2 4. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.A.W.

Isteri- isteri & Anak- anak Nabi Muhammad s.a.w.
NAME OF WIFE

Detail Of Marriages Of ProphetB.A.P.U.H
FAMILY STATUS AGE AT TIME OF MARRIAGE 40 years YEAR OF MARRIA GE 595 AD YEAR OF MARRIA GE 25 years

Isteri- isteri Rasulullah : 1. Khadijah binti Khuwailid r.a. 2. Saudah binti Zum'ah r.a. 3. Aisyah binti Abu Bakar r.a. 4. Hafsah binti Omar Al-Khattab r.a. 5. Zainab bin Jahsyin r.a. 6. Zainab binti Khuzaimah r.a. 7. Ummu Salamah (Hindon binti Abi Umaiyah) r.a. 8. Ummu Habibah (Ramlah binti Abi Sufian) r.a. 9. Juwairiyah binti Al-Harith r.a. 10. Maimunah binti Al-Harith11. Safiah binti Hoiyi bin Ahtab r.a. 12. Mariyah Al-Qibtiyah Hanya seorang sahaja isteri Rasulullah yang gadis ketika berkahwin dengan baginda iaitu Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq. Manakala yang lainnya adalah janda atau balu yang kematian suami.
AyeshaR.A d/o Abu Bakr HafsahR.A d/o Umar bin Khatab ZainabR.A d/o Khuziama bin Haris Qaisia Ume SalmaR.A d/o Khazeefah Abi Ummayah AlMughaira ZainabR.A d/o Jahash Al Assadya JaveriaR.A d/o Haris bin Abi Zarar Ramla UmeHabibahR.A d/o Abu Sufyan SafiaR.A d/o Haye bin Akhtab MaimoonaR.A d/o Haris Ameria Hilalia Taym Qureshi Unmarried Widow KhadijahR.A d/o Khuwalid Qureshi SaudahR.A d/o Zamah Asad Qureysh Widow

Amer Quraysh

Widow

50 years

620 AD

10th year of Propheth ood 2nd A.H

16 years

620 AD

Adee Quraysh

21 years

625 AD

4th A.H

Amer Banu Suhsah Qureysh

Widow

50 years

626 AD

5th A.H

Mukhzoom Qureysh

Widow

29 years

626 AD

4th A.H

Asad Qureysh

Divorcee

38 years

626 AD

Mustalak Khazia

Freed slave (Widow) Widow

20 years

627 AD

5th A.H

Shams Qureysh

36 years

628 AD

6th A.H

Banu Nazir (Jewish)

Freed slave Widow

17 years

628 AD

7th A.H

Amer Sahsah Hilaly Qureysh

27 years

629 AD

7th A.H

1

2 4. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S.A.W.

Muhammad's wives:
1. Khadija, d. 619. Three sons died in infancy Four daughters: Ruqayyah, married Utbah ibn Abu Lahab, divorced; married Uthman, d. 624. Umm Kulthum, married Utaybah ibn Lahab, divorced married Uthman in 624; d. 630 Fatima, married Ali ibn Abu Talib, 623, d. 632? Zaynab, married Abu al-As, and then perhaps Ali, but this is disputed 2 Sawdah bint Zam`ah, d. 647, widow, early believer, marriage arranged in 619 by Muhammad's female servant Khawlah 3. Aishah bint Abu Bakr, d. 675, marriage arranged in 619 by Muhammad's female servant Khawlah) 4. Hafsah bint Umar, d. 665 widow of a man killed at Badr, married in 625 5. Zainab bint Khuzaimah, d. 626, divorced by Tufayl, widow of Ubaydah who died at Badr, married Muhammad in 625 6. Umm Salamah (Hind bint Abu Umayyah), d. 679, widow of Abu Salamah and mother of his seven children; married Muhammad in 626 7. Zainab bint Jahsh, d. 641, divorced by Zaid who was Muhammad's adopted son, granddaughter of Abd al-Muttalib and maternal side cousin of Muhammad (627)

8. Juwairiyah bint al- Harith, d. 671, a widow and a captive from the battle against the Banu al-Mustaliq. When she married Muhammad in 627, he set free all the prisoners from her tribe. 9. Rayhanah bint Zaid, d.? before 632. Widow from the slaughter of the Banu Nadir tribe, Jewish. According to some sources, Muhammad married her in 627; according to others she was his concubine and did not convert to Islam. 10. Safiyah bint Huyayy, d. 672. 17 year old widow of Chief of the Jews of Khaibar. Married Muhammad and converted, 628. 11. Mary the Copt, d.637, concubine, in 628 she was a gift from Negus of Abbyssinia. She had son with Muhammad named Ibrahim; he died in 630. 12. Maymunah bint al Harith, d. 681. She was divorced by Masud, and then the widow of Abu Ruhm; Abbas, Muhammad's uncle, was her brother-in-law from first marriage. Married to Muhammad in 628. 13. Umm Habibah (Ramlah bint Abu Sufyan), d. 644. Widow of a Muslim Emigrant to Abyssinia, and daughter of one of the main figures of the Meccan opposition to Muhammad. Muhammad married her in 629, when she was in her 30s. 14. `Asma bint Numan. Her marriage to Muhammad was arranged by her father after his conversion in 628; she was a widow with a reputation for beauty. Muhammad s other wives were to prepare her for the wedding, and they told her when she met him to say, I seek God s protection from you. So he divorced her. Sources: Nabia Abbott, Aishah, the Beloved of Mohammed.

2

The History of al-Tabari. Vol. trans. Ella Landau Tasseron.A.W.2 4. Biographies of t he Prophet s Companions and their Successors. 3 . ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. 33.

beliau adalah wanita terkaya di Mekkah kala itu . Khadijah juga tertarik pada sifat-sifat cemerlang pemuda Muhammad. Khadijah binti Khuwailid. surah Iqra. Menurut Tabaqot ibu Saad. dan Khadijah 40 tahun. Khadijah memberikan enam anak. suhu badannya sangat tinggi. Abu Thalib-lah yang memberikan kata sambutan dalam upacara pernikahan mereka. yang termaktub dalam Qurtan.W. Zainab. sanak keluarga Muhammad. dan menerimanya bekerja pada usaha dagangnya. Kemudian. beliau terkenal dengan nama Tahira. Dengan sangat gembira Khadijah memberikan selamat karena suaminya telah diangkat ke posisi yang tertinggi. Setelah tiga bulan sekembalinya dari Basrah Khadijah mengajukan lamaran un tuk nikah. Karena kehidupannya yang berbudi luhur itu. Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Anak Khadijah . ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. "Bergembiralah.Kubra) Nabi Muhammad saw mengorbankan sebagian besar waktunya dengan meditasi di dalam kesunyian gua Hira. Khadijah.Zainab . menduduki tempat terhormat sebagai istri pertama Nabi Muhammad saw. AbdalUzza. Nabi Muhammad menjadi sangat gelisah mendapatkan pengalaman baru itu. Malaikat Jibril mewahyukan kepadanya firman Tuhan yang pertama . berkumpul di rumah Khadijah. termasuk pamannya Abu Thalib da n Hamzah. agama baru itu. lalu berbaring di tempat tidur. Ruqaya dengan Usman . Karena sifat yang mulia ini. Khadijah Binti Khuwailid (Khadijah Al.dikawinkan dengan sepupu Zaenab. beliau menerima wahyu yang pertama. Pada zaman itu wanita Arab bebas menentukan kehendaknya sendiri dalam hal pernikahan.dan empat orang anak wanita: Fatima az-Zahra. Muhammad berniaga dan terkenal di seluruh Hijaz karena kejujuran.yang 4 . Nabi dirawat dan ditanya sebab kegelisahan itu. tergolong dalam keluarga Quraisy. Khadijah sempat mendampingi Muhammad 25 tahun lamanya setelah perkawinan.2 4. Karena Qasim-lah kadang-kadang Nabi disebut Abul Qasim (ayah Qasim). Pada hari yang telah ditentukan. kesetiaan dan moralnya.A. menjadi sangat khawatir dengan keadaan yang luar biasa itu. dan sampai di rumah beliau menggigil ketakutan. menjadi utusan Tuhan. Pada suatu hari. Waktu itu Muhammad berusia 25 tahun. ketika beliau sedang tekun bermeditasi. Nabi Muhammad saw menceritakan seluruh kejadian tentang pengalamannya dengan wahyu pertama yang aneh itu. Ruqaya. beliau dijuluki "alamin" (yang dapat dipercaya) ." Khadijah-lah orang pertama yang memeluk Islam. keduanya meninggal waktu masih bayi . karena Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Khadijah adalah seorang janda yang kaya. yang dianugerahi sifat-sifat mulia. Kedua anak perempuan lainnya. oleh karena itu Khadijah langsung membicarakan lamarannya dengan Muhammad. Ia berkata. dua laki-laki: Qasim dan Abdullah. Istrinya. Muhammad dikirim ke Basrah membawa barang dagangan Khadijah. dan meninggal dunia tiga tahun sebelum Hijrah. dan Ummi Kalsum.

Bagaimana tidak menjadi seperti itu. maka Fatimalah berada di urutan atas. Fatima azZahra. kehidupannya penuh dengan kebajikan dan jiwanya sarat dengan kebaikan. "Khadijah pendukungku. dan siapa yang memberikan dukungan moril maupun materiil kepada agama baru ini.dan Ummi Kalsum juga dengan Usman setelah Ruqaya meninggal dunia. "Waktu semua orang lain menentang aku. sebaik-baik isteri dan teladan yang baik bagi mereka yang mengikuti teladannya. dan Aisyah adalah tiga wanita Islam yang terbesar. dan Aisyah ketiga dalam urutan wanita-wanita terbesar di dalam Islam.W. dialah penolongku. Khadijah menyiapkan sebuah rumah yang nyaman bagi Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan membantunya ketika merenung di Gua Hira'. Peri hidupnya harum. maka di sampingnya berdiri dua orang wanita. maka Khadijah-lah yang pertama dalam posisi itu dan kalau dalam hal ilmu serta pengabdiannya dalam penyebaran agama Nabi. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Khadijah yang kedua. mendukung dan bekerja keras mengabdi kepada pemimpinnya.A. Rasulullah SAW bersabda :"Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Fatima. dia adalah Ummul Mu'minin. Hasan dan Husain. murid pengikut imam ibn Taimiya. dia membenarkan aku ketika orang-orang 5 . Menurut mereka. harta dan keluarga. jika orang memandang atas dasar hubungan darah dengan Nabi. Tapi kaiau orang meiihat siapa yang mula-mula memeluk agama Islam. Menurut Sahih Muslim terdapat dua orang wanita yang menempati posisi tertinggi di dalam pandangan Tuhan: Mariam dan Khadijah." Kekayaan dan kedudukan Khadijah yang tinggi di dalam masyarakat ternyata sangat bermanfaat untuk syiar Islam. Oleh karena itu Khadijah berhak menjadi wanita terbaik di dunia. Menurut Hafiz ibnu Qayyim. syukur serta terima kasih. masjid itu masih menggunakan nama wanita agung itu. dinikahkan dengan Ali. kemudian menjadi khalitah ketiga ." katanya. waktu tidak seorang pun yang menolong aku. Muhammad SAW : Khadijah bin Khuwailid dan Fatimah binti Asad. Aisyah tidak ada tandingnya. Rumah kediaman Khadijah kemudian dibeli oleh Amir Muawiya dan diubah menjadi masjid. Beberapa hadits Nabi memuji Khadijah. Kedua wanita itu berdiri di belakang da'wah Islamiah. Fatima sebagai w anita pertama. Keturunan penerus Nabi ialah melalui anak lakilaki Fatima Zahra. semua anak Nabi diperoleh dari perkawinan beliau dengan Khadijah. waktu semua o rang masih kafir. Kecuali Ibrahim yang juga meninggal dunia dalam usia muda. ia telah memeluk Islam. anak yang paling disay ang Nabi. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepadanya ketika Nabi SAW berdoa (memohon) kepada Tuhannya. Sampai sekarang. Bahkan setelah Khadijah wafat pun Nabi masih sering mengenang dengan rasa sayang. Khadijah Binti Khuwailid (Kisah 2) Tatkala Nabi SAW mengalami rintangan dan gangguan dari kaum lelaki Quraisy. Para ulama kebanyakan mengatakan bahwa Khadijah. Khadijah adalah sebaik-baik wanita yang menolongnya dengan jiwa.2 4. Nabi Muhammad saw sangat menghormati dan mencintai Khadijah.

tiada penghibur. putera pamanku. harta dan keluarga. yang bergaul secara baik dengan suami dan membantunya di waktu berkhalwat sebelum diangkat menjadi Nabi dan meneguhkan serta membenarkannya. antara langit dan bumi. Khadijah r. Bukhari dalam "Fadhaail Ashhaabin Nabi SAW.A.a." Nabi SAW tidak mendapatkan darinya. Rasulullah. berkata :"Gembiralah dan teguhlah. Dia habiskan kekayaannya dan memusuhi kaumnya. lalu dia berhenti.a. lalu menyuruhnya membaca ayat-ayat Kitab yang mulia. Abal Qasim ? Demi Allah.2 4. beliau pergi kepada Khadijah dalam keadaan takut akibat yang didengar dan dilihatnya. teman. sebagaimana yang diceritakan Nabi SAW. berjihad dan bekerja keras. sungguh aku berharap engkau menjadi Nabi umat ini. Ketika Jibril A. Ar-Ruuhul Amiin telah turun kepadanya pertamakali di sebuah gua di dalam gunung. inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. hai. Dia tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sehingga Nabi SAW melihatnya. Apabila dia datang kepadamu. wahai. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Demi Allah yang menguasai nyawaku. Nabi SAW tidak pernah mendapatkan darinya sesuatu yang menyedihkan. dia berkata :"Wahai." Kenapa kita bersusah payah mencari teladan di sana-sini. Khadijah berkata :"Dari mana engkau. membawa panji bersama Rasulullah SAW sejak saat pertama. adalah wanita pertama yang bergabung dengan rombongan orang Mu'min yang orang pertama yang beriman kepada Allah di bumi sesudah Nabi SAW."] Bukankah istana ini lebih baik daripada istana-istana di dunia. penggembiraan bagi dirinya dan dukungan bagi urusannya. ejekan terhadapnya atau penghindaran darinya. adalah pendukung Nabi SAW sejak awal kenabian. kepadanya pada masa hidupnya. aku telah mengirim beberapa utusan untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekkah. kecuali peneguhan bagi hatinya. Ketika melihatnya. Kemudiandia menampakkan diri di jalannya. Maka Allah SWT membalas jasanya terhadap agama dan Nabi-Nya dengan sebaik-baik balasan dan memberinya kesenangan dan kenikmatan di dalam istananya. Ummul Mu'minin yang setia dan taat. datang kepada Nabi SAW. dan patut menjadi teladan tertinggi bagi para wanita. kemudian kembali kepadaku. pendustaan. padahal di hadapan kita ada "wanita terbaik di dunia. karena Khadijah r. pembantu maupun penolong. Imam Adz-Dzahabi berkata :"Keshahihannya telah disepakati. Semua itu terjadi ketika Nabi SAW berada di antara jalan-jalan gunung dalam keadaan kesepian. Dia berdiri di belakang suami dan Nabinya hingga nafas terakhir. wahai." [HR." Maka Rasulullah SAW menceritakan kisahnya kepada Khadijah r. Kemudian. sesuai yang dikehendaki Allah SWT. dan membantu beliau serta kaum Muslimin dengan jiwa." Khadijah binti Khuwailid. tidak maju dan tidak mundur. dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. baik berupa penolakan.S.a. Khadijah r. Nabi SAW tetap dalam sikap yang demikian itu hingga malaikat meninggalkannya. sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku. orang-orang yang terpedaya oleh dunia ? Sayidah Khadijah r. Betapa tidak.a.a. mendustakan dan dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. Khadijah mendahului semua orang dalam beriman kepada risalahnya. Akan tetapi Khadijah 6 .W.

Khadijah mendampingi Nabi SAW selama seperempat abad. ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah. (terbuat) dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan. menjawab :"Allah yang menurunkan salam (kesejahteraan). dia berkata :"Jibril datang kepada Nabi SAW.a. makanan atau minuman." [HR. Khadijah r. 1/539] 7 . Maka turunlah Jibril A. Dia membenarkan aku ketika orangorang mendustakan. lalu berkata :"Wahai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda :"Wahai Khadijah. ini Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia.2 4.a. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. merupakan nikmat Allah yang besar bagi Rasulullah SAW. Itulah dia. menolongnya di waktu-waktu yang sulit. melenyapkan kesedihan. dan kepada Jibril semoga diberikan salam (kesejahteraan). Demikian hendaknya wanita ideal.. Rasulullah. sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga. membantunya dalam menyampaikan risalahnya. Apabila dia datang kepadamu.S.a. Bab Perkawinan Nabi SAW dengan Khadijah dan Keutamaannya. ikut serta merasakan penderitaan yang pahit pada saat jihad dan menolongnya dengan jiwa dan hartanya.A.W." Sesungguhnya ia adalah kedudukan yang tidak diperoleh seorang pun di antara para shahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam serta khulafaur rasyidin.a. Imam Ahmad dalam "Musnad"-nya. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. dari-Nya berasal salam (kesejahteraan).a. Rasulullah SAW bersabda :"Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari.. 6/118] Diriwayatkan dalam hadits shahih. menyampaikan salam itu kepada Rasul SAW seraya berkata kepadanya :"Sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya." [Shahih Bukhari. pada saat pertama lebih agung dan lebih besar daripada semua sikap yang mendukung da'wah itu sesudahnya. mendinginkan hati dan meringankan urusannya. dari Abu Hurairah r. yang Allah SWT telah mengirim salam kepadanya. Sesungguhnya Khadijah r. melapangkan dadanya. Hal itu disebabkan sikap Khadijah r. berbuat baik kepadanya di saat beliau gelisah." Maka Khadijah r.

Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi dari ajaran Islam seperti apa yang telah disunahkan oleh suaminya. sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi negara baru itu. Aisyah adalah salah seorang putri tersayang Sayidina Abu Bakar. Nahi digantikan oleh seorang sa eaimt yang setia. Nabi agama Islam. Selama kekuaslan Umar al-Faruq. memberinya pakaian yang rapi. halifah yang kedua. dan sebagai istri. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang. Ia meninggal dunia dua setengah tahun setelah wafat Nabi. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerda s dan setia. dan menjurus kepada perpecahan yang tragis di kalangan umat Islam. Di seluruh dunia. Orangtuanya sudah memeluk agama Islam. delapan tahun sebelum permula an zaman Hijrah. dan malam itu juga. Diingatnya secara sempurna semua kuliah yang diberikan Nab i kepada para delegasi dan jemaah di masjid. tidak berumur panjang. tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya.2 4. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah. sahabat Nabi yang setia. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi. dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi.W. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Usman. Keadaan itu sangat merugikan agama yang sedang menyebar luas dan berkembang dengan cepat. Nabi wafat dan dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. Gadis itu lahir di Mekkah 614 Masehi. dan setelah Fatima meninggai dunia di tahun 11 Hijrah. Ia menjadi istri Nabi selama sepuluh tahun. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermainmain. Rambutnya awut awutan dan mukanya kotor karena debu. Aisyah terus menduduki urutan kesatu. kuliah. Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Ia mengajukan juga pertanyaan-per tanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama baru itu. Ia di anugerahi ingatan yang sangat tajam. Aisyah Shidiq Seorang gadis kecil periang berumur sembilan tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Abu Bakar.dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki t empat yang mulia.A. sebagai khalifah islam yang pertama. Sejak mulai kecil anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia . yang kemudian menggantikan Nabi sebagai Khalifah Islam yang pertama. Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Hal-hal inilah yang menyebabkan ia menjadi ilmuwan dan periwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. 8 . dan diskusi Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. 632 Masehi. Abu Bakar. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. gadis itu dinikahkan dengan laki-iaki paling agung di antara manusia. Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Isla m.agama baru itu . Tahun 11 Hijrah. Pernikahannya itu berlangsung 1lanya sepuluh tahun saja. Tetapi ayahnya.

pasukan Aisyah kalah dan ia terus mundur ke Medina di bawah perlindungan pengawal yang diberikan oleh putra khalifah sendiri. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menu ntut balas bagi darah Usman. Aisyah tidak nempunyai minyak Waktu Khalifah Umar berkuasa. soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah. baik yang Muslim maupun yang bukan. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunna h dan fiqh yang sukar untuk dipecahkan. Di dalam Perang Unta. Ruangan itu beratap rendah. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan napasnya yang tera khir. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kr itiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Aisyah bersama Khadijah dan Fatima az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. itu pun tanpa daun pintu. Abdullah ibn Abbas dengan Abdullah ibn Umar. dengan Aisyah sebagai yang terakhir. memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. diikuti oleh Khadijah.2 4. Kecuali Ali. yang pada waktu itu telah menjalar sampai ke batas pegunungan Atlas di sebelah Barat. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Medina dan di seluruh dunia Islam. dan hanya ditutup dengan secarik kain yang digantungkan di atasnya. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 X 12 kaki bersamasama dengan Nabi. Beberapa orang sejarawan yang menaruh minat terhadap peristiwa itu. Pintunya cuma satu. waktu Abdullah ibn Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah satu lakh dirham. Pengabdiannya kepada basyarakat. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. dan kata kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. dan ke puncak-puncak Hindu Kush di sebelah Timur. Ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. Selama masa hidup Nabi. Ibu Utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya kesalehannya. diple ster dengan lumpur. di atas semua istri. 58 Hijriah (13 Juli. karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. suatu pertempuran melawan Ali. terbuat dari batang dan daun kurma.W. Dengan sepenuh hati ia membela mereka yang menuntut balas atas kesyahidan khalifah yang ketiga. Kebanyakan para ulama menempatkan Fatima di tangga teratas. umurnya. kesederhanaannya. 678 Masehi). Aisyah tidak dapat tinggal diam sebagai penonton dalam menghadapi oknum-oknum pemecah-belah itu. dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. jarang Aisyah tidak kekurangan makan. Ketika itu kekuasaan berada di tangan Muawiya. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya.A. kebijaksanaannya. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama tiga puluh tahun kekuasaan khalifah yang saleh. Pada suatu hari di bulan Ramadhan. dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fiqh. istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan lunjangan yang cukup besar tiap bulannya. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. khalifah yang keempat. Ibu Agung Agama Islam ini mengembuskan napas yang terakhir 17 Ramadhan. kemurahan hatinya. Tapi ulama ibn Hazim malah menempatkan Aisyah nomor dua sesudah Nabi Muhammad. sahabat. dan 9 .

ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Menurut Allama ibn Taimiya.A.2 4. Fatima-lah yang berada di tempat teratas.W. Khadijah itu agung karena dialah ora ng pertama yang memeluk agama Islam. rekan-rekannya. tidak seorang pun yang menandingi Aisyah mengenai peranannya dalam menyebarluaskan ajaran Nabi. 10 . Tetapi. karena ia itu anak tersayang Nabi.

e. Obviously. as they were doing with other believing men and women. i. forcing them to renounce their faith. (Qur'an. t hen surely Allah has prepared for t he doers of good from am ong you a . Thereafter. old-aged ladies after having married young girls.W. and fresh complexion. all of them widows or divorcees. But these peculiarities are conspicuously absent in the Prophet's life. and the Prophet was not content with four wives which had been allowed to his Ummah but exceeded even that limit and married nine women. enamored by female companionship. Then he married Sawdah bint Zam'ah whose husband had expired during the second migration to Abyssinia. If she were left to return to them. It was the prime time of his youth and constitutes two-thirds of his married life. tender age. It is necessary to point out that this is not such a simple matter to be dismissed in a sentence that he was inordinately fond of women. They say that plurality of marriage (polygamy) in itself points to avidity and to yielding to lust and desire. Her father and brother were among the most bitter enemies of Islam. This continued for about eight years. so much so that he married nine wives. l will give you a provision and allow you t o depart a graceful depart ure. Marriages of the Holy Prophet When the Holy Prophet passed away. he married 'Ayishah bint Abu Bakr. He married widows after having married a virgin.2 4. these happenings cannot be explained by his love for women because both his early life and the later period contradict such an assumption.A. She came to the Prophet's house some time after the migration to Medina. all old or middle-aged. Then he offered his wives a choice to give them a good provision and allow them to depart gracefully. with a sensual lust for them.m ight y reward. who was then a six-year old child. he left nine wives behind. At the same time. oppressing and killing them. 33:28-29) Is this the attitude of a man infatuated with lust and desire?! The fact is that we will have to look for reasons other than lust and avidity for his plurality of wives: 11 . divorce them if they desired this world and its adornment. We have written about her on the preceding pages. he married eight women. Then he emigrated to Medina and began spreading the word of Allah. This has become a main target of the Christian and Jewish writers. Alternatively. Just look at a man with a passion for women who is infatuated with a carnal desire. The fact is that he had married each one of his wives for some particular reason due to particular circumstances. Look at this verse of the Qur'an: O Prophet ! Say t o your wives: I f you desire t his world's life and it s ornat ure t hen com e. And if you desire Allah and His Messenger and t he lat t er abode. Sawdah was a believing lady who had migrated on account of her faith. He lived with her alone for twenty-five years. It was only then that he was prohibited by the Almighty from marrying any woman besides those whom he had already married. spending his time in pursuit of beauty. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. His first marriage was with Khadijah. they should renounce the world and abstain from adornments and embellishments if they desired Allah and His Prophet and the latter abode. You will find him attracted to their adornment. they would have tortured and tormented her. infatuated with coquetry and flirtation and craving for youth.

The Prophet. 12 . To establish and implement important laws: The case of Zainab bint Jahsh is its only example. · To set free the slaves: His marriage with Juwayriyyah. and this generosity of the Muslims as well as the conversion of that tribe had a great impact throughout Arabia. preserved her prestige and dignity. leaving her a widow. Sawdah bint Zam'ah's marriage comes into this category. and her father sided with Banu Qurayzah. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. she was very advanced in age and had many orphaned children. the first husband of Zainab bint Khuzaymah). Her father.H. Ummu Salamah. and sister of 'Abdullah ibn Jahsh. after the battle of Banu al-Mustaliq.W.A. The Prophet chose her for himself and married her after emancipating her in 7 A. She was among the captives of Khaybar. Year of marriage 4 A. The Muslims said: These are now the relatives of the Messenger of Allah by marriage. Year of marriage: 3 A. widows and their orphaned children.H.H. When her husband died. While there.H. was in those days raising one army after another in order to annihilate the Muslims. they should not be held captive. i. · He had married many of them in order to give them protection and safeguard their dignity. wealth. was married to 'Ubaydullah ibn Jahsh and had emigrated with them to Abyssinia in the second migration. 'Abdullah ibn Jahsh (a cousin of the Prophet). Abu Sufyan. She was a widow. (Jewish) chief of Banu an-Nadhir Her husband was killed in the battle of Khaybar. Juwayriyyah was a widow. whose actual name was Hind. but she remained steadfastly on Islam and separated from him. the whole tribe of Banu al-Mustaliq entered into the fold of Islam. The Prophet married her and afforded protection to her although the hope of any change in Abu Sufyan's attitude did not materialize. Year of marriage 4 A.e. was martyred during the battle of Uhud (as stated above). 'Ubaydullah was converted to Christianity. Zainab bint Khuzaymah's husband. Ramlah daughter of Abu Sufyan. The Muslims had arrested two hundred of their families. Ummu Habibah. · It was hoped that the Muslims would follow his example and provide protection to aged women. This marriage protected her from humiliation and established a link with the Jews.2 4. or social status are not the criteria of distinction. so much so that she was called "Mother of the poor". Hafsah bint 'Umar ibn al-Khattab was married to him after her husband Khunays ibn Hudhayfah was martyred during the battle of Badr. Safiyyah was the daughter of Huyaiy ibn Akhtab. Islam had annulled class differences and declared that a family's tribe. That is why the Prophet married her. and the Prophet married her after emancipating her. She passed away in the life-time of the Prophet. This was the second time she became a widow. by marrying her. She was a cousin of the Prophet (daughter of his paternal aunt. She was one of the most generous ladies even in the era of ignorance. So they freed all of them. · To forge friendly relations: Some marriages were entered into in the hope of establishing friendly relationships with some tribes in order to blunt their enmity towards Islam.e. She had renounced worldly pleasures and was highly distinguished for her piety and wisdom. Barrah daughter of al-Harith (chief of Banu al-Mustaliq) was performed in 5 A. was married to 'Abdullah Abu Salamah (another cousin of the Prophet who was also his foster brother).H. i. It was a very large tribe. Impressed by this nobility. Abu Salamah and his wife were among the first to migrate to Abyssinia. Now she was facing hard times.

divorced her) We joined her in wedlock as your wife so that there should be no difficult y for t he believers concerning t he wives of their adopted sons when they have concluded their concerns with t hem . Zainab bint Jahsh was given in marriage to Zayd ibn Harithah. She only desired the honor of being called the wife of the Prophet. and Allah speaks t he t rut h and He guides unt o t he ( right ) way. the Qur'an had declared that adoption was not recognized in Islam. This marriage soon turned sour. a believing wom an if she gifts herself unt o t he Prophet .. but if you know not t heir fat hers. nor has He m ade t hose whom you call ( as your sons) your ( real) sons. In the midst of the continuing social reforms. Permission was granted to him from his Lord as we read in verse 33:50 of the Holy Qur'an which says: O Prophet ! Cert ainly we have m ade lawful unt o you . that the sons should be affiliated to their actual fathers. an Arab slave whom the Prophet had freed and adopted as son. and t he com m and ofAllah shall be carried out . 33:50) Thus do we see that each of these marriages had some solid reasons behind it. Call t hem aft er t heir fat hers. Some non-Muslim writers have claimed that the Prophet had fallen in love with Zainab's beauty and that this was why Zayd divorced her. the divorcee of Zayd ibn Harithah. therefore. both marriages of Zainab hint Jahsh served to enforce two very important social ethics. One of his wives was Maymunah whose name was Barrah bint alHarith al-Hilaliyyah. When her second husband died in the 7th year of Hijrah. and that there was no system of hijab at that time. the Prophet. t his is m ore j ust wit h Allah. 13 . ordered the Prophet to marry Zainab bint Jahsh. Among them. which up to that moment. Every Muslim is equal.W. (Qur'an. Allah says: Allah has not made for any man two hearts in his breast.. These are ( m ere) words of your m out hs. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. It was done in order to practically demonstrate the Islamic equality. and that Zayd was an ex-slave. People called him Zayd ibn Muhammad. Such writers are blind to the fact that Zainab at that time was in her fifties.2 4. and.. if t he Prophet desires t o m arry her. The Qur'an explains: . Why did not Muhamaad fall in love with her when she was still a maiden and he himself was young? Consider this question especially in view of the fact that Zainab was a close relative of the Prophet. she came to the Prophet and "gifted" herself to him if he would accept her. While announcing it. (Qur'an. 33:37) In this manner. (Qur'an. in any case. Allah. people started calling him "Zayd ibn Harithah". 33:4-5) After this admonition. ( it is) especially for t hee ( O Prophet ! ) rcj her t han for t he rest of t he believers.. relatives usually know about each other's beauty or ugliness. she did not change her behavior.A. passion and lust were not among them.. so finally Zayd divorced her. in the same sitting. nor has He m ade your wives whom you declare ( t o be your m ot hers) as your ( real) m ot hers. No matter how much the Prophet advised them. Zainab could not overlook that she was a granddaughter of 'Abdul-Muttalib. gave his three relative ladies in marriage to persons of "low" birth or status. But when Zayd had concluded his concern wit h her ( i. t hen t hey are your brethren in faith and your friends. was only a theoretical p nciple. The Prophet waited for the divine guidance in her regard. But there was a need to put this new system in effect in such a way as to leave no room for doubt or ambiguity.e.

Al-Hassan and Al-Hussein and one daughter Om Kolthoom. Abdullah (meninggal semasa bayi) 3.A. He resigned after five months and passed his leadership to Mouawiah Ibn Aby Sofian. He was the only child born after the six children from Prophet s first wife Khadijah. The Prophet loved them very much.D. and Al-Huseein was six when Prophet Muhammad died in 632 A." A few hours later. Ibrahim died when he was ten months old.D. you should pray until they be clear. and the Prophet named him Ibrahim. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Fatimah died in 632 A. Al-Qasim (meninggal semasa berumur 2 tahun) 2. the second Calipha. She had a boy named Zayd. Angel Gabriel visited the Prophet and addressed him as: "O father of Ibrahim. If you see them eclipsed. The daughter of Fatimah. When some people began to attribute it to the Prophet's bereavement.D. the Prophet received the news of the birth of his son from his wife Mariah. Fatimah Fatimah married Ali Ibn Aby Talib who was the cousin of the Prophet and who later became the fourth Calipha. Zayd fought along with his uncle Al-Hussein. Prophet Muhammad Prophesied that a man named Muhammad Ibn Abdullah (Al-Mahdi). Al-Hassan became Calipha in 662 A. in the battle of Karbellah. Fatimah died a few months after the death of Prophet Muhammad. there was an eclipse of the sun. Zainab 4.D. Ruqaiyah 5. The descendants of Al-Hussein and Zayd still exist today. They had two sons. Ummu Kalthum 6. On the day of Ibrahim's death.W. Anak Rasulullah dengan Mariyah Al-Qibtiyah : 1. and it would be soon. Al-Hussein died in 682 A. Only two children survived after Al-Hussein's death.D. Anak-anak Rasulullah dengan Khadijah : 1. Om Kolthoom married Omar Ibn Al Khataab. he said: "The sun and the moon are two signs of the signs of God.2 4. There were even some prophecies about them. Their light is not dimmed for any man's death. Ibrahim One night in March 630 CE. would one day work with the Prophet Jesus to kill the Anti-Christ (Dajjal) and establish an Islamic state. Al-Hassan was seven years old. The Prophet prophesied that Fatimah would be the first of his family to die after him. Most of Al-Hussein's children were killed in the wars. He died in 662 A." 14 . a descendant of Al Hassan.

Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu.2 4. bibinya. Khadijah pergi menemui kedua suami isteri yang saling mencintai itu dan mendoakan agar keduanya mendapatkan berkah. Akan tetapi Abil Ash tidak mudah meninggalkan agamanya. Perkawinan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada ayahnya. tetapi dia meninggalkan kenangan terbaik dan menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan sebagai isteri. kecuali bila engkau beriman pada agama yang aku imani. keikhlasan cinta dan ketulusan iman. Nabi SAW. kecuali engkau tetap dalam agamamu dan aku tetap dalam agamaku. Engkau tidak halal bagiku selama engkau tetap memeluk agama itu." Kemudian mereka melepaskannya dan mengembalikan harta milik Zainab. Zainab binti Muhammad SAW diboyong ke rumah Abil Ash bin Rabi'. Kemudian dia melepas kalungnya dan menggantungkannya ke leher Zainab sebagai hadiah bagi pengantin.ANAK NABI MUHAMMAD Zainab Binti Muhammad Zainab telah wafat sejak 15 abad yang lalu. Abil Ash tetap membangkang dan berkata :"Tidak akan tercapai tujuan di antara kita. saudara Ummul Mu'minin Khadijah meminang untuk puteranya." Mereka menjawab :"Baiklah. tetapi untuk memerangi Rasul SAW. wahai Zainab. Zainab pun mengirimkan harta dan sebuah kalung untuk menebus tawanannya. wahai suamiku. Maka kedua suami isteri itu merasa bahwa kekuatan yang lebih kuat dari cinta mereka berusaha memisahkan antara keduanya. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. beliau merasa iba hatinya dan bersabda :"Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya. KISAH ANAK. Semua pihak setuju dan ridha. wahai Rasulullah. Situasi menjadi kritis ketika Abil Ash jatuh menjadi tawanan di tangan kaum Muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW di Madinah. bukan untuk menyatakan ke-Islamannya." Pasangan suami isteri itu terdiam sebentar sambil merenung. Zainab tidak akan menjadi milikmu sejak hari ini. Halah binti Khuwailid. Maka serahkan aku kepada ayahku atau masuklah Islam bersamaku. maka cinta mereka akan tetap ada hingga keduanya dipersatukan oleh sebuah agama." Adapun Zainab. Ketika cahaya Tuhannya menerangi bumi. [Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Abil Ash mengawini Zainab sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. maka lakukanlah. Ketika mencapai usia perkawinan. Abil Ash bin Rabi'.A. Zainab dilahirkan apda tahun 30 setelah kelahiran Nabi SAW. Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus tawanan-tawanannya. Abil Ash bin Rabi'. Di sini Rasulullah SAW mendapat janji dari Abil Ash untuk membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah. Imam Adz-Dzahabi berkata : Ini adalah jauh. Zainab pun beriman." Hari-hari berlalu dalam keadaan ini setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. 15 . Pasukan Quraisy berangkat menuju Badr untuk memerangi Rasul SAW dan di antara mereka terdapat Abil Ash bin Rabi'. Keduanya sadar ketika terdengar suara yang membisikkan kepada keduanya :"Jika agama memisahkan antara kedua jasad mereka. maka dia berkata :"Sabarlah. Kemudian dia berkata : Zainab masuk Islam dan hijrah 6 tahun sebelum suaminya masuk Islam.W.

" Zainab berkata : "Demi Allah. Bagaimana dia boleh keluar sementara orang-orang melihat dan mendengarnya ? Tidak. Kemudian dia keluar membawa Zainab diwaktu siang dan Zainab duduk di dalam pelangkinnya. Kinanah bin Rabi' :"Hai. lalu dinaikinya.sekali lagi tidak ! Banyak orang laki-laki Quraisy telah membicarakan hal itu. aku mendengar bahwa engkau akan menyusul ayahmu !" Zainab menjawab :"Aku tidak ingin melakukannya. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan..A. di mana telah menunggu Zaid bin Haritsah dan seorang laki-laki Anshor. datanglah Hind binti Utbah. Maka aku menyangkal bahwa aku akan pergi dan aku pun bersiap-siap.. jangan engkau lakukan." Setelah menyelesaikan persiapannya. Iparnya marah dan berkata kepada para penyerang :"Demi Allah. Abil Ash kembali ke Mekkah dan di dalam jiwanya terdapat gambaran yang lebih cemerlang dari isteri yang berbakti dan mulia ini. Abil Ash berkata kepada saudaranya. Kinanah bin Rabi' menyerahkan kepada Zainab seekor unta. tentulah engkau mengetahui kedudukannya dalam jiwaku. Maka janganlah engkau segan kepadaku. Bagaimana dia mampu melepaskan orang yang dicintainya. sedang dia mengetahui bahwa. tetapi aku takut kepadanya. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy di sampingnya dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup meninggalkannya. menemuinya. Abil Ash tidak kuasa menahan tangisnya dan tidak dapat mengantarkannya ke tepi dusun di luar Mekkah." Hind berkata :"Wahai puteri pamanku." Maka orang-orang bubar meninggalkannya. Di saat itu Zainab berada di dalam pelangkinnya dan dia sedang dalam keadaan hamil. Jika engkau mempunyai keperluan akan suatu barang yang menjadi bekal dalam perjalananmu atau harta yang hendak engkau sampaikan kepada ayahmu. di mana telah menungggu dua utusan Muhammad. Akan tetapi. puteri Muhammad. itu merupakan perpisahan terakhir selama kekuasaan agama ini berdiri di antara kedua hati dan masing-masing berpegang pada agamanya. Yang pertama kali menemukannya adalah Habbar bin Aswad bin Muththalib dan Nafi' bin Abdul Qais. karena sesuatu yang masuk di antara orang-orang lelaki tidaklah masuk di antara orang-orang wanita. Engkau keluar membawa 16 . orang laki-laki. melainkan aku akan memanahnya. Maka dia kembali bukan untuk berterima kasih atas kebaikan Zainab kepadanya. wahai Zainab. dan dia berkata :"Wahai. maka aku akan memenuhi keperluanmu. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara." Maka Kinanah menahan panahnya." Dia telah memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW untuk membiarkan Zainab pergi kepada Nabi SAW. dia mengalami keguguran kandungannya. Kinanah mengambil busur dan anak panahnya. apakah Quraisy membiarkannya keluar setelah mereka mengalami kekalahan di Badr. Maka temanilah dia menuju tepi dusun. aku tidak melihatnya mengatakan hal itu. akan tetapi untuk berkata keapdanya :"Kembalilah kepada ayahmu. tahanlah panahmu hingga aku berbicara kepadamu. Abu Sufyan datang menghampirinya dan berkata :"Tindakanmu tidak tepat.W. kecuali untuk melakukannya.2 4. sementara Kinanah menuntun untanya. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Habbar menakutinya dengan tombak. Saudaraku. tidak seorang pun yang mendekat kepadaku." Di saat Zainab sedang bersiap-siap untuk menyusul ayahnya. iparnya. Ketika pulang. Abu Sufyan bersama rombongan Quraisy datang kepadanya dan berkata :"Hai. Maka keluarlah mereka untuk mencarinya hingga mereka berhasil menyusul di Dzi Thuwa.

Di samping itu." Ternyata. orang-orang. sehingga dia menyembunyikan dalam hatinya harapan kepada Allah. Abil Ash mendapatkan dari Nabi SAW apa yang didengar dan diketahuinya. dan Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya. puteriku. Jika kalian berbuat baik kepadanya dan mengembalikan hartanya. Jika kalian menolak. Orang-orang berlari ke masjid Rasulullah SAW. akan tetapi dia bisa lolos.W. Dia telah kehilangan hartanya dan harta titipan orang banyak. Dia dalam lindungan jaminanku. tentu dia lekas mati dan tidak dapat bertemu. Suami isteri jadi berpisah. lalu menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah dan temannya. karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik. karena semua ini milik orang-orang musyrik ?" Abil Ash 17 . Beliau berkata :"Sesungguhnya kalian telah mengetahui kedudukan orang ini terhadap kami. tetapi kembalikan wanita itu. Tidak ada jalan untuk bertemu. Kinanah membawa Zainab pada waktu malam. apakah kalian mendengar apa yang aku dengar ? Sesungguhnya serendahrendah orang Muslim adalah dapat memberi perlindungan." Mereka berkata :"Kami akan mengembalikannya kepada Abil Ash. Maka Abil Ash memasuki Madinah pada waktu malam dan mohon kepada Zainab agar melindungi dan membantunya untuk mengembalikan hartanya. Kemudian. Abil Ash tidak dapat mengembalikan barang-barang titipan itu kepada para pemiliknya. Kami tidak ingin membalas dendam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di belakang dinding :"Hai. kesetiaan sebagai teman dan pertolongan sebagai manusia." Nabi SAW terkesan melihat kesetiaan puterinya kepada suaminya yang ditinggalkan dan dia putuskan hubungan syahwat dengannya karena perintah Allah SWT. Maka Zainab pun melindunginya. Zainab pun tinggal di Madinah dengan badan yang sakit dan hati yang lemah. kesetiaan dan pertolongan : yaitu kebaktian sebagai wanita muslim. orang-orang. lalu beliau menemui orang banyak dan bersabda :"Wahai.A. Zainablah yang berseru itu. Nabi SAW mengutus orang kepada pasukan yang merampas harta Abil Ash.2 4. Sesungguhnya hal itu menunjukkan kehinaan yang menimpa kita akibat musibah dan bencana yang telah kita alami sebelumnya. Keduanya pergi mengantarkan Zainab kepada Rasulullah SAW. aku telah melindungi Abil Ash bin Rabi'. Tahun demi tahun berlalu. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. bertakbir bersama kaum Muslimin. Kalian telah merampas hartanya. Abil Ash keluar bersama kafilah dagangnya menuju Syam. maka kami menyukai hal itu." Kemudian beliau masuk menemui puterinya dan berbicara kepadanya. Demi umurku. Maka apa yang harus dilakukannya ? Dia teringat Zainab yang memberinya imbalan berupa cinta dan kesetiaan. Zainab pun masih tetap memberinya kebaktian. Abil Ash." Tatkala suara sudah reda. maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini. Dalam perjalanan pulang dia berjumpa pasukan Rasulullah SAW yang berhasil merampas hartanya. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya. Sesungguhnya hal itu menunjukkan kelemahan kita. wanita secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Abil Ash tinggal di Makkah menyendiri dengan pikiran kacau dan hati terluka. maka itu adalah fai' dari Allah yang diberikanNya kepada kalian dan kalian lebih berhak atasnya. kami tidak perlu mencegahnya untuk pergi kepada ayahnya. muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia lolos kepadamu." Beberapa orang di antara mereka berkata :"Hai. Nabi SAW berpesan :"Wahai.

Dia telah menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan isteri. Maka. Demikian pula kata Qatadah : Dia berkata :"Kemudian diturunkan surah Baro'ah sesudah itu." Asy-Sya'bi berkata :"Zainab masuk Islam dan hijrah. kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian.W. Zainab meninggal dunia. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia. kemudian Abil Ash masuk Islam sesudah itu." [Adz-Dzahabi. kaum Quraisy. Laki-laki itu pun kembali ke Mekkah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak. tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapannya." Maka mereka mengembalikan harta itu kepadanya demi kemuliaan Rasulullah SAW dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Abil Ash berdiri dan berkata :"Wahai. Jiwanya dipenuhi berbagai makna dan di antara kedua matanya terlihat gambaran yang tidak meninggalkannya. maka aku masuk Islam." 18 . Zainab meninggal dunia setelah meninggalkan kenangan terbaik. Demi Allah. Tidak lama setelah pertemuan itu. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Suami isteri yang saling mencintai bertemu untuk kedua kalinya setelah lama berpisah. keikhlasan cinta dan kebenaran iman.2 4. jika aku mengkhianati amanatku. hijrah menuju Madinah dengan mendapat petunjuk iman dan keyakinan. menjawab :"Sungguh buruk awal Islamku. "Siyar A'laamin Nubala'. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masingmasing. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tidaklah mengherankan apabila suaminya berkata dalam suatu perjalanannya ke Syam : "Puteri Al-Amiin. Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya. Zainab meninggal dunia pada tahun 8 Hijriah dan Rasulullah SAW sangat sedih atas kepergiannya. Akan tetapi isteri yang setia itu telah menunaikan kewajiban dan menyelesaikan urusan dunianya ketika menyadarkan laki-laki yang dicintainya serta memenuhi hak suaminya sesuai dengan kadar cintanya kepada suami."] Abil Ash keluar dari Mekkah. semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya." Abil Ash berkata :"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. dan Islam tidak memisahkan antara keduanya. jika ada seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya.A. dia hanya boleh mengawininya dengan nikah baru. apakah masih ada harta seseorang di antara kalian padaku ?" Mereka menjawab :"Tidak.

juz 2. berupa harta. Bukan menyebarkan agama Islam. Hijrah ke Habasyah merupakan bagian dari peralihan dan kelanjutan perjuangan.2 4. Abu Thalib meminang mereka berdua untuk kedua putera Abu Lahab. tetapi seorang laki-laki dan seorang wanita. meskipun Habasyah diperintah oleh raja yang tidak menganiaya seseorang. demi membela aqidah yang diimaninya. sebuah negeri yang jauh dengan penduduk yang berlainan bangsa. Muhammad." Ruqayyah kembali bersama Utsman ke Mekkah dan mendapati ibunya telah berpulang kepada Ar-Rafiiqil A'laa. muncullah Ummu Kultsum yang menemani dalam hidupnya setelah Zainab menikah. puteri Rasulullah SAW menuju negeri Habasyah. Imam Adz-Dzahabi berkata :"Ruqayyah hijrah ke Habasyah bersama Utsman dua kali. Ummu Kultsum tetap tinggal bersama ayah dan ibunya menunggu sesuatu yang ditakdirkan baginya. Mereka tinggalkan kesenangan hidup yang hanya sebentar. membawa panji da'wah sebagai penerus. Utsman. maka muhajir pertama bukanlah dua orang laki-laki.A. karena negeri Habasyah pada waktu itu menganut agama Masehi dan agama Masehi di sana tidak akan menerima agama baru yang menyainginya. Allah SWT menghendaki perkawinan ini tidak berlangsung lama. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Ruqayyah juga ikut hijrah bersama suaminya. Kemudian kaum Muslimin pindah dari Mekkah ke Madinah semuanya. Ini berarti bahwa wanita Muslim adalah bagian dari da'wah dan jihad di jalan Allah SWT. sampai ketika saudara-saudara mereka di Mekkah ditakdirkan binasa hingga orang terakhir.W. Mereka tinggalkan tanah airnya yang mahal dan berangkat menuju Habasyah." Nabi SAW bertanya :"Bagaimanakah keadaan mereka ketika kau lihat ?" Wanita itu menjawab :"Dia telah membawa isterinya ke atas seekor keledai yang berjalan pelahan. aku telah melihat menantumu bersama isterinya. Akan tetapi Allah SWT menampilkan Utsman bin Affan kepada kedua puteri itu. karena hasil yang diharapkan oleh kaum muhajirin dari hijrah mereka ke Habasyah adalah menyelamatkan agamanya ke negeri yang memberi ketenangan bagi mereka di sana. sesu-dah Luth a. 19 . berkata : Utsman bin Affan keluar bersama isterinya. Ruqayyah lahir sesudah kakaknya.a. Lama Rasulullah SAW tidak mendengar kabar kedua orang itu. Ruqayyah. Ruqayyah binti Muhammad SAW. Sesungguhnya Utsman adalah laki-laki pertama yang hijrah membawa isterinya. Zainab. sementara ia memegang kendalinya.s. Penyebab hijrah ke Habasyah adalah takut fitnah dan menyelamatkan agama mereka menuju Allah. Ruqayyah Binti Muhammad Rombongan muhajir ke Habasyah membawa 11 orang wanita. Sesudah kedua orang itu. Ketika keduanya mendekati usia perkawinan. Di negeri itu mereka tidak mengalami kekerasan dan gangguan. Tatkala fajar da'wah memancar dari Mekkah. "Maka Rasulullah SAW bersabda :"Allah menemani keduanya. karena melihat sikap Abu Lahab terhadap Islam. warna dan suku. Maka dia pun menikah dengan Ruqayyah dan hijrah bersamanya ke Habasyah. sehingga dia menjadi wanita yang hijrah dua kali. anak dan keluarga serta negeri demi Allah. Kemudian datang seorang wanita Quraisy berkata :"Wahai. Nabi SAW bersabda :"Sesungguhnya kedua orang itu (Utsman dan Ruqayyah) adalah orang-orang yang pertama hijrah kepada Allah sesudah Luth."[ "Siyar A'laamin Nubala'". halaman 78] Anas bin Malik r. Kedua muhajir ini adalah Utsman bin Affan dan isterinya.

Tahap perjuangan ini berhasil mendapat kemenangan. Kebebasan dari kehinaan dan perjuangan menuju kemuliaan. Apabila tahap perjuangan ini telah memiliki sifat petualangan. Selama 13 tahun Islam merupakan agama tanpa tanah air dan rakyat tanpa negara. Dan kebebasan dari ikatan-ikatan bicara dan perjuangan menuju kebebasan berbicara. bahkan macam perjuangan heroik tertinggi. 20 . maka sesungguhnya petualangan itu hanyalah semacam perjuangan. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Kebebasan dari ketakutan dan perjuangan menuju keamanan. Kebebasan dari kesempitan dan perjuangan menuju kelapangan. Kebebasan dari kelemahan dan perjuangan menuju kekuatan.W. roh mengalahkan materi dan kebenaran mengalahkan kebathilan.A. Semoga Allah SWT merahmati Ruqayyah yang hijrah dua kali dan Utsman yang mempunyai dua cahaya. maka penyelamatan agama adalah salah satu sebabnya. Sesungguhnya kebesaran dari kemenangan itu sulit digambarkan dan dinilai.2 4. Adapun hijrah ke Madinah. Ruqayyah kembali kepada Tuhannya setelah menderita sakit demam. Kebebasan dari perbudakan dan perjuangan menuju kemerdekaan. Kebebasan dari kelumpuhan dan perjuangan menuju keaktifan. tetapi bukan penyebab utama. Kemudian Rasulullah SAW mengawinkan Utsman dengan Ummu Kultsum. Iman mengalahkan kekuatan. Hijrah yang merupakan tahap kedua di antara tahap-tahap da'wah adalah tahap perjuangan yang paling rumit. Penyebab utamanya adalah perubahan dan kelanjutan perjuangan di mana para muhajirin dapat mendirikan sebuah tanah air tempat hijrah mereka. Amiin yaa Robbal'aalamiin. dan semoga Allah SWT membalas keduanya atas jihad dan kesabarannya dengan sebaik-baik balasan.

Dia meminta dengan sangat kepada aya hnya untuk dapat meminjam seorang pelayan yang dapat membantunya dalam melaksanakan tugas pekerjaan rumah. kesal ehan. Dengan tubuhnya yang ceking dan kesehatannya yang buruk.. dan tahu mana yang benar. guru dan dermawan yang terbesar bagi umat manusia. baik roman muka maupun dalam hal kebiasaan yang saleh. Fatima dibesarkan di bawah asuhan ayahnya. "O. Tidak seperti anakanak lainnya. Ruqaya. ketika Nabi Muhammad berada di masjid sedang dikelilingi para sahabat. Fatimah binti Muhammad SAW (Fatimah Az." Juga Nabi dikabarkan telah berucap: "Fatima itu anak saya.e Suffa. Tetapi dengan menekan perasaan. istri Nabi tercinta pernah berkata. Ali yang telah dibesarkan oleh Nabi sendiri. istri Nabi yang pertama. Fatima mempunyai pembawaan yang tenang dan perangai yang agak melankolis. simpatik.A." Atas suatu pertanyaan. yang sangat mirip dengan ayahnya. aku tak dapat meluangkan seorang pun di antara mereka ya ng terlibat dalam pengabdian 'Ashab. di samping juga harus merawat anak-anaknya. tapi sementara itu juga Beliau menjadi agak gugup. siapa yang membuatnya sedih." Abu Bakar dan Umar keduanya berusaha agar dapat menikah denga Fatima. "Saya tidak pernah berjumpa dengan sosok probadi yang lebih besar daripada Fatima. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S." Aisyah. dia tidak dapat melaksanakan tugas menggiling jagung dan mengambil air dari sumur yang jau h letaknya. Nabi tampak terharu mendengar permohonan si anak. sedang yang lainnya: Zainab. Pada beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW menunjukkan rasa sayang yang amat besar kepada Fatima. Fatima ialah anak yang keempat. Fatima. dan Allah akan senang orang yang kau senangi. ramah-tamah.Zahra) Pada suatu hari di Madinah. merasa ragu-ragu 21 . Aisyah menjawab. Beliau berkata kepada sang anak dengan sinis.. "Fatima-lah yang paling disayang oleh Nabi. Fatima Az-Zahra si cantik dilahirkan delapan tahun sebelum Hijrah di Mekkah dari Khadijah. bersifat kesatria dan penuh keberanian. dan siapa yang menyenangkannya. bimbingan." Anak itu mengundurkan diri dengan rasa yang amat puas karena jawaban Nabi.W.2 4. kecuali kepribadian ayahnya. berarti menyenangkan aku juga. dan Ummi Kalsum. Sudah semestinya kau dapat menanggung segala hal yang berat di dunia ini. Fatima. seorang laki-laki yang padanya tergabung berbagai kebajikan yang langka. dialan yang sang at besar jasanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibunya. berarti membuat aku juga menjadi sedih. Suatu saat Beliau berkata. agar kau mendapat pahalanya di akhirat nanti. dan selanjutnya tidak pernah lagi mencari pelay an selama hidupnya. Dengan demikian. Allah tidak suka orang yang membuat kau tidak senang. yang telah menikah dengan Ali--prajurit utma Islam yang terkenal--datang pada Nabi. "Anakku tersayang. Badannya yang lemah. tiba-tiba anaknya tercinta Fatima. dan aspirasi ayahnya yag agung itu membawanya menjadi wanita berbudi tinggi. tapi Nabi diam saja. dan kecerdasan. Ajaran. adalah seorang anak perempuan yang paling diayang ayahnya dan sangat berbakti terhadap Nabi setelah ibunya meninggal dunia. dan kesahatannya yang buruk men yebabkan ia terpisah dari kumpulan dan permainan anak-anak.

Ahli sihir itu begitu heran menghadapi sikap luar biasa ini. dan tidak mengenal lelah. Ia menerima 400 dirham sebagai hasil penjualan. Di dalam catatan sejarah manusia. Pasangan suami-istri ini terkenal saleh dan dermawan. Tetapi akhirnya ia memberanikan diri meminang Fatima. Mereka tidak pernah membiarkan pengemis melangkah pintunya tanpa memberikan apa saja yang mereka punyai. Nabi sangat berkenan hati dan melanjutkan: "Barangkali ada orang yang bisa memberikan selembar kain u ntuk penutup kepala saudara seagama Islam?" Kepala orang itu tidak memaki tutup sama sekali. Kemudian Nabi minta kepada Salman untuk membawa orang itu ke tempat seseorang saudara seagama Islam yang dapat memberinya makan. Fatima Zahra terkenal karena kemurahan hatinya. Salman memberi tahu maksud kunjungannya. "Anakku. putri Nabi ini mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada makanan sejak sudah tiga hari yang lalu. Salman membawa orang yang baru masuk Islam itu mengunjungi beberapa rumah. maksud utama yang mendasari perayaan it u dengan kesederhanaa. sebuah kendi dari tanah. karena dia lapar." Maka.A. mencari jalan untuk dapat meminang Fatima. Pada suatu waktu. aku telah menikahkanmu dengan laki laki yang kepercayaannya lebih kuat dan lebih tinggi daripada yang lainnya. Agaknya." Kehidupan perkawinan Fatima berjalan lanjcar dalam bentuknya yang sangat sederhana. gigih. melontarkan kata-kata makian. Kwiras ini dimenangkannya pada waktu Perang Badar. Namun putri Nabi itu en ggan menolak seorang tamu. ia memperoleh sebuah tempat air dari kulit. Karena dirinya begitu miskin. Nabi menanyai Muslimin yang hadir di situ: "Adakah orang yang mau menghadiahkan seekor unta tamu kita ini?" Mu'ad ibn Ibada menghadiahkan seekor unta. Nabi lalu bertanya: "Apakah Anda berbekal makanan?" Jawab orang itu: "Tidak. dan tuturnya: "Saya tidak dapat menolak seorang tamu yang lapar tanpa memberinya makan sampai kenyang. Upacara yang amat sederhana. hemat. dan dengan uang itu ia mempersiapkan upacara pernikahannya. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Sifat penuh perikemanusiaan dan murah hati yang terlekat pada keluarga Nabi tidak banyak tandingannya." 22 . Fatima di rumah melaksanak an tugas-tugas rumah tangga. fatima hampir berumur delapan belas tahun ketika menikah dengan Ali. kearna waktu itu bukan waktu orang makan. dan setelah mengetuk pintu. Akhirnya Salman pergi ke rumah Fatima. Kepada putrinya Nabi berkata. hingga ia m emeluk agama Islam. meskipun mereka sendiri masih lapar. Ali bekerja keras tiap hari untuk mendapatkan nafkah. Sayyidina Ali langsung melepas serbannya dan menaruh di a tas kepala orang itu. seorang dari suku bani Salim yang terkenal kampiun dalam praktek sihir datang kepada Nabi.W. dan berbakti. Tetapi Nabi menjawab dengan lemah-lembut. dan langsung diterima oleh Nabi. sedangkan istrinya bersikap rajin. seperti menggiling jagung dan mengambil air dari sumur. sehelai tikar. dan seorang yang menonjol dalam hal moral dan kebijaksanaan. Dengan air mata berlinang. ialah untuk mencontohkan kepada para Musllim dan Musllimah perlunya merayakan pernikahan tapa jorjoran dan serba pamer.2 4. Sebagai mahar dari ayahnya yang terkenal itu. tetapi tidak seorang pun yang dapat memberinya makan. dan sebuah batu gilingan jagung. Ali menjual kwiras (pelindung dada dari kulit) milikn ya yang bagus.

dan pada konsepsi manusa yang paling mulia. Fatima meninggal dunia.2 4. Waktu itu Fatima berumur 28 tahun dan dimakamkan oleh Ali di Jaat ul Baqih (Medina).W. Fatima tetap mendampingi beliau di sisi tempat tidur. itulah yang menyebabkan Fatima menangis. apa yang menyusahkannya juga menyusahkan aku dan apa yang mengganggunya juga menggangguku.puteri Teladan dalam Islam) Fatimah adalah "ibu dari ayahnya. maka fatima menjadi bahagia. tapi dijawab bahwa dirinya tidak berhak untuk berbuat demikian. Dia juga digelari Al-Batuul. Dan dengan tangannya sendiri. dalam tahun itu juga. Nabi sendiri menyatakan bahwa Fatima akan menjadi "Ratu segenap wanita yang berada di Surga. dengan permintaan agar Salman membawanya barang itu ke Shamoon. Hasan lahir pada tahun kegia dan Husein pada tahun keempat Hijrah." Dia adalah puteri yang mulia dari dua pihak." [Ibnul Abdil Barr dalam "Al-Istii'aab"] 23 . Fatima merawat luka Nabi sepulangnya dari Perang Uhud. lalu memberikannya kepada Slaman. Fatima juga ikut bersama Nabi ketika merebut Mekkah. Salman menyarankan agar Fatima menyisihkan beberapa buath roti intuk anak-anaknya yang kelaparan. Fatima lalu melepas kain kerudungnya. dan dua putri: Zainab dan Umi Kalsum. Juga dia lebih muda dari Ummu Kultsum. Muhsin meninggal dunia waktu masih kecil. apda akhir tahun 11 Hijrah. Ayahnya membisikkan bertia kematianya. yaitu puteri pemimpin para makhluq Rasulullah SAW. karena ia telah memberikan kain kerudungnya uitu untuk kepentinga Allah. Fatima telah menjadi simbol segala yang suci dalam diri wanita. Tidak lama setelah Nabi wafat. untuk ditukar dengan jagung. Dalam perjalanan haji terakhir ini Nabi jatuh sakit. tapi waktu Nabi mengatakan bahwa Fatima-lah orang pertama yang akan berkumpul dengannya di ala m baka. dan membakarnya menjadi roti. hasab dan nasab. Dia adalah anak yang paling dicintai Nabi SAW sehingga beliau bersabda :"Fatimah adalah darah dagingku. seorang Yahudi. diantar dengan dukacita masyarakat luas. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S." Fatimah binti Muhammad SAW (Kisah 2: Puteri. Dan orang Yahudi itu pun sangat terkesan atas kemurahan hati putri Nabi. tiga putra: Hasan. Salman dan orang yang baru saja memeluk agama Islam itu sangat terharu. Abil Qasim. Fatima dianugerahi lima orang anak. Fatima menggiling jagung itu. Ketika itu Nabi membisikkan sesuatu ke kuping Fatima yang membuat Fatima menangis.A. yaitu yang memusatkan perhatiannya pada ibadah atau tiada bandingnya dalam hal keutamaan. isteri Utsman bin Affan. begitu juga ia ikut ketika Nabi melaksanakan ibadah Haji Waqad. dan Muhsin. akhlaq. eman bulan setelah nabi wafat. Fatima menceritakan kejadian itu kepada Aisyah. dan kemudian Nabi membisikkan sesuatu lagi yang membuat Fatima tersenyum. ilmu. Fatimah lebih muda dari Zainab. Husein. dan ia juga memeluk agama Islam dengan menyatakan bahwa Taurat telah memberitahukan kepada golongannya tentang berita akan lahirnya sebuah keluarga yang amat berbudi luhur. Setelah nabi wafat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim. isteri Abil Ash bin Rabi' dan Ruqayyah. Salman balik ke rumah Fatima dengan membawa jagung. adab.

Di antara mereka yang keluar terdapat Fatimah. Thabrani menceritakan. lalu membakar dan membubuhkannya pada luka itu sehingga melekat dan darahnya berhenti keluar. Ath-Thahirah (yang suci). Lunaskanlah utangku dan cukupkan aku dari kekurangan." Ketika Rasulullah SAW menikahkannya (Fatimah). Engkau-lah yang akhir dan tiada sesuatu di atas-Mu. maka tidaklah mengherankan bila dia meninggalkan bekas yang paling indah di dalam hatinya yang penyayang. Kami tidak mempunyai pembantu selain unta itu. Inilah gambaran lain dari pute sebaik-baik makhluk yang kami persembahkan kepadada para pengantin masa kini yang membebani para suami dengan tugas yang tidak dapat dipenuhi. sehingga darah semakin banyak yangk keluar. bahwa Rasulullah SAW menyelimuti Fatimah dan suaminya serta kedua puteranya dengan pakaian seraya berkata :"Ya.W." (HR.. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya : "Ucapkanlah :"Wahai Allah. dia berkata :"Datang Fatimah kepada Nabi SAW meminta pelayan kepadanya. yang taat beribadah dan 24 . Muhammad". belmengirimkannya (unta itu) bersama satu lembar kain dan bantal kulit berisi ijuk dan dua alat penggiling gandum. Dunia selalu mengingat Fatimah. Engkaulah awal dan tiada sesuatu sebelum-Mu. Az-Zahra'. sementara kami tidak mempunyai alas tidur selain kulit domba untuk kami tiduri di waktu malam dan kami letakkan di atas unta untuk mengambil air di siang hari. dia mengambil sepotong tikar. juz 2. Ketika bertemu Nabi SAW. Tuhan pemilik bumi dan Arsy yang agung. Wahai. "ibu ayahnya. Allah. Injil dan Furqan. Tirmidzi) Inilah Fatimah binti Muhammad SAW yang melayani diri sendiri dan menanggung berbagai beban rumahnya. sebuah timba dan dua kendi. Az-Zubair bin Bukar berkata :"Keturunan Zainab telah tiada dan telah sah riwayat. dan ibu dari Al-Hasan dan Al-Husein. Ali r. mereka ini adalah ahli baitku. berkata :"Aku menikahi Fatimah. Fatimah menggunakan alat penggiling gandum itu hingga melecetkan tangannya dan memikul qirbah (tempat air dari kulit) berisi air hingga berbekas pada dadanya. bahwa ketika kaum Musyrikin telah meninggalkan medan perang Uhud. Fatimah memeluk dan mencuci luka-lukanydengan air. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. puteri Nabi SAW. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu yang menurunkan Taurat. Engkau-lah yang batin dan tiada sesuatu di bawahMu. Inilah dia. wanita-wanita sahabah keluar untuk memberikan pertolongan kepada kaum Muslimin. tampaklah peranan puteri Muslim supaya menjadi teladan yang baik bagi pemudi Muslim masa kini. obat dan air bagi para prajurit." (HR. tetapi bekerja di antara tikamantikaman tombak dan pukulan-pukulan pedang serta hujan anak panah yang menimpa kaum Muslimin untuk menyampaikan makanan." ["Siyar A'laamin Nubala'. Maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya.2 4. Sesungguhnya dia adalah pemimpin wanita dunia dan penghuni syurga yang paling utama. Fatimah selalu berada di sampingnya. yang membelah biji dan benih.a. Syaikha dan Tirmidzi) Dalam kancah pertarungan yang dialami ut kita. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau kuasai nyawanya. Al-Batuul (yang mencurahkan perhatiannya pada ibadah).A. ibu kedua cucu Rasulullah SAW :Al-Hasan dan Al-Husein. puteri kekasih Robbil'aalamiin.a. Tatkala Fatimah melihat hal itu. Dia menyapu rumah hingga berdebu bajunya dan menyalakan api di bawah panci hingga mengotorinya juga. halaman 88] Dari Abu Hurairah r. Az-Zahra' (yang cemerlang). di tengah-tengah pertempuran tidak berada dalam sebuah panggung yang besar. Pemimpin wanita penghuni Syurga Fatimah Az-Zahra'.

Dia hidup dalam kesulitan. beliau menyambutnya seraya berkata :"Selamat datang. Ketika melihat kesedihanku. mengetahui banyak hamba sahaya telah datang kepada Nabi SAW. lalu berkata :"Aku akan menceritakannya kepada Anda. Ketika berbisik pertama kali kepadaku.A. Nabi SAW berbisik kepadanya untuk kedua kalinya. aku bertanya kepadanya :"Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu ?" Fatimah menjawab :"Aku tidak akan menyiarkan rahasia RasulAllah SAW.a." Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau kirinya. Maka beliau bertanya kepadanya :"Apa sebabnya engkau datang. dia berkata : "Pernah isteri-isteri Nabi SAW berkumpul di tempat Nabi SAW. Takutlah kepada Allah dan sabarlah.a. beliau berbisik lagi kepadaku. aku berkata kepadanya :"Aku mohon kepadamu demi hakku yang ada padamu. dan setiap merasa payah. Imam Muslim menceritakan kepada kita tentang keutamaan-keutamaannya dan meriwayatkan dari Aisyah' r.2 4. Lalu datang Fatimah r. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. membuat roti dan menggiling gandum." Inilah dia." Fatimah berkata :"Maka aku pun menangis sebagaimana yang engkau lihat itu." Kemudian Fatimah datang kepada Nabi SAW. maka Fatimah tersenyum. Ali r. yang bisa membantunya guna meringankan bebannya. tetapi mulia dan terhormat. kulihat ajalku sudah dekat. Fatimah.a. Ketika Nabi SAW melihatnya. kemudian engkau menangis!" Ketika Nabi SAW pergi. Ketika hamba sahaya datang kepada Anda." Tatkala suaminya. wahai anakku ?" Fatimah menjawab :"Aku datang untuk memberi salam kepadamu. Ali berkata kepada Fatimah. dia selalu berdzikir. Fatimah binti Asad bin Hasyim :"Bantulah pekerjaan puteri Rasulullah SAW di luar dan mengambil air. Setiap merasa lapar. lalu pulang. Maka Fatimah menangis dengan suara keras. Ketika melihat kesedihannya. Fatimah menggiling gandum dengan alat penggiling hingga melecetkan tangannya dan mengangkut qirbah berisi air hingga berbekas di dadanya. lalu bertanya :"Apakah keperluanmu ?" Fatimah diam. wahai Rasululllah. dan sekarang dia memerika bacaannya dua kali." Fatimah merasa malu untuk meminta kepadanya. Ali r. sedangkan dia akan mencupimu bekerja di dalam rumah :yaitu membuat adonan tepung. tidakkah engkau senang menjadi pemimpin wanita-wanita kaum Mu'min atau ummat ini ?" Fatimah berkata :"Maka aku pun tertawa seperti yang engkau lihat. aku tidak akan memberikan pelayan kepada kamu berdua. Dia telah menggiling gandum dengan alat penggiling hingga berbekas pada tangannya. Nabi SAW datang kepadanya. aku menyuruhnya agar menemui dan meminta pelayan dari Anda. Aku adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu. ceritakanlah kepadaku apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu itu ?" Fatimah pun menjawab :"Adapun sekarang." Aisyah berkata :"Ketika Rasulullah SAW wafat. telah membantunya dengan melakukan pekerjaan di luar. Keesokan harinya. maka baiklah.a. beliau mengabarkan kepadaku bahwa Jibril biasanya memeriksa bacaannya terhadap Al Qur'an sekali dalam setahun. Setelah itu aku berkata kepada Fatimah :Rasulullah SAW telah berbisik kepadamu secara khusus di antara isteri-isterinya.W. Dan dia menyapu rumahnya hingg berdebu bajunya. Aku tidak 25 . sementara aku biarkan perut penghuni Shuffah merasakan kelaparan. sambil berjalan. Lalu dia berbisik kepadanya. Fatimah Az-Zahra'." Kemudian Nabi SAW bersabda :"Demi Allah. sedang jalannya mirip dengan jalan Rasulullah SAW. menjauhi keduniaan. "Alangkah baiknya bila engkau pergi kepada ayahmu dan meminta pelayan darinya. Maka. dia selalu sujud. Dia berkata kepada ibunya. puteriku. Ali. Dia mengangkut air dengan qirbah hinggaberbekas pada dadanya. dan berkata :"Wahai.

A. Apabila kalian hendak tidur. Dia telah memenuhi pendengaran. dia telah memenuhi panggilang Tuhannya. Fatimah berkata :"Wahai. Fatimah memberi contoh : Adalah Fatimah menimang-nimang anaknya. Ibnul Jauzi berkata :"Kami tidak mengetahui seorang pun di antara puteri-puteri Rasulullah SAW yang lebih banyak meriwayatkan darinya selain Fatimah. Fatimah melihat keranda itu." Fatimah pernah mengeluh kepada Asma' binti Umais tentang tubuh yang kurus. semoga Allah menutupi aurat kalian. Kemudian Nabi SAW datang kepada mereka ketika keduanya telah memasuki selimutnya. susahnya Ayah !" Nabi SAW menjawab :"Tiada kesusahan atas Ayahanda sesudah hari ini. orang yang paling erat hubungannya dengan Nabi SAW dan paling menyayanginya. Alhamdulillah 33 kali dan takbir (Allahu akbar) 33 kali. tampak kaki-kaki mereka. berdiri di kuburnya dan berkata : Setiap dua teman bertemu tentu akan berpisah dan semua yang di luar kematian adalah sedikit kehilangan satu demi satu adalah bukti bahwa teman itu tidak kekal Semoga Allah SWT meridhoinya. tampak kepala-kepala mereka. mata dan hati. kepada Jibril kami sampaikan beritanya. di surfa Firdaus tempat tinggalnya.2 4. tetapi aku jual hamba sahaya itu dan uangnya aku gunakan untuk nafkah mereka." [Imam AdzDzhabi telah meriwayatkan dalam "Siyar A'laamin Nubala'. Ketika ayahnya menjelang wafat dan sakitnya bertambah berat. Ali r. Dia mengusap darah darinya. dan apabila menuti kaki. tidak mirip dengan Ali. sedang Asma' tidak mengizinkan seorang pun masuk. Ibnu Majah dan Abu Dawud.a." Dia dimandikan oleh Ali danAsma'." Tatkala ayahandanya wafat. Ketika Nabi SAW terluka dalam Perang Uhud. Ketika melihat lukalukanya." Dia memberikan contoh kepada kita saat ayahandanya wafat. Semacam itu juga dari Qutaibah bin Said . punya uang untuk nafkah mereka. kemudian mengambil air dan membasuh mukanya. yaitu hendaklah kalian mengucapkan : Subhanallah setiap selesai shalat 10 kali. Di dalam Shahihain diriwayatkan satu hadits darinya yang disepakati oleh Bukharidan Muslim dalam riwayat Aisyah. Apabila keduanya menutupi kepala." Maka kedua orang itu pulang. Kemudian mereka berdiri. Alhamdulillaah 10 kali dan Allahu Akbar 10 kali.W." Fatimah telah meriwayatkan 18 hadits dari Nabi SAW. dia keluar bersama wanita-wanita dari Madinah menyambutnya agar hatinya tenang.. Fatimah langsung memeluknya. Dia adalah 'ibu dari ayahnya'. Wahai." Maka Fatimah menyuruhmembuatkan keranda untuknya sebelum dia wafat. Nabi SAW bersabda :"Tetaplah di tempat tidur kalian. Wahai. Ayah. Ayah. Dia berkata :"Dapatkah engkau menutupi aku dengan sesuatu ?" Asma' menjawab :"Aku melihat orang Habasyah membuat usungan untuk wanita dan mengikatkan keranda pada kaki-kaki usungan. 26 . Fatimah berkata : "Aduh. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maukah kuberitahukan kepada kalian yang lebih baik daripada apa yang kalian minta dariku ?" Keduanya menjawab :"Iya." Nabi SAW bersabda: "Kata-kata yang diajarkan Jibril kepadaku. ucapkan Subhanallah 33 kali.dari Ummi Ja'far] Ibnu Abdil Barr berkata :"Fatimah adalah orang pertama yang dimasukkan ke keranda pada masa Islam. maka dia berkata :"Kalian telah menutupi aku. Ayah. Al-Husein seraya melagukan :"Anakku ini mirip Nabi. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S." Dalam mendidik kedua anaknya..

berlinang air mata dan berdenyut hatinya dengan cinta dan kasih sayang.s. dan mengangkut air dalam sebuah qirbah dan bekal di atas punggungnya untuk memberi makan kaum Mu'minin yang sedang berperang menegakkan agama Allah SWT. Az-Zahra'. Betapa indah situasi di mana hati Muhammad SAW berdenyut menunjukkan cinta dan sayang kepada puterinya itu. bisa meneladani para wanita mulia tersebut. Dia memberi contoh ketika keluar bersama 14 orang wanita. Seakanakan kulihat Az-Zahra' a. inilah dia. Semoga kita semua. Selanjutnya.2 4. kaum Muslimah.A.a. puteri sang pemimpin. Amin yaa Robbal'aalamiin. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. puteri Nabi SAW. 27 .W. di antara mereka terdapat Ummu Sulaim binti Milhan dan Aisyah Ummul Mu'minin r.

Zakaria. yang melihat.W. yang berkata Bagi Allah tujuh sifat Nazam kata Kuasa. Harun. nabi Muhammad akhir anbiya Atas anbiya serta waris rahmat salam Selama-lama berkekalan siang malam (Malaikat) Malaikat tiada emak. Raqib. Nakir. berkata sangat Harus bagi Allah dengan kurnia lagi adil Meninggal bagi tiap-tiap mumkin (?) seperti fi'il Allah menyuruh segala nabi yang cerdik Benar menyampai kepercayaan tiada balik Harus bagi nabi apa yang datang bagi manusia Yang tidak kurang mertabat nabi yang mulia Ismat (?) nabi wajib seperti malaikat Lagi lebih nabi daripada malaikat Yang mustahil lawan tiap-tiap sifat wajib Hafaz olehmu lima puluh iqtikat wajib (Rasul 25) Dua puluh lima nabi jadi akan rasul Wajib kenal tiap-tiap nama rasul Nabi Adam. Yasigh. Ismail. Aku mula dengan nama Allah Rahman Dengan Rahim berkekalan dalam Ihsan Segala puji awal akhir Malik Allah Berkekalan selama-lamanya tiada ubah Kemudian salawat serta salam berkekalan Atas Nabi sebaik orang mentauhidkan Atas waris serta sahabat dan yang ikut Jalan agama yang sebenar tiada karut Kemudian itu engkau ketahui wajib makrifat Pada yang wajib bagi Allah dua puluh sifat (Sifat 20) Allah Maujud lagi Qadim lagi Baqa Bersalahan bagi makhluk tiada serupa Yang berdiri. Hidup Yang berkuasa. yang terkaya. nabi Yaakob Nabi Yusuf amat cantik.2 4. nabi Ishak. Injil Isa Nama Furqan atas Muhammad sebaik anbiya Nama Suhuf akan Ibrahim dengan Musa Nyata dalamnya segala hukum Tuhan Esa Tiap-tiap hukum yang datang oleh Rasul Sebenarnya kita junjung serta qabul Iman kita akan kiamat itu wajib Tiap-tiap bahaya didalamnya ajaib-ajaib 28 . Yunus. yang berkehendak. Idris dan nabi Nuh Dan nabi Hud.A. nabi Sulaiman yang rasul Ilyas. Israfil dengan Izrail Munkar. Atid menyurat amal Malik. Zulkifli Nabi Daud. Ridwan neraka syurga dia mengawal (Kitab) Wajib kenal empat kitab yang mulia Akan Musa kitab Taurat yang bercahaya Kitab Zabur akan Daud. Esa. berkehendak dan mendengar dan melihat Lagi hidup. Musa. nabi Solih Lut. mengetahui mati hidup Yang mendengar. nabi Ayob Shuaib. nabi Ibrahim. ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Yahya Nabi Isa. tiada mengantuk Wajib kenal sepuluh malaikat mula Jibrail Mikail. bapa dan datuk Tiada makan. tiada minum. mengetahui.

ISTERI DAN ANAK NABI MUHAMMAD S. Satu khotimah (?) ketinggalan iktikad wajib Daripada barang atas mukallaf (?) kenal wajib Nabi kita nama Muhammad Allah bangkit Bagi ilmu kelebihan rahmat sabit (Nabi Muhammad) Tuan Abdullah anak Mutallib bapa nabi Anak Hasyim Abdul Manap nenek nabi Ibu nabi Siti Aminah bangsa Zuhri Menyusui nabi Halimah bangsa Saadi Peranak nabi negeri Mekah yang lebih aman Wafat nabi negeri Madinah bercahayakan Turun wahyu umur nabi empat puluh tahun Umur nabi diketahui lebih enam puluh tahun (Anak. Siti Hafsah. Siti Ramlah Siti Hindun.2 4. Selawat kemudian Salam atas Nabi yang sebaik mengajarkan Atas waris serta sahabat tiap-tiap guru Tiap-tiap orang yang mengikut jalan guru Aku pohon akan Tuhan ikhlas amal Lagi menafaat tiap-tiap orang yang beramal Lima puluh tujuh satar Nazam diketahui Seribu dua ratus lima puluh lapan hijrah Nabi Aku nama Nazam ini Akidah awam Bagi yang wajib bagi agama sudah temam (?) 29 .W.A. Siti Saudah Siti Sofiah. kedua Abdullah anak jantan Taib Tahir (?) keduanya itu dilepaskan Ketiga Ibrahim anak nabi yang pada jariah (?) Nama ibunya orang panggil Siti Mariah Anak yang lain semuanya pada Khodijah Enam orang sangat mulia sangat indah Anak nabi yang perempuan empat orang Semuanya redha Tuhan pagi petang SitiFatimah yang zuhri lakinya Ali Anak keduanya Hasan. Siti Rokiah anak nabi Ummi Kalsum yang amat suci redhai (?) (Isteri. Siti Maimunah. Saiyyidina Hamzah Mak peranakan Siti Sofiah amat indah (Israk Mikraj) Dahulu daripada berpindah nabi berjalan Ke masjid Baitul Muqaddis suruh Tuhan Setelah berjalan Nabi mikraj ke langit tujuh Melihat Nabi akan Tuhan tidak jauh Tidak bertapa (?) tidak berhingga (?) telah difardhu Atas Nabi sehari semalam lima waktu Disuruh persampaikan ummat khabar mikraj Difardhukan lima waktu suruh perbuat Abu Bakar boleh habuan kemenangan Sebab mikraj Nabi ke langit membenarkan Iktiqad ini sangat pendek lagi sempan (?) Bagi awam sangat mudah dihafazkan Syeikh Marzukhi yang mengarang Nazam ini Yang berbangsa bagi anak cucu Nabi Segala puji bagi Allah.anak Nabi) Anak nabi semuanya tujuh orang Anak nabi yang lelaki tiga orang Pertama Kassim.isteri Nabi) Tinggal sembilan isteri nabi masa wafatnya Semuanya pilih nabi kehendak ikutnya Siti Aishah. Husin cucu nabi Siti Zainab. Siti Zainab juwairiyah (?) Ibu Mukminin semuanya redha Allah Memak (?) nabi Sayyidina Abbas.