SOALAN OBJEKTIF 1. Antara yang berikut, ayat yang manakah bukan ayat majmuk pancangan keterangan?

A) Perangainya ramah, malahan amat bersopan santun. B) Pemimpin itu akan terus berjuang, sekiranya mendapat sokongan daripada rakyat. C) Sementara menanti padi masak, para petani itu menanam jagung. D) Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak didengar oleh musuh. 2. Berikut merupakan bukan definisi morfologi kecuali, A) Morfologi ialah kajian penstrukturan kata, binaan kata, bentuk kata, dan golongan kata. B) Morfologi ialah kajian perkataan dari segi struktur, bentuk dan golongan kata. C) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, binaan dan golongan kata. D) Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, bentuk kata, dan golongan kata. 3. Pilih akronim yang tidak terbentuk melalui proses cantuman suku kata perkataan sesedap sebutan. A) B) C) D) A) I,II B) I,IV C) II,III D) III,IV Mara Purata Cerpen Perhilitan

III. C) Maznah masih kelihatan muda lagi cergas sungguhpun umurnya sudah lanjut D) Perkara itu sudah sekian lama menarik perhatian orang-orang kampung tersebut. B) Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sekelasnya. Antara yang berikut. yang manakah kata tunggal A) B) C) D) A) I. Gurauan Rerambut Terompah Kosmopolitan SOALAN STRUKTUR.IV D) II.III B) I. Antara yang berikut. Mempunyai subjek dan predikat Sama binaannya dengan ayat dasar Boleh dibina dalam bentuk ayat sonsang Boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.II B) I.IV 6.IV 5. 1.II. Antara yang berikut.III D) III. yang manakah ciri-ciri ayat tunggal A) B) C) D) A) I.4. ayat yang manakah merupakan ayat majmuk? A) Kamu mestilah datang dengan bas sekolah.IV C) I. Berikan contoh kata ganda separa kata nama tunggal serta ayat yang bersesuaian dengan contoh tersebut (5 markah) .III.IV C) II.

Huraikan secara ringkas proses pembentukan kata serta contoh-contohnya dan bentuk kata serta contoh-contohnya.2. Berikan takrif morfologi. (50 markah) . Panjang esei hendaklah melebihi 120 patah perkataan. (5 markah) SOALAN ESEI 1. Berikan lima fungsi kata adjektif yang terdapat dalam bidang morfologi. Huraian hendaklah meliputi ketiga-tiga proses pembentukan kata dan keempat-empat bentuk kata.

C SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 Kata ganda separa 1. bebola 5. D 5. gegelang 3.SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. kekura Jawapan bergantung kepada kesesuaian makna mengikut kata ganda bagi setiap ayat. kata adjektif :  boleh menjadi predikat ayat  boleh mendahului kata penguat  boleh mengikuti kata penguat . pepohon 7. tetikus 4. C 3. A 6. sesungut 6. A 2. sesumbu 9. lelangit 2. Contoh ayat SOALAN 2 Secara umumnya. C 4. lelaki 8.

Melalui tiga kaedah utama : 1. daratan. pemandangan. Contoh imbuhan kata kerja 1) Awalan : meminta. Pengimbuhan. akhiran. cerucuk. jalankan. meronda.  Proses Pembentukan Kata. Imbuhan dibagikan kepada empat jenis iaitu awalan. Kajian digunakan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. 3) Apitan : pedalaman. apitan dan sisipan. proses-proses yang membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. 4) Sisipan : seruling. Contoh imbuhan kata nama 1) Awalan : pelayar. Bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.  Tidak boleh hadir di hadapan kata kerja SOALAN ESEI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata.  Takrif Morfologi. binaan kata. bentuk kata. . 2) Akhiran : bahasakan. petani. 2) Akhiran : ejekan. dan golongan kata. Proses pengimbuhan ialah proses yang merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. boleh diikuti unsur keterangan.

Penggandaan. 2. separa dan berentak. Ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Contoh penggandaan penuh kata adjektif : manis= manis-manis. terkaya. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. berumahkan. Contoh penggandaan penuh kata nama : pekerja = pekerja-pekerja. Contoh imbuhan kata adjektif 1) Awalan : terbesar. . kebaratan. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Pembentukan kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu penggandaan penuh. Contoh penggandaan penuh kata kerja : gelak = gelak-gelak. 4) Sisipan : gementar.3) Apitan : berajakan . gemuruh. 3) Sisipan : selerak. telangkup.  Penggandaan separa.  Penggandaan penuh Ialah proses menggandakan kata dasar. 2) Apitan : kemelayuan.

. gegelang. Penggandaan berentak bebas. cirit-birit. 2.  Penggandaan berentak Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Penggandaan berentak pengulangan vokal. Penggandaan berentak terbahagi kepada tiga: 1. Contoh : kusut-masai.Contoh penggandaan separa bagi kata tunggal : lelangit. Penggandaan berentak pengulangan konsonan. 3. ejekmengejek. Contoh penggandaan separa bagi kata terbitan : asak-mengasak. desas-desus. simpang-siur. Contoh : carut-marut. Contoh : bolak-balik.

2. Kata majmuk rangkai kata bebas. Kata majmuk tidak dapat disisipkan dengan sebarang unsur dalam binaannya contohnya. Ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu.3. Kata majmuk dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis: 1. Kata majmuk maksud kiasan. lebuh raya. Contoh : buah hati. Contoh: kapal terbang. kaki ayam. 3. Kata majmuk istilah khusus. Contoh : lut sinar.pita suara. Pemajmukan. BENTUK KATA Bentuk kata terbahagi kepada empat bentuk:     Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda . pelajar dan bijak.

ini. Contoh: Satu suku kata : Kata Nama Bus Kata Kerja Cas Kata Adjektif Zat Dua suku kata : Kata Nama Iblis Kata Kerja Elak Kata Adjektif Dalam . Kata tunggal hanya boleh mengandungi satu suku kata atau lebih. tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk menjadi kata terbitan. Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu. Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata.Kata Tunggal Kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. sini.pemajmukan dan penggadaan. mereka dan sana.

kata adjektif. .Kata Terbitan Kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan. kata kerja. Terdapat empat bentuk kata terbitan :     awalan akhiran apitan sisipan Imbuhan pula terdiri daripada imbuhan kata nama. Jenis-jenis Kata Terbitan Awalan Kata Terbitan Akhiran Kata Terbitan Sisipan Kata Terbitan Apitan Kata Nama peminat kutukan kemuning kediaman Kata Kerja bersukan makanan telangkup ketinggalan Kata Adjektif terhebat selerak kebaikan Kata Majmuk Kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang mantap. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. dan lainlain.

b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus. Contohnya model linear. Contohnya kaki ayam. Kata majmuk terbahagi kepada tiga kelompok a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. kuning langsat. tatatertib. tandatangan. biru laut. jawatankuasa. Contohnya walaupun dan adalah. tatasusila. makan angin. bumiputera. buah hati. pesuruhjaya. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri. sukacita. dukacita. raja muda. terima kasih. kertas kerja. menteri besar. tanggungjawab. beritahu. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: a) dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. suruhanjaya. duit kopi. garis pusat.Kata Nama Setiausaha Kata Kerja Menandatangani Kata Adjektif Sukacita Contoh kata majmuk mantap :  setiausaha. kanta tangan. antarabangsa. kemaskini. pilih kasih. mata pelajaran. . profesor madya. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa b) perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. Contohnya gambar rajah. warganegara.

Contoh : campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual Kata Ganda Kata yang terhasil dari proses mengulang kata dasar sama ada diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. konsonan. ulang tayang. Kata Ganda terbahagi kepada tiga :    Penggadaan penuh Penggadaan separa Penggadaan berentak – vokal. sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. rentak bebas Penggadaan penuh Kata Nama Kura-kura Kata Kerja Lari-lari Kata Adjektif Cantik-cantik . Contohnya uji bakat.c) dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. temu janji. Contoh : pindah milik tukar ganti dipindahmilikkan ditukargantikan e) kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja tidak dicantum. d) dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum. hak milik.

Contohnya biri-biri. e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu. gula-gula d) gandaan sebagai penanda pelbagai jenis. Contohnya langit-langit. .Penggadaan separa Kata Nama Rerama Kata Kerja Berlari-lari Kata Adjektif Kecil-kecilan Penggadaan berentak Jenis-jenis Vokal Konsonan Bebas Kata Nama sayur-mayur gunung-ganang sahabat-handai Kata Kerja selok-belok mandi-manda rebah-rempah Kata Adjektif hina-dina licin-licau tinggi-lampai Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. Contohnya meja-meja. Contohnya sayur-mayur. siapa-siapa. bukit-bukau b) gandaan sebagai penanda nama haiwan. iaitu jumlah yang banyak. rama-rama dan kupukupu c) gandaan sebagai penanda makna serupa. kuih-muih. a) gandaan sebagai penanda jamak. Contohnya apa-apa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful