PISMP BM SEMESTER 5 PJ 3112

.

Allport yang meninggal pada tahun 1967. terdapat dua orang ahli lain yang mengembangkan teori ini. Eysenck. Mereka adalah Raymond B. . Cattell dan Hans J. Selain Allport.  Teori trait dimunculkan pertama kalinya oleh Gordon W.

yang berfungsi mengintegrasikan apa yang seharusnya menjadi stimuli dan respon yang tidak serupa.Allport menganggap trait sebagai blok pembangunan dasar dari organisasi psikologi. .

tetapi mungkin berbeza dalam hal kejujurannya berkaitan dengan trait lain. Kedudukan peribadi iaitu sebagai pola atau konfigurasi unik trait-trait yang ada dalam diri individu. Dua orang mungkin sama-sama jujur.   Trait umum yaitu dimensi trait di mana individu dapat dibandingkan satu sama lainnya. .

boleh dipercayai. . Kejujuran dan integriti: amanah. tenaga dan inisiatif.   Pemacu Pencapaian: tahap usaha yang tinggi. Motivasi kepimpinan: keinginan hebat untuk memimpin orang lain untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama. tahap yang tinggi cita-cita. dan terbuka.

kesatuan idea. kreativiti dan fleksibiliti. dan keupayaan.    Keyakinan diri: Percaya kepada diri sendiri. Kematangan emosi:Diselaraskan dengan baik. kebolehan analisis yang kukuh. Lain-lain: karisma. Keupayaan kognitif: Mampu menjalankan pertimbangan yang baik. . tidak mengalami gangguan teruk dari segi psikologi. dan konsepnya mahir.

.  Ia secara semulajadi teori yang menggembirakan. Ia adalah diakui kerana banyak penyelidikan telah disahkan berdasarkan teori ini.

.  Ia memberikan pengetahuan yang terperinci dan pemahaman elemen pemimpin dalam proses kepimpinan. Ia berfungsi sebagai kayu pengukur terhadap mana-mana sifat individu seseorang yang boleh dinilai.

  Terikat di sisi undang-undang untuk menjadi beberapa pertimbangan dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai pemimpin yang ‘baik’ atau ‘berjaya’. Lebih daripada 100 ciri-ciri pemimpin yang berjaya dalam pelbagai jawatan kepimpinan yang berbeza telah dikenal pasti. Senarai ciri yang mungkin cenderung untuk menjadi sangat panjang. .

. Kebanyakan faktor ini berkaitan dengan faktor situasi. Teori ini adalah sangat kompleks. kepimpinan yang berkesan. Model ini cuba untuk mengaitkan ciriciri fizikal seperti ketinggian dan berat badan.   Terdapat juga percanggahan pendapat di mana ciri-ciri yang paling penting bagi seorang pemimpin yang berkesan.

Ia boleh digunakan oleh semua orang di semua peringkat dalam semua jenis organisasi.  Teori trait memberikan maklumat yang membina mengenai kepimpinan. . Pengurus boleh menggunakan maklumat daripada teori untuk menilai kedudukan mereka dalam organisasi dan untuk menilai bagaimana kedudukan mereka menjadikan lebih kuat dalam organisasi.

Teori ini membuat pengurus sedar kekuatan dan kelemahan mereka dan kerana itu mereka faham tentang bagaimana mereka boleh membangunkan kualiti kepimpinan .  Mereka boleh mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang identiti mereka dan cara mereka memberi kesan kepada orang lain di dalam sesuatu organisasi.

Keyakinan diri dibangunkan. motivasi untuk memimpin datang dari dalam individu. . ia masih perlu dibangunkan. Manakala keupayaan kognitif mempunyai asal sebahagiannya dalam gen. kejujuran dan integriti adalah perkarapilihan peribadi. dan pengetahuan perniagaan boleh diperoleh.   Seseorang tidak dilahirkan dengan keyakinan diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful