S S P

1

SEPAK TAKRAW
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

EP

AK

T TA S K

RA

W

S S P

4. MANUAL BAGI REGANGAN...............................................................22-23 5. PERGERAKAN TUBUH BADAN MANUSIA.........................24-25 6. LATIHAN LITAR ASAS KEMAHIRAN SEPAK TAKRAW................26-27 7. KEMAHIRAN ASAS...............................................................................28-45 8. KEMAHIRAN GELANGGANG ...........................................................46-67 LAMPIRAN i. Borang Penilaian Kemahiran Asas Tahap 1,2,3

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

2

S S P
3

EP AK

EP
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

AK

1. PENGENALAN SUKAN SEPAK TAKRAW..............................................1-2 2. PERSIAPAN TEKNIKAL.............................................................................3-4 ( PERALATAN SEPAK TAKRAW ) 8.1. Kasut 8.2. Bola 8.3. Pakaian Sukan 8.4. Peralatan Sampingan 3. PERSEDIAAN FIZIKAL 9.1. Latihan Kecergasan Fizikal.........................................................5 -11 9.2. Penilaian Kecergasan Fizikal......................................................12-21

W

ii. iii. iv. v. vi.

Borang Penilaian Kemahiran Kawalan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Umpanan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Sepak Mula Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Rejaman Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Prestasi Ujian Kecergasan

T T S

AK

9. BIBLIOGRAFI 10. PANEL PENGGUBALAN MODUL

T TA S K

RA

RA

W

BIL PERKARA MUKA SURAT

T T S

AK

Pelajar-pelajar yang terlibat merangkumi pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dengan jumlah yang akan ditetapkan mengikut kehendak Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan. Sekolah-sekolah yang terpilih di peringkat negeri akan bermula dengan penglibatan sekolah menengah dan penglibatan sekolah rendah mulai 2009. Dengan tujuan matlamat itu tercapai , buku Manual Latihan Sepak Takraw SPTS ini disediakan sebagai asas sumber rujukan dan panduan Panel Jurulatih Sekolah yang terlibat .

iv. Melahirkan pemain yang berpotensi di dalam permainan sepak takraw disamping mempunyai akademik yang baik; v. Menerapkan nilai-nilai kesukanan yang tulen ke arah melahirkan atlet yang berdisiplin, bersemangat dan beretika sukan yang tinggi;

S S P

TUJUAN PROGRAM

Program Sepak Takraw SPTS ini bermatlamat :i. Mempertingkatkan kualiti dan kuantiti aktiviti sukan sepak takraw .

Jurulatih digalakkan memenuhi kehendak garis panduan yang diberi dengan sebaik mungkin.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

4

5

EP

Pendekatan latihan yang sesuai, mudah difahami dan praktikal. Manual Latihan Sepak Takraw ini diharapkan akan dapat melahirkan pemain muda yang berbakat dan berpotensi.

S S P
OBJEKTIF

vi. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sukan sepak takraw .

EP AK

Buku Manual Latihan ini secara amnya mengandungi Sukatan Latihan Rancangan Tahunan, Bulanan, Mingguan dan Harian dengan contohcontoh latihan dan latih tubi .

AK

T TA S K

RA

iii. Menggalakkan pelajar melibatkan diri, memperbaiki kemahiran dan meningkatkan kecergasan di dalam aktiviti sukan;

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Bermula 1 Januari 2008, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan permainan sepak takraw akan menjadi salah satu aktiviti Sukan Prestasi Tinggi Sekolah.

W

PENGENALAN SEPAK TAKRAW

W

ii. Memberi peluang kepada semua pelajar menceburkan diri di dalam aktiviti sukan dengan perancangan yang betul, bersistematik dan berlanjutan;

T T S

ii. Berdisiplin dan mempunyai nilai – nilai murni sebagai ahli sukan yang dapat dijadikan model bagi masyarakat dan negara ;

AK

iii. Berkemampuan untuk berinteraksi secara berkesan dalam masyarakat melalui sukan yang diceburinya . Dari segi jurulatih, program ini dijadikan panduan untuk :-

Komponen Kecergasan Fizikal

S S P

iii. Menjalankan ujian-ujian yang sesuai bagi tujuan menilai ke berkesanan latihan dan objektif program dari semasa ke semasa . LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL

Daya Tahan Otot Daya tahan otot ialah keupayaan otot atau sekumpulan otot untuk melakukan sesuatu kerja atau aktiviti secara berulang-ulang tanpa merasa letih. Contohnya, daya tahan otot kuardrisep membolehkan pemain membuat pukulan atau servis secara berterusan.

Kecergasan fizikal merupakan aspek terpenting bagi setiap pemain dalam sepak takraw. Setiap pemain perlu mencapai satu tahap kecergasan yang

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

6

7

EP

ii. Merangka dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk sesi latihan sesuai dengan kemampuan dan kesediaan fizikal dan mental atlet.

EP AK

AK

i. Mengenal pasti jenis kemahiran, sistem latihan, konsep dan pengetahuan yang perlu dipupuk di kalangan atlet mengikut keutamaan.

S S P

Kekuatan Otot Kekuatan otot ialah keupayaan satu atau lebih atau sekumpulan otot mengaplikasi daya. Daya yang diaplikasikan seterusnya akan menghasilkan gerak kerja yang menyebabkan pergerakan pada sendi. Contohnya penguncupan otot kuardrisep akan menyebabkan sendi lutut akan menjadi lurus dan seterusnya memberi kekuatan untuk membuat servis.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

i. Berkemahiran tinggi dalam permainan sepak takraw ;

W

W

Program ini bertujuan melahirkan pemain yang seimbang dari kategori berikut:-

tinggi sebelum menghadapi satu-satu pertandingan. Aspek yang perlu diberikan penumpuan semasa menjalani latihan kecergasan fizikal ialah aspek aerobik. Ini kerana permainan sepak takraw berlangsung dalam jangka masa yang panjang dan memerlukan penggunaan tenaga yang banyak. Aktiviti-aktiviti seperti sepak mula, libasan dan hadangan pula melibatkan penggunaan tenaga anaerobik. Sebelum seseorang jurulatih menjalani latihan kecergasan fizikal seharusnya seseorang jurulatih itu perlu mengetahui dengan mendalam komponen-komponen utama kecergasan fizikal.

T T S

AK

Tahap Kandungan Lemak

Keupayaan individu untuk menggerakkan seluruh tubuh badan atau bahagian anggota badan dengan cepat. Contohnya, otot kuardrisep yang dibantu oleh otot-otot fleksor pinggang yang pantas juga akan membantu pemain sepak takraw melakukan servis dengan Iebih baik. Ketangkasan

S S P

Fleksibiliti

Kemampuan atlet menggerakkan sendi badan melalui julat pergerakan yang maksimum tanpa merasa sebarang tekanan atau sakit. Fleksibiliti ini juga bergantung kepada saiz badan, jantina, umur dan aktiviti fizikal. Contohnya, fleksibiliti yang tinggi akan

Keupayaan menyelaras anggota badan semasa membuat sesuatu pergerakan dengan sempurna dan selamat. Biasanya koordinasi melibatkan deria seperti mata dan anggota badan yang terlibat. Contohnya, tekong melakukan servis dari bola yang dilambuang dengan tepat ke arah sasaran. Kuasa

Keupayaan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam tempoh

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

8

9

EP

Kandungan lemak yang berlebihan akan menyebabkan atlet menanggung berat yang Iebih tinggi seterusnya menyebabkan seseorang atlet cepat berasa penat. Ia juga akan menyebabkan fleksibiliti pada sendi berkurangan.

S S P
Koordinasi

EP AK

AK

Tahap kandungan lemak merujuk kepada berat lemak yang terdapat kepada pemain Sepak takraw. Formula yang digunakan adalah seperti berikut: Jumlah Berat Badan = Berat Badan Tanpa Lemak + Berat Lemak Male 8-12 % Female 10-15 % Junior 8-12 %

Keupayaan badan menukarkan arah pergerakan dengan cepat dan berkesan tanpa kecederaan. Ketangkasan boleh diperbaiki dengan Iatih tubi yang mempraktikkan ketangkasan. Contohnya, atlet perlu mempunyai ketangkasan yang baik untuk menukar arah.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan melakukan sesuatu aktiviti atau tugas secara berterusan untuk suatu jangka masa yang lama. Contohnya, pemain Sepak takraw yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi mampu melakukan servis yang Iebih tajam dan konsisten serta mampu memulihkan tenaganya dengan cepat.

W

Kepantasan

W

Daya Tahan Kardiovaskular

memberikan kelebihan kepada atlet untuk bergerak dengan efisien dan dapat mengelak daripada kecederaan.

Latihan Litar Definasi: Latihan yang melibatkan lakuan aktiviti di beberapa stesyen dan setiap stesyen mempunyai aktiviti-aktiviti yang ditetapkan. Sebagai contoh komponen ini adalah penting semasa mendarat selepas melakukan rejaman. Kuasa juga boleh diringkaskan kepada formula di bawah: Kuasa = Daya (kekuatan otot) x Laju (kepantasan) Contohnya. S S P AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA masa yang singkat. Contoh. Push-up ialah latihan menggunakan berat badan sebagai beban. W Tujuan: Memberi peluang kepada pemain melakukan latihan pada intensiti yang Iebih tinggi dan berulang-ulang kali dengan mempunyai masa rehat di antaranya. Contohnya. otot kuardrisep yang kuat akan mempunyai kuasa tinggi melalui pengucupan yang pantas. Setiap aktiviti memerlukan atlet melakukan kerja pada intensiti atau ulangan yang telah ditetapkan.T T S Imbangan AK Keupayaan atlet untuk mengekalkan kestabilan kedudukan badan. latihan yang menggunakan bebanan ialah Chest Press. daya tahan dan kuasa otot. Tujuan: Latihan litar sesuai bagi meningkatkan kecergasan fizikal keseluruhan pemain.SEPAK TAKRAW 10 11 EP Keupayaan untuk bertindak secara spontan dalam jangka masa yang singkat. W . Latihan ini juga boleh menggunakan berat badan sebagai beban. biasanya susunan latihan litar adalah seperti berikut: S S P EP AK JENIS-JENIS LATIHAN Latihan Jeda Definasi: Latihan jeda merupakan latihan yang melibatkan beberapa aktiviti tertentu yang dilakukan serta diselang selikan dengan waktu pulih dan waktu rehat. Tujuan: Latihan ini untuk menguat dan meningkatkan kekuatan. Contoh. Masa Tindak balas Latihan Bebanan. pemain sepak takraw yang mempunyai reaksi yang Iebih baik boleh menyelamatkan bola rejaman dari pihak lawan. Definasi: Latihan yang dilakukan dengan menggunakan bebanan sebagai rintangan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Ia juga bermaksud keupayaan individu untuk menghasilkan reaksi daripada rangsángan.

Oleh itu. Ia boleh dipecahkan kepada dua iaitu berdasarkan beban atau masa. rintangan atau bebanan. Manakala pada peringkat umur 16-18 tahun. mengangkat rintangan atau bebanan yang lebih berat dari semasa ke semasa.Lari Zig-zag Stesen 5 . sistem tenaga dan kemahiran bagi mendapatkan kesan yang terbaik. Contohnya. pemain biasanya mempunyai motivasi yang tinggi di mana mereka cepat menerima kemahiran yang diajar.Lompat dekam W Ansur Maju Ansur maju ialah penambahan kesukaran atau beban latihan dari satu peringkat ke satu peringkat lain secara beransur-ansur. Contohnya.T T S Prinsip-prinsip Latihan : Intensiti Intensiti merujuk kepada sesuatu latihan itu perlu ditambah bebanannya dari semasa ke semasa. Program latihan adalah melibatkan beberapa tahap perkembangan fisiologi di mana program latihan ini disesuaikan mengikut tahap-tahap umur seseorang pemain.SEPAK TAKRAW 12 13 EP Kekerapan Kekerapan merujuk kepada bilangan ulangan atau bilangan hari yang diperlukan bagi sesuatu program latihan. Contohnya. S S P SUAIAN FIZIKAL Pengkhususan Pengkhususan ialah latihan ke atas sistem otot.Bangun tubi Stesen 3 . pemain sepak takraw perlu melakukan latihan sebanyak 3 kali seminggu bagi meningkatkan kekuatan otot. W kali dan meningkat pada minggu ketiga sebanyak 60 kali. Prinsip ini juga melibatkan pengajaran teknik dan kemahira yang ingin dikuasai. peningkatan fizikal adalah AK T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KONSEP LATIHAN Stesen 1 . Contohnya. Bagi peringkat umur 10-12 tahun. . awal remaja kanak-kanak biasanya mengalami peningkatan fizikal. atlet harus menumpukan kepada meningkatkan kerja-kerja ulangan bagi otot tersebut. jurulatih perlu mengajar kemahiran asas semaksimum yang boleh.Lari ulang alik Stesen 2 .Lompat Skip Stesen 4 . pengajaran kemahiran perlu dilakukan dan kemahiran mudah kepada kemahiran yang lebih kompleks. Contohnya. Keseimbangan kadar metabolisma berlaku pada peringkat ini. Contohnya. Pada peringkat umur 13-15 tahun. bagi menambah daya tahan kardiovaskular. seseorang atlet boleh meningkatkan bilangan ulangan tekan tubi minggu pertama sebanyak 50 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . trisep. Pada peringkat ini pembelajaran motor dikurangkan dan kadar motivasinya tidak menentu. kadar denyutan nadi semasa latihan perlu mencapai 70%-85% daripada kadar maksimum dalam seminit. S S P EP AK Tambah Beban Tambah beban ialah tambahan beban yang dilakukan ke atas sesuatu aktiviti latihan dengan meningkatkan ulangan.

teknik yang betul.Meningkatkan kadar pengaliran darah dalam badan. . .Mengekalkan tahap kecargasan yang sedia ada.Penekanan kepada kecergasan fizikal yang lebih baik. W W .Menilai program lepas dan merancang program baru. S S P EP AK AK Pra musim . Oleh yang demikian. T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA berkurangan. Pertandingan .Mengelakkan dari kecederaan.Meningkatkan kadar nadi.Persediaan fizikal terhadap beban kerja yang lebih berat. Gerak kerja kelunjuran .Rehat aktif diadakan untuk mengekalkan tahap kecergasan dengan meli batkan pemain dalam permainan lain seperti ping pong. . ini menunjukkan kapasiti pembelajaran adalah ditahap sederhana.Meningkatkan taraf kemahiran teknik dan memperkenalkan strategi- strategi permainan. b. bola tampar dan sebagainya.Memberikan penekanan kepada teknik-teknik yang khusus.Penekanan diberikan untuk membina daya tahan kardiovaskular. Perkembangan semulajadi seseorang pemain akan tamat pada peringkat umur 20-23 tahun. Latihan ini bertujuan. .Deconditioning secara beransur-ansur. d.SEPAK TAKRAW 14 15 EP Pra pertandingan .Memperbaiki sikap dan tanggungjawab terhadap latihan.T T S PROGAM LATIHAN KECERGASAN Peringkat Latihan Persediaan : PANDUAN LATIHAN MEMANASKAN BADAN S S P Latihan memanaskan badan ini boleh dilakukan dengan membuat. AK Latihan pemanasan badan amat penting sebelum melakukan aktivitiaktiviti yang lebih berat.Perlu dilakukan semasa memanaskan badan dan menamatkan latihan (penyejukan).Penekanan kepada sistem tenaga yang dominan. . e. . c. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . Pada peringkat inilah penekanan bebanan yang progresif diberikan kepada pemain. . a.Memperbaiki kelemahan kemahiran am dan memperkenalkan teknik. Luar musim . jurulatih perlu memberikan penekanan pembelajaran berdasarkan suaian fizikal yang khusus.meningkatkan suhu badan.Menyediakan otot-otot sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih berat. Latihan ini hendakla melibatkan keseluruhan otot-otot utama dan sendi-sendi. Peringkat dan tempoh masa kelunjuran seperti rajah di bawah.

T T S S S P Rajah : Contoh Gerak Kerja Kelunjuran Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 16 S S P 17 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA Kelunjuran mudah Kelunjuran peningkatan bahagian lunjuran secara mengejut ( Tahan selama 8 – ( Tahan selama 10 – (Tidak digalakkan) 10 saat ) 15 saat Atau lebih ) W Ke- W KELUNJURAN .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 18 S S P 19 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 20 S S P 21 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 22 S S P 23 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 24 S S P 25 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 26 S S P 27 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 28 S S P 29 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 30 S S P 31 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 32 S S P 33 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 34 S S P 35 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

............................................................................SEPAK TAKRAW 36 S S P 37 EP AK EP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih GRED MATA GRED GRED Kordinasi Duduk dan jangkau (3 percubaan) T TA S K Lompat Sargeant (2 percubaan) Gantung siku bengkok Lari ulang alik (2 percubaan) Larian 1500 m Jumlah Tinggi Berdiri (cm) Tinggi duduk (cm) RA BIL NAMA PEMAIN AKTIVITI-AKTIVITI PENILAIAN DAN UJIAN RA W Imbangan drian Skala BORANG PENILAIAN PRESTASI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL Nama Pusat : ______________________________ .......W T T S Umur Pada Tarikh Ujian BANGKIT TUBI Larian 50m Tarikh Ujian Tarikh Lahir Berat (KG) JANTINA MATA MATA MATA MATA AK GRED MATA MATA MATA GRED GRED GRED GRED S S P 1 2 3 Catatan Jurulatih / Penguji : _________________________________________________________________________________________________________ Nama : ................................. Tanda tangan : ..... Tarikh : ................. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah ...........

SEPAK TAKRAW 38 S S P 39 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

suaian fizikal. Sebelum . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . ikut lajak pergerakan. sumber dan matlamat yang perlu dicapai. .Lakukan lakuan bersila.W KESIMPULAN 4. . . . Mengawal dan menimang bola 2. Menyelamat serangan lawan. atlet.Tangan dalam keadaan bebas.Selepas melakukan sepakan.1 Sepak Sila Kegunaan 1.1 SEPAKAN 4. . Adalah amat penting bagi jurulatih merancang ke arah: a) Aktiviti Optimum b) Demontrasi dan arahan yang tepat dan jelas c) Ansur maju yang betul d) Variasi/kepelbagaian e) Perbezaan individu f) Fleksibiliti RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W . . menyejukkan badan dan penilaian.SEPAK TAKRAW 40 T TA S K AK Bagi merancang sesi latihan kecergasan fizikal.1.Berat badan diimbang atas kaki sokongan. demonstrasi. AK Teknik sepak mula Setiap sesi latihan perlu mengandungi sesi memanaskan badan.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Kontak bola pada bahagian dalam kaki.Bersedia untuk lakuan seterusnya. seseorang jurulatih perlu menilai keadaan semasa. Teknik Lakuan T T S S S P S S P 41 EP AK EP Semasa . Selepas . Membuat hantaran/ umpanan 3.Berdiri dalam keadaan selesa.Mata memandang arah bola.

AK Sebelum . . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.SEPAK TAKRAW 42 T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Teknik sepak mula (pandangan depan) .Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang. .Mulakan sepak sila dengan bola rendah.1. 2.Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih. Untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah.Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan. . sederhana dan tinggi. .Berat badan dipindahkan kepada kaki sokongan.Kontak bola di atas kekura kaki.Gunakan kedua .Gunakan kaki kiri / kanan.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Tangan dalam keadaan bebas. . . .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. . W W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4.Ikut lajak sepakan .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. . . .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.T T S Teknik Lakuan S S P S S P 43 EP AK EP Selepas .2 Sepak Kuda Kegunaan 1. . .dua kaki secara berselang-seli.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. . Variasi melakukan servis.Berdiri dalam keadaan selesa. . Semasa .Hayunkan kaki utama ke arah bola ke hadapan .Lutut dibengkokkan sedikit.Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli.Bersedia untuk lakuan seterusnya AK Dinamik .

.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Lakukan sepakan ke atas bola yang datang dari berbagai arah.Dirian dalam keadaan selesa.Ikut lajak pergerakan/ sepakan .Pindahkan berat badan ke kaki utama. Mengawal bola dalam keadaan laju dan rendah S S P EP AK Selepas . . W W .Lambung bola dan sepak dengan kekura kaki ke arah sasaran. kanan dan kehadapan T TA S K AK RA Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola. .Pergerakan menggunakan sendi pergelangan kaki.SEPAK TAKRAW 44 45 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih 4.T T S J X J X S S P Teknik Lakuan Sebelum . . . .Buka kaki seluas bahu.Flik bahagian hujung kaki semasa kontak.Sepak dengan menggunakan kekura kaki secara berpasangan.1.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.3 Sepak Cungkil 1. RA Semasa . Lakuan kemahiran mencungkil bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Kelajuan bola dipelbagaikan. Dinamik . . AK Aktiviti Berpasangan Sepak Kuda Pergerakan ke kiri .

W Kegunaan AK Teknik Lakuan Sebelum . . Dinamik .Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar oleh rakan. .Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 46 47 EP X Aktiviti berpasangan sepak cungkil J X Pergerakan ke kiri. Untuk menyelamatkan bola yang berada di sisi kanan/ kiri dan belakang.kali. .Lakukan secara berterusan.Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali. . . . Kelajuan bola dipelbagaikan.Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki . Untuk menyelamatkan bola semasa mati Iangkah (off-position) RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih W 4.Berat badan di atas kaki sokongan. kehadapan S S P Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .T T S S S P J Selepas . .Kontak bola di bahagian luar kaki.1.Lakukan berulang kali. 2.4 Sepak Badik .Lambung bola dan cungkil gunakan hujung kekura kaki. .Buka kaki seluas bahu. Semasa EP AK . AK T TA S K RA 1.Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli. . kanan.Mata memandang ke arah bola.Lakukan sepak cungkil dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan.Gerakkan sedikit pinggang ke sisi. .Dirian dalam keadaan selesa .Hayun kaki utama keluar sambil lutut dibengkokkan. .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Rotasikan sedikit sendi pinggang. .Selepas kontak balik kepada dirian asal.

. Mengawal bola dalam situasi bola tinggi yang berada di bahagian belakang pelaku / pemain.Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik. .Dirian dalam keadaan selesa. .Konteks bola pada bahagian atas kekura kaki.Bergerak ke arah bola dari jarak yang berbeza-beza.Lambung bola ke sisi kiri/ kanan dan lakukan badikan. Dinamik .Tangan dalam keadaan selesa supaya badan dapat diimbangkan.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan .T T S AK Sebelum . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik .rendah/ sederhana/ tinggi W RA Teknik Lakuan Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W 4.Kaki utama diangkat lurus ke atas aras bola.1. S S P EP AK Aktiviti berpasangan sepak badik Pergerakan ke kiri. T TA S K Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .Lakukan badikan kiri dan kanan secara berselang-seli.Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . . .Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar.5 Sepak Cangkuk 1.Ikut lajak pergerakan/ sepakan . . kanan dan kehadapan Selepas . .Lakukan badikan kiri/ kanan.SEPAK TAKRAW 48 49 EP AK J X S S P J X Sentuhan bola lakuan Semasa sepak cungkil .

Mengawal bola 2. EP AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . . .Paras paha hendaklah 90 darjah dengan postour badan .Kontekks bola pada bahagian atas paha.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli. Dinamik .Lakukan lakuan memaha . . W 4. Membuat hantaran/ umpanan 3.Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki . .Lambung bola tinggi melebihi aras kepala dan gunakan bahagian hujung kekura kaki. .Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli. .Mata memandang arah bola. Menyelamat serangan lawan.S S P J X J X aktiviti berpasangan sepak cangkuk Pergerakan ke kiri.Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali-kali. .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. . . .Ikut lajak pergerakan paha.Tangan dalam keadaan selesa supaya dirian dapat diimbangkan T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 4.2.Kaki sokongan dibengkokkan sedikit sebelum konteks bola dilakukan.2 MEMAHA . . . kanan dan kehadapan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lakukan secara berterusan.Lakukan berulang kali. .Berdiri dalam keadaan selesa.1 Memaha Kegunaan 1. W T T S AK Teknik Lakuan Sebelum .Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah – kiri / kanan atau belakang secara melompat.SEPAK TAKRAW 50 S S P 51 EP AK Semasa .Tingkatkan ketinggian bola yang dilontar oleh rakan.Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah–kiri / kanan dan belakang.Berat badan diimbang atas kaki sokongan. Selepas .

. . Teknik Lakuan Sebelum .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. .Tangan ikut keselesaan. 4.Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. . .Lembutkan sendi di bahagian leher. Mengawal mengumpan dan merejam. . .Mata memandang ke arah bola.Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih.Tumpuan mata sentiasa ke arah bola. .Mulakan memaha dengan bola rendah. Semasa T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA . . .Gunakan paha kiri / kanan.Kepala didongakkan ke atas.Gunakan paha kiri dan kanan secara berselang-seli.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Pergelangan leher dilembutkan EP AK Dinamik .1 Tandukan Dahi Kegunaan 1.3 TANDUKAN .dua paha secara berselang-seli.W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Gunakan kedua . . .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.3.Kontak bola di bahagian dahi. .SEPAK TAKRAW 52 S S P 53 EP AK . .Lambung bola dan lakukan memaha secara perseorangan.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.Lutut dibengkokkan sedikit. W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4. sederhana dan tinggi.Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang. .Dirian dalam keadaan selesa. . . .

Selepas kontak. T TA S K RA Latih Tubi dan Ansur Maju Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . balik kepada kedudukan asal. .Badan condong ke sisi mengikut arah bola kiri/kanan.Lutut dibengkokkan sedikit. Mengawal bola yang datang di sisi.Badan bongkok ke hadapan sedikit.Selepas kontak. 2.Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan tepat ke arah sasaran.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . Semasa .Tampan bola di bahagian sisi kepala kiri/ kanan. 4. .3.Lakukan secara berulang-kali. AK Dinamik . .Bersedia untuk lakuan seterusnya. . . .Dirian dalam keadaan selesa. . Merejam bola ke gelanggang pihak lawan.Jarakkan bola secara beransur-ansur AK Statik .Lambung bola secara individu dan lakukan tandukan setempat.Tanduk bola dari pelbagai arah dan kelajuan. .SEPAK TAKRAW 54 S S P 55 EP AK EP Selepas . .Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar untuk tandukan. balik kepada kedudukan asal.Pastikan bola yang ditanduk berada pada ketinggian yang sesuai.2 Tandukan Sisi Kegunaan 1. Teknik Lakuan Sebelum .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .

Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan . S S P T TA S K RA Statik .Lambung bola dan guna sisi kepala untuk kawalan kiri/kanan. lompat sambil merejam bola tersebut melintasi jaring . Rejaman S S P AK Dinamik (Kawalan) . Kawalan W T T S ii. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Lakukan berulang-kali RA W Latih Tubi dan Ansur Maju .SEPAK TAKRAW 56 57 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK Statik Melompat sambil melakukan rejaman tanpa bola .Tingkatkan kelajuan bola dan pelbagaikan arah bola EP AK Dinamik .Lambung bola. .Lakukan berulang-kali.i.Tingkatkan daya rejaman.Lambung dan rejam bola secara individu dengan lompatan.Rejam bola yang dihantar oleh rakan .

Mengelirukan pihak lawan Dinamik . W W 4.T T S S S P Statik .Bersedia untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju S S P EP AK AK Semasa .Bola digantung pada aras ketinggian mengikut kesesuaian.Melakukan tandukan betakang kepada bola yang diumpan oleh rakan/ jurulatih .Jurulatih mempelbagaikan kedudukan bola umpanan untuk direjam secara tandukan belakang. Merejam 2.Mata memandang ke arah bola T TA S K RA RA Kegunaan 1.Melonjak sambil melenggokkan kepala .Dirian selesa di sisi jaring .3. Iakukan tandukan belakang seperti latih tubi tanpa bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Kontak bola di bahagian belakang kepala AK Teknik Lakuan Sebelum .Lakuan tanpa bola ( menggayakan tandukan belakang) .SEPAK TAKRAW 58 59 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Selepas .Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan .Bergerak ke arah bola yang datang .Lakuan tanpa bola (menggayakan tandukan belakang dengan lompatan) .3 Tandukan Belakang .

EP AK Sebelum . .Hayunkan tangan ke hadapan untuk melambung bola. . Mendapatkan ketepatan serta kelajuan ke arah sasaran. Selepas . 3. Selepas . . T TA S K AK RA 5.Kaki sokongan di dalam bulatan.1 Hantaran/ Lambungan Bola Servis Kegunaan 1. . Memudahkan tekong membuat servis.Lakuan badan dan tangan mengikut lajakan.Tangan ikut keselesaan.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.1. W 5.Lakuan memerlukan kelembutan statik dan dinamik. Sebelum .Pegang bola dengan tapak tangan. W .Berat badan dipindahkan dari kaki sokongan ke kaki utama.SEPAK TAKRAW 60 S S P 61 EP AK Semasa .Ikut lajak lakuan.2 Servis Sepak Sila Kegunaan 1. .1 SERVIS Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.Kontak bola di bahagian dalam kaki. .Mata memandang ke arah tekong.Rendahkan badan sambil tangan dihayunkan ke belakang. . .Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. Memulakan permainan.Kedudukan pemain di dalam suku bulatan . .Lambung/hantar bola ke arah sasaran yang dikehendaki. Mempastikan ketepatan tekong membuat servis.Gunakan pergelangan tangan semasa melepaskan bola untuk mempastikan ketepatan.T T S Teknik Lakuan Teknik Lakuan S S P Semasa . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Dirian ikut keselesaan .Mata memandang ke arah bola yang datang.Imbangan badan di atas kaki sokongan. .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya. . .1. 2.

Mata pandang arah bola yang datang.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Arahkan bola kepada berbagai sasaran. EP AK Teknik Lakuan S S P 5.Lakukan servis kepada bola yang di lambung/ hantar melintasi jaring. .Gunakan bahagian kekura kaki.Imbangan badan di atas kaki sokongan. .Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama . .Lakukan lakuan servis sepak sila tanpa bola (bayangan). . . . .3 Servis Sepak Kuda Kegunaan 1.Lakukan servis sepak sila kepada bola yang digantung pada satu aras Dinamik . .Lakukan servis sepak kuda kepada bola yang digantung pada satu aras.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju RA W .Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring.Tangan ikut keselesaan.Ikut lajak lakuan.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. Dinamik .Kaki sokongan di dalam bulatan. .Lakukan berulang-kali.Lakukan berulang-kali.SEPAK TAKRAW 62 63 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sebelum .1. .Kontak bola di paras yang tertinggi .Tingkatkan kelajuan bola yang diservis. AK Statik .Tingkatkan kelajuan bola yang diservis. .T T S S S P Semasa .Arahkan bola kepada sasaran yang berbeza. W RA Selepas . . Mendapatkan ketajaman bola servis dan ketepatan menuju sasaran. . .Lakuan variasi servis sepak sila bola dipelbagaikan dengan cara put spin) atau dicantas (slice).Lakukan lakuan servis sepak kuda tanpa bola (bayangan). . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

Berdiri dalam keadaan selesa.Lakukan lakuan bersila.Mata memandang ke arah bola.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. . 5.Tangan ikut keselesaan.2.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. .Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.Kontak bola di paras yang tertinggi. . Dinamik . . .Berat badan diimbang atas kaki sokongan. AK 5.Lakukan berulang-kali W Lakuan servis kepada sasaran berbeza Lakuan servis Tapak Kaki kepada sasaran berbeza . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Mengelirukan pihak lawan semasa servis W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . Untuk mengawal dan rnenyelamatkan serangan lawan.Kaki sokongan di dalam bulatan .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Semasa .Ikut lajak lakuan. .Lakukan lakuan servis tapak kaki tanpa bola (bayangan).SEPAK TAKRAW 64 65 EP Semasa .2 KAWALAN S S P EP AK Selepas .Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama.Lakukan servis tapak kaki kepada bola yang digantung pada satu aras.Arahkan bola kepada berbagai sasaran di gelanggang pihak lawan.4 Servis Tapak Kaki Kegunaan 1. S S P Sebelum . . .Tangan dalam keadaan bebas. .Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring.1 Kawalan Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1. .Gunakan bahagian tapak kaki.1. .T T S Teknik Lakuan Sebelum .Imbangan badan di atas kaki sokongan. Teknik Lakuan T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5. . .Kontak bola pada bahagian dalam kaki. . .Mata memandang ke arah bola yang datang.

5.dua kaki secara berselang-seli. AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Dirian dalam keadaan selesa.Lembutkan sendi di bahagian leher. .Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. . Untuk mengawal dan menyelamatkan bola daripada serangan lawan. .2 Kawalan Kepala Kegunaan 1. .Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan.Muka didongakkan sedikit. ikut lajak pergerakan. .Selepas kontak.2.Lakukan umpanan ke arah perejam.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli.Mata sentiasa memandang ke arah bola.Tangan ikut keselesaan. . . .Kontak bola di bahagian dahi.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar Selepas .Bersedia untuk lakuan seterusnya. T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .Selepas melakukan sepakan.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . . .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan. RA Teknik Lakuan RA W Selepas .Lakukan dalam berbagai arah .Lakukan sepak sila tanpa bola.Mulakan sepak sila dengan bola rendah. . S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . . .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran.SEPAK TAKRAW 66 S S P 67 EP AK EP Dinamik . .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. sederhana dan tinggi. .Gunakan kaki kiri / kanan. .kiri kanan/ depan/ belakang.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Gunakan kedua . . .W T T S Sebelum . balik kepada kedudukan asal .Lutut dibengkokkan sedikit.Mata memandang ke arah bola.

2. depan dan belakang. .Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar W AK Selepas .Guna peha kiri dan kanan secara berselang-seli. .Tingkatkan aras ketinggian bola dan buat kawalan kepala. balik kepada kedudukan asal. .3 Kawalan Peha Kegunaan 1. .Badan ditegakkan sedikit. . . .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Kedudukan badan dalam keadaan selesa. . Dinamik . .Selepas kontak. . .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal dengan kepala.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan dengan kepala.SEPAK TAKRAW 68 69 EP 5. .Memeha bola yang dihantar oleh rakan.Lakuan kawalan kepala tanpa bola.Lambung bola dan kawal secara perseorangan dengan menggunakan kepala.Mata sentiasa pandang bola.Mengikut arah bola yang datang.Lakukan berulang-kali Dinamik .Gunakan peha kiri dan kanan secara berselang-seli.Kawal bola yang sederhana tinggi di atas kepala.Lakukan dalam berbagai arah – kiri. AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Latih Tubi dan Ansur Maju .Menerima dan mengawal bola secara berpasangan.Lutut utama dibengkokkan. .Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar dari berbagai arah. . . Mengawal bola dalam keadaan terdesak bola yang datang tepat ke paras di antara lutut dan pinggang S S P Statik . .Pelbagaikan ketinggian bola yang ditampan. kanan. Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .T T S S S P EP AK Teknik Lakuan Sebelum .Lambung bola dan memeha bola.Peha dinaikkan selari dengan permukaan lantai. .

.Tangan dalam keadaan bebas.Berdiri dalam keadaan selesa. .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. Pelbagaikan arah dan ketinggian bola. .Kawal bola sepakan pertama dan tinggikan sepakan kedua.Lepaskan bola dari pegangan pada paras pinggang dan lakukan sepak sila serta sambut semula bola itu. .Lakukan lakuan seperti bersila dengan kelembutan.Kenakan daya pada bola mengikut kesesuaian umpanan.Tingkatkan ketinggian bola yang disepak.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. AK Sebelum .Ulang aktiviti kawalan dan umpanan Dinamik . . W 5. .3 HANTARAN ATAU UMPANAN Latih Tubi dan Ansur Maju .3. ikut lajak pergerakan. Menghantar bola tepat ke arah sasaran mengikut keperluan perejam.Mata memandang arah sasaran .SEPAK TAKRAW 70 S S P 71 EP AK EP Semasa . .Bersedia untuk lakuan seterusnya Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas . .Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Selepas melakukan sepakan.Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tinggikan bola pada sepakan kedua.1 Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1. . . Statik .Mata memandang arah bola AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.

Tangan ikut keselesaan.Ulang aktiviti mengawal dan mengumpan dengan kepala. . .2 Kepala Kegunaan 1.Lambung dan tanduk bola tinggi.Mata memandang ke arah bola.Berdiri selesa bersedia untuk bertindak. mengawal dan mengumpan apabila bola berada di atas kepala.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Lutut dibengkokkan sedikit.Berat badan berada di atas hujung kaki.Lakuan menanduk tanpa bola ( Iembutkan pergerakan badan) . 73 EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa . Dinamik .SEPAK TAKRAW 72 S S P Teknik Lakuan EP AK Sebelum .Selepas kontak.Semasa kontak. RA W 5. Latih Tubi dan Ansur Maju .Ikut lajak perlakuan . .Daya yang dikenakan ke atas bola mengikut kesesuaian umpanan.3. Menghantar. .W T T S Sebelum .Kawal bola pertama dan umpan ke sasaran bola kedua.4. . S S P Selepas .Tumpuan mata sentiasa ke arah bola.4 REJAMAN 5. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . . balik kepada kedudukan asal.Pelbagaikan arah dan ketinggian ke arah sasaran. . lonjakkan badan .Dirian dalam keadaan se!esa.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tanduk tinggi boIa yang diterima ke arah sasaran.Mata memandang ke arah bola.1 Rejaman Kaki KEGUNAAN 1. . Mematikan bola ke gelanggang pihak Iawan T TA S K AK RA Teknik Lakuan Statik . . . 5.

. W . . .Bergerak sambil melonjak mengikut teknik rejaman. Mematikan bola yang berhampiran dengan jaring ke gelanggang pihak lawan. .Lambung bola dengan tangan dan buat rejaman mengikut gaya rejaman Sebelum . . Dinamik .Mata memandang ke arah bola.Kaki utama dihayun ke tahap ketinggian bola. .Bergerak ke arah bola.Mendarat dengan menyerap daya sambil membengkokkan lutut. . 5. Semasa .Dongakkan kepala.Lompat dan buat rejaman tanpa bola (bayangan) mengikut teknik rejaman.Melibas kaki untuk kontak bola seterusnya. Lompat dan lakukan rejaman kaki mengikut teknik rejaman yang dipilih. .Lonjak sambil menghayun badan ke belakang.Kontak bola menggunakan bahagian kepala mengikut gaya pilihan dengan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Variasikan kedudukan rejaman.SEPAK TAKRAW 74 75 EP Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Teknik Lakuan EP AK AK KEGUNAAN 1. .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Bola digantung mengikut paras ketinggian yang sesuai.4.W T T S AK RA Selepas .Pelbagaikan arah rejaman.Berdiri selesa di sisi jaring. T TA S K Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Semasa . .2 Rejaman Kepala S S P Statik .

1 Hadangan Kaki KEGUNAAN 1.Melangkah untuk mendapatkan daya lonjakan. S S P Dinamik .Rejam bola yang diumpan oleh rakan.Tangan utama melindungi bahagian muka untuk mengelakkan kecederaan.Mata memandang ke arah bola.W 5.5. . Lakukan rejaman kepala berulang-ulang kali. AK Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Semasa .5 HADANGAN . Bersedia untuk lakuan seterusnya. .Rejam dengan menggunakan kepala tanpa bola (bayangan) gaya mengikut pilihan.Pelbagaikan cara rejaman menggunakan sisi kiri ke hadapan dan belakang kepala. . EP AK Selepas . . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Berdiri selesa di sisi jaring. Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk kegelanggang sendiri.Variasikan kedudukan semasa merejam.Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan.Mendarat dengan kaki sokongan untuk menyerap daya bagi mendapatkan imbangan. T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . .Bersedia untuk lakuan seterusnya.BoIa digantung mengikut ketinggian yang sesuai.Angkat kaki utama di atas paras jaring/selari dengan jaring. . Teknik Lakuan T T S Sebelum . 5.SEPAK TAKRAW 76 77 EP Statik . .

. Teknik Lakuan AK Sebelum . .Lakukan berulang-kali.Berdiri selesa di sisi jaring. Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri apabila keadaan memaksa.Bergerak dari sisi untuk menghadang bola yang dibaling dari arah bertentangan.Mendarat dengan kedua-dua kaki.Bergerak dari sisi melakukan hadangan kaki berkali-kali menyusur jaring. W Latih Tubi dan Ansur Maju 5. Semasa .Ulang lakuan EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih T TA S K RA RA Statik . . Selepas .5. W KEGUNAAN 1.Bergerak dari sisi untuk melakukan hadangan tanpa bola .Lakukan berulang-kali.Melonjak sambil membelakangkan jaring.(tanpa bola atau lawan) .Lompat dan buat hadangan dengan menggunakan belakang badan berhampiran dengan jaring .2 Hadangan Badan . . Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Mata memandang ke arah bola dan perejam. . .Serap daya dan imbang badan.Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan dari berbagai arah (kiri dan kanan).SEPAK TAKRAW 78 S S P 79 EP AK Statik . .T T S Dinamik .Sesuaikan lonjakan dengan arah bola.Lompat dan buat hadangan setempat.

5. .Sesuaikan lonjakan mengikut pergerakan bola.Mata memandang ke arah bola dan perejam.Menghadang dengan menggunakan bahagian atas kepala di hadapan jaring sambil melompat. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan.Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.Lompat sambil tundukkan kepala di atas aras jaring. .Variasikan arah balingan dan kedudukan. T TA S K RA Dinamik .Permukaan dahi menghadap arah lantai.Kepala ditundukkan sepenuhnya. . . . .Serap daya untuk imbangan.SEPAK TAKRAW 80 81 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Menghadang dengan kepala bola yang dibaling oleh rakan dari arah bertentangan. W Latih Tubi dan Ansur Maju .Variasikan arah balingan dan kedudukan.Lakukan berulang-kali.3 Hadangan Kepala Dinamik . Statik . RA 5.Menghalang bola yang dilontar oleh rakan . .W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas .Lakukan berulang-kaIi. S S P EP AK AK Sebelum . . Menghadang bagi mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri secara terdesak.Berdiri menghadap jaring dengan selesa AK KEGUNAAN 1. .

Harapannya adalah pada satu masa nanti kita juga akan mempunyai satu pasukan kebangsaan yang boleh mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Kini Program Pembangunan Bakat pula dilancarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). pelajar-pelajar akan berpeluang menjadi atlet yang terkemuka. Perlulah diingatkan bahawa kewajipan utama mereka ialah untuk mengembangkan bakat pelajar. S S P Usaha ke arah mencapai kejayaan dalam bidang sukan sudah banyak dikorbankan oleh kerajaan dan juga persatuan-persatuan kebangsaan. Mudah-mudahan menerusi asuhan yang diperlihatkan. Pencapaian pelajar dianalisa dan dapat dikenalpasti untuk mengembangkan hingga ke tahap yang dikehendaki.W PENUTUP T T S S S P EP AK Keberkesanan program ini juga terletak kepada peranan jurulatih-jurulatih yang mengendalikan projek di pusat-pusat sukan yang dipilih. Tahap umur berbanding dengan pencapaian mereka haruslah diambil perhatian semasa menjalankan tugas. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . sementara Majlis Sukan Negara (MSN) pula mendapatkan sumber kewangan. Jurulatih harus bersabar. Berita mengenainya tersiar dan menjadikan perbualan hangat rakyat di seluruh pelusuk negara. Kemenangan dalam satu-satu pertandingan/kejuaraan yang disertai membanggakan seluruh rakyat. kerjasama dari semua pihak adalah perlu. bukan menjadikan mereka sebagai satu pasukan. MSSM menyediakan pelajar. berwaspada dan bertenang dalam menjalankan tugas mereka. Kita berharap ini akan mencapai kejayaan yang diingini.SEPAK TAKRAW 82 83 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Dalam hal ini. untuk mengenalpasti bakat dan diasuh secara berterusan. kebijaksanaan menyelesaikan masalah diperingkat pusat juga dapat menghindarkan kemerosotan program ini. jurulatih dan pusat latihan. AK T TA S K AK RA Sukan sebagai agen untuk menyatu padukan dan mengeratkan rakyat sesebuah negara tidak boleh disangkal lagi peranannya. RA W . Selain itu. Pihak persatuan kebangsaan memberi pengetahuan teknikal. Tentu sekalilah pengajaran jurulatih sekalian menjadi satu cabaran. Segala laporan hendaklah dibereskan dengan sewajarnya.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).W NAMA PEMAIN Pusingan 2 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S RA Teknik Sasaran / Pecahan Variasi S/Drop Bebas AK Pusingan 1 SET C Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P Kandas EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi 1 2 3 4 5 S S P 85 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar SET B Jumlah Tepat / Masuk * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : ……………………………. Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.SEPAK TAKRAW 84 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KEMAHIRAN Servis Sepak Mula S/Kuda S/Ace S/ S/Lop W SET D Jumlah Tepat / Masuk LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Tekong ) .

S S P 87 EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.Medium U. Keputusan : …………………………….Pusingan 3 W T T S AK SET E Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi SET F Jumlah Tepat / Masuk Teknik Sasaran / Pecahan Variasi T TA S K R/Gulung R/Maniam R/Lop R/Drop H/KiriKanan H/Belakang U. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.SEPAK TAKRAW 86 EP AK Kandas 1 2 3 4 5 Pusingan 1 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar 1 2 3 4 5 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA NAMA PEMAIN W R/Tandukan U/Tru-Ball LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Apit Kanan & Apit Kiri ) SET B Jumlah Tepat / Masuk .High U. Keputusan : ……………………………. Medium RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat KEMAHIRAN Rejaman / Hadangan / Lontaran / Umpanan S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).

SEPAK TAKRAW 88 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W SET F Jumlah Tepat / Masuk .Pusingan 2 W Pusingan 3 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi AK SET C Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas SET D Jumlah Tepat / Masuk SET E Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Keputusan : ……………………………. S S P 89 EP AK 1 2 3 4 5 * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).

T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir REGU : Mata Set EP AK Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 1 2 3 4 5 20 AK 24 25 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 90 91 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set REGU : Mata Set W REGU : W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .

T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 92 93 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 AK * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set REGU : Mata Set W REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri Mata set W Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) . * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

SEPAK TAKRAW 94 95 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 16 17 16 17 REGU : Mata Set REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri W Mata set W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .T T S SetUlangan Mata akhir AK 17 16 15 14 S S P 1 2 3 4 5 14 15 16 17 17 16 15 14 EP AK EP 1 2 3 4 5 Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri SetUlangan Mata akhir S S P 17 16 15 14 AK SetUlangan * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. 17 16 15 14 1 2 3 4 5 14 15 16 17 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri Mata akhir T TA S K Apit Kiri 1 2 3 4 5 SetUlangan Mata akhir RA 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

SEPAK TAKRAW 96 97 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set PROGRAM LATIHAN PUSAT SEPAKTAKRAW LATIHAN REGU DAN GELANGGANG Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) REGU : Mata Set W REGU : W .T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 EP AK Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Pusingan 2 REGU : Mata Set ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 1 2 3 4 5 20 21 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 AK 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 98 99 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Pusingan 3 REGU : Mata Set REGU : Mata set Tekong Apit Kanan Apit Kiri W ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) . * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

SEPAK EP AK TAKRAW T T S AK 100 RA W .S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful