PISMP BM SEMESTER 5 PJ 3112

.

Mereka adalah Raymond B. terdapat dua orang ahli lain yang mengembangkan teori ini.  Teori trait dimunculkan pertama kalinya oleh Gordon W. Allport yang meninggal pada tahun 1967. Selain Allport. Cattell dan Hans J. . Eysenck.

Allport menganggap trait sebagai blok pembangunan dasar dari organisasi psikologi. yang berfungsi mengintegrasikan apa yang seharusnya menjadi stimuli dan respon yang tidak serupa. .

tetapi mungkin berbeza dalam hal kejujurannya berkaitan dengan trait lain. . Kedudukan peribadi iaitu sebagai pola atau konfigurasi unik trait-trait yang ada dalam diri individu.   Trait umum yaitu dimensi trait di mana individu dapat dibandingkan satu sama lainnya. Dua orang mungkin sama-sama jujur.

Motivasi kepimpinan: keinginan hebat untuk memimpin orang lain untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama. dan terbuka. boleh dipercayai. . Kejujuran dan integriti: amanah. tahap yang tinggi cita-cita.   Pemacu Pencapaian: tahap usaha yang tinggi. tenaga dan inisiatif.

dan keupayaan. kreativiti dan fleksibiliti. Lain-lain: karisma. Keupayaan kognitif: Mampu menjalankan pertimbangan yang baik. . kesatuan idea. tidak mengalami gangguan teruk dari segi psikologi. dan konsepnya mahir. Kematangan emosi:Diselaraskan dengan baik. kebolehan analisis yang kukuh.    Keyakinan diri: Percaya kepada diri sendiri.

  Ia secara semulajadi teori yang menggembirakan. Ia adalah diakui kerana banyak penyelidikan telah disahkan berdasarkan teori ini. .

.  Ia memberikan pengetahuan yang terperinci dan pemahaman elemen pemimpin dalam proses kepimpinan. Ia berfungsi sebagai kayu pengukur terhadap mana-mana sifat individu seseorang yang boleh dinilai.

  Terikat di sisi undang-undang untuk menjadi beberapa pertimbangan dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai pemimpin yang ‘baik’ atau ‘berjaya’. Lebih daripada 100 ciri-ciri pemimpin yang berjaya dalam pelbagai jawatan kepimpinan yang berbeza telah dikenal pasti. . Senarai ciri yang mungkin cenderung untuk menjadi sangat panjang.

Model ini cuba untuk mengaitkan ciriciri fizikal seperti ketinggian dan berat badan. kepimpinan yang berkesan. Teori ini adalah sangat kompleks. Kebanyakan faktor ini berkaitan dengan faktor situasi.   Terdapat juga percanggahan pendapat di mana ciri-ciri yang paling penting bagi seorang pemimpin yang berkesan. .

Pengurus boleh menggunakan maklumat daripada teori untuk menilai kedudukan mereka dalam organisasi dan untuk menilai bagaimana kedudukan mereka menjadikan lebih kuat dalam organisasi.  Teori trait memberikan maklumat yang membina mengenai kepimpinan. Ia boleh digunakan oleh semua orang di semua peringkat dalam semua jenis organisasi. .

Teori ini membuat pengurus sedar kekuatan dan kelemahan mereka dan kerana itu mereka faham tentang bagaimana mereka boleh membangunkan kualiti kepimpinan .  Mereka boleh mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang identiti mereka dan cara mereka memberi kesan kepada orang lain di dalam sesuatu organisasi.

dan pengetahuan perniagaan boleh diperoleh. Keyakinan diri dibangunkan. motivasi untuk memimpin datang dari dalam individu.   Seseorang tidak dilahirkan dengan keyakinan diri. Manakala keupayaan kognitif mempunyai asal sebahagiannya dalam gen. ia masih perlu dibangunkan. . kejujuran dan integriti adalah perkarapilihan peribadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful