Jenis2 Laras Bahasa

Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

MINGGU 11

1

Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. 3. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. 3. 4. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Tidak mengandungi istilah teknikal. graf. dll. 2. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1.). jadual. 2 . 2. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. peta.

Ketua Setiausaha Negara.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. 1 Julai 2005) 3 . Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. termasuk boleh dipotong gaji. (Berita Harian. Sehubungan itu.

jadual. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. gambar rajah. dan sebagainya. graf. 2. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. 4 . dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. 6. 3.5. Tidak mengandungi gambar. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. diikuti oleh syarat.

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. hlm. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. Pada tahun 1978. 1982. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. vokasional dan teknik. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. dan Sabah. 50. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. 5 . Sarawak. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. vokasional dan teknik.709 orang murid. di samping terdapat sekolah akademik.

6 . Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980.

kias.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Banyak menggunakan contoh. Terdapat unsur bahasa klasik . . kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. 7 2. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. 3. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. terutama pada kosa katanya. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. dan ibarat. 2. 3. Banyak mengandungi bentuk cerita. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama.

maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . atau binatang. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.a. katanya: Rasulullah s..w. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman .Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. manusia.a.

9 . guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. datuk-datuk kami. bapa-bapa kami. 29. ibuibu kami. Ya. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. hlm. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ampunilah dosa-dosa kami.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. ninda-ninda kami. Allah. Allah. dengan rahmat-Mu jua. dunia dan seterusnya di akhirat nanti.

dll. Tidak menggunakan tanda bacaan. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Mengandungi kosa kata bahasa istana. 5. 4. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. hatta. 5. seperti arakian. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi.4. 3. 10 . dan tiada berperenggan. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. kalakian. 6. 2. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini.

Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. jika kena leher dan pinggang. Jika kena dada. terus ke sebelah. terus ke belakang. 51. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. 1977. dan segala orang di pantai itu banyak mati. semuanya menyatakan . dilompati oleh todak itu. lagi banyak mati. berlompatan lalu ke darat. hlm. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. “Todak menyerang kita. 11 .

4.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. misalnya menggunakan unsur imejan. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. 5. 6. menggunakan bunga bahasa. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. Bersifat kreatif imaginatif. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. morfologi atau sintaksis. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. 3. 7. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. dan bahasa hiasan. 12 2. . 8. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat.

Pak memandang muka cucu-cucu. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Tali mesti ditarik. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Mereka mau wau itu jatuh. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Kemudian Pak ambil keputusan. Tiba-tiba tali putus. Tapi lekatnya cukup kuat. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Carik boleh ditampung. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Abdullah 13 . Cucu-cucu memandang muka Pak.

kata kerja.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. kata nama konkrit. 5. 3. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. 4. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. dan kata adjektif. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. . Bahasa perlambangan tidak digunakan.14 14 2. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal.

16. hlm.” jawab Kiti dan Bani. Che An Abd. nenek menghidangkan susu panas. nenek? tanya Kiti.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “Tidak pernah. “Cerita apa. “kata nenek Kiti. 15 .

seperti kaedah umpan. 6. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. dsbnya. 16 3. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. . Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. gesaan. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. 7. 4. 5. doa. 2. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1.

Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih. gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful