P. 1
morfologi

morfologi

|Views: 37|Likes:
Published by Uchiha Syukri
morfologi
morfologi

More info:

Published by: Uchiha Syukri on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

SOALAN OBJEKTIF 1. Antara yang berikut, ayat yang manakah bukan ayat majmuk pancangan keterangan?

A) Perangainya ramah, malahan amat bersopan santun. B) Pemimpin itu akan terus berjuang, sekiranya mendapat sokongan daripada rakyat. C) Sementara menanti padi masak, para petani itu menanam jagung. D) Mereka berjalan perlahan-lahan agar tidak didengar oleh musuh. 2. Berikut merupakan bukan definisi morfologi kecuali, A) Morfologi ialah kajian penstrukturan kata, binaan kata, bentuk kata, dan golongan kata. B) Morfologi ialah kajian perkataan dari segi struktur, bentuk dan golongan kata. C) Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk, binaan dan golongan kata. D) Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, bentuk kata, dan golongan kata. 3. Pilih akronim yang tidak terbentuk melalui proses cantuman suku kata perkataan sesedap sebutan. A) B) C) D) A) I,II B) I,IV C) II,III D) III,IV Mara Purata Cerpen Perhilitan

4. 1.III D) III.III. Antara yang berikut. Gurauan Rerambut Terompah Kosmopolitan SOALAN STRUKTUR.II. Antara yang berikut.IV C) I. ayat yang manakah merupakan ayat majmuk? A) Kamu mestilah datang dengan bas sekolah. B) Murid ini lebih rajin daripada rakan-rakan sekelasnya.IV C) II. Berikan contoh kata ganda separa kata nama tunggal serta ayat yang bersesuaian dengan contoh tersebut (5 markah) .II B) I. Mempunyai subjek dan predikat Sama binaannya dengan ayat dasar Boleh dibina dalam bentuk ayat sonsang Boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. yang manakah ciri-ciri ayat tunggal A) B) C) D) A) I.III B) I.IV 6. Antara yang berikut.IV 5. C) Maznah masih kelihatan muda lagi cergas sungguhpun umurnya sudah lanjut D) Perkara itu sudah sekian lama menarik perhatian orang-orang kampung tersebut. yang manakah kata tunggal A) B) C) D) A) I.IV D) II.III.

Huraikan secara ringkas proses pembentukan kata serta contoh-contohnya dan bentuk kata serta contoh-contohnya. Berikan takrif morfologi. Panjang esei hendaklah melebihi 120 patah perkataan.2. Huraian hendaklah meliputi ketiga-tiga proses pembentukan kata dan keempat-empat bentuk kata. (5 markah) SOALAN ESEI 1. Berikan lima fungsi kata adjektif yang terdapat dalam bidang morfologi. (50 markah) .

lelaki 8. pepohon 7. Contoh ayat SOALAN 2 Secara umumnya. C SOALAN STRUKTUR SOALAN 1 Kata ganda separa 1. D 5. A 2. A 6. kata adjektif :  boleh menjadi predikat ayat  boleh mendahului kata penguat  boleh mengikuti kata penguat . gegelang 3. tetikus 4.SKEMA JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF 1. sesumbu 9. C 3. kekura Jawapan bergantung kepada kesesuaian makna mengikut kata ganda bagi setiap ayat. lelangit 2. bebola 5. C 4. sesungut 6.

Bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.  Takrif Morfologi. Proses pengimbuhan ialah proses yang merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. bentuk kata. petani. pemandangan. meronda. Contoh imbuhan kata kerja 1) Awalan : meminta. apitan dan sisipan. Imbuhan dibagikan kepada empat jenis iaitu awalan. 2) Akhiran : ejekan. boleh diikuti unsur keterangan.  Proses Pembentukan Kata. . Pengimbuhan. dan golongan kata. binaan kata.  Tidak boleh hadir di hadapan kata kerja SOALAN ESEI Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata. Contoh imbuhan kata nama 1) Awalan : pelayar. proses-proses yang membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. akhiran. Melalui tiga kaedah utama : 1. jalankan. daratan. 4) Sisipan : seruling. 3) Apitan : pedalaman. Kajian digunakan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan. 2) Akhiran : bahasakan. cerucuk.

separa dan berentak. 2) Apitan : kemelayuan. berumahkan.  Penggandaan penuh Ialah proses menggandakan kata dasar. Contoh penggandaan penuh kata adjektif : manis= manis-manis. terkaya. 3) Sisipan : selerak. kebaratan. Pembentukan kata ganda terbahagi kepada tiga jenis iaitu penggandaan penuh. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. 2. . Contoh penggandaan penuh kata kerja : gelak = gelak-gelak. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan.3) Apitan : berajakan . Ialah proses menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. telangkup. Contoh imbuhan kata adjektif 1) Awalan : terbesar. Contoh penggandaan penuh kata nama : pekerja = pekerja-pekerja.  Penggandaan separa. gemuruh. Penggandaan. 4) Sisipan : gementar.

desas-desus. ejekmengejek. Contoh : kusut-masai. cirit-birit.Contoh penggandaan separa bagi kata tunggal : lelangit. Penggandaan berentak bebas. gegelang. Contoh penggandaan separa bagi kata terbitan : asak-mengasak. . 2. simpang-siur. Contoh : carut-marut. Penggandaan berentak pengulangan konsonan. Penggandaan berentak terbahagi kepada tiga: 1. Penggandaan berentak pengulangan vokal.  Penggandaan berentak Ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. 3. Contoh : bolak-balik.

2. Kata majmuk dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis: 1. Kata majmuk maksud kiasan. Kata majmuk istilah khusus.pita suara. Ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Contoh : lut sinar. Contoh : buah hati. Pemajmukan. lebuh raya. kaki ayam. pelajar dan bijak.3. BENTUK KATA Bentuk kata terbahagi kepada empat bentuk:     Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda . Contoh: kapal terbang. 3. Kata majmuk rangkai kata bebas. Kata majmuk tidak dapat disisipkan dengan sebarang unsur dalam binaannya contohnya.

Kata Tunggal Kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. sini. Contoh: Satu suku kata : Kata Nama Bus Kata Kerja Cas Kata Adjektif Zat Dua suku kata : Kata Nama Iblis Kata Kerja Elak Kata Adjektif Dalam . ini. tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk menjadi kata terbitan. Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu. mereka dan sana.pemajmukan dan penggadaan. Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata. Kata tunggal hanya boleh mengandungi satu suku kata atau lebih.

Terdapat empat bentuk kata terbitan :     awalan akhiran apitan sisipan Imbuhan pula terdiri daripada imbuhan kata nama. Jenis-jenis Kata Terbitan Awalan Kata Terbitan Akhiran Kata Terbitan Sisipan Kata Terbitan Apitan Kata Nama peminat kutukan kemuning kediaman Kata Kerja bersukan makanan telangkup ketinggalan Kata Adjektif terhebat selerak kebaikan Kata Majmuk Kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. kata adjektif. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah kecuali kata majmuk yang mantap. dan lainlain. .Kata Terbitan Kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. kata kerja.

tandatangan. garis pusat. Contohnya model linear. pesuruhjaya. Kata majmuk terbahagi kepada tiga kelompok a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri. profesor madya. biru laut. terima kasih. tatasusila. pilih kasih. menteri besar. c) Kata majmuk yang mendokong maksud kiasan iaitu simpulan bahasa. beritahu. warganegara. Contohnya gambar rajah. tatatertib. bumiputera. jawatankuasa. mata pelajaran. kuning langsat. kanta tangan. antarabangsa. raja muda. sukacita. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: a) dua perkataan digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. makan angin. kemaskini. dukacita. Contohnya kaki ayam. duit kopi. Contohnya walaupun dan adalah. tanggungjawab. . kertas kerja. Contoh : duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa b) perkataan dan fakta digabungkan dan ditulis sebagai satu perkataan. buah hati. b) Kata majmuk berbentuk istilah khusus.Kata Nama Setiausaha Kata Kerja Menandatangani Kata Adjektif Sukacita Contoh kata majmuk mantap :  setiausaha. suruhanjaya.

Contoh : campur aduk temu bual bercampur aduk ditemu bual Kata Ganda Kata yang terhasil dari proses mengulang kata dasar sama ada diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu.c) dua perkataan digabungkan tetapi tidak dieja sebagai satu perkataan. Contoh : pindah milik tukar ganti dipindahmilikkan ditukargantikan e) kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja tidak dicantum. Contohnya uji bakat. konsonan. ulang tayang. hak milik. sebaliknya kekal sebagai dua perkataan. Kata Ganda terbahagi kepada tiga :    Penggadaan penuh Penggadaan separa Penggadaan berentak – vokal. rentak bebas Penggadaan penuh Kata Nama Kura-kura Kata Kerja Lari-lari Kata Adjektif Cantik-cantik . d) dua perkataan bebas dijadikan satu perkataan dengan menggunakan imbuhan apitan dan ejaannya mestilah bercantum. temu janji.

Penggadaan separa Kata Nama Rerama Kata Kerja Berlari-lari Kata Adjektif Kecil-kecilan Penggadaan berentak Jenis-jenis Vokal Konsonan Bebas Kata Nama sayur-mayur gunung-ganang sahabat-handai Kata Kerja selok-belok mandi-manda rebah-rempah Kata Adjektif hina-dina licin-licau tinggi-lampai Terdapat sekurang-kurangnya lima makna dalam penggandaan kata. rama-rama dan kupukupu c) gandaan sebagai penanda makna serupa. gula-gula d) gandaan sebagai penanda pelbagai jenis. kuih-muih. . Contohnya sayur-mayur. a) gandaan sebagai penanda jamak. Contohnya biri-biri. iaitu jumlah yang banyak. Contohnya meja-meja. siapa-siapa. e) Gandaan sebagai penanda tidak tentu. Contohnya apa-apa. bukit-bukau b) gandaan sebagai penanda nama haiwan. Contohnya langit-langit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->