Tutorial 13

JIHAD BY : COMEL LOTE

kita mungkin berjihad ketika belajar dengan menghadapi peperiksaan.  Definisi shari'ah : "menentang orang kafir di medan pertempuran dan menghapuskan segala rintangan terhadap da'wah bagi menjadikan kalimah Allah (Islam) itu tinggi setinggi-tingginya". Dengan istilah ini.Pengertian Jihad  Dalam istilah bahasa : jihad datangnya dari perkataan `jahada' yang bermakna "menggunakan segala usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu". .

Jihad Agung ( Jihad yang paling tinggi ) = Jihad ke atas nafsu serta menentang tipu daya syaitan  Jihad melawan nafsu meliputi kesanggupan kita bersabar terhadap segala kesulitan dan cabarancabaran getir dalam menjalankan dakwah sematamata kerana Allah S.T.W.  1. . Termasuk juga Jihad melawan nafsu adalah Jihad melawan syaitan.Pembahagian Jihad  Jihad Agung dan Jihad Kecil.

) dan seterusnya Jihad dengan tubuh badan dan nyawa. Jihad dengan ilmu dan pelajaran (memberi pengetahuan). Jihad dengan harta (infak dsb. . Jihad Kecil = meliputi bentuk- bentuk Jihad yang lain seperti Jihad dengan hati (berdoa). Jihad dengan lisan (nasihat dan tutur kata) atau kalam (penulisan). 2.

Bukti Jihad  Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mulia yang mafhumnya:  "Perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan Hari Kemudian."  (At-Taubah:29)  "Perangilah orang-orang musyrik semuanya. sebagaimana mereka memerangi kamu semua"  (At-Taubah: 36) . yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan rasulNya dan tidak pula beragama dengan agama yang benar (iaitu) di antara ahli kitab kecuali mereka membayar jizyah dengan kepatuhan yang rela dan merasa diri mereka ditawan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful