KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk 1 Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan Tajuk 2 Kreativiti, Estetika Dan Ekspresi Visual 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan

MUKASURAT
i i iv v vii viii 1

16

Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

37 40 41 42

Kemaskini 1 Disember 2009

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun

meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini.

vi

Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. dan mengaplikasi maklumat. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. iv. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. Oleh itu. iaitu pada pensyarah. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. bahan rujukan. i. rakan sekerja. Pengetahuan kandungan dan pedagogi sentiasa dinamik dan bertambah. ii. vi. vi . Pelajar diminta memahami konsep. memproses maklumat. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. v. iii. mengumpul maklumat.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. pengalaman profesional dan juga sumber internet. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. vii. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT dan Online Learning(OLL). Selamat maju jaya.

Analisa tersebut bertujuan bagi membantu guru agar dapat memahami corak perkembangan struktur kurikulum PSV yang berubah dari masa hingga ke semasa.Agihan Tajuk). Guru perlu meneroka maklumat melalui carian laman internet serta rujukan yang berkaitan. Berbeza dengan modul sebelum ini. Modul ini mengandungi DUA tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Sukatan Pelajaran PSV KBSR (Topik 1dan 2 dalam proforma). latihan lebih menjurus kepada pembelajaran ISL. Penyata Barns. pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajukdalam kursus ini. Tajuk 2 – Huraian Sukatan Pelajaran PSV (Topik 3 dalam proforma). Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. v . Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk menganalisa struktur sejarah serta mengupas perkembangan kurikulum PSV semasa zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. (Sila rujuk . Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.PENGENALAN Kursus PSV 3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk yang memerlukan guru membuat persediaan dari aspek pembacaan dan pencarian maklumat . Antaranya adalah seperti berikut Laporan Razak.

Jam 9 1 Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR 2 Sukatan Pelajaran PSV 3 0 3 3 Huraian Sukatan Pelajaran PSV 9 0 9 4 Peranan Guru PSV 0 6 6 5 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. 6 0 6 6 Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar 0 6 6 7 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 0 3 3 8 Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid 3 0 3 Jumlah keseluruhan 30 15 45 vi .AGIHAN TAJUK(PSV3104) Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) 9 Bil. Tajuk/Topik Modul (jam) 0 Jum. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.

Selain itu. kreatif. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR    Mengaplikasikan konsep 5P. Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 1 PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR  SINOPSIS Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran  Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain 1 . guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah.  HASIL PEMBELAJARAN  Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). kritis.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.0 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia Sebelum Merdeka Awal Merdeka Sekarang Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Transisi merentasi kurikulum PSV t i k ik l Pendidikan Institusi Penerbitan Penubuhan kelab seni Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual 2 .

3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran Lukisan adalah mustahak memerhati alam” yang didapati darinya.1 Laporan Winstedt. Memberi pelajaran 3 . Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja. Kesihatan. dari jam 8. dan ia menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid.Winstedt 1.Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah. Senaman. kerana ia hanya akan menimbulkan kesulitan nanti 1. yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul.O.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia 1. Kesihatan.00 pagi hingga 12. 1. Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan. Lukisan.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari.kerja mandur. Ilmu Kira-kira. Ilmu Alam. dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun. untuk mewujudkan segelintir pemuda Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan. Sejarah Melayu.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan. penanam padi dan nelayan. sains pertanian 1. Menganyam dan berkebun.

objektif. Lanjutan itu. Sains. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. Tawarikh. 1. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. Ilmu Alam. Bahasa Inggeris. 1. 1. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan 4 .Pendidikan Agama Islam. Mengadakan pendidikan agama Islam. Pendidikan Jasmani dan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982. 1. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. Matematik. Tata Rakyat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. Dari kurikulum. 1. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan Pertukangan Tangan. Hal Ehwal Tempatan.10 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Lukisan dan lain-lain. pendekatan. Jawi. matlamat. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini.

kritis. 1. pendekatan. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. serta aprisiasi 5 . 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. selaras dengan hasrat FPK. matlamat.13 Dalam KBSR. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. Melalui dasar baru ini.12 Kini. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. masyarakat dan Negara. sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. menghargai keindahan alam persekitaran. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif.11 Selepas merdeka. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. keluarga.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) (c) (d) 1. 1. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.14 Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. objektif. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan.

(Mazlan Mohamad. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. 6 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) aspek seni. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. 1. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). seni dalam kehidupan dan persekitaran. estetika dan kraetiviti.1996) 1. 1. 1. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi.

dan (c) Projek Penghasilan Karya   Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli 7 . Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. Said Hj. Anatara tokoh seperti Mohd. Hussain dan Idris Hj. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. pertanian dan pertukangan. Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan. (b) Lukisan. Aspek Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan b) Kelahiran Institusi Seni 1.

Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an).6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. Latihan praktikum. Jolly Koh.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bahan-bahan mudah didapati. Othman Mansur. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. Perkakasan tidak banyak dan mudah. Pendidikan jasmani. Yeoh Jin Leng. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid. Tahun Kedua. Seni reka fesyen. Seni tekstil.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus. Redza Piyadasa. Selain itu. sejarah seni. pedagogi pendidikan Seni. Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan. Tan Keong Eng dan Joseph Tan. Lee Joo For. Redza Piyadasa. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. sambungan kerja tahun pertama. 1. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh. Chong Kam Kau. Seni arca. Cheong Lai Tong. Seni reka kasut. Seni tekstil (batik). Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. 1. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. logam. Anthony Lau. Seni logam. Seni grafik.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Seni foto. grafik. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. Seni halus. Seni reka industri. Tahun Ketiga. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. Seni reka tembikar. Mereka telah menanamkan semangat yang 8 .3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni. Seni seramik. Kaunseling dan kerjaya. Jamal. Aspek-aspek kepakaran seni halus.

  Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir. sejarah seni. arca.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an. Zakaria Awang. 1. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. Bayu Utomo.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. Menawarkan kursus grafik. apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 . Zakaria Ali. fotografi. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi. dan Reza Piyadasa. kritikan seni dan teori-teori seni. Seni Muzik dan Seni Halus.

54 hingga 29. 10 .Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni.3 1951-Wednesday Art Group. Pengerusi : Hoessin Enas. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air. kebudayaan dan kerjaya.N. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1. Davies. Kelas Arca – Idris Salam.2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni.04.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J.04.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1. Lim. Pada 21. 1. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni.6 1957. adat resam. Abbas. Peter Harris 1. Puan P. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan.G. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran. Hossein Enas.

d) Penerbitan 1.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1. Cetakan lino.T. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan. tongkat dan sebagainya. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga.Olaguera. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku. 1. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Ilustrasi figura.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi.1 Buku Teks-1925-R. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan. 1. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan 11 . 1.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu. almari buku. Cetakan stensil. Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni.W. Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell.4 1932-Buku Craft Work.O. Xavier Institution. Pulau Pinang.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama .

Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak. Singapura. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka. 1.7 1958.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan.6 1957. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu. Latihan 3   Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) permainan bola sepak. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti.The Art Paper. 12 .8 1990-Geometrical Drawing Part 1. Singapura) dan W. menyuburkan kuasa-rasa.T. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. hoki dan volleyball. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan. 1. ingatan. Diterbitkan oleh Donald Moore. Membuat gambar. Selain itu. Corak . Singapura).Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College. rekaan. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1.

perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. dan negara. reka bentuk. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. 1. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. beberapa kemahiran generik. 2. 3. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. dan alam kehidupan selepas persekolahan. keluarga. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis. menghargai keindahan alam persekitaran. teknologi. 13 . mayarakat. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.

 Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keluarga. kreatif. menghargai keindahan alam persekitaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual  Pengertian PSV . masyarakat. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar. dan negara. 14 .penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. kritis.  Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis.

pergerakan.  Pengetahuan sedia ada murid  Benda yang konkrit  Minat. Semasa menyediakan aktiviti. Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. dan  Mencetus idea dan imaginasi ii. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . bunyi. Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria. Aktiviti penerokaan 15 . dan aksi. dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. kecenderungan dan latar belakang murid  Bahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah.

warna. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. halbenda dengan bentuk hasil. Tatacara. jalinan. penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. Apresiasi Seni Visual secara mudah. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. dan Penyampaian kandungan subjek. Semasa menyediakan aktiviti.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. mencari alternatif. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . Semasa menyediakan aktiviti mudah. idea. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. Amalan tertib kerja. ton.  Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. variasi dan kemungkinan lain. Keselamatan semasa bekerja. bebas daripada jawapan tetap. 16 . rupabentuk dan bentuk. suaikenal dengan bahan. langkah dan proses membuat. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. cuba mencuba. iii. murid senang dan ingin mmencuba.

  Nilai patriotisme dan nilai murni lain. Perasaan. alat bahan dan teknik. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. analisis. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan  Nilai. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. dan mencintai alam kehidupan. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran. penghargaan dan refleksi diri.  Nilai. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. dan  Kritikan seni: huraian.   Tindakan susulan. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. Kemahiran perlakuan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan. interpretasi. dan penilaian 17 .

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum 18 .

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Carta 2.3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 19 .

Mohd Johari Ab. sejarah.3 3. 2006 Berdasarkan penyataan tersebut. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa. matematik.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. komplek kraf dan lain-lain. pasar seni.1 3. galeri. bazar. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya. Ertinya.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. undangundang. 20 . seni visual.2 3.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. geografi.Hamid. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan. kajian tempatan.

penerapan nilai murni dan pengayaan. Hasil Pembelajaran i. Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR. iii. penyerapan pengetahuan.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 21 . Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid.

Oleh itu. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 22 . guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI  PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai  PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan. iii. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. murid menjadi lebih ceria. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh  Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan      Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif. ii.

emosi. Pertama. Bagi pendidik. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. daya kreativiti. sosiologi dan pedagogi. dan antara pelajar dengan guru. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. rohani. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Kedua. Dari sudut sosiologi. sifat ingin tahu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. kumpulan dan juga masyarakat. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 23 .

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. rohani. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. Dalam KBSR. emosi dan jasmani. Manakala dari sudut pedagogi. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 24 . a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. kemahiran.

bakat. keupayaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. dan bermakna. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahirankemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran. dan minat murid-murid. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada dalam mata pelajaran. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti :  Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran 25 . Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. berkesan. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran.

Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam. Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. Dalam mata pelajaran Matematik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)   Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: Diamlah wahai adik 26 . guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. menulis dan mengira. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca. 27 . Walau bagaimanapun. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. v. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran ii. Ciri-ciri Penyerapan : i. Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran iii. iv. Contohnya. Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel.

It is made from glutinous rice or tapioca.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. nilai yang positif ii. Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. nilai kemanusian. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. Yeast is added to make tapai”. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai.Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. ketuhanan dan sebagainya. Pendekatan eksplisit 28 .

iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. bangun pagi dengan gosok gigi. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. Contohnya dalam topik pengurusan diri. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. berbau harum. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. cara menjaga kebersihan.mandi. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. Contohnya. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan.menyikat rambut dan berpakaian kemas. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas. bermatlamat. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. : : Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Selain itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. Aktiviti ini memerlukan 29 . Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. arahan. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. Oleh yang demikian.

Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. pascaujian dijalankan secar pemerhatian. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tahun 5 30 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Selepas aktiviti pemulihan. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. lisan atau bertulis.

Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif 31 . Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Topik Sub Topik : : Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. satu penggal. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual.muzik dan pergerakan binatang tersebut. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan. contohnya setelah satu semester.

Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.   Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang. 32 .

tahun 4 hingga tahun 6 (2) 1 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 2  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV SINOPSIS Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara.  Mengaplikasi pelbagai pendekatan.  HASIL PEMBELAJARAN  Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan. sumber pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian Sukatan Pelajaran. strategi. tahun 1 hingga tahun 3 (1) dan Tahap 2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV  Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.

dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rohani. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bertanggungjawab memberikan masyarakat. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. emosi. 2 .0 Rukun Negara BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan negara. MAKA KAMI. rakyat Malaysia.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik.

ekspresif dan aktif. Murid di sekolah rendah keseluruhannya adalah kreatif. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah. 4.0 Objektif Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. seni sastera. 5. membuat penilaian dan menyatakan idea membantu murid membina mengenali cita rasanya sendiri. Pengalaman ini penting kerana ia keyakinan diri. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keluarga.0 Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Kegiatan pemikiran. masyarakat dan negara. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 3 . imaginasi dan daya pemikiran. memperkembang keperibadian. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka dan ekspresi diri.0 Pendahuluan Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. menghargai keindahan alam persekitaran. visual.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. seni tari dan seni mempertahankan diri. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau peluang kepada murid memupuk minat. kritis. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta pada kaitannya dengan mata pelajaran lain.

5. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. pemerhatian secara aktif interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. d. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. 3. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. 6. Memupuk nilai-nilai kerjasama.0 Tumpuan Pendidikan Seni Visual Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 6. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. c. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. 4. kritis. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. dan bertanggungjaw ab 8. disiplin diri. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. cermat dan selamat 7. yakin diri. b. kreatif dan meyeronokkan. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam 4 .

Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. 5 . b. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. karangan dan puisi. nyanyian. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. cerita. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dan objek buatan manusia. c. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. lakonan.

Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.0 Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perinciankurikulum dari tahun 1 hingga 6. Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang. Tujuannya ialah untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing. 7. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: Aras Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. Di samping itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Aras ini harus dicapai oleh semua murid. 6 . Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. nilai kebersihan dan kepekaan. nilai patriotisme. Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.

law atan dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu. pengalaman dan pemerhatian murid. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman. bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat kreatif 8. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Pembelajaran Kontekstual. alat dan bahan. Pembelajaran Akses Kendiri. dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT).0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. kebolehan. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid. Kajian Masa Depan. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Belajar Cara Belajar.lakonan. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis.Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. karangan. kemampuan. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai. nyanyian. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalama pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan. puisi. 7 . Konstruktivisme. simulasi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 Penggunaan alat. penumpuan. imaginasi. muzik.

menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Selain daripada itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 9. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. penilaian yang fleksibel. Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. amalan murid serta memerhati penglahiran kesan melalui emosi dan perasaan. psikomotor dan afektif. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. lisan dan interaksi. iaitu pemerhatian. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid.0 Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Tahap kreativiti murid juga dapat di 8 . Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Selain daripada itu. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. dan penulisan. Secara tidak langsung. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian sekolah. guru juga harus merekod pencapaian murid.

puisi. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. fungsi. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. sumbangsaran. kemahiran. bercerita. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan. perbincangan. kreativiti dan kemasan. lakonan dan nyanyian. temubual. interpretasi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) pemerhatian. keaslian. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. kuiz. 9 . Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja.

8. 3. Memilih. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Menyatakan perasaan. Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. 5. 6. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 10. mencorak. memadan. idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. Menghayati benda yang dilihat. Mengambil bahagian dalam kegiatan Seni Visual dengan perasaan gembira. berkeyakinan diri. 4. 7. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. membuat binaan dan kraf. 10 . kekemasan. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. 2.

d. kesan tayar dan tapak kasut di atas permukaan tanah atau pasir dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara: a. laluan air.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. siput. c. cetek. Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. iii. ketam. Menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan dipersekitaran. ii. nipis. Memerhati kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan anai-anai. Aras 2 i. Aras 3 i. a. 11 . Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah. Mengumpul hasil kerja. Menggambar Asas menggambar Aras 1 i. e. menekap memotong menampal mencantum menyusun gambar ii. dalam. b. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri.

Menghasilkan motif secara gurisan dan garisan dengan spontan. b. b. g. memotong melipat menggunting menampal menekap mencarik atau mengoyak menyusun 12 . ii. c. g. d. f. d.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) putus-putus. Aras 2 i. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak Aras 1 i. Memahami konsep motif. lurus. dan bengkangbengkok. Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti: a. c. lakaran gurisan gosokan garisan tekapan atau surihan kolaj 2. f. e. e.

b. Menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati dipersekitaran. i. Aras 1 i. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan. Mengumpul hasil kerja. capan lipatan dan guntingan gosokan tekapan kolaj gurisan titisan lakaran cetakan 3. Mengetahui dan bermain dengan bahan yang mudah dibentuk seperti: a. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. f. Cadangan teknik seperti: a. e. Membentuk dan Membuat Binaan Asas membentuk dan membuat binaan. b. tanah liat plastisin 13 . g. h. c. iii. d.

iii. Menghasilkan bentu mudah dengan: a. g. Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah yang kreatif. b. h.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. c. melipat menggunting mencantum Aras 3 i. b. d. b. i. Mengumpul hasil kerja. binaan mudah hiasan diri (ornament) topeng mata origami mudah Cadangan bahan seperti: a. f. c. ii. botol plastik tin kotak kadbod gabus / tudung botol klip kertas plastisin tanah liat kertas warna 14 . e. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. Cadangan teknik seperti: a. d. c.

Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan kraf secara: a. kertas warna kad manila kotak 15 . d. membentuk bahan lembut dengan picitan Cadangan teknik seperti: a. b. c. Aras 2 i. mewarna memotong menganyam membuat imbangan menghias bahan lembut secara gurisan dan tekanan. anyaman mewarna wau tembikar gasing mudah resis Cadangan bahan gantian seperti: a. Mengetahui nama kraf tradisional. e. b. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada kraf tradisional Aras 1 i. b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. ii. e. c. c. d. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. f.

16 . ii. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. b) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. 2. e. alat. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. Menghasilkan kraf mudah dengan menggunakan pelbagai teknik secara kreatif. majalah plastisin Aras 3 i.

membuat binaan. Mengetahui dan mengenalpasti alat. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. daya kreativiti. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. disentuh. berkeyakinan diri. 17 . Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. 6. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. ii. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visual. Meningkatkan minat. kekemasan. 5. dan kraf. memadan. Memilih. bahan. 4. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. Menghayati benda yang dilihat. 8. Menggambar Aras 1 i. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. 7. mencorak. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3.

iii. minyak. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. b. dan bahan kering. Aras 3 i. h. f. i. e.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. d. c. ii. Mengumpul hasil kerja. ii. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. 18 . Menggunakan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. g. Aras 1 i. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. stensilan kolaj gurisan lukisan gosokan capan catan resis cetakan 2. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak dan rekaan. Cadangan teknik seperti: a.

h. Mengumpul hasil kerja. Cadangan teknik seperti: a. e. bahan. iii. dan teknik. 19 . garisan dan gurisan resis lukisan capan golekan kolaj stensilan lipatan dan guntingan cetakan 3. Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. g. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan. b. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. c. i. Aras 1 i. f. ii. Mengenali dan membezakan bentuk organik dan geometri. d. Aras 3 i. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. ii.

f.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Menggunakan bahan kutipan dan objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran: a. c. f. b. b. kad manila kotak manik kulit telur bola ping pong kertas warna kapas batang ais krim 20 . a. d. e. e. d. b. e. memotong mencantum menampal menghias menyusun Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. d. hiasan diri (ornament) boneka mudah model bekas lipatan kertas (origami) topeng muka Cadangan bahan seperti: a. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan binaan. ii. g. c. h. c.

ii. Membuat pameran dan persembahan hasil kerja. Aras 1 i. f.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. d. g. Aras 2 i. Mengumpul hasil kerja. ii. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. a. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada beberapa motif dalam penghasilan kraf tradisional. c. iii. batik wau gasing hiasan diri (ornament) tembikar anyaman/kelarai portfolio mudah 21 . Menghasilkan binaan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan menggunakan pelbagai alat . b. 4. bahan. dan teknik secara kreatif. e. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai.

menyusun. Memilih.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Cadangan bahan seperti: a. membuat corak dan rekaan. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. e. c) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 Objektif: Pada akhir Tahun Tiga murid dapat: 1. ii. f. dan memanipulasi bahan secara kreatif. kertas kad manila krayon lidi plastisin kertas warna warna air kertas majalah Aras 3 i. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. dan teknik dalam kegiatan menggambar. bahan. Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan flora atau faun secara kreatif. 3. b. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. c. Meneroka pelbagai alat. h. d. 2. Mengumpul hasil kerja. iii. g. 22 . memadan.

Memilih dan menggunakan alat. 23 . Menggambar 1. Menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. Menghargai hasil ker ja sendiri dan rakan. 7. Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan Seni Visual. Aras 2 i. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 1. 6. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. Aras 3 i. dan mengutamakan keselamatan. Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. kekemasan. Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Aras 1 i. ketelitian. bahan. berkeyakinan diri. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. kebersihan. 5.

b. stensilan montaj capan catan kolaj resis lukisan gurisan tekapan cetakan montaj catan kolaj Bil Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. c. resis dan gosokan 2. e. k. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a. Membuat Corak dan Rekaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. i. d. Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak. m. h. g. ii. j. 24 . Aras 1 i. f. l.

d. i. a. c. ii. bahan. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. f. h. dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif. Menyediakan dokumentasi mudah dalam portfolio. iii. Aras 1 i. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan. b. dan teknik. e. Membentuk dan Membuat Binaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. ii. 3. g. cetakan capan ipatan dan guntingan tarikan tali gurisan kolaj stensilan tekapan catan Aras 3 i. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat. Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai alat. bahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. 25 .

Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. g. arca bekas model topeng serkup asemblaj alat muzik penindih kertas Cadangan bahan seperti: a. e. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. f. c. bahan dan teknik secara kreatif. e. 26 . f. b. iii. ii. Aras 2 i. b. c. d. d. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. Menghasilkan binaan dengan teknik luakan dan tambahan. kotak kad manila penyedut minuman kertas warna tin / botol klip kertas Aras 3 i. a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) ii.

c. Aras 2 i. b. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. f. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. c. d. Aras 1 i. g. ii. kertas plastisin kad manila tutup botol klip kertas penyedut minuman kadbod benang 27 . b. e. h. d. Memahami motif flora dan fauna. e. batik wau gasing anyaman tembikar hiasan diri (ornament) alat pertahanan diri Cadangan bahan gantian seperti: a. a. ii. Mengenal Kraf Tradisional Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja. f. g. Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan.

iii.1 BIDANG MENGGAMBAR        Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik Ia juga menekankan perkembangan imaginasi. tapak kaki manusia.1. Meneroka motif. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. 2.2.2.5 dan 6 2.1.2 Kepentingan Menggambar  Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan.1 Tujuan Menggambar  Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar  Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Menggambar beradasarkan tema pengalaman. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. fantasi dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi 2. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir 28 . bentuk. dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional.2.2 HURAIAN AKTIVITI TAHAP 2 – Tahun 4.

2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN  Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain  Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada manamana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. lakonan. puisi.2.2. nyanyian dan cerita 2.  Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna. adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. lukisan.  Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. kraf dan sebagainya.2.  Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan  Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. garisan. kreativiti dan ekspresi diri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Pada peringkat seterusnya murid dapat menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan.3 Kegiatan-kegiatan menggambar              Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster 2.1.4 Apresiasi Menggambar  Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi.1.  Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. gosokan dan kolaj  Di tahun empat. 29 . bahan dan kegunaannya. susunan dan kesannya.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. PPK.2. peragaan dan lakonan (KBSR.2 Corak terancang secara: Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj kaligrafi 2.2.1 Corak tidak terancang secara: Pualaman Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan 2.  Antaranya melalui kegiatan seperti: 2.2.  Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu  Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan  Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran  Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan. Huraian Sukatan Pelajaran. KPM.2.2. 2002) 30 .

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 31 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU 1. 1. motivator dan inisiator.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. motivator dan inisiator. menghayati.1 1. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. 1.2. pemudahcara. mengaplikasi. pembimbing.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. Pada peringkat ini. pemudah cara. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. anda seharusnya boleh menjelaskan.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV.2. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. pembimbing.2 Hasil Pembelajaran 1.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Aktiviti 1 Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada 3 dua tahap berikut: .5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. lalu memarahi Devi. Hari ini. Devi. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan.

sederhana. dan murid-murid). guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. Intelektual. dan intelektual. 4   .  Positif. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. dan sebagainya.bersemangat untuk mengajar. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. mentelaah. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Proaktif. ibu bapa.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan.    Peribadi. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Berunsurkan pengajaran. Merujuk contoh tadi. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Menurut Mc Ewan (2001). iaitu: Positif. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Sebaliknya. 2009). serasi dengan norma masyarakat. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. tingkahlaku dan masa. dan prihatin terhadap kebajikan murid. mengikut jantina yang sama. kebolehan memotivasi murid. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. lemah. meneroka sesuatu. ruang dinding dan lantai). Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. Pencegahan. Dengan kata lain. Choong 2009. Selain itu. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. dan cekap mengajar. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. berunsurkan pengajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. rakan sejawat. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. Oleh demikian. budaya dan subbudaya.

guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Mencegah lebih baik daripada merawat. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Untuk itu. jelas. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk 5   . fasih. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. persepsi. bersikap positif. bersistematik. Berani menghadapi cabaran. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. Dengan berpandukan pengalaman lalu. adil. bersemangat. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. Untuk tujuan itu. pemikiran reflektif. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. bersifat kecindan. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. mempunyai kesedaran. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. dan sebagainya. berilmu. mudah didampingi. bermotivasi. ceria. berempati. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. tegas. pemindahan pembelajaran. luwes. dan melayan murid-murid sebagai individu. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Perekabentuk kebolehan murid-murid. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. Penghayatan Dan Amalan Nilai. Dengan kata lain. peka. rasa rendah diri. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. 2009). ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong.1993). ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. berupaya menyesuaikan diri. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. Untuk tujuan itu. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. terurus. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian.  Kualiti Peribadi.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu, juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Atas hakikat ini, penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Bagi memudahkan penghayatan, amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya, Tonggak Dua Belas. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Keterampilan, kewibawaan dan komitmen guru merancang, mengurus, melaksana, menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan.

2.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru, rakan dan jurulatih, fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib, 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas, apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

(iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: 6

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Peranan Guru Pengurus

Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pembimbing

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pemudahcara

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Motivator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Inisiator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

7

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

(v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi

mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.”

Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Seterusnya, mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual, jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya, Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah

E-melkan dapatan, hujahan, pandangan, kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini.

9

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 2

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan

tanggungjawab. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.

10

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.4 KANDUNGAN
Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan gambar di bawah, cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi

Alat :

Bahan Bantu:

11

memudahkan pemahaman.ask. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. menghilangkan kebosanan. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 12 . - Menjelaskan konsep. A B http://images.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. membina suasana belajar. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. menyediakan environment belajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.

Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. Kekukuhan dan boleh diguna selalu. i) Prosedur penyediaan bahan bantu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. relevan serta mudah difahami.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber 13 . .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan . Persembahan menarik dan kemas.Menghasilkan bahan bantu. . MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. . .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.Menentukan bahan dan teknik . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR perlu digantung. Cuba lakukan latihan ini.Mengambil langkah-langkah keselamatan . berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. disandarkan atau diedarkan. dilekatkan. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk 14 penghasilan. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . Jenis kedua adalah alat . .Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.

…. Peralatan lain: palet.penyapu. jam. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka 15 khas untuk menjelaskan . Contohnya : Bola. Bincang bersama rakan anda. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.cawan.tiket.almari raket.kotak ubat gigi. bekas air.sikat.kek harijadi. kain lap.batu.rambutan.meja.kotak tisu.tiang. kertas kartrij…….roda..daun.kerusi.bunga.rumpu.cermin.kacang.beg.kasut. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. kertas surat khabar sebagai alas meja…….bata.baju. Bahan: warna air atau warna poster.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.bakul sampah..botol. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.gula-gula.

kad huruf dan angka. gambar rajah. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 16 . Contohnya: Jadual.kad separuh bulatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.penyusunan grafik.papan gulung.kad perkataan dank ad ayat.kad sisipan.carta.papan flannel.senarai.petikan rencana………….papan tulis.

A http://images.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.com/pictures B C http://images.ask.com/pictures D 17 .

Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. 4. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. berdasarkan gambar di atas. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual 18 . 3. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. 2. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio.

com/fr?q=art+studio&desturi 19 . Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. 7. 6. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan.ask. http://images. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. 5. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.

ask.ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 20 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Dengan demikian. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. 21 . menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. alat seperti berus. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Sebagai contoh. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Sebarang kerosakan. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan 22 . Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. 2. Umpamanya .

Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Jelaskan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat 23 . Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.

Bil 1

Kenyataan Guru perlu membaca label bahan

Huraian sebab dan akibat

2

Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan

3

Guru perlu sediakan panduan keselamatan

4

Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu

5

Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal

24

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

25

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok

Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara

Contoh-contoh kraf tradisional

Kertas lukisan dan warna air

Alat-alat membuat ukiran

Mesin pembakar seramik

Rak-rak kayu

26

2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Aktiviti 2. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. 27 .

3.1 Sinopsis PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual. panduan keselamatan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur.etika dan tanggungjawab.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 28 . anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. etika dan tanggungjawab.2. inventori dan penyimpanan. panduan keselamatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 3.2 Hasil Pembelajaran 3. 3. inventori dan penyimpanan.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 29 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. pengorganisasi prosedur dan sumber. 30 . tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.ia merupakan persekitaran murid. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 31 Tingkap .

Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 32 .4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Ambil gambar-gambar berikut: 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Selain hasil kerja pelajar.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.

Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Oleh itu. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. pencahayaan. zon kerja dan stor penyimpanan. Justeru. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. papan bulletin. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. bahan pameran khas. 33 . Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. 2001). Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar.

Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Di samping itu. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 34 . Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 35 .

Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi.5 Situasi Pada awal tahun. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. satu undian pun berlangsung. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.” Jali bentangkan idea kedua. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. 36 . Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Ekoran itu. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Hari ini. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie.

Kontek Sosial. kontek sosial. mengkaji.  Keselamatan dan perlindungan. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. 37 . aktiviti mengikut stesen atau litar. buku kerja. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Misalnya. interaktif dan sebagainya. puzzle. Penyempurnaan tugas. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. Oleh itu.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. kegemaran. dan kebisingan yang keterlaluan. Namun. penyempurnaan tugas. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. Identifikasi simbolik. melayari internet atau alat multi-media yang lain. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. bahan manipulatif. identifikasi simbolik. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. dan latar belakang mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Pertumbuhan dan perkembangan. menguji dan menemui sesuatu yang baru. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Keseronokan. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. kamus dan buku istilah. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. memerhati. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. pencapaian.

38 . (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11.1 1. Sekolah: Pernyataan standard.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.5 1. Skor 3 4 % 2 1 5. (2004). Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.5 1. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. 39 . buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.1 0.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. Jemaah Nazir Sekolah.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.3 No.9 0.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.

TAJUK 4

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID

4.1

SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi muridmurid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru.

Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.

4.2

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat:

4.2.1 4.2.2

Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik

4.2.3

Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab

4.2.4

Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

4.2.5

Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori

4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan

jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah

4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

- Susunan perabot Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakan persekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendah

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,

pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang

kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

ZON KERJA STOR SUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU PAPAN INFO SUDUT PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. KABINET BERTINGKAT .

Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Selain hasil kerja pelajar.Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Ambil gambar-gambar berikut:       Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .

Tempat Pameran Hasil kerja Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Karya 2 dimensi sesuai ditampal.. Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai . Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain hasil kerja pelajar. dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensi hendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .Contoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruang Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.

. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. zon kerja dan stor penyimpanan.Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. bahan pameran khas. papan bulletin. pencahayaan. 2001). Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik pendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Justeru. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna.

Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan.Sinki dalam dan Luar Bilik . guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar.Almari Pameran . Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. . Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Di samping itu. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Oleh itu. Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas.Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya.Para Gantung . Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja.

PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID .

Contoh: Minyak Turpentine Cat Air Kertas Lukisan Pisau NT Kain Linen Batik Fabrik Dye Kertas Warna Carta PSV Berus Lukisan Pisau Ukir Cecair Thinner Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. 4.4. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Anda dan rakanrakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.4.4. Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa. .2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.

4. Beri komen anda dengan . Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan.4 Inventori 4. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Sebarang kerosakan.4. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Dengan demikian. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna.4. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Umpamanya .

Jumlah Item 15/10/2010 Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil. 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal.Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Jelaskan. Borang stok untuk peralatan kekal. Bil 1. Borang stok untuk peralatan tidak kekal. Unit 200 dozen Tarikh masuk 22/09/2009 Tarikh lupus 2. 2. Unit 2 2 Tarikh masuk 13/09/2009 13/09/2010 Tarikh lupus 1. .6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah : Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.4. 4. Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil.

  Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.  Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Cuba anda membuat analisis. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna . Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.

cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. 1 .ask. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN PERANAN APRESIASI HASIL KERJA MURID Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 5 KAJIAN PENGURUSAN SUMBER. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. http://images.

meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 2 . menghilangkan kebosanan. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. menyediakan environment belajar. membina suasana belajar. - Menjelaskan konsep. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.ask.memudahkan pemahaman.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu.

Kekukuhan dan boleh diguna selalu. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.Menentukan bahan dan teknik . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan . . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. . . dilekatkan.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. Cuba lakukan latihan ini. Persembahan menarik dan kemas. 3 .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. relevan serta mudah difahami. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. disandarkan atau diedarkan.Menghasilkan bahan bantu.Mengambil kira bilangan yang mencukupi .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan.Mengambil langkah-langkah keselamatan .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. bekas air. kertas surat khabar sebagai alas 4 . Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Bahan: warna air atau warna poster. Peralatan lain: palet. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. kertas kartrij…….. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. kain lap.

tiket.carta. Contohnya : Bola. gambar rajah.penyapu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….daun.tiang.petikan rencana…………. jam. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 5 ..botol.almari raket.cermin.batu.kad sisipan.bata.baju. Bincang bersama rakan anda.meja.bunga.kotak ubat gigi.beg.kad separuh bulatan.roda.penyusunan grafik.kek harijadi.kad perkataan dank ad ayat. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.cawan.kad huruf dan angka.papan flannel. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.rumpu.sikat.rambutan.gula-gula.kerusi. Contohnya: Jadual.kasut.kotak tisu.kacang.senarai.….papan gulung.bakul sampah.papan tulis. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.

6 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

ask.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. berdasarkan gambar di atas. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. 7 .ask.com/pictures B C http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.

Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 8 . 5.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 3. 2. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 4. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. 6. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian.

com/fr?q=art+studio&desturi http://images. http://images. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. 7.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.ask.ask. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.com/fr?q=art+studio&desturi 9 .

ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. alat seperti berus.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. 10 . Sebagai contoh.ask.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.

Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Umpamanya . Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. 11 . Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Dengan demikian. Sebarang kerosakan.

Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. 2. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 12 .

Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. 13 . Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Jelaskan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 14 .

alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti 2. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. 15 . etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Cuba anda membuat analisis.

Bidang yang hendak diajar adalah 16 .2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.

Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 17 Pendidikan Seni Visual. panduan . TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.

2. etika dan tanggungjawab.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 18 . anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.etika dan tanggungjawab. 3. inventori dan penyimpanan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. 3.2 Hasil Pembelajaran 3.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. panduan keselamatan. inventori dan penyimpanan.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 19 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. 20 . pengorganisasi prosedur dan sumber.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.ia merupakan persekitaran murid. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 21 Tingkap .

Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 22 . Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Selain hasil kerja pelajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.3 Zon-zon kerja tertentu 1.

Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. 2001). Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. pencahayaan. zon kerja dan stor penyimpanan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. 23 . biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. bahan pameran khas. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Justeru. papan bulletin. Oleh itu.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Di samping itu. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 24 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 25 .

Hari ini.” Jali bentangkan idea kedua. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Ekoran itu. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. 26 . satu undian pun berlangsung.5 Situasi Pada awal tahun. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.

Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. penyempurnaan tugas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. interaktif dan sebagainya. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Namun. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. mengkaji. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. 27 . buku kerja. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. pencapaian. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. kamus dan buku istilah. menguji dan menemui sesuatu yang baru. dan latar belakang mereka. aktiviti mengikut stesen atau litar. puzzle. Penyempurnaan tugas. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. memerhati. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. bahan manipulatif. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. dan kebisingan yang keterlaluan. Identifikasi simbolik. kontek sosial. Keseronokan. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Misalnya. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pertumbuhan dan perkembangan. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. kegemaran. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. Kontek Sosial. melayari internet atau alat multi-media yang lain. Oleh itu. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. identifikasi simbolik.  Keselamatan dan perlindungan.

(ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. 28 .

Jemaah Nazir Sekolah.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.5 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.5 1. (2004). 29 . KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.9 0.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24.1 1. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.1 0.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. Sekolah: Pernyataan standard.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. Skor 3 4 % 2 1 5.3 No. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.

1 1. pemudah cara.2.2 Hasil Pembelajaran 1. 1. peranan guru PSV. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. pemudahcara. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. huraian sukatan pelajaran. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. Penekanan diberikan kepada matlamat. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. Pada peringkat ini. mengaplikasi. motivator dan inisiator.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 1 PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR. kepentingan perkembangan kurikulum. konsep 5P.2. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 1. motivator dan inisiator. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. menghayati.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. objektif kurikulum. anda seharusnya boleh menjelaskan. 1. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. pembimbing. pembimbing.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 .

4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. Aktiviti 1 3 . lalu memarahi Devi. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Devi. Hari ini. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Saci terjaga dalam keadaan terkejut.

tingkahlaku dan masa. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. 2009). kebolehan memotivasi murid. Selain itu. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. iaitu: Positif. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. sederhana.  Positif. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat 4  . Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. mentelaah. Sebaliknya. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. Oleh demikian. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. lemah. Proaktif. budaya dan subbudaya. Intelektual. ruang dinding dan lantai). Berunsurkan pengajaran. dan prihatin terhadap kebajikan murid. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. dan murid-murid).bersemangat untuk mengajar. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. dan cekap mengajar. serasi dengan norma masyarakat. Choong 2009. ibu bapa. meneroka sesuatu. berunsurkan pengajaran. dan intelektual. rakan sejawat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran.    Peribadi. Menurut Mc Ewan (2001). Dengan kata lain. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi.

Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. Pencegahan. mempunyai kesedaran. Berani menghadapi cabaran. ceria. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. luwes. bersistematik. mengikut jantina yang sama. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  yang diperoleh. pemindahan pembelajaran. bersikap positif. bersemangat. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. dan sebagainya. terurus. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. fasih. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. dan sebagainya. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. 5  . tegas.  Kualiti Peribadi. berupaya menyesuaikan diri. mudah didampingi. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. berilmu. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. peka. bersifat kecindan. berempati. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. Perekabentuk kebolehan murid-murid. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. rasa rendah diri. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Merujuk contoh tadi. dan melayan murid-murid sebagai individu. Dengan berpandukan pengalaman lalu. Mencegah lebih baik daripada merawat. Untuk itu. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Untuk tujuan itu. bermotivasi. adil. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. pemikiran reflektif. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. 2009). Untuk tujuan itu. jelas. menegakkan prinsip dan keadilan sosial.

Dengan kata lain. mengurus. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik.1993). Atas hakikat ini. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. rakan dan jurulatih. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. kewibawaan dan komitmen guru merancang. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. fasilitator dan kaunselor. Di samping itu. 2. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. Bagi memudahkan penghayatan. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. 6 . persepsi. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. melaksana. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Keterampilan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Penghayatan Dan Amalan Nilai. Dalam konteks pendidikan Islam. Berdasarkan petikan di atas. Tonggak Dua Belas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dengan demikian. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam 8 . Menyedari hakikat ini. Seterusnya. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. mari kita selesaikan masalah di bawah ini. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. saling membantu dan berkongsi fikiran. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan.

jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. hujahan. pandangan. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah  E-melkan dapatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya. 9 . Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual.

2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. penyimpanan dan rekod stok.2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab. 10 .2 Hasil Pembelajaran 2. 2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2. 2.2. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. 2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan.2. 2.2.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.4 KANDUNGAN 11 .

http://images. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. 12 . Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.ask. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.

com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 13 . menghilangkan kebosanan. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. - Menjelaskan konsep.memudahkan pemahaman. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. membina suasana belajar.ask. menyediakan environment belajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images.

Cuba lakukan latihan ini. disandarkan atau diedarkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. .Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. dilekatkan. .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu.Menghasilkan bahan bantu. relevan serta mudah difahami.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . Persembahan menarik dan kemas.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. . . i) Prosedur penyediaan bahan bantu.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Menentukan bahan dan teknik . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.Mengambil langkah-langkah keselamatan . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT. 14 . Kekukuhan dan boleh diguna selalu. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . .

kertas kartrij……. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. kertas surat khabar sebagai alas 15 . Bahan: warna air atau warna poster. kain lap. Peralatan lain: palet. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat…….PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. bekas air.

Contohnya : Bola.baju.batu.botol.meja.….penyapu. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.cawan.kad sisipan. jam.bata. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.kad separuh bulatan.almari raket.kerusi.papan tulis.bakul sampah.kotak tisu..kad huruf dan angka.tiang. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 16 .sikat. Bincang bersama rakan anda. Contohnya: Jadual.petikan rencana………….kad perkataan dank ad ayat.penyusunan grafik.papan flannel.senarai. gambar rajah.roda.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….rambutan.daun. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.carta.cermin.bunga.kacang.kek harijadi.kotak ubat gigi. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.rumpu.papan gulung.gula-gula.kasut.beg.tiket.

17 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

18 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images.com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.ask.com/pictures B C http://images. berdasarkan gambar di atas.ask.

2. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 5. 6. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 19 . Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. 3. 4. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid.

Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. 7. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya.ask.ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah.com/fr?q=art+studio&desturi 20 . Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. http://images.

com/fr?q=art+studio&desturi http://images. 21 .ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Sebagai contoh. alat seperti berus. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.ask.

Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. 22 . Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Dengan demikian. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Umpamanya . kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Sebarang kerosakan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat.

Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 23 . Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Beri komen anda dengan hujah yang relevan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. 2. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil.

Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Jelaskan. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. 24 . Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 25 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. 26 . mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Cuba anda membuat analisis. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 27 .

Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 28 Pendidikan Seni Visual. panduan .

1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. 3.2 Hasil Pembelajaran 3. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 3. 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. inventori dan penyimpanan.2.etika dan tanggungjawab. panduan keselamatan. inventori dan penyimpanan. etika dan tanggungjawab.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 29 Susun Atur Bilik PSV .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 30 .

31 . mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.ia merupakan persekitaran murid.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. pengorganisasi prosedur dan sumber. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 32 Tingkap .

4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Selain hasil kerja pelajar. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 33 .5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Ambil gambar-gambar berikut: 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.

Justeru. papan bulletin. 2001). biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Oleh itu. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. 34 . bahan pameran khas. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. pencahayaan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. zon kerja dan stor penyimpanan. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita.

Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Di samping itu. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 35 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 36 .

jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. 37 .” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Hari ini.” Jali bentangkan idea kedua. satu undian pun berlangsung.5 Situasi Pada awal tahun. Ekoran itu. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual.

menguji dan menemui sesuatu yang baru. buku kerja. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. kegemaran. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. Oleh itu. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. memerhati. penyempurnaan tugas. Misalnya. Identifikasi simbolik. dan latar belakang mereka. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. dan kebisingan yang keterlaluan. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. mengkaji. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. interaktif dan sebagainya. 38 . sediakan buku-buku bacaan yang biasa. kontek sosial. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali.  Keselamatan dan perlindungan. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. bahan manipulatif. Namun. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. puzzle. melayari internet atau alat multi-media yang lain. identifikasi simbolik. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. kamus dan buku istilah. Kontek Sosial. Keseronokan. pencapaian. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pertumbuhan dan perkembangan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. aktiviti mengikut stesen atau litar. Penyempurnaan tugas.

6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. 39 .

KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Jemaah Nazir Sekolah. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. Skor 3 4 % 2 1 5.1 0. 40 . Sekolah: Pernyataan standard.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.5 1.1 1. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.9 0.5 1.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.3 No. (2004).55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.

Jemaah Nazir Sekolah. Psikologi Pendidikan Untuk Guru. Abu Bakar ( 1992 ). (2003). KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Pustaka Delta Pelajaran Sdn. (1985). (2004).(2003). K. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.K. K. Choong Leong Keow. (2000).PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Abu Zahari b. Standard kualiti pendidikan Malaysia. (1998). Selangor Darul Ehsan.4/1986 ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.L.: DBP.7/1994 iii.7/2001 40 . KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR.KBSR.: Kumpulan Budiman Sdn. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd.: DBP.: DBP. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual.L. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. Jemaah Nazir Sekolah.Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. sekolah: Instrumen pemastian standard. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. K. Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i.7/1995 iv. Standard kualiti pendidikan Malaysia. KBSR.L. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku.L. Sekolah: Pernyataan standard.

com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: Sarjana Pendidikan. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).(Geografi & Bahasa Melayu). USM B. UiTM Diploma Pendidikan Seni (ATD).A.UM CIK LIM HUEY KHING Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia lhkhing@yahoo.Fine Art.A. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. MPIK Sijil Asas Perguruan. MPSAH Pengalaman: Timbalan Ketua Jabatan 1 tahun Pensyarah Pendidikan Seni Visual 7 tahun Pensyarah Sambilan Seni Halus USM 3 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Sekolah Menengah 18 tahun 41 . UiTM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual 23 tahun Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual 5 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Pendidikan Seni Visual Menengah 5 tahun EN.A.Hons (Seni Halus). UM B.my Kelulusan B.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: B. Hons. ZAKARIAH ABD. Hp : 013-5092118 jeff_ipsah58@yahoo. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). JAAFAR BIN MAHMUD Pensyarah Kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. GHANI Timbalan Ketua Jabatan PSV Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. UM Dip.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA Dr NORIATI BINTI A.(Sosiolinguistik).USM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual :15 tahun Ketua Unit Pendidikan Seni Visual: 14 tahun Guru Pendidikan Seni Visual & Matematik : 8 thn Pegawai Kurikulum : 7 tahun EN. USM Sijil Guru Khas Pendidikan Seni.A. Hons.com. Petani Kedah Darul Aman No. Art & Design. Petani Kedah Darul Aman zag_4737@yahoo.

NORHAYATI BT. MPTB Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual Pensyarah Sambilan Seni Halus USM Pensyarah Sambilan OUM Guru Sekolah Menengah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 41 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA PN. Petani Kedah Darul Aman Asatie5785@yahoo. UPSI B.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan Seni Visual. UiTM Diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. Art & Design.A. MUSA Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.

huraian sukatan pelajaran. KBSR Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 2. the importance of curriculum development. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. specifications of the syllabus. Penekanan diberikan kepada matlamat. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Sinopsis Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the roles of the PSV teachers. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. objektif kurikulum. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. kepentingan perkembangan kurikulum. peranan guru PSV. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. the 5P concept. konsep 5P. resource and teaching aid management. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P. Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. 5.Pro Forma Kursus Program Pengijazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) (Pendidikan Seni Visual . 4. 3. 1 . management of outdoors and indoors activities.

Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM  Pembimbing  Pemudahcara  Motivator  Inisiator Jam 9 2 9 3 9 4 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah.Almari Pameran  Panduan keselamatan  Etika dan tanggungjawab  Inventori  Penyimpanan 9 2 .Penyerapan pengetahuan .Tempat Pameran Hasil kerja .Penerapan nilai murni .  Aktiviti individu.Pengayaan .Sinki dalam dan luar Bilik .Tajuk 1 Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR  Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia  Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR  Kepentingan Perkembangan Kurikulum  Konsep 5 P dalam KBSR .Para Gantung .Penggabungjalinan kemahiran .Pemulihan Huraian Sukatan Pelajaran PSV  Tahap 1  Tahap 2 Sukatan Pelajaran PSV  Matlamat dan Objektif  Organisasi kurikulum PSV  Kandungan.Susunan perabot . kumpulan dan aktiviti kelas  Aktiviti dalam bilik darjah  Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid  Susun atur bilik PSV . Strategi Penyampaian dan Penilaian Peranan Guru PSV  Pengurus .

(1998). KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum.5 Kajian Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar  Rekabentuk dan proses menyediakan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan  Penyimpanan dan rekod stok . Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. (1998). (2003).L. Standard kualiti pendidikan Malaysia.: DBP. Curriculum for integrated learning – A lesson-based approach. KBSR. 3 .: DBP. KBSR. K. Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. KBSR. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. KBSR. (2003).L.KBSR.Peralatan tidak kekal  Panduan Keselamatan  Etika dan tanggungjawab Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR  Pendekatan Apresiasi KBSR Jumlah 9 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jemaah Nazir Sekolah. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003).L.(2005). (1985). K. Edaran Kementerian Pelajaran Malaysia. K.: DBP.Peralatan kekal . Sekolah: Pernyataan standard. (2000).K. Kementerian Pendidikan Malaysia.: DBP. Standard kualiti pendidikan Malaysia. USA : Delmar Thomson Learning. Kementerian Pendidikan Malaysia.L.L.K. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. Jemaah Nazir Sekolah.K .: DBP Rujukan Tambahan Freeland. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Jemaah Nazir Sekolah. K. Kementerian Pendidikan Malaysia. sekolah: Instrumen pemastian standard. (2004). Buku panduan pembelajaran luar bilik darjah.(2003).& Hammons.

Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i.7/1995 iv.7/2001 4 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 iii.4/1986 ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful