AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN

(Oleh: Abd.Wahab Sinambela)

                                                                            
3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528]. amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). [528] Maksudnya: pemimpin-pemimpin yang membawamu kepada kesesatan.

                                                                          
51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

6. Al An'aam

137. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya[509]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.

2. Al Baqarah 1

Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." 28. 32. Al Qashash 41. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka[25]. 37. sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. kami hanyalah berolok-olok. Dan mereka berkata." 9. Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.14. 33. Al Ahzab 67. mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu.:"Ya Tuhan kami. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Ash Shaaffaat 29. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar[1195]. mereka mengatakan: "Kami telah beriman". lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. As Sajdah 24. At Taubah 2 .

Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. maka terimalah. agar supaya mereka berhenti. maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Maksudnya ialah: orang Yahudi amat suka mendengar perkataan-perkataam pendeta mereka yang bohong. dan (juga) di antara orang-orang Yahudi." 5. [415]. bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orangorang yang dusta.w untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: "Kami tidak melihat kamu.12. Al Maa'idah PENGINGKARAN ORANG-ORANG YAHUDI TERHADAP HUKUM-HUKUM TAURAT DAN KEHARUSAN MEMUTUSKAN PERKARA MENURUT HUKUM YANG DITURUNKAN ALLAH 41. dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Huud 27. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong[415] dan amat suka mendengar perkataanperkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu[416]. 3 . janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya. yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka:"Kami telah beriman". 11. dan mereka mencerca agamamu. dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu. Hari Rasul. atau amat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad s. mereka merobah[417] perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami. karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya." Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya. Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji. dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah. padahal hati mereka belum beriman.a. melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu. maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu.

a. 4 . [417]. [407].[416]. atau amat suka mendengarkan perkataanperkataan Nabi Muhammad s. Lihat no. karena sangat benci kepada beliau.a.w. Maksudnya: mereka amat suka mendengar perkataan-perkataan pemimpinpemimpin mereka yang bohong yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s.w. untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful