S S P

1

SEPAK TAKRAW
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

EP

AK

T TA S K

RA

W

S S P

4. MANUAL BAGI REGANGAN...............................................................22-23 5. PERGERAKAN TUBUH BADAN MANUSIA.........................24-25 6. LATIHAN LITAR ASAS KEMAHIRAN SEPAK TAKRAW................26-27 7. KEMAHIRAN ASAS...............................................................................28-45 8. KEMAHIRAN GELANGGANG ...........................................................46-67 LAMPIRAN i. Borang Penilaian Kemahiran Asas Tahap 1,2,3

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

2

S S P
3

EP AK

EP
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

AK

1. PENGENALAN SUKAN SEPAK TAKRAW..............................................1-2 2. PERSIAPAN TEKNIKAL.............................................................................3-4 ( PERALATAN SEPAK TAKRAW ) 8.1. Kasut 8.2. Bola 8.3. Pakaian Sukan 8.4. Peralatan Sampingan 3. PERSEDIAAN FIZIKAL 9.1. Latihan Kecergasan Fizikal.........................................................5 -11 9.2. Penilaian Kecergasan Fizikal......................................................12-21

W

ii. iii. iv. v. vi.

Borang Penilaian Kemahiran Kawalan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Umpanan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Sepak Mula Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Rejaman Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Prestasi Ujian Kecergasan

T T S

AK

9. BIBLIOGRAFI 10. PANEL PENGGUBALAN MODUL

T TA S K

RA

RA

W

BIL PERKARA MUKA SURAT

T T S

AK

Pelajar-pelajar yang terlibat merangkumi pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dengan jumlah yang akan ditetapkan mengikut kehendak Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan. Sekolah-sekolah yang terpilih di peringkat negeri akan bermula dengan penglibatan sekolah menengah dan penglibatan sekolah rendah mulai 2009. Dengan tujuan matlamat itu tercapai , buku Manual Latihan Sepak Takraw SPTS ini disediakan sebagai asas sumber rujukan dan panduan Panel Jurulatih Sekolah yang terlibat .

iv. Melahirkan pemain yang berpotensi di dalam permainan sepak takraw disamping mempunyai akademik yang baik; v. Menerapkan nilai-nilai kesukanan yang tulen ke arah melahirkan atlet yang berdisiplin, bersemangat dan beretika sukan yang tinggi;

S S P

TUJUAN PROGRAM

Program Sepak Takraw SPTS ini bermatlamat :i. Mempertingkatkan kualiti dan kuantiti aktiviti sukan sepak takraw .

Jurulatih digalakkan memenuhi kehendak garis panduan yang diberi dengan sebaik mungkin.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

4

5

EP

Pendekatan latihan yang sesuai, mudah difahami dan praktikal. Manual Latihan Sepak Takraw ini diharapkan akan dapat melahirkan pemain muda yang berbakat dan berpotensi.

S S P
OBJEKTIF

vi. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sukan sepak takraw .

EP AK

Buku Manual Latihan ini secara amnya mengandungi Sukatan Latihan Rancangan Tahunan, Bulanan, Mingguan dan Harian dengan contohcontoh latihan dan latih tubi .

AK

T TA S K

RA

iii. Menggalakkan pelajar melibatkan diri, memperbaiki kemahiran dan meningkatkan kecergasan di dalam aktiviti sukan;

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Bermula 1 Januari 2008, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan permainan sepak takraw akan menjadi salah satu aktiviti Sukan Prestasi Tinggi Sekolah.

W

PENGENALAN SEPAK TAKRAW

W

ii. Memberi peluang kepada semua pelajar menceburkan diri di dalam aktiviti sukan dengan perancangan yang betul, bersistematik dan berlanjutan;

T T S

ii. Berdisiplin dan mempunyai nilai – nilai murni sebagai ahli sukan yang dapat dijadikan model bagi masyarakat dan negara ;

AK

iii. Berkemampuan untuk berinteraksi secara berkesan dalam masyarakat melalui sukan yang diceburinya . Dari segi jurulatih, program ini dijadikan panduan untuk :-

Komponen Kecergasan Fizikal

S S P

iii. Menjalankan ujian-ujian yang sesuai bagi tujuan menilai ke berkesanan latihan dan objektif program dari semasa ke semasa . LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL

Daya Tahan Otot Daya tahan otot ialah keupayaan otot atau sekumpulan otot untuk melakukan sesuatu kerja atau aktiviti secara berulang-ulang tanpa merasa letih. Contohnya, daya tahan otot kuardrisep membolehkan pemain membuat pukulan atau servis secara berterusan.

Kecergasan fizikal merupakan aspek terpenting bagi setiap pemain dalam sepak takraw. Setiap pemain perlu mencapai satu tahap kecergasan yang

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

6

7

EP

ii. Merangka dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk sesi latihan sesuai dengan kemampuan dan kesediaan fizikal dan mental atlet.

EP AK

AK

i. Mengenal pasti jenis kemahiran, sistem latihan, konsep dan pengetahuan yang perlu dipupuk di kalangan atlet mengikut keutamaan.

S S P

Kekuatan Otot Kekuatan otot ialah keupayaan satu atau lebih atau sekumpulan otot mengaplikasi daya. Daya yang diaplikasikan seterusnya akan menghasilkan gerak kerja yang menyebabkan pergerakan pada sendi. Contohnya penguncupan otot kuardrisep akan menyebabkan sendi lutut akan menjadi lurus dan seterusnya memberi kekuatan untuk membuat servis.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

i. Berkemahiran tinggi dalam permainan sepak takraw ;

W

W

Program ini bertujuan melahirkan pemain yang seimbang dari kategori berikut:-

tinggi sebelum menghadapi satu-satu pertandingan. Aspek yang perlu diberikan penumpuan semasa menjalani latihan kecergasan fizikal ialah aspek aerobik. Ini kerana permainan sepak takraw berlangsung dalam jangka masa yang panjang dan memerlukan penggunaan tenaga yang banyak. Aktiviti-aktiviti seperti sepak mula, libasan dan hadangan pula melibatkan penggunaan tenaga anaerobik. Sebelum seseorang jurulatih menjalani latihan kecergasan fizikal seharusnya seseorang jurulatih itu perlu mengetahui dengan mendalam komponen-komponen utama kecergasan fizikal.

T T S

AK

Tahap Kandungan Lemak

Keupayaan individu untuk menggerakkan seluruh tubuh badan atau bahagian anggota badan dengan cepat. Contohnya, otot kuardrisep yang dibantu oleh otot-otot fleksor pinggang yang pantas juga akan membantu pemain sepak takraw melakukan servis dengan Iebih baik. Ketangkasan

S S P

Fleksibiliti

Kemampuan atlet menggerakkan sendi badan melalui julat pergerakan yang maksimum tanpa merasa sebarang tekanan atau sakit. Fleksibiliti ini juga bergantung kepada saiz badan, jantina, umur dan aktiviti fizikal. Contohnya, fleksibiliti yang tinggi akan

Keupayaan menyelaras anggota badan semasa membuat sesuatu pergerakan dengan sempurna dan selamat. Biasanya koordinasi melibatkan deria seperti mata dan anggota badan yang terlibat. Contohnya, tekong melakukan servis dari bola yang dilambuang dengan tepat ke arah sasaran. Kuasa

Keupayaan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam tempoh

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

8

9

EP

Kandungan lemak yang berlebihan akan menyebabkan atlet menanggung berat yang Iebih tinggi seterusnya menyebabkan seseorang atlet cepat berasa penat. Ia juga akan menyebabkan fleksibiliti pada sendi berkurangan.

S S P
Koordinasi

EP AK

AK

Tahap kandungan lemak merujuk kepada berat lemak yang terdapat kepada pemain Sepak takraw. Formula yang digunakan adalah seperti berikut: Jumlah Berat Badan = Berat Badan Tanpa Lemak + Berat Lemak Male 8-12 % Female 10-15 % Junior 8-12 %

Keupayaan badan menukarkan arah pergerakan dengan cepat dan berkesan tanpa kecederaan. Ketangkasan boleh diperbaiki dengan Iatih tubi yang mempraktikkan ketangkasan. Contohnya, atlet perlu mempunyai ketangkasan yang baik untuk menukar arah.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan melakukan sesuatu aktiviti atau tugas secara berterusan untuk suatu jangka masa yang lama. Contohnya, pemain Sepak takraw yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi mampu melakukan servis yang Iebih tajam dan konsisten serta mampu memulihkan tenaganya dengan cepat.

W

Kepantasan

W

Daya Tahan Kardiovaskular

memberikan kelebihan kepada atlet untuk bergerak dengan efisien dan dapat mengelak daripada kecederaan.

Masa Tindak balas Latihan Bebanan. Tujuan: Latihan litar sesuai bagi meningkatkan kecergasan fizikal keseluruhan pemain. Setiap aktiviti memerlukan atlet melakukan kerja pada intensiti atau ulangan yang telah ditetapkan. W Tujuan: Memberi peluang kepada pemain melakukan latihan pada intensiti yang Iebih tinggi dan berulang-ulang kali dengan mempunyai masa rehat di antaranya. Ia juga bermaksud keupayaan individu untuk menghasilkan reaksi daripada rangsángan. Latihan ini juga boleh menggunakan berat badan sebagai beban. pemain sepak takraw yang mempunyai reaksi yang Iebih baik boleh menyelamatkan bola rejaman dari pihak lawan. Sebagai contoh komponen ini adalah penting semasa mendarat selepas melakukan rejaman. daya tahan dan kuasa otot. biasanya susunan latihan litar adalah seperti berikut: S S P EP AK JENIS-JENIS LATIHAN Latihan Jeda Definasi: Latihan jeda merupakan latihan yang melibatkan beberapa aktiviti tertentu yang dilakukan serta diselang selikan dengan waktu pulih dan waktu rehat. Push-up ialah latihan menggunakan berat badan sebagai beban. Definasi: Latihan yang dilakukan dengan menggunakan bebanan sebagai rintangan. Latihan Litar Definasi: Latihan yang melibatkan lakuan aktiviti di beberapa stesyen dan setiap stesyen mempunyai aktiviti-aktiviti yang ditetapkan. Tujuan: Latihan ini untuk menguat dan meningkatkan kekuatan. Contohnya. latihan yang menggunakan bebanan ialah Chest Press.SEPAK TAKRAW 10 11 EP Keupayaan untuk bertindak secara spontan dalam jangka masa yang singkat.T T S Imbangan AK Keupayaan atlet untuk mengekalkan kestabilan kedudukan badan. Contoh. otot kuardrisep yang kuat akan mempunyai kuasa tinggi melalui pengucupan yang pantas. W . Contoh. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Kuasa juga boleh diringkaskan kepada formula di bawah: Kuasa = Daya (kekuatan otot) x Laju (kepantasan) Contohnya. S S P AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA masa yang singkat.

peningkatan fizikal adalah AK T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KONSEP LATIHAN Stesen 1 . Contohnya.Lompat dekam W Ansur Maju Ansur maju ialah penambahan kesukaran atau beban latihan dari satu peringkat ke satu peringkat lain secara beransur-ansur. Manakala pada peringkat umur 16-18 tahun. . bagi menambah daya tahan kardiovaskular. sistem tenaga dan kemahiran bagi mendapatkan kesan yang terbaik. seseorang atlet boleh meningkatkan bilangan ulangan tekan tubi minggu pertama sebanyak 50 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . pengajaran kemahiran perlu dilakukan dan kemahiran mudah kepada kemahiran yang lebih kompleks. mengangkat rintangan atau bebanan yang lebih berat dari semasa ke semasa. Contohnya. Contohnya. trisep. rintangan atau bebanan. Keseimbangan kadar metabolisma berlaku pada peringkat ini. Ia boleh dipecahkan kepada dua iaitu berdasarkan beban atau masa. Program latihan adalah melibatkan beberapa tahap perkembangan fisiologi di mana program latihan ini disesuaikan mengikut tahap-tahap umur seseorang pemain. jurulatih perlu mengajar kemahiran asas semaksimum yang boleh.T T S Prinsip-prinsip Latihan : Intensiti Intensiti merujuk kepada sesuatu latihan itu perlu ditambah bebanannya dari semasa ke semasa. atlet harus menumpukan kepada meningkatkan kerja-kerja ulangan bagi otot tersebut. Contohnya. kadar denyutan nadi semasa latihan perlu mencapai 70%-85% daripada kadar maksimum dalam seminit. awal remaja kanak-kanak biasanya mengalami peningkatan fizikal. pemain biasanya mempunyai motivasi yang tinggi di mana mereka cepat menerima kemahiran yang diajar.Lari Zig-zag Stesen 5 . Pada peringkat umur 13-15 tahun. S S P EP AK Tambah Beban Tambah beban ialah tambahan beban yang dilakukan ke atas sesuatu aktiviti latihan dengan meningkatkan ulangan.Lari ulang alik Stesen 2 . Contohnya. S S P SUAIAN FIZIKAL Pengkhususan Pengkhususan ialah latihan ke atas sistem otot. Oleh itu. pemain sepak takraw perlu melakukan latihan sebanyak 3 kali seminggu bagi meningkatkan kekuatan otot.Bangun tubi Stesen 3 .SEPAK TAKRAW 12 13 EP Kekerapan Kekerapan merujuk kepada bilangan ulangan atau bilangan hari yang diperlukan bagi sesuatu program latihan. Bagi peringkat umur 10-12 tahun.Lompat Skip Stesen 4 . W kali dan meningkat pada minggu ketiga sebanyak 60 kali. Contohnya. Prinsip ini juga melibatkan pengajaran teknik dan kemahira yang ingin dikuasai. Pada peringkat ini pembelajaran motor dikurangkan dan kadar motivasinya tidak menentu.

Penekanan diberikan untuk membina daya tahan kardiovaskular. .Penekanan kepada kecergasan fizikal yang lebih baik. Gerak kerja kelunjuran . Latihan ini hendakla melibatkan keseluruhan otot-otot utama dan sendi-sendi. Luar musim . Pertandingan . .Menyediakan otot-otot sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih berat. . . e. W W .SEPAK TAKRAW 14 15 EP Pra pertandingan .Persediaan fizikal terhadap beban kerja yang lebih berat. jurulatih perlu memberikan penekanan pembelajaran berdasarkan suaian fizikal yang khusus. Pada peringkat inilah penekanan bebanan yang progresif diberikan kepada pemain.Penekanan kepada sistem tenaga yang dominan.meningkatkan suhu badan.Perlu dilakukan semasa memanaskan badan dan menamatkan latihan (penyejukan). AK Latihan pemanasan badan amat penting sebelum melakukan aktivitiaktiviti yang lebih berat. c.Rehat aktif diadakan untuk mengekalkan tahap kecergasan dengan meli batkan pemain dalam permainan lain seperti ping pong.Menilai program lepas dan merancang program baru.Deconditioning secara beransur-ansur. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Peringkat dan tempoh masa kelunjuran seperti rajah di bawah.Memberikan penekanan kepada teknik-teknik yang khusus. teknik yang betul.Mengelakkan dari kecederaan. .Meningkatkan taraf kemahiran teknik dan memperkenalkan strategi- strategi permainan. . d.Mengekalkan tahap kecargasan yang sedia ada. bola tampar dan sebagainya.Memperbaiki sikap dan tanggungjawab terhadap latihan. . .T T S PROGAM LATIHAN KECERGASAN Peringkat Latihan Persediaan : PANDUAN LATIHAN MEMANASKAN BADAN S S P Latihan memanaskan badan ini boleh dilakukan dengan membuat. T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA berkurangan. Perkembangan semulajadi seseorang pemain akan tamat pada peringkat umur 20-23 tahun.Meningkatkan kadar nadi. b. Oleh yang demikian. Latihan ini bertujuan. ini menunjukkan kapasiti pembelajaran adalah ditahap sederhana.Meningkatkan kadar pengaliran darah dalam badan.Memperbaiki kelemahan kemahiran am dan memperkenalkan teknik. a. S S P EP AK AK Pra musim .

SEPAK TAKRAW 16 S S P 17 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA Kelunjuran mudah Kelunjuran peningkatan bahagian lunjuran secara mengejut ( Tahan selama 8 – ( Tahan selama 10 – (Tidak digalakkan) 10 saat ) 15 saat Atau lebih ) W Ke- W KELUNJURAN .T T S S S P Rajah : Contoh Gerak Kerja Kelunjuran Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 18 S S P 19 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 20 S S P 21 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 22 S S P 23 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 24 S S P 25 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 26 S S P 27 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 28 S S P 29 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 30 S S P 31 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 32 S S P 33 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 34 S S P 35 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

......................W T T S Umur Pada Tarikh Ujian BANGKIT TUBI Larian 50m Tarikh Ujian Tarikh Lahir Berat (KG) JANTINA MATA MATA MATA MATA AK GRED MATA MATA MATA GRED GRED GRED GRED S S P 1 2 3 Catatan Jurulatih / Penguji : _________________________________________________________________________________________________________ Nama : ...................................................................... Tanda tangan : ... Sukan Prestasi Tinggi Sekolah ...............SEPAK TAKRAW 36 S S P 37 EP AK EP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih GRED MATA GRED GRED Kordinasi Duduk dan jangkau (3 percubaan) T TA S K Lompat Sargeant (2 percubaan) Gantung siku bengkok Lari ulang alik (2 percubaan) Larian 1500 m Jumlah Tinggi Berdiri (cm) Tinggi duduk (cm) RA BIL NAMA PEMAIN AKTIVITI-AKTIVITI PENILAIAN DAN UJIAN RA W Imbangan drian Skala BORANG PENILAIAN PRESTASI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL Nama Pusat : ______________________________ ................ Tarikh : .......................

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 38 S S P 39 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Mata memandang arah bola. AK Teknik sepak mula Setiap sesi latihan perlu mengandungi sesi memanaskan badan. demonstrasi.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. .Bersedia untuk lakuan seterusnya. Mengawal dan menimang bola 2. menyejukkan badan dan penilaian.Selepas melakukan sepakan. . . . ikut lajak pergerakan.Lakukan lakuan bersila. Adalah amat penting bagi jurulatih merancang ke arah: a) Aktiviti Optimum b) Demontrasi dan arahan yang tepat dan jelas c) Ansur maju yang betul d) Variasi/kepelbagaian e) Perbezaan individu f) Fleksibiliti RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W .Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Berdiri dalam keadaan selesa.SEPAK TAKRAW 40 T TA S K AK Bagi merancang sesi latihan kecergasan fizikal. suaian fizikal. Teknik Lakuan T T S S S P S S P 41 EP AK EP Semasa . Membuat hantaran/ umpanan 3.W KESIMPULAN 4. Menyelamat serangan lawan.1 SEPAKAN 4. atlet. .1. .Tangan dalam keadaan bebas. sumber dan matlamat yang perlu dicapai. seseorang jurulatih perlu menilai keadaan semasa.1 Sepak Sila Kegunaan 1. Selepas .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. Sebelum .

Kontak bola di atas kekura kaki.Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang. Semasa . . .Bersedia untuk lakuan seterusnya AK Dinamik .Gunakan kaki kiri / kanan.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Variasi melakukan servis.Tangan dalam keadaan bebas.dua kaki secara berselang-seli. .Berat badan dipindahkan kepada kaki sokongan.Gunakan kedua .Lutut dibengkokkan sedikit. . W W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4. . . Untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah. sederhana dan tinggi.Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. . AK Sebelum .1.SEPAK TAKRAW 42 T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Teknik sepak mula (pandangan depan) .Hayunkan kaki utama ke arah bola ke hadapan .Berdiri dalam keadaan selesa.Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli. . .T T S Teknik Lakuan S S P S S P 43 EP AK EP Selepas .Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih. . .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan. . .Ikut lajak sepakan .2 Sepak Kuda Kegunaan 1.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. 2.Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan.Mulakan sepak sila dengan bola rendah. .

.Dirian dalam keadaan selesa.Pindahkan berat badan ke kaki utama.1.Bersedia untuk lakuan seterusnya. .Buka kaki seluas bahu. W W . Lakuan kemahiran mencungkil bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Sepak dengan menggunakan kekura kaki secara berpasangan.T T S J X J X S S P Teknik Lakuan Sebelum . .Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola. . AK Aktiviti Berpasangan Sepak Kuda Pergerakan ke kiri . RA Semasa .Ikut lajak pergerakan/ sepakan .Lambung bola dan sepak dengan kekura kaki ke arah sasaran.3 Sepak Cungkil 1. Dinamik . kanan dan kehadapan T TA S K AK RA Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .SEPAK TAKRAW 44 45 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih 4. .Flik bahagian hujung kaki semasa kontak.Kelajuan bola dipelbagaikan.Lakukan sepakan ke atas bola yang datang dari berbagai arah.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli. Mengawal bola dalam keadaan laju dan rendah S S P EP AK Selepas . .Pergerakan menggunakan sendi pergelangan kaki.

W Kegunaan AK Teknik Lakuan Sebelum .Mata memandang ke arah bola.T T S S S P J Selepas .Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki .Lakukan secara berterusan. . Semasa EP AK .Lakukan sepak cungkil dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan. Untuk menyelamatkan bola semasa mati Iangkah (off-position) RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih W 4. Dinamik . .Berat badan di atas kaki sokongan. Kelajuan bola dipelbagaikan.Rotasikan sedikit sendi pinggang.Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar oleh rakan.Kontak bola di bahagian luar kaki.Gerakkan sedikit pinggang ke sisi.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli. .1.Hayun kaki utama keluar sambil lutut dibengkokkan. AK T TA S K RA 1.SEPAK TAKRAW 46 47 EP X Aktiviti berpasangan sepak cungkil J X Pergerakan ke kiri. .Selepas kontak balik kepada dirian asal. . kanan. . kehadapan S S P Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .4 Sepak Badik .Bersedia untuk lakuan seterusnya. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . 2.Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali. Untuk menyelamatkan bola yang berada di sisi kanan/ kiri dan belakang.Lakukan berulang kali. . .Lambung bola dan cungkil gunakan hujung kekura kaki.Buka kaki seluas bahu. .kali. . .Dirian dalam keadaan selesa .

Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola. . . . T TA S K Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .Kaki utama diangkat lurus ke atas aras bola.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Bergerak ke arah bola dari jarak yang berbeza-beza. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan .Ikut lajak pergerakan/ sepakan . . S S P EP AK Aktiviti berpasangan sepak badik Pergerakan ke kiri.Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik.rendah/ sederhana/ tinggi W RA Teknik Lakuan Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W 4. Dinamik .Lakukan badikan kiri dan kanan secara berselang-seli.SEPAK TAKRAW 48 49 EP AK J X S S P J X Sentuhan bola lakuan Semasa sepak cungkil .Tangan dalam keadaan selesa supaya badan dapat diimbangkan.Dirian dalam keadaan selesa. kanan dan kehadapan Selepas .Konteks bola pada bahagian atas kekura kaki.1.Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik .T T S AK Sebelum .5 Sepak Cangkuk 1. . .Lakukan badikan kiri/ kanan. Mengawal bola dalam situasi bola tinggi yang berada di bahagian belakang pelaku / pemain.Lambung bola ke sisi kiri/ kanan dan lakukan badikan.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar. .

Tangan dalam keadaan selesa supaya dirian dapat diimbangkan T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 4.Lakukan lakuan memaha . .SEPAK TAKRAW 50 S S P 51 EP AK Semasa .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. Membuat hantaran/ umpanan 3.Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah–kiri / kanan dan belakang. . .Kaki sokongan dibengkokkan sedikit sebelum konteks bola dilakukan. Mengawal bola 2.Lakukan berulang kali. . . EP AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Lambung bola tinggi melebihi aras kepala dan gunakan bahagian hujung kekura kaki.2.Mata memandang arah bola. .1 Memaha Kegunaan 1.Ikut lajak pergerakan paha. W T T S AK Teknik Lakuan Sebelum . . Dinamik . W 4.S S P J X J X aktiviti berpasangan sepak cangkuk Pergerakan ke kiri.Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali-kali.Berdiri dalam keadaan selesa. . .Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki .Paras paha hendaklah 90 darjah dengan postour badan .Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah – kiri / kanan atau belakang secara melompat.Bersedia untuk lakuan seterusnya. .2 MEMAHA .Kontekks bola pada bahagian atas paha.Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli.Berat badan diimbang atas kaki sokongan. Menyelamat serangan lawan. . . kanan dan kehadapan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . Selepas .Lakukan secara berterusan.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Tingkatkan ketinggian bola yang dilontar oleh rakan.

sederhana dan tinggi.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Gunakan paha kiri dan kanan secara berselang-seli.Lembutkan sendi di bahagian leher.Tumpuan mata sentiasa ke arah bola. .Mulakan memaha dengan bola rendah.SEPAK TAKRAW 52 S S P 53 EP AK . . .dua paha secara berselang-seli. .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Dirian dalam keadaan selesa.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih.Kontak bola di bahagian dahi.Pergelangan leher dilembutkan EP AK Dinamik . Teknik Lakuan Sebelum . .3 TANDUKAN . Semasa T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA .Mata memandang ke arah bola. . W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4. . . . .1 Tandukan Dahi Kegunaan 1.Lutut dibengkokkan sedikit.Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. Mengawal mengumpan dan merejam.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. . 4. .Gunakan kedua . .Tangan ikut keselesaan. . .Kepala didongakkan ke atas.Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.Lambung bola dan lakukan memaha secara perseorangan. .Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang. .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan. .3.Gunakan paha kiri / kanan.

Merejam bola ke gelanggang pihak lawan. Semasa . Mengawal bola yang datang di sisi. .3. .Lambung bola secara individu dan lakukan tandukan setempat.Tanduk bola dari pelbagai arah dan kelajuan.2 Tandukan Sisi Kegunaan 1.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar untuk tandukan. 2. .Badan bongkok ke hadapan sedikit.Selepas kontak. . T TA S K RA Latih Tubi dan Ansur Maju Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . 4.Badan condong ke sisi mengikut arah bola kiri/kanan. Teknik Lakuan Sebelum .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan tepat ke arah sasaran. AK Dinamik . balik kepada kedudukan asal.Jarakkan bola secara beransur-ansur AK Statik .Bersedia untuk lakuan seterusnya. . .Lakukan secara berulang-kali.Selepas kontak. . . .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Tampan bola di bahagian sisi kepala kiri/ kanan. .Dirian dalam keadaan selesa.Lutut dibengkokkan sedikit.SEPAK TAKRAW 54 S S P 55 EP AK EP Selepas . .Bersedia untuk lakuan seterusnya. balik kepada kedudukan asal.Pastikan bola yang ditanduk berada pada ketinggian yang sesuai.

. Kawalan W T T S ii.SEPAK TAKRAW 56 57 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK Statik Melompat sambil melakukan rejaman tanpa bola . S S P T TA S K RA Statik .Lambung bola. Rejaman S S P AK Dinamik (Kawalan) . lompat sambil merejam bola tersebut melintasi jaring .Rejam bola yang dihantar oleh rakan .Lakukan berulang-kali RA W Latih Tubi dan Ansur Maju .Lakukan berulang-kali.Lambung bola dan guna sisi kepala untuk kawalan kiri/kanan.i.Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan .Tingkatkan kelajuan bola dan pelbagaikan arah bola EP AK Dinamik .Lambung dan rejam bola secara individu dengan lompatan. .Tingkatkan daya rejaman. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

Mata memandang ke arah bola T TA S K RA RA Kegunaan 1.Bersedia untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju S S P EP AK AK Semasa .Jurulatih mempelbagaikan kedudukan bola umpanan untuk direjam secara tandukan belakang.Lakuan tanpa bola ( menggayakan tandukan belakang) .SEPAK TAKRAW 58 59 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Selepas .Melakukan tandukan betakang kepada bola yang diumpan oleh rakan/ jurulatih . W W 4. Iakukan tandukan belakang seperti latih tubi tanpa bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lakuan tanpa bola (menggayakan tandukan belakang dengan lompatan) . Merejam 2. Mengelirukan pihak lawan Dinamik .Kontak bola di bahagian belakang kepala AK Teknik Lakuan Sebelum .3.Bola digantung pada aras ketinggian mengikut kesesuaian.Dirian selesa di sisi jaring .T T S S S P Statik .Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan .Bergerak ke arah bola yang datang .Melonjak sambil melenggokkan kepala .3 Tandukan Belakang .

Pegang bola dengan tapak tangan.Ikut lajak lakuan.Lambung/hantar bola ke arah sasaran yang dikehendaki.SEPAK TAKRAW 60 S S P 61 EP AK Semasa .Rendahkan badan sambil tangan dihayunkan ke belakang.Gunakan pergelangan tangan semasa melepaskan bola untuk mempastikan ketepatan.Mata memandang ke arah bola yang datang. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Mata memandang ke arah tekong.2 Servis Sepak Sila Kegunaan 1. .Kedudukan pemain di dalam suku bulatan .Hayunkan tangan ke hadapan untuk melambung bola.Berat badan dipindahkan dari kaki sokongan ke kaki utama. . Memulakan permainan.Tangan ikut keselesaan. Mendapatkan ketepatan serta kelajuan ke arah sasaran.Dirian ikut keselesaan . Selepas . . Sebelum .1. . Memudahkan tekong membuat servis. W 5. .1 SERVIS Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.1 Hantaran/ Lambungan Bola Servis Kegunaan 1.Kaki sokongan di dalam bulatan.Imbangan badan di atas kaki sokongan. EP AK Sebelum . .1.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.Lakuan memerlukan kelembutan statik dan dinamik.Lakuan badan dan tangan mengikut lajakan. 2. . . . .Kontak bola di bahagian dalam kaki. Selepas . T TA S K AK RA 5.T T S Teknik Lakuan Teknik Lakuan S S P Semasa . Mempastikan ketepatan tekong membuat servis. . 3.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya. W .Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.

W RA Selepas .Gunakan bahagian kekura kaki.Tingkatkan kelajuan bola yang diservis. .Lakuan variasi servis sepak sila bola dipelbagaikan dengan cara put spin) atau dicantas (slice).Ikut lajak lakuan.Lakukan lakuan servis sepak kuda tanpa bola (bayangan).Kontak bola di paras yang tertinggi .Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. . . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Arahkan bola kepada sasaran yang berbeza. Dinamik .Lakukan berulang-kali.Arahkan bola kepada berbagai sasaran.Lakukan servis kepada bola yang di lambung/ hantar melintasi jaring. T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring. EP AK Teknik Lakuan S S P 5.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju RA W .SEPAK TAKRAW 62 63 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sebelum . . .Tingkatkan kelajuan bola yang diservis. . .Lakukan lakuan servis sepak sila tanpa bola (bayangan).Lakukan servis sepak sila kepada bola yang digantung pada satu aras Dinamik . Mendapatkan ketajaman bola servis dan ketepatan menuju sasaran. .3 Servis Sepak Kuda Kegunaan 1. .T T S S S P Semasa . AK Statik . .Lakukan servis sepak kuda kepada bola yang digantung pada satu aras.Imbangan badan di atas kaki sokongan.Mata pandang arah bola yang datang.Lakukan berulang-kali. . . . .Tangan ikut keselesaan. .Kaki sokongan di dalam bulatan.1.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama .

1 Kawalan Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1. .Arahkan bola kepada berbagai sasaran di gelanggang pihak lawan.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Kontak bola di paras yang tertinggi. .Imbangan badan di atas kaki sokongan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Gunakan bahagian tapak kaki. Teknik Lakuan T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5. Dinamik . Untuk mengawal dan rnenyelamatkan serangan lawan. 5. S S P Sebelum .Tangan ikut keselesaan.Ikut lajak lakuan.Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama.SEPAK TAKRAW 64 65 EP Semasa .Berdiri dalam keadaan selesa. .Kaki sokongan di dalam bulatan .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Semasa .Tangan dalam keadaan bebas.1. . . AK 5.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.Lakukan lakuan servis tapak kaki tanpa bola (bayangan). .T T S Teknik Lakuan Sebelum .Lakukan lakuan bersila.Mata memandang ke arah bola.2. .Lakukan servis tapak kaki kepada bola yang digantung pada satu aras. . . . . .Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring.2 KAWALAN S S P EP AK Selepas . .Mata memandang ke arah bola yang datang.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. . .Lakukan berulang-kali W Lakuan servis kepada sasaran berbeza Lakuan servis Tapak Kaki kepada sasaran berbeza .4 Servis Tapak Kaki Kegunaan 1.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. Mengelirukan pihak lawan semasa servis W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.

2 Kawalan Kepala Kegunaan 1.Lembutkan sendi di bahagian leher. RA Teknik Lakuan RA W Selepas . . T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Selepas kontak. . .kiri kanan/ depan/ belakang.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan. . sederhana dan tinggi. S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli. .Gunakan kedua .Lutut dibengkokkan sedikit. .dua kaki secara berselang-seli.Lakukan umpanan ke arah perejam.Bersedia untuk lakuan seterusnya. 5. .W T T S Sebelum . . .Mata sentiasa memandang ke arah bola. .Dirian dalam keadaan selesa. ikut lajak pergerakan.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar Selepas . AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa . . .Selepas melakukan sepakan.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut. .Tangan ikut keselesaan.2.Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. .Kontak bola di bahagian dahi.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Mata memandang ke arah bola.Lakukan dalam berbagai arah .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. .Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan.Mulakan sepak sila dengan bola rendah. .Muka didongakkan sedikit. . . .SEPAK TAKRAW 66 S S P 67 EP AK EP Dinamik .Lakukan sepak sila tanpa bola. Untuk mengawal dan menyelamatkan bola daripada serangan lawan.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal. balik kepada kedudukan asal .Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. .Gunakan kaki kiri / kanan. .

Mata sentiasa pandang bola. .Lambung bola dan kawal secara perseorangan dengan menggunakan kepala. .SEPAK TAKRAW 68 69 EP 5.Guna peha kiri dan kanan secara berselang-seli. kanan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .2. AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Latih Tubi dan Ansur Maju . .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal dengan kepala.Badan ditegakkan sedikit. . . .Kedudukan badan dalam keadaan selesa.Memeha bola yang dihantar oleh rakan. .3 Kawalan Peha Kegunaan 1.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar W AK Selepas . Dinamik .Mengikut arah bola yang datang. . .Lakukan berulang-kali Dinamik . .Bersedia untuk lakuan seterusnya. .Peha dinaikkan selari dengan permukaan lantai.Pelbagaikan ketinggian bola yang ditampan.Lutut utama dibengkokkan. . .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan dengan kepala.Kawal bola yang sederhana tinggi di atas kepala. . .Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar dari berbagai arah. Mengawal bola dalam keadaan terdesak bola yang datang tepat ke paras di antara lutut dan pinggang S S P Statik .Lakuan kawalan kepala tanpa bola.Menerima dan mengawal bola secara berpasangan. .Tingkatkan aras ketinggian bola dan buat kawalan kepala.T T S S S P EP AK Teknik Lakuan Sebelum .Gunakan peha kiri dan kanan secara berselang-seli. Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Selepas kontak.Lakukan dalam berbagai arah – kiri. balik kepada kedudukan asal.Lambung bola dan memeha bola. depan dan belakang. . .

Kawal bola sepakan pertama dan tinggikan sepakan kedua.Lepaskan bola dari pegangan pada paras pinggang dan lakukan sepak sila serta sambut semula bola itu.3. . Statik .SEPAK TAKRAW 70 S S P 71 EP AK EP Semasa . .Bersedia untuk lakuan seterusnya Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Kenakan daya pada bola mengikut kesesuaian umpanan.Mata memandang arah bola AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Mata memandang arah sasaran . . .3 HANTARAN ATAU UMPANAN Latih Tubi dan Ansur Maju .Tingkatkan ketinggian bola yang disepak.1 Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. W 5.Lakukan lakuan seperti bersila dengan kelembutan.Berdiri dalam keadaan selesa. ikut lajak pergerakan.Tangan dalam keadaan bebas. . .Berat badan diimbang atas kaki sokongan.W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas .Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tinggikan bola pada sepakan kedua. AK Sebelum . .Ulang aktiviti kawalan dan umpanan Dinamik . Pelbagaikan arah dan ketinggian bola.Selepas melakukan sepakan. Menghantar bola tepat ke arah sasaran mengikut keperluan perejam. . .

4 REJAMAN 5. Menghantar. 5.W T T S Sebelum . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .4.Lutut dibengkokkan sedikit.Selepas kontak. Dinamik . mengawal dan mengumpan apabila bola berada di atas kepala. . .Pelbagaikan arah dan ketinggian ke arah sasaran. RA W 5. .Mata memandang ke arah bola.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Ikut lajak perlakuan . .Dirian dalam keadaan se!esa.Ulang aktiviti mengawal dan mengumpan dengan kepala. lonjakkan badan .Kawal bola pertama dan umpan ke sasaran bola kedua.Tangan ikut keselesaan.2 Kepala Kegunaan 1.Lakuan menanduk tanpa bola ( Iembutkan pergerakan badan) .Daya yang dikenakan ke atas bola mengikut kesesuaian umpanan.Berat badan berada di atas hujung kaki.Semasa kontak. .SEPAK TAKRAW 72 S S P Teknik Lakuan EP AK Sebelum . 73 EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa . .Mata memandang ke arah bola. .Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut. . . .Berdiri selesa bersedia untuk bertindak. Mematikan bola ke gelanggang pihak Iawan T TA S K AK RA Teknik Lakuan Statik .Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tanduk tinggi boIa yang diterima ke arah sasaran. Latih Tubi dan Ansur Maju . balik kepada kedudukan asal.3.Lambung dan tanduk bola tinggi. S S P Selepas . .Tumpuan mata sentiasa ke arah bola.1 Rejaman Kaki KEGUNAAN 1.

Berdiri selesa di sisi jaring. W .Mendarat dengan menyerap daya sambil membengkokkan lutut. 5.Kontak bola menggunakan bahagian kepala mengikut gaya pilihan dengan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . .Bersedia untuk lakuan seterusnya. Semasa .Lompat dan buat rejaman tanpa bola (bayangan) mengikut teknik rejaman. Lompat dan lakukan rejaman kaki mengikut teknik rejaman yang dipilih.Variasikan kedudukan rejaman.Lonjak sambil menghayun badan ke belakang.Bergerak sambil melonjak mengikut teknik rejaman.W T T S AK RA Selepas . Dinamik .Melibas kaki untuk kontak bola seterusnya.2 Rejaman Kepala S S P Statik .SEPAK TAKRAW 74 75 EP Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Teknik Lakuan EP AK AK KEGUNAAN 1.Lambung bola dengan tangan dan buat rejaman mengikut gaya rejaman Sebelum . Mematikan bola yang berhampiran dengan jaring ke gelanggang pihak lawan. T TA S K Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Semasa .Mata memandang ke arah bola. . .Dongakkan kepala.Bergerak ke arah bola. . . .Bola digantung mengikut paras ketinggian yang sesuai. . . .Kaki utama dihayun ke tahap ketinggian bola.4.Pelbagaikan arah rejaman.

Bersedia untuk lakuan seterusnya.SEPAK TAKRAW 76 77 EP Statik . .Pelbagaikan cara rejaman menggunakan sisi kiri ke hadapan dan belakang kepala.Mendarat dengan kaki sokongan untuk menyerap daya bagi mendapatkan imbangan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Mata memandang ke arah bola. .Rejam bola yang diumpan oleh rakan.Rejam dengan menggunakan kepala tanpa bola (bayangan) gaya mengikut pilihan.5 HADANGAN .Melangkah untuk mendapatkan daya lonjakan.Angkat kaki utama di atas paras jaring/selari dengan jaring. . . AK Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Semasa .BoIa digantung mengikut ketinggian yang sesuai.Variasikan kedudukan semasa merejam. . S S P Dinamik . 5. EP AK Selepas .Berdiri selesa di sisi jaring. Teknik Lakuan T T S Sebelum . Lakukan rejaman kepala berulang-ulang kali. Bersedia untuk lakuan seterusnya. Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk kegelanggang sendiri.Tangan utama melindungi bahagian muka untuk mengelakkan kecederaan.Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan.W 5. .1 Hadangan Kaki KEGUNAAN 1. T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas .5. .

.Lompat dan buat hadangan setempat. .2 Hadangan Badan . .Lakukan berulang-kali. . Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .SEPAK TAKRAW 78 S S P 79 EP AK Statik .Bergerak dari sisi melakukan hadangan kaki berkali-kali menyusur jaring.T T S Dinamik .Berdiri selesa di sisi jaring.Lompat dan buat hadangan dengan menggunakan belakang badan berhampiran dengan jaring . . Teknik Lakuan AK Sebelum .Serap daya dan imbang badan.Sesuaikan lonjakan dengan arah bola. Selepas . Semasa .Melonjak sambil membelakangkan jaring.(tanpa bola atau lawan) .Mendarat dengan kedua-dua kaki.Ulang lakuan EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih T TA S K RA RA Statik .Bergerak dari sisi untuk melakukan hadangan tanpa bola .Lakukan berulang-kali.Mata memandang ke arah bola dan perejam.Bergerak dari sisi untuk menghadang bola yang dibaling dari arah bertentangan. .Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan dari berbagai arah (kiri dan kanan). W KEGUNAAN 1. W Latih Tubi dan Ansur Maju 5.5. Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri apabila keadaan memaksa.

.Menghadang dengan kepala bola yang dibaling oleh rakan dari arah bertentangan. .Serap daya untuk imbangan.Berdiri menghadap jaring dengan selesa AK KEGUNAAN 1. T TA S K RA Dinamik . .Permukaan dahi menghadap arah lantai.Lompat sambil tundukkan kepala di atas aras jaring.Variasikan arah balingan dan kedudukan. RA 5.5.SEPAK TAKRAW 80 81 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa . .Mata memandang ke arah bola dan perejam.Lakukan berulang-kaIi.Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.Menghalang bola yang dilontar oleh rakan . Statik .Sesuaikan lonjakan mengikut pergerakan bola. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Kepala ditundukkan sepenuhnya. Menghadang bagi mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri secara terdesak.Lakukan berulang-kali.W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas .3 Hadangan Kepala Dinamik .Variasikan arah balingan dan kedudukan.Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan. .Menghadang dengan menggunakan bahagian atas kepala di hadapan jaring sambil melompat. . S S P EP AK AK Sebelum . . W Latih Tubi dan Ansur Maju . .

Harapannya adalah pada satu masa nanti kita juga akan mempunyai satu pasukan kebangsaan yang boleh mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Pencapaian pelajar dianalisa dan dapat dikenalpasti untuk mengembangkan hingga ke tahap yang dikehendaki. kebijaksanaan menyelesaikan masalah diperingkat pusat juga dapat menghindarkan kemerosotan program ini. berwaspada dan bertenang dalam menjalankan tugas mereka. pelajar-pelajar akan berpeluang menjadi atlet yang terkemuka. Tahap umur berbanding dengan pencapaian mereka haruslah diambil perhatian semasa menjalankan tugas. Mudah-mudahan menerusi asuhan yang diperlihatkan. MSSM menyediakan pelajar. S S P Usaha ke arah mencapai kejayaan dalam bidang sukan sudah banyak dikorbankan oleh kerajaan dan juga persatuan-persatuan kebangsaan. untuk mengenalpasti bakat dan diasuh secara berterusan. Jurulatih harus bersabar. AK T TA S K AK RA Sukan sebagai agen untuk menyatu padukan dan mengeratkan rakyat sesebuah negara tidak boleh disangkal lagi peranannya. Tentu sekalilah pengajaran jurulatih sekalian menjadi satu cabaran. Berita mengenainya tersiar dan menjadikan perbualan hangat rakyat di seluruh pelusuk negara. Pihak persatuan kebangsaan memberi pengetahuan teknikal. RA W . sementara Majlis Sukan Negara (MSN) pula mendapatkan sumber kewangan. Kemenangan dalam satu-satu pertandingan/kejuaraan yang disertai membanggakan seluruh rakyat. Selain itu. kerjasama dari semua pihak adalah perlu. Kini Program Pembangunan Bakat pula dilancarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). Perlulah diingatkan bahawa kewajipan utama mereka ialah untuk mengembangkan bakat pelajar.SEPAK TAKRAW 82 83 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Dalam hal ini. jurulatih dan pusat latihan. Segala laporan hendaklah dibereskan dengan sewajarnya. Kita berharap ini akan mencapai kejayaan yang diingini.W PENUTUP T T S S S P EP AK Keberkesanan program ini juga terletak kepada peranan jurulatih-jurulatih yang mengendalikan projek di pusat-pusat sukan yang dipilih. bukan menjadikan mereka sebagai satu pasukan.

Keputusan : ……………………………. * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.SEPAK TAKRAW 84 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KEMAHIRAN Servis Sepak Mula S/Kuda S/Ace S/ S/Lop W SET D Jumlah Tepat / Masuk LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Tekong ) .W NAMA PEMAIN Pusingan 2 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S RA Teknik Sasaran / Pecahan Variasi S/Drop Bebas AK Pusingan 1 SET C Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P Kandas EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi 1 2 3 4 5 S S P 85 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar SET B Jumlah Tepat / Masuk * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).

Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Medium RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat KEMAHIRAN Rejaman / Hadangan / Lontaran / Umpanan S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). S S P 87 EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).Medium U.Pusingan 3 W T T S AK SET E Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi SET F Jumlah Tepat / Masuk Teknik Sasaran / Pecahan Variasi T TA S K R/Gulung R/Maniam R/Lop R/Drop H/KiriKanan H/Belakang U. Keputusan : …………………………….High U. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 86 EP AK Kandas 1 2 3 4 5 Pusingan 1 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar 1 2 3 4 5 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA NAMA PEMAIN W R/Tandukan U/Tru-Ball LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Apit Kanan & Apit Kiri ) SET B Jumlah Tepat / Masuk .

Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.SEPAK TAKRAW 88 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W SET F Jumlah Tepat / Masuk . Keputusan : …………………………….Pusingan 2 W Pusingan 3 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi AK SET C Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas SET D Jumlah Tepat / Masuk SET E Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . S S P 89 EP AK 1 2 3 4 5 * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set REGU : Mata Set W REGU : W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir REGU : Mata Set EP AK Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 1 2 3 4 5 20 AK 24 25 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 90 91 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

SEPAK TAKRAW 92 93 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 AK * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set REGU : Mata Set W REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri Mata set W Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

17 16 15 14 1 2 3 4 5 14 15 16 17 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.SEPAK TAKRAW 94 95 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 16 17 16 17 REGU : Mata Set REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri W Mata set W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan . Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri Mata akhir T TA S K Apit Kiri 1 2 3 4 5 SetUlangan Mata akhir RA 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S SetUlangan Mata akhir AK 17 16 15 14 S S P 1 2 3 4 5 14 15 16 17 17 16 15 14 EP AK EP 1 2 3 4 5 Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri SetUlangan Mata akhir S S P 17 16 15 14 AK SetUlangan * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set PROGRAM LATIHAN PUSAT SEPAKTAKRAW LATIHAN REGU DAN GELANGGANG Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) REGU : Mata Set W REGU : W .T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 EP AK Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Pusingan 2 REGU : Mata Set ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 1 2 3 4 5 20 21 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 96 97 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

W T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 AK 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Pusingan 3 REGU : Mata Set REGU : Mata set Tekong Apit Kanan Apit Kiri W ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) . * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.SEPAK TAKRAW 98 99 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

SEPAK EP AK TAKRAW T T S AK 100 RA W .S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful