P. 1
Kata Kerja Bahasa Melayu

Kata Kerja Bahasa Melayu

|Views: 22|Likes:
Published by Asyikin Ahmad Khan
Kata Kerja
Kata Kerja

More info:

Categories:Topics
Published by: Asyikin Ahmad Khan on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

berjalan

KATA KERJA

menari
PERKATAAN YANG MENJADI INTI BAGI BINAAN FRASA KERJA LAZIMNYA KATA KERJA MENUNJUKKAN SESUATU PERBUATAN ATAU KEADAAN MELAKUKAN SESUATU

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF 2. KATA KERJA TRANSITF

PENGGOLONGAN KATA KERJA
1. KATA KERJA TAK TRANSITIF

1

Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya:

2

Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

Kata kerja tak transitif berpelengkap

hinggap. tercengang. tumbuh. menyanyi. KATA KERJA TAK TRANSITIF 1 Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: Kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Contohnya: duduk.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1. . menari. meghijau Dia duduk di anjung rumah Pokok itu tumbuh dalam pasu Yusri bergurau dengan adiknya Kata kerja Kata kerjatak transitif tanpa tak transitif pelengkap tanpa pelengkap Kata kerja tak transitif boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan. pulang. bergurau.

kata atau frasa nama atau frasa sendi nama Kata kerja tak ransitif berpelengkap Kata kerja transitif berpelengkap beransur baik menjadi raja sehari berada di Kedah . KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya: 2 Kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap boleh terdiri daripada kata adjektif.PENGGOLONGAN KATA KERJA 1.

.PENGGOLONGAN KATA KERJA 2. KATA KERJA TRANSITF Kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada kata atau frasa nama untuk melengkapkan maksud.

Berlari-lari satu padu . Kata majmuk jenis kenal pasti terima kasih kata nama boleh gelak-gelak / tergelak-gelak ambil alih kata beritahu menjadi kerja melalui imbuhan.. Kata kerja majmuk 4... Kata kerja tunggal 2. Kata kerja terbitan 3..bersatu padu / Pukul-memukul menyatupadukan Huyung-hayang urus niaga .PEMBENTUKAN KATA KERJA 1.berurus niaga / diurusniagakan . Kata kerja ganda Jumlah kata kerja kemas kini tidaklipat ganda majmuk besar...

PENGIMBUHAN KATA KERJA Proses pengimbuhan kata amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu. Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja: Awalan kata kerja Akhiran kata kerja Apitan kata kerja Sisipan kata kerja .

Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja: AWALAN KATA KERJA meNbeR- teRdi- Menjadi me. m bagi p. ng. n.dasar yang bermula dengan huruf-huruf p. dan s menetap huruf pertama dalam kata mengarang dasar berubah menjadi sengau. Pesan Tetap - Karang - Salin - mempeRJika bergabung dengan kata memesan dipeR. t. . dan ny bagi s. w dan y. l. menyalin ng bagi k.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. n bagi t. r. ny. k.

mempelawa .mempelopori . seperti: Bantu membantu memfitnah mempamer Fitnah Pamer - Punya Peduli .mempunyai .mempedulikan Veto Brek - memveto membrek mempraktik Praktik - . dan v. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.mempercayai Menjadi mem.AWALAN KATA KERJA meN- Terdapat beberapa perkataan Melayu yang bermula dengan huruf p.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. dianggap dikecualikan: Pelopor Pelawa Percaya . p. dan menerima awalan mem-.

menjadi menge. dan kata kerja Menjadi men. dan h.AWALAN KATA KERJA meN- Menjadi meng. j. kata adjektif. seperti stor (menstor). c. Awalan meng. dan z. kh. brek (membrek).apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g. seperti: deru curi jaja menderu mencuri menjaja syarat zalim tadbir - mensyaratkan menzalimi mentadbir menswastakan swasta - . serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t. sy.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula d. gh. dan s. dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf t dan s.apabila diimbuhkan pada kata dasar bersuku kata satu.boleh digabungkan dengan kata dasar daripada golongan kata nama. klip (mengklip) Awalan meN. kecuali kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan.

seperti menjalani Kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif berakhiran. Mengeluarkan sesuatu. seperti menangis . Berlaku seperti atau menyerupai. seperti membukit. seperti menggulai.AWALAN KATA KERJA boleh membentuk: meN- Kata kerja transitif tanpa akhiran. seperti mendarat. Menuju sasaran. Mencari atau mengumpulkan sesuatu. seperti merumput. seperti membaca memberi makna: Melakukan sesuatu. seperti mengiau.

REHAT DAN BERHIBUR SEJENAK JANGAN BETULKAN TV ANDA Berikan imbuhan kata kerja yang sesuai untuk peristiwa ini .

.

seperti berjahit. Bersifat tak transitif tanpa pelengkap. seperti berjalan. seperti beransur …. .AWALAN KATA KERJA beR- 1. gabungan itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi – berenang 3. Perbuatan bersalingan. seperti renang. dan tak transitif berpelengkap. Keadaaan yang sudah sedia berlaku. seperti bercukur. Apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. seperti bertumbuk. Memberi makna: Melakukan perbuatan. Boleh bergabung dengan semua kata dasar 2. Refleksif (perbuatan mengenai diri sendiri). seperti berkayuh.

memperoleh. Yang digabungkan dengan kata adjektif. membawa makna: berada dalam keadaan. menghasilkan. seperti bergembira. seperti bersawah. seperti berserta. meminta bantuan daripada. bilangan dalam kumpulan. seperti berbaju.Yang bergabung dengan kata nama. seperti berguru. membawa makna: AWALAN KATA KERJA beR- mempunyai. mengerjakan. mendapat. . seperti berkasut. seperti berlima. Yang bergabung dengan kata tugas. membawa makna: menjadi. seperti bersatu. memakai atau menggunakan. seperti beroleh. bersama-sama. seperti bertelur. seperti beruntung.

seperti termakan. seperti termakan. seperti terbaca. membentuk kata kerja transitif pasif. seperti terduduk. Tertembak atau ditembak? . seperti terbentang.AWALAN KATA KERJA teR- boleh digabungkan dengan semua kata dasar. Keadaan tersedia. terlanggar oleh …. Memberi makna: Tak sengaja. seperti terpijak. membentuk kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek sesudahnya tetapi boleh diikuti oleh pelengkap. Keupayaan. membentuk kata kerja transitif aktif.

dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja. seperti dipanjat.AWALAN KATA KERJA di- membentuk kata kerja pasif orang ketiga. seperti ditarik oleh … . seperti dijerat. . dan kata nama.

Membawa makna kiasan. Membawa makna menjadikan. seperti memperoleh. Dapat bergabung dengan golongan kata nama. seperti memperdaya. memperoleh. seperti memperbudak. seperti memperkemas.AWALAN KATA KERJA mempeR- Untuk ungkapan ayat aktif. seperti memperisteri. Membawa makna mendapat sesuatu. . kata adjektif dan kata tugas. memperbesar. Membentuk kata kerja transitif aktif.

dan diperoleh. Membawa maksud dijadikan. kata adjektif dan kata tugas. seperti. seperti diperoleh. mendapat sesuatu. diperdaya. . seperti diperkemas. Golongan kata yang dapat bergabung dengan imbuhan ini terdiri daripada kata nama. dijadikan lebih atau bertambah.AWALAN KATA KERJA dipeRmembentuk kata kerja ayat pasif yang hanya wujud dalam bentuk diper-. diperbesar. seperti diperalat. seperti dipercepat.

dahulukan. . dan -i Akhiran –kan boleh juga hadir dalam ayat dengan imbuhan lain.-kan. dan semua golongan kata boleh bergabung. dan benafaktif atau melakukan sesuatu untuk orang lain. seperti bukukan. Akhiran –kan memberikan pengertian kausatif atau menyebabkan jadi. beR……-kan.. seperti tinggikan. mempeR-…. seperti masakkan. iaitu ayat pasif bagi ganti nama orang pertama dan orang kedua. panjangkan. seperti: Rumah itu kami dirikan bersama-sama. di….AKHIRAN KATA KERJA hanya -kan dua.-kan.-kan. -kan. dan dipeR-…. Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan wujud dalam dua jenis ayat tertentu sahaja. bacakan.-kan. Hasil kebun itu kamu pasarkanlah. iaitu meN-….. hanya satu bentuk.

atasi. hanya mempunyai satu bentu. membentuk kata karja transitif. Kata kerja yang hadir dengan akhiran – i tanpa awalan hanya dalam bentuk ayat pasif orang pertama dan kedua. dekati. turuni. seperti naiki (naik ke atas sesuatu tempat. seperti: Perangainya yang baik itu akan saya contohi. akiran –i mengandungi unsur lokatif. . seperti jalani.AKHIRAN KATA KERJA -i perbezaan dengan akhiran –kan. -I Semua golongan kata utama boleh bergabung. dan wujud dengan awalan-awalan meNatau di-. Tolong baiki basikal yang rosak ini.

APITAN KATA KERJA Apitan yang membentuk kata kerja: meN-…-kan beR-…-kan beR-…-an di-…-kan meN-…-i di-…-i memper-…-kan memper-…-I ke-…-an diper-…-kan diper-…-i . iaitu dua imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak.disebut juga imbuhan terbahagi.

APITAN KATA KERJA meN-…-kan Bervariasi dengan apitan: me-…-kan. dan kata tugas. seperti mengesahkan . seperti mewarnakan mem-…-kan. kata kerja (transitif dan tak transitif). seperti memberikan Boleh menerima golongan kata nama. seperti: mewarnakan membesarkan melontarkan menjatuhkan membiasakan men-…-kan. seperti menjadikan meng-…-kan. kata adjektif. seperti menggulingkan menge-…-kan.

dan yang menerima dua objek: subjek + kata kerja + objek Kami mewarnakan lukisan itu. seperti mendukacitakan. Dalam struktur ayat yang berbeza: Guru membaca karangan yang terbaik untuk murid-murid tingkatan satu. Subjek + kata kerja + objek 1(objek tepat) + objek 2 (objek sipi) Apitan ini membawa maksud: Membuat sesuatu. Kausatif / menyebabkan. seperti merancangkan. seperti menjahitkan.APITAN KATA KERJA meN-…-kan Kata kerja yang terbentuk dengan apitan ini ialah kata kerja transitif yang menerima satu objek. . Guru membacakan murid-murid tingkatan satu (objek tepat) karangan yang terbaik (objek sipi). Benefaktif / manfaat.

seperti: Pengembara itu tidur bertilamkan rumput. seperti: bertilamkan bersulamkan Apitan ini membentuk kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap. .APITAN KATA KERJA beR-…-kan bentuk yang wujud hanya ber-…kan yang boleh digabungkan dengan semua kata dasar Ber-…-kan boleh bergabung dengan golongan kata nama dan kata kerja.

dan beberapa perkataan sahaja yang terdiri daripada kata nama atau kata adjektif. antara dua pihak / bersalingan. berterusan / berpanjangan. . berulangan. seperti berkibaran. seperti: Mereka bermaafan antara satu sama lain. seperti berguguran. seperti: berlubangan berjauhan. iaitu ber-…-an.APITAN KATA KERJA beR-…-an Apitan ini hanya terdapat satu bentuk. Golongan kata yang boleh bergabung ialah kata kerja transitif dan tak transitif. seperti bermaafan / bermaafmaafan. Apitan ini memberi makna: jumlah subjek yang banyak. Jenis kata kerja yang terbentuk melalui apitan ini ialah kata kerja tak transitif. seperti: bertembakan berterbangan.

. Ciri dan maknanya sama dengan ciri dan makna yang terkandung dalam imbuhan didan –kan.APITAN KATA KERJA di-…-kan Apitan ini ialah bentuk pasif bagi meN-…-kan. seperti diberikan (pasif): Adik diberikan sebuah buku oleh rakannya.

men-…-i. seperti menghadiahi. seperti ayat: Ali memberi kucing makanan. seperti mengubati menerima objek yang bernyawa.APITAN KATA KERJA meN-…-i mempunyai variasi apitan: me-…-i. tetapi telah digugurkan i ) . berfungsi menandakan lokatif. seperti membaiki Membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif menerima satu objek dan dua objek. seperti menziarahi meng-…-i. seperti menghadiahi mem-…-i. (perkataan memberi sebenarnya memberii.

Memeberi pengertian kausatif (menjadikan / menyebabkan). atau menyebabkan orang laain melakukan perbuatan. seperti menyebabkan seseorang beristeri atau mendengar. Dia memperdengarkan lagu barunya. memperdengarkan: Raja itu memperisterikan putera sulungnya.APITAN KATA KERJA mempeR-…-kan hanya satu bentuk. seperti memperisterikan. boleh bergabung dengan kata nama dan kata kerja. seperti memperlihatkan (menyebabkan orang melihat) .

serabut .berserabut getar .menggeletar guruh .geletar .SISIPAN KATA KERJA TIDAK ADA SISIPAN YANG DAPAT MEMBENTUK KATA KERJA.gemuruh .bergeletar . TETAPI KATA NAMA DAN KATA ADJEKTIF YANG MENGANDUNGI SISIPAN DAPAT DIJADIKAN KATA KERJA MELALUI PROSES PENGIMBUHAN. SEPERTI: sabut .bergemuruh .

berlatarbelakangkan Terima kasih Campur aduk . urus niaga – mengurusniagakan.KATA KERJA MAJMUK Kata majmuk yang tergolong sebagai kata kerja: kenal pasti Kemas kini Lipat ganda Tolak ansur Ambil alih Tunjuk ajar Kata majmuk jenis kata nama boleh menjadi kata kerja melalui pengimbuhan. menyatupadukan. latar belakang . seperti: satu padu – bersatu padu.

dan Perbuatan yang saling berbalasan. seperti tergelak-gelak. seperti bertungkus-lumus. beRteR- . seperti bersalaamsalaman.KATA KERJA GANDA SEMUA JENIS KATA GANDA BOLEH MENJADI KATA KERJA APABILA DIIMBUHKAN DENGAN IMBUHAN : Membawa makna: meN- Perbuatan yang berulang-ulang. seperti berangan-angan. Perbuatan yang berpanjangan. Perbuataan yang bersungguh-sungguh.

t tamat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->