S S P

1

SEPAK TAKRAW
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

EP

AK

T TA S K

RA

W

S S P

4. MANUAL BAGI REGANGAN...............................................................22-23 5. PERGERAKAN TUBUH BADAN MANUSIA.........................24-25 6. LATIHAN LITAR ASAS KEMAHIRAN SEPAK TAKRAW................26-27 7. KEMAHIRAN ASAS...............................................................................28-45 8. KEMAHIRAN GELANGGANG ...........................................................46-67 LAMPIRAN i. Borang Penilaian Kemahiran Asas Tahap 1,2,3

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

2

S S P
3

EP AK

EP
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

AK

1. PENGENALAN SUKAN SEPAK TAKRAW..............................................1-2 2. PERSIAPAN TEKNIKAL.............................................................................3-4 ( PERALATAN SEPAK TAKRAW ) 8.1. Kasut 8.2. Bola 8.3. Pakaian Sukan 8.4. Peralatan Sampingan 3. PERSEDIAAN FIZIKAL 9.1. Latihan Kecergasan Fizikal.........................................................5 -11 9.2. Penilaian Kecergasan Fizikal......................................................12-21

W

ii. iii. iv. v. vi.

Borang Penilaian Kemahiran Kawalan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Umpanan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Sepak Mula Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Rejaman Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Prestasi Ujian Kecergasan

T T S

AK

9. BIBLIOGRAFI 10. PANEL PENGGUBALAN MODUL

T TA S K

RA

RA

W

BIL PERKARA MUKA SURAT

T T S

AK

Pelajar-pelajar yang terlibat merangkumi pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dengan jumlah yang akan ditetapkan mengikut kehendak Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan. Sekolah-sekolah yang terpilih di peringkat negeri akan bermula dengan penglibatan sekolah menengah dan penglibatan sekolah rendah mulai 2009. Dengan tujuan matlamat itu tercapai , buku Manual Latihan Sepak Takraw SPTS ini disediakan sebagai asas sumber rujukan dan panduan Panel Jurulatih Sekolah yang terlibat .

iv. Melahirkan pemain yang berpotensi di dalam permainan sepak takraw disamping mempunyai akademik yang baik; v. Menerapkan nilai-nilai kesukanan yang tulen ke arah melahirkan atlet yang berdisiplin, bersemangat dan beretika sukan yang tinggi;

S S P

TUJUAN PROGRAM

Program Sepak Takraw SPTS ini bermatlamat :i. Mempertingkatkan kualiti dan kuantiti aktiviti sukan sepak takraw .

Jurulatih digalakkan memenuhi kehendak garis panduan yang diberi dengan sebaik mungkin.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

4

5

EP

Pendekatan latihan yang sesuai, mudah difahami dan praktikal. Manual Latihan Sepak Takraw ini diharapkan akan dapat melahirkan pemain muda yang berbakat dan berpotensi.

S S P
OBJEKTIF

vi. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sukan sepak takraw .

EP AK

Buku Manual Latihan ini secara amnya mengandungi Sukatan Latihan Rancangan Tahunan, Bulanan, Mingguan dan Harian dengan contohcontoh latihan dan latih tubi .

AK

T TA S K

RA

iii. Menggalakkan pelajar melibatkan diri, memperbaiki kemahiran dan meningkatkan kecergasan di dalam aktiviti sukan;

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Bermula 1 Januari 2008, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan permainan sepak takraw akan menjadi salah satu aktiviti Sukan Prestasi Tinggi Sekolah.

W

PENGENALAN SEPAK TAKRAW

W

ii. Memberi peluang kepada semua pelajar menceburkan diri di dalam aktiviti sukan dengan perancangan yang betul, bersistematik dan berlanjutan;

T T S

ii. Berdisiplin dan mempunyai nilai – nilai murni sebagai ahli sukan yang dapat dijadikan model bagi masyarakat dan negara ;

AK

iii. Berkemampuan untuk berinteraksi secara berkesan dalam masyarakat melalui sukan yang diceburinya . Dari segi jurulatih, program ini dijadikan panduan untuk :-

Komponen Kecergasan Fizikal

S S P

iii. Menjalankan ujian-ujian yang sesuai bagi tujuan menilai ke berkesanan latihan dan objektif program dari semasa ke semasa . LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL

Daya Tahan Otot Daya tahan otot ialah keupayaan otot atau sekumpulan otot untuk melakukan sesuatu kerja atau aktiviti secara berulang-ulang tanpa merasa letih. Contohnya, daya tahan otot kuardrisep membolehkan pemain membuat pukulan atau servis secara berterusan.

Kecergasan fizikal merupakan aspek terpenting bagi setiap pemain dalam sepak takraw. Setiap pemain perlu mencapai satu tahap kecergasan yang

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

6

7

EP

ii. Merangka dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk sesi latihan sesuai dengan kemampuan dan kesediaan fizikal dan mental atlet.

EP AK

AK

i. Mengenal pasti jenis kemahiran, sistem latihan, konsep dan pengetahuan yang perlu dipupuk di kalangan atlet mengikut keutamaan.

S S P

Kekuatan Otot Kekuatan otot ialah keupayaan satu atau lebih atau sekumpulan otot mengaplikasi daya. Daya yang diaplikasikan seterusnya akan menghasilkan gerak kerja yang menyebabkan pergerakan pada sendi. Contohnya penguncupan otot kuardrisep akan menyebabkan sendi lutut akan menjadi lurus dan seterusnya memberi kekuatan untuk membuat servis.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

i. Berkemahiran tinggi dalam permainan sepak takraw ;

W

W

Program ini bertujuan melahirkan pemain yang seimbang dari kategori berikut:-

tinggi sebelum menghadapi satu-satu pertandingan. Aspek yang perlu diberikan penumpuan semasa menjalani latihan kecergasan fizikal ialah aspek aerobik. Ini kerana permainan sepak takraw berlangsung dalam jangka masa yang panjang dan memerlukan penggunaan tenaga yang banyak. Aktiviti-aktiviti seperti sepak mula, libasan dan hadangan pula melibatkan penggunaan tenaga anaerobik. Sebelum seseorang jurulatih menjalani latihan kecergasan fizikal seharusnya seseorang jurulatih itu perlu mengetahui dengan mendalam komponen-komponen utama kecergasan fizikal.

T T S

AK

Tahap Kandungan Lemak

Keupayaan individu untuk menggerakkan seluruh tubuh badan atau bahagian anggota badan dengan cepat. Contohnya, otot kuardrisep yang dibantu oleh otot-otot fleksor pinggang yang pantas juga akan membantu pemain sepak takraw melakukan servis dengan Iebih baik. Ketangkasan

S S P

Fleksibiliti

Kemampuan atlet menggerakkan sendi badan melalui julat pergerakan yang maksimum tanpa merasa sebarang tekanan atau sakit. Fleksibiliti ini juga bergantung kepada saiz badan, jantina, umur dan aktiviti fizikal. Contohnya, fleksibiliti yang tinggi akan

Keupayaan menyelaras anggota badan semasa membuat sesuatu pergerakan dengan sempurna dan selamat. Biasanya koordinasi melibatkan deria seperti mata dan anggota badan yang terlibat. Contohnya, tekong melakukan servis dari bola yang dilambuang dengan tepat ke arah sasaran. Kuasa

Keupayaan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam tempoh

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

8

9

EP

Kandungan lemak yang berlebihan akan menyebabkan atlet menanggung berat yang Iebih tinggi seterusnya menyebabkan seseorang atlet cepat berasa penat. Ia juga akan menyebabkan fleksibiliti pada sendi berkurangan.

S S P
Koordinasi

EP AK

AK

Tahap kandungan lemak merujuk kepada berat lemak yang terdapat kepada pemain Sepak takraw. Formula yang digunakan adalah seperti berikut: Jumlah Berat Badan = Berat Badan Tanpa Lemak + Berat Lemak Male 8-12 % Female 10-15 % Junior 8-12 %

Keupayaan badan menukarkan arah pergerakan dengan cepat dan berkesan tanpa kecederaan. Ketangkasan boleh diperbaiki dengan Iatih tubi yang mempraktikkan ketangkasan. Contohnya, atlet perlu mempunyai ketangkasan yang baik untuk menukar arah.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan melakukan sesuatu aktiviti atau tugas secara berterusan untuk suatu jangka masa yang lama. Contohnya, pemain Sepak takraw yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi mampu melakukan servis yang Iebih tajam dan konsisten serta mampu memulihkan tenaganya dengan cepat.

W

Kepantasan

W

Daya Tahan Kardiovaskular

memberikan kelebihan kepada atlet untuk bergerak dengan efisien dan dapat mengelak daripada kecederaan.

Push-up ialah latihan menggunakan berat badan sebagai beban. Latihan Litar Definasi: Latihan yang melibatkan lakuan aktiviti di beberapa stesyen dan setiap stesyen mempunyai aktiviti-aktiviti yang ditetapkan. Kuasa juga boleh diringkaskan kepada formula di bawah: Kuasa = Daya (kekuatan otot) x Laju (kepantasan) Contohnya. Setiap aktiviti memerlukan atlet melakukan kerja pada intensiti atau ulangan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh komponen ini adalah penting semasa mendarat selepas melakukan rejaman. W Tujuan: Memberi peluang kepada pemain melakukan latihan pada intensiti yang Iebih tinggi dan berulang-ulang kali dengan mempunyai masa rehat di antaranya. S S P AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA masa yang singkat.SEPAK TAKRAW 10 11 EP Keupayaan untuk bertindak secara spontan dalam jangka masa yang singkat. Latihan ini juga boleh menggunakan berat badan sebagai beban. otot kuardrisep yang kuat akan mempunyai kuasa tinggi melalui pengucupan yang pantas. Ia juga bermaksud keupayaan individu untuk menghasilkan reaksi daripada rangsángan. biasanya susunan latihan litar adalah seperti berikut: S S P EP AK JENIS-JENIS LATIHAN Latihan Jeda Definasi: Latihan jeda merupakan latihan yang melibatkan beberapa aktiviti tertentu yang dilakukan serta diselang selikan dengan waktu pulih dan waktu rehat. daya tahan dan kuasa otot. Tujuan: Latihan ini untuk menguat dan meningkatkan kekuatan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Definasi: Latihan yang dilakukan dengan menggunakan bebanan sebagai rintangan. Masa Tindak balas Latihan Bebanan. Contohnya. W . Contoh. pemain sepak takraw yang mempunyai reaksi yang Iebih baik boleh menyelamatkan bola rejaman dari pihak lawan. Tujuan: Latihan litar sesuai bagi meningkatkan kecergasan fizikal keseluruhan pemain. latihan yang menggunakan bebanan ialah Chest Press. Contoh.T T S Imbangan AK Keupayaan atlet untuk mengekalkan kestabilan kedudukan badan.

Ia boleh dipecahkan kepada dua iaitu berdasarkan beban atau masa. Program latihan adalah melibatkan beberapa tahap perkembangan fisiologi di mana program latihan ini disesuaikan mengikut tahap-tahap umur seseorang pemain. S S P SUAIAN FIZIKAL Pengkhususan Pengkhususan ialah latihan ke atas sistem otot. bagi menambah daya tahan kardiovaskular. Pada peringkat ini pembelajaran motor dikurangkan dan kadar motivasinya tidak menentu. peningkatan fizikal adalah AK T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KONSEP LATIHAN Stesen 1 . Manakala pada peringkat umur 16-18 tahun.Bangun tubi Stesen 3 . pengajaran kemahiran perlu dilakukan dan kemahiran mudah kepada kemahiran yang lebih kompleks. pemain sepak takraw perlu melakukan latihan sebanyak 3 kali seminggu bagi meningkatkan kekuatan otot.Lari ulang alik Stesen 2 . Bagi peringkat umur 10-12 tahun. pemain biasanya mempunyai motivasi yang tinggi di mana mereka cepat menerima kemahiran yang diajar.Lompat Skip Stesen 4 . rintangan atau bebanan. W kali dan meningkat pada minggu ketiga sebanyak 60 kali. Prinsip ini juga melibatkan pengajaran teknik dan kemahira yang ingin dikuasai. Contohnya. mengangkat rintangan atau bebanan yang lebih berat dari semasa ke semasa. Contohnya.Lari Zig-zag Stesen 5 . S S P EP AK Tambah Beban Tambah beban ialah tambahan beban yang dilakukan ke atas sesuatu aktiviti latihan dengan meningkatkan ulangan.Lompat dekam W Ansur Maju Ansur maju ialah penambahan kesukaran atau beban latihan dari satu peringkat ke satu peringkat lain secara beransur-ansur. Contohnya. awal remaja kanak-kanak biasanya mengalami peningkatan fizikal. jurulatih perlu mengajar kemahiran asas semaksimum yang boleh. atlet harus menumpukan kepada meningkatkan kerja-kerja ulangan bagi otot tersebut. Contohnya.T T S Prinsip-prinsip Latihan : Intensiti Intensiti merujuk kepada sesuatu latihan itu perlu ditambah bebanannya dari semasa ke semasa. Keseimbangan kadar metabolisma berlaku pada peringkat ini. Contohnya.SEPAK TAKRAW 12 13 EP Kekerapan Kekerapan merujuk kepada bilangan ulangan atau bilangan hari yang diperlukan bagi sesuatu program latihan. seseorang atlet boleh meningkatkan bilangan ulangan tekan tubi minggu pertama sebanyak 50 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . Oleh itu. sistem tenaga dan kemahiran bagi mendapatkan kesan yang terbaik. kadar denyutan nadi semasa latihan perlu mencapai 70%-85% daripada kadar maksimum dalam seminit. trisep. Contohnya. Pada peringkat umur 13-15 tahun.

meningkatkan suhu badan. jurulatih perlu memberikan penekanan pembelajaran berdasarkan suaian fizikal yang khusus. Perkembangan semulajadi seseorang pemain akan tamat pada peringkat umur 20-23 tahun.T T S PROGAM LATIHAN KECERGASAN Peringkat Latihan Persediaan : PANDUAN LATIHAN MEMANASKAN BADAN S S P Latihan memanaskan badan ini boleh dilakukan dengan membuat. e.Menilai program lepas dan merancang program baru. b.Meningkatkan kadar pengaliran darah dalam badan. AK Latihan pemanasan badan amat penting sebelum melakukan aktivitiaktiviti yang lebih berat.Memperbaiki kelemahan kemahiran am dan memperkenalkan teknik. . ini menunjukkan kapasiti pembelajaran adalah ditahap sederhana. bola tampar dan sebagainya. . T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA berkurangan. Luar musim . . d. S S P EP AK AK Pra musim .Penekanan kepada kecergasan fizikal yang lebih baik. Pertandingan .Memperbaiki sikap dan tanggungjawab terhadap latihan.Mengekalkan tahap kecargasan yang sedia ada.Penekanan kepada sistem tenaga yang dominan. .SEPAK TAKRAW 14 15 EP Pra pertandingan . .Deconditioning secara beransur-ansur.Rehat aktif diadakan untuk mengekalkan tahap kecergasan dengan meli batkan pemain dalam permainan lain seperti ping pong.Memberikan penekanan kepada teknik-teknik yang khusus. Latihan ini bertujuan. Oleh yang demikian. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Pada peringkat inilah penekanan bebanan yang progresif diberikan kepada pemain.Mengelakkan dari kecederaan. Latihan ini hendakla melibatkan keseluruhan otot-otot utama dan sendi-sendi.Meningkatkan taraf kemahiran teknik dan memperkenalkan strategi- strategi permainan.Meningkatkan kadar nadi. c. a. . teknik yang betul.Penekanan diberikan untuk membina daya tahan kardiovaskular. Gerak kerja kelunjuran .Menyediakan otot-otot sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih berat. . W W .Persediaan fizikal terhadap beban kerja yang lebih berat.Perlu dilakukan semasa memanaskan badan dan menamatkan latihan (penyejukan). Peringkat dan tempoh masa kelunjuran seperti rajah di bawah.

SEPAK TAKRAW 16 S S P 17 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA Kelunjuran mudah Kelunjuran peningkatan bahagian lunjuran secara mengejut ( Tahan selama 8 – ( Tahan selama 10 – (Tidak digalakkan) 10 saat ) 15 saat Atau lebih ) W Ke- W KELUNJURAN .T T S S S P Rajah : Contoh Gerak Kerja Kelunjuran Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 18 S S P 19 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 20 S S P 21 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 22 S S P 23 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 24 S S P 25 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 26 S S P 27 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 28 S S P 29 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 30 S S P 31 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 32 S S P 33 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 34 S S P 35 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

..................................... Tanda tangan : .... Tarikh : ............ Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .......SEPAK TAKRAW 36 S S P 37 EP AK EP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih GRED MATA GRED GRED Kordinasi Duduk dan jangkau (3 percubaan) T TA S K Lompat Sargeant (2 percubaan) Gantung siku bengkok Lari ulang alik (2 percubaan) Larian 1500 m Jumlah Tinggi Berdiri (cm) Tinggi duduk (cm) RA BIL NAMA PEMAIN AKTIVITI-AKTIVITI PENILAIAN DAN UJIAN RA W Imbangan drian Skala BORANG PENILAIAN PRESTASI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL Nama Pusat : ______________________________ ......................................................................................W T T S Umur Pada Tarikh Ujian BANGKIT TUBI Larian 50m Tarikh Ujian Tarikh Lahir Berat (KG) JANTINA MATA MATA MATA MATA AK GRED MATA MATA MATA GRED GRED GRED GRED S S P 1 2 3 Catatan Jurulatih / Penguji : _________________________________________________________________________________________________________ Nama : ...

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 38 S S P 39 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

Lakukan lakuan bersila. sumber dan matlamat yang perlu dicapai.Berat badan diimbang atas kaki sokongan. Mengawal dan menimang bola 2.SEPAK TAKRAW 40 T TA S K AK Bagi merancang sesi latihan kecergasan fizikal. .Tangan dalam keadaan bebas. atlet.Selepas melakukan sepakan. .1 SEPAKAN 4. Adalah amat penting bagi jurulatih merancang ke arah: a) Aktiviti Optimum b) Demontrasi dan arahan yang tepat dan jelas c) Ansur maju yang betul d) Variasi/kepelbagaian e) Perbezaan individu f) Fleksibiliti RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W . suaian fizikal. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . demonstrasi. . Menyelamat serangan lawan. .Berdiri dalam keadaan selesa. Teknik Lakuan T T S S S P S S P 41 EP AK EP Semasa . . Membuat hantaran/ umpanan 3. seseorang jurulatih perlu menilai keadaan semasa. AK Teknik sepak mula Setiap sesi latihan perlu mengandungi sesi memanaskan badan. Selepas . .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Mata memandang arah bola. Sebelum . ikut lajak pergerakan.W KESIMPULAN 4.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. menyejukkan badan dan penilaian.1 Sepak Sila Kegunaan 1.Bersedia untuk lakuan seterusnya.1.

Semasa . Untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah. . .Menerima dan menghantar bola secara berpasangan.Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. . . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Berdiri dalam keadaan selesa.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli. . .Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan.Ikut lajak sepakan . . . . . . . .Bersedia untuk lakuan seterusnya AK Dinamik .Gunakan kedua . W W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4.1. .dua kaki secara berselang-seli.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Mulakan sepak sila dengan bola rendah. .2 Sepak Kuda Kegunaan 1.Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih.Hayunkan kaki utama ke arah bola ke hadapan .Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang. Variasi melakukan servis.Tangan dalam keadaan bebas. 2.Kontak bola di atas kekura kaki. sederhana dan tinggi.T T S Teknik Lakuan S S P S S P 43 EP AK EP Selepas .Lutut dibengkokkan sedikit. AK Sebelum .SEPAK TAKRAW 42 T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Teknik sepak mula (pandangan depan) .Gunakan kaki kiri / kanan.Berat badan dipindahkan kepada kaki sokongan.

RA Semasa .3 Sepak Cungkil 1.Buka kaki seluas bahu.Dirian dalam keadaan selesa.Lakukan sepakan ke atas bola yang datang dari berbagai arah. . Dinamik .Flik bahagian hujung kaki semasa kontak. .Pindahkan berat badan ke kaki utama. kanan dan kehadapan T TA S K AK RA Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . . . Mengawal bola dalam keadaan laju dan rendah S S P EP AK Selepas . Lakuan kemahiran mencungkil bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Kelajuan bola dipelbagaikan.SEPAK TAKRAW 44 45 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih 4.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Ikut lajak pergerakan/ sepakan . . AK Aktiviti Berpasangan Sepak Kuda Pergerakan ke kiri .Pergerakan menggunakan sendi pergelangan kaki.1.Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola. W W .T T S J X J X S S P Teknik Lakuan Sebelum . .Sepak dengan menggunakan kekura kaki secara berpasangan.Lambung bola dan sepak dengan kekura kaki ke arah sasaran. .

.Hayun kaki utama keluar sambil lutut dibengkokkan. kehadapan S S P Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Berat badan di atas kaki sokongan.Mata memandang ke arah bola.Lakukan berulang kali.kali. Untuk menyelamatkan bola semasa mati Iangkah (off-position) RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih W 4. Kelajuan bola dipelbagaikan.Kontak bola di bahagian luar kaki.Lambung bola dan cungkil gunakan hujung kekura kaki.Gerakkan sedikit pinggang ke sisi.Dirian dalam keadaan selesa . . .1. Untuk menyelamatkan bola yang berada di sisi kanan/ kiri dan belakang.SEPAK TAKRAW 46 47 EP X Aktiviti berpasangan sepak cungkil J X Pergerakan ke kiri.4 Sepak Badik .T T S S S P J Selepas .Lakukan sepak cungkil dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan. AK T TA S K RA 1. . . .Bersedia untuk lakuan seterusnya. .Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki .Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli. . .Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar oleh rakan. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali. 2.Lakukan secara berterusan. Semasa EP AK .Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Rotasikan sedikit sendi pinggang. . W Kegunaan AK Teknik Lakuan Sebelum . Dinamik .Selepas kontak balik kepada dirian asal.Buka kaki seluas bahu. kanan.

. .Tangan dalam keadaan selesa supaya badan dapat diimbangkan.5 Sepak Cangkuk 1. . Dinamik . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . . S S P EP AK Aktiviti berpasangan sepak badik Pergerakan ke kiri.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar. Mengawal bola dalam situasi bola tinggi yang berada di bahagian belakang pelaku / pemain.rendah/ sederhana/ tinggi W RA Teknik Lakuan Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W 4.1.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Dirian dalam keadaan selesa.Kaki utama diangkat lurus ke atas aras bola. . T TA S K Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Bergerak ke arah bola dari jarak yang berbeza-beza.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan .T T S AK Sebelum .SEPAK TAKRAW 48 49 EP AK J X S S P J X Sentuhan bola lakuan Semasa sepak cungkil .Lambung bola ke sisi kiri/ kanan dan lakukan badikan. . kanan dan kehadapan Selepas .Lakukan badikan kiri/ kanan. .Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola.Ikut lajak pergerakan/ sepakan .Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik.Konteks bola pada bahagian atas kekura kaki.Lakukan badikan kiri dan kanan secara berselang-seli. .Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik .

Ikut lajak pergerakan paha. Dinamik . Membuat hantaran/ umpanan 3.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Berdiri dalam keadaan selesa. .Paras paha hendaklah 90 darjah dengan postour badan . . .Lakukan secara berterusan.Tingkatkan ketinggian bola yang dilontar oleh rakan. W 4. .Lakukan lakuan memaha .2. kanan dan kehadapan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . . .Lakukan berulang kali. . Menyelamat serangan lawan. .S S P J X J X aktiviti berpasangan sepak cangkuk Pergerakan ke kiri. Mengawal bola 2.Mata memandang arah bola. EP AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli.Kontekks bola pada bahagian atas paha. .Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah – kiri / kanan atau belakang secara melompat.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki .Tangan dalam keadaan selesa supaya dirian dapat diimbangkan T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 4.SEPAK TAKRAW 50 S S P 51 EP AK Semasa . W T T S AK Teknik Lakuan Sebelum . . .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. Selepas .Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali-kali.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah–kiri / kanan dan belakang. .Lambung bola tinggi melebihi aras kepala dan gunakan bahagian hujung kekura kaki.1 Memaha Kegunaan 1.Kaki sokongan dibengkokkan sedikit sebelum konteks bola dilakukan.2 MEMAHA .

Gunakan paha kiri / kanan. 4. sederhana dan tinggi. Mengawal mengumpan dan merejam. .Dirian dalam keadaan selesa.Mulakan memaha dengan bola rendah.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.Pergelangan leher dilembutkan EP AK Dinamik . Teknik Lakuan Sebelum . .Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih. .3 TANDUKAN .Tumpuan mata sentiasa ke arah bola. . Semasa T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA . .Tangan ikut keselesaan.Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Kepala didongakkan ke atas. . .Gunakan kedua .Menerima dan menghantar bola secara berpasangan.W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Lembutkan sendi di bahagian leher. . .Gunakan paha kiri dan kanan secara berselang-seli.1 Tandukan Dahi Kegunaan 1.Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang.Lambung bola dan lakukan memaha secara perseorangan. .Mata memandang ke arah bola. . . .3. . . .dua paha secara berselang-seli.Kontak bola di bahagian dahi.SEPAK TAKRAW 52 S S P 53 EP AK . W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4. .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran.Lutut dibengkokkan sedikit.

. T TA S K RA Latih Tubi dan Ansur Maju Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . .Lakukan secara berulang-kali.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Badan condong ke sisi mengikut arah bola kiri/kanan.3. . . .Lutut dibengkokkan sedikit.Badan bongkok ke hadapan sedikit. balik kepada kedudukan asal.Tanduk bola dari pelbagai arah dan kelajuan. Semasa .2 Tandukan Sisi Kegunaan 1. 4. balik kepada kedudukan asal. AK Dinamik . . Teknik Lakuan Sebelum .Selepas kontak.Bersedia untuk lakuan seterusnya.SEPAK TAKRAW 54 S S P 55 EP AK EP Selepas . Mengawal bola yang datang di sisi. . .Selepas kontak.Dirian dalam keadaan selesa. .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan tepat ke arah sasaran.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar untuk tandukan.Tampan bola di bahagian sisi kepala kiri/ kanan. .Jarakkan bola secara beransur-ansur AK Statik . .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lambung bola secara individu dan lakukan tandukan setempat. 2. Merejam bola ke gelanggang pihak lawan.Pastikan bola yang ditanduk berada pada ketinggian yang sesuai.

. S S P T TA S K RA Statik .Lakukan berulang-kali. lompat sambil merejam bola tersebut melintasi jaring .Tingkatkan kelajuan bola dan pelbagaikan arah bola EP AK Dinamik .Tingkatkan daya rejaman.Lambung dan rejam bola secara individu dengan lompatan.Lambung bola dan guna sisi kepala untuk kawalan kiri/kanan. Rejaman S S P AK Dinamik (Kawalan) . Kawalan W T T S ii.SEPAK TAKRAW 56 57 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK Statik Melompat sambil melakukan rejaman tanpa bola .Lambung bola.i.Lakukan berulang-kali RA W Latih Tubi dan Ansur Maju .Rejam bola yang dihantar oleh rakan .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan . . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

Mengelirukan pihak lawan Dinamik .Jurulatih mempelbagaikan kedudukan bola umpanan untuk direjam secara tandukan belakang.Bola digantung pada aras ketinggian mengikut kesesuaian. Merejam 2. Iakukan tandukan belakang seperti latih tubi tanpa bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lakuan tanpa bola (menggayakan tandukan belakang dengan lompatan) . W W 4.Melakukan tandukan betakang kepada bola yang diumpan oleh rakan/ jurulatih .Melonjak sambil melenggokkan kepala .Kontak bola di bahagian belakang kepala AK Teknik Lakuan Sebelum .Dirian selesa di sisi jaring .Bersedia untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju S S P EP AK AK Semasa .T T S S S P Statik .SEPAK TAKRAW 58 59 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Selepas .3.3 Tandukan Belakang .Bergerak ke arah bola yang datang .Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan .Mata memandang ke arah bola T TA S K RA RA Kegunaan 1.Lakuan tanpa bola ( menggayakan tandukan belakang) .

SEPAK TAKRAW 60 S S P 61 EP AK Semasa . . Memudahkan tekong membuat servis. . 3. .Lakuan memerlukan kelembutan statik dan dinamik.Mata memandang ke arah tekong. 2.Kaki sokongan di dalam bulatan. Memulakan permainan.Mata memandang ke arah bola yang datang.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.Tangan ikut keselesaan.1 Hantaran/ Lambungan Bola Servis Kegunaan 1.Gunakan pergelangan tangan semasa melepaskan bola untuk mempastikan ketepatan. T TA S K AK RA 5. .1 SERVIS Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.1.Hayunkan tangan ke hadapan untuk melambung bola. .2 Servis Sepak Sila Kegunaan 1.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya. Sebelum . . W .Dirian ikut keselesaan .T T S Teknik Lakuan Teknik Lakuan S S P Semasa .Rendahkan badan sambil tangan dihayunkan ke belakang. .Berat badan dipindahkan dari kaki sokongan ke kaki utama. . .Lakuan badan dan tangan mengikut lajakan. . . Mempastikan ketepatan tekong membuat servis. Selepas .1.Pegang bola dengan tapak tangan.Kontak bola di bahagian dalam kaki.Imbangan badan di atas kaki sokongan. Mendapatkan ketepatan serta kelajuan ke arah sasaran. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.Kedudukan pemain di dalam suku bulatan . . Selepas .Ikut lajak lakuan.Lambung/hantar bola ke arah sasaran yang dikehendaki. EP AK Sebelum . W 5.

W RA Selepas .Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. .Lakukan berulang-kali.Arahkan bola kepada sasaran yang berbeza.Lakuan variasi servis sepak sila bola dipelbagaikan dengan cara put spin) atau dicantas (slice).Imbangan badan di atas kaki sokongan.Lakukan servis sepak kuda kepada bola yang digantung pada satu aras. .Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring. .Tingkatkan kelajuan bola yang diservis.Tangan ikut keselesaan. EP AK Teknik Lakuan S S P 5.Arahkan bola kepada berbagai sasaran.Tingkatkan kelajuan bola yang diservis. . AK Statik . . .Lakukan lakuan servis sepak kuda tanpa bola (bayangan). .Mata pandang arah bola yang datang.Gunakan bahagian kekura kaki.Kontak bola di paras yang tertinggi .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju RA W .Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama . T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Ikut lajak lakuan.1. .Lakukan servis kepada bola yang di lambung/ hantar melintasi jaring. . .Kaki sokongan di dalam bulatan. .SEPAK TAKRAW 62 63 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sebelum .T T S S S P Semasa . Dinamik . . Mendapatkan ketajaman bola servis dan ketepatan menuju sasaran.Lakukan berulang-kali.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.Lakukan servis sepak sila kepada bola yang digantung pada satu aras Dinamik . .Lakukan lakuan servis sepak sila tanpa bola (bayangan).3 Servis Sepak Kuda Kegunaan 1. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .

Ikut lajak lakuan.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Berdiri dalam keadaan selesa.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. . .Gunakan bahagian tapak kaki. . .2 KAWALAN S S P EP AK Selepas .1 Kawalan Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1.Mata memandang ke arah bola yang datang. S S P Sebelum .Lakukan berulang-kali W Lakuan servis kepada sasaran berbeza Lakuan servis Tapak Kaki kepada sasaran berbeza .Lakukan lakuan servis tapak kaki tanpa bola (bayangan).1.Kontak bola di paras yang tertinggi. Mengelirukan pihak lawan semasa servis W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Lakukan servis tapak kaki kepada bola yang digantung pada satu aras. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lakukan lakuan bersila. . .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Semasa .SEPAK TAKRAW 64 65 EP Semasa . 5.Mata memandang ke arah bola. . . Teknik Lakuan T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring. . .Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama. .Tangan dalam keadaan bebas.Imbangan badan di atas kaki sokongan. Dinamik . AK 5. Untuk mengawal dan rnenyelamatkan serangan lawan.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.Kaki sokongan di dalam bulatan .Berat badan diimbang atas kaki sokongan. .Arahkan bola kepada berbagai sasaran di gelanggang pihak lawan.T T S Teknik Lakuan Sebelum .4 Servis Tapak Kaki Kegunaan 1.2.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. . . .Tangan ikut keselesaan.

.Lutut dibengkokkan sedikit. .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Mata memandang ke arah bola. S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Gunakan kedua .2 Kawalan Kepala Kegunaan 1.Kontak bola di bahagian dahi.Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. .Muka didongakkan sedikit. .Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.Selepas melakukan sepakan. . . .W T T S Sebelum .Lakukan dalam berbagai arah . T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Lakukan umpanan ke arah perejam.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar Selepas . Untuk mengawal dan menyelamatkan bola daripada serangan lawan. 5.Mata sentiasa memandang ke arah bola. balik kepada kedudukan asal .Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan.Selepas kontak. .Dirian dalam keadaan selesa.2.Mulakan sepak sila dengan bola rendah. .Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli. . . . .Lembutkan sendi di bahagian leher.kiri kanan/ depan/ belakang.Tangan ikut keselesaan. . . . sederhana dan tinggi. .Lakukan sepak sila tanpa bola.dua kaki secara berselang-seli. .Gunakan kaki kiri / kanan. ikut lajak pergerakan.SEPAK TAKRAW 66 S S P 67 EP AK EP Dinamik . AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa . RA Teknik Lakuan RA W Selepas .Bersedia untuk lakuan seterusnya.

Selepas kontak.Peha dinaikkan selari dengan permukaan lantai.Gunakan peha kiri dan kanan secara berselang-seli. .Menerima dan mengawal bola secara berpasangan. . . . kanan. . . Dinamik . .Lakukan dalam berbagai arah – kiri.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar W AK Selepas .Pelbagaikan ketinggian bola yang ditampan. . . . AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Latih Tubi dan Ansur Maju .Mata sentiasa pandang bola.Tingkatkan aras ketinggian bola dan buat kawalan kepala. depan dan belakang. balik kepada kedudukan asal.Kedudukan badan dalam keadaan selesa.Lambung bola dan kawal secara perseorangan dengan menggunakan kepala.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan dengan kepala. . Mengawal bola dalam keadaan terdesak bola yang datang tepat ke paras di antara lutut dan pinggang S S P Statik . . . . .Lutut utama dibengkokkan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Mengikut arah bola yang datang.Lakukan berulang-kali Dinamik .Lakuan kawalan kepala tanpa bola.Lambung bola dan memeha bola.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal dengan kepala.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Memeha bola yang dihantar oleh rakan.SEPAK TAKRAW 68 69 EP 5. Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Badan ditegakkan sedikit.Kawal bola yang sederhana tinggi di atas kepala.Guna peha kiri dan kanan secara berselang-seli.3 Kawalan Peha Kegunaan 1.T T S S S P EP AK Teknik Lakuan Sebelum .2. .Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar dari berbagai arah. . .

.Lepaskan bola dari pegangan pada paras pinggang dan lakukan sepak sila serta sambut semula bola itu. .3.Kawal bola sepakan pertama dan tinggikan sepakan kedua.Tingkatkan ketinggian bola yang disepak.W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas . . .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Bersedia untuk lakuan seterusnya Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . ikut lajak pergerakan.Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tinggikan bola pada sepakan kedua. Statik .Ulang aktiviti kawalan dan umpanan Dinamik .3 HANTARAN ATAU UMPANAN Latih Tubi dan Ansur Maju .Mata memandang arah bola AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.SEPAK TAKRAW 70 S S P 71 EP AK EP Semasa . AK Sebelum . .1 Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. . . .Berdiri dalam keadaan selesa.Mata memandang arah sasaran .Kenakan daya pada bola mengikut kesesuaian umpanan.Selepas melakukan sepakan. Menghantar bola tepat ke arah sasaran mengikut keperluan perejam.Tangan dalam keadaan bebas. Pelbagaikan arah dan ketinggian bola. W 5.Lakukan lakuan seperti bersila dengan kelembutan. . .

Mematikan bola ke gelanggang pihak Iawan T TA S K AK RA Teknik Lakuan Statik . . mengawal dan mengumpan apabila bola berada di atas kepala.3. .W T T S Sebelum . .Daya yang dikenakan ke atas bola mengikut kesesuaian umpanan.1 Rejaman Kaki KEGUNAAN 1. .Tangan ikut keselesaan. . RA W 5. lonjakkan badan .SEPAK TAKRAW 72 S S P Teknik Lakuan EP AK Sebelum . 73 EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa . .Lutut dibengkokkan sedikit.Berdiri selesa bersedia untuk bertindak.Lakuan menanduk tanpa bola ( Iembutkan pergerakan badan) .4 REJAMAN 5.Mata memandang ke arah bola. . .Pelbagaikan arah dan ketinggian ke arah sasaran.Semasa kontak. Menghantar. S S P Selepas .2 Kepala Kegunaan 1. 5.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Berat badan berada di atas hujung kaki. Dinamik . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Latih Tubi dan Ansur Maju . .Ulang aktiviti mengawal dan mengumpan dengan kepala.Lambung dan tanduk bola tinggi. balik kepada kedudukan asal.Kawal bola pertama dan umpan ke sasaran bola kedua.Mata memandang ke arah bola.4.Dirian dalam keadaan se!esa.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . .Selepas kontak.Tumpuan mata sentiasa ke arah bola.Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tanduk tinggi boIa yang diterima ke arah sasaran.Ikut lajak perlakuan .

.Mendarat dengan menyerap daya sambil membengkokkan lutut.Bola digantung mengikut paras ketinggian yang sesuai.4.Variasikan kedudukan rejaman.Lonjak sambil menghayun badan ke belakang.Berdiri selesa di sisi jaring. .2 Rejaman Kepala S S P Statik . Dinamik . Lompat dan lakukan rejaman kaki mengikut teknik rejaman yang dipilih. .Kontak bola menggunakan bahagian kepala mengikut gaya pilihan dengan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Bergerak sambil melonjak mengikut teknik rejaman.Lambung bola dengan tangan dan buat rejaman mengikut gaya rejaman Sebelum .Bergerak ke arah bola.Pelbagaikan arah rejaman. .Mata memandang ke arah bola. . . Mematikan bola yang berhampiran dengan jaring ke gelanggang pihak lawan. W .Dongakkan kepala. T TA S K Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Semasa .Bersedia untuk lakuan seterusnya. 5.Lompat dan buat rejaman tanpa bola (bayangan) mengikut teknik rejaman. . . . . Semasa .W T T S AK RA Selepas .SEPAK TAKRAW 74 75 EP Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Teknik Lakuan EP AK AK KEGUNAAN 1.Kaki utama dihayun ke tahap ketinggian bola.Melibas kaki untuk kontak bola seterusnya.

.Melangkah untuk mendapatkan daya lonjakan.Tangan utama melindungi bahagian muka untuk mengelakkan kecederaan. . . .BoIa digantung mengikut ketinggian yang sesuai. Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk kegelanggang sendiri. T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . . EP AK Selepas .Angkat kaki utama di atas paras jaring/selari dengan jaring.Mata memandang ke arah bola.Variasikan kedudukan semasa merejam. .Rejam bola yang diumpan oleh rakan.W 5. Bersedia untuk lakuan seterusnya.Berdiri selesa di sisi jaring.5 HADANGAN . AK Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Semasa .1 Hadangan Kaki KEGUNAAN 1. 5. S S P Dinamik .Pelbagaikan cara rejaman menggunakan sisi kiri ke hadapan dan belakang kepala. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan.Mendarat dengan kaki sokongan untuk menyerap daya bagi mendapatkan imbangan.5. Teknik Lakuan T T S Sebelum .Rejam dengan menggunakan kepala tanpa bola (bayangan) gaya mengikut pilihan. . Lakukan rejaman kepala berulang-ulang kali.SEPAK TAKRAW 76 77 EP Statik .

Semasa . Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri apabila keadaan memaksa.Bergerak dari sisi untuk melakukan hadangan tanpa bola . . .Melonjak sambil membelakangkan jaring.Lakukan berulang-kali. Teknik Lakuan AK Sebelum . .Ulang lakuan EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih T TA S K RA RA Statik . .Bergerak dari sisi untuk menghadang bola yang dibaling dari arah bertentangan.Berdiri selesa di sisi jaring.Mendarat dengan kedua-dua kaki. Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .2 Hadangan Badan . W Latih Tubi dan Ansur Maju 5.SEPAK TAKRAW 78 S S P 79 EP AK Statik . Selepas .Lakukan berulang-kali.Lompat dan buat hadangan setempat.5. W KEGUNAAN 1.(tanpa bola atau lawan) . .Mata memandang ke arah bola dan perejam.Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan dari berbagai arah (kiri dan kanan).T T S Dinamik .Bergerak dari sisi melakukan hadangan kaki berkali-kali menyusur jaring.Lompat dan buat hadangan dengan menggunakan belakang badan berhampiran dengan jaring . .Serap daya dan imbang badan. .Sesuaikan lonjakan dengan arah bola.

. . .Lakukan berulang-kaIi.Variasikan arah balingan dan kedudukan. Statik .Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.SEPAK TAKRAW 80 81 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Serap daya untuk imbangan.Sesuaikan lonjakan mengikut pergerakan bola.Lakukan berulang-kali. S S P EP AK AK Sebelum . .Menghadang dengan menggunakan bahagian atas kepala di hadapan jaring sambil melompat. .Menghadang dengan kepala bola yang dibaling oleh rakan dari arah bertentangan.Variasikan arah balingan dan kedudukan.3 Hadangan Kepala Dinamik .Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan.Mata memandang ke arah bola dan perejam.Lompat sambil tundukkan kepala di atas aras jaring. .5.W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Menghadang bagi mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri secara terdesak. RA 5.Kepala ditundukkan sepenuhnya. W Latih Tubi dan Ansur Maju . T TA S K RA Dinamik .Berdiri menghadap jaring dengan selesa AK KEGUNAAN 1. . .Menghalang bola yang dilontar oleh rakan .Permukaan dahi menghadap arah lantai. .

Kita berharap ini akan mencapai kejayaan yang diingini. pelajar-pelajar akan berpeluang menjadi atlet yang terkemuka. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . AK T TA S K AK RA Sukan sebagai agen untuk menyatu padukan dan mengeratkan rakyat sesebuah negara tidak boleh disangkal lagi peranannya. Mudah-mudahan menerusi asuhan yang diperlihatkan. Tentu sekalilah pengajaran jurulatih sekalian menjadi satu cabaran. Perlulah diingatkan bahawa kewajipan utama mereka ialah untuk mengembangkan bakat pelajar. Pencapaian pelajar dianalisa dan dapat dikenalpasti untuk mengembangkan hingga ke tahap yang dikehendaki. RA W . berwaspada dan bertenang dalam menjalankan tugas mereka. kerjasama dari semua pihak adalah perlu. MSSM menyediakan pelajar. Harapannya adalah pada satu masa nanti kita juga akan mempunyai satu pasukan kebangsaan yang boleh mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. jurulatih dan pusat latihan. Selain itu. Pihak persatuan kebangsaan memberi pengetahuan teknikal. Kini Program Pembangunan Bakat pula dilancarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). Kemenangan dalam satu-satu pertandingan/kejuaraan yang disertai membanggakan seluruh rakyat.W PENUTUP T T S S S P EP AK Keberkesanan program ini juga terletak kepada peranan jurulatih-jurulatih yang mengendalikan projek di pusat-pusat sukan yang dipilih. Jurulatih harus bersabar.SEPAK TAKRAW 82 83 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Dalam hal ini. sementara Majlis Sukan Negara (MSN) pula mendapatkan sumber kewangan. Tahap umur berbanding dengan pencapaian mereka haruslah diambil perhatian semasa menjalankan tugas. Berita mengenainya tersiar dan menjadikan perbualan hangat rakyat di seluruh pelusuk negara. bukan menjadikan mereka sebagai satu pasukan. S S P Usaha ke arah mencapai kejayaan dalam bidang sukan sudah banyak dikorbankan oleh kerajaan dan juga persatuan-persatuan kebangsaan. Segala laporan hendaklah dibereskan dengan sewajarnya. untuk mengenalpasti bakat dan diasuh secara berterusan. kebijaksanaan menyelesaikan masalah diperingkat pusat juga dapat menghindarkan kemerosotan program ini.

Keputusan : ……………………………. Keputusan : ……………………………. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 84 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KEMAHIRAN Servis Sepak Mula S/Kuda S/Ace S/ S/Lop W SET D Jumlah Tepat / Masuk LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Tekong ) . * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.W NAMA PEMAIN Pusingan 2 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S RA Teknik Sasaran / Pecahan Variasi S/Drop Bebas AK Pusingan 1 SET C Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P Kandas EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi 1 2 3 4 5 S S P 85 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar SET B Jumlah Tepat / Masuk * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.

Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.High U. Keputusan : ……………………………. Medium RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat KEMAHIRAN Rejaman / Hadangan / Lontaran / Umpanan S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). S S P 87 EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : …………………………….SEPAK TAKRAW 86 EP AK Kandas 1 2 3 4 5 Pusingan 1 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar 1 2 3 4 5 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA NAMA PEMAIN W R/Tandukan U/Tru-Ball LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Apit Kanan & Apit Kiri ) SET B Jumlah Tepat / Masuk .Pusingan 3 W T T S AK SET E Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi SET F Jumlah Tepat / Masuk Teknik Sasaran / Pecahan Variasi T TA S K R/Gulung R/Maniam R/Lop R/Drop H/KiriKanan H/Belakang U. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.Medium U.

Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.Pusingan 2 W Pusingan 3 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi AK SET C Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas SET D Jumlah Tepat / Masuk SET E Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . S S P 89 EP AK 1 2 3 4 5 * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).SEPAK TAKRAW 88 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W SET F Jumlah Tepat / Masuk .

T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir REGU : Mata Set EP AK Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 1 2 3 4 5 20 AK 24 25 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 90 91 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set REGU : Mata Set W REGU : W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .

SEPAK TAKRAW 92 93 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 AK * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set REGU : Mata Set W REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri Mata set W Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri Mata akhir T TA S K Apit Kiri 1 2 3 4 5 SetUlangan Mata akhir RA 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.SEPAK TAKRAW 94 95 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 16 17 16 17 REGU : Mata Set REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri W Mata set W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan . 17 16 15 14 1 2 3 4 5 14 15 16 17 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S SetUlangan Mata akhir AK 17 16 15 14 S S P 1 2 3 4 5 14 15 16 17 17 16 15 14 EP AK EP 1 2 3 4 5 Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri SetUlangan Mata akhir S S P 17 16 15 14 AK SetUlangan * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 EP AK Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Pusingan 2 REGU : Mata Set ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 1 2 3 4 5 20 21 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 96 97 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set PROGRAM LATIHAN PUSAT SEPAKTAKRAW LATIHAN REGU DAN GELANGGANG Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) REGU : Mata Set W REGU : W .

* Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Pusingan 3 REGU : Mata Set REGU : Mata set Tekong Apit Kanan Apit Kiri W ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .W T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 AK 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 98 99 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

SEPAK EP AK TAKRAW T T S AK 100 RA W .S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .