Istiqamah Pengertian istiqamah Istiqamah bererti berpendirian teguh atas jalan yang lurus, berpegang pada akidah Islam

dan melaksanakan syariat dengan teguh, tidak berubah dan berpaling walau dalam apa-apa keadaan sekalipun. Daripada pengertian ini dapat dirumuskan unsur-unsur utama istiqamah: 1. Berpegang pada akidah yang benar, aqidah ahli As-sunnah Waljamaah. 2. Melaksanakan tuntutan Syariat Islam berpandukan Al-Quran dan hadis Rasullallah Sallallahu Alaihi Wassalam. 3. Mempunyai prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah atau goyah. 4. Tidak terpengaruh dengan dakyah dan godaan hawa nafsu dan syaitan. 5. Tidak tunduk pada tekanan demi melaksanakan tanggungjawab dan mempertahankan kebenaran. Istiqamah menjadi tuntutan agama. Sifat yang mulia ini menjadi tuntutan Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulnya . (Surah Fusilat Ayat ' 6) Ertinya: Katakanlah ( Wahai Muhammad ): "Sesungguhnya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepada Aku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu; maka hendaklah kamu teguh di atas jalan yang betul lurus (yang membawa kepada mencapai keredhaanya)...... (Rawahul Muslim) Ertinya: Katakanlah: Saya beriman dengan Allah kemudian teguhkan pendirian kamu. Ruang lengkap Istiqamah Istiqamah merupakan daya kekuatan yang diperlukan sepanjang hayat manusia dalam melaksanakan tuntutan Islam, mulai daripada amalan hati, amalan lisan dan anggota tubuh badan. Jelasnya, segala amalan yang dapat dirumuskan dalam pengertian ibadah samada fardu ain atau fardu kifayah memerlukan istiqamah: Contoh Istiqamah 1. Istiqamah dalam Iman dan melaksanakan tuntutan Iman. 2. Istiqamah dalam solat dan Ibadah-ibadah khusus yang lain. 3. Istiqamah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta menentang kebatilan dan kezaliman.

. tidak berpura-pura... tidak bermuka-muka dan tidak berdolak dalik. Sikap ini menjadi begitu rupa kerana dorongan hati yang istikamah.. (Surah Al-Furqan ' ayat 32 ) Ertinya: Dan orang-orang yang kafir berkata : "Mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali ( dengan sekali gus ) ? diturunkan Al-Quran dengan cara yang demikian kerana hendak menetapkan hatimu (wahai Muhammad) dengannya. dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. 2. .Istiqamah dalam ibadah umum seperti belajar. Istiqamah perubatan: Tekun berkerja atau melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai kejayaan yang di redhai Allah. Istiqamah hati: sentiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat syirik. setepat kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan jujur. Tahap-tahap Istiqamah Ada tiga tahap Istiqamah yang perlu berlaku serentak iaitu: 1. berniaga dan membuat kerja-kerja yang diizinkan oleh syaraq. Dengan kata-kata lain istikamah perbuatan merupakan sikap dedikasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan. berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah Taala. perusahaan atau perjuangan menegakkan kebenaran.. Dengan matlamat untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat serta di redhai Allah Taala... Dengan kata-kata lain Istiqamah hati bermaksud mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran. 3. Firman Allah Taala: (Surah Ibrahim ' Ayat 27) Ertinya: . Istiqamah lisan: memelihara lisan atau tutur kata daripada kata-kata supaya sentiasa berkata benar dan jujur. tanpa rasa kecewa. Firman Allah Taala.Allah menetapkan (pendirian) orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Istiqamah lisan terdapat pada orang yang beriman. lemah semangat atau putus asa. menjauhi sifat-sifat cela seperti riak dan menyuburkan hati dengan sifat terpuji terutamanya ikhlas.

5.” (Al-baqarah 267). Membatasi pandangan mata/pejamkanlah dari hal-hal yang terlarang.” ( Al-hujarat 11 ).W. supaya tidak menggunjing. (Al-hujarat 12). Ciri-Ciri Istiqamah Al-Faqih Abu Laits menjelaskan : ” ciri-ciri Istiqamah yaitu memelihara 10 perkara sebagai kewajiban pada dirinya. Berucap benar. (Al-hujarat 12). 6. 2. menunjuk firman Allah subhanahu wa ta‟ala : ” Janganlah sebagian kamu menggunjing yang lain “. menunjuk firman Allah Swt : “serukanlah kepada orang-orang yang mukmin pria supaya merendahkan matanya dari melihat yang terlarang “.T. Menunjuk pula sabda Nabi Shallallahu „alaihi wasallam : ” Hindarilah prasangka buruk . 4. menunjuk firman Allah Swt : ” Belanjakanlah yang baik-baik dari harta yang diusahakan olehmu. (An-nur 30) 5.Cara-Cara Beristiqamah: 1. maka berlaku adillah/benar ” (Al-An‟am 152). Beriman sepenuh hati kepada Allah S. Infaq fi sabilillah/membelanjakan hartanya pada keperluan agama Allah. iaitu : 1. 4.W. 3. menunjuk firman Allah Swt : “Dan apabila kamu berkata. 3. Menghindari prasangka buruk. Tabah dan sabar melaksanakan urusan atau pekerjaan. sebab prasangka buruk termasuk / diantara perbuatan dosa. sebab dugaan jelek itu katakata dusta terbesar (bahayanya)”.W. . Sentiasa taat dan tekun melaksanakan perintah Allah S. Menghindari tidak hina/mengejek orang lain. Berdisiplin dan berkhemah tinggi. 2. menunjuk firman Allah Subhanahu wa ta‟ala . Memelihara lisan. ” Hindarilah umumnya pransangka buruk terhadap sesama umat Islam. Menghindari perkara yang ditegah Allah S.T. menunjuk firman Allah Swt : ” Janganlah suatu kaum menghina kaum lainnya.T. boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina….

3. 6. (Al-An‟am 153). 8. dan janganlah kalian turuti jalanjalan lainnya. menunjuk firman Allah Swt : ” Janganlah berlaku terlalu boros ” ( Al-Isra‟ 26 ). Kami jadikan buat orang-orang yang tidak menuntut keluhuran dibumi/didunia. menunjuk firman Allah Swt : ” Peliharalah semua shalat dan shalat yang pilihan/Ashar. (Tambihul Ghafilin) Akibat tidak beristiqamah: 1. Mempunyai keimanan yang lemah. Hidup tidak berdisiplin 5. Mendapat kemurkaan Allah S.W. Tidak menuntut keluhuran dan kebanggaan diri.7. menunjuk firman Allah Swt : ” Itulahl kampung akherat. dan tidak pula berbuat binasa. 4. Memelihara shalat 5 waktu. Istiqomah pada Ahlus-Sunnah wal-jama‟ah menunjuk firman Allah Swt : ” Bahwasanya inilah jalanKu yang lurus.T. untuk itu turutilah jalanKu itu. Dihina masyarakat. nanti kamu berantakan/berpisah-pisah dari jalanNya”. “( AlBaqarahh 238) 10. Tidak berlebih-lebihan. Gagal dalam kehidupan . Mudah terpengaruh dengan maksiat. Akibat yang baik bagi orang-orang bertakwa ” (Qashash 83) 9. Tegakkanlah semata karena Allah dan mematuhiNya. 2.

8.Matlamat yang unggul iaitu berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.Berdoa dan bertawakal. 7.Usaha yang berterusan. 2. . 4. 5.Strategi yang kemas dalam perjuangan.Hikmat Istiqamah Sikap Istiqamah dapat di bentuk dengan menanamkan unsur-unsur yang berikut ke dalam diri: 1.Yakin kepada takdir dan janji Allah Taala. 9. 6. 3.Prinsip yang benar berasaskan Al-Quran dan hadis Rasullallahi Sallallahu Alaihi Wassalam.Bersyukur dan redha.Ilmu dan maklumat yang cukup.Semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah mengalah atau berputus asa.

net/rapeahmustajam/akhlak-thn-6 http://www.html .com/2011/03/13/10-ciri-ciri-istiqomah-menurut-al-faqih-abu-laits/ http://islamwaysite.wordpress.Rujukan http://www.com/masjid/istiqamah.blogspot.slideshare.blogspot.al-azim.html http://nananadiya5.com/2013/02/ciri-ciri-orang-yang-istiqomah.com/2011/04/istiqamah-dalam-melakukan-ibadah.html http://uuzz.