Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

MINGGU 11

1

2. 4.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Tidak mengandungi istilah teknikal. jadual. graf. 3. peta. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. 3.). Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. 2 . dll. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. 2. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1.

termasuk boleh dipotong gaji. 1 Julai 2005) 3 . Ketua Setiausaha Negara. Sehubungan itu. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. (Berita Harian.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib.

6. Tidak mengandungi gambar. dan sebagainya. 2. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. graf. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. diikuti oleh syarat. jadual. gambar rajah.5. 4 . Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. 3. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang.

5 . 50. 1982. hlm.709 orang murid. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. vokasional dan teknik. dan Sabah. di samping terdapat sekolah akademik. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. Sarawak. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. vokasional dan teknik. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. Pada tahun 1978.

Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. 6 . Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.

Banyak mengandungi bentuk cerita. Banyak menggunakan contoh. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. dan ibarat. 2. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Terdapat unsur bahasa klasik . kias. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. . 3. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. 7 2.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. 3. terutama pada kosa katanya.

atau binatang. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.w.a.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. katanya: Rasulullah s. manusia. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman .. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 .a.

9 . wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. datuk-datuk kami. hlm. ibuibu kami. Ya. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. 29. ninda-ninda kami. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. Allah. dengan rahmat-Mu jua. bapa-bapa kami. ampunilah dosa-dosa kami. Allah. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama.

10 . Banyak menggunakan struktur ayat pasif. kalakian. Tidak menggunakan tanda bacaan. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1.4. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. hatta. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. seperti arakian. 2. 5. 4. Mengandungi kosa kata bahasa istana. 3. 6. 5. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. dan tiada berperenggan. dll.

Jika kena dada. 1977. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. semuanya menyatakan . berlompatan lalu ke darat. 11 . lagi banyak mati.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. hlm. jika kena leher dan pinggang. terus ke sebelah. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. terus ke belakang. 51. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. dan segala orang di pantai itu banyak mati. dilompati oleh todak itu. “Todak menyerang kita.

3. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. 8. Bersifat kreatif imaginatif. menggunakan bunga bahasa. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. morfologi atau sintaksis. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. misalnya menggunakan unsur imejan. 5. 7. 6. . Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. 12 2. dan bahasa hiasan. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. 4.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1.

Kemudian Pak ambil keputusan. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Tiba-tiba tali putus. Cucu-cucu memandang muka Pak. Abdullah 13 . Mereka mau wau itu jatuh. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Tali mesti ditarik. Pak memandang muka cucu-cucu. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Carik boleh ditampung. Tapi lekatnya cukup kuat.

4. kata nama konkrit. 3. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa.14 14 2. 5. Bahasa perlambangan tidak digunakan. dan kata adjektif. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. . kata kerja.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa.

“Cerita apa. nenek menghidangkan susu panas. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula.” jawab Kiti dan Bani.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. “Tidak pernah. nenek? tanya Kiti. 16. “kata nenek Kiti. 15 .Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. hlm. Che An Abd. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.

khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. 16 3. seperti kaedah umpan. 6. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. . doa. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. 5. 7. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. dsbnya. gesaan.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. 2. 4.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful