Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

MINGGU 11

1

Mengandungi ilustrasi (gambar rajah.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. 2. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. dll. peta. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. 4. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Tidak mengandungi istilah teknikal. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. 3. 3. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. 2 . graf. jadual. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah.). 2.

(Berita Harian. termasuk boleh dipotong gaji. Sehubungan itu. Ketua Setiausaha Negara. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. 1 Julai 2005) 3 .Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib.

4 . Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang.5. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. dan sebagainya. diikuti oleh syarat. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. gambar rajah. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. 6. jadual. 2. graf. 3. Tidak mengandungi gambar.

terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37.709 orang murid. vokasional dan teknik. hlm. vokasional dan teknik. dan Sabah. 1982. 5 . jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. 50. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. Pada tahun 1978. di samping terdapat sekolah akademik. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. Sarawak. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas.

6 .Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.

7 2. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. . Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. 3. Banyak menggunakan contoh. kias. Terdapat unsur bahasa klasik . Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. Banyak mengandungi bentuk cerita. 2.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. dan ibarat. 3. terutama pada kosa katanya. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk.

maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 ..a. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.a. katanya: Rasulullah s.w.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. atau binatang. manusia.

Allah. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. ibuibu kami. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. hlm. datuk-datuk kami. ninda-ninda kami. 29. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. dengan rahmat-Mu jua. Allah. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ampunilah dosa-dosa kami. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. bapa-bapa kami. Ya. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. 9 .Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya.

Mengandungi kosa kata bahasa istana. 2. 5. 3. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. 5.4. 10 . Banyak menggunakan struktur ayat pasif. hatta. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. seperti arakian. Tidak menggunakan tanda bacaan. kalakian. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. dan tiada berperenggan. 4. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. 6. dll.

semuanya menyatakan . dilompati oleh todak itu. hlm. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. terus ke sebelah.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. terus ke belakang. 51. dan segala orang di pantai itu banyak mati. lagi banyak mati. “Todak menyerang kita. Jika kena dada. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. jika kena leher dan pinggang. 11 . berlompatan lalu ke darat. 1977.

menggunakan bunga bahasa. 5. Bersifat kreatif imaginatif. 12 2. 8. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. misalnya menggunakan unsur imejan. dan bahasa hiasan. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. 6. 3. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. . 7. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. morfologi atau sintaksis. 4.

Pak memandang muka cucu-cucu. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Cucu-cucu memandang muka Pak. Kemudian Pak ambil keputusan. Abdullah 13 . Cucu-cucu pun bersorak lagi. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Mereka mau wau itu jatuh. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Tapi lekatnya cukup kuat. Tiba-tiba tali putus. Tali mesti ditarik. Carik boleh ditampung.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh.

Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. kata nama konkrit. kata kerja. 3. 5. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. Kosa katanya terdiri daripada kata akar.14 14 2. 4. dan kata adjektif. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. . Bahasa perlambangan tidak digunakan.

“kata nenek Kiti. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus. nenek? tanya Kiti. Che An Abd. 16.” jawab Kiti dan Bani. “Cerita apa.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. 15 . “Tidak pernah. hlm.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. nenek menghidangkan susu panas.

Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. dsbnya. 5. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. gesaan. 4. 16 3. doa. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. seperti kaedah umpan. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. 6. 2. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. . 7.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful