MINGGU DAN TARIKH

NILAI DAN TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Minggu 1 2-4 Jan

Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan

Minggu 2 7-11 Jan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.1 Menceritakan amalan beribadat dalam keluarga Menyatakan cara menghormati amalann beribadat dalam keluarga Menyedari kepentingan Menghormati amalan beribadat dalam keluarga Melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga

B1D11E1 Boleh menyatakan amalan beribadat dalam keluarga. B2D11E1 Boleh menyenaraikan cara menghormati amalan beribadat dalam keluarga. B2D11E2 Boleh menyenaraikan kepentingan menghormati amalan beribadat dalam keluarga. B3D11E1 Boleh melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga. B4D11E1 Boleh melaksanakan amalan beribadat bersama keluaraga dengan beradap. B5D11E1 Boleh mengamalkan amalan beribadat dalam keluarga dengan terpuji. B6D11E1 Sentiasa mengamalkan amalan beribadat bersama keluarga dengan sempurna dan boleh dicontohi.

1.1.2

Tajuk: Beribadat Bersama-sama Keluarga 1.1 Mematuhi amalan beribadat dalam keluarga 1.1.3

Minggu 3 14-18 Jan

1.1.4

1

B3D7E1 Boleh menunjukkan sikap membantu dalam keluarga kembangan.1.1. B5D7E1 Boleh mengamalkan sikap membantu dalam keluarga kembangan dengan terpuji. 2. B6D7E1 Sentiasa mengamalkan sikap saling membantu dalam keluarga kembangan dan boleh dicontohi. murid dapat: 2.1 Memberi bantuan kepada keluarga kembangan Pada akhir pembelajaran.1 Menyatakan cara membantu keluarga kembangan Menyenaraikan kepentingan membantu keluarga kembangan Menceritakan perasaan Semasa membantu keluarga kembangan Mengamalkan sikap saling membantu dalam keluarga kembangan B1D7E1 Boleh menyatakan cara membantu keluarga kembangan.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 4 21.3 Minggu 6 4 -8 Feb 2.2 2.1.25 Jan Baik hati Tajuk : Kami Suka Membantu Minggu 5 28 Jan – 1 Feb Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.4 2 . B4D7E1 Boleh menceritakan perasaan setelah membantu keluarga kembangan dengan beradab. B2D7E1 Boleh menyenaraikan kepentingan membantu keluarga kembangan.1.

1. 3. B2D13E1 Boleh menerangkan cara bertanggungjawab dalam keluarga.4 Minggu 9 25 Feb – 1 Mac 3 .2 3. B6D13E1 Sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga dan boleh dicontohi.1 Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga 3.15 Feb Bertanggungjawab Tajuk : Tanggungjawab Terhadap Keluarga Minggu 8 18 . murid dapat: 3.1 Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga Menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga Menyatakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga B1D13E1 Boleh menyatakan contoh tanggungjawab dalam keluarga.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 7 12 .22 Feb Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna Pada akhir pembelajaran. B3D13E1 Boleh menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga B4D13E1 Boleh menceritakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga secara beradab.1.1.3 3. B2D13E2 Boleh menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga.1. B5D13E1 Boleh mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga dengan terpuji.

B3D8E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberi penghargaan dalam keluarga. B4D8E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberi penghargaan dalam keluarga dengan beradab.2 Hargailah Keluarga Kita Minggu 11 11 –15 Mac 4. murid dapat: 4.1. B5D8E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberi penghargaan dalam keluarga dengan ikhlas dan terpuji.1.3 4.1 Menerangkan cara memberi dalam penghargaan keluarga Menyenaraikan kepentingan memberi penghargaan Menyedari kepentingan memberi penghargaan dalam keluarga Mengamalkan cara memberi penghargaan dalam keluarga B1D8E1 Boleh menyenaraikan cara memberi penghargaan. B2D8E1 Boleh menceritakan cara memberi penghargaan dalam keluarga. B6D8E1 Sentiasa memberi penghargaan kepada ahli keluarga dan boleh dicontohi.1.1.1 Mengamalkan budaya berterima kasih dalam keluarga 4. 4.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 10 4-8 Mac Berterima kasih Tajuk : Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa.4 Minggu 12 18 – 22 Mac 4 . sumbangan atau pemberian Pada akhir pembelajaran. B2D8E2 Boleh menyenaraikan kepentingan memberi penghargaan dalam keluarga.

1 Menyenaraikan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga Menyatakan kepentingan berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga Menyatakan perasaan apabila berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga Menunjukkan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. 5.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Hemah tinggi Minggu 13 1 .3 5. B3D9E1 Boleh menunjukkan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga B4D9E1 Boleh menyatakan perasaan apabila berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. 5 . B2D9E1 Boleh mengenal pasti tutur kata yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. B6D9E1 Sentiasa mengamalkan tutur kata dan tingkah laku berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga dalam perlakuan seharian dan boleh dicontohi.1. B5D9E1 Boleh menunjukkan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga dengan terpuji.1 Mengamalkan budi pekerti mulia sesama ahli keluarga Pada akhir pembelajaran.5 Apr Tajuk : Adab Sopan dalam Keluarga Minggu 14 8 .19 Apr B1D9E1 Boleh menyatakan tutur kata yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. B2D9E3 Boleh menyatakan kepentingan tutur kata dan tingkah laku yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga.4 Minggu 15 15 . murid dapat: 5.12 Apr Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5.2 5.1. B2D9E2 Boleh mengenal pasti tingkah laku yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga.1.1.

10 Mei 6 .4 Mengamalkan perlakuan saling menghormati sesama ahli keluarga B1D12E1 Boleh menyatakan cara menghormati ahli keluarga. murid dapat: 6. B6D12E1 Sentiasa mengamalkan perlakuan saling menghormati sesama ahli keluarga dalam perlakuan seharian dan boleh dicontohi.2 Menyenaraikan kepentingan saling menghormati sesama ahli keluarga 6.3 Menyatakan perasaan saling menghormati sesama ahli keluarga 6. B5D12E1 Boleh mengamalkan perlakuan saling menghormati sesama ahli keluarga dengan terpuji. Minggu 17 29 Apr – 3 Mei Hormati Keluarga Amalah Kita Minggu 18 6 . B3D12E1 Boleh menunjukkan perlakuan saling menghormati ahli keluarga B4D12E1 Boleh menyatakan perasaan apabila saling menghormati sesama ahli keluarga dengan beradab. B2D12E1 Boleh menyenaraikan kepentingan saling menghormati sesama ahli keluarga.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 16 22 -26 Apr Hormat Tajuk : Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan 6.1.1.1.1.1 Menghormati ahli keluarga Pada akhir pembelajaran.1 Menceritakan cara menghormati ahli keluarga 6.

3 Menghargai perasaan kasih sayang sesama ahli keluarga 7.1.1 Menyanyangi ahli keluarga Pada akhir pembelajaran.2 Menyenaraikan kepentingan menyayangi ahli keluarga 7. murid dapat 7.4 Menunjukkan kasih sayang kepada ahli keluarga B1D1E1 Boleh menyatakan cara menyayangi ahli keluarga. B2D1E1 Boleh menyenaraikan kepentingan menyayangi ahli keluarga B3D1E1 Boleh menghargai perasaan kasih sayang sesama ahli keluarga. B4D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan kasih sayang sesama ahli keluarga.1. B5D1E1 Boleh memberi keutamaan kasih sayang kepada ahli keluarga berbanding keinginan diri. B6D1E1 Sentiasa menyayangi dan mengasihi ahli keluarga dalam pelbagai situasi.1 Menceritakan cara menyayangi ahli keluarga 7.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 19 12 – 17 Mei Kasih Sayang Tajuk : Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 7. Sayangi Keluarga Kita Minggu 20 20 – 25 Mei Minggu 21 10 -14 Jun 7 .1.1.

B2D2E1 Boleh menceritakan kepentingan bersikap adil dalam keluarga. B6D2E1 Sentiasa mengamalkan sikap adil sesama ahli keluarga dalam perlakuan seharian dan boleh dicontohi.1.1 Menunjukkan sikap adil dalam keluarga Pada akhir pembelajaran.1 Menyenaraikan contoh keadilan dalam keluarga 8. B5D2E1 Boleh mengamalkan sikap adil sesama ahli keluarga dengan terpuji. Minggu 23 24 -28 Jun Minggu 24 1 – 5 Jul 8 .MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Keadilan Minggu 22 17 . B3D2E1 Boleh menyatakan perasaan positif bersikap adil sesama ahli keluarga.1.2 Menceritakan kepentingan Bersikap adil dalam keluarga 8.3 Menyatakan perasaan bersikap adil sesama ahli keluarga 8.4 Mengamalkan sikap adil sesama ahli keluarga B1D2E1 Boleh menyatakan contoh keadilan dalam keluarga.21 Jun Tajuk : Keluargaku Adil Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8.1. murid dapat 8. B4D2E1 Boleh menunjukkan sikap adil sesama ahli keluarga.1.

26 Jul Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah 9. B6D6E1 Sentiasa mengamalkan sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga dan boleh dicontohi.19 Jul Tajuk : Jagalah Nama baik Keluarga Minggu 26 22 . B4D6E1 Boleh menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga dengan cara yang beradab.1.1 Menyenaraikan cara mempertahankan maruah keluarga 9. Minggu 27 29 Jul2 Ogos mempertahankan maruah keluarga 9 . murid dapat 9.4 Mengamalkan sikap berani dalam B1D6E1 Boleh menyatakan cara mempertahankan maruah keluarga.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Keberanian Minggu 25 15 . B5D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga dengan terpuji.1.1.1.3 Menceritakan perasaan berupaya mempertahankan maruah keluarga 9.2 Menyatakan kepentingan mempertahankan maruah keluarga 9. B2D6E1 Boleh menyatakan kepentingan mempertahankan maruah keluarga B3D6E1 Boleh menceritakan perasaan berupaya mempertahankan maruah keluarga.1 Mempertahankan maruah keluarga Pada akhir pembelajaran.

Minggu 29 19 -23 Ogos Minggu 30 26 -30 Ogos 10 .1 Mengamalkan sikap jujur dalam keluarga Pada akhir pembelajaran.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 28 5 -6 Ogos Kejujuran Tajuk : Kita Perlu Jujur Bercakap benar.1 Menceritakan perlakuan jujur dalam keluarga 10. B2D3E1 Boleh menceritakan kepentingan bersikap jujur dalam keluarga. murid dapat 10. B6D3E1 Sentiasa mengamalkan sikap jujur dalam keluarga dan boleh dicontohi.1. B3D3E1 Boleh menunjukkan sikap jujur dalam keluarga.3 Menyedari kesan bersikap jujur dalam keluarga 10.1.1.2 Menyenaraikan kepentingan bersikap jujur dalam keluarga 10. B5D3E1 Boleh mengamalkan sikap jujur dalam keluarga dengan terpuji. B4D3E1 Boleh menyedari kesan bersikap jujur dalam keluarga.1. bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 10.4 Menunjukkan sikap jujur dalam keluarga B1D3E1 Boleh menyatakan perlakuan jujur dalam keluarga.

1.2 Menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam keluarga.3 Menyatakan perasaan bersikap rajin dalam keluarga. B4D10E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap rajin dalam keluarga. Pada akhir pembelajaran. 11.4 Melaksanakan tugas dengan rajin dalam keluarga. 11. 11.1 Menyenaraikan perlakuan rajin dalam keluarga. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Minggu 33 16 . B2D10E1 Boleh menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam keluarga.1.20 Sep 11 . B5D10E1 Boleh mengamalkan sikap rajin dalam keluarga dengan terpuji. B3D10E1 Boleh menunjukkan sikap rajin dalam keluarga.6 Sep Kerajinan Tajuk : Kerajinan Amalan Keluargaku Minggu 32 9 -13 Sep Usaha yang berterusan.1.1. 11.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 31 2 . B6D10E1 Sentiasa melaksanakan tugas dengan rajin dalam keluarga dan boleh dicontohi. B1D10E1 Boleh menyenaraikan perlakuan rajin dalam keluarga.1 Mengamalkan sikap rajin dalam keluarga. murid dapat 11.

B1D14E1 Boleh menyenaraikan tugas yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga. 12. Pada akhir pembelajaran.1. B3D14E1 Boleh menjalankan tugas bersama-sama ahli keluarga. Minggu 35 30 Sept – 4 Okt Minggu 36 7 .4 Menjalankan tugas bersamasama keluarga.1. B6D14E1 Sentiasa mengamalkan sikap bekerjasama sesama ahli keluarga dan boleh dicontohi.1. 12. murid dapat 12.2 Menceritakan kebaikan bekerjasama dengan ahli keluarga.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Kerjasama Minggu 34 23 .11 Okt 12 .1 Melaksanakan tugas bersama-sama keluarga untuk kebaikan bersama. 12. B2D14E1 Boleh menceritakan kebaikan bekerjasama dengan ahli keluarga.27 Sep Tajuk : Kerjasama untuk kepentingan Bersama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.1.3 Menyatakan perasaan apabila melaksanakan tugas bersamasama keluarga. B5D14E1 Boleh mengamalkan sikap bekerjasama sesama ahli keluarga dengan terpuji. B4D14E1 Boleh menceritakan perasaan apabila melaksanakan tugas bersama-sama keluarga.1 Menyenaraikan tugas yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga. 12.

Pada akhir pembelajaran. B3D5E1 Boleh menunjukkan sikap sederhana dalam keluarga.4 Menunjukkan sikap sederhana dalam keluarga. B2D5E1 Boleh menyatakan kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga.1.1 Menceritakan perlakuan sederhana dalam keluarga 13.1 Mengamalkan sikap sederhana dalam keluarga. 13. B4D5E1 Boleh menyedari kepentingan sikap sederhana dalam keluarga. Minggu 38 21 – 26 Okt 13 .1.1.1.2 Menyatakan kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga. B1D5E1 Boleh menyatakan cara bersikap sederhana dalam keluarga. 13. murid dapat 13.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 37 14 -18 Okt Kesederhanaan Tajuk : Sederhana Amalan Kami Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 13.3 Menyedari kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga. B5D5E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana dalam keluarga dengan terpuji. B6D5E1 Sentiasa mengamalkan sikap sederhana dalam keluarga dan boleh dicontohi.

2 Menyenaraikan kebaikan bersikap toleransi sesama ahli keluarga. B4D4E1 Boleh bertoleransi dan menghargai perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 14. B2D4E1 Boleh menceritakan kebaikan bersikap toleransi sesama ahli keluarga. 14.1 Mengamalkan sikap toleransi sesama ahli keluarga Pada akhir pembelajaran.1.3 Menghargai perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga 14.1.1. Minggu 40 4 – 9 Nov 14 . murid dapat: 14.MINGGU DAN TARIKH Minggu 39 28 Okt – 1 Nov Nilai : DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Toleransi Tajuk: Toleransi Dalam Keluarga Kesanggupan bertolak ansur. B5D4E1 Boleh mengamalkan dan menghargai perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga dengan terpuji.4 Menunjukkan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga B1D4E1 Boleh menyatakan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga.1 Menceritakan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga 14. B6D4E1 Sentiasa menunjukkan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga dalam perlakuan seharian dan boleh dicontohi. B3D4E1 Boleh menunjukkan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful