PISMP BM SEMESTER 5 PJ 3112

.

  Teori trait dimunculkan pertama kalinya oleh Gordon W. terdapat dua orang ahli lain yang mengembangkan teori ini. Allport yang meninggal pada tahun 1967. . Selain Allport. Mereka adalah Raymond B. Cattell dan Hans J. Eysenck.

Allport menganggap trait sebagai blok pembangunan dasar dari organisasi psikologi. yang berfungsi mengintegrasikan apa yang seharusnya menjadi stimuli dan respon yang tidak serupa. .

   Trait umum yaitu dimensi trait di mana individu dapat dibandingkan satu sama lainnya. Dua orang mungkin sama-sama jujur. . Kedudukan peribadi iaitu sebagai pola atau konfigurasi unik trait-trait yang ada dalam diri individu. tetapi mungkin berbeza dalam hal kejujurannya berkaitan dengan trait lain.

dan terbuka. boleh dipercayai. tahap yang tinggi cita-cita.   Pemacu Pencapaian: tahap usaha yang tinggi. tenaga dan inisiatif. . Motivasi kepimpinan: keinginan hebat untuk memimpin orang lain untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama. Kejujuran dan integriti: amanah.

kebolehan analisis yang kukuh. Keupayaan kognitif: Mampu menjalankan pertimbangan yang baik. kreativiti dan fleksibiliti. tidak mengalami gangguan teruk dari segi psikologi. dan keupayaan. . Kematangan emosi:Diselaraskan dengan baik. dan konsepnya mahir.    Keyakinan diri: Percaya kepada diri sendiri. Lain-lain: karisma. kesatuan idea.

  Ia secara semulajadi teori yang menggembirakan. . Ia adalah diakui kerana banyak penyelidikan telah disahkan berdasarkan teori ini.

  Ia memberikan pengetahuan yang terperinci dan pemahaman elemen pemimpin dalam proses kepimpinan. . Ia berfungsi sebagai kayu pengukur terhadap mana-mana sifat individu seseorang yang boleh dinilai.

Senarai ciri yang mungkin cenderung untuk menjadi sangat panjang. .  Terikat di sisi undang-undang untuk menjadi beberapa pertimbangan dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai pemimpin yang ‘baik’ atau ‘berjaya’. Lebih daripada 100 ciri-ciri pemimpin yang berjaya dalam pelbagai jawatan kepimpinan yang berbeza telah dikenal pasti.

. Teori ini adalah sangat kompleks. Kebanyakan faktor ini berkaitan dengan faktor situasi. Model ini cuba untuk mengaitkan ciriciri fizikal seperti ketinggian dan berat badan.   Terdapat juga percanggahan pendapat di mana ciri-ciri yang paling penting bagi seorang pemimpin yang berkesan. kepimpinan yang berkesan.

Pengurus boleh menggunakan maklumat daripada teori untuk menilai kedudukan mereka dalam organisasi dan untuk menilai bagaimana kedudukan mereka menjadikan lebih kuat dalam organisasi. Ia boleh digunakan oleh semua orang di semua peringkat dalam semua jenis organisasi. .  Teori trait memberikan maklumat yang membina mengenai kepimpinan.

Teori ini membuat pengurus sedar kekuatan dan kelemahan mereka dan kerana itu mereka faham tentang bagaimana mereka boleh membangunkan kualiti kepimpinan .  Mereka boleh mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang identiti mereka dan cara mereka memberi kesan kepada orang lain di dalam sesuatu organisasi.

   Seseorang tidak dilahirkan dengan keyakinan diri. Manakala keupayaan kognitif mempunyai asal sebahagiannya dalam gen. dan pengetahuan perniagaan boleh diperoleh. Keyakinan diri dibangunkan. ia masih perlu dibangunkan. kejujuran dan integriti adalah perkarapilihan peribadi. . motivasi untuk memimpin datang dari dalam individu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful