. e. h. dan teknik dalam kegiatan menggambar. Memilih. Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan flora atau faun secara kreatif. g. kertas kad manila krayon lidi plastisin kertas warna warna air kertas majalah Aras 3 i. 22 . bahan. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. memadan. 3. dan memanipulasi bahan secara kreatif. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Cadangan bahan seperti: a. ii. 2. iii.

Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Aras 1 i. Menggambar 1. berkeyakinan diri. Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Menghargai hasil ker ja sendiri dan rakan. 5. ketelitian. 7. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. Aras 2 i. Memilih dan menggunakan alat. Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan Seni Visual. ii. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. kekemasan. 6. kebersihan. Menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. dan mengutamakan keselamatan. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. 23 . bahan. Aras 3 i.

d. ii. c.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a. j. Aras 1 i. stensilan montaj capan catan kolaj resis lukisan gurisan tekapan cetakan montaj catan kolaj Bil Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. g. Membuat Corak dan Rekaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. f. h. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak. e. m. 24 . i. k. resis dan gosokan 2. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak. l. b.

c. g. Membentuk dan Membuat Binaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. bahan. cetakan capan ipatan dan guntingan tarikan tali gurisan kolaj stensilan tekapan catan Aras 3 i. e. 3. ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan. b. Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai alat. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. d. h. Menyediakan dokumentasi mudah dalam portfolio. bahan. Aras 1 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. a. f. 25 . dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif. dan teknik. ii. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. iii. i.

Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. Aras 2 i. b. a. f. d. d. Menghasilkan binaan dengan teknik luakan dan tambahan. c. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan. e. bahan dan teknik secara kreatif. g. ii. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) ii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. e. kotak kad manila penyedut minuman kertas warna tin / botol klip kertas Aras 3 i. c. 26 . f. arca bekas model topeng serkup asemblaj alat muzik penindih kertas Cadangan bahan seperti: a. iii.

ii. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. g. e. c. ii. f. a. Memahami motif flora dan fauna. Aras 2 i. c. b. g.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. d. batik wau gasing anyaman tembikar hiasan diri (ornament) alat pertahanan diri Cadangan bahan gantian seperti: a. Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan. b. h. d. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas. Mengenal Kraf Tradisional Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja. Aras 1 i. f. e. kertas plastisin kad manila tutup botol klip kertas penyedut minuman kadbod benang 27 .

Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Meneroka motif. ii.2. tapak kaki manusia.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir 28 . 2.2 Kepentingan Menggambar  Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. iii. bentuk.2 HURAIAN AKTIVITI TAHAP 2 – Tahun 4.1.1. fantasi dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio.1 Tujuan Menggambar  Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar  Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Menggambar beradasarkan tema pengalaman.1 BIDANG MENGGAMBAR        Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik Ia juga menekankan perkembangan imaginasi.2.5 dan 6 2. dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional.2. kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi 2.

puisi. adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2.  Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan.  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. garisan.2.2. susunan dan kesannya. nyanyian dan cerita 2.1.4 Apresiasi Menggambar  Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi.  Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna. lakonan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Pada peringkat seterusnya murid dapat menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan.2.1. kraf dan sebagainya. lukisan.  Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan  Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar. 29 .  Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. gosokan dan kolaj  Di tahun empat.2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN  Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain  Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada manamana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. kreativiti dan ekspresi diri. bahan dan kegunaannya.3 Kegiatan-kegiatan menggambar              Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster 2.

2 Corak terancang secara: Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj kaligrafi 2.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.2.2. peragaan dan lakonan (KBSR.2.  Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu  Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang. KPM.2.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan  Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian.2. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran  Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. PPK.  Antaranya melalui kegiatan seperti: 2. Huraian Sukatan Pelajaran. 2002) 30 .1 Corak tidak terancang secara: Pualaman Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan 2.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 31 .

pemudahcara. motivator dan inisiator.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. 1.2. Pada peringkat ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU 1. pemudah cara.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . menghayati.1 1.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus.2 Hasil Pembelajaran 1. mengaplikasi. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. anda seharusnya boleh menjelaskan. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia.2. motivator dan inisiator. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. pembimbing. pembimbing. 1.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Aktiviti 1 Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada 3 dua tahap berikut: . salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. lalu memarahi Devi. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Devi. Hari ini. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku.

Proaktif. berunsurkan pengajaran. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Berunsurkan pengajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. Merujuk contoh tadi. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. Menurut Mc Ewan (2001). Dengan kata lain. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. Selain itu.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif.bersemangat untuk mengajar. ruang dinding dan lantai). mengikut jantina yang sama. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Intelektual. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. budaya dan subbudaya. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. dan intelektual. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. iaitu: Positif.    Peribadi. Oleh demikian. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. rakan sejawat. dan sebagainya. tingkahlaku dan masa. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. Pencegahan. ibu bapa. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. Choong 2009. kebolehan memotivasi murid. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan.  Positif. dan murid-murid). 2009). dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. dan cekap mengajar. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. mentelaah. 4   . meneroka sesuatu. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. serasi dengan norma masyarakat. Sebaliknya. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. sederhana. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. lemah.

Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. pemikiran reflektif. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. berupaya menyesuaikan diri. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk 5   . pemindahan pembelajaran. Untuk tujuan itu. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. ceria. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. mudah didampingi. terurus. mempunyai kesedaran. fasih. 2009). Untuk tujuan itu. Dengan kata lain. berempati. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. bersifat kecindan.1993).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Mencegah lebih baik daripada merawat. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. peka. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri.  Kualiti Peribadi. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Berani menghadapi cabaran. bersikap positif. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. Penghayatan Dan Amalan Nilai. luwes. dan melayan murid-murid sebagai individu. dan sebagainya. persepsi. bersemangat. jelas. bersistematik. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. Perekabentuk kebolehan murid-murid. berilmu. adil. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. Dalam konteks guru-guru di negara ini. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. rasa rendah diri. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. tegas. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Untuk itu. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. bermotivasi. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu, juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Atas hakikat ini, penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Bagi memudahkan penghayatan, amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya, Tonggak Dua Belas. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Keterampilan, kewibawaan dan komitmen guru merancang, mengurus, melaksana, menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan.

2.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru, rakan dan jurulatih, fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib, 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas, apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

(iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: 6

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Peranan Guru Pengurus

Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pembimbing

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pemudahcara

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Motivator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Inisiator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

7

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

(v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi

mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.”

Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Seterusnya, mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual, jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya, Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah

E-melkan dapatan, hujahan, pandangan, kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini.

9

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 2

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan

tanggungjawab. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.

10

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.4 KANDUNGAN
Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan gambar di bawah, cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi

Alat :

Bahan Bantu:

11

memudahkan pemahaman. membina suasana belajar. menghilangkan kebosanan. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. A B http://images. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran.ask. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. - Menjelaskan konsep. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 12 . merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. menyediakan environment belajar.

Menentukan bahan dan teknik .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. . .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. relevan serta mudah difahami. . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Menghasilkan bahan bantu. Persembahan menarik dan kemas.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber 13 .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.

Cuba lakukan latihan ini.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . dilekatkan. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. . Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk 14 penghasilan.Mengambil langkah-langkah keselamatan . berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR perlu digantung. Jenis kedua adalah alat . disandarkan atau diedarkan.

Peralatan lain: palet.cawan.kotak ubat gigi.roda.gula-gula. jam.kek harijadi.botol. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka 15 khas untuk menjelaskan .kasut.kerusi.daun. bekas air. Bahan: warna air atau warna poster.bunga.tiang. kertas kartrij…….rambutan. kain lap..sikat.kotak tisu. Contohnya : Bola.penyapu.meja.batu. kertas surat khabar sebagai alas meja…….baju. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat…….bakul sampah.kacang.beg.rumpu. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid..…. Bincang bersama rakan anda.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.bata.cermin. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.almari raket. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.tiket.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.kad perkataan dank ad ayat.papan flannel.papan gulung.kad sisipan. Contohnya: Jadual.petikan rencana………….kad separuh bulatan. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 16 .senarai. gambar rajah.carta.papan tulis.kad huruf dan angka.penyusunan grafik.

com/pictures D 17 .com/pictures B C http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. A http://images.ask.ask.

Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. 4. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual 18 . Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 3. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. 2. berdasarkan gambar di atas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. 6. 5. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah.ask. 7. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. http://images. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.com/fr?q=art+studio&desturi 19 .

ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.ask.com/fr?q=art+studio&desturi 20 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images.

Sebagai contoh. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Dengan demikian. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. 21 . Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. alat seperti berus.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit.

Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Sebarang kerosakan. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan 22 . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. 2. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Umpamanya . Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun.

Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat 23 . Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Jelaskan. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.

Bil 1

Kenyataan Guru perlu membaca label bahan

Huraian sebab dan akibat

2

Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan

3

Guru perlu sediakan panduan keselamatan

4

Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu

5

Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal

24

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

25

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok

Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara

Contoh-contoh kraf tradisional

Kertas lukisan dan warna air

Alat-alat membuat ukiran

Mesin pembakar seramik

Rak-rak kayu

26

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Aktiviti 2. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. 27 . Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.

2. 3. panduan keselamatan.1 Sinopsis PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. panduan keselamatan.etika dan tanggungjawab. 3. inventori dan penyimpanan. etika dan tanggungjawab.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.2 Hasil Pembelajaran 3. inventori dan penyimpanan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 28 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 29 .

guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.ia merupakan persekitaran murid.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. pengorganisasi prosedur dan sumber.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. 30 . mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 31 Tingkap .

3 Zon-zon kerja tertentu 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 32 . Selain hasil kerja pelajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

33 . pencahayaan. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. zon kerja dan stor penyimpanan. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. bahan pameran khas. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. papan bulletin. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Oleh itu. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Justeru. 2001). kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar.

keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Di samping itu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 34 . Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 35 .

5 Situasi Pada awal tahun. satu undian pun berlangsung.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. 36 . saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.” Jali bentangkan idea kedua. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Hari ini. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Ekoran itu. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas.

kontek sosial. identifikasi simbolik. menguji dan menemui sesuatu yang baru. aktiviti mengikut stesen atau litar. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. pencapaian. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. mengkaji. interaktif dan sebagainya. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Misalnya.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. kegemaran. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Namun. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. Oleh itu. buku kerja. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Identifikasi simbolik. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. 37 . sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Keseronokan. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Pertumbuhan dan perkembangan. Kontek Sosial. dan latar belakang mereka. dan kebisingan yang keterlaluan. melayari internet atau alat multi-media yang lain. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. bahan manipulatif. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Penyempurnaan tugas. kamus dan buku istilah. penyempurnaan tugas. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. puzzle. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk.  Keselamatan dan perlindungan. memerhati. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer.

 Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3. 38 . (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.

74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.1 1.5 1. Sekolah: Pernyataan standard.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.3 No. Jemaah Nazir Sekolah. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. Skor 3 4 % 2 1 5. (2004).55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.5 1. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. 39 .55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.1 0.9 0.

TAJUK 4

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID

4.1

SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi muridmurid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru.

Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.

4.2

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat:

4.2.1 4.2.2

Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik

4.2.3

Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab

4.2.4

Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

4.2.5

Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori

4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan

jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah

4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

- Susunan perabot Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakan persekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendah

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,

pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang

kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.ZON KERJA STOR SUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU PAPAN INFO SUDUT PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas. KABINET BERTINGKAT .

Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Ambil gambar-gambar berikut:       Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni . Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Selain hasil kerja pelajar.

dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensi hendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang. Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Selain hasil kerja pelajar. Karya 2 dimensi sesuai ditampal.. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai .Tempat Pameran Hasil kerja Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi.

Contoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruang Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .

biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik pendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Justeru. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. bahan pameran khas. zon kerja dan stor penyimpanan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. pencahayaan.Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. . Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. 2001). papan bulletin.

Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Di samping itu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.Sinki dalam dan Luar Bilik .Almari Pameran . Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan.Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas.Para Gantung . Oleh itu. . Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka.

PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID .

2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. . Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. 4.4. Contoh: Minyak Turpentine Cat Air Kertas Lukisan Pisau NT Kain Linen Batik Fabrik Dye Kertas Warna Carta PSV Berus Lukisan Pisau Ukir Cecair Thinner Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini.4. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.4. Anda dan rakanrakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa.

4.4. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan.4. Umpamanya .4 Inventori 4. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Sebarang kerosakan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Dengan demikian. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Beri komen anda dengan .

100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Jelaskan. . 2. Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil. Unit 200 dozen Tarikh masuk 22/09/2009 Tarikh lupus 2.Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Borang stok untuk peralatan kekal. 4. Bil 1. Jumlah Item 15/10/2010 Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok.6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah : Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Unit 2 2 Tarikh masuk 13/09/2009 13/09/2010 Tarikh lupus 1. Borang stok untuk peralatan tidak kekal.4. Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Cuba anda membuat analisis.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.  Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna .  Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. 1 .ask. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN PERANAN APRESIASI HASIL KERJA MURID Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 5 KAJIAN PENGURUSAN SUMBER. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.

com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu.ask. - Menjelaskan konsep. menghilangkan kebosanan. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. menyediakan environment belajar. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 2 . meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. membina suasana belajar.memudahkan pemahaman.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.

disandarkan atau diedarkan.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. Cuba lakukan latihan ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. dilekatkan.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . 3 . Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Menghasilkan bahan bantu. i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Mengambil langkah-langkah keselamatan . . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. Persembahan menarik dan kemas. . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. .Menentukan bahan dan teknik . relevan serta mudah difahami. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Mengambil kira bilangan yang mencukupi .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .

Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. kain lap. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. bekas air. Bahan: warna air atau warna poster. kertas surat khabar sebagai alas 4 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Peralatan lain: palet.. kertas kartrij……. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.

bata. jam. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.kad sisipan.roda. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.senarai.meja.rambutan.papan gulung.penyusunan grafik.kasut. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 5 .kotak tisu.kad huruf dan angka.sikat.cermin. gambar rajah.bunga.kek harijadi. Contohnya : Bola.rumpu.tiang.kerusi.bakul sampah.beg.kad separuh bulatan. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.cawan. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.….kad perkataan dank ad ayat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….papan flannel. Bincang bersama rakan anda.batu.gula-gula.baju.papan tulis.carta.almari raket.kacang.petikan rencana………….tiket. Contohnya: Jadual.penyapu.botol.kotak ubat gigi.daun..

6 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images. berdasarkan gambar di atas. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.ask.com/pictures B C http://images. 7 .ask.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.

Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. 5. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. 3. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 8 . Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. 2. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 4. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 6.

com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 9 . Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.ask. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.ask. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. 7.

ask.ask. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. 10 . pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Sebagai contoh. alat seperti berus.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Dengan demikian. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Umpamanya . kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Sebarang kerosakan. 11 . Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit.

2. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 12 . Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.

Jelaskan. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. 13 . Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 14 .

etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. 15 . Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Aktiviti 2. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. Cuba anda membuat analisis.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 16 .

panduan . Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 17 Pendidikan Seni Visual. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan. 3.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 18 . inventori dan penyimpanan. panduan keselamatan.2 Hasil Pembelajaran 3.2.etika dan tanggungjawab.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. inventori dan penyimpanan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. etika dan tanggungjawab. 3. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 19 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

mengurus pergerakan pelajar didalam kelas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. 20 .penyusun persekitaran kelas yang efisyen. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. pengorganisasi prosedur dan sumber.ia merupakan persekitaran murid.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 21 Tingkap .

Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Ambil gambar-gambar berikut: 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 22 . Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Selain hasil kerja pelajar.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.

2001). pencahayaan. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Justeru. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. zon kerja dan stor penyimpanan. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. 23 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. papan bulletin. bahan pameran khas. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Oleh itu. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster.

Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 24 . Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Di samping itu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 25 .

“Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. satu undian pun berlangsung. Ekoran itu.” Jali bentangkan idea kedua. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.5 Situasi Pada awal tahun. 26 . jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Hari ini. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV.

kamus dan buku istilah. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. buku kerja. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. bahan manipulatif. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Namun. melayari internet atau alat multi-media yang lain. memerhati. dan kebisingan yang keterlaluan. dan latar belakang mereka. kontek sosial. kegemaran. interaktif dan sebagainya. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. puzzle. Kontek Sosial. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. menguji dan menemui sesuatu yang baru. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. aktiviti mengikut stesen atau litar. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. pencapaian. penyempurnaan tugas. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. mengkaji. Keseronokan. identifikasi simbolik. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain.  Keselamatan dan perlindungan.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. Penyempurnaan tugas. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Misalnya. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Oleh itu. 27 . Identifikasi simbolik. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Pertumbuhan dan perkembangan.

(ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. 28 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.

buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.1 1.1 0. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Sekolah: Pernyataan standard. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.9 0.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. Skor 3 4 % 2 1 5.3 No.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.5 1. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0. 29 .  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.5 1.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. (2004). Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.

motivator dan inisiator. pemudah cara. motivator dan inisiator. konsep 5P. pembimbing. anda seharusnya boleh menjelaskan. 1.1 1.2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 .2 Hasil Pembelajaran 1. Pada peringkat ini. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. objektif kurikulum. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Penekanan diberikan kepada matlamat. 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 1 PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR.2. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. peranan guru PSV.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. 1. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. menghayati.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. mengaplikasi. pembimbing. pemudahcara. huraian sukatan pelajaran.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. Aktiviti 1 3 . Hari ini. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Devi. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Saci spontan keluar dari bilik darjah. lalu memarahi Devi. Saci terjaga dalam keadaan terkejut.

sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. ruang dinding dan lantai). berunsurkan pengajaran. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. dan prihatin terhadap kebajikan murid. dan murid-murid).bersemangat untuk mengajar. ibu bapa. Berunsurkan pengajaran. Proaktif. Oleh demikian. budaya dan subbudaya. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. meneroka sesuatu. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. Menurut Mc Ewan (2001). lemah. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. rakan sejawat. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. kebolehan memotivasi murid. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran.  Positif.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran.    Peribadi. iaitu: Positif. serasi dengan norma masyarakat. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat 4  . tingkahlaku dan masa. sederhana. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Selain itu. Intelektual. Sebaliknya. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. mentelaah. dan intelektual.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. dan cekap mengajar. Dengan kata lain. Choong 2009. 2009). Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan.

berilmu. bersemangat. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. fasih. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. ceria. berempati. bersikap positif. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. luwes. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru.  Kualiti Peribadi. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. pemikiran reflektif. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. Untuk tujuan itu. bermotivasi. Pencegahan. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. Mencegah lebih baik daripada merawat. peka. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. mempunyai kesedaran. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. dan sebagainya. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. rasa rendah diri. adil. terurus. tegas. Untuk tujuan itu. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. jelas. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Merujuk contoh tadi. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Berani menghadapi cabaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  yang diperoleh. Perekabentuk kebolehan murid-murid. mengikut jantina yang sama. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. pemindahan pembelajaran. mudah didampingi. 2009). bersifat kecindan. Untuk itu. dan melayan murid-murid sebagai individu. 5  . berupaya menyesuaikan diri. bersistematik. dan sebagainya.

(iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. fasilitator dan kaunselor. Atas hakikat ini. persepsi. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. melaksana. Dengan kata lain. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. mengurus. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Bagi memudahkan penghayatan. rakan dan jurulatih. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib. Keterampilan. 2. Dalam konteks pendidikan Islam. Tonggak Dua Belas. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.1993). kewibawaan dan komitmen guru merancang. 6 . juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Penghayatan Dan Amalan Nilai. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. Berdasarkan petikan di atas.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. Di samping itu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

saling membantu dan berkongsi fikiran. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini. Menyedari hakikat ini. Dengan demikian. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Seterusnya. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran. mari kita selesaikan masalah di bawah ini. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam 8 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah  E-melkan dapatan. pandangan. hujahan. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. 9 . Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual.

2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.2 Hasil Pembelajaran 2. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. penyimpanan dan rekod stok.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. 2.2. 10 . Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. 2. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. 2.

4 KANDUNGAN 11 .3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.

cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. 12 .ask. http://images.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images.ask. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. - Menjelaskan konsep. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 13 .com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. menyediakan environment belajar. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. membina suasana belajar.memudahkan pemahaman. menghilangkan kebosanan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.Menentukan bahan dan teknik .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. Kekukuhan dan boleh diguna selalu. Persembahan menarik dan kemas.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. 14 . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. dilekatkan. . Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.Menghasilkan bahan bantu.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . . Cuba lakukan latihan ini.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. disandarkan atau diedarkan. . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. . relevan serta mudah difahami.Mengambil langkah-langkah keselamatan . .

bekas air. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Peralatan lain: palet. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. kertas kartrij……. Bahan: warna air atau warna poster.. kain lap. kertas surat khabar sebagai alas 15 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat…….

tiang. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.bunga. jam.bakul sampah.roda.papan tulis.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….rambutan.petikan rencana………….kotak ubat gigi.kacang.almari raket.baju.batu. Bincang bersama rakan anda.rumpu.papan gulung.beg.kad perkataan dank ad ayat.bata. Contohnya : Bola. Contohnya: Jadual.kerusi. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.kek harijadi. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 16 .kad separuh bulatan.sikat.kad sisipan.cermin.senarai.kad huruf dan angka.penyapu.….gula-gula.penyusunan grafik. gambar rajah.papan flannel.cawan. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.meja. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.kotak tisu.daun.botol.kasut..tiket.carta.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. 17 .

com/pictures B C http://images. 18 .ask.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. berdasarkan gambar di atas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.ask.

Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 19 . Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 4. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 2. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 6. 5. 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan.com/fr?q=art+studio&desturi 20 . Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.ask. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. http://images. 7. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.

21 . alat seperti berus.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. Sebagai contoh. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.ask.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.

Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. 22 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Sebarang kerosakan. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Dengan demikian. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Umpamanya . Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.

Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 23 . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. 2. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Beri komen anda dengan hujah yang relevan.

Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Jelaskan. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. 24 . Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 25 .

26 . prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Cuba anda membuat analisis. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Aktiviti 2. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2. Bidang yang hendak diajar adalah 27 .2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.

TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3. panduan .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 28 Pendidikan Seni Visual. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.

inventori dan penyimpanan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.2.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 29 Susun Atur Bilik PSV . etika dan tanggungjawab. panduan keselamatan.2 Hasil Pembelajaran 3. 3. 3. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.etika dan tanggungjawab. inventori dan penyimpanan.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 3.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 30 .

penyusun persekitaran kelas yang efisyen.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. 31 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. pengorganisasi prosedur dan sumber. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.ia merupakan persekitaran murid. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 32 Tingkap .

Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Selain hasil kerja pelajar.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 33 . Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. bahan pameran khas. pencahayaan. zon kerja dan stor penyimpanan. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. 34 . Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Oleh itu. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. 2001). Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. papan bulletin. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Justeru. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding.

Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 35 . Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Di samping itu. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 36 .

” Jali bentangkan idea kedua. Hari ini. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. satu undian pun berlangsung. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV.5 Situasi Pada awal tahun. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Ekoran itu.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. 37 . Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.

Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. penyempurnaan tugas. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. interaktif dan sebagainya. kontek sosial. aktiviti mengikut stesen atau litar. Kontek Sosial. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. kegemaran. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Pertumbuhan dan perkembangan. pencapaian. melayari internet atau alat multi-media yang lain. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. bahan manipulatif. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. dan kebisingan yang keterlaluan. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Oleh itu. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer.  Keselamatan dan perlindungan. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. menguji dan menemui sesuatu yang baru. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. Identifikasi simbolik. Penyempurnaan tugas. buku kerja. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. puzzle. identifikasi simbolik. kamus dan buku istilah. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. mengkaji. dan latar belakang mereka. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Misalnya. Keseronokan. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. memerhati. 38 . dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Namun. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik.

6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3. 39 .

Skor 3 4 % 2 1 5. (2004). Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.1 1.1 0. Sekolah: Pernyataan standard.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Jemaah Nazir Sekolah.5 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. 40 .5 1.9 0. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.3 No.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.

Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. (2000).: Kumpulan Budiman Sdn.L. Pustaka Delta Pelajaran Sdn. Sekolah: Pernyataan standard. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. sekolah: Instrumen pemastian standard. Abu Bakar ( 1992 ). K. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.Bhd. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. (2003).7/2001 40 .(2003). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KBSR. KBSR.: DBP.L. Kementerian Pendidikan Malaysia. K.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Abu Zahari b.L. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. (2009).L. Selangor Darul Ehsan.K.: DBP. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.7/1994 iii. (2004). Choong Leong Keow.KBSR. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. (1998). Kementerian Pendidikan Malaysia. Standard kualiti pendidikan Malaysia.7/1995 iv. (1985). Standard kualiti pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah. K.4/1986 ii. Psikologi Pendidikan Untuk Guru.: DBP. Jemaah Nazir Sekolah. Bhd.

UiTM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual 23 tahun Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual 5 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Pendidikan Seni Visual Menengah 5 tahun EN. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).UM CIK LIM HUEY KHING Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia lhkhing@yahoo. Hp : 013-5092118 jeff_ipsah58@yahoo. USM B. Petani Kedah Darul Aman No.A. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). UiTM Diploma Pendidikan Seni (ATD). Hons. USM Sijil Guru Khas Pendidikan Seni. MPSAH Pengalaman: Timbalan Ketua Jabatan 1 tahun Pensyarah Pendidikan Seni Visual 7 tahun Pensyarah Sambilan Seni Halus USM 3 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Sekolah Menengah 18 tahun 41 .my Kelulusan B. Petani Kedah Darul Aman zag_4737@yahoo.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: B.Fine Art.(Geografi & Bahasa Melayu).(Sosiolinguistik). MPIK Sijil Asas Perguruan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA Dr NORIATI BINTI A.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: Sarjana Pendidikan. UM B. Art & Design. UM Dip.com. GHANI Timbalan Ketua Jabatan PSV Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.Hons (Seni Halus). Hons.A. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. ZAKARIAH ABD.USM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual :15 tahun Ketua Unit Pendidikan Seni Visual: 14 tahun Guru Pendidikan Seni Visual & Matematik : 8 thn Pegawai Kurikulum : 7 tahun EN.A.A. JAAFAR BIN MAHMUD Pensyarah Kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.

UPSI B. Petani Kedah Darul Aman Asatie5785@yahoo.A. Art & Design.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan Seni Visual. UiTM Diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA PN. MPTB Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual Pensyarah Sambilan Seni Halus USM Pensyarah Sambilan OUM Guru Sekolah Menengah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 41 . NORHAYATI BT. MUSA Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.

This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. huraian sukatan pelajaran. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. kepentingan perkembangan kurikulum. resource and teaching aid management. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. peranan guru PSV. objektif kurikulum. 5. 1 . management of outdoors and indoors activities. specifications of the syllabus. 3. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P.. konsep 5P. the importance of curriculum development. KBSR Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 2. the roles of the PSV teachers. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Sinopsis Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. 4. Penekanan diberikan kepada matlamat. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV).Pro Forma Kursus Program Pengijazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) (Pendidikan Seni Visual . the 5P concept. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum.

Pemulihan Huraian Sukatan Pelajaran PSV  Tahap 1  Tahap 2 Sukatan Pelajaran PSV  Matlamat dan Objektif  Organisasi kurikulum PSV  Kandungan.  Aktiviti individu.Almari Pameran  Panduan keselamatan  Etika dan tanggungjawab  Inventori  Penyimpanan 9 2 .Tempat Pameran Hasil kerja .Sinki dalam dan luar Bilik .Penerapan nilai murni .Tajuk 1 Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR  Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia  Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR  Kepentingan Perkembangan Kurikulum  Konsep 5 P dalam KBSR .Susunan perabot .Pengayaan .Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM  Pembimbing  Pemudahcara  Motivator  Inisiator Jam 9 2 9 3 9 4 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah.Penyerapan pengetahuan . kumpulan dan aktiviti kelas  Aktiviti dalam bilik darjah  Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid  Susun atur bilik PSV .Penggabungjalinan kemahiran .Para Gantung . Strategi Penyampaian dan Penilaian Peranan Guru PSV  Pengurus .

Jemaah Nazir Sekolah.Peralatan kekal . Kementerian Pendidikan Malaysia.: DBP. Kementerian Pendidikan Malaysia.5 Kajian Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar  Rekabentuk dan proses menyediakan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan  Penyimpanan dan rekod stok . Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Curriculum for integrated learning – A lesson-based approach.(2003). Jemaah Nazir Sekolah. sekolah: Instrumen pemastian standard. KBSR.: DBP.& Hammons.: DBP Rujukan Tambahan Freeland. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.K. (2003). (1998). (2003). Edaran Kementerian Pelajaran Malaysia.L. KBSR. Standard kualiti pendidikan Malaysia. (1998).K. 3 . KBSR. Pusat Perkembangan Kurikulum. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia.: DBP.: DBP.L. Standard kualiti pendidikan Malaysia.(2005).K . (2000). USA : Delmar Thomson Learning. K. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia. K. K. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. (2003).KBSR. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.Peralatan tidak kekal  Panduan Keselamatan  Etika dan tanggungjawab Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR  Pendekatan Apresiasi KBSR Jumlah 9 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jemaah Nazir Sekolah. Buku panduan pembelajaran luar bilik darjah. (1985). Sekolah: Pernyataan standard.L. Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. K. (2004). KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.L.L. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. KBSR.

Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1995 iv.7/2001 4 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986 ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 iii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->