KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk 1 Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan Tajuk 2 Kreativiti, Estetika Dan Ekspresi Visual 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan

MUKASURAT
i i iv v vii viii 1

16

Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

37 40 41 42

Kemaskini 1 Disember 2009

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun

meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini.

vi

pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT dan Online Learning(OLL). Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. i. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. v. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. Pelajar diminta memahami konsep. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. Selamat maju jaya. iii. iv.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. vi. vii. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. bahan rujukan. dan mengaplikasi maklumat. Oleh itu. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. vi . rakan sekerja. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. mengumpul maklumat. Pengetahuan kandungan dan pedagogi sentiasa dinamik dan bertambah. pengalaman profesional dan juga sumber internet. iaitu pada pensyarah. memproses maklumat. ii.

Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. v . (Sila rujuk . Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk yang memerlukan guru membuat persediaan dari aspek pembacaan dan pencarian maklumat . Modul ini mengandungi DUA tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Sukatan Pelajaran PSV KBSR (Topik 1dan 2 dalam proforma). Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.PENGENALAN Kursus PSV 3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Analisa tersebut bertujuan bagi membantu guru agar dapat memahami corak perkembangan struktur kurikulum PSV yang berubah dari masa hingga ke semasa.Agihan Tajuk). Penyata Barns. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk menganalisa struktur sejarah serta mengupas perkembangan kurikulum PSV semasa zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Tajuk 2 – Huraian Sukatan Pelajaran PSV (Topik 3 dalam proforma). latihan lebih menjurus kepada pembelajaran ISL. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Antaranya adalah seperti berikut Laporan Razak. Guru perlu meneroka maklumat melalui carian laman internet serta rujukan yang berkaitan. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajukdalam kursus ini. Berbeza dengan modul sebelum ini. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan.

Tajuk/Topik Modul (jam) 0 Jum.AGIHAN TAJUK(PSV3104) Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. 6 0 6 6 Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar 0 6 6 7 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 0 3 3 8 Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid 3 0 3 Jumlah keseluruhan 30 15 45 vi . Jam 9 1 Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR 2 Sukatan Pelajaran PSV 3 0 3 3 Huraian Sukatan Pelajaran PSV 9 0 9 4 Peranan Guru PSV 0 6 6 5 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) 9 Bil.

Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran  Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain 1 . kritis.  HASIL PEMBELAJARAN  Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). kreatif. Selain itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 1 PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR  SINOPSIS Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR    Mengaplikasikan konsep 5P.

0 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia Sebelum Merdeka Awal Merdeka Sekarang Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Transisi merentasi kurikulum PSV t i k ik l Pendidikan Institusi Penerbitan Penubuhan kelab seni Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual 2 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.

00 pagi hingga 12. dari jam 8. dan ia menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid. Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun. Senaman. Memberi pelajaran 3 . Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R. Kesihatan. 1. sains pertanian 1. penanam padi dan nelayan. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik. Kesihatan.kerja mandur. Ilmu Alam.O. yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu. untuk mewujudkan segelintir pemuda Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan.Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah.Winstedt 1. Lukisan. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja. Menganyam dan berkebun.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia 1. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan. Ilmu Kira-kira.1 Laporan Winstedt. Sejarah Melayu. kerana ia hanya akan menimbulkan kesulitan nanti 1.3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran Lukisan adalah mustahak memerhati alam” yang didapati darinya. dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan.

1.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr.Pendidikan Agama Islam. 1. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. 1. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. Sains. Jawi. Dari kurikulum.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. pendekatan. Lukisan dan lain-lain.10 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. 1. matlamat. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Tawarikh. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. 1.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. Tata Rakyat. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. objektif. Pendidikan Jasmani dan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. Bahasa Inggeris. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan Pertukangan Tangan. Mengadakan pendidikan agama Islam. Hal Ehwal Tempatan. Lanjutan itu.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. Ilmu Alam. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan 4 . Matematik. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962.

pendekatan. kritis. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. serta aprisiasi 5 . sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. keluarga.11 Selepas merdeka. 1. Melalui dasar baru ini. selaras dengan hasrat FPK. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. matlamat. 1. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) (c) (d) 1.13 Dalam KBSR. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. objektif. menghargai keindahan alam persekitaran. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan.14 Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. masyarakat dan Negara. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 1. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.12 Kini.

1. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. 6 . Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.1996) 1. 1. estetika dan kraetiviti.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) aspek seni. (Mazlan Mohamad. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual. seni dalam kehidupan dan persekitaran. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. 1.

Said Hj. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. Hussain dan Idris Hj.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. Aspek Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan b) Kelahiran Institusi Seni 1. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. pertanian dan pertukangan.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli 7 . Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan. (b) Lukisan.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. dan (c) Projek Penghasilan Karya   Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan. Anatara tokoh seperti Mohd.

Latihan praktikum.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni. Kaunseling dan kerjaya. Seni tekstil (batik). Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan. Redza Piyadasa.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. Yeoh Jin Leng. Aspek-aspek kepakaran seni halus. Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Seni halus. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bahan-bahan mudah didapati. Mereka telah menanamkan semangat yang 8 . Seni tekstil. Cheong Lai Tong.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Perkakasan tidak banyak dan mudah. Seni reka industri. Selain itu. Jamal. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid. Redza Piyadasa. Othman Mansur. sejarah seni.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus. Seni reka kasut. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an). logam. 1. Chong Kam Kau. Pendidikan jasmani. Anthony Lau. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. sambungan kerja tahun pertama. Seni arca.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Tahun Kedua. Lee Joo For. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. Jolly Koh. Seni grafik. Seni seramik. pedagogi pendidikan Seni. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. Seni logam. Seni reka fesyen. grafik. Tahun Ketiga. Seni reka tembikar. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. Seni foto.

Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir. 1. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 . Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. Zakaria Awang.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. dan Reza Piyadasa.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an.   Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. Bayu Utomo. Seni Muzik dan Seni Halus. arca. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. sejarah seni. fotografi. Zakaria Ali. kritikan seni dan teori-teori seni. Menawarkan kursus grafik.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1.04. Hossein Enas.3 1951-Wednesday Art Group. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni. adat resam.6 1957. Pengerusi : Hoessin Enas. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal.54 hingga 29.2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1. Kelas Arca – Idris Salam. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom.N. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air. Pada 21.04. 10 . Puan P. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik. kebudayaan dan kerjaya. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan. Lim.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni. Abbas. Peter Harris 1. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni. Davies.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd.G.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. 1. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J.

Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga. 1. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St. d) Penerbitan 1.1 Buku Teks-1925-R.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama . 1. Cetakan lino. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan.Olaguera. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell. almari buku. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan.T. Pulau Pinang. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku. Cetakan stensil. 1.4 1932-Buku Craft Work.O.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara.W.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan 11 . Ilustrasi figura. tongkat dan sebagainya. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O. Xavier Institution. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.

6 1957. Singapura). kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College. Corak . ingatan. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan.8 1990-Geometrical Drawing Part 1. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1. menyuburkan kuasa-rasa. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. rekaan. Selain itu. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate. Singapura. Diterbitkan oleh Donald Moore. 1. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) permainan bola sepak.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan. Latihan 3   Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak. Singapura) dan W. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya.7 1958. 1.T. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria. Membuat gambar. 12 .The Art Paper. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. hoki dan volleyball.

Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. 2. perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. 13 . Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. reka bentuk. teknologi. kritis. Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. 3. dan alam kehidupan selepas persekolahan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 1. menghargai keindahan alam persekitaran. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. mayarakat. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. dan negara. beberapa kemahiran generik. keluarga. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif.

keluarga.  Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2.  Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. 14 . kritis. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. masyarakat.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual  Pengertian PSV . selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan negara.

dan  Mencetus idea dan imaginasi ii. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria. Aktiviti penerokaan 15 . Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. bunyi.  Pengetahuan sedia ada murid  Benda yang konkrit  Minat. Semasa menyediakan aktiviti. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah. pergerakan. kecenderungan dan latar belakang murid  Bahan. dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. dan aksi.

Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. variasi dan kemungkinan lain. iii. cuba mencuba. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. bebas daripada jawapan tetap. Tatacara. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. 16 . dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. Keselamatan semasa bekerja. dan Penyampaian kandungan subjek. ton. halbenda dengan bentuk hasil. langkah dan proses membuat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. rupabentuk dan bentuk. Semasa menyediakan aktiviti. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. mencari alternatif. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. jalinan. Apresiasi Seni Visual secara mudah. murid senang dan ingin mmencuba. suaikenal dengan bahan. warna. Semasa menyediakan aktiviti mudah. Amalan tertib kerja. idea. penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut .  Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan.

Kemahiran perlakuan. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. interpretasi. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. penghargaan dan refleksi diri. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya.   Nilai patriotisme dan nilai murni lain. Perasaan. dan  Kritikan seni: huraian. dan mencintai alam kehidupan.  Nilai. alat bahan dan teknik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan  Nilai. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan.   Tindakan susulan. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. analisis. dan penilaian 17 .

2 : Carta Organisasi Kurikulum 18 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat Carta 2.

3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 19 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Carta 2.

seni visual.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. pasar seni. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum. geografi. galeri. komplek kraf dan lain-lain. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut. bazar. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya.1 3.3 3. kajian tempatan. Mohd Johari Ab.Hamid. matematik. sejarah. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. Ertinya.2 3.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan. undangundang. 20 .

1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 21 . penyerapan pengetahuan. Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. penerapan nilai murni dan pengayaan. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). iii. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii. Hasil Pembelajaran i.

hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. murid menjadi lebih ceria. ii. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan      Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI  PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai  PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 22 . Oleh itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh  Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. iii.

Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. Kedua. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Bagi pendidik. kumpulan dan juga masyarakat. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. sifat ingin tahu. rohani. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 23 . Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. sosiologi dan pedagogi. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. dan antara pelajar dengan guru. Dari sudut sosiologi. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. emosi. daya kreativiti. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. Pertama. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna.

Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. kemahiran. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. emosi dan jasmani. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 24 . rohani. Dalam KBSR. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. Manakala dari sudut pedagogi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu.

guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. dan minat murid-murid. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti :  Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran 25 . berkesan. bakat. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahirankemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. dan bermakna. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. keupayaan. sama ada dalam mata pelajaran.

Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: Diamlah wahai adik 26 . Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)   Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. Dalam mata pelajaran Matematik. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut.

Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran iii. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Ciri-ciri Penyerapan : i. iv. v. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. Walau bagaimanapun. Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. 27 . Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. menulis dan mengira. Contohnya. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran.

iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan.Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. Pendekatan eksplisit 28 .Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. nilai yang positif ii. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. Yeast is added to make tapai”. It is made from glutinous rice or tapioca. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. nilai kemanusian. ketuhanan dan sebagainya.

dan sentiasa berada dalam keadaan segar. iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. Contohnya. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. Contohnya dalam topik pengurusan diri. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. Aktiviti ini memerlukan 29 . penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. : : Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Selain itu. Oleh yang demikian. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan.mandi.menyikat rambut dan berpakaian kemas. arahan. berbau harum. bermatlamat. cara menjaga kebersihan. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. bangun pagi dengan gosok gigi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan.

pascaujian dijalankan secar pemerhatian. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. Selepas aktiviti pemulihan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. lisan atau bertulis. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tahun 5 30 . Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik.

Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu.muzik dan pergerakan binatang tersebut. satu penggal. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. contohnya setelah satu semester. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif 31 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Topik Sub Topik : : Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar.

Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6. 32 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang.   Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik.

sumber pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian Sukatan Pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 2  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV SINOPSIS Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara. tahun 4 hingga tahun 6 (2) 1 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV  Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1.  HASIL PEMBELAJARAN  Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan. strategi. strategi. tahun 1 hingga tahun 3 (1) dan Tahap 2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Mengaplikasi pelbagai pendekatan.

0 Rukun Negara BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berakhlak mulia. emosi. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. MAKA KAMI.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan negara. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bertanggungjawab memberikan masyarakat. 2 . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. berketerampilan.

masyarakat dan negara. membuat penilaian dan menyatakan idea membantu murid membina mengenali cita rasanya sendiri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. keluarga. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka dan ekspresi diri. kritis. 5. Murid di sekolah rendah keseluruhannya adalah kreatif. Pengalaman ini penting kerana ia keyakinan diri. menghargai keindahan alam persekitaran. 4.0 Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. seni tari dan seni mempertahankan diri. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. visual. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. seni sastera. ekspresif dan aktif.0 Pendahuluan Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu.0 Objektif Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta pada kaitannya dengan mata pelajaran lain. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. imaginasi dan daya pemikiran. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 3 . memperkembang keperibadian. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau peluang kepada murid memupuk minat.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Kegiatan pemikiran.

Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 6. 5. disiplin diri.0 Tumpuan Pendidikan Seni Visual Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. dan bertanggungjaw ab 8. cermat dan selamat 7. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. 4. b. Memupuk nilai-nilai kerjasama. pemerhatian secara aktif interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. d. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. 6. kreatif dan meyeronokkan. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam 4 . berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. yakin diri. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. c. kritis. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. 3.

murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. c. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. 5 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dan objek buatan manusia. karangan dan puisi. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. nyanyian. b. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. lakonan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. cerita. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.

Tujuannya ialah untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: Aras Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi. 7. Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. 6 . nilai kebersihan dan kepekaan. Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing. nilai patriotisme. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang.0 Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perinciankurikulum dari tahun 1 hingga 6. Di samping itu. Aras ini harus dicapai oleh semua murid. pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.

karangan.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain.lakonan. kemampuan. kebolehan. pengalaman dan pemerhatian murid. Kajian Masa Depan. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman. Konstruktivisme. simulasi. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalama pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. alat dan bahan. nyanyian. bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat kreatif 8. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai. penumpuan. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT). Pembelajaran Akses Kendiri. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid. 7 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 Penggunaan alat. muzik. imaginasi. law atan dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu. dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pembelajaran Kontekstual. Belajar Cara Belajar.Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. puisi. Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan.

Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. penilaian yang fleksibel. guru juga harus merekod pencapaian murid. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. amalan murid serta memerhati penglahiran kesan melalui emosi dan perasaan. psikomotor dan afektif. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Selain daripada itu. Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Tahap kreativiti murid juga dapat di 8 . Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian sekolah.0 Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. lisan dan interaksi. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Selain daripada itu. dan penulisan. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. iaitu pemerhatian. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 9. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. Secara tidak langsung.

Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. interpretasi. fungsi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) pemerhatian. 9 . bercerita. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. kemahiran. sumbangsaran. temubual. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. kuiz. perbincangan. keaslian. puisi. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. lakonan dan nyanyian. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. kreativiti dan kemasan.

menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. Menyatakan perasaan. 3. 2. 4. 5. Memilih. Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. 6. berkeyakinan diri. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. 10 . memadan. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. Mengambil bahagian dalam kegiatan Seni Visual dengan perasaan gembira. idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. 8. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Menghayati benda yang dilihat. 7. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. kekemasan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 10. mencorak. membuat binaan dan kraf. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda.

nipis. ii. Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. laluan air. Menggambar Asas menggambar Aras 1 i. Mengumpul hasil kerja. Aras 2 i. b. ketam. siput. Menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan dipersekitaran. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara: a. kesan tayar dan tapak kasut di atas permukaan tanah atau pasir dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. 11 . c. Memerhati kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan anai-anai. iii. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri. cetek. d. e. Aras 3 i. a. menekap memotong menampal mencantum menyusun gambar ii. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah. dalam.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.

g. c. b. f. ii. d. g. Memahami konsep motif.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) putus-putus. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak Aras 1 i. Menghasilkan motif secara gurisan dan garisan dengan spontan. c. lurus. b. Aras 2 i. dan bengkangbengkok. lakaran gurisan gosokan garisan tekapan atau surihan kolaj 2. memotong melipat menggunting menampal menekap mencarik atau mengoyak menyusun 12 . d. Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti: a. f. e. e.

Mengetahui dan bermain dengan bahan yang mudah dibentuk seperti: a. capan lipatan dan guntingan gosokan tekapan kolaj gurisan titisan lakaran cetakan 3. tanah liat plastisin 13 . Aras 1 i. c. Menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati dipersekitaran. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. Membentuk dan Membuat Binaan Asas membentuk dan membuat binaan. b. h. iii. d. i. e. Cadangan teknik seperti: a. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan. f. g. b. Mengumpul hasil kerja.

c. b. g. d. botol plastik tin kotak kadbod gabus / tudung botol klip kertas plastisin tanah liat kertas warna 14 . Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah yang kreatif. melipat menggunting mencantum Aras 3 i. Mengumpul hasil kerja. h. e. b. c. i. f. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. binaan mudah hiasan diri (ornament) topeng mata origami mudah Cadangan bahan seperti: a. iii. c.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. b. Cadangan teknik seperti: a. ii. d. Menghasilkan bentu mudah dengan: a.

f. mewarna memotong menganyam membuat imbangan menghias bahan lembut secara gurisan dan tekanan. d. membentuk bahan lembut dengan picitan Cadangan teknik seperti: a. b. Mengetahui nama kraf tradisional. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. c. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan kraf secara: a. Aras 2 i. e. c. anyaman mewarna wau tembikar gasing mudah resis Cadangan bahan gantian seperti: a. e. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada kraf tradisional Aras 1 i. c. kertas warna kad manila kotak 15 . d. b. ii.

e. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 2. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. majalah plastisin Aras 3 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. 16 . ii. b) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. alat. Menghasilkan kraf mudah dengan menggunakan pelbagai teknik secara kreatif.

Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. membuat binaan. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. disentuh. Meningkatkan minat. Mengetahui dan mengenalpasti alat. Menghayati benda yang dilihat. kekemasan. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. Memilih. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. bahan. daya kreativiti. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Menggambar Aras 1 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. 4. mencorak. 5. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. berkeyakinan diri. 17 . dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visual. 6. 8. dan kraf. ii. memadan. 7. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. 18 . Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. stensilan kolaj gurisan lukisan gosokan capan catan resis cetakan 2. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. ii. c. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak dan rekaan. f. Menggunakan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. iii. d. Aras 1 i. ii. g. b. minyak. Cadangan teknik seperti: a. i. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. Mengumpul hasil kerja. e. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. dan bahan kering. Aras 3 i. h.

garisan dan gurisan resis lukisan capan golekan kolaj stensilan lipatan dan guntingan cetakan 3. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. d. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. f. dan teknik. 19 . iii. Mengenali dan membezakan bentuk organik dan geometri. ii. Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan. ii. i. c. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat. Aras 3 i. h. bahan. Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. Aras 1 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. e. Mengumpul hasil kerja. g. Cadangan teknik seperti: a. b.

Menggunakan bahan kutipan dan objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran: a. f. a. c. memotong mencantum menampal menghias menyusun Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. e. d. g. ii. b. d. f. c. b. d. e. h. e. c. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan binaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. b. kad manila kotak manik kulit telur bola ping pong kertas warna kapas batang ais krim 20 . hiasan diri (ornament) boneka mudah model bekas lipatan kertas (origami) topeng muka Cadangan bahan seperti: a.

a. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada beberapa motif dalam penghasilan kraf tradisional. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah. iii. c. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. dan teknik secara kreatif. Aras 2 i. Menghasilkan binaan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan menggunakan pelbagai alat . Mengumpul hasil kerja. e. Aras 1 i. b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. batik wau gasing hiasan diri (ornament) tembikar anyaman/kelarai portfolio mudah 21 . ii. ii. Membuat pameran dan persembahan hasil kerja. g. 4. bahan. d. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. f.

Mengumpul hasil kerja. memadan. ii. f. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. iii. c. dan memanipulasi bahan secara kreatif. g. 3. Meneroka pelbagai alat. 2. b. menyusun.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Cadangan bahan seperti: a. bahan. c) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 Objektif: Pada akhir Tahun Tiga murid dapat: 1. membuat corak dan rekaan. 22 . dan teknik dalam kegiatan menggambar. e. Memilih. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. h. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. kertas kad manila krayon lidi plastisin kertas warna warna air kertas majalah Aras 3 i. Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan flora atau faun secara kreatif. d.

5. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Aras 3 i. Aras 1 i. dan mengutamakan keselamatan. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. kebersihan. Aras 2 i. Memilih dan menggunakan alat. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 1. 23 . ketelitian. Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan Seni Visual. Menggambar 1. ii. bahan. Menghargai hasil ker ja sendiri dan rakan. Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. kekemasan. 7. Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. berkeyakinan diri. Menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan.

Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak. m. h. Membuat Corak dan Rekaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. Aras 1 i. stensilan montaj capan catan kolaj resis lukisan gurisan tekapan cetakan montaj catan kolaj Bil Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. l. f. d. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. resis dan gosokan 2. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a. g. j. 24 . e. k. c. b. i.

Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat. Menyediakan dokumentasi mudah dalam portfolio.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. h. dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan. Membentuk dan Membuat Binaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai alat. ii. f. g. Aras 1 i. dan teknik. i. cetakan capan ipatan dan guntingan tarikan tali gurisan kolaj stensilan tekapan catan Aras 3 i. a. 3. bahan. e. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. 25 . b. ii. bahan. d. iii. c.

c. Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. d. e.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) ii. f. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. f. ii. g. bahan dan teknik secara kreatif. b. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan. iii. Aras 2 i. e. a. b. arca bekas model topeng serkup asemblaj alat muzik penindih kertas Cadangan bahan seperti: a. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. c. d. kotak kad manila penyedut minuman kertas warna tin / botol klip kertas Aras 3 i. Menghasilkan binaan dengan teknik luakan dan tambahan. 26 .

kertas plastisin kad manila tutup botol klip kertas penyedut minuman kadbod benang 27 . Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas. e. g. b. Memahami motif flora dan fauna. Aras 2 i. f. a. g. b. f. d. d. h. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. c. e. Mengenal Kraf Tradisional Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja. Aras 1 i.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. c. Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan. ii. ii. batik wau gasing anyaman tembikar hiasan diri (ornament) alat pertahanan diri Cadangan bahan gantian seperti: a.

kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi 2. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir 28 .1. 2. Meneroka motif. bentuk.5 dan 6 2.1 Tujuan Menggambar  Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar  Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Menggambar beradasarkan tema pengalaman. tapak kaki manusia. fantasi dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.1.2.2 HURAIAN AKTIVITI TAHAP 2 – Tahun 4. ii. dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional.2.1 BIDANG MENGGAMBAR        Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik Ia juga menekankan perkembangan imaginasi. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio.2.2 Kepentingan Menggambar  Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. iii.

 Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan.  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. lukisan.1. puisi.2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN  Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain  Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada manamana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan.  Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna. gosokan dan kolaj  Di tahun empat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Pada peringkat seterusnya murid dapat menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan.  Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan  Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.1.2. bahan dan kegunaannya.2.4 Apresiasi Menggambar  Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. kreativiti dan ekspresi diri. garisan.2. adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. susunan dan kesannya. nyanyian dan cerita 2. lakonan.3 Kegiatan-kegiatan menggambar              Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster 2. kraf dan sebagainya. 29 .  Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat.

2 Corak terancang secara: Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj kaligrafi 2. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran  Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan  Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. Huraian Sukatan Pelajaran.  Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu  Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang.2.1 Corak tidak terancang secara: Pualaman Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan 2. PPK.2. 2002) 30 . peragaan dan lakonan (KBSR.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.2.2. KPM.  Antaranya melalui kegiatan seperti: 2.2.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 31 .

2 Hasil Pembelajaran 1. 1. pembimbing. motivator dan inisiator. pemudah cara. motivator dan inisiator.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. Pada peringkat ini. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. pembimbing. pemudahcara. 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU 1. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus.2. menghayati. mengaplikasi.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV.1 1. anda seharusnya boleh menjelaskan.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 .2. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia.

4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. lalu memarahi Devi. Hari ini. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Aktiviti 1 Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada 3 dua tahap berikut: . Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Devi. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku.

“Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. Berunsurkan pengajaran. Oleh demikian. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Dengan kata lain. Merujuk contoh tadi. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Intelektual. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. dan sebagainya. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. serasi dengan norma masyarakat. tingkahlaku dan masa. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. budaya dan subbudaya. ibu bapa. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. dan cekap mengajar. berunsurkan pengajaran. Pencegahan. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. meneroka sesuatu. mengikut jantina yang sama. 4   . guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek.bersemangat untuk mengajar. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. ruang dinding dan lantai). Choong 2009.    Peribadi. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. kebolehan memotivasi murid. dan murid-murid). iaitu: Positif. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. sederhana. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. lemah. Sebaliknya. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Selain itu. 2009). Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Proaktif.  Positif. mentelaah. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Menurut Mc Ewan (2001).  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. rakan sejawat. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. dan intelektual.

komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. mempunyai kesedaran. bersifat kecindan. pemikiran reflektif. jelas.1993).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Mencegah lebih baik daripada merawat. adil. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. Perekabentuk kebolehan murid-murid. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Untuk tujuan itu. dan melayan murid-murid sebagai individu. bermotivasi. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. persepsi. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. Berani menghadapi cabaran. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. berupaya menyesuaikan diri. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. rasa rendah diri. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. bersemangat. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. Penghayatan Dan Amalan Nilai. dan sebagainya. luwes. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. mudah didampingi. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian.  Kualiti Peribadi. bersistematik. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. terurus. ceria. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk 5   . tegas. berilmu. peka. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. Untuk tujuan itu. Dengan kata lain. berempati. bersikap positif. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. 2009). fasih. pemindahan pembelajaran. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. Untuk itu. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. sifat keterbukaan terhadap maklum balas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu, juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Atas hakikat ini, penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Bagi memudahkan penghayatan, amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya, Tonggak Dua Belas. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Keterampilan, kewibawaan dan komitmen guru merancang, mengurus, melaksana, menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan.

2.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru, rakan dan jurulatih, fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib, 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas, apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

(iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: 6

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Peranan Guru Pengurus

Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pembimbing

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pemudahcara

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Motivator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Inisiator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

7

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

(v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi

mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.”

Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Seterusnya, mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual, jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya, Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah

E-melkan dapatan, hujahan, pandangan, kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini.

9

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 2

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan

tanggungjawab. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.

10

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.4 KANDUNGAN
Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan gambar di bawah, cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi

Alat :

Bahan Bantu:

11

menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 12 . b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. membina suasana belajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. menyediakan environment belajar. menghilangkan kebosanan.ask. A B http://images. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. - Menjelaskan konsep.memudahkan pemahaman.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu.

. Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. Persembahan menarik dan kemas. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber 13 .Menentukan bahan dan teknik . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Menghasilkan bahan bantu. .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. i) Prosedur penyediaan bahan bantu. relevan serta mudah difahami. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .

Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. dilekatkan. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. disandarkan atau diedarkan. Jenis kedua adalah alat .Mengambil kira bilangan yang mencukupi . .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR perlu digantung. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk 14 penghasilan. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. Cuba lakukan latihan ini.Mengambil langkah-langkah keselamatan .

roda.tiket.cermin. jam.rumpu.kotak ubat gigi.botol.bata. Bincang bersama rakan anda. kertas kartrij…….cawan.kotak tisu.baju.gula-gula. bekas air. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.penyapu.daun.batu. Bahan: warna air atau warna poster.almari raket. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Contohnya : Bola.sikat.bunga.. Peralatan lain: palet.meja.kerusi.tiang.beg.. kain lap. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka 15 khas untuk menjelaskan . B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.rambutan.kasut.kacang. kertas surat khabar sebagai alas meja…….kek harijadi.bakul sampah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.….

kad huruf dan angka.kad sisipan.papan tulis. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 16 .kad perkataan dank ad ayat. Contohnya: Jadual.senarai.papan gulung.penyusunan grafik.petikan rencana…………. gambar rajah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.kad separuh bulatan.carta.papan flannel.

ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.com/pictures D 17 . A http://images.com/pictures B C http://images.ask.

Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. 4. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual 18 . 3. berdasarkan gambar di atas. 2. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka.

Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid.com/fr?q=art+studio&desturi 19 . Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. 6. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. http://images. 5. 7. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.ask.

ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 20 .ask.

Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. 21 . Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. alat seperti berus.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Sebagai contoh. Dengan demikian.

kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Umpamanya . Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan 22 . Sebarang kerosakan. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. 2. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.

Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat 23 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Jelaskan. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.

Bil 1

Kenyataan Guru perlu membaca label bahan

Huraian sebab dan akibat

2

Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan

3

Guru perlu sediakan panduan keselamatan

4

Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu

5

Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal

24

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

25

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok

Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara

Contoh-contoh kraf tradisional

Kertas lukisan dan warna air

Alat-alat membuat ukiran

Mesin pembakar seramik

Rak-rak kayu

26

2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. 27 . Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Aktiviti 2.

inventori dan penyimpanan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. inventori dan penyimpanan. 3.2 Hasil Pembelajaran 3.2. 3.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. etika dan tanggungjawab. panduan keselamatan.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 28 .etika dan tanggungjawab. panduan keselamatan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.1 Sinopsis PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 3.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 29 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

30 . Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. pengorganisasi prosedur dan sumber.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.ia merupakan persekitaran murid.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 31 Tingkap .

Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.3 Zon-zon kerja tertentu 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 32 . Ambil gambar-gambar berikut: 1. Selain hasil kerja pelajar.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.

kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. papan bulletin. bahan pameran khas. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Justeru. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Oleh itu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. zon kerja dan stor penyimpanan. pencahayaan. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. 33 . 2001).

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 34 . Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Di samping itu. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 35 .

” Jali bentangkan idea kedua.5 Situasi Pada awal tahun.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Hari ini. 36 .” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Ekoran itu. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. satu undian pun berlangsung. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi.

Identifikasi simbolik. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. Namun. identifikasi simbolik. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Kontek Sosial. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. kegemaran. kontek sosial. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Penyempurnaan tugas. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. buku kerja. Misalnya. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. pencapaian. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. aktiviti mengikut stesen atau litar. kamus dan buku istilah. penyempurnaan tugas. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). bahan manipulatif. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. puzzle. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. dan kebisingan yang keterlaluan. melayari internet atau alat multi-media yang lain. Oleh itu. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. dan latar belakang mereka. mengkaji. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. menguji dan menemui sesuatu yang baru. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. memerhati. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Pertumbuhan dan perkembangan.  Keselamatan dan perlindungan. interaktif dan sebagainya. Keseronokan. 37 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3. 38 .  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.

5 1. (2004). Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.5 1.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. Sekolah: Pernyataan standard. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. Jemaah Nazir Sekolah. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.3 No. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.9 0.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. 39 . KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.1 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. Skor 3 4 % 2 1 5.1 0.

TAJUK 4

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID

4.1

SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi muridmurid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru.

Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.

4.2

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat:

4.2.1 4.2.2

Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik

4.2.3

Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab

4.2.4

Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

4.2.5

Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori

4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan

jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah

4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

- Susunan perabot Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakan persekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendah

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,

pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang

kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

ZON KERJA STOR SUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU PAPAN INFO SUDUT PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas. KABINET BERTINGKAT . cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.

Ambil gambar-gambar berikut:       Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni . Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Selain hasil kerja pelajar. Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.

dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensi hendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang. Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai .Tempat Pameran Hasil kerja Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Selain hasil kerja pelajar.. Karya 2 dimensi sesuai ditampal. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi.

Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .Contoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruang Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.

Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. bahan pameran khas. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. . zon kerja dan stor penyimpanan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. papan bulletin. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Justeru. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. pencahayaan. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik pendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan.Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. 2001).

Para Gantung . Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Di samping itu. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang.Almari Pameran .Sinki dalam dan Luar Bilik .Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Oleh itu. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. . guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas.

PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID .

Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.4. Contoh: Minyak Turpentine Cat Air Kertas Lukisan Pisau NT Kain Linen Batik Fabrik Dye Kertas Warna Carta PSV Berus Lukisan Pisau Ukir Cecair Thinner Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakanrakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.4.4. Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 4. .3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.

kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Umpamanya . menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Sebarang kerosakan.4 Inventori 4.4. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Dengan demikian. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Beri komen anda dengan . ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.4.4. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun.

Unit 2 2 Tarikh masuk 13/09/2009 13/09/2010 Tarikh lupus 1. 2.6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah : Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil.Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Unit 200 dozen Tarikh masuk 22/09/2009 Tarikh lupus 2.4. 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. . Borang stok untuk peralatan kekal. Bil 1. Jelaskan. Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil. Borang stok untuk peralatan tidak kekal. Jumlah Item 15/10/2010 Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. 4.

  Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna . etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Cuba anda membuat analisis. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok.  Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

BAHAN BANTU MENGAJAR DAN PERANAN APRESIASI HASIL KERJA MURID Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. http://images.ask. 1 . a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 5 KAJIAN PENGURUSAN SUMBER. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan.

melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. membina suasana belajar. menyediakan environment belajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images.memudahkan pemahaman. - Menjelaskan konsep.ask.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 2 . menghilangkan kebosanan. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.

. relevan serta mudah difahami.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . Persembahan menarik dan kemas.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. . 3 .Mengambil kira bilangan yang mencukupi .Menentukan bahan dan teknik . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. Cuba lakukan latihan ini. disandarkan atau diedarkan.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat.Mengambil langkah-langkah keselamatan .Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Menghasilkan bahan bantu. Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. Kekukuhan dan boleh diguna selalu. dilekatkan.

. kertas kartrij……. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Peralatan lain: palet. Bahan: warna air atau warna poster. bekas air. kain lap. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. kertas surat khabar sebagai alas 4 .

senarai. Contohnya : Bola.botol.kad sisipan.tiang.penyusunan grafik.gula-gula.rumpu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….kad huruf dan angka.baju.carta. jam.roda. Bincang bersama rakan anda.bakul sampah. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.meja.cermin.kad perkataan dank ad ayat.daun.sikat.almari raket. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.papan gulung.beg. Contohnya: Jadual.bunga.….penyapu.kotak tisu.papan flannel.kek harijadi.rambutan.cawan. gambar rajah.kotak ubat gigi.kasut.bata.tiket.kacang.kad separuh bulatan. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 5 .kerusi.batu.papan tulis. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.petikan rencana…………..

6 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.ask. 7 .ask.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. berdasarkan gambar di atas.com/pictures B C http://images.

Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. 6. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. 3. 4.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. 2. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 5. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 8 .

Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.ask. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.com/fr?q=art+studio&desturi 9 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images. 7. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.ask. http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah.

Sebagai contoh. alat seperti berus. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. 10 .ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.ask.

ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. 11 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Dengan demikian. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Sebarang kerosakan. Umpamanya .

Beri komen anda dengan hujah yang relevan. 2. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 12 .

Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. 13 . langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Jelaskan. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 14 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. 15 . prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti 2. Cuba anda membuat analisis. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah.

Bidang yang hendak diajar adalah 16 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. panduan .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 17 Pendidikan Seni Visual. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.

2 Hasil Pembelajaran 3. 3. 3.etika dan tanggungjawab.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. inventori dan penyimpanan.2. etika dan tanggungjawab.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 18 . anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. panduan keselamatan. inventori dan penyimpanan.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 19 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. pengorganisasi prosedur dan sumber. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. 20 . tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.ia merupakan persekitaran murid.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 21 Tingkap .

2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Selain hasil kerja pelajar.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.3 Zon-zon kerja tertentu 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 22 . guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Ambil gambar-gambar berikut: 1.

Oleh itu. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Justeru. zon kerja dan stor penyimpanan. pencahayaan. papan bulletin. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. 23 . Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. 2001). guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. bahan pameran khas.

guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Di samping itu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 24 . Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 25 .

” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Ekoran itu. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi.” Jali bentangkan idea kedua. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. 26 . Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. satu undian pun berlangsung. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.5 Situasi Pada awal tahun. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Hari ini.

interaktif dan sebagainya. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Oleh itu. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. mengkaji. kegemaran. penyempurnaan tugas. buku kerja. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. dan kebisingan yang keterlaluan. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. bahan manipulatif. Identifikasi simbolik.  Keselamatan dan perlindungan. puzzle. menguji dan menemui sesuatu yang baru. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Penyempurnaan tugas. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. 27 . Keseronokan. pencapaian. Kontek Sosial. kontek sosial. dan latar belakang mereka. identifikasi simbolik. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Misalnya. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Namun. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. memerhati. Pertumbuhan dan perkembangan. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. melayari internet atau alat multi-media yang lain.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. aktiviti mengikut stesen atau litar. kamus dan buku istilah. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan.

(ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 28 .  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.5 1.3 No. (2004).5 1. Jemaah Nazir Sekolah.1 0. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.1 1. Skor 3 4 % 2 1 5. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.9 0.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2. 29 . Sekolah: Pernyataan standard. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.

1 1.2. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 1 PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. motivator dan inisiator. peranan guru PSV. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. objektif kurikulum. kepentingan perkembangan kurikulum. Pada peringkat ini. pemudahcara. mengaplikasi. anda seharusnya boleh menjelaskan. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. pembimbing. 1.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 1. motivator dan inisiator.2. Penekanan diberikan kepada matlamat. menghayati. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . pembimbing. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. pemudah cara. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. konsep 5P.2 Hasil Pembelajaran 1. 1. huraian sukatan pelajaran.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

Hari ini. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. lalu memarahi Devi. Devi. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Aktiviti 1 3 . Saci terjaga dalam keadaan terkejut. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Saci spontan keluar dari bilik darjah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1.

Dengan kata lain. rakan sejawat. Sebaliknya. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. berunsurkan pengajaran. Intelektual. meneroka sesuatu. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. 2009).    Peribadi. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. dan intelektual. Menurut Mc Ewan (2001). kebolehan memotivasi murid. sederhana. Berunsurkan pengajaran. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. budaya dan subbudaya. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. Oleh demikian. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. dan prihatin terhadap kebajikan murid. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Selain itu. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. mentelaah.bersemangat untuk mengajar.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat 4  . dan cekap mengajar. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. ruang dinding dan lantai). Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Proaktif. iaitu: Positif.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. ibu bapa. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. lemah. tingkahlaku dan masa. serasi dengan norma masyarakat. Choong 2009. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar.  Positif. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. dan murid-murid).

luwes. mudah didampingi. berempati. pemindahan pembelajaran. berilmu. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. bersikap positif. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. ceria. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. Perekabentuk kebolehan murid-murid. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. dan sebagainya. peka. bersemangat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  yang diperoleh. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. dan sebagainya. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. mempunyai kesedaran. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. Berani menghadapi cabaran. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. jelas. Dengan berpandukan pengalaman lalu. rasa rendah diri. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Mencegah lebih baik daripada merawat.  Kualiti Peribadi. Pencegahan. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. bersifat kecindan. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. tegas. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. bersistematik. Untuk tujuan itu. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Merujuk contoh tadi. fasih. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. dan melayan murid-murid sebagai individu. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. mengikut jantina yang sama. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. terurus. pemikiran reflektif. 2009). Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. berupaya menyesuaikan diri. bermotivasi. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. 5  . Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. adil. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. Untuk tujuan itu. Untuk itu. sifat keterbukaan terhadap maklum balas.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. rakan dan jurulatih. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Berdasarkan petikan di atas. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu. Keterampilan.1993). fasilitator dan kaunselor. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. Dengan kata lain. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Tonggak Dua Belas. melaksana. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. persepsi. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. mengurus. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. 2. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. Dalam konteks guru-guru di negara ini.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. Dalam konteks pendidikan Islam. kewibawaan dan komitmen guru merancang.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Penghayatan Dan Amalan Nilai. Atas hakikat ini. 6 . Bagi memudahkan penghayatan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam 8 . Menyedari hakikat ini. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dengan demikian. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Seterusnya. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. saling membantu dan berkongsi fikiran. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.

Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah  E-melkan dapatan. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. pandangan. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. hujahan. 9 .

membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. 2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab. 2.2. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.2.2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab.2 Hasil Pembelajaran 2. 10 . prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2. 2. penyimpanan dan rekod stok.

3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.4 KANDUNGAN 11 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.

http://images. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. 12 .

Set induksi: Input utama: Pengayaan: 13 . melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir.ask.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. menyediakan environment belajar. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. membina suasana belajar.memudahkan pemahaman.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. menghilangkan kebosanan. - Menjelaskan konsep. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.

Mudah dikendalikan dan mesra pengguna. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. dilekatkan.Menentukan bahan dan teknik .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. disandarkan atau diedarkan. Kekukuhan dan boleh diguna selalu.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. Cuba lakukan latihan ini.Menghasilkan bahan bantu.Mengambil langkah-langkah keselamatan . . . . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. Persembahan menarik dan kemas.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . 14 . . relevan serta mudah difahami.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.

1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. bekas air. kain lap..PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan: warna air atau warna poster. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Peralatan lain: palet. kertas kartrij……. kertas surat khabar sebagai alas 15 .

baju.senarai.meja.cawan.tiang.kacang.kad sisipan.bata.bunga.tiket. Contohnya: Jadual. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.rambutan.petikan rencana………….kotak tisu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja……. gambar rajah. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.papan flannel.kad separuh bulatan.daun.sikat. Contohnya : Bola.almari raket. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.papan gulung.papan tulis. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.kad huruf dan angka.….. jam.carta.kotak ubat gigi.cermin.penyapu.botol. Bincang bersama rakan anda.bakul sampah.kad perkataan dank ad ayat. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 16 .rumpu.kasut.beg.kerusi.penyusunan grafik.roda.batu.gula-gula.kek harijadi.

17 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.ask. berdasarkan gambar di atas.ask.com/pictures B C http://images. 18 .

Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. 5. 3. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 19 . 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 6. 4. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian.

ask. 7. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.ask.com/fr?q=art+studio&desturi 20 . http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.

ask. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. 21 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. alat seperti berus.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. Sebagai contoh.

:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. 22 . Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Sebarang kerosakan. Umpamanya . kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Dengan demikian.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. 2. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 23 . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. 24 . Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Jelaskan. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 25 .

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. 26 . etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Cuba anda membuat analisis. Aktiviti 2. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 27 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 28 Pendidikan Seni Visual. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. panduan .

etika dan tanggungjawab. 3. etika dan tanggungjawab. 3.2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 29 Susun Atur Bilik PSV . panduan keselamatan.2 Hasil Pembelajaran 3.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 3. inventori dan penyimpanan. inventori dan penyimpanan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 30 .

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. 31 . Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. pengorganisasi prosedur dan sumber. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.ia merupakan persekitaran murid. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 32 Tingkap .

3 Zon-zon kerja tertentu 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 33 .4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Selain hasil kerja pelajar.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.

Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. zon kerja dan stor penyimpanan. papan bulletin. 34 . pencahayaan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Justeru. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. bahan pameran khas. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Oleh itu. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. 2001).

Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Di samping itu. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 35 . Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 36 .

Ekoran itu. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Hari ini.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi.5 Situasi Pada awal tahun. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh.” Jali bentangkan idea kedua. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. 37 . Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. satu undian pun berlangsung. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.

Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. dan latar belakang mereka. Misalnya. kontek sosial. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. 38 . Namun. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. buku kerja. kamus dan buku istilah. penyempurnaan tugas. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. dan kebisingan yang keterlaluan. aktiviti mengikut stesen atau litar. menguji dan menemui sesuatu yang baru. Oleh itu. identifikasi simbolik. Identifikasi simbolik. kegemaran. puzzle. bahan manipulatif. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. pencapaian. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. Pertumbuhan dan perkembangan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka.  Keselamatan dan perlindungan. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Penyempurnaan tugas. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Keseronokan. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. mengkaji. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Kontek Sosial. interaktif dan sebagainya. melayari internet atau alat multi-media yang lain. memerhati. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan.

(ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 39 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.1 1.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. 40 .5 1.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. Skor 3 4 % 2 1 5.3 No.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.9 0. Jemaah Nazir Sekolah.5 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. Sekolah: Pernyataan standard. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.1 0. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0. (2004). Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.

Standard kualiti pendidikan Malaysia. Abu Bakar ( 1992 ).L.(2003). Standard kualiti pendidikan Malaysia. K.: DBP. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR. K. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. sekolah: Instrumen pemastian standard.: DBP. Jemaah Nazir Sekolah. Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. Sekolah: Pernyataan standard. Selangor Darul Ehsan. Bhd. K. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. (2000).K.Bhd. (2004).4/1986 ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. (1998).PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Abu Zahari b. (1985). KBSR. (2009). Pustaka Delta Pelajaran Sdn.7/1994 iii. Psikologi Pendidikan Untuk Guru. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Kementerian Pendidikan Malaysia.KBSR. Choong Leong Keow.7/2001 40 . Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.L. Jemaah Nazir Sekolah. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. (2003).L.L.: DBP.: Kumpulan Budiman Sdn. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1995 iv. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.

USM Sijil Guru Khas Pendidikan Seni. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). UM B. ZAKARIAH ABD.com. MPSAH Pengalaman: Timbalan Ketua Jabatan 1 tahun Pensyarah Pendidikan Seni Visual 7 tahun Pensyarah Sambilan Seni Halus USM 3 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Sekolah Menengah 18 tahun 41 . UM Dip. Petani Kedah Darul Aman No.(Sosiolinguistik). MPIK Sijil Asas Perguruan.A.A.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA Dr NORIATI BINTI A. Art & Design. JAAFAR BIN MAHMUD Pensyarah Kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.UM CIK LIM HUEY KHING Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia lhkhing@yahoo. Petani Kedah Darul Aman zag_4737@yahoo.A. Hons.(Geografi & Bahasa Melayu).com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: Sarjana Pendidikan. USM B. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).A. Hons.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: B.Fine Art.Hons (Seni Halus).USM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual :15 tahun Ketua Unit Pendidikan Seni Visual: 14 tahun Guru Pendidikan Seni Visual & Matematik : 8 thn Pegawai Kurikulum : 7 tahun EN. UiTM Diploma Pendidikan Seni (ATD). Hp : 013-5092118 jeff_ipsah58@yahoo. GHANI Timbalan Ketua Jabatan PSV Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. UiTM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual 23 tahun Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual 5 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Pendidikan Seni Visual Menengah 5 tahun EN. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD.my Kelulusan B.

NORHAYATI BT.A. Petani Kedah Darul Aman Asatie5785@yahoo.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan Seni Visual. MPTB Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual Pensyarah Sambilan Seni Halus USM Pensyarah Sambilan OUM Guru Sekolah Menengah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 41 . MUSA Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. UiTM Diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA PN. UPSI B. Art & Design.

3. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Penekanan diberikan kepada matlamat. resource and teaching aid management. Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). peranan guru PSV.Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. konsep 5P. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. the 5P concept. kepentingan perkembangan kurikulum. the importance of curriculum development. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. the roles of the PSV teachers. specifications of the syllabus. management of outdoors and indoors activities. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. huraian sukatan pelajaran.Pro Forma Kursus Program Pengijazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) (Pendidikan Seni Visual . Sinopsis Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. objektif kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 4. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. KBSR Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 2. 1 .. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. 5.

Susunan perabot .Pengayaan .Sinki dalam dan luar Bilik .Penyerapan pengetahuan .Tempat Pameran Hasil kerja .Para Gantung .Penerapan nilai murni .Pemulihan Huraian Sukatan Pelajaran PSV  Tahap 1  Tahap 2 Sukatan Pelajaran PSV  Matlamat dan Objektif  Organisasi kurikulum PSV  Kandungan.Tajuk 1 Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR  Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia  Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR  Kepentingan Perkembangan Kurikulum  Konsep 5 P dalam KBSR . Strategi Penyampaian dan Penilaian Peranan Guru PSV  Pengurus . kumpulan dan aktiviti kelas  Aktiviti dalam bilik darjah  Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid  Susun atur bilik PSV .Penggabungjalinan kemahiran .Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM  Pembimbing  Pemudahcara  Motivator  Inisiator Jam 9 2 9 3 9 4 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah.Almari Pameran  Panduan keselamatan  Etika dan tanggungjawab  Inventori  Penyimpanan 9 2 .  Aktiviti individu.

Buku panduan pembelajaran luar bilik darjah.: DBP Rujukan Tambahan Freeland. K. K.: DBP. K. (2003). KBSR.& Hammons. (1985).(2005). Standard kualiti pendidikan Malaysia.L. KBSR. Kementerian Pendidikan Malaysia.L. Sekolah: Pernyataan standard. (2000). K.L. (2003).: DBP. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah.Peralatan tidak kekal  Panduan Keselamatan  Etika dan tanggungjawab Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR  Pendekatan Apresiasi KBSR Jumlah 9 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jemaah Nazir Sekolah. (1998). Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. (1998). Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR. (2003). Kementerian Pendidikan Malaysia. sekolah: Instrumen pemastian standard. Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual.(2003).5 Kajian Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar  Rekabentuk dan proses menyediakan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan  Penyimpanan dan rekod stok . Jemaah Nazir Sekolah. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. (2004). Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. USA : Delmar Thomson Learning.K .: DBP. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. 3 .KBSR.L. Standard kualiti pendidikan Malaysia. KBSR. Jemaah Nazir Sekolah.: DBP. Pusat Perkembangan Kurikulum. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Curriculum for integrated learning – A lesson-based approach.Peralatan kekal .L.K.K. Edaran Kementerian Pelajaran Malaysia.

7/1995 iv. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 iii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i.4/1986 ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2001 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful