Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

MINGGU 11

1

Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1.). Tidak mengandungi istilah teknikal. peta. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. 3.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. dll. 2. jadual. 2 . Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. 3. graf. 4. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. 2. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah.

1 Julai 2005) 3 .Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Sehubungan itu. Ketua Setiausaha Negara. (Berita Harian. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. termasuk boleh dipotong gaji.

graf. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. 2. 6. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. dan sebagainya. diikuti oleh syarat. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. gambar rajah. 3. jadual. Tidak mengandungi gambar. 4 .5.

dan Sabah. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. vokasional dan teknik. Sarawak. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. vokasional dan teknik. 50. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. di samping terdapat sekolah akademik.709 orang murid. Pada tahun 1978. hlm. 5 . terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. 1982. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung.

Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. 6 .

terutama pada kosa katanya. 2. 7 2. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. Banyak menggunakan contoh. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. . Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Terdapat unsur bahasa klasik . 3.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. kias. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. 3. Banyak mengandungi bentuk cerita. dan ibarat.

maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . katanya: Rasulullah s.a. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . manusia. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.a..Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. atau binatang.w.

ibuibu kami. 9 . datuk-datuk kami. 29. Ya. bapa-bapa kami. dunia dan seterusnya di akhirat nanti.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. ninda-ninda kami. dengan rahmat-Mu jua. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. Allah. ampunilah dosa-dosa kami. hlm.

10 . hatta. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. Mengandungi kosa kata bahasa istana. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. 5. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. 4. 6. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. 5. dan tiada berperenggan. kalakian. 3. 2. dll. Tidak menggunakan tanda bacaan. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini.4. seperti arakian. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1.

dilompati oleh todak itu. 1977. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. Jika kena dada. hlm. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. semuanya menyatakan . Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. 11 . Sejarah Melayu Edisi Shellabear. terus ke belakang. “Todak menyerang kita. terus ke sebelah. 51. lagi banyak mati. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. berlompatan lalu ke darat. dan segala orang di pantai itu banyak mati. jika kena leher dan pinggang.

12 2.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. . dan bahasa hiasan. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. menggunakan bunga bahasa. 3. 5. 6. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. 4. misalnya menggunakan unsur imejan. morfologi atau sintaksis. Bersifat kreatif imaginatif. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. 7. 8.

Tali mesti ditarik. Carik boleh ditampung.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Mereka mau wau itu jatuh. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Tapi lekatnya cukup kuat. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Cucu-cucu memandang muka Pak. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Pak memandang muka cucu-cucu. Tiba-tiba tali putus. Abdullah 13 . Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Kemudian Pak ambil keputusan.

Kosa katanya terdiri daripada kata akar. Bahasa perlambangan tidak digunakan. kata nama konkrit. 3. . dan kata adjektif. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. kata kerja. 4.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1.14 14 2. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. 5. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini.

nenek menghidangkan susu panas. “Cerita apa. nenek? tanya Kiti. “kata nenek Kiti. hlm. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. 16. 15 . “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. Che An Abd. “Tidak pernah.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung.” jawab Kiti dan Bani.

Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. 16 3. doa. 7. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. . Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. 4. seperti kaedah umpan. 6. gesaan. dsbnya. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. 5. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. 2.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.