P. 1
Garis Panduan Projek Pelajar Versi Jpp

Garis Panduan Projek Pelajar Versi Jpp

|Views: 5|Likes:
Published by Saniy Ahmad
PROJEK SEM 5 DET 5
PROJEK SEM 5 DET 5

More info:

Published by: Saniy Ahmad on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2015

pdf

text

original

2012

GARIS PANDUAN PROJEK PELAJAR

Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Jabatan Pengajian Politeknik ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga atas sokongan dan kerjasama semua pihak bagi menjayakan pelaksanaan Garis Panduan Projek Pelajar ini. Jalan P4W Persiaran Perdana Presint 4 62570 WP Putrajaya  03 – 8891 9000 Fax 03 – 8891 9316  www. Sebarang komen atau cadangan amat dialu-alukan daripada semua pihak agar Garis Panduan Projek Pelajar ini ditambah baik dari semasa ke semasa.gov.politeknik. Bahagian Pembangunan Akademik Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Galeria PJH Aras 4. Sumbangan yang tidak terhingga daripada semua pihak membolehkan politeknik mencapai matlamat dalam melahirkan graduan yang berkualiti serta menjana modal insan inovatif melalui pendidikan dan latihan transformasional bagi memenuhi keperluan negara.my  bki@mohe.gov.Bahagian Pembangunan Akademik.my .

kemahiran dan kebolehan mereka sepanjang berada di politeknik seperti yang digariskan di dalam Kerangka Kelayakan Malaysia di mana pelajar perlu menguasai lapan domain hasil pembelajaran sebelum mereka bergraduat.Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah s.t serta selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad s. Saya berharap Garis Panduan Projek Pelajar ini dapat melancarkan peranan dan tanggungjawab semua pihak tanpa mengekang kreativiti mereka. Dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran persaingan global yang semakin sengit. mampu berfikir secara kritis dan kreatif. Kaedah pelaksanaan projek berfungsi sebagai titik tumpuan yang memuncak di mana ia menggalakkan pelajar mengaitkan pengetahuan.w di atas kesempatan untuk menerbitkan Garis Panduan Projek Pelajar ini bagi membantu membangunkan modal insan negara yang mampu bersaing dengan negara maju di dunia. DATUK HJ. Sehubungan itu Bahagian Pembangunan Akademik telah mengambil langkah proaktif dengan membangunkan Garis Panduan Projek Pelajar bagi kegunaan pelajar dengan mengambil kira pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran berdasarkan Outcome Based Education (OBE) Justeru itu diharap garis panduan ini dapat membantu pelajar dan warga politeknik ke arah menghasilkan projek yang lebih berkualiti serta mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki.w. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang telah berusaha dengan gigih untuk menghasilkan garis panduan ini.a. tidak dinafikan bahawa proses pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran memerlukan pendekatan dan strategi baharu agar setiap pelajar mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. MOHLIS B. mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global. JAAFAR Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia . serta berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan.

masalah dan penyelesaian secara jelas dan meyakinkan kepada pakar dan bukan pakar . idea. kefahaman dan kemahiran praktikal dalam kerja. Projek memberi ruang kepada pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran terdahulu serta mempamerkan keupayaan mereka dalam merealisasikan idea. Ini adalah selari dengan huraian tahap kelayakan yang digariskan di dalam Kerangka Kelayakan Malaysia bagi tahap diploma dimana diakhir pengajian pelajar berupaya: Kerangka Kelayakan Malaysia muka surat 8-9 Menggunakan pengetahuan.Apa itu projek? Kursus projek merupakan satu kursus wajib bagi program pengajian tertentu yang perlu dilaksanakan sebagai memenuhi syarat bergraduasi. Sepanjang pelaksanaan projek. kreativiti dan inovasi disamping menyelesaikan masalah. pelajar dibimbing oleh penyelia untuk meneroka pengetahuan dan kemahiran baharu. Apakah matlamat dalam pelaksanaan projek? Matlamat kursus projek adalah untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar menyelesaikan masalah kajian akademik secara saintifik dan sistematik dalam melahirkan graduan yang kompeten. Berkomunikasi dengan berkesan dan menyampaikan maklumat. Kursus projek merangkumi kursuskursus lain yang pelaksanaannya sama seperti kursus projek. saintifik dan etika dengan autonomi sederhana. Satu laporan projek mengikut format perlu dihantar kepada jabatan dan pencapaian pelajar akan dinilai mengikut kaedah dan format penilaian yang ditetapkan. Membuat penilaian dan keputusan dengan mengambil kira isu sosial.

Projek berasaskan kepada kajian literatur. CLO 1: CLO 2: CLO 3: Apakah yang sebagai projek? didefinisikan Projek merupakan satu tugasan yang ditetapkan sebagai latihan pembelajaran yang memerlukan pelajar melaksanakan penyelidikan dan pembelajaran kendiri. Secara umumnya. konsep dan kemahiran yang diperolehi sepanjang program. faham dan boleh lakukan selepas menamatkan sesuatu kursus. rekabentuk. penyelesaian masalah.Apakah hasil pembelajaran (CLO) kursus projek? Hasil pembelajaran menerangkan apa yang perlu pelajar tahu. penghasilan prototaip atau penyediaan perancangan perniagaan Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Kerja Kursus Politeknik. Projek mengaplikasi pengetahuan. (Harolld Kerzner. penyelidikan. 2009) . Pelajar perlu menggabungkan beberapa aspek pengalaman mereka sepanjang program berkenaan.hasil pembelajaran yang disasarkan melalui pelaksanaan kursus projek adalah pelajar berupaya untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari pembelajaran terdahulu. Berikut adalah CLO kursus projek program saya.

maklumat. fenomena atau ciri yang hendak dikaji. Perkara-perkara berikut boleh dijadikan panduan untuk membantu pelajar membuat pemilihan projek: Tema/Kategori • Pihak jabatan digalakkan menetapkan tema/kategori projek bagi membantu pelajar menentukan projek yang bakal dilaksanakan.my (awardcategories) .org. menambahbaik produk atau perkhidmatan sedia ada. Contoh projek: Mesin pencucuk sate Projek Pembangunan Perisian • Tertumpu kepada pembangunan perisian komputer mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Projek yang boleh diaplikasi mengikut keperluan industri dan komuniti amat digalakkan. Hasilnya ialah data. Projek yang dijalankan perlu mengambil kira kos keseluruhan serta boleh dilaksanakan di dalam tempoh masa yang diperuntukkan. Contoh tema seperti Teknologi Hijau Contoh kategori seperti penggunaan teknologi hijau di pejabat Tajuk • Tajuk projek adalah berdasarkan cetusan idea sama ada daripada pelajar. Contoh projek: Bangunan Melayu lama Projek Pembangunan Produk • Tertumpu kepada pembangunan produk (fizikal atau perkhidmatan) bagi memenuhi keperluan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. pensyarah atau industri.Apakah jenis projek yang boleh saya jalankan? Projek Kajian Penyelidikan • Tertumpu kepada sesuatu kelakuan. analisis dan tafsiran yang akan meningkatkan pengetahuan berkenaan kajian atau penyelidikan. Contoh projek: Kajian Masalah Lemah Pencapaian Akademik Di Kalangan Pelajar Politeknik Projek Reka bentuk • Tertumpu kepada menghasilkan sesuatu reka bentuk untuk memenuhi keperluan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pemilihan projek juga boleh berdasarkan kepada kemampuan dalam memberikan impak dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. penghasilan idea baharu yang kreatif dan inovatif bagi menyelesaikan masalah.mte. www. Contoh projek: Membangunkan permainan komputer Apakah asas pemilihan projek? Pemilihan projek yang berkualiti adalah berdasarkan kepada keaslian.

my TAKLIMAT!!!! Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan projek perlu diberi taklimat berkaitan pelaksanaan Garis Panduan Projek Pelajar pada setiap awal semester oleh Penyelaras Projek Jabatan. ianya boleh diperolehi dengan kebenaran jabatan.my www.gov. Bagi memastikan keaslian projek. pelajar perlu membuat akujanji bahawa projek yang dilaksanakan adalah hasil daripada idea sendiri. Projek yang dihasilkan dianggap tidak asli sekiranya wujud unsur plagiat atau cetak rompak. Bahan tersebut mungkin merupakan satu ayat/perenggan/bahagian ataupun beberapa bahagian ayat yang dicantum.com. Siapakah yang akan membiayai projek saya? www.cradle.mosti. Sekiranya khidmat luar diperlukan. .Apa yang dikatakan dengan keaslian projek? Keaslian projek merujuk kepada ketulenan karya atau idea yang dibangunkan oleh pelajar secara individu atau kumpulan. Plagiat bermaksud amalan membuat sesuatu petikan bahan daripada sumber tertentu tanpa memberikan penghargaan (acknowledgement) kepada penulis asalnya. Penerangan ini bagi memastikan semua pihak yang terlibat mendapat maklumat yang selaras dan jelas dengan tugas serta tanggungjawab masingmasing ke arah penghasilan projek pelajar yang berkualiti.

Projek yang dihasilkan mestilah memperlihatkan pengetahuan dan kemahiran analitikal yang diperolehi sepanjang pengajian dan menunjukkan kebolehan dalam menyepadukan semua domain pembelajaran. Menyediakan laporan akhir projek berserta produk (jika berkenaan) untuk proses penilaian. Membuat kajian awal keperluan industri/komuniti dalam menentukan pemilihan tajuk.Apakah peranan saya sebagai pelajar? Pelajar yang memerlukan penyelia bersama dari pihak luar dikehendaki mengemukakan surat permohonan secara bertulis kepada Ketua Jabatan melalui penyelia/pensyarah kursus. . Berusaha mencapai kualiti dan hasil pembelajaran mengikut standard (kriteria penilaian) yang ditetapkan. Menyerahkan buku log/portfolio/laporan projek kepada penyelia/pensyarah Melengkapkan borang-borang laporan kemajuan projek dan dokumen-dokumen lain sekiranya perlu. Bertemu dengan penyelia atau menghadiri sesi pembelajaran mengikut jadual yang ditetapkan. kursus untuk semakan dan pengesahan mengikut jadual yang ditetapkan. keaslian idea dan hala tuju projek yang mempunyai nilai komersil. akhir projek kepada penyelia/pensyarah kursus bagi tujuan rekod dan rujukan. Menyerahkan laporan projek dalam bentuk softcopy/hardcopydan produk Peranan pelajar Memilih projek yang menyumbang kepada keperluan industri/komuniti dan digalakkan berkolaborasi.

Pertukaran tajuk projek • Hanya dibenarkan apabila dipersetujui oleh penyelia projek dengan sokongan oleh penyelaras projek. • Penyelaras projek berhak menentukan penyelia gantian yang baharu dengan kelulusan ketua jabatan. Kebenaran melaksanakan projek • Kebenaran menggunakan fasiliti politeknik perlu mendapat sokongan penyelia projek dan di persetujui oleh pegawai yang bertanggungjawab.my).politeknik. . Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Kerja Kursus perlu dirujuk untuk menilai projek pelajar (eDokumen di www. • Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran menjalankan aktiviti luar politeknik daripada penyelia projek yang ditandatangani oleh pengarah. Hasil penilaian akan dipaparkan dalam bentuk gred bagi menunjukkan prestasi pencapaian pelajar. Bagaimana projek saya dinilai? Penilaian projek pelajar adalah merupakan penilaian kerja kursus yang dilakukan secara berterusan bagi menilai pencapaian dan kebolehan pelajar dalam menyiapkan sesuatu projek.gov. Laporan projek Portfolio Manual pengguna Bahan Fizikal Perisian Perkhidmatan Proposal Bentuk penilaian Hasil projek Pembentangan Buku log Bentuk penilaian projek adalah merangkumi mana-mana perkara berdasarkan silibus kursus yang berkaitan. • Penukaran tajuk projek dengan kebenaran boleh dilakukan sehingga minggu ke enam.Apakah peraturan projek yang perlu saya patuhi? Pertukaran penyelia • Hanya dibenarkan apabila dipersetujui oleh penyelaras projek dengan kelulusan ketua jabatan.

mengurus dan menyokong sistem komputer serta aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat. Kebanyakan manual pengguna mengandungi kedua-dua panduan bertulis dan imej-imej yang berkaitan. atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang disampaikan oleh sekumpulan penyelidik BENTUK Main Idea PENILAIAN Pelajar dikehendaki membentangkan hasil projek dalam sesi pembentangan yang ditetapkan. Penilaian portfolio dilaksanakan dengan menggunakan rubrik yang bersesuaian. perkembangan dan pencapaian dalam kursus berkaitan. cabaran dan penyelesaian yang telah dilaksanakan. Perisian Bahan fizikal Perkhidmatan . Buku log disemak. isu.Proposal Kertas cadangan untuk mengadakan/ menjalankan sesuatu Buku log Buku log digunakan untuk merekod kemajuan projek dan pencapaian pelajar seperti catatan aktiviti. Pembentangan Sesi pembentangan ini memberi peluang kepada pelajar berhujah mempertahankan hasil projek serta bertukar pendapat secara ilmiah. Hasil projek Arahan-arahan lengkap dalam bentuk atur cara dan prosedur yang mengawal. Laporan projek Suatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan. dinilai dan disahkan oleh penyelia. Manual pengguna Manual pengguna adalah dokumen komunikasi teknikal yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pengguna menggunakan sistem tertentu. Portfolio Pengumpulan sistematik hasil kerja pelajar yang mempamerkan keupayaan.

Rasional projek ii. Bahagian Utama i. Perakuan keaslian iii. Abstrak iv. Pelan perancangan projek f. Apa pula yang perlu ada dalam laporan projek? Pelajar perlu menyediakan laporan secara terperinci dan lengkap yang mematuhi kaedah. Objektif projek iv. Lampiran tan jaba ng a a ad kep umat y oran k u l ruj ap ak me kan m alam l ten u l r t pe ed pa l pa ajar enda kkan k an f ai l e P im on su bag dima ermoh u l per ntuk p u gaya American Psychological www. Pernyataan masalah projek atau persoalan kajian (mana yang berkenaan) iii. Kajian literatur iii. format serta piawaian penulisan laporan yang ditetapkan oleh jabatan. Skop dan limitasi projek v. Isi kandungan vi. Senarai lampiran atau b. Bahagian awal i. Senarai simbol. singkatan tatanama ix. Bahagian tambahan i. Kepentingan dan impak projek vi. Secara umumnya. Anggaran kos projek c.org . Apakah kandungan yang perlu ada? Proposal projek perlu dikemukakan kepada jabatan bagi tujuan kelulusan melaksanakan projek. Pengenalan: i.apastyle.Saya ingin menyediakan proposal. kandungan proposal projek adalah seperti berikut: a. Halaman judul ii. Penghargaan v. Berikut dicadangkan kandungan laporan yang dikemukakan iaitu: a. Tinjauan/Kajian literatur d. Senarai rajah viii. Tajuk projek b. Pengenalan ii. Kesimpulan dan cadangan c. Kesimpulan Pelajar hendaklah merujuk kepada jabatan bagi mendapatkan panduan penulisan proposal yang telah ditetapkan. Dapatan dan perbincangan projek v. Metodologi kajian iv. Kaedah penyelidikan/Metodologi projek e. Senarai jadual vii. Rujukan menggunakan Association (APA) ii.

kolaborasi. alumni. .myipo.gov. Politeknik boleh menimbangkan permohonan untuk berkongsi hak milik dengan pelajar dan/atau penaja luar.16 Dasar Perancangan dan Penyampaian Kurikulum Penyertaan dalam pertandingan/seminar • Pelajar digalakkan untuk menyertai pertandingan dan pembentangan hasil atau inovasi projek di seminar dan kolokium di mana-mana peringkat. hak cipta dan rekabentuk perindustrian. kelab keusahawanan. Kementerian Pengajian Tinggi dan institusi di bawah kawalannya mulai Jun 2012.org. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Politeknik (JPP) www.my Pemasaran • Pelajar digalakkan memasarkan produk akhir yang mempunyai nilai komersial dengan kerjasama koperasi.Apakah maklumat tambahan yang perlu saya ketahui? Hak milik projek • Hasil projek adalah hak milik politeknik. cap dagangan.mte. jualan terus dan organisasi/agensi. Perkara: 5.my Pendaftaran harta intelek • Politeknik digalakkan mengemukakan permohonan bagi mendaftar harta intelek projek pelajar seperti paten. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Politeknik (JPP) www. PERNYATAAN KUATKUASA Garis Panduan Projek Pelajar ini berkuatkuasa kepada semua Jabatan Pengajian Politeknik.

Proses pelaksanaan projek Mula Penyelaras projek Taklimat Projek Pemilihan Tajuk Projek & Penyediaan Proposal Pelajar Penyelia projek Semak proposal Pelajar Pembentangan proposal Panel/Penyelia projek Pembetulan Tidak Diterima? Ya Pelajar Aktiviti projek Penyerahan hasil projek dan draf laporan Pelajar Tidak Pembetulan/ penambahbaikan Diterima? Penyelia projek Ya Membentang projek Pelajar Menghantar laporan projek Pelajar Menyemak laporan dan menilai hasil projek Panel/penyelia projek Tamat .

MOHAMAD FAUZI B. AB. ZULKIFLI B. ABDUL HAMID (PIS) PN. ABDUL WAHAB (BTN) EN. MUSTAPHA (PTSB) PN. KHAIRUL AZHA B. MOHLIS B. SITI JARIAH BT. CHEMAN (POLIMAS) PN. SALMIYAH BT. ABU BAKAR B. SALLEH Timbalan Pengerusi PN. IBRAHIM TN. HJ. AZIAM BT. MUSTAFA (PSA) EN. MOHD GHAUS B. AZWAN B. MEJAR (K) HAJI MD. YUSUF Ahli EN. AHMAD (JPP) . MD DESA (PSAS) PN. NORMAH BT. ABDUL HANIF B. NORLIA BT. NOR BIN YUSOF Penasihat DATUK HJ. JAAFAR TN. NADZRI Pengurus Projek EN. MAT ABDUL SHUKOR B.Ahli jawatankuasa Penaung YBRS. YUSOFF (PSAS) EN. MD. NOOR AIDI BT. ABDULLAH B. MOHSEN B. KADIR Pengerusi PN. CHE AHMAD (PSP) EN. CHE PA (PSIS) EN. HJ. ABDULLAH Setiausaha PN. NOOR ROSMAWATI BT. AHMAD (PNS) EN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->