Tutorial 13

JIHAD BY : COMEL LOTE

Dengan istilah ini.  Definisi shari'ah : "menentang orang kafir di medan pertempuran dan menghapuskan segala rintangan terhadap da'wah bagi menjadikan kalimah Allah (Islam) itu tinggi setinggi-tingginya". kita mungkin berjihad ketika belajar dengan menghadapi peperiksaan.Pengertian Jihad  Dalam istilah bahasa : jihad datangnya dari perkataan `jahada' yang bermakna "menggunakan segala usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu". .

Jihad Agung ( Jihad yang paling tinggi ) = Jihad ke atas nafsu serta menentang tipu daya syaitan  Jihad melawan nafsu meliputi kesanggupan kita bersabar terhadap segala kesulitan dan cabarancabaran getir dalam menjalankan dakwah sematamata kerana Allah S. Termasuk juga Jihad melawan nafsu adalah Jihad melawan syaitan. .T.Pembahagian Jihad  Jihad Agung dan Jihad Kecil.W.  1.

 2. Jihad dengan harta (infak dsb. Jihad Kecil = meliputi bentuk- bentuk Jihad yang lain seperti Jihad dengan hati (berdoa).) dan seterusnya Jihad dengan tubuh badan dan nyawa. . Jihad dengan ilmu dan pelajaran (memberi pengetahuan). Jihad dengan lisan (nasihat dan tutur kata) atau kalam (penulisan).

"  (At-Taubah:29)  "Perangilah orang-orang musyrik semuanya.Bukti Jihad  Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mulia yang mafhumnya:  "Perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan Hari Kemudian. yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan rasulNya dan tidak pula beragama dengan agama yang benar (iaitu) di antara ahli kitab kecuali mereka membayar jizyah dengan kepatuhan yang rela dan merasa diri mereka ditawan. sebagaimana mereka memerangi kamu semua"  (At-Taubah: 36) .