Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

MINGGU 11

1

Tidak mengandungi istilah teknikal. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. 3. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. 4.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. jadual. peta.). Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. dll. 2. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. graf. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. 3. 2 . 2. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah.

Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. 1 Julai 2005) 3 . (Berita Harian. Sehubungan itu. Ketua Setiausaha Negara. termasuk boleh dipotong gaji.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib.

Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. dan sebagainya. 2. Tidak mengandungi gambar. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. gambar rajah. 4 . jadual. diikuti oleh syarat. 3. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. 6. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang.5. graf.

vokasional dan teknik. vokasional dan teknik. Sarawak. Pada tahun 1978. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. di samping terdapat sekolah akademik. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. 5 . 1982. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. 50.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.709 orang murid. dan Sabah. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. hlm.

Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. 6 .

dan ibarat.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. 2. Terdapat unsur bahasa klasik . Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. Banyak menggunakan contoh. terutama pada kosa katanya. 3. . Banyak mengandungi bentuk cerita. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. 3. 7 2. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. kias.

a.w. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 .. atau binatang.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung. katanya: Rasulullah s.a. manusia.

Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. Allah. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. 9 . ninda-ninda kami. Allah. bapa-bapa kami. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. ampunilah dosa-dosa kami. Ya. ibuibu kami. datuk-datuk kami. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. dengan rahmat-Mu jua. hlm. 29.

Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. Mengandungi kosa kata bahasa istana. Tidak menggunakan tanda bacaan. 5.4. dan tiada berperenggan. 2. kalakian. seperti arakian. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. 4. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. 10 . dll. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. 3. 5. 6. hatta.

Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. 11 . hlm. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. jika kena leher dan pinggang. lagi banyak mati. dilompati oleh todak itu. dan segala orang di pantai itu banyak mati. semuanya menyatakan . terus ke belakang. terus ke sebelah. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. Jika kena dada. 51. 1977. “Todak menyerang kita.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. berlompatan lalu ke darat.

. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. misalnya menggunakan unsur imejan. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. menggunakan bunga bahasa. 3. 8. dan bahasa hiasan. 6. 7. 5. morfologi atau sintaksis. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. 12 2. 4. Bersifat kreatif imaginatif. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif.

Mereka mau wau itu jatuh. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Tiba-tiba tali putus. Pak memandang muka cucu-cucu. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Carik boleh ditampung.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Cucu-cucu memandang muka Pak. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Tali mesti ditarik. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Abdullah 13 . Tapi lekatnya cukup kuat. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Kemudian Pak ambil keputusan.

dan kata adjektif. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. kata nama konkrit. 5.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Bahasa perlambangan tidak digunakan. .14 14 2. 3. 4. kata kerja. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini.

“Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “Tidak pernah. “kata nenek Kiti.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. nenek menghidangkan susu panas. 15 . Che An Abd. “Cerita apa. nenek? tanya Kiti. 16.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. hlm.” jawab Kiti dan Bani. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.

16 3. . Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. 6. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. 2. 7. gesaan. dsbnya. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. doa. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. seperti kaedah umpan. 4. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. 5.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful