Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

MINGGU 11

1

4. 2. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. dll. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. 2 . graf. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. peta. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. Tidak mengandungi istilah teknikal.). 3. jadual. 3. 2. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman.

Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Sehubungan itu. 1 Julai 2005) 3 . Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. (Berita Harian. Ketua Setiausaha Negara. termasuk boleh dipotong gaji.

Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. diikuti oleh syarat. 4 . Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. 2. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. 3. gambar rajah.5. jadual. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. Tidak mengandungi gambar. 6. graf. dan sebagainya. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa.

Pada tahun 1978. dan Sabah. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. vokasional dan teknik. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. 1982. 5 . vokasional dan teknik. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.709 orang murid. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. hlm. 50. Sarawak. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. di samping terdapat sekolah akademik.

Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. 6 . Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.

3. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Banyak mengandungi bentuk cerita. dan ibarat. kias. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Terdapat unsur bahasa klasik .Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. terutama pada kosa katanya. 7 2. 2. . Banyak menggunakan contoh. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. 3.

. katanya: Rasulullah s.w. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . manusia.a.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. atau binatang.a. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.

29. ibuibu kami. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. bapa-bapa kami. Allah. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. Ya. dunia dan seterusnya di akhirat nanti.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. hlm. 9 . ninda-ninda kami. Allah. ampunilah dosa-dosa kami. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. datuk-datuk kami. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. dengan rahmat-Mu jua.

dan tiada berperenggan. Tidak menggunakan tanda bacaan. hatta. 3. 5. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal.4. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. 2. 10 . kalakian. seperti arakian. 6. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. 5. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. dll. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. Mengandungi kosa kata bahasa istana. 4.

ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. dan segala orang di pantai itu banyak mati. terus ke sebelah. “Todak menyerang kita. lagi banyak mati. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. terus ke belakang. Jika kena dada. jika kena leher dan pinggang. hlm. dilompati oleh todak itu. 11 . berlompatan lalu ke darat. 51. 1977. semuanya menyatakan .

morfologi atau sintaksis. 12 2. dan bahasa hiasan. 3. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. 7. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. 5. menggunakan bunga bahasa. Bersifat kreatif imaginatif. 6. . Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. misalnya menggunakan unsur imejan. 4.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. 8. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat.

Kalau tarik kuat tentu tali putus. Mereka mau wau itu jatuh. Pak memandang muka cucu-cucu. Tiba-tiba tali putus. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Kalau tak putus wau tentu terkoyak.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Cucu-cucu memandang muka Pak. Kemudian Pak ambil keputusan. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Tali mesti ditarik. Abdullah 13 . Cucu-cucu pun bersorak lagi. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Carik boleh ditampung. Tapi lekatnya cukup kuat.

Bahasa perlambangan tidak digunakan. kata nama konkrit. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. kata kerja. 4.14 14 2. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. dan kata adjektif. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. 5. . 3.

“Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “Cerita apa. 15 . “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.” jawab Kiti dan Bani. “kata nenek Kiti.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. “Tidak pernah. Che An Abd. nenek? tanya Kiti. 16.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. hlm. nenek menghidangkan susu panas.

16 3. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. 5. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. doa. seperti kaedah umpan. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. dsbnya. 4.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. 7. . 2. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. gesaan. 6. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful