P. 1
Miskonsepsi Asas Nombor

Miskonsepsi Asas Nombor

|Views: 168|Likes:
Published by Ginny Teow

More info:

Published by: Ginny Teow on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4.2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5. Unit 3 – Nombor Pecahan 3.Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 9 . Unit 1 – Nombor Bulat 2.

yang dipanggil digit. 7. Mengenal pasti.5. 10. 4.. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas. 2. 11. tiga. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. 9. Model Melengkapkan. lima. 9. 1. satu. Setiap digit mempunyai nilai muka. 2. 6. dua. tujuh. Sifat komutatif. Mengukur. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. KRM3013: TUGASAN 2 .8. empat. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi. 4. 3. 8. 1. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor..6. iaitu Sifat tertutup. enam.7. yang dipanggil sistem perpuluhan. Reckon dan Menamakan. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0. Sifat asosiatif dan Sifat identiti. lapan dan sembilan. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian.”. iaitu Menentukan kuantiti. iaitu nilai sebenar sesuatu digit.. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar. 3.”. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. 5.

Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik. KRM3013: TUGASAN 2 . yang melibatkan 4 langkah utama. Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. f) memahami konsep nilai tempat. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. b) memadan satu dengan satu. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. iaitu memahami masalah. c) membilang. d) merekod dengan perkataan dan symbol. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. sebagaimana dijelaskan oleh Polya. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. e) menyusun nombor mengikut tertib. merancang penyelesaian. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid.

Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. sifat kesamaan dan sifat sifar. Untuk memahami pecahan. sifat taburan. Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. ¼. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. merancang penyelesaian. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. sifat songsang. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah.5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. melaksanakan penyelesaian. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. Bagaimanapun. gambar rajah sesuai digunakan. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. yang mana 0≤ |a|<|b|. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. b≠0. atau sebaliknya. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. yang mana |a|≥|b|>0. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. melaksanakan penyelesaian .

6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. kira tolak. guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. Selain itu. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan. KRM3013: TUGASAN 2 . Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. Misalnya. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas. Pengertian sebenar dalam konteks matematik. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. kira bahagi dan kira darab.

Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. ii) mendarab 2 nombor bulat. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. Melaksanakan operasi kira darab. Sebenrnya. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. Secara umumnya. iaitu seperti 10. merancang penyelesaian. operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. 100. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat. 100. 1000 dan sebagainya. Walaubagaimanapun. kira darab dan kira bahagi. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. . Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. 1000 dan seterusnya. Dalam hal penyelesaian masalah ini. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah. b ≠ 0. di mana a dan b ialah integer. kira tolak. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10.

guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan. Secara umum. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian. KRM3013: TUGASAN 2 . pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. Selain daripada yang disebut di atas.sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya.

Konsep wang seperti rupa bentuk wang. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. . operasi tolak. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen. operasi darab danoperasi bahagi. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. simbol. sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. Selain itu. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. . Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Di Malaysia. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”. Dari segi sejarah. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. khususnya wang.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu.

Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. KRM3013: TUGASAN 2 . Selain itu. Selain itu. Dengan cara ini.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. Konsep wang penting diperlajari pelajar. murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel. Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini.

Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar. Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. dan seterusnya mendarab dengan 100%. iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. Umumnya. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. KRM3013: TUGASAN 2 .11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. untung dan rugi. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100. oleh itu. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”.

pecahan dan perpuluhan. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. nilai wang dan diskaun. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. perpuluhan dan pecahan. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. Selain itu. Selain itu. Oleh itu. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. pecahan dan perpuluhan. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. KRM3013: TUGASAN 2 .12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. iaitu nombor bulat. kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. konsep nombor perpuluhan. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. kemahiran dalam peratus. guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->