DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN RAYUAN DAN KUASA-KUASA KHAS) RAYUAN SIVIL NO.

R3-12B-48-2010

ANTARA 1.
2. 3. RADHA SUBRAMANIAM ARFAH BT AB RAHMAN KERAJAAN MALAYSIA PERAYU/DEFENDAN-DEFENDAN

DAN
ARAVINDRAN A/L SUGUMARAN RESPONDEN/PLAINTIF

PENGHAKIMAN Pengenalan Kausa tindakan dalam kes ini melibatkan tort kecuaian guru terhadap pelajar sekolah di bawah seliaannya. Pada 21.12.09, Hakim Mahkamah Sesyen telah membenarkan tuntutan responden/plaintif dan membuat perintah-perintah berikut : (a) Liabiliti - Perayu-perayu/Defendan-defendan bertanggungan 70 % - Responden/Plaintif bertanggungan 30%

1
A.Penghakiman No. R3-12B-48-2010

3. Responden secara sukarela hendak bermain hoki tanpa arahan daripada perayu-perayu. 2 A.buta mata kiri . Pembelaan Perayu menafikan liabiliti dengan memplidkan : 1.(b) Gantirugi am .RM80.000 (c) (d) Faedah Kos Perayu-perayu merayu terhadap keputusan atas isu liabiliti dan kuantum.Penghakiman No. Kecederaan yang berlaku adalah akibat kecuaian responden sendiri. 2. Kemalangan yang berlaku adalah suatu kejadian yang tidak dapat dijangkakan. Tuntutan Responden Responden menuntut terhadap perayu-perayu gantirugi am dan khas untuk kecederaan dan kerugian yang dialaminya akibat kecuaian perayu-perayu. R3-12B-48-2010 .

tanpa pengetahuan perayu pertama. perayu pertama mengarahkan semua pelajar menunggu bas di tempat menunggu bas untuk pulang ke sekolah.7.02 beliau bersama 20 orang lagi pelajar sekolah telah dibawa oleh perayu pertama dan kedua ke Stadium Hoki Jalan Duta untuk menyaksikan dan membantu pasukan hoki sekolah dalam satu pertandingan hoki. Tetapi dilarang oleh perayu pertama. Tetapi beliau engkar akan arahan tersebut.Malah perayu pertama menumpukan perhatian beliau kepada menunggu bas sahaja kerana beranggapan responden telah berumur 16 tahun dan tahu menjaga keselamatan diri sendiri. Responden juga mengaku perayu pertama tidak sedar beliau telah masuk ke padang hoki dan bahawa pandangan perayu pertama telah dihalang oleh satu “grand stand”. Beliau tidak berusaha untuk memastikan responden tidak turun ke padang hoki kerana beliau telah pun melarang responden. 3 A. Ketika bermain. responden meminta kebenaran perayu pertama untuk bermain hoki. Selepas perlawanan tamat. Walaubagaimanapun. responden telah turun ke padang bermain hoki.perayu pertama tidak mengambil apa-apa langkah lain untuk memastikan responden tidak bermain hoki. Selain daripada melarang responden daripada bermain hoki. Sewaktu menunggu bas itu. menyebabkan mata kirinya buta. kayu hoki telah terkena mata kiri responden.Fakta ringkas Responden.Penghakiman No. Perayu pertama mengaku bahawa pandangan beliau ke padang hoki terhalang dari tempat menunggu bas . Pada 18. R3-12B-48-2010 . Responden tidak menafikan bahawa beliau telah diingatkan oleh perayu pertama supaya menjaga keselamatan diri dan dilarang oleh perayu pertama daripada bermain hoki. seorang pelajar Tingkatan 4 SMK Bukit Indah.

Tetapi sebenarnya boleh dirumuskan kepada dua alasan sahaja iaitu : 1. perayu telah menyenaraikan 12 alasan rayuan. Beliau nampaknya menerima keterangan responden sendiri mengenai perkara ini. Sama ada kecederaan responden telah dibuktikan. Masaalah yang timbul ialah dalam pernyataan fakta yang dipersetujui yang terdapat 4 A. responden hanya mengemukakan laporan perubatan yang ditandakan sebagai ID1. Semasa isu ini didengar.Penghakiman No. Alasan pembuat dokumen tidak dipanggil ialah kerana keluarga responden tidak mampu menanggung kos membawa doktor ke mahkamah.ID2 dan ID3 tanpa pembuatnya dipanggil memberi keterangan.Alasan-alasan rayuan Dalam memorandum rayuan. dan Sama ada perayu terhadap responden. peguam bijaksana bagi responden memaklumkan kepada mahkamah ini bahawa dalam pernyataan fakta-fakta yang dipersetujui yang telah difailkan oleh peguam responden yang terdahulu.ID2 dan ID3 sebagai keterangan bukti mata kiri responden buta. 2. Atas sebab itu. R3-12B-48-2010 . Dalam alasan penghakimannya. mempunyai tugas berjaga-jaga Pembuktian kecederaan Untuk membuktikan kecederaaan matanya. tidak ada keperluan untuk responden memanggil doktor. hakim bicara tidak menyatakan samaada beliau menerima ID1. kedua-dua pihak telah bersetuju bahawa mata kiri responden buta.

Kewujudan laporan perubatan itu hanya mengukuhkan lagi keterangan responden. hakim bicara tidak terkhilaf bila memutuskan responden telah membuktikan mata kirinya buta. 5 A. Perayu terikat dengan pernyataan fakta dipersetujui yang telah ditandatangannya. Maka dengan keterangan yang ada di hadapannya. malah tidak ada tandatangan oleh peguam responden. ia sama sekali tidak menghalang hakim bicara daripada mengambilkira keterangan responden yang tidak dicabar bahawa matanya telah buta. Atas sebab tidak ada keraguan yang mata responden buta itulah. Saya mengambil pendekatan oleh kerana pada peringkat awal kes.Penghakiman No.di muka surat 180 Rekod Rayuan. saya mendapati pernyataan fakta dipersetujui yang serupa yang telah difailkan di mahkamah oleh peguamcara responden yang terdahulu mempunyai tandatangan kedua-dua pihak dan pernyataan mata kiri responden buta.000. maka adalah tidak wajar untuk perayu kemudiannya mengubah pendirian dan menafikan perkara yang sama. perayu telah bersetuju dengan fakta bahawa mata kiri responden buta. R3-12B-48-2010 . tentu tidak ada keperluan untuk perayu mencadangkan award untuk kuantum. bukan sahaja pernyataan mata kiri responden buta telah dibatalkan oleh perayu. Jika perayu sendiri menafikan mata responden buta. Jika diandaikan benar sekalipun laporan perubatan tidak boleh diterima sebagai keterangan. Atas sebab-sebab yang dinyatakan. adakah fakta bahawa mata kiri responden buta tidak dibuktikan? Saya mendapati keterangan responden bahawa mata kirinya buta langsung tidak dicabar oleh perayu. saya memutuskan bahawa walaupun laporan perubatan tidak ditandakan sebagai eksibit. perayu sendiri ada mencadangkan kuantum berjumlah RM70.00. Sebaliknya.

Government of Malaysia & Ors v Mahmud & Anor (1977) 2 M L J 103. Jumat bin Yogeswari Nadarajah & Anor v Government of Malaysia & Ors (1982) CL J (Rep) 843. walaupun telah dilarang 16 tahun dan tahu adalah Kecederaan yang menimpa responden sesuatu yang tidak boleh dijangkakan.Sama ada perayu mempunyai tugas berjaga-jaga terhadap responden Perayu berhujah mereka tidak ada tugas berhati-hati terhadap responden atas sebab-sebab berikut : (a) (b) (c) Responden bermain hoki oleh perayu pertama. Responden telah berumur menjaga keselamatan diri. 6 A. R3-12B-48-2010 .Penghakiman No. Fardon v Harcourt-Rivington (1932) ALL ER Rep 81. Kes-kes berikut dirujuk oleh perayu bagi menyokong hujahnya (i) (ii) (iii) (iv) Close v Steel Company of Wales (1960) 2 QB 299.

but only on proof that he/she had failed to exercise reasonable care in controlling the pupil such as would have avoided injury to the plaintiff. great care needs to be taken to see that breach of duty of care must be causally related to the injury received. apa yang perlu dibuktikan oleh responden ialah perayu tidak mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mengelakkan responden dari tercedera.Dalam kes Government of Malaysia & Ors v Jumat bin Mahmud & Anor (1977) 2 M L J 103. Raja Azlan Shah FCJ menyatakan prinsip undang-undang yang berikut : “The law does not attach strict liability on a school teacher for the torts of his/her pupil. Di sini perayu pertama mengambil pendirian tindakan beliau melarang responden sekali sahaja sebagai sudah memadai untuk melaksanakan tugas berjaga-jaga kerana responden sudah berumur 16 tahun dan boleh berfikir sendiri. Sungguhpun begitu.Penghakiman No. Perayu pertama ada pengetahuan mengenai kesemua perkara ini. beliau mengakui tidak mengambil apa-apa langkah untuk memastikan tidak ada pelajar yang turun ke padang hoki dan berada bersama beliau di tempat menunggu bas. Since that is a matter of evidence and inference. Tetapi bukankah kerisauan atau kebimbangan akan berlaku kecederaan jika responden bermain hoki mengatasi pertimbangan perayu 7 A. Ia juga bermakna kecederaan boleh dielakkan jika pelajar tidak bermain hoki. Maknanya kecederaan semasa bermain hoki adalah sesuatu yang boleh dijangkakan. R3-12B-48-2010 . Perayu pertama sendiri dalam keterangannya bersetuju bahawa permainan hoki boleh menyebabkan kecederaan.” Menerima pakai prinsip di atas kepada fakta kes ini.

jelas terbukti perayu pertama tidak menghiraukan sama ada responden bermain hoki atau menunggu bas. 8 A. beliau telah ditanya soalan berikut : Q: Jika puan tahu bahawa pelajar-pelajar main hoki di padang dan pandangan puan terhalang. A: Dari jawapan di atas. R3-12B-48-2010 .mengenai keupayaan responden menjaga keselamatan dirinya sendiri? Sepatutnya perayu pertama merasa bimbang akan berlaku kecederaan dan memastikan responden berada bersama beliau di tempat menunggu bas. Ketika soal balas. kenapa puan tidak ubah lokasi puan untuk beri perhatian kepada padang dan juga tempat tunggu bas? Pada masa itu tugas saya ialah untuk tunggu bas. Jika alasan perayu pertama bahawa responden tahu menjaga keselamatan dirinya sendiri. Lebih-lebih lagi apabila pemahaman perayu pertama mengenai tugas berjaga-jaga bermaksud memastikan semua pelajar selamat dan mengikut arahan beliau. Tetapi tingkahlaku perayu pertama tidak mencerminkan beliau mengambil berat mengenai keselamatan pelajar di bawah seliaan beliau. saya berpendapat perayu pertama sebagai guru memikul tanggungjawab yang lebih berat untuk menjaga keselamatan pelajar dan mengambil segala usaha yang munasabah untuk memastikan pelajar ikut arahan. Kerana tahu pelajar tidak dengar kata itulah. Tanggungjawab guru menjaga keselamatan pelajar adalah berterusan dari saat pelajar di bawa keluar dari sekolah hingga pelajar dibawa balik semula ke sekolah. sudah tentu Negara kita tidak ada masaalah dengan disiplin pelajar.Penghakiman No.

Kegagalan perayu mengambil langkah yang effektif untuk menghalang responden dari bermain hoki dan mengelakkan kecederaan dari berlaku adalah terjumlah kepada suatu kecuaian. R3-12B-48-2010 . 9 A. Hakim bicara tidak terkhilaf apabila meletakkan liabiliti yang lebih kepada perayu atas alasan-alasan yang dinyatakan di atas. tetapi beliau tidak mengambil apa-apa langkah untuk memastikan responden tidak bermain hoki. Kecederaan yang menimpa responden ini memang sesuatu yang bukan sahaja boleh dijangkakan. Sudah sewajarnya seorang guru dikenakan liabiliti yang lebih berbanding pelajar kerana tugas menjaga keselamatan pelajar diletakkan ke atas guru dan kemampuan guru untuk menjangkakan sesuatu perkara yang tidak diingini boleh berlaku seharusnya mengatasi tahap pemikiran pelajar berumur 16 tahun. hakim bicara telah mengambilkira semua faktor dalam mengagihkan liabiliti antara responden dan perayu. Keputusan Dalam alasan penghakimannya. Dalam kes ini keterangan menunjukkan perayu pertama tahu responden memang berhajat untuk bermain hoki dan tahu kemungkinan akan berlaku kecederaan jika tidak dilarang. tetapi juga boleh dielakkan jika perayu pertama mengambil langkah yang effektif untuk menghalang responden daripada bermain hoki. umpamanya dengan perayu pertama sendiri turun ke padang hoki dan mengarahkan responden naik ke tempat menunggu bas. Walau bagaimanapun saya bersetuju bahawa responden juga harus dipersalahkan untuk kecederaan yang dialaminya kerana tidak menurut arahan guru dan turun ke padang hoki secara senyap-senyap.Penghakiman No.Tanggungjawab berjaga-jaga seorang guru tidak terhenti atau tamat hanya kerana pelajar tidak mengikut arahan guru.

saya perayu dengan kos RM1000.6. Peguam Kanan Persekutuan Bagi pihak Responden: En Kevin Sathiaseelan & Cik Thivina Kumaran.Penghakiman No. Tetuan Kevin & Co 10 A.00. Bagi pihak Perayu: En Rosli Ahmad. R3-12B-48-2010 .2010 Hadhariah bt Syed Ismail Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. menolak rayuan Bertarikh 14.Atas sebab-sebab yang dinyatakan.

Penghakiman No.11 A. R3-12B-48-2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful