Istiqamah Pengertian istiqamah Istiqamah bererti berpendirian teguh atas jalan yang lurus, berpegang pada akidah Islam

dan melaksanakan syariat dengan teguh, tidak berubah dan berpaling walau dalam apa-apa keadaan sekalipun. Daripada pengertian ini dapat dirumuskan unsur-unsur utama istiqamah: 1. Berpegang pada akidah yang benar, aqidah ahli As-sunnah Waljamaah. 2. Melaksanakan tuntutan Syariat Islam berpandukan Al-Quran dan hadis Rasullallah Sallallahu Alaihi Wassalam. 3. Mempunyai prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah atau goyah. 4. Tidak terpengaruh dengan dakyah dan godaan hawa nafsu dan syaitan. 5. Tidak tunduk pada tekanan demi melaksanakan tanggungjawab dan mempertahankan kebenaran. Istiqamah menjadi tuntutan agama. Sifat yang mulia ini menjadi tuntutan Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulnya . (Surah Fusilat Ayat ' 6) Ertinya: Katakanlah ( Wahai Muhammad ): "Sesungguhnya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepada Aku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu; maka hendaklah kamu teguh di atas jalan yang betul lurus (yang membawa kepada mencapai keredhaanya)...... (Rawahul Muslim) Ertinya: Katakanlah: Saya beriman dengan Allah kemudian teguhkan pendirian kamu. Ruang lengkap Istiqamah Istiqamah merupakan daya kekuatan yang diperlukan sepanjang hayat manusia dalam melaksanakan tuntutan Islam, mulai daripada amalan hati, amalan lisan dan anggota tubuh badan. Jelasnya, segala amalan yang dapat dirumuskan dalam pengertian ibadah samada fardu ain atau fardu kifayah memerlukan istiqamah: Contoh Istiqamah 1. Istiqamah dalam Iman dan melaksanakan tuntutan Iman. 2. Istiqamah dalam solat dan Ibadah-ibadah khusus yang lain. 3. Istiqamah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta menentang kebatilan dan kezaliman.

perusahaan atau perjuangan menegakkan kebenaran... 3. .. Dengan kata-kata lain Istiqamah hati bermaksud mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran. dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu.. Tahap-tahap Istiqamah Ada tiga tahap Istiqamah yang perlu berlaku serentak iaitu: 1. Istiqamah perubatan: Tekun berkerja atau melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai kejayaan yang di redhai Allah. tidak bermuka-muka dan tidak berdolak dalik.. Istiqamah lisan: memelihara lisan atau tutur kata daripada kata-kata supaya sentiasa berkata benar dan jujur. berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah Taala.Istiqamah dalam ibadah umum seperti belajar.. Dengan matlamat untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat serta di redhai Allah Taala. 2. Istiqamah lisan terdapat pada orang yang beriman.Allah menetapkan (pendirian) orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.. Sikap ini menjadi begitu rupa kerana dorongan hati yang istikamah. tidak berpura-pura. menjauhi sifat-sifat cela seperti riak dan menyuburkan hati dengan sifat terpuji terutamanya ikhlas. Dengan kata-kata lain istikamah perbuatan merupakan sikap dedikasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan. (Surah Al-Furqan ' ayat 32 ) Ertinya: Dan orang-orang yang kafir berkata : "Mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali ( dengan sekali gus ) ? diturunkan Al-Quran dengan cara yang demikian kerana hendak menetapkan hatimu (wahai Muhammad) dengannya. tanpa rasa kecewa. setepat kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan jujur. Firman Allah Taala. berniaga dan membuat kerja-kerja yang diizinkan oleh syaraq. lemah semangat atau putus asa. Firman Allah Taala: (Surah Ibrahim ' Ayat 27) Ertinya: . Istiqamah hati: sentiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat syirik.

Infaq fi sabilillah/membelanjakan hartanya pada keperluan agama Allah. sebab dugaan jelek itu katakata dusta terbesar (bahayanya)”.W. Beriman sepenuh hati kepada Allah S. Menunjuk pula sabda Nabi Shallallahu „alaihi wasallam : ” Hindarilah prasangka buruk . supaya tidak menggunjing. . 4. menunjuk firman Allah Swt : “Dan apabila kamu berkata. 2. 5.T.” (Al-baqarah 267). Menghindari prasangka buruk. 3. menunjuk firman Allah Swt : ” Belanjakanlah yang baik-baik dari harta yang diusahakan olehmu. menunjuk firman Allah Swt : ” Janganlah suatu kaum menghina kaum lainnya.W.Cara-Cara Beristiqamah: 1. Berdisiplin dan berkhemah tinggi.” ( Al-hujarat 11 ). iaitu : 1. Berucap benar.T. Memelihara lisan. 4. menunjuk firman Allah Swt : “serukanlah kepada orang-orang yang mukmin pria supaya merendahkan matanya dari melihat yang terlarang “. Menghindari perkara yang ditegah Allah S. Tabah dan sabar melaksanakan urusan atau pekerjaan. Membatasi pandangan mata/pejamkanlah dari hal-hal yang terlarang. (Al-hujarat 12). maka berlaku adillah/benar ” (Al-An‟am 152). menunjuk firman Allah subhanahu wa ta‟ala : ” Janganlah sebagian kamu menggunjing yang lain “. Menghindari tidak hina/mengejek orang lain. sebab prasangka buruk termasuk / diantara perbuatan dosa. (Al-hujarat 12).T. 2. ” Hindarilah umumnya pransangka buruk terhadap sesama umat Islam. (An-nur 30) 5. menunjuk firman Allah Subhanahu wa ta‟ala .W. 6. Ciri-Ciri Istiqamah Al-Faqih Abu Laits menjelaskan : ” ciri-ciri Istiqamah yaitu memelihara 10 perkara sebagai kewajiban pada dirinya. 3. Sentiasa taat dan tekun melaksanakan perintah Allah S. boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina….

Istiqomah pada Ahlus-Sunnah wal-jama‟ah menunjuk firman Allah Swt : ” Bahwasanya inilah jalanKu yang lurus. Tegakkanlah semata karena Allah dan mematuhiNya.7.W. 4. 6. 2. Tidak berlebih-lebihan. untuk itu turutilah jalanKu itu. Mendapat kemurkaan Allah S. menunjuk firman Allah Swt : ” Janganlah berlaku terlalu boros ” ( Al-Isra‟ 26 ). dan tidak pula berbuat binasa. menunjuk firman Allah Swt : ” Peliharalah semua shalat dan shalat yang pilihan/Ashar. (Al-An‟am 153). Akibat yang baik bagi orang-orang bertakwa ” (Qashash 83) 9. (Tambihul Ghafilin) Akibat tidak beristiqamah: 1. Mempunyai keimanan yang lemah. menunjuk firman Allah Swt : ” Itulahl kampung akherat. Kami jadikan buat orang-orang yang tidak menuntut keluhuran dibumi/didunia.T. dan janganlah kalian turuti jalanjalan lainnya. Mudah terpengaruh dengan maksiat. nanti kamu berantakan/berpisah-pisah dari jalanNya”. Hidup tidak berdisiplin 5. “( AlBaqarahh 238) 10. 3. Dihina masyarakat. 8. Memelihara shalat 5 waktu. Tidak menuntut keluhuran dan kebanggaan diri. Gagal dalam kehidupan .

Yakin kepada takdir dan janji Allah Taala.Strategi yang kemas dalam perjuangan. 8. 9. 6. . 4.Prinsip yang benar berasaskan Al-Quran dan hadis Rasullallahi Sallallahu Alaihi Wassalam.Ilmu dan maklumat yang cukup.Berdoa dan bertawakal.Bersyukur dan redha.Semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah mengalah atau berputus asa.Matlamat yang unggul iaitu berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. 7.Hikmat Istiqamah Sikap Istiqamah dapat di bentuk dengan menanamkan unsur-unsur yang berikut ke dalam diri: 1. 3.Usaha yang berterusan. 2. 5.

net/rapeahmustajam/akhlak-thn-6 http://www.html http://nananadiya5.com/2011/03/13/10-ciri-ciri-istiqomah-menurut-al-faqih-abu-laits/ http://islamwaysite.html http://uuzz.com/2011/04/istiqamah-dalam-melakukan-ibadah.com/masjid/istiqamah.blogspot.html .slideshare.wordpress.al-azim.blogspot.Rujukan http://www.com/2013/02/ciri-ciri-orang-yang-istiqomah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful