PISMP BM SEMESTER 5 PJ 3112

.

Cattell dan Hans J. Mereka adalah Raymond B. Selain Allport.  Teori trait dimunculkan pertama kalinya oleh Gordon W. Eysenck. . Allport yang meninggal pada tahun 1967. terdapat dua orang ahli lain yang mengembangkan teori ini.

Allport menganggap trait sebagai blok pembangunan dasar dari organisasi psikologi. . yang berfungsi mengintegrasikan apa yang seharusnya menjadi stimuli dan respon yang tidak serupa.

tetapi mungkin berbeza dalam hal kejujurannya berkaitan dengan trait lain. .   Trait umum yaitu dimensi trait di mana individu dapat dibandingkan satu sama lainnya. Dua orang mungkin sama-sama jujur. Kedudukan peribadi iaitu sebagai pola atau konfigurasi unik trait-trait yang ada dalam diri individu.

Kejujuran dan integriti: amanah. tenaga dan inisiatif. boleh dipercayai. tahap yang tinggi cita-cita. dan terbuka. Motivasi kepimpinan: keinginan hebat untuk memimpin orang lain untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama. .   Pemacu Pencapaian: tahap usaha yang tinggi.

Keupayaan kognitif: Mampu menjalankan pertimbangan yang baik. kesatuan idea. tidak mengalami gangguan teruk dari segi psikologi. dan konsepnya mahir. .    Keyakinan diri: Percaya kepada diri sendiri. dan keupayaan. Kematangan emosi:Diselaraskan dengan baik. kebolehan analisis yang kukuh. kreativiti dan fleksibiliti. Lain-lain: karisma.

Ia adalah diakui kerana banyak penyelidikan telah disahkan berdasarkan teori ini. .  Ia secara semulajadi teori yang menggembirakan.

Ia berfungsi sebagai kayu pengukur terhadap mana-mana sifat individu seseorang yang boleh dinilai.  Ia memberikan pengetahuan yang terperinci dan pemahaman elemen pemimpin dalam proses kepimpinan. .

Senarai ciri yang mungkin cenderung untuk menjadi sangat panjang. Lebih daripada 100 ciri-ciri pemimpin yang berjaya dalam pelbagai jawatan kepimpinan yang berbeza telah dikenal pasti. .  Terikat di sisi undang-undang untuk menjadi beberapa pertimbangan dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai pemimpin yang ‘baik’ atau ‘berjaya’.

Teori ini adalah sangat kompleks.   Terdapat juga percanggahan pendapat di mana ciri-ciri yang paling penting bagi seorang pemimpin yang berkesan. Model ini cuba untuk mengaitkan ciriciri fizikal seperti ketinggian dan berat badan. kepimpinan yang berkesan. Kebanyakan faktor ini berkaitan dengan faktor situasi. .

  Teori trait memberikan maklumat yang membina mengenai kepimpinan. . Pengurus boleh menggunakan maklumat daripada teori untuk menilai kedudukan mereka dalam organisasi dan untuk menilai bagaimana kedudukan mereka menjadikan lebih kuat dalam organisasi. Ia boleh digunakan oleh semua orang di semua peringkat dalam semua jenis organisasi.

Teori ini membuat pengurus sedar kekuatan dan kelemahan mereka dan kerana itu mereka faham tentang bagaimana mereka boleh membangunkan kualiti kepimpinan .  Mereka boleh mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang identiti mereka dan cara mereka memberi kesan kepada orang lain di dalam sesuatu organisasi.

motivasi untuk memimpin datang dari dalam individu. ia masih perlu dibangunkan. kejujuran dan integriti adalah perkarapilihan peribadi. Manakala keupayaan kognitif mempunyai asal sebahagiannya dalam gen. . Keyakinan diri dibangunkan.   Seseorang tidak dilahirkan dengan keyakinan diri. dan pengetahuan perniagaan boleh diperoleh.