MINGGU DAN TARIKH

NILAI DAN TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Minggu 1 2-4 Jan

Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan

Minggu 2 7-11 Jan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.1 Menceritakan amalan beribadat dalam keluarga Menyatakan cara menghormati amalann beribadat dalam keluarga Menyedari kepentingan Menghormati amalan beribadat dalam keluarga Melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga

B1D11E1 Boleh menyatakan amalan beribadat dalam keluarga. B2D11E1 Boleh menyenaraikan cara menghormati amalan beribadat dalam keluarga. B2D11E2 Boleh menyenaraikan kepentingan menghormati amalan beribadat dalam keluarga. B3D11E1 Boleh melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga. B4D11E1 Boleh melaksanakan amalan beribadat bersama keluaraga dengan beradap. B5D11E1 Boleh mengamalkan amalan beribadat dalam keluarga dengan terpuji. B6D11E1 Sentiasa mengamalkan amalan beribadat bersama keluarga dengan sempurna dan boleh dicontohi.

1.1.2

Tajuk: Beribadat Bersama-sama Keluarga 1.1 Mematuhi amalan beribadat dalam keluarga 1.1.3

Minggu 3 14-18 Jan

1.1.4

1

B4D7E1 Boleh menceritakan perasaan setelah membantu keluarga kembangan dengan beradab. 2.2 2.25 Jan Baik hati Tajuk : Kami Suka Membantu Minggu 5 28 Jan – 1 Feb Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1.4 2 .1. murid dapat: 2. B6D7E1 Sentiasa mengamalkan sikap saling membantu dalam keluarga kembangan dan boleh dicontohi.1 Menyatakan cara membantu keluarga kembangan Menyenaraikan kepentingan membantu keluarga kembangan Menceritakan perasaan Semasa membantu keluarga kembangan Mengamalkan sikap saling membantu dalam keluarga kembangan B1D7E1 Boleh menyatakan cara membantu keluarga kembangan.1. B3D7E1 Boleh menunjukkan sikap membantu dalam keluarga kembangan.3 Minggu 6 4 -8 Feb 2.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 4 21.1 Memberi bantuan kepada keluarga kembangan Pada akhir pembelajaran. B5D7E1 Boleh mengamalkan sikap membantu dalam keluarga kembangan dengan terpuji. B2D7E1 Boleh menyenaraikan kepentingan membantu keluarga kembangan.1.

B5D13E1 Boleh mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga dengan terpuji.22 Feb Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna Pada akhir pembelajaran. B6D13E1 Sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga dan boleh dicontohi.1.15 Feb Bertanggungjawab Tajuk : Tanggungjawab Terhadap Keluarga Minggu 8 18 . murid dapat: 3. B2D13E2 Boleh menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga.1.3 3.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 7 12 .4 Minggu 9 25 Feb – 1 Mac 3 .1. 3.1.1 Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga Menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga Menyatakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga B1D13E1 Boleh menyatakan contoh tanggungjawab dalam keluarga.1 Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga 3. B3D13E1 Boleh menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga B4D13E1 Boleh menceritakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga secara beradab.2 3. B2D13E1 Boleh menerangkan cara bertanggungjawab dalam keluarga.

B4D8E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberi penghargaan dalam keluarga dengan beradab.1 Menerangkan cara memberi dalam penghargaan keluarga Menyenaraikan kepentingan memberi penghargaan Menyedari kepentingan memberi penghargaan dalam keluarga Mengamalkan cara memberi penghargaan dalam keluarga B1D8E1 Boleh menyenaraikan cara memberi penghargaan.1. B6D8E1 Sentiasa memberi penghargaan kepada ahli keluarga dan boleh dicontohi. B3D8E1 Boleh menunjukkan perlakuan memberi penghargaan dalam keluarga. B2D8E1 Boleh menceritakan cara memberi penghargaan dalam keluarga.1.2 Hargailah Keluarga Kita Minggu 11 11 –15 Mac 4. B2D8E2 Boleh menyenaraikan kepentingan memberi penghargaan dalam keluarga.1. murid dapat: 4. 4. B5D8E1 Boleh mengamalkan perlakuan memberi penghargaan dalam keluarga dengan ikhlas dan terpuji.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 10 4-8 Mac Berterima kasih Tajuk : Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa.1.4 Minggu 12 18 – 22 Mac 4 . sumbangan atau pemberian Pada akhir pembelajaran.3 4.1 Mengamalkan budaya berterima kasih dalam keluarga 4.

1.1 Menyenaraikan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga Menyatakan kepentingan berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga Menyatakan perasaan apabila berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga Menunjukkan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. 5.1. 5 . murid dapat: 5.12 Apr Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5. B2D9E2 Boleh mengenal pasti tingkah laku yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga.3 5.4 Minggu 15 15 . B2D9E3 Boleh menyatakan kepentingan tutur kata dan tingkah laku yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga.1.2 5. B5D9E1 Boleh menunjukkan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga dengan terpuji.19 Apr B1D9E1 Boleh menyatakan tutur kata yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga.1 Mengamalkan budi pekerti mulia sesama ahli keluarga Pada akhir pembelajaran. B6D9E1 Sentiasa mengamalkan tutur kata dan tingkah laku berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga dalam perlakuan seharian dan boleh dicontohi.1.5 Apr Tajuk : Adab Sopan dalam Keluarga Minggu 14 8 . B3D9E1 Boleh menunjukkan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga B4D9E1 Boleh menyatakan perasaan apabila berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. B2D9E1 Boleh mengenal pasti tutur kata yang berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Hemah tinggi Minggu 13 1 .

1. B3D12E1 Boleh menunjukkan perlakuan saling menghormati ahli keluarga B4D12E1 Boleh menyatakan perasaan apabila saling menghormati sesama ahli keluarga dengan beradab. B2D12E1 Boleh menyenaraikan kepentingan saling menghormati sesama ahli keluarga.4 Mengamalkan perlakuan saling menghormati sesama ahli keluarga B1D12E1 Boleh menyatakan cara menghormati ahli keluarga.10 Mei 6 . Minggu 17 29 Apr – 3 Mei Hormati Keluarga Amalah Kita Minggu 18 6 .1 Menceritakan cara menghormati ahli keluarga 6.1.1.1.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 16 22 -26 Apr Hormat Tajuk : Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan 6. B6D12E1 Sentiasa mengamalkan perlakuan saling menghormati sesama ahli keluarga dalam perlakuan seharian dan boleh dicontohi.2 Menyenaraikan kepentingan saling menghormati sesama ahli keluarga 6. murid dapat: 6.3 Menyatakan perasaan saling menghormati sesama ahli keluarga 6. B5D12E1 Boleh mengamalkan perlakuan saling menghormati sesama ahli keluarga dengan terpuji.1 Menghormati ahli keluarga Pada akhir pembelajaran.

MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 19 12 – 17 Mei Kasih Sayang Tajuk : Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 7.1 Menceritakan cara menyayangi ahli keluarga 7.1.1.1 Menyanyangi ahli keluarga Pada akhir pembelajaran.3 Menghargai perasaan kasih sayang sesama ahli keluarga 7. murid dapat 7. B5D1E1 Boleh memberi keutamaan kasih sayang kepada ahli keluarga berbanding keinginan diri.1.1. Sayangi Keluarga Kita Minggu 20 20 – 25 Mei Minggu 21 10 -14 Jun 7 . B4D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan kasih sayang sesama ahli keluarga.2 Menyenaraikan kepentingan menyayangi ahli keluarga 7.4 Menunjukkan kasih sayang kepada ahli keluarga B1D1E1 Boleh menyatakan cara menyayangi ahli keluarga. B2D1E1 Boleh menyenaraikan kepentingan menyayangi ahli keluarga B3D1E1 Boleh menghargai perasaan kasih sayang sesama ahli keluarga. B6D1E1 Sentiasa menyayangi dan mengasihi ahli keluarga dalam pelbagai situasi.

B5D2E1 Boleh mengamalkan sikap adil sesama ahli keluarga dengan terpuji. Minggu 23 24 -28 Jun Minggu 24 1 – 5 Jul 8 .1 Menunjukkan sikap adil dalam keluarga Pada akhir pembelajaran.1 Menyenaraikan contoh keadilan dalam keluarga 8. B4D2E1 Boleh menunjukkan sikap adil sesama ahli keluarga.1.4 Mengamalkan sikap adil sesama ahli keluarga B1D2E1 Boleh menyatakan contoh keadilan dalam keluarga.2 Menceritakan kepentingan Bersikap adil dalam keluarga 8.3 Menyatakan perasaan bersikap adil sesama ahli keluarga 8. murid dapat 8. B2D2E1 Boleh menceritakan kepentingan bersikap adil dalam keluarga.1.1. B3D2E1 Boleh menyatakan perasaan positif bersikap adil sesama ahli keluarga.21 Jun Tajuk : Keluargaku Adil Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8. B6D2E1 Sentiasa mengamalkan sikap adil sesama ahli keluarga dalam perlakuan seharian dan boleh dicontohi.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Keadilan Minggu 22 17 .1.

4 Mengamalkan sikap berani dalam B1D6E1 Boleh menyatakan cara mempertahankan maruah keluarga.1.1.2 Menyatakan kepentingan mempertahankan maruah keluarga 9. B2D6E1 Boleh menyatakan kepentingan mempertahankan maruah keluarga B3D6E1 Boleh menceritakan perasaan berupaya mempertahankan maruah keluarga. B4D6E1 Boleh menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga dengan cara yang beradab.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Keberanian Minggu 25 15 .1 Menyenaraikan cara mempertahankan maruah keluarga 9.19 Jul Tajuk : Jagalah Nama baik Keluarga Minggu 26 22 .1. Minggu 27 29 Jul2 Ogos mempertahankan maruah keluarga 9 . murid dapat 9. B5D6E1 Boleh mengamalkan sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga dengan terpuji.1 Mempertahankan maruah keluarga Pada akhir pembelajaran.26 Jul Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah 9. B6D6E1 Sentiasa mengamalkan sikap berani dalam mempertahankan maruah keluarga dan boleh dicontohi.1.3 Menceritakan perasaan berupaya mempertahankan maruah keluarga 9.

1 Menceritakan perlakuan jujur dalam keluarga 10. B3D3E1 Boleh menunjukkan sikap jujur dalam keluarga. B5D3E1 Boleh mengamalkan sikap jujur dalam keluarga dengan terpuji.3 Menyedari kesan bersikap jujur dalam keluarga 10.2 Menyenaraikan kepentingan bersikap jujur dalam keluarga 10. Minggu 29 19 -23 Ogos Minggu 30 26 -30 Ogos 10 .1. bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 10. murid dapat 10.1.4 Menunjukkan sikap jujur dalam keluarga B1D3E1 Boleh menyatakan perlakuan jujur dalam keluarga. B6D3E1 Sentiasa mengamalkan sikap jujur dalam keluarga dan boleh dicontohi.1 Mengamalkan sikap jujur dalam keluarga Pada akhir pembelajaran. B4D3E1 Boleh menyedari kesan bersikap jujur dalam keluarga.1.1.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 28 5 -6 Ogos Kejujuran Tajuk : Kita Perlu Jujur Bercakap benar. B2D3E1 Boleh menceritakan kepentingan bersikap jujur dalam keluarga.

6 Sep Kerajinan Tajuk : Kerajinan Amalan Keluargaku Minggu 32 9 -13 Sep Usaha yang berterusan. 11. 11. murid dapat 11.1 Menyenaraikan perlakuan rajin dalam keluarga.1.2 Menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam keluarga. 11.1.1. B3D10E1 Boleh menunjukkan sikap rajin dalam keluarga.4 Melaksanakan tugas dengan rajin dalam keluarga.20 Sep 11 . B5D10E1 Boleh mengamalkan sikap rajin dalam keluarga dengan terpuji.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 31 2 . 11.1 Mengamalkan sikap rajin dalam keluarga.1.3 Menyatakan perasaan bersikap rajin dalam keluarga. B1D10E1 Boleh menyenaraikan perlakuan rajin dalam keluarga. B4D10E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap rajin dalam keluarga. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Minggu 33 16 . B2D10E1 Boleh menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam keluarga. B6D10E1 Sentiasa melaksanakan tugas dengan rajin dalam keluarga dan boleh dicontohi. Pada akhir pembelajaran.

B6D14E1 Sentiasa mengamalkan sikap bekerjasama sesama ahli keluarga dan boleh dicontohi.1. Minggu 35 30 Sept – 4 Okt Minggu 36 7 . B3D14E1 Boleh menjalankan tugas bersama-sama ahli keluarga.27 Sep Tajuk : Kerjasama untuk kepentingan Bersama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.3 Menyatakan perasaan apabila melaksanakan tugas bersamasama keluarga.1 Menyenaraikan tugas yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga. 12.1.11 Okt 12 . 12.2 Menceritakan kebaikan bekerjasama dengan ahli keluarga. B4D14E1 Boleh menceritakan perasaan apabila melaksanakan tugas bersama-sama keluarga. 12.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Kerjasama Minggu 34 23 .1. B5D14E1 Boleh mengamalkan sikap bekerjasama sesama ahli keluarga dengan terpuji.4 Menjalankan tugas bersamasama keluarga. B2D14E1 Boleh menceritakan kebaikan bekerjasama dengan ahli keluarga.1 Melaksanakan tugas bersama-sama keluarga untuk kebaikan bersama. 12. B1D14E1 Boleh menyenaraikan tugas yang boleh dilakukan bersama-sama keluarga. Pada akhir pembelajaran.1. murid dapat 12.

B2D5E1 Boleh menyatakan kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga. 13.3 Menyedari kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga.4 Menunjukkan sikap sederhana dalam keluarga.1. 13. Minggu 38 21 – 26 Okt 13 . B3D5E1 Boleh menunjukkan sikap sederhana dalam keluarga. B4D5E1 Boleh menyedari kepentingan sikap sederhana dalam keluarga. murid dapat 13.2 Menyatakan kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga.1 Mengamalkan sikap sederhana dalam keluarga. Pada akhir pembelajaran.1 Menceritakan perlakuan sederhana dalam keluarga 13. B1D5E1 Boleh menyatakan cara bersikap sederhana dalam keluarga.1. B6D5E1 Sentiasa mengamalkan sikap sederhana dalam keluarga dan boleh dicontohi.1.1.MINGGU DAN TARIKH NILAI DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Nilai : Minggu 37 14 -18 Okt Kesederhanaan Tajuk : Sederhana Amalan Kami Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 13. B5D5E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana dalam keluarga dengan terpuji.

B5D4E1 Boleh mengamalkan dan menghargai perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga dengan terpuji.MINGGU DAN TARIKH Minggu 39 28 Okt – 1 Nov Nilai : DAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Toleransi Tajuk: Toleransi Dalam Keluarga Kesanggupan bertolak ansur.1.1 Menceritakan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga 14. B4D4E1 Boleh bertoleransi dan menghargai perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga.2 Menyenaraikan kebaikan bersikap toleransi sesama ahli keluarga. B6D4E1 Sentiasa menunjukkan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga dalam perlakuan seharian dan boleh dicontohi. B3D4E1 Boleh menunjukkan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga.4 Menunjukkan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga B1D4E1 Boleh menyatakan perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga.1 Mengamalkan sikap toleransi sesama ahli keluarga Pada akhir pembelajaran. B2D4E1 Boleh menceritakan kebaikan bersikap toleransi sesama ahli keluarga.1. 14.3 Menghargai perlakuan bertoleransi sesama ahli keluarga 14. Minggu 40 4 – 9 Nov 14 .1.1. murid dapat: 14. sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful