P. 1
Miskonsepsi Asas Nombor

Miskonsepsi Asas Nombor

|Views: 168|Likes:
Published by Ginny Teow

More info:

Published by: Ginny Teow on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 1 – Nombor Bulat 2.Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4. Unit 3 – Nombor Pecahan 3. Unit 9 . Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5.

10.8. 9.. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0. Reckon dan Menamakan.”..”. 2. iaitu nilai sebenar sesuatu digit. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. yang dipanggil sistem perpuluhan.. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi. 11. 1. Model Melengkapkan. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. KRM3013: TUGASAN 2 . lima. 2. Setiap digit mempunyai nilai muka.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas. 6. enam. lapan dan sembilan.7. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar. Sifat komutatif. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor. Mengukur. yang dipanggil digit. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. iaitu Sifat tertutup. empat. tiga. 1. Sifat asosiatif dan Sifat identiti. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. 3. Mengenal pasti.6. tujuh. 4. 4. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian. dua. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar. 9. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. iaitu Menentukan kuantiti. 7.5. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori. 3. 8. 5. satu.

Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. merancang penyelesaian. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. c) membilang. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. iaitu memahami masalah. d) merekod dengan perkataan dan symbol.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. yang melibatkan 4 langkah utama. b) memadan satu dengan satu. e) menyusun nombor mengikut tertib. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. KRM3013: TUGASAN 2 . Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. f) memahami konsep nilai tempat. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. sebagaimana dijelaskan oleh Polya. bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid.

5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor. yang mana 0≤ |a|<|b|. sifat taburan. atau sebaliknya. Untuk memahami pecahan. melaksanakan penyelesaian. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. merancang penyelesaian. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. yang mana |a|≥|b|>0. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. ¼. Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. b≠0. sifat kesamaan dan sifat sifar. ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. gambar rajah sesuai digunakan. sifat songsang. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. melaksanakan penyelesaian . Bagaimanapun. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional.

guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. Misalnya. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. Selain itu.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. KRM3013: TUGASAN 2 . Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. kira tolak. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. Pengertian sebenar dalam konteks matematik. bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. kira bahagi dan kira darab. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan.

Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. Walaubagaimanapun. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. b ≠ 0. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½. Secara umumnya. . Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. iaitu seperti 10. Sebenrnya. merancang penyelesaian. di mana a dan b ialah integer. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. 100. 1000 dan sebagainya. 1000 dan seterusnya. ii) mendarab 2 nombor bulat. Dalam hal penyelesaian masalah ini. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. kira darab dan kira bahagi. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. kira tolak. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. Melaksanakan operasi kira darab. 100. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat. operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah.

sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. Secara umum. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya. KRM3013: TUGASAN 2 . Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Selain daripada yang disebut di atas.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian.

Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. . Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. . Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. khususnya wang. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. operasi tolak. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. Selain itu. Konsep wang seperti rupa bentuk wang. Dari segi sejarah. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Di Malaysia. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. simbol. operasi darab danoperasi bahagi. sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli.

Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini. Dengan cara ini. Konsep wang penting diperlajari pelajar. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. Selain itu. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. KRM3013: TUGASAN 2 . Selain itu.

nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. untung dan rugi. Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. oleh itu. KRM3013: TUGASAN 2 . Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. dan seterusnya mendarab dengan 100%. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. Umumnya. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”.

kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. kemahiran dalam peratus. perpuluhan dan pecahan.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. nilai wang dan diskaun. konsep nombor perpuluhan. Selain itu. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. pecahan dan perpuluhan. pecahan dan perpuluhan. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. iaitu nombor bulat. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. Selain itu. Oleh itu. KRM3013: TUGASAN 2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->