Apa itu pantun, syair, seloka, gurindam dan sajak?

Pantun, syair, seloka dan gurindam adalah dikenali sebagai puisi Melayu tradsional atau puisi lama/ klasik. Manakala sajak dikenali sebagai puisi moden. Ciri-ciri Pantun Pantun terdiri daripada empat baris serangkap. Dua baris awal dikenali sebagai pembayang atau sampiran. dua baris akhir dikenali sebagai isi atau maksud . Manakala rima hujung bagi pantun empat kerat ialah a- b-a-b. Ciri-ciri Syair Syair mengandungi empat baris serangkap. Keempat-empat baris ini terdiri daripada isi. Rima akhir pula a-a-a-a. Ciri-ciri Seloka Seloka pula disusun secara berangkap. Namun setiap rangkap tidak tetap, jadi rima akhir adalah bebas. Isi seloka biasanya bersifat menyindir atau mengejek seperti Seloka Pak Kaduk. Ciri-ciri Gurindam Gurindam pula hanya terdiri daripada dua baris serangkap. Dalam baris pertama tersimpul fikiran yang berupa soalan. dalam baris kedua pula termuat jawapan atau ketegasan bagi baris pertama tadi. Contoh dalam salah satu Gurindam Dua Belas karangan Pujangga Raja Ali Haji, iaitu "Jika ada tidak dilatih/Bila besar bapanya letih"/ Rima akhir pula a-a. Ciri-ciri Sajak Sajak yang dikenali sebagai puisi moden atau baru adalah bebas daripada peraturanperaturan penciptaan berbanding puisi Melayu tradsional. Oleh itu, susun baris, rangkap, dan rima adalah berdasarkan tujuan penulis atau penyair. Sifat sajak sedemikian adalah untuk memberi kebebasan kepada penulisnya untuk menyampaikan fikiran dan perasaan dengan cara yang sesuai dengan semangat sesuatu zaman.