P. 1
PSV3104 Pengajian Pengurusan Kurikulum Pend. Seni Visual KBSR

PSV3104 Pengajian Pengurusan Kurikulum Pend. Seni Visual KBSR

|Views: 16|Likes:
Published by Hasrulnizam Hassan
Modul Lengkap
Modul Lengkap

More info:

Published by: Hasrulnizam Hassan on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

KANDUNGAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk 1 Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan Tajuk 2 Kreativiti, Estetika Dan Ekspresi Visual 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan

MUKASURAT
i i iv v vii viii 1

16

Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

37 40 41 42

Kemaskini 1 Disember 2009

ii

PANDUAN PELAJAR

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun

meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini.

vi

Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. iv. Pelajar diminta memahami konsep. iaitu pada pensyarah. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. v. pengalaman profesional dan juga sumber internet. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. rakan sekerja.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. vi. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. bahan rujukan. iii. dan mengaplikasi maklumat. mengumpul maklumat. vi . Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. Pengetahuan kandungan dan pedagogi sentiasa dinamik dan bertambah. ii. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. Selamat maju jaya. Oleh itu. vii. i. memproses maklumat. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. pelajar disarankan untuk membuat rujukan maklumat dengan menggunakan kemudahan ICT dan Online Learning(OLL).

v . Sebagai memantapkan lagi kefahaman setiap tajukdalam kursus ini. Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Analisa tersebut bertujuan bagi membantu guru agar dapat memahami corak perkembangan struktur kurikulum PSV yang berubah dari masa hingga ke semasa. Antaranya adalah seperti berikut Laporan Razak. Guru perlu meneroka maklumat melalui carian laman internet serta rujukan yang berkaitan. latihan lebih menjurus kepada pembelajaran ISL. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk yang memerlukan guru membuat persediaan dari aspek pembacaan dan pencarian maklumat . Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Tajuk 2 – Huraian Sukatan Pelajaran PSV (Topik 3 dalam proforma). (Sila rujuk . Berbeza dengan modul sebelum ini. Penyata Barns.Agihan Tajuk). pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk menganalisa struktur sejarah serta mengupas perkembangan kurikulum PSV semasa zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka.PENGENALAN Kursus PSV 3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR melibatkan teori dalam pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Modul ini mengandungi DUA tajuk iaitu Tajuk 1 – Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Sukatan Pelajaran PSV KBSR (Topik 1dan 2 dalam proforma). Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari.

AGIHAN TAJUK(PSV3104) Panduan kepada pengguna Kadungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. 6 0 6 6 Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar 0 6 6 7 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 0 3 3 8 Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid 3 0 3 Jumlah keseluruhan 30 15 45 vi . Tajuk/Topik Modul (jam) 0 Jum. Jam 9 1 Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR 2 Sukatan Pelajaran PSV 3 0 3 3 Huraian Sukatan Pelajaran PSV 9 0 9 4 Peranan Guru PSV 0 6 6 5 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) 9 Bil. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR    Mengaplikasikan konsep 5P. guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni di negara serta kesannya yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan muridmurid di sekolah. Selain itu.  HASIL PEMBELAJARAN  Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV).(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 1 PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR  SINOPSIS Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kreatif. kritis. dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. KBSR Mengaitkan kepentingan perkembangan Kurikulum Merancang dan mereka bentuk aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran  Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain 1 . Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1.0 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia Sebelum Merdeka Awal Merdeka Sekarang Jadual 1 : Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Transisi merentasi kurikulum PSV t i k ik l Pendidikan Institusi Penerbitan Penubuhan kelab seni Jadual 2 : Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual 2 .

3 Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:untuk “Latihan yang amat baik dapat Anyaman diletakkan di bawah mata pelajaran Lukisan adalah mustahak memerhati alam” yang didapati darinya. Kesihatan. Senaman. Menyediakan matapelajaran Kerjatangan seperti membuat bakul. Menganyam dan berkebun. Lukisan.Zaman British Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negernegeri Selat 1885 adalah.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari.kerja mandur. Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak Melayu. penanam padi dan nelayan. Ilmu Alam. dan melatih mereka ketepatan dan kecermatan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a) Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia 1.00 tgh Mata pelajaran :-Karangan. untuk mewujudkan segelintir pemuda Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan. dari jam 8. 1. yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu. Ia patut dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja. Sejarah Melayu. dan ia menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid.O. Ilmu Kira-kira.00 pagi hingga 12.5 Penyata Rahman Talib Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar pendidikan di bawah ordinan pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib Antara syor yang dikemukakan: Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari 9-15 tahun. Memberi pelajaran 3 .1 Laporan Winstedt. Tujuan kerajaan bukanlah yang berpendidikan baik. kerana ia hanya akan menimbulkan kesulitan nanti 1. Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran R. sains pertanian 1.2 1916 – Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah Melayu-Sekolah Melayu dan maktab mengajar mata pelajaran lukisan.Winstedt 1. Kesihatan.

Bahasa Inggeris.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) percuma kepada kanak-kanak di semua aliran sekolah mulai 1962. Pendidikan Jasmani dan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini. 1.Pendidikan Agama Islam. Lukisan dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan. Dari kurikulum. Implikasi daripada laporan ini ialah pengenalan Pertukangan Tangan.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai Dr. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Sains. pendekatan. matlamat. Hal Ehwal Tempatan. Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru antaranya ialah dana dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR Bahasa Melayu. 1. Ilmu Alam. 1. mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi cabaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual.9 Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya. Matematik. Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. Lanjutan itu. 1. Jawi.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru.10 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. kaedah dan isi kandungan mata pelajaran tersebut. objektif. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokesional. Mengadakan pendidikan agama Islam. 1. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free School dengan 4 . Tawarikh.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini. Tata Rakyat. Perubahan-perubahan tersebut meliputi aspek falsafah. KBSR yang dikenali Baru Sekolah Rendah ditukar segi pada asasnya sebagai Kurikulum menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. matlamat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam kraf (Carline.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual seperti berikut : (a) (b) (c) (d) 1. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah. Melalui dasar baru ini.12 Kini. Kandungan kurikulum berupaya membnatu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. 1. 1. kritis. serta aprisiasi 5 . sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan identiti bangsa. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. selaras dengan hasrat FPK. Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual). pendekatan.13 Dalam KBSR. murid-murid daripada darjah 1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang mesti dipelajari oleh semua murid. (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. 1. kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik minat lebih ramai pelajar. menghargai keindahan alam persekitaran.11 Selepas merdeka. keluarga.14 Melukis dan membuat gambar Membuat corak dan rekaan Membentuk dan membuat binaan Mengenal kraf tradisional Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif. bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal dasar baru pendidikan. objektif. interaksi yang kreatif dengan alat dan bahan. masyarakat dan Negara.

6 . Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). (Mazlan Mohamad. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan di sekolahsekolah kerajaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) aspek seni.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan kepada pembelajaran yang berteraskan kepada pengajaran dan pembelajaran. 1. Mata pelajaran ini menyumbangkan ke arah perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi. 1. dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi. estetika dan kraetiviti. 1. di mana ahli jawatankuasa dan MPM bersetuju supaya Kertas Peperiksaan Lukisan di gantikan dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual.1996) 1. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran. Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi mengalami perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke universiti. Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh University of Cambridge Local Examintin Syndicate tahun 1982. seni dalam kehidupan dan persekitaran. tidak mempunyai prospek serta dipertikai dari aspek nilai komersialnya.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual peringkat menengah. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang direndah dan salah khususnya dikalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat matapelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari.18 Melalui perbincangan Jawatankuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd Ghazali serta ahli-ahli jawatankuasa telah membahaskan dengan panjang lebar.

(b) Lukisan. Said Hj.1 1922 – Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris-Memberi latihan perguruan dan semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran termasuk lukisan. Salam Antara matapelajaran :Pekerjaan tangan. Anatara tokoh seperti Mohd. dan (c) Projek Penghasilan Karya   Latihan 1 Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Melahirkan tokoh pelukisan yang mempunyai ‘sudut pandangan Melayu’ Mengetengahkan hal benda tempatan. Sukatan ini terdiri daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual. Hussain dan Idris Hj.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Maka pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal beberapa aspek utama. Aspek Pendidikan Sebelum Merdeka Pendidikan Selepas Merdeka Matlamat dan Objektif Isi kandungan Pendekatan b) Kelahiran Institusi Seni 1.kerja membuat raga dianggap paling sesuai kerana: Seni pertukangan asli 7 . pertanian dan pertukangan.

Seni grafik. Seni anyaman/tenunan Kursus wajib – lukisan. logam. sejarah seni. Teknologi pendidikan dan sebagainya Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara kakitangan awal MPIK adalah Syed Ahmad. Jolly Koh. Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid. Yeoh Jin Leng. Cheong Lai Tong. Mereka telah menanamkan semangat yang 8 . Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan. Sukatan pelajaran termasuk pertukangan kayu. Pendidikan guru kelas buta dan cacat pendengaran. Seni reka industri. Pendidikan jasmani. Tenaga pengajar seperti Sulaiman Esa. Seni arca. Jamal. Ismail Hashim Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an). Seni reka tembikar. Perkakasan tidak banyak dan mudah. Seni tekstil (batik). Seni tekstil. Tahun Kedua.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Seni reka fesyen. Anthony Lau. Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru dengan menggunakan rotan dan buluh.2 Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki menggunakan mengkuang. Seni foto. Latihan praktikum. Selain itu. seni bina dan lukisan teknik dimasukkan ke dalam kursus seni 1. Chong Kam Kau. sambungan kerja tahun pertama. penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas 1.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru pendidikan seni. 1.3 1960-Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masingmasing antaranya menawarkan kursus Pendidikan seni. grafik. Othman Mansur. Lee Joo For. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde negara. Tan Keong Eng dan Joseph Tan.5 1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA) Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus. seni grafik dan kraftangan diberi penekanan. Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab 1. Seni seramik. 1. Seni halus. Redza Piyadasa. Redza Piyadasa. pedagogi pendidikan Seni. Kaunseling dan kerjaya. Aspek-aspek kepakaran seni halus.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bahan-bahan mudah didapati. Seni reka kasut. Tahun Ketiga. Seni logam.

apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh pelajar? 9 .Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah Syed Zubir. Zakaria Awang. kritikan seni dan teori-teori seni. fotografi. Menawarkan kursus grafik. Dzulkifli Buyong dan ramai lagi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) memberangsangkan di kalangan pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada tahun-tahun 1970-an. dan Reza Piyadasa. Seni Muzik dan Seni Halus.7 1971-Universiti Sains Malaysia Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon. arca.   Latihan 2 Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu. Melahirkan tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim. Zakaria Ali. 1. sejarah seni. Bayu Utomo.

adat resam. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom.3 1951-Wednesday Art Group. Hossein Enas.N. Pada 21. Kelas Arca – Idris Salam.6 1957.G. Kelas Grafik – Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman – Habibah Baharudin 1. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di Kementerian Pelajaran.4 1954 – Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang mempengaruhi guru-guru seni.Terus berkembang dengan penubuhan sekolah kelab melukis antara perkara yang diajar :Antaranya Kelas potret – Mohd. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni. Pengerusi : Hoessin Enas. Tujuan penubuhan untuk memberi sokongan kepada aktiviti seni muzik.Thursday Art Group –Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang sama. Davies.1 1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata pelajaran seni kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina 1. drama dan seni rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan.04. Penglibatan guru sebagai pelukis banyak membantu perkembangan pendidikan seni di sekolah-sekolah tanah air. kebudayaan dan kerjaya. Abbas.2 1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau Pinang dan ahli Penang Impressionist 1.54 hingga 29. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan dengan budaya dan identiti kebangsaan melalui pakaian. Peter Harris 1.54 telah diadakan pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan oleh J. Beliau telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni.5 1956-Majlis Kesenian Malaya Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj. Puan P. 10 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) c) Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis 1.04. kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal. 1. Lim.

Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan.5 “Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman – Mr. almari buku. Antaranya para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut. Buku ini sangat penting digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah Melayu di Malaya etika itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. Jenis-jenis tulisan / kaligrafi.O. Mejilid buku: untuk penuntut tahun tiga.Memperihalkan kaedah-kaedah pengajaran Lukisan dan kerja tangan 1. tongkat dan sebagainya. Menganyam jaring: membuat jaring untuk kegunaan 11 . Terdiri daripada guru-guru seni tujuan : membetulkan kaedah dan tatacara pembelajaran pendidikan seni. Cetakan lino. d) Penerbitan 1. pertukangan kayu: dilatih membuat perabot-perabot seperti meja kecil.1 Buku Teks-1925-R.3 1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu untuk mengajar pelbagai mata pelajaran termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu. 1.4 1932-Buku Craft Work. Caracara menjilid buku dan alat yang digunakan. Xavier Institution. Dussek dan Muhammad Hashim bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada kulit buku.Olaguera.7 1966-Penang Teachers’ Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara. Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh Taylor and Snell.W.T. Pulau Pinang.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama . Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O. Cetakan stensil. 1. 1. Ilustrasi figura.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts iaitu buku pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan. Digunakan di sekolahsekolah di Malaya khusus di St.

1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) permainan bola sepak.7 1958. kuasa-gerak dan kecerdasan kanak-kanak serta membaiki budi pekerti mereka. menyuburkan kuasa-rasa. Singapura) dan W. Corak .8 1990-Geometrical Drawing Part 1.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria. Singapura). Latihan 3   Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka dan selepas Merdeka. Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti. Singapura. rekaan. 1. Mengandungi siri teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate.Buku Panduan Guru– Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai Mengajar Lukisan dan Pekerjaan Tangan. Pertukangan tanah liat: penuntut terpilih 1.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College. Diterbitkan oleh Donald Moore. Selain itu. Pekerjaan tangan dan Penghargaan. sila bincang bersama rakan anda tentang bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual pada hari ini yang telah dibentuk? Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu. 12 .The Art Paper. Membuat gambar. objektifnya menjurus kepada pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan. Penyuburan kuasa-rasa dan kuasa-gerak. ingatan. Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pemandangan.6 1957.T. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa indah kanakkanak. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and Training Colleges oleh Blythe yang menjelaskan konsep visual yang luas meliputi bentuk-bentuk geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah seluruh Malaya. hoki dan volleyball.

keluarga. Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu. Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta penghasilan seni visual. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. teknologi. kritis. mayarakat. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian. perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. kreatif dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual. Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. menghargai keindahan alam persekitaran. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. 13 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2. 2. Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guru-guru di sekolah. beberapa kemahiran generik. 3. dan alam kehidupan selepas persekolahan. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. dan negara. 1. reka bentuk. Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam pendidikan dengan aktif.0 Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual a) Matlamat Pendidikan Seni Visual Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual.1 : Matlamat Pendidikan Seni Visual  Pengertian PSV . dan negara.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Celik Budaya/harmonis Nilai estatik tinggi Kreatif Imaginatif Inovatif Kritis Inventif/produktif Rajah 2. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kritis. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid : Memupuk minat Memperkembang keperibadian Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar. menghargai keindahan alam persekitaran.  Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. masyarakat.Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman. kreatif.penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. keluarga. 14 .

dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan i. Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. bunyi. dan  Mencetus idea dan imaginasi ii. dan aksi. kecenderungan dan latar belakang murid  Bahan. pergerakan. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . Semasa menyediakan aktiviti. Aktiviti penerokaan 15 . Pemerhatian secara aktif Aspek ini melibatkan senitiviti deria.  Pengetahuan sedia ada murid  Benda yang konkrit  Minat.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) b) Objektif Pendidikan Seni Visual * Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Seni di kreatif dan menyeronokkan Menajamkan daya persepsi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahannya serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual c) Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut a) b) pemerhatian secara aktif interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan c) b) apresiasi Seni Visual secara mudah.

 Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. iii. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. idea.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut. Semasa menyediakan aktiviti. Tatacara. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut . variasi dan kemungkinan lain. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. rupabentuk dan bentuk. bebas daripada jawapan tetap. Apresiasi Seni Visual secara mudah. Semasa menyediakan aktiviti mudah. jalinan. suaikenal dengan bahan. 16 . dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik. langkah dan proses membuat. warna. halbenda dengan bentuk hasil. Keselamatan semasa bekerja. Amalan tertib kerja. mencari alternatif. murid senang dan ingin mmencuba. aktif melibatkan pelbagai kecerdasan. dan Penyampaian kandungan subjek. ton. penerokaan aktiviti kecil mudah ringkas. cuba mencuba.

 Nilai. penghargaan dan refleksi diri. Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya.   Tindakan susulan. dan Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan iv. dan mencintai alam kehidupan. dan penilaian 17 . dan  Kritikan seni: huraian. Kemahiran perlakuan. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di luar kegiatan dalam kehidupan seharian. interpretasi. Perasaan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. analisis. idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di dalam kegiatan. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran.   Nilai patriotisme dan nilai murni lain. alat bahan dan teknik. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan  Nilai. Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan Pelajaran.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Organisasi Kurikulum PENANG FREE SCHOO  MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan barat Carta 2.2 : Carta Organisasi Kurikulum 18 .

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Carta 2.3: Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV 19 .

20 . 2006 Berdasarkan penyataan tersebut.1 3. ekonomi dan disiplin lain dari sudut grafiknya.Hamid. galeri. Ertinya. komplek kraf dan lain-lain. matematik.2 3. sejarah. geografi.3 3. undangundang. seni visual. sains teknologi dan multimedia boleh membicarakan bahasa. Mohd Johari Ab. kajian tempatan. pasar seni.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3.0 Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan Kurikulum 3. (Ekonomi) Kraf tangan Pelancongan Ornamen Promosi edagang Dimensi baru (Politik) Propaganda Isu Tema Nilai sejagat Kemanusiaan (Teknologi) Perkongsian pintar Peragaan Pengiklanan Penyebaran maklumat Lalu lintas Jaringan keusahawanan Latihan 3 Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia boleh merentasi kurikulum. bagaimanakah peranan Teknologi dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang dimaksudkan? Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat tersebut melalui inkuiri penemuan.4 Sosial Ekonomi Politik Teknologi Aspek-aspek (Sosial) Senibina Peralatan rumah Pakaian Kebudayaan Kepercayaan/adat istiadat Muzium. bazar.

Memahami kepentingan perkembangan kurikulum Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR ii. iii. Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV). Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR. Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran Rajah 4. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran.1 : Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual JALINAN KEMAHIR a) Penggabungjalinan Kemahiran 21 .(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4.0 Konsep 5P dalam PSV KBSR Sinopsis Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. penerapan nilai murni dan pengayaan. Hasil Pembelajaran i. penyerapan pengetahuan.

ii. murid menjadi lebih ceria. bersemangat dan progresif Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan penyerapan. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI  PENDEKATAN IMPLISIT – Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai  PENDEKATAN EKSPLISIT – Mengadakan suatu peraturan. hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuaru perkara PENGAYAAN 22 . Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum b) Penyerapan Pengetahuan      Penyerapan pengetahuan adalah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih produktif dan efektif. iii. guru bukanlah semata-mata mengajar kemahirankemahiran melukis dan mewarna sahaja.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh  Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran  Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu: i. Oleh itu. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain.

Dari sudut sosiologi. ia boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar. kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi. Intergrasi dari sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. Pada ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan mata pelajaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)     Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang minat. intelek dan social sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Kemudian daripada itu terdapat juga perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolah-sekolah.0 Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulai pada tahun 1900 an. kumpulan dan juga masyarakat. emosi. sifat ingin tahu. Pertama. dan antara pelajar dengan guru. Kedua. daya kreativiti. perlu ada rasa keinginan yang terjalin 23 . Bagi pendidik. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. sosiologi dan pedagogi. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negara-negara maju. rohani. Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri 5.

Manakala dari sudut pedagogi. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan. emosi dan jasmani. Dalam KBSR. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. Ini kerana dalam KBSR pendidikan adalah bagi pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Bagi mencapai hasrat dalam falsafah. rohani. Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah : i) Penggabungjalinan 24 . penegasan yang berkesan sangat dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep intergrasi.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai sagensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan antara pelbagai institusi masyarakat itu. a) Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). kemahiran. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam proses P&P KBSR yang mengandungi aspek. intergrasi melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.

Jenis-jenis Penggabungjalinan : Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga sudut seperti :  Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran 25 . bakat. dan minat murid-murid. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian. Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih berkesan. sama ada dalam mata pelajaran. guru-guru digalakkan menjalankan pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan. keupayaan. dan bermakna.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik. berkesan. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmoni satu mata pelajaran atau beberapa dan bersepadu. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahirankemahiran yang terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahirankemahiran daripada satu mata pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran.

Seterusnya meminta murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut. guru telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik dalam tajuk mata pelajaran yang diajar. Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut: Diamlah wahai adik 26 . Guru menyanyikan lagu tersebut sendirian dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti. Dalam mata pelajaran Matematik. Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami. seorang tergelincir tinggal lagi Sembilan”. Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran. Contohnya lirik : “Sepuluh budak hitam main tepi kolam.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)   Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum Contoh Aktiviti dalam P&P Mata Pelajaran Topik Kemahiran : : : Matematik (Tahun2) Nombor Bulat 0 Sehingga 100 Menolak sebarang nombor bulat 0 sehingga 100 Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan) Muzik : Nyanyian lagu ‘Sepuluh Budak Hitam’. guru memilih untuk menggunakan cara penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat “Sepuluh Budak Hitam” untuk operasi menolak nombor bulat.

Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Contohnya. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Papaku pulang dari kota Telefon berbunyi Sepuluh botol kicap Silly billy Satu pagi saya ke sekolah ii) Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. 27 . Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. Ciri-ciri Penyerapan : i. Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran ii. Walau bagaimanapun. unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih. Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata pelajaran iii. menulis dan mengira. iv. Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. v.

ketuhanan dan sebagainya. Penerapan nilai akan berlangsung melalui dua pendekatan iaitu : i. It is made from glutinous rice or tapioca. Segala perlakuan guru diperhatikan oleh kanak-kanak dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanakkanak. iii) Penerapan Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. nilai yang positif ii.Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Inggeris Contoh petikan : “ Tapai is a popular food in Malaysia. Yeast is added to make tapai”.Friends or Foes Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Pendekatan implisit Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. Pendekatan eksplisit 28 . Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic yang akan dijalankan. Tindakan menyokong dan memberi pujian ` kepada pelajar secara tidak langsung menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Contoh Aktiviti dalam P&P Subject Topic Unit 1 Penyerapan Bahasa Inggeris : Kemahiran Membaca : : : Science Year 5 Investigating Living Thing Lesson 2. nilai kemanusian. Nila-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni.

guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan. dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas. iv) Pemulihan Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. dan sentiasa berada dalam keadaan segar. arahan. Aktiviti ini memerlukan 29 . : : Pengurusan Diri Jaga Kebersihan Diri Selain itu. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tahun 4 Topik Sub Topik Penerapan Dalam mata pelajaran kajian tempatan. Oleh yang demikian.menyikat rambut dan berpakaian kemas. Contohnya dalam topik pengurusan diri. bangun pagi dengan gosok gigi. Contohnya. guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar untuk pengurusan diri di rumah. Segala pendekatan terkandung dalam aktiviti tersebut. berbau harum. Pemulihan adalah satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. bermatlamat. cara menjaga kebersihan. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut tingkah laku yang sihat terhadap gurunya. penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang. Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas.mandi.

Pascaujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu dikuasai. pascaujian dijalankan secar pemerhatian.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan. beberapa perkara atau aspek harus diambil kira iaitu: i) Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian diagnostik. lisan atau bertulis. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Selepas aktiviti pemulihan. ii) Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut keperluan kognisi murid. iii) Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran. Contoh Aktiviti Dalam P&P Mata Pelajaran : Kajian Tempatan Tahun 5 30 . Maka guru seharusnya merancang untuk menambahbaikan masalah tersebut. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan.

Pengintegrasian akan tercipta dengan gabungan visual.muzik dan pergerakan binatang tersebut. semasa pengajaran Penilaian Formatif berlaku secara berterusan dan pembelajaran sedang berjalan.Guru telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar. Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika dengan hutan paya. Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. contohnya setelah satu semester. Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif 31 . Integrasi juga akan memberi ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Topik Sub Topik : : Geografi Fizikal Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Pemulihan Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran. Penilaian Sumatif pula dijalankan setelah satu tempoh pembelajaran tertentu. Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang betul. Ini member kesan yang baik dalam aktviti pemulihan pelajar. guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian. satu penggal. setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan.

  Latihan 4 Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih bersifat futuristik. Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual? Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual Tahun 6.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang. 32 .

strategi. tahun 4 hingga tahun 6 (2) 1 . sumber pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian Sukatan Pelajaran. tahun 1 hingga tahun 3 (1) dan Tahap 2. strategi.  HASIL PEMBELAJARAN  Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV  Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV Tahap 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) TAJUK 2  HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV SINOPSIS Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Mengaplikasi pelbagai pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 1. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.0 Rukun Negara BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta bertanggungjawab memberikan masyarakat. berketerampilan. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. 2 . MAKA KAMI. dan negara. sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rakyat Malaysia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. memelihara satu cara hidup demokratik. rohani.

Pengalaman ini penting kerana ia keyakinan diri. dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. seni sastera. Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah. Kegiatan pemikiran. membuat penilaian dan menyatakan idea membantu murid membina mengenali cita rasanya sendiri.0 Matlamat Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Murid di sekolah rendah keseluruhannya adalah kreatif. imaginasi dan daya pemikiran. ekspresif dan aktif. memperkembang keperibadian. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta pada kaitannya dengan mata pelajaran lain. visual. penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka dan ekspresi diri.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. kritis. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual. seni tari dan seni mempertahankan diri. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan 3 . 5. masyarakat dan negara.0 Pendahuluan Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau peluang kepada murid memupuk minat. menghargai keindahan alam persekitaran. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keluarga.0 Objektif Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: 1. 4.

Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. disiplin diri. Memupuk nilai-nilai kerjasama. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. 5. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah 6. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. 6. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air 9. yakin diri. 3. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual 10. cermat dan selamat 7. c. d. b. kritis. kreatif dan meyeronokkan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 2.0 Tumpuan Pendidikan Seni Visual Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam 4 . pemerhatian secara aktif interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. 4. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. dan bertanggungjaw ab 8. Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur.

Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. cerita. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. 5 . murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. karangan dan puisi. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. c. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. nyanyian. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) dan objek buatan manusia. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. lakonan. b.

6 . Di samping itu. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu. Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSR. Aras ini harus dicapai oleh semua murid. nilai patriotisme. 7. pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras. Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Tujuannya ialah untuk memudahkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut: Aras Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep dan fungsi. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang. Buku ini juga mengandungi objektif pembelajaran bagi setiap tahun. Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.0 Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran yang mengandungi perinciankurikulum dari tahun 1 hingga 6. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. nilai kebersihan dan kepekaan.

karangan.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata pelajaran lain. bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti serta bersifat kreatif 8. Konstruktivisme. Pengenalan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai. kemampuan. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT). Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 Penggunaan alat. puisi. 7 . Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. kebolehan. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis. Pembelajaran Kontekstual. penumpuan. pengalaman dan pemerhatian murid. alat dan bahan. dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Belajar Cara Belajar. simulasi. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan.lakonan. imaginasi.Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. muzik. nyanyian. Kajian Masa Depan. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalama pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. law atan dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu. Pembelajaran Akses Kendiri. Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan yang menyeronokkan seperti lisan.

Selain daripada itu. bentuk dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Pendidikan Seni Visual secara khususnya. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. psikomotor dan afektif. lisan dan interaksi. ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. guru juga harus merekod pencapaian murid. dan penulisan. penilaian yang fleksibel. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. Selain daripada itu.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 9.0 Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian sekolah. Tahap kreativiti murid juga dapat di 8 . iaitu pemerhatian. Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara. Secara tidak langsung. Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat Penilaian Pendidikan Seni Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah. amalan murid serta memerhati penglahiran kesan melalui emosi dan perasaan. penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil. cara mereka berfikir dan kemampuan psikomotor mereka. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja.

Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. sumbangsaran. temubual. fungsi. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. lakonan dan nyanyian. bercerita. Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan mur id terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab. perbincangan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) pemerhatian. kemahiran. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan. puisi. 9 . kuiz. interpretasi. kreativiti dan kemasan. keaslian. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja.

Menyatakan perasaan. memadan. 7. 2. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 10. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. Mengambil bahagian dalam kegiatan Seni Visual dengan perasaan gembira. 6. 4. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. membuat binaan dan kraf. kekemasan. mencorak. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR a) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. kebersihan dan mengutamakan keselamatan. disentuh dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. Menghayati benda yang dilihat. Mengenali serta menghargai hasil kerja sendiri dan rakan. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. 3. 8. Memilih. idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. berkeyakinan diri. 5. 10 .

11 . Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej melalui garisan dan rupa secara tidak terancang. Aras 2 i. Memerhati kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan anai-anai.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. dalam. d. c. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara: a. menekap memotong menampal mencantum menyusun gambar ii. siput. e. nipis. Menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah. Aras 3 i. cetek. kesan tayar dan tapak kasut di atas permukaan tanah atau pasir dari segi sifat dan jenis garisan seperti tebal. a. Menggambar Asas menggambar Aras 1 i. Mengumpul hasil kerja. ketam. laluan air. Menyatakan secara lisan pengalaman pembelajaran yang diperhatikan dipersekitaran. Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja sendiri. iii. b. ii.

Memahami konsep motif. e. f. Menghasilkan motif secara gurisan dan garisan dengan spontan. dan bengkangbengkok. lakaran gurisan gosokan garisan tekapan atau surihan kolaj 2. memotong melipat menggunting menampal menekap mencarik atau mengoyak menyusun 12 . b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) putus-putus. lurus. d. c. g. f. c. Aras 2 i. e. g. d. ii. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak Aras 1 i. Menghasilkan corak dengan pelbagai cara seperti: a. b.

b. h. capan lipatan dan guntingan gosokan tekapan kolaj gurisan titisan lakaran cetakan 3. Menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati dipersekitaran. Mengumpul hasil kerja. c. Cadangan teknik seperti: a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. Mengetahui dan bermain dengan bahan yang mudah dibentuk seperti: a. i. tanah liat plastisin 13 . d. Membentuk dan Membuat Binaan Asas membentuk dan membuat binaan. b. f. e. ii. Aras 1 i. g. iii. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan.

iii. f. d. Cadangan teknik seperti: a. binaan mudah hiasan diri (ornament) topeng mata origami mudah Cadangan bahan seperti: a. d. c. g. melipat menggunting mencantum Aras 3 i. botol plastik tin kotak kadbod gabus / tudung botol klip kertas plastisin tanah liat kertas warna 14 . Mengumpul hasil kerja. Menghasilkan bentu mudah dengan: a. i. c. e. Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah yang kreatif. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. c. ii. b. h. b.

f. e. Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan kraf secara: a. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada kraf tradisional Aras 1 i. c. c. c. anyaman mewarna wau tembikar gasing mudah resis Cadangan bahan gantian seperti: a. d. mewarna memotong menganyam membuat imbangan menghias bahan lembut secara gurisan dan tekanan. Aras 2 i. ii. b. d. e. b. kertas warna kad manila kotak 15 . Mengetahui nama kraf tradisional. b. membentuk bahan lembut dengan picitan Cadangan teknik seperti: a.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4.

Menghasilkan kraf mudah dengan menggunakan pelbagai teknik secara kreatif. Menyata dan memperagakan hasil kerja sendiri. majalah plastisin Aras 3 i. b) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. e. ii.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) d. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. 16 . alat. 2. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari.

berkeyakinan diri. 6. Mengetahui dan mengenalpasti alat. ii. 4. memadan. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visual. Menggambar Aras 1 i. 17 . Memilih. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. mencorak. Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1. membuat binaan. Meningkatkan minat. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. disentuh. 8. 7. kekemasan. dan kraf. Menyedari wujudnya rupa asas geometri di persekitaran. dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan beberapa eksperimen. 5.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 3. bahan. Menghayati benda yang dilihat. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar. daya kreativiti.

Menggunakan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. c. Membuat Corak dan Rekaan Membuat corak dan rekaan. g. Aras 1 i. Mengumpul hasil kerja. 18 . e. b. f. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan yang berasaskan air. minyak. iii. i. dan bahan kering. h. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik setelah membuat pemerhatian. ii. ii. Mengenali dan melukis corak dengan menggunakan motif rupa organik dan geometri. d. stensilan kolaj gurisan lukisan gosokan capan catan resis cetakan 2. Cadangan teknik seperti: a. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. dan teknik. Menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Mencorak dengan menggunakan pelbagai alat. Mengenali dan membezakan bentuk organik dan geometri.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. i. bahan. 19 . Mengumpul hasil kerja. c. Aras 1 i. f. g. iii. garisan dan gurisan resis lukisan capan golekan kolaj stensilan lipatan dan guntingan cetakan 3. ii. h. e. Aras 3 i. ii. b. Memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan binaan mudah. Cadangan teknik seperti: a. Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan pelbagai bahan. d.

d. f. c. kad manila kotak manik kulit telur bola ping pong kertas warna kapas batang ais krim 20 . memotong mencantum menampal menghias menyusun Mengenal pelbagai bahan gantian serta sifatnya dalam proses membuat kraf mudah. Memilih bahan yang sesuai untuk penghasilan binaan. b. hiasan diri (ornament) boneka mudah model bekas lipatan kertas (origami) topeng muka Cadangan bahan seperti: a. h. f. b.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. g. ii. e. b. Menggunakan bahan kutipan dan objek alam yang sesuai untuk membentuk dan membuat binaan berdasarkan kemahiran: a. d. e. a. d. e. c. c.

Menghasilkan binaan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan menggunakan pelbagai alat . batik wau gasing hiasan diri (ornament) tembikar anyaman/kelarai portfolio mudah 21 . Menggunakan bahan asas dan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. ii. Mengenal motif kraf tradisional yang sesuai. a. dan teknik secara kreatif. 4. d. e. Mengenal dan meneroka bahan asas dan bahan gantian serta sifatnya untuk menghasilkan kraf. g. b. Membuat pameran dan persembahan hasil kerja. Aras 1 i. bahan. ii. f. Aras 2 i. Mengenal Kraf Tradisional Pengenalan kepada beberapa motif dalam penghasilan kraf tradisional. c. Mengumpul hasil kerja. iii.

f. 3. c. bahan. membuat corak dan rekaan. ii. menyusun. kertas kad manila krayon lidi plastisin kertas warna warna air kertas majalah Aras 3 i. Memilih. c) Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 Objektif: Pada akhir Tahun Tiga murid dapat: 1.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Cadangan bahan seperti: a. b. 22 . Menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan bermotifkan flora atau faun secara kreatif. g. Mengumpul hasil kerja. e. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. h. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri. 2. Meneroka pelbagai alat. dan memanipulasi bahan secara kreatif. d. dan teknik dalam kegiatan menggambar. iii. membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. memadan.

Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat. 23 . Menggambar Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar. Memilih dan menggunakan alat. 5. berkeyakinan diri. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar. ii. 7. kebersihan. Menghargai hasil ker ja sendiri dan rakan. ketelitian. kekemasan. Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna untuk penghasilan. Menggambar 1. dan mengutamakan keselamatan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 3 1. Menggambar dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik melalui penerokaan. Aras 2 i. bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan Seni Visual. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. bahan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. 6. Aras 1 i. Aras 3 i.

g. f. k. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam penghasilan corak.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) a. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. Menggunakan motif organik dan geometri untuk menghasilkan corak. d. l. j. i. stensilan montaj capan catan kolaj resis lukisan gurisan tekapan cetakan montaj catan kolaj Bil Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. 24 . c. b. ii. e. m. Aras 1 i. Membuat Corak dan Rekaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membuat corak dan rekaan. h. resis dan gosokan 2.

cetakan capan ipatan dan guntingan tarikan tali gurisan kolaj stensilan tekapan catan Aras 3 i. c. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. ii. Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Menghasilkan kesan corak dengan menggunakan pelbagai alat. Membentuk dan Membuat Binaan Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam membentuk dan membuat binaan. iii. i. ii. dan teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui penerokaan dengan menentukan motif. dan teknik. g. 3. bahan. Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai alat. a. 25 . bahan. h.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 2 i. e. d. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan. Menyediakan dokumentasi mudah dalam portfolio. b. Aras 1 i. f.

26 . Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. d. g.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) ii. iii. c. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik yang berbeza dalam penghasilan. f. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. b. Aras 2 i. e. Menghasilkan binaan dengan teknik luakan dan tambahan. b. arca bekas model topeng serkup asemblaj alat muzik penindih kertas Cadangan bahan seperti: a. ii. d. Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat. c. f. kotak kad manila penyedut minuman kertas warna tin / botol klip kertas Aras 3 i. a. bahan dan teknik secara kreatif. e.

Mengenal Kraf Tradisional Peningkatan pemahaman tentang beberapa motif dan tatacara serta disiplin kerja. f. c. e. Aras 2 i. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan bahan asas. batik wau gasing anyaman tembikar hiasan diri (ornament) alat pertahanan diri Cadangan bahan gantian seperti: a. c.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 4. d. b. Memahami motif flora dan fauna. Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf tradisional melalui penerokaan. ii. Menguasai kemahiran motor halus (psikomotor) dan tatacara serta disiplin kerja. a. Aras 1 i. g. d. h. g. e. f. kertas plastisin kad manila tutup botol klip kertas penyedut minuman kadbod benang 27 . ii. b.

Meneroka motif.1.1 BIDANG MENGGAMBAR        Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik Ia juga menekankan perkembangan imaginasi.5 dan 6 2.1.1 Tujuan Menggambar  Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar  Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Menggambar beradasarkan tema pengalaman. kesan laluan kenderaan di atas permukaan tanah atau pasir 28 . dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf tradisional. Membuat dokumentasi mudah dalam portfolio. fantasi dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2. 2.2 Kepentingan Menggambar  Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan laluan tapak kaki haiwan. iii. bentuk.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) Aras 3 i. kreativiti dan ekspresi diri seseorang murid Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi 2.2. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. tapak kaki manusia.2.2.2 HURAIAN AKTIVITI TAHAP 2 – Tahun 4. ii.

garisan.  Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan.4 Apresiasi Menggambar  Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. puisi.1.2. susunan dan kesannya.2. kraf dan sebagainya. adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid  Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan berbantukan komputer 2.1. gosokan dan kolaj  Di tahun empat.  Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan  Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.  Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. lukisan.  Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna. lakonan.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Pada peringkat seterusnya murid dapat menggunakan bahan kutipan untuk menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti mengenal garisan. kreativiti dan ekspresi diri.2. 29 .  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan.2 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN  Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain  Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada manamana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan.3 Kegiatan-kegiatan menggambar              Lukisan Catan Kolaj Montaj Cetakan Resis Gosokan Stensilan Percikan Gurisan Capan Mozek Poster 2. bahan dan kegunaannya. nyanyian dan cerita 2.

2 Corak terancang secara: Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj kaligrafi 2.2. corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu  Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran  Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan.  Antaranya melalui kegiatan seperti: 2.2.2.  Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu  Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang. 2002) 30 . KPM. peragaan dan lakonan (KBSR. Huraian Sukatan Pelajaran.(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)  Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. PPK.1 Corak tidak terancang secara: Pualaman Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan 2.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan  Bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian.2.2.

(PSV 3104 PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR) 31 .

motivator dan inisiator.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. pembimbing. anda seharusnya boleh menjelaskan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 KAJIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DAN PERANAN GURU 1. menghayati.2.1 1. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. motivator dan inisiator. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. Pada peringkat ini. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. pemudah cara. pemudahcara. 1. pembimbing. mengaplikasi.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus.2.2 Hasil Pembelajaran 1. 1. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .

kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. lalu memarahi Devi. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. Hari ini.5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Devi. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Aktiviti 1 Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada 3 dua tahap berikut: .

sederhana. serasi dengan norma masyarakat. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. Selain itu. dan cekap mengajar. iaitu: Positif. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. dan sebagainya. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. Proaktif.bersemangat untuk mengajar. dan intelektual. 2009). ibu bapa. mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. Berunsurkan pengajaran. Dengan kata lain. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. dan murid-murid). iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. Intelektual. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. 4   . guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. meneroka sesuatu. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar. Choong 2009. lemah. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar. ruang dinding dan lantai). boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. budaya dan subbudaya. mentelaah. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran.    Peribadi. rakan sejawat. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. kebolehan memotivasi murid. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. mengikut jantina yang sama. Sebaliknya. Merujuk contoh tadi. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. Pencegahan.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat yang diperoleh. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. Menurut Mc Ewan (2001). berunsurkan pengajaran. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong.  Positif. tingkahlaku dan masa. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. Oleh demikian.

Dalam konteks guru-guru di negara ini. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri.1993). bersifat kecindan. berupaya menyesuaikan diri. persepsi. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk 5   . dan melayan murid-murid sebagai individu. ceria. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. Perekabentuk kebolehan murid-murid. dan sebagainya. bersistematik. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. fasih. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. mudah didampingi. Dengan kata lain. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. mempunyai kesedaran. 2009). Untuk tujuan itu. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. bersemangat. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. peka. Dengan berpandukan pengalaman lalu. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. luwes. berilmu. jelas. berempati. adil. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. rasa rendah diri. Untuk itu. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. menegakkan prinsip dan keadilan sosial. pemindahan pembelajaran. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. pemikiran reflektif. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. Untuk tujuan itu. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. tegas. Penghayatan Dan Amalan Nilai. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. bermotivasi. bersikap positif. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. Berani menghadapi cabaran.  Kualiti Peribadi. terurus.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Mencegah lebih baik daripada merawat. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid. Di samping itu, juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Atas hakikat ini, penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. Bagi memudahkan penghayatan, amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya, Tonggak Dua Belas. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Keterampilan, kewibawaan dan komitmen guru merancang, mengurus, melaksana, menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan.

2.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang.

(ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru, rakan dan jurulatih, fasilitator dan kaunselor. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib, 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Berdasarkan petikan di atas, apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL.

(iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: 6

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Peranan Guru Pengurus

Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pembimbing

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Pemudahcara

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Motivator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

Inisiator

Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru:

7

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

(v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi

mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini, guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar.”

Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Seterusnya, mari kita selesaikan masalah di bawah ini. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut.

Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual, jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? 8

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya, Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah

E-melkan dapatan, hujahan, pandangan, kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini.

9

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

TAJUK 2

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

2.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan

tanggungjawab. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

2.2 Hasil Pembelajaran

2.2.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2.2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. 2.2.3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. 2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.

10

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

2.4 KANDUNGAN
Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Berdasarkan gambar di bawah, cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

http://images.ask.com/fr?q=art+studio&desturi

Alat :

Bahan Bantu:

11

a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian.ask. menghilangkan kebosanan.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. A B http://images. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. menyediakan environment belajar. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. membina suasana belajar. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. - Menjelaskan konsep.memudahkan pemahaman. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan 12 .

Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan .Menghasilkan bahan bantu. . Kekukuhan dan boleh diguna selalu. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. . Persembahan menarik dan kemas. MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber 13 . Set induksi: Input utama: Pengayaan: Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. relevan serta mudah difahami.Menentukan bahan dan teknik .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat. .Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.

1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk 14 penghasilan. Jenis kedua adalah alat .Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR perlu digantung. Cuba lakukan latihan ini. Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. disandarkan atau diedarkan. .Mengambil langkah-langkah keselamatan . dilekatkan. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.Mengambil kira bilangan yang mencukupi .

batu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.daun.rambutan.penyapu. Contohnya : Bola.cermin.beg.bunga.kotak tisu. Peralatan lain: palet.. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. jam. kain lap.gula-gula. bekas air. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.rumpu. kertas kartrij…….bakul sampah.tiket.kotak ubat gigi.kasut.botol. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.almari raket.roda.….kek harijadi. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid.baju.bata. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka 15 khas untuk menjelaskan .sikat. Bincang bersama rakan anda.tiang..kerusi. kertas surat khabar sebagai alas meja…….kacang.meja.cawan. Bahan: warna air atau warna poster.

papan tulis.papan gulung. gambar rajah.kad perkataan dank ad ayat.penyusunan grafik.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid. Contohnya: Jadual.petikan rencana………….kad separuh bulatan.senarai.kad huruf dan angka.papan flannel. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas 16 .kad sisipan.carta.

ask.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.com/pictures B C http://images. A http://images.ask.com/pictures D 17 .

berdasarkan gambar di atas. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan. 4. Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. 2. 3. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual 18 . Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.

Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber Sekolah. 6. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. 5.ask. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. http://images. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan. 7.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid.com/fr?q=art+studio&desturi 19 . Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka.

ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.com/fr?q=art+studio&desturi 20 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images.com/fr?q=art+studio&desturi http://images.ask.ask.

menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak. Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. 21 . Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Sebagai contoh. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Dengan demikian.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. alat seperti berus.

Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. 2. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Umpamanya . Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan 22 . kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Sebarang kerosakan.

Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat 23 . Jelaskan. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.

Bil 1

Kenyataan Guru perlu membaca label bahan

Huraian sebab dan akibat

2

Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan

3

Guru perlu sediakan panduan keselamatan

4

Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu

5

Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal

24

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.

Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

25

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR

Aktiviti 2.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok

Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara

Contoh-contoh kraf tradisional

Kertas lukisan dan warna air

Alat-alat membuat ukiran

Mesin pembakar seramik

Rak-rak kayu

26

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Aktiviti 2. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. 27 .

3.2 Hasil Pembelajaran 3. inventori dan penyimpanan.etika dan tanggungjawab.2.1 Sinopsis PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Tajuk ini meliputi Susun atur bilik Pendidikan Seni Visual.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid. 3. inventori dan penyimpanan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 28 . panduan keselamatan. panduan keselamatan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 3 3. etika dan tanggungjawab.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 29 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.mewujudkan suasana bilik yang kondusif. 30 . menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.ia merupakan persekitaran murid. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas.penyusun persekitaran kelas yang efisyen. pengorganisasi prosedur dan sumber. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 31 Tingkap .

Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 32 .1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. Ambil gambar-gambar berikut: 1.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Selain hasil kerja pelajar.

2001). Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. papan bulletin.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Oleh itu. pencahayaan. Justeru. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. 33 . Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. zon kerja dan stor penyimpanan. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. bahan pameran khas. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar.

Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Di samping itu. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 34 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 35 .

” Jali bentangkan idea kedua. satu undian pun berlangsung.5 Situasi Pada awal tahun. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. 36 . “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. Ekoran itu. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Hari ini.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie.

sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. interaktif dan sebagainya. aktiviti mengikut stesen atau litar. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. kamus dan buku istilah. kegemaran. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Oleh itu. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.  Keselamatan dan perlindungan. identifikasi simbolik.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. menguji dan menemui sesuatu yang baru. pencapaian. Pertumbuhan dan perkembangan. buku kerja. 37 . Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. dan latar belakang mereka. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. Misalnya. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Namun. memerhati. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. penyempurnaan tugas. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. bahan manipulatif. mengkaji. puzzle. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. Penyempurnaan tugas. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Keseronokan. Kontek Sosial. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan. kontek sosial. melayari internet atau alat multi-media yang lain. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. dan kebisingan yang keterlaluan. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. Identifikasi simbolik. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.

6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. 38 .

Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.5 1.9 0.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. (2004).55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.5 1.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.1 0.1 1.3 No.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah: Pernyataan standard. Jemaah Nazir Sekolah. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. Skor 3 4 % 2 1 5. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih. 39 . Sertakan gambar-gambar yang berkaitan. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.

TAJUK 4

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID

4.1

SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi muridmurid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru.

Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.

4.2

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat:

4.2.1 4.2.2

Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik

4.2.3

Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab

4.2.4

Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

4.2.5

Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori

4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan

jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah

4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar.

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

- Susunan perabot Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakan persekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendah

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,

pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang

kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

KABINET BERTINGKAT .ZON KERJA STOR SUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU PAPAN INFO SUDUT PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.

Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Ambil gambar-gambar berikut:       Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni . Selain hasil kerja pelajar.Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.

Karya 2 dimensi sesuai ditampal.Tempat Pameran Hasil kerja Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.. Selain hasil kerja pelajar. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai . Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensi hendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang. Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.

Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni .Contoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruang Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.

. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. pencahayaan. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Justeru. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. 2001). zon kerja dan stor penyimpanan.Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. bahan pameran khas. papan bulletin. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik pendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan.

Sinki dalam dan Luar Bilik . Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni.Para Gantung . Di samping itu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. . keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Oleh itu.Almari Pameran . guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Selain mempamerkan hasil karya pelajar.

PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID .

Anda dan rakanrakan anda cuba berbincang dan membuat analisis.4. Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa.4. . 4. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.4. Contoh: Minyak Turpentine Cat Air Kertas Lukisan Pisau NT Kain Linen Batik Fabrik Dye Kertas Warna Carta PSV Berus Lukisan Pisau Ukir Cecair Thinner Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.

kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja.4.4. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Dengan demikian. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Umpamanya . Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.4. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.4 Inventori 4. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Beri komen anda dengan . Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Sebarang kerosakan.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan.

Jumlah Item 15/10/2010 Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Bil Item ( Peralatan Kekal ) Meja guru Meja guru Bil. .Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. 2.6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah : Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.4. 4. Borang stok untuk peralatan kekal. Jelaskan. 100 dozen 10/10/2010 Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Bil 1. Unit 2 2 Tarikh masuk 13/09/2009 13/09/2010 Tarikh lupus 1. Unit 200 dozen Tarikh masuk 22/09/2009 Tarikh lupus 2. Item ( Peralatan tidak Kekal) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) Bil. Borang stok untuk peralatan tidak kekal.

Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Cuba anda membuat analisis. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna . prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.  Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.  Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.

ask. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN PERANAN APRESIASI HASIL KERJA MURID Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. http://images.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 5 KAJIAN PENGURUSAN SUMBER. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan. 1 . a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran.

Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.ask. membina suasana belajar. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. menyediakan environment belajar.memudahkan pemahaman. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. - Menjelaskan konsep. menghilangkan kebosanan. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 2 . merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea.

MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Kekukuhan dan boleh diguna selalu. .Mengambil kira bilangan yang mencukupi .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR. ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. 3 . Persembahan menarik dan kemas.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan . . disandarkan atau diedarkan. .Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . Cuba lakukan latihan ini. Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. dilekatkan. . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat.Menentukan bahan dan teknik .Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu. relevan serta mudah difahami.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung. . Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu.Mengambil langkah-langkah keselamatan .Menghasilkan bahan bantu.

Peralatan lain: palet. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. kertas surat khabar sebagai alas 4 .. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. bekas air. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan: warna air atau warna poster.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. kain lap. kertas kartrij…….

senarai.kotak ubat gigi.kasut.….kotak tisu.botol.rumpu.cawan.meja. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.kad huruf dan angka.carta. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.bunga. Contohnya: Jadual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….kerusi.beg.kad sisipan.kad perkataan dank ad ayat.papan gulung.rambutan. gambar rajah.bakul sampah.baju.petikan rencana………….kek harijadi. Bincang bersama rakan anda.papan flannel. Contohnya : Bola.cermin.tiang.penyapu.almari raket.gula-gula.papan tulis.bata. jam.batu.sikat.kad separuh bulatan. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.tiket.kacang.penyusunan grafik.roda. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 5 ..daun.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas. 6 .

com/pictures B C http://images. berdasarkan gambar di atas.ask. 7 .com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.ask.

6. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 4. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan. 3. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 8 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. 5. 2.

com/fr?q=art+studio&desturi 9 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. http://images. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.ask.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah. Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.ask. 7.

pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.ask.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. 10 . Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.ask. Sebagai contoh.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. alat seperti berus.

kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. 11 . Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok. Sebarang kerosakan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Dengan demikian.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Umpamanya . Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan.

Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 12 . Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil. 2.

Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Jelaskan. langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. 13 . Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 14 .

Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Aktiviti 2. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. 15 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Cuba anda membuat analisis.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2.2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. Bidang yang hendak diajar adalah 16 .

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan. panduan . Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 17 Pendidikan Seni Visual.

panduan keselamatan. 3.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan. 3. inventori dan penyimpanan.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 18 .2.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.2 Hasil Pembelajaran 3.etika dan tanggungjawab. etika dan tanggungjawab. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. inventori dan penyimpanan.

4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID Susun Atur Bilik PSV 19 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid. pengorganisasi prosedur dan sumber. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.ia merupakan persekitaran murid. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. 20 . tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 21 Tingkap .

Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.3 Zon-zon kerja tertentu 1.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Selain hasil kerja pelajar.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 22 . Ambil gambar-gambar berikut: 1.2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni.

papan bulletin. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. zon kerja dan stor penyimpanan. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Oleh itu. 2001). Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. 23 . Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. pencahayaan. Justeru.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. bahan pameran khas.

Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 24 . Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil. Di samping itu. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 25 .

Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja.5 Situasi Pada awal tahun. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar. satu undian pun berlangsung. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Ekoran itu.” Jali bentangkan idea kedua. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. Hari ini. 26 . “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja. jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.

27 . puzzle. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. bahan manipulatif.  Keselamatan dan perlindungan. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. aktiviti mengikut stesen atau litar. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. kegemaran. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. kamus dan buku istilah. Namun. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. dan latar belakang mereka. Pertumbuhan dan perkembangan. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. Penyempurnaan tugas. Keseronokan. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. buku kerja. Misalnya. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. pencapaian. Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. mengkaji. Kontek Sosial. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. menguji dan menemui sesuatu yang baru. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. identifikasi simbolik. memerhati. melayari internet atau alat multi-media yang lain. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. penyempurnaan tugas. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. dan kebisingan yang keterlaluan. Oleh itu. kontek sosial. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. interaktif dan sebagainya. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Identifikasi simbolik. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 28 .6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.

3 No. Sekolah: Pernyataan standard.5 1. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.5 1.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.1 1.92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. 29 . Skor 3 4 % 2 1 5.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini. buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia. (2004). Jemaah Nazir Sekolah. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0.1 0. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia.9 0. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11.

pembimbing. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Menganalisis peranan guru PSV sebagai pengurus. huraian sukatan pelajaran. kepentingan perkembangan kurikulum.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi peranan guru Pendidikan Seni Visual sebagai pengurus. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV. anda juga akan diperkenalkan dengan peranan guru dalam bidang kepanitiaan dan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. 1.2 Hasil Pembelajaran 1. objektif kurikulum. peranan guru PSV. Pada peringkat ini. motivator dan inisiator.1 1. 1. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 1 PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR. Surat Pekeliling KPM dan pengalaman tokoh-tokoh guru. Penekanan diberikan kepada matlamat. melaksanakan dan membuat refleksi tentang peranan guru PSV dengan merujuk kepada buku-buku. pemudah cara. pembimbing. konsep 5P. menghayati. motivator dan inisiator.2 Menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam peranan guru PSV.2. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. anda seharusnya boleh menjelaskan. 1. mengaplikasi.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 1 . pemudahcara.2.

4 Kandungan PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGURUS PEMBIMBING PEMUDAHCARA MOTIVATOR INISIATOR 2 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1.

5 Situasi Sejak seminggu yang lalu. Saci terjaga dalam keadaan terkejut. Sila bandingkan keadaan ini dengan keadaan di sekolah anda. kelihatan Saci asyik tidur sahaja ketika Cikgu Jacko mengajar Pendidikan Seni Visual di kelas Lima Perdana. Hari ini. Catatkan bagaimana anda akan menghadapi keadaan seperti ini. Aktiviti 1 3 . Devi. Rakan-rakan sekelas pula bersorak sambil menepuk tangan lalu ketawa. Cuba anda senaraikan sebab-sebab mengapa keadaan ini berlaku. salah seorang rakan sekelas menyiku Saci yang sedang tidur sambil berdengkur. lalu memarahi Devi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu memainkan peranan mereka dengan berkesan ? 1. Saci spontan keluar dari bilik darjah. Belum sempat Cikgu Lim mengambil sebarang tindakan.

mentaksir serta menilai hasil pembelajaran. kebolehan memotivasi murid. guru tidak boleh hanya masuk ke dalam bilik darjah lalu mula mengajar apa yang dirancang. Sebaliknya. budaya dan subbudaya. Proaktif dan Bersifat Pencegahan. dan murid-murid). dan intelektual. Guru yang mempunyai sikap yang positif percaya murid-murid akan belajar.    Peribadi. Menurut Mc Ewan (2001).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Apakah tugas dan tanggungjawab anda sebagai pengurus? Tugas pengurusan terbahagi kepada dua tahap berikut:  Mengurus proses pengajaran dan pembelajaran bagi lebih kurang 45 orang murid termasuk menggariskan matlamat pembelajaran. Ciri-ciri ini boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar: peribadi. Manakala Goh (2005) menggunakan akronim 3P bagi mewakili ciri-ciri guru yang berkesan. sederhana. Oleh demikian. serasi dengan norma masyarakat. guru tersebut akan berusaha dengan sedaya upaya untuk membantu mereka belajar. dan cekap mengajar. sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. iklim psiko-sosial dan hubungan interpersonal (interaksi antara guru-murid. Intelektual. Dengan kata lain. Bagi membolehkan sesi pengajaran berjalan dengan lancar. lemah. Termasuk cirri-ciri seperti dedikasi terhadap pengajaran. 2009). Berunsurkan pengajaran. Choong 2009. dan mempunyai kesihatan mental yang tinggi (Choong. berunsurkan pengajaran. guru perlu memberi pertimbangan kepada isu seperti. Proaktif. ataupun campuran ketiga-tiga jenis tersebut?” “Adakah wujud perbezaan dari segi jantina?” Berpandukan maklumat 4  . Meliputi cirri-ciri seperti gemar membaca. iaitu: Positif. ibu bapa. rakan sejawat.  Positif. terdapat 10 ciri-ciri guru yang efektif. tingkahlaku dan masa. ruang dinding dan lantai). guru yang bersikap positif biasanya menunjukkan minat terhadap murid-murid dalam semua aspek. anda bertanggungjawab untuk mewujudkan satu persekitaran bilik darjah yang positif dan selesa melalui persekitaran fizikal (perabut. merancang strategi yang sesuai bagi mengurus pembelajaran dan tingkahlaku mereka. mentelaah. dan prihatin terhadap kebajikan murid. Merangkumi cirri-ciri berikut: keupayaan mengurus bilik darjah. “Adakah murid-murid saya pembelajar yang pintar.  Mengurus persekitaran pembelajaran bagi memastikan berlakunya pembelajaran dalam kalangan murid.bersemangat untuk mengajar. meneroka sesuatu. Sikap sedemikian menyeai keyakinan dalam diri murid bahawa mereka boleh berjaya. Selain itu.

Mencegah lebih baik daripada merawat. dan (iii) penghayatan dan amalan nilai. bermotivasi. kepercayaan bahawa anda boleh membawa perubahan kepada kehidupan murid. mempunyai kesedaran. sejak kebelakangan ini guru diminta menyahut seruan orang awam agar “mengajar demi pembelajaran yang berkualiti”. berempati. dan sebagainya. pemindahan pembelajaran. Seperti mana yang dijelaskan di atas perubahan kepada persekitaran pembelajaran baru-baru ini mengubah matlamat pengajaran menjadi pemindahan ilmu kepada situasi kehidupan seharian. Biasakah anda dengar bahawa guru masa kini bukan lagi seorang bijaksana atas pentas tetapi pembimbing di sisi murid? Ya. dan sebagainya. bersistematik. terurus. Pencegahan. dan melayan murid-murid sebagai individu. ketabahan hati untuk terus berusaha sehingga mencapai kejayaan.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  yang diperoleh.  Kualiti Peribadi. Jika pada kali pertama anda masuk ke dalam bilik darjah sudah ada satu set peraturan. peka. Tiga aspek ciri-ciri guru efektif menurut Choong (2009) ialah (i) kualiti peribadi. boleh disimpulkan bahawa guru yang bersifat proaktif akan menyediakan satu pelan tindakan secara mental sebelum masuk ke dalam bilik darjah. bersikap positif. bersemangat. luwes. Untuk tujuan itu. guru berupaya merancang peluang dan pengalaman pendidikan yang wajar bagi memupuk aras pemikiran yang tinggi. ceria. dan keazaman untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kalangan murid. mudah didampingi. Merujuk contoh tadi. bersifat kecindan. mungkin anda akan tentukan peraturan-peraturan bilik darjah bersama murid-murid serta sediakan garis panduan tertentu. fasih. Bermaksud guru akan berusaha untuk mencegah agar tidak timbul tingkahlaku bermasalah dalam bilik darjah. Untuk tujuan itu. (ii) kompetensi pengajaran dan pembelajaran. Berani menghadapi cabaran. berilmu. 2009). Selaras dengan peranan guru hari ini iaitu Fasilitator berbanding penyampai maklumat. adil. pemikiran reflektif. Antaranya termasuk: berkemahiran komunikasi. guru perlu menyemak semula gaya dan strategi pengajaran yang digunakan sehingga bertujuan memaksimumkan kebolehan murid-murid menimba ilmu baru. sifat keterbukaan terhadap maklum balas. komitmen untuk mengilhamkan murid ke arah pencapaian yang cemerlang. berupaya menyesuaikan diri. Dengan berpandukan pengalaman lalu. anda akan fikirkan cara yang paling sesuai untuk menyusun tempat duduk murid-murid. rasa rendah diri. iaitu sama ada mengikut kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang sama. tegas. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Untuk itu. 5  . ini menunjukkan anda seorang guru yang proaktif dan bersifat mencegah (Choong. Sumber bahan yang berlainan mengandungi perkataan yang berbeza berhubung dengan kualiti peribadi guru. guru disyorkan agar menggunakan penyoalan berbentuk Socratik di mana murid-murid belajar membina ilmu tersendiri. Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran. Ciri-ciri guru yang efektif boleh dilihat dari segi kualiti peribadi. Perekabentuk kebolehan murid-murid. jelas. mengikut jantina yang sama. menegakkan prinsip dan keadilan sosial.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR  Penghayatan Dan Amalan Nilai. penghayatan nilai-nilai murni dapat membimbing mereka membentuk akhlak yang mulia untuk meningkatkan keupayaan dan kualiti pengurusan murid.5 Latihan A (i) Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri seorang guru Pendidikan Seni Visual yang cemerlang. motivasi dan personaliti seseorang (INTAN. apakah hujah anda terhadap sifat guru yang menjalankan peranan sebagai seorang pembimbing?  Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. fasilitator dan kaunselor. nilai-nilai murni merupakan tenaga asas yang menggerakkan guru melaksanakan tugasan dengan cemerlang. 1978) yang bererti budi pekerti dan akhlak yang baik. Dalam konteks pendidikan Islam. Dalam konteks guru-guru di negara ini. Atas hakikat ini. amalan dan penerapan nilainilai tersebut maka kini terdapat panduan yang telah disediakan sebagai rujukan penting. rakan dan jurulatih. Antaranya termasuk termasuk Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam dan pengiringnya. (ii) Bincangkan peranan guru Pendidikan Seni Visual dalam meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. juga boleh menentukan pelaksanaan dasar dan program sekolah berjalan dengan sempurna. Keterampilan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa nilai merupakan asas kepada pembentukan sikap. 6 . Dengan kata lain. Di samping itu. ia dikaitkan dengan peranan guru sebagai muaddib iaitu pendidik putera dan puteri pemerintah dalam membentuk adab (Syed Naquib. persepsi. Bagi memudahkan penghayatan. mengurus. (iii) Mentor dan pementoran dikaitkan dengan hubungan orang dewasa ataupun senior dalam sesuatu bidang dan boleh dipercayai bagi membimbing seperti guru. penerapan nilai-nilai yang murni bukan sahaja diberi penekanan dalam urusan peribadi guru malahan juga dalam tugas-tugas professional mereka. kewibawaan dan komitmen guru merancang.1993). Tonggak Dua Belas. menilai dan membuat penambaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah-langkah ke arah kecemerlangan. Berdasarkan petikan di atas. 2. melaksana. Rumusan: Peranan guru Pendidikan Seni Visual amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iv) Cuba membuat analisis masalah yang berkaitan dengan peranan guru Pendidikan Seni Visual dan berikan contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah: Peranan Guru Pengurus Contoh berdasarkan pengalaman anda di sekolah Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pembimbing Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Pemudahcara Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Motivator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: Inisiator Contoh situasi: Analisis: Peranan Guru: 7 .

Carta Organisasi Panitia Pendidikan Seni Visual pada tahun semasa perlu disertakan. Anda boleh berbincang dengan rakan anda dan menggunakan pengalaman anda di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. guru-guru yang menganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran.” Anda dikehendaki mendapatkan salinan penuh Surat Pekeliling Iktisas tersebut. guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekerjasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan demikian. Sebagai seorang guru Pendidikan Seni Visual anda terlibat secara langsung dalam 8 . Mereka juga harus mempunyai semangat bekerjasama. Dapatkan maklumat berkaitan sejarah dan perkembangan Panitia Pendidikan Seni Visual di sekolah anda dari mula hingga tahun semasa. bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi. maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau mengajar sesuatu mata pelajaran yang sama mengembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan/atau tugas-tugas mengajar sebagai pendidik. mari kita selesaikan masalah di bawah ini. sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Menyedari hakikat ini. 4/1986 di bawah dan sempurnakan tugasan yang diberikan. saling membantu dan berkongsi fikiran. ”Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Seterusnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (v) Baca petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dengan wujudnya badan iktisas seumpama ini.

9 . pandangan. kritikan dan idea anda kepada pensyarah dalam tempoh dua minggu selepas anda menerima modul ini. a) masa yang terhad ( mengikut jadual waktu kelas ) b) Bilangan murid yang besar dalam sebuah kelas c) Alat dan bahan yang terhad d) Tanggungjawab yang berbagai di sekolah  E-melkan dapatan. jadi masalahnya sekarang ialah adakah anda pada masa ini ada mempunyai kawalan yang cukup untuk atasi masalah isi pengajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. hujahan. Akhir sekali adakah faktor-faktor berikut merupakan penghalang kepada anda untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Adakah anda mempunyai kawalan yang cukup ke atas teknik pengajaran yang dijalankan di dalam kelas ? Bagaimanakah kuasa yang sepatutnya perlu ada pada seseorang guru Pendidikan Seni Visual dalam menentukan isi pelajaran dan bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah serta bagaimana pula Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah ini? Seterusnya.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Sejauhmanakah pengetahuan amali dan kemahiran amali guru Pendidikan Seni Visual digunakan sebagai input kepada proses menjayakan kurikulum Pendidikan Seni Visual.

3 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan.2.2. 10 . pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab. 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR TAJUK 2 PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR 2.2 Hasil Pembelajaran 2. membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif. 2.2 Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif.2.2.4 Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran.1 Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2. Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. penyimpanan dan rekod stok. 2.

4 KANDUNGAN 11 .3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 2.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 2.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Berdasarkan gambar di bawah. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut dan apakah perkara yang boleh anda tambahbaikkan.ask. b) Bahan bantu belajar – semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. 12 . http://images. a) Bahan bantu mengajar – semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.com/fr?q=art+studio&desturi Alat : Bahan Bantu: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan bantu yang anda tahu. cuba anda senaraikan alat dan bahan bantu yang ada didalamnya.

memudahkan pemahaman.com/pictures C Berikut adalah antara tujuan bahan bantu. melibatkan murid secara aktif - Menggerakkan murid untuk berfikir. Mari kita amati dan membuat penaakulan kepada butiran di bawah.ask. menyediakan environment belajar. menghilangkan kebosanan. membina suasana belajar. merangsangkan pelbagai deria Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru Menjana idea. meluaskan pengalaman Menarik minat dan perhatian. menjimatkan masa Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan Apakah fungsi pelbagai bahan bantu secara bersesuaian di langkah pelajaran yang berlainan seperti di bawah: Cuba anda bincangkan dan huraikan hal ini bersama rakan-rakan anda. Set induksi: Input utama: Pengayaan: 13 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A B http://images. - Menjelaskan konsep.

14 . Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip. Cuba lakukan latihan ini. .Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung.Dapat menjelaskan konsep dengan tepat.Kemasan ii) Penggunaan bahan bantu.Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan .Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. disandarkan atau diedarkan. Setelah anda memahami dan menghayati prosedur penyediaan bahan bantu dan penggunaan bahan bantu. .Menentukan bahan dan teknik . Mudah dikendalikan dan mesra pengguna.Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip. dilekatkan.Mengambil kira bilangan yang mencukupi . i) Prosedur penyediaan bahan bantu. . Kekukuhan dan boleh diguna selalu. .Menghasilkan bahan bantu. . MARI KITA LIHAT HURAIAN BERIKUT.Mengambil langkah-langkah keselamatan . Persembahan menarik dan kemas.Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan . ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas. relevan serta mudah difahami.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pemulihan: BAGI MENJELASKAN PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR.Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran .

berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1 2 3 4 5 6 Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis pertama adalah alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. Bahan: warna air atau warna poster. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Keduadua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: A) Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. kertas surat khabar sebagai alas 15 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda fikirkan dan catatkan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan semasa membuat pemilihan bahan bantu. bekas air.. Peralatan lain: palet. kain lap. kertas kartrij…….

beg.kek harijadi.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR meja…….bakul sampah.tiang..senarai. (iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya 16 . Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website.carta.sikat.penyusunan grafik.penyapu.kad huruf dan angka.kad sisipan.tiket.petikan rencana………….cermin. B) Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: (ii) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid. Bincang bersama rakan anda.kad perkataan dank ad ayat.rumpu.daun.bata.kotak ubat gigi. jam. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik.kerusi.bunga.rambutan.papan gulung.botol.almari raket.kad separuh bulatan.batu.kotak tisu. Contohnya : Bola.roda. gambar rajah.papan flannel.kasut.kacang.….meja.cawan. Contohnya: Jadual. (iii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.papan tulis.gula-gula.baju.

17 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sila senaraikan di sini : Koleksi Khas Cuba anda perhatikan gambar di bawah dan perkaitannya dengan koleksi-koleksi yang boleh dipilih sebagai koleksi khas.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR A http://images. berdasarkan gambar di atas.ask. cuba anda membuat kapsyen sebagai langkah mengkatelogkan bahan bantu sebelum disimpan.com/pictures B C http://images. 18 .com/pictures D Bolehkah anda kategorikan koleksi-koleksi tersebut kepada dua jenis ? 2 Dimensi 3 Dimensi Seterusnya.ask.

5.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Nama Pengkarya : Tajuk Media Teknik Tahun : : : : Koleksi bahan bantu boleh dikumpul melalui beberapa pendekatan antaranya ialah seperti berikut:1. 3. Keratan-keratan dari akhbar dan majalah boleh dijadikan bahan buku skrap dan carta untuk digunakan dalam perbincangan dan kajian. Koleksi gambar slaid yang meliputi pelbagai aspek Pendidikan Seni Visual termasuk salinan karya pelukis-pelukis terkenal temapatan dan antarabangsa boleh digunakan bagi tujuan meransang dan menimbulkan perasaan ingintahu murid. Hasil kutipan benda maujud yang terdapat di persekitaran seperti kulit kerang dan kayu hanyut boleh dijadikan kajian dan analisis asas seni reka. Hasil kerja murid yang baik boleh dijadikan koleksi contoh untuk asas seni reka. 6. 2. Bahan tersebut boleh disimpan di dalam folio. Koleksi lutsinar OHP / Power Piont boleh diusahakan oleh ahli panitia PSV bag memudahkan penyampaian pelajaran mereka. Buku-buku rujukan dan risalah berkenaan PSV boleh diperolehi dari pembekal untuk dijadikan rujukan dan panduan murid dalam pengajaran dan pembelajaran dan disimpan samada di Bilik Seni Visual atau Pusat Sumber 19 . 4. Organisasi rekaan dan pemahaman dan penghargaan.

ask. 7. http://images.ask. Koleksi muzik perlu disediakan bagi menghidupkan suasana semasa aktiviti P&P dijalankan.com/fr?q=art+studio&desturi 20 . Bincang bersama rakan-rakan anda kesesuaian bahan bantu itu disimpan di ruang yang dipilih dengan mengutamakan keberkesanan penyimpanannya dan keselamatannya. Berikut adalah gambar-gambar contoh bahan bantu boleh disimpan.com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Cuba anda senaraikan ruang-ruang khas untuk penyimpanan bahan bantu berdasarkan kenyataan di atas dan gambar di bawah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Sekolah. Pemain kaset / CD / DVD perlu disediakan.

pellet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR http://images. alat seperti berus.ask.ask. Sebagai contoh.com/fr?q=art+studio&desturi Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. 21 .com/fr?q=art+studio&desturi http://images. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak.

Penyimpanan dan rekod stok Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Cuba anda renungkan bagaimanakah langkah yang betul untuk mengurus mengguna dan menyimpan semula alat dan bahan dalam aktiviti membuat tembikar dengan tanah liat. Umpamanya . Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.:Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan. 22 . Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Sebarang kerosakan. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Dengan demikian. menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan.

Meja guru Meja guru 2 2 13/09/2009 13/09/2010 15/10/2010 Jumlah Item Catatan Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil Item ( Peralatan tidak Kekal) Bil. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 23 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Unit Tarikh masuk Tarikh lupus 1. 2. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok Borang stok untuk peralatan kekal Bil Item ( Peralatan Kekal ) Bil.

langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku. Jumlah Item Catatan Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Jelaskan. Panduan Keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Kertas lukisan ( 1 imperior ) Kertas lukisan ( 1 imperior ) 200 dozen 22/09/2009 100 dozen 10/10/2010 2. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner tanah liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 1. 24 . Anda dan rakan-rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh 25 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Bil 1 Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Huraian sebab dan akibat 2 Kenalpasti murid yang bermasalah kesihatan 3 Guru perlu sediakan panduan keselamatan 4 Murid menjalankan aktiviti menghasilkan ukiran kayu 5 Memberi taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.

Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR sekolah. 26 . alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka.semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Aktiviti 2. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan. etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan oleh guru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalam mempertabatkan profesion perguruan. prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan dengan penyimpanan dan rekod stok.1 Huraikan tiga perkara yang membezakan antara rekabentuk dan proses menyediakan bahan. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. Cuba anda membuat analisis. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.

2 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Alat dan bahan bantu rekabentuk dan proses menyediakan bahan prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan penyimpanan dan rekod stok Carta organisasi panitia Pendidikan Seni Visual Salinan karya agung di dalam dan luar Negara Contoh-contoh kraf tradisional Kertas lukisan dan warna air Alat-alat membuat ukiran Mesin pembakar seramik Rak-rak kayu Aktiviti 2. Bidang yang hendak diajar adalah 27 .

1 Sinopsis Tajuk ini meliputi Susun atur bilik 28 Pendidikan Seni Visual. TAJUK 3 PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 3. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan. panduan .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR membuat corak dan rekaan.

etika dan tanggungjawab.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR keselamatan.1 Menganalisis susun atur bilik PSV serta menyenarai dan menjelaskan pelan bilik PSV yang kondusif mengambilkira aspek susun atur. inventori dan penyimpanan. 3. 3.2. anda seharusnya boleh memahami dengan jelas aspek pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini 3. panduan keselamatan. Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV.etika dan tanggungjawab.4 Kandungan PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 29 Susun Atur Bilik PSV .2 Hasil Pembelajaran 3. inventori dan penyimpanan.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 30 .

Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum. Bilik seni visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. pengorganisasi prosedur dan sumber.penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 1: Susun atur perabut yang baik akan menjadikan suasana menarik Pengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.penyusun persekitaran kelas yang efisyen.mewujudkan suasana bilik yang kondusif.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik.guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. 31 . mengurus pergerakan pelajar didalam kelas. tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan. mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual. menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Bilik seni visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual.ia merupakan persekitaran murid. mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Dapur Gas Zon / Bengkel Mencanting Batik Alat Pemadam Pintu 2 Sinki Meja 6 Meja 5 Sudut Buku Rujukan Peti Kecemasan Meja 4 Tingkap Meja 3 Kabinet Berpintu Peralatan PSV Sudut Pameran Hasil Kerja Murid Pusat Akses Sudut ICT Meja 2 LCD Meja 1 Pintu 1 Meja Guru / Dekstop Stor Papan Info Papan Putih skrin Sudut Pameran Hasil Kraf Tangan Gambar 2 : Rajah di bawah adalah contoh pelan bilik seni visual 32 Tingkap .

Ambil gambar-gambar berikut: 1.4 Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan 1. Pengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Guru Pendidikan Seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini.3 Zon-zon kerja tertentu 1. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya. Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni dan buat presentasi dalam bentuk folio.5 Ruang-ruang lain yang berkaitan 1. cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni.1 Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut 1.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Berdasarkan pelan di atas.6 Carta-carta berkaitan dengan bilik seni Gambar 3 : Contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan 33 .2 Sudut-sudut pameran berkaitan 1. Guru Pendidikan Seni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual. Selain hasil kerja pelajar.

Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio seni melambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikan makna kepada kehidupan kita. Papan notis hendaklah diwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan dengan bilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. Persekitaran yang merangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster. zon kerja dan stor penyimpanan. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Antara perkaraperkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilik seni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding. pencahayaan. Oleh itu. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. kaedah penyusunan dan kebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetika untuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilik seni hendaklah sehingga tidak menafikan dan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan. bahan pameran khas. guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. biasanya guru pendidikan seni juga dipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. 34 . papan bulletin.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatan dan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selain daripada tanggungjawab mengajar. 2001). Justeru. Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat.

Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Gambar 4 : adalah juga contoh hasil kerja murid yang boleh dipamerkan Selain mempamerkan hasil karya pelajar. guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Di samping itu. Gambar 5 : Ruang pameran hasil kerja murid 35 . Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid.

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 36 .

jawatankuasa papan pamer Tahun 6 Merdeka bersedia untuk membentangkan idea mereka dalam kelas. Pernahkah anda fikirkan manfaat yang diperolehi dengan membaca bahanbahan yang dipamerkan? Apakah pandangan anda mengenai papan pamer? Apakah perkara yang anda fikirkan penting dalam mewujudkan papan pamer bagi mata pelajaran PSV? Bagaimanakah papan pamer menyumbangkan kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif? Catatkan pandangan anda terhadap kepentingan papan pamer. Peta minda berserta contoh didapati paling popular menang dengan 30 undi. 37 . Ekoran itu. “Saya syorkan kita sediakan carta proses bagi keempat-empat kegiatan dan contoh hasil kerja yang terbaik. diikuti dengan carta proses dan contoh terbaik sebanyak 12 undi. Hari ini.” Setelah murid-murid diberikan penjelasan lanjut oleh ketiga-tiga murid tadi. Jawatankuasa tersebut diberikan tanggungjawab menyediakan bahan-bahan untuk dipaparkan sepanjang tahun berdasarkan empat kegiatan bidang KBSR PSV. jawatankuasa papan pamer mengadakan perjumpaan selepas tamat persekolahan pada hari tersebut untuk mengagihkan tugas berkaitan.” Idea ketiga dikemukakan oleh Yatie. Cikgu Anand telah membentuk jawatankuasa papan pamer bagi kelas Pendidikan Seni Visual yang beliau ajar.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR   Bagaimanakah cara terbaik bagi seseorang guru PSV menguruskan bilik PSV dan hasil kerja murid? 3. Fong tampil ke depan kelas lalu berkata. Manakala kerjaya dalam bidang Seni Visual memperolehi tiga undi sahaja.5 Situasi Pada awal tahun. “Saya bercadang kita sediakan peta minda untuk keempat-empat kegiatan berserta contoh. satu undian pun berlangsung. saya fikir adalah menarik jika kita sediakan pelbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang Seni Visual. Cikgu Anand mengingatkan murid-murid bahawa mereka dibenarkan mengundi sekali sahaja.” Jali bentangkan idea kedua.

Amat penting untuk anda ingat bahawa tiada satu susun atur yang paling berkesan sekali. memerhati. Identifikasi simbolik. tetapi juga mengiktirafkan pencapaian murid-murid yang berkenaan. buku kerja. interaktif dan sebagainya. identifikasi simbolik. pencapaian. bahan manipulatif. kebanyakan bilik darjah tidak bercorak personal. (ii) adakan kontek mata dengan murid-murid yang duduk di bahagian belakang dan di sisi. dan latar belakang mereka. Merujuk kepada keadaan bangunan sekolah yang baik dan mampu melindungi guru dan murid-murid daripada cuaca buruk. 38 .  Keselamatan dan perlindungan. penyempurnaan tugas. persekitaran fizikal mempunyai enam fungsi iaitu keselamatan dan perlindungan. ataupun aktiviti amali atau latihan bertulis. di samping pelbagai bahan seperti bahan-bahan seni visual. Bilikdarjah merupakan satu tempat di mana murid-murid berpeluang untuk meneroka. sediakan kawasan yang terbuka dan sudut yang kecil tetapi mesra. Misalnya. Pamerkan hasil kerja murid-murid di papan pamer. Bagi memaksimunkan kontek sosial dengan muridmurid anda. puzzle. mengkaji. Guru mengajar mata pelajaran PSV (amali) juga hendaklah pastikan murid-murid dimaklumkan tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan alat-alat tajam dan dapur (memasak lilin) di bilik PSV. kontek sosial. Merujuk kepada susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid-murid dapat dapat berinteraksi antara satu sama lain. melayari internet atau alat multi-media yang lain. Kontek Sosial. Keseronokan. Merujuk kepada sejauh mana bilik darjah itu menarik bagi guru dan murid-murid. cat dinding dengan warna yang dingin atau sejuk. anda perlu mematuhi beberapa syor berikut: (i) elakkan daripada berdiri di satu tempat sepanjang sesi pengajaran. Namun. Penyempurnaan tugas. kamus dan buku istilah.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Menurut Steele (1973). Guru Pendidikan Seni Visual hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru-guru PSV yang lain untuk mewujudkan suasana kondusif dalam bilik Pendidikan Seni Visual bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. keseronokan dan pertumbuhan serta perkembangan. menguji dan menemui sesuatu yang baru.      Rumusan: Pengurusan Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Ia bukan sahaja menjadikan bilik darjah lebih menarik. Seseorang guru Pendidikan Seni Visual hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. dan kebisingan yang keterlaluan. Oleh itu. sediakan buku-buku bacaan yang biasa. Merangkumi maklumat mengenai guru dan muridmurid termasuk minat. Merujuk kepada pelbagai tugas dan aktiviti yang akan dikendalikan dalam bilik darjah seperti aktiviti secara individu atau kumpulan. aktiviti mengikut stesen atau litar. Pertumbuhan dan perkembangan. kegemaran. dan (iv) tukar tempat duduk murid-murid agar setiap murid berpeluang untuk duduk di depan.

 Kemukakan pandangan anda dalam ruangan forum OLL. (ii) Bincangkan kepentingan panduan keselamatan dalam menguruskan bilik Pendidikan Seni Visual. 39 .6 Latihan B (i) Berikan pendapat anda tentang suasana kondusif bilik PendidikanSeni Visual yang menyumbang ke arah pembelajaran yang bermakna.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR 3.

KL:Kementerian Pelajaran Malaysia. Anda juga boleh kaitkan cadangan tersebut berpandukan senario di sekolah anda atau sekolah lain yang mempunyai bilik PSV. Item Item 109 Bilik Seni Kondusif 0 8 1 2 1 0 Pur 0. (iv) Berdasarkan analisa yang anda perolehi.  E-melkan dapatan anda kepada pensyarah dalam tempoh tiga minggu selepas anda menerima modul ini.5 1. Skor 3 4 % 2 1 5. (2004).92 110 Stor PSV diuruskan dengan baik 9 1 1 4 2 11. Sekolah: Pernyataan standard.PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR (iii) Rujuk jadual di bawah.1 0.3 No.74 112 Buku stok/inventori diuruskan dengan kemas kini 11 6 7 5 4 24. Jemaah Nazir Sekolah.9 0.55 * Pur = purata (v) Buat penjelasan tentang suasana bilik Pendidikan Seni yang kondusif dengan menyediakan sebuah pelan lantai cadangan.1 1. Analisa dapatan pemantauan Jemaah Nazir (2006) terhadap pengurusan bilik seni di beberapa buah sekolah rendah terpilih.66 114 Penggunaan bengkel secara optimum 8 1 1 1 0 2. 40 . buat rumusan tentang kualiti pengurusan bilik seni dengan berpandukan buku Standard kualiti pendidikan Malaysia.55 113 Sudut Seni diwujudkan dan dimanfaatkan secara kreatif 6 5 16 4 1 25.5 1.35 111 Mempunyai prosedur senggara BBM 21 4 1 3 2 11. Sertakan gambar-gambar yang berkaitan.

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Abu Bakar ( 1992 ). Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. Sekolah: Pernyataan standard. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. KBSR.Bhd.7/2001 40 . KL:Kementerian Pendidikan Malaysia.KBSR. K.: Kumpulan Budiman Sdn. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pustaka Delta Pelajaran Sdn. (2009).K.(2003). (1985). (1998). Jemaah Nazir Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia.4/1986 ii.7/1995 iv.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Abu Zahari b. K.L. sekolah: Instrumen pemastian standard.: DBP. Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i. Standard kualiti pendidikan Malaysia.: DBP. (2000). KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. Selangor Darul Ehsan. Bhd. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 iii.L. K. KBSR. (2003). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Choong Leong Keow. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Standard kualiti pendidikan Malaysia.L. Jemaah Nazir Sekolah. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.L. Psikologi Pendidikan Untuk Guru.: DBP.

A. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).my Kelulusan B.(Sosiolinguistik). Art & Design. ZAKARIAH ABD. Hp : 013-5092118 jeff_ipsah58@yahoo. MPSAH Pengalaman: Timbalan Ketua Jabatan 1 tahun Pensyarah Pendidikan Seni Visual 7 tahun Pensyarah Sambilan Seni Halus USM 3 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Sekolah Menengah 18 tahun 41 .(Geografi & Bahasa Melayu).A.com. UiTM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual 23 tahun Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual 5 tahun Pensyarah Sambilan OUM 5 tahun Guru Pendidikan Seni Visual Menengah 5 tahun EN.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: Sarjana Pendidikan.Hons (Seni Halus).PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA Dr NORIATI BINTI A.UM CIK LIM HUEY KHING Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia lhkhing@yahoo. Hons. USM B.A. Petani Kedah Darul Aman No. UM B. Hons. JAAFAR BIN MAHMUD Pensyarah Kanan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg. UiTM Diploma Pendidikan Seni (ATD). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH Kelulusan: B. MPIK Sijil Asas Perguruan.USM Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual :15 tahun Ketua Unit Pendidikan Seni Visual: 14 tahun Guru Pendidikan Seni Visual & Matematik : 8 thn Pegawai Kurikulum : 7 tahun EN. UM Dip.A. GHANI Timbalan Ketua Jabatan PSV Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.Fine Art. Petani Kedah Darul Aman zag_4737@yahoo. USM Sijil Guru Khas Pendidikan Seni.

Petani Kedah Darul Aman Asatie5785@yahoo.A. Art & Design. UiTM Diploma Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. NORHAYATI BT. MPTB Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual Pensyarah Sambilan Seni Halus USM Pensyarah Sambilan OUM Guru Sekolah Menengah 5 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 41 .PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR NAMA PN. UPSI B.com PANEL PENULIS MODUL PSV IPG KSAH KELAYAKAN Kelulusan: Sarjana Pendidikan Seni Visual. MUSA Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sg.

konsep 5P. resource and teaching aid management. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. the roles of the PSV teachers. kepentingan perkembangan kurikulum. Sinopsis Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. 3. objektif kurikulum. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. 1 . the 5P concept. dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. peranan guru PSV. 4. specifications of the syllabus.Pro Forma Kursus Program Pengijazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) (Pendidikan Seni Visual . Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV). KBSR Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan Merancang dan merekabentuk aktiviti-aktiviti seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 2.Pendidikan Rendah) Nama Kursus Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.. huraian sukatan pelajaran. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Penekanan diberikan kepada matlamat. management of outdoors and indoors activities. the importance of curriculum development. pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR Mengaplikasikan konsep 5P. 5.

 Aktiviti individu.Penggabungjalinan kemahiran .Susunan perabot .Penerapan nilai murni .Kepanitiaan dan Surat Pekeliling KPM  Pembimbing  Pemudahcara  Motivator  Inisiator Jam 9 2 9 3 9 4 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah.Tempat Pameran Hasil kerja .Almari Pameran  Panduan keselamatan  Etika dan tanggungjawab  Inventori  Penyimpanan 9 2 .Pengayaan .Para Gantung . kumpulan dan aktiviti kelas  Aktiviti dalam bilik darjah  Aktiviti luar bilik darjah Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid  Susun atur bilik PSV .Tajuk 1 Kandungan Teori Pengertian dan Konsep Kurikulum PSV serta Konsep Sukatan Pelajaran PSV KBSR  Perkembangan Kurikulum PSV di Malaysia  Sukatan Pelajaran dan HSP PSV KBSR  Kepentingan Perkembangan Kurikulum  Konsep 5 P dalam KBSR .Pemulihan Huraian Sukatan Pelajaran PSV  Tahap 1  Tahap 2 Sukatan Pelajaran PSV  Matlamat dan Objektif  Organisasi kurikulum PSV  Kandungan.Penyerapan pengetahuan . Strategi Penyampaian dan Penilaian Peranan Guru PSV  Pengurus .Sinki dalam dan luar Bilik .

: DBP. KBSR. K. Jemaah Nazir Sekolah. (1985).L. K. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. USA : Delmar Thomson Learning. 3 . (2003).& Hammons.: DBP Rujukan Tambahan Freeland.Peralatan tidak kekal  Panduan Keselamatan  Etika dan tanggungjawab Peranan Apresiasi dan Hasil Kerja Murid  Konsep Apresiasi KBSR  Pendekatan Apresiasi KBSR Jumlah 9 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jemaah Nazir Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah. (2003). (1998). Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual.K. (2000). Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR. (2004). Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. (2003). Kementerian Pendidikan Malaysia. Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual.L.: DBP. Standard kualiti pendidikan Malaysia.: DBP. K. Buku panduan pembelajaran luar bilik darjah. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. KBSR.: DBP. K.(2005). sekolah: Instrumen pemastian standard. Jemaah Nazir Sekolah.KBSR. Standard kualiti pendidikan Malaysia. Curriculum for integrated learning – A lesson-based approach. (1998). Huraian sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual.(2003).L. Edaran Kementerian Pelajaran Malaysia.L.5 Kajian Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar  Rekabentuk dan proses menyediakan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran  Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan  Penyimpanan dan rekod stok .K. KBSR.K . KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.L. Pusat Perkembangan Kurikulum.Peralatan kekal . Sekolah: Pernyataan standard.

Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia seperti: i.7/1995 iv. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1994 iii.4/1986 ii. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2001 4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->