Isi kandungan

Pelan tindakan tugas Pendahuluan

Bahagian A
• Peta minda • Esei 1 ( keperluan khas dalam matematik ) • Esei 2 ( pandangan & cadangan tentang murid berkeperluan khas )

Bahagian B Bahagian B(1)
• • • • • Jadual spesifikasi ujian Analisis kajian Analisis & pentaksiran ujian Tindakan susulan Lampiran A & B

Bahagian B (2)
• • Prosedur analisis kesilapan Newman Analisis kesilapan Newman

Rumusan Refleksi

Rujukan lampiran .