KERTAS KERTAS 1 KERTAS 2 KERTAS3

MASA 1 JAM 2 ½ JAM 3 JAM

MARKAH 40 100 100

WAJARAN 30% 50% 20%

TUMPUAN PADA SOALAN KBKK – KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS ATAU KBAT –KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI .

2014 – 20% SOALAN KBAT 2015 – 30% SOALAN KBAT 2016 – 50% SOALAN KBAT .

KERTAS 2 BAHAGIAN A – 11/40 MARKAH BAHAGIAN B – 15-17 MARKAH JUMLAH – 28 MARKAH * MARKAH ‘PERCUMA’.PELAJAR YG BIJAK AMBIL PELUANG .

(2markah) . 1e.BAHAGIAN A. Nyatakan ikhtibar yang boleh kita contohi Dari kegemilangan Tamadun Hwang Ho.

Mengapakah nilai tanah semakin meningkat Pada masa kini? (2 markah) 2e.2d. Cadangkan dua cara untuk memajukan Sektor hartanah di negara kita. (2markah) .

bagimanakah Anda dapat memajukan minda bangsa Malaysia? ( 2 markah) .3e. Sekiranya anda seorang pemimpin.

Apakah yang anda saksi ketika musim Pilihan raya dijalankan? ( 2 markah) .4d.

5c.BAHAGIAN B. Nyatakan iktibar yang boleh diambil daripada Kemajuan Tamadun China bagi menjadikan negara Dan bangsa Malaysia lebih gemilang? (6 markah) .

Mengapakah perlembagaan yang mantap Penting kepada sesebuah negara? (5 markah) .6c.

Berdasarkan pengkajian anda terhadap Kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah. Nyatakan iktibar yang boleh diambil untuk Menjadikan negara kita lebih gemilang pada Masa akan datang.7c. (6 markah) .

Nyatakan sumbangan bidang perdagangan Kepada sesebuah negara? ( 5 markah) .8c.

9c. Apakah faedah yang diperolehi daripada Pembentukan Malaysia kepada negara hari ini? ( 4 markah) .

Mengapakah perpaduan kaum perlu Dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke Semasa? (5 markah) .10c.

11c. Sebagai seorang pemimpin. bagaimanakah Anda dapat menjalinkan hubungan baik dengan Negara-negara serantau? (5 markah) .

.

.

.

.

.

.

.

.

• Idea kreatif dapat menjawab soalan KBAT •Markah bonus kepada pelajar yang berfikir luar kotak .

• Mempunyai 1 soalan sahaja dengan pecahan 8 sub soalan. • So – soalan KBAT membantu pelajar utk lulus dan cemerlang .meliputi 50 markah. • Sub soalan 4 – 8 – soalan KBAT – meliputi 50 markah. • Markah 100 dengan wajaran 20% • Sub soalan 1 – 3 – fakta yang ada dalam buku teks .

Fakta 50 markah / 10% .62% Markah paling komang? – markah KBAT saja ? . -Kertas 1 – 20 betul / 15 % .KBAT 40 markah / 8% JUMLAH .Agak-agak lah..Kertas 2 – KBAT 28 markah / 14% ..Fakta 36 markah / 18% -Kertas 3 .