S S P

1

SEPAK TAKRAW
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

EP

AK

T TA S K

RA

W

S S P

4. MANUAL BAGI REGANGAN...............................................................22-23 5. PERGERAKAN TUBUH BADAN MANUSIA.........................24-25 6. LATIHAN LITAR ASAS KEMAHIRAN SEPAK TAKRAW................26-27 7. KEMAHIRAN ASAS...............................................................................28-45 8. KEMAHIRAN GELANGGANG ...........................................................46-67 LAMPIRAN i. Borang Penilaian Kemahiran Asas Tahap 1,2,3

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

2

S S P
3

EP AK

EP
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

AK

1. PENGENALAN SUKAN SEPAK TAKRAW..............................................1-2 2. PERSIAPAN TEKNIKAL.............................................................................3-4 ( PERALATAN SEPAK TAKRAW ) 8.1. Kasut 8.2. Bola 8.3. Pakaian Sukan 8.4. Peralatan Sampingan 3. PERSEDIAAN FIZIKAL 9.1. Latihan Kecergasan Fizikal.........................................................5 -11 9.2. Penilaian Kecergasan Fizikal......................................................12-21

W

ii. iii. iv. v. vi.

Borang Penilaian Kemahiran Kawalan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Umpanan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Sepak Mula Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Rejaman Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Prestasi Ujian Kecergasan

T T S

AK

9. BIBLIOGRAFI 10. PANEL PENGGUBALAN MODUL

T TA S K

RA

RA

W

BIL PERKARA MUKA SURAT

T T S

AK

Pelajar-pelajar yang terlibat merangkumi pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dengan jumlah yang akan ditetapkan mengikut kehendak Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan. Sekolah-sekolah yang terpilih di peringkat negeri akan bermula dengan penglibatan sekolah menengah dan penglibatan sekolah rendah mulai 2009. Dengan tujuan matlamat itu tercapai , buku Manual Latihan Sepak Takraw SPTS ini disediakan sebagai asas sumber rujukan dan panduan Panel Jurulatih Sekolah yang terlibat .

iv. Melahirkan pemain yang berpotensi di dalam permainan sepak takraw disamping mempunyai akademik yang baik; v. Menerapkan nilai-nilai kesukanan yang tulen ke arah melahirkan atlet yang berdisiplin, bersemangat dan beretika sukan yang tinggi;

S S P

TUJUAN PROGRAM

Program Sepak Takraw SPTS ini bermatlamat :i. Mempertingkatkan kualiti dan kuantiti aktiviti sukan sepak takraw .

Jurulatih digalakkan memenuhi kehendak garis panduan yang diberi dengan sebaik mungkin.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

4

5

EP

Pendekatan latihan yang sesuai, mudah difahami dan praktikal. Manual Latihan Sepak Takraw ini diharapkan akan dapat melahirkan pemain muda yang berbakat dan berpotensi.

S S P
OBJEKTIF

vi. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sukan sepak takraw .

EP AK

Buku Manual Latihan ini secara amnya mengandungi Sukatan Latihan Rancangan Tahunan, Bulanan, Mingguan dan Harian dengan contohcontoh latihan dan latih tubi .

AK

T TA S K

RA

iii. Menggalakkan pelajar melibatkan diri, memperbaiki kemahiran dan meningkatkan kecergasan di dalam aktiviti sukan;

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Bermula 1 Januari 2008, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan permainan sepak takraw akan menjadi salah satu aktiviti Sukan Prestasi Tinggi Sekolah.

W

PENGENALAN SEPAK TAKRAW

W

ii. Memberi peluang kepada semua pelajar menceburkan diri di dalam aktiviti sukan dengan perancangan yang betul, bersistematik dan berlanjutan;

T T S

ii. Berdisiplin dan mempunyai nilai – nilai murni sebagai ahli sukan yang dapat dijadikan model bagi masyarakat dan negara ;

AK

iii. Berkemampuan untuk berinteraksi secara berkesan dalam masyarakat melalui sukan yang diceburinya . Dari segi jurulatih, program ini dijadikan panduan untuk :-

Komponen Kecergasan Fizikal

S S P

iii. Menjalankan ujian-ujian yang sesuai bagi tujuan menilai ke berkesanan latihan dan objektif program dari semasa ke semasa . LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL

Daya Tahan Otot Daya tahan otot ialah keupayaan otot atau sekumpulan otot untuk melakukan sesuatu kerja atau aktiviti secara berulang-ulang tanpa merasa letih. Contohnya, daya tahan otot kuardrisep membolehkan pemain membuat pukulan atau servis secara berterusan.

Kecergasan fizikal merupakan aspek terpenting bagi setiap pemain dalam sepak takraw. Setiap pemain perlu mencapai satu tahap kecergasan yang

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

6

7

EP

ii. Merangka dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk sesi latihan sesuai dengan kemampuan dan kesediaan fizikal dan mental atlet.

EP AK

AK

i. Mengenal pasti jenis kemahiran, sistem latihan, konsep dan pengetahuan yang perlu dipupuk di kalangan atlet mengikut keutamaan.

S S P

Kekuatan Otot Kekuatan otot ialah keupayaan satu atau lebih atau sekumpulan otot mengaplikasi daya. Daya yang diaplikasikan seterusnya akan menghasilkan gerak kerja yang menyebabkan pergerakan pada sendi. Contohnya penguncupan otot kuardrisep akan menyebabkan sendi lutut akan menjadi lurus dan seterusnya memberi kekuatan untuk membuat servis.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

i. Berkemahiran tinggi dalam permainan sepak takraw ;

W

W

Program ini bertujuan melahirkan pemain yang seimbang dari kategori berikut:-

tinggi sebelum menghadapi satu-satu pertandingan. Aspek yang perlu diberikan penumpuan semasa menjalani latihan kecergasan fizikal ialah aspek aerobik. Ini kerana permainan sepak takraw berlangsung dalam jangka masa yang panjang dan memerlukan penggunaan tenaga yang banyak. Aktiviti-aktiviti seperti sepak mula, libasan dan hadangan pula melibatkan penggunaan tenaga anaerobik. Sebelum seseorang jurulatih menjalani latihan kecergasan fizikal seharusnya seseorang jurulatih itu perlu mengetahui dengan mendalam komponen-komponen utama kecergasan fizikal.

T T S

AK

Tahap Kandungan Lemak

Keupayaan individu untuk menggerakkan seluruh tubuh badan atau bahagian anggota badan dengan cepat. Contohnya, otot kuardrisep yang dibantu oleh otot-otot fleksor pinggang yang pantas juga akan membantu pemain sepak takraw melakukan servis dengan Iebih baik. Ketangkasan

S S P

Fleksibiliti

Kemampuan atlet menggerakkan sendi badan melalui julat pergerakan yang maksimum tanpa merasa sebarang tekanan atau sakit. Fleksibiliti ini juga bergantung kepada saiz badan, jantina, umur dan aktiviti fizikal. Contohnya, fleksibiliti yang tinggi akan

Keupayaan menyelaras anggota badan semasa membuat sesuatu pergerakan dengan sempurna dan selamat. Biasanya koordinasi melibatkan deria seperti mata dan anggota badan yang terlibat. Contohnya, tekong melakukan servis dari bola yang dilambuang dengan tepat ke arah sasaran. Kuasa

Keupayaan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam tempoh

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

8

9

EP

Kandungan lemak yang berlebihan akan menyebabkan atlet menanggung berat yang Iebih tinggi seterusnya menyebabkan seseorang atlet cepat berasa penat. Ia juga akan menyebabkan fleksibiliti pada sendi berkurangan.

S S P
Koordinasi

EP AK

AK

Tahap kandungan lemak merujuk kepada berat lemak yang terdapat kepada pemain Sepak takraw. Formula yang digunakan adalah seperti berikut: Jumlah Berat Badan = Berat Badan Tanpa Lemak + Berat Lemak Male 8-12 % Female 10-15 % Junior 8-12 %

Keupayaan badan menukarkan arah pergerakan dengan cepat dan berkesan tanpa kecederaan. Ketangkasan boleh diperbaiki dengan Iatih tubi yang mempraktikkan ketangkasan. Contohnya, atlet perlu mempunyai ketangkasan yang baik untuk menukar arah.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan melakukan sesuatu aktiviti atau tugas secara berterusan untuk suatu jangka masa yang lama. Contohnya, pemain Sepak takraw yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi mampu melakukan servis yang Iebih tajam dan konsisten serta mampu memulihkan tenaganya dengan cepat.

W

Kepantasan

W

Daya Tahan Kardiovaskular

memberikan kelebihan kepada atlet untuk bergerak dengan efisien dan dapat mengelak daripada kecederaan.

SEPAK TAKRAW 10 11 EP Keupayaan untuk bertindak secara spontan dalam jangka masa yang singkat. Masa Tindak balas Latihan Bebanan. Setiap aktiviti memerlukan atlet melakukan kerja pada intensiti atau ulangan yang telah ditetapkan. daya tahan dan kuasa otot.T T S Imbangan AK Keupayaan atlet untuk mengekalkan kestabilan kedudukan badan. latihan yang menggunakan bebanan ialah Chest Press. pemain sepak takraw yang mempunyai reaksi yang Iebih baik boleh menyelamatkan bola rejaman dari pihak lawan. Definasi: Latihan yang dilakukan dengan menggunakan bebanan sebagai rintangan. Latihan ini juga boleh menggunakan berat badan sebagai beban. W Tujuan: Memberi peluang kepada pemain melakukan latihan pada intensiti yang Iebih tinggi dan berulang-ulang kali dengan mempunyai masa rehat di antaranya. W . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Contoh. Sebagai contoh komponen ini adalah penting semasa mendarat selepas melakukan rejaman. Tujuan: Latihan litar sesuai bagi meningkatkan kecergasan fizikal keseluruhan pemain. biasanya susunan latihan litar adalah seperti berikut: S S P EP AK JENIS-JENIS LATIHAN Latihan Jeda Definasi: Latihan jeda merupakan latihan yang melibatkan beberapa aktiviti tertentu yang dilakukan serta diselang selikan dengan waktu pulih dan waktu rehat. otot kuardrisep yang kuat akan mempunyai kuasa tinggi melalui pengucupan yang pantas. Ia juga bermaksud keupayaan individu untuk menghasilkan reaksi daripada rangsángan. S S P AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA masa yang singkat. Contoh. Push-up ialah latihan menggunakan berat badan sebagai beban. Latihan Litar Definasi: Latihan yang melibatkan lakuan aktiviti di beberapa stesyen dan setiap stesyen mempunyai aktiviti-aktiviti yang ditetapkan. Tujuan: Latihan ini untuk menguat dan meningkatkan kekuatan. Contohnya. Kuasa juga boleh diringkaskan kepada formula di bawah: Kuasa = Daya (kekuatan otot) x Laju (kepantasan) Contohnya.

SEPAK TAKRAW 12 13 EP Kekerapan Kekerapan merujuk kepada bilangan ulangan atau bilangan hari yang diperlukan bagi sesuatu program latihan. Pada peringkat ini pembelajaran motor dikurangkan dan kadar motivasinya tidak menentu. . Oleh itu. pengajaran kemahiran perlu dilakukan dan kemahiran mudah kepada kemahiran yang lebih kompleks. atlet harus menumpukan kepada meningkatkan kerja-kerja ulangan bagi otot tersebut. mengangkat rintangan atau bebanan yang lebih berat dari semasa ke semasa. W kali dan meningkat pada minggu ketiga sebanyak 60 kali. awal remaja kanak-kanak biasanya mengalami peningkatan fizikal.T T S Prinsip-prinsip Latihan : Intensiti Intensiti merujuk kepada sesuatu latihan itu perlu ditambah bebanannya dari semasa ke semasa. peningkatan fizikal adalah AK T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KONSEP LATIHAN Stesen 1 . Contohnya.Bangun tubi Stesen 3 . sistem tenaga dan kemahiran bagi mendapatkan kesan yang terbaik. Bagi peringkat umur 10-12 tahun. jurulatih perlu mengajar kemahiran asas semaksimum yang boleh. Keseimbangan kadar metabolisma berlaku pada peringkat ini. S S P EP AK Tambah Beban Tambah beban ialah tambahan beban yang dilakukan ke atas sesuatu aktiviti latihan dengan meningkatkan ulangan. Contohnya. Contohnya.Lari Zig-zag Stesen 5 . trisep. S S P SUAIAN FIZIKAL Pengkhususan Pengkhususan ialah latihan ke atas sistem otot. Pada peringkat umur 13-15 tahun. bagi menambah daya tahan kardiovaskular. Contohnya.Lompat dekam W Ansur Maju Ansur maju ialah penambahan kesukaran atau beban latihan dari satu peringkat ke satu peringkat lain secara beransur-ansur. Contohnya. pemain sepak takraw perlu melakukan latihan sebanyak 3 kali seminggu bagi meningkatkan kekuatan otot. Program latihan adalah melibatkan beberapa tahap perkembangan fisiologi di mana program latihan ini disesuaikan mengikut tahap-tahap umur seseorang pemain. Ia boleh dipecahkan kepada dua iaitu berdasarkan beban atau masa. kadar denyutan nadi semasa latihan perlu mencapai 70%-85% daripada kadar maksimum dalam seminit. pemain biasanya mempunyai motivasi yang tinggi di mana mereka cepat menerima kemahiran yang diajar. Manakala pada peringkat umur 16-18 tahun. rintangan atau bebanan. Contohnya.Lari ulang alik Stesen 2 . Prinsip ini juga melibatkan pengajaran teknik dan kemahira yang ingin dikuasai.Lompat Skip Stesen 4 . seseorang atlet boleh meningkatkan bilangan ulangan tekan tubi minggu pertama sebanyak 50 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

Memperbaiki kelemahan kemahiran am dan memperkenalkan teknik.SEPAK TAKRAW 14 15 EP Pra pertandingan . b. . a.Penekanan kepada sistem tenaga yang dominan. .Meningkatkan kadar pengaliran darah dalam badan. T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA berkurangan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Persediaan fizikal terhadap beban kerja yang lebih berat.Rehat aktif diadakan untuk mengekalkan tahap kecergasan dengan meli batkan pemain dalam permainan lain seperti ping pong.Meningkatkan taraf kemahiran teknik dan memperkenalkan strategi- strategi permainan. . teknik yang betul. .T T S PROGAM LATIHAN KECERGASAN Peringkat Latihan Persediaan : PANDUAN LATIHAN MEMANASKAN BADAN S S P Latihan memanaskan badan ini boleh dilakukan dengan membuat. .Memperbaiki sikap dan tanggungjawab terhadap latihan.Memberikan penekanan kepada teknik-teknik yang khusus. ini menunjukkan kapasiti pembelajaran adalah ditahap sederhana. Perkembangan semulajadi seseorang pemain akan tamat pada peringkat umur 20-23 tahun. d. Peringkat dan tempoh masa kelunjuran seperti rajah di bawah.Penekanan kepada kecergasan fizikal yang lebih baik. Latihan ini bertujuan.Menyediakan otot-otot sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih berat. . .Meningkatkan kadar nadi.Menilai program lepas dan merancang program baru. bola tampar dan sebagainya. S S P EP AK AK Pra musim . jurulatih perlu memberikan penekanan pembelajaran berdasarkan suaian fizikal yang khusus. e. W W . Gerak kerja kelunjuran .Deconditioning secara beransur-ansur. Oleh yang demikian. Pertandingan . Luar musim . . c. Pada peringkat inilah penekanan bebanan yang progresif diberikan kepada pemain.Mengelakkan dari kecederaan.meningkatkan suhu badan.Perlu dilakukan semasa memanaskan badan dan menamatkan latihan (penyejukan).Mengekalkan tahap kecargasan yang sedia ada. Latihan ini hendakla melibatkan keseluruhan otot-otot utama dan sendi-sendi. AK Latihan pemanasan badan amat penting sebelum melakukan aktivitiaktiviti yang lebih berat.Penekanan diberikan untuk membina daya tahan kardiovaskular.

SEPAK TAKRAW 16 S S P 17 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA Kelunjuran mudah Kelunjuran peningkatan bahagian lunjuran secara mengejut ( Tahan selama 8 – ( Tahan selama 10 – (Tidak digalakkan) 10 saat ) 15 saat Atau lebih ) W Ke- W KELUNJURAN .T T S S S P Rajah : Contoh Gerak Kerja Kelunjuran Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 18 S S P 19 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 20 S S P 21 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 22 S S P 23 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 24 S S P 25 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 26 S S P 27 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 28 S S P 29 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 30 S S P 31 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 32 S S P 33 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 34 S S P 35 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

...............................SEPAK TAKRAW 36 S S P 37 EP AK EP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih GRED MATA GRED GRED Kordinasi Duduk dan jangkau (3 percubaan) T TA S K Lompat Sargeant (2 percubaan) Gantung siku bengkok Lari ulang alik (2 percubaan) Larian 1500 m Jumlah Tinggi Berdiri (cm) Tinggi duduk (cm) RA BIL NAMA PEMAIN AKTIVITI-AKTIVITI PENILAIAN DAN UJIAN RA W Imbangan drian Skala BORANG PENILAIAN PRESTASI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL Nama Pusat : ______________________________ ...... Tarikh : ................... Tanda tangan : ............... Sukan Prestasi Tinggi Sekolah ...........................................W T T S Umur Pada Tarikh Ujian BANGKIT TUBI Larian 50m Tarikh Ujian Tarikh Lahir Berat (KG) JANTINA MATA MATA MATA MATA AK GRED MATA MATA MATA GRED GRED GRED GRED S S P 1 2 3 Catatan Jurulatih / Penguji : _________________________________________________________________________________________________________ Nama : ...................................

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 38 S S P 39 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

. Selepas .1 SEPAKAN 4. menyejukkan badan dan penilaian. suaian fizikal.1.Kontak bola pada bahagian dalam kaki.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. . AK Teknik sepak mula Setiap sesi latihan perlu mengandungi sesi memanaskan badan. ikut lajak pergerakan.1 Sepak Sila Kegunaan 1. demonstrasi.Tangan dalam keadaan bebas. Mengawal dan menimang bola 2. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Teknik Lakuan T T S S S P S S P 41 EP AK EP Semasa .Lakukan lakuan bersila. seseorang jurulatih perlu menilai keadaan semasa. Menyelamat serangan lawan.Berdiri dalam keadaan selesa. .Selepas melakukan sepakan. atlet. Sebelum .Mata memandang arah bola.W KESIMPULAN 4. sumber dan matlamat yang perlu dicapai.SEPAK TAKRAW 40 T TA S K AK Bagi merancang sesi latihan kecergasan fizikal. Membuat hantaran/ umpanan 3.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . Adalah amat penting bagi jurulatih merancang ke arah: a) Aktiviti Optimum b) Demontrasi dan arahan yang tepat dan jelas c) Ansur maju yang betul d) Variasi/kepelbagaian e) Perbezaan individu f) Fleksibiliti RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W . . .

sederhana dan tinggi. .Kontak bola di atas kekura kaki.2 Sepak Kuda Kegunaan 1. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal. .Gunakan kedua .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. Untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah. . .Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang.1. Semasa .Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih.Mulakan sepak sila dengan bola rendah.Berat badan dipindahkan kepada kaki sokongan. .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan. . .Lutut dibengkokkan sedikit.T T S Teknik Lakuan S S P S S P 43 EP AK EP Selepas .Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan. W W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4.Ikut lajak sepakan .Tangan dalam keadaan bebas.Berdiri dalam keadaan selesa.Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli. AK Sebelum . . . .dua kaki secara berselang-seli. 2.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan.Bersedia untuk lakuan seterusnya AK Dinamik . .Hayunkan kaki utama ke arah bola ke hadapan .Gunakan kaki kiri / kanan.SEPAK TAKRAW 42 T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Teknik sepak mula (pandangan depan) . Variasi melakukan servis. .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. . . .

Ikut lajak pergerakan/ sepakan . AK Aktiviti Berpasangan Sepak Kuda Pergerakan ke kiri . RA Semasa . . . Lakuan kemahiran mencungkil bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . W W .Sepak dengan menggunakan kekura kaki secara berpasangan.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli. . .Dirian dalam keadaan selesa.Flik bahagian hujung kaki semasa kontak. kanan dan kehadapan T TA S K AK RA Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Pindahkan berat badan ke kaki utama. Mengawal bola dalam keadaan laju dan rendah S S P EP AK Selepas .Lakukan sepakan ke atas bola yang datang dari berbagai arah. .Lambung bola dan sepak dengan kekura kaki ke arah sasaran.Pergerakan menggunakan sendi pergelangan kaki.Buka kaki seluas bahu.1.SEPAK TAKRAW 44 45 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih 4.Kelajuan bola dipelbagaikan. Dinamik . .Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola.T T S J X J X S S P Teknik Lakuan Sebelum .3 Sepak Cungkil 1.Bersedia untuk lakuan seterusnya.

Selepas kontak balik kepada dirian asal. Untuk menyelamatkan bola semasa mati Iangkah (off-position) RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih W 4. 2. .Mata memandang ke arah bola. Dinamik . .Kontak bola di bahagian luar kaki.4 Sepak Badik . .Lakukan sepak cungkil dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan. .T T S S S P J Selepas .Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar oleh rakan.Lakukan berulang kali. kehadapan S S P Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . AK T TA S K RA 1.1.Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali. .SEPAK TAKRAW 46 47 EP X Aktiviti berpasangan sepak cungkil J X Pergerakan ke kiri. . . W Kegunaan AK Teknik Lakuan Sebelum .Rotasikan sedikit sendi pinggang.Lambung bola dan cungkil gunakan hujung kekura kaki. . Kelajuan bola dipelbagaikan. Untuk menyelamatkan bola yang berada di sisi kanan/ kiri dan belakang. .Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli.Gerakkan sedikit pinggang ke sisi. kanan. .kali.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Bersedia untuk lakuan seterusnya. Semasa EP AK .Dirian dalam keadaan selesa .Lakukan secara berterusan. .Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki .Hayun kaki utama keluar sambil lutut dibengkokkan.Berat badan di atas kaki sokongan.Buka kaki seluas bahu.

rendah/ sederhana/ tinggi W RA Teknik Lakuan Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W 4. .SEPAK TAKRAW 48 49 EP AK J X S S P J X Sentuhan bola lakuan Semasa sepak cungkil . kanan dan kehadapan Selepas .Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .T T S AK Sebelum . .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Kaki utama diangkat lurus ke atas aras bola.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar. T TA S K Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Lakukan badikan kiri dan kanan secara berselang-seli.Lambung bola ke sisi kiri/ kanan dan lakukan badikan.Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik. .Konteks bola pada bahagian atas kekura kaki.Bergerak ke arah bola dari jarak yang berbeza-beza. Mengawal bola dalam situasi bola tinggi yang berada di bahagian belakang pelaku / pemain. S S P EP AK Aktiviti berpasangan sepak badik Pergerakan ke kiri. . Dinamik . .Tangan dalam keadaan selesa supaya badan dapat diimbangkan.Ikut lajak pergerakan/ sepakan .1.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan . . .5 Sepak Cangkuk 1.Lakukan badikan kiri/ kanan.Dirian dalam keadaan selesa. . .Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola.

Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Ikut lajak pergerakan paha.Lakukan lakuan memaha .Tingkatkan ketinggian bola yang dilontar oleh rakan.Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah–kiri / kanan dan belakang. . . W 4.Lakukan berulang kali. . . . . .Kaki sokongan dibengkokkan sedikit sebelum konteks bola dilakukan. Mengawal bola 2. kanan dan kehadapan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Selepas .Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli. .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. Dinamik . W T T S AK Teknik Lakuan Sebelum . . .1 Memaha Kegunaan 1.Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah – kiri / kanan atau belakang secara melompat. EP AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki . Menyelamat serangan lawan.2.Berdiri dalam keadaan selesa. .Kontekks bola pada bahagian atas paha.Bersedia untuk lakuan seterusnya. Membuat hantaran/ umpanan 3.Lakukan secara berterusan.Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali-kali.S S P J X J X aktiviti berpasangan sepak cangkuk Pergerakan ke kiri.SEPAK TAKRAW 50 S S P 51 EP AK Semasa .Mata memandang arah bola.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.2 MEMAHA .Paras paha hendaklah 90 darjah dengan postour badan .Tangan dalam keadaan selesa supaya dirian dapat diimbangkan T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 4. . .Lambung bola tinggi melebihi aras kepala dan gunakan bahagian hujung kekura kaki.

sederhana dan tinggi.Mulakan memaha dengan bola rendah. .Tangan ikut keselesaan.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Kontak bola di bahagian dahi. .1 Tandukan Dahi Kegunaan 1.Mata memandang ke arah bola. W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4.SEPAK TAKRAW 52 S S P 53 EP AK .Kepala didongakkan ke atas.W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .3 TANDUKAN . . .Lambung bola dan lakukan memaha secara perseorangan.Pergelangan leher dilembutkan EP AK Dinamik .dua paha secara berselang-seli.Tumpuan mata sentiasa ke arah bola. . .Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih. .Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang. Mengawal mengumpan dan merejam. .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal. . .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran.Gunakan paha kiri dan kanan secara berselang-seli. Semasa T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA . .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. . 4.Lutut dibengkokkan sedikit.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan.Lembutkan sendi di bahagian leher. Teknik Lakuan Sebelum . . .3. . .Gunakan paha kiri / kanan.Dirian dalam keadaan selesa. . .Gunakan kedua .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.

Selepas kontak.Pastikan bola yang ditanduk berada pada ketinggian yang sesuai. AK Dinamik .SEPAK TAKRAW 54 S S P 55 EP AK EP Selepas .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Dirian dalam keadaan selesa.Lambung bola secara individu dan lakukan tandukan setempat. 4. .Lutut dibengkokkan sedikit. .Selepas kontak.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Bersedia untuk lakuan seterusnya.3. . Semasa .Lakukan secara berulang-kali. balik kepada kedudukan asal. . . T TA S K RA Latih Tubi dan Ansur Maju Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . .Tanduk bola dari pelbagai arah dan kelajuan. Merejam bola ke gelanggang pihak lawan. . balik kepada kedudukan asal.Tampan bola di bahagian sisi kepala kiri/ kanan.Jarakkan bola secara beransur-ansur AK Statik .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan tepat ke arah sasaran.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar untuk tandukan.2 Tandukan Sisi Kegunaan 1.Badan condong ke sisi mengikut arah bola kiri/kanan. . . Teknik Lakuan Sebelum . . . Mengawal bola yang datang di sisi.Badan bongkok ke hadapan sedikit. 2.

Tingkatkan kelajuan bola dan pelbagaikan arah bola EP AK Dinamik . .Lambung bola.Lambung dan rejam bola secara individu dengan lompatan. S S P T TA S K RA Statik .Lambung bola dan guna sisi kepala untuk kawalan kiri/kanan.i. lompat sambil merejam bola tersebut melintasi jaring .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan .SEPAK TAKRAW 56 57 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK Statik Melompat sambil melakukan rejaman tanpa bola .Rejam bola yang dihantar oleh rakan .Tingkatkan daya rejaman. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lakukan berulang-kali RA W Latih Tubi dan Ansur Maju . Rejaman S S P AK Dinamik (Kawalan) . Kawalan W T T S ii.Lakukan berulang-kali.

Bola digantung pada aras ketinggian mengikut kesesuaian.SEPAK TAKRAW 58 59 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Selepas .Melakukan tandukan betakang kepada bola yang diumpan oleh rakan/ jurulatih . Merejam 2.Mata memandang ke arah bola T TA S K RA RA Kegunaan 1.Melonjak sambil melenggokkan kepala .Dirian selesa di sisi jaring .Bergerak ke arah bola yang datang . W W 4.3 Tandukan Belakang .Bersedia untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju S S P EP AK AK Semasa .Jurulatih mempelbagaikan kedudukan bola umpanan untuk direjam secara tandukan belakang.3.T T S S S P Statik . Iakukan tandukan belakang seperti latih tubi tanpa bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Mengelirukan pihak lawan Dinamik .Lakuan tanpa bola ( menggayakan tandukan belakang) .Lakuan tanpa bola (menggayakan tandukan belakang dengan lompatan) .Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan .Kontak bola di bahagian belakang kepala AK Teknik Lakuan Sebelum .

Sebelum .Kedudukan pemain di dalam suku bulatan . . .Mata memandang ke arah bola yang datang.SEPAK TAKRAW 60 S S P 61 EP AK Semasa .2 Servis Sepak Sila Kegunaan 1. Mendapatkan ketepatan serta kelajuan ke arah sasaran. Memulakan permainan. . 2. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . W .1.1 Hantaran/ Lambungan Bola Servis Kegunaan 1.T T S Teknik Lakuan Teknik Lakuan S S P Semasa .Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.1. . Selepas .1 SERVIS Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. . Memudahkan tekong membuat servis. . .Imbangan badan di atas kaki sokongan.Tangan ikut keselesaan.Pegang bola dengan tapak tangan.Mata memandang ke arah tekong. .Lakuan memerlukan kelembutan statik dan dinamik.Kaki sokongan di dalam bulatan.Rendahkan badan sambil tangan dihayunkan ke belakang. . W 5.Berat badan dipindahkan dari kaki sokongan ke kaki utama. . . 3.Lambung/hantar bola ke arah sasaran yang dikehendaki.Kontak bola di bahagian dalam kaki.Ikut lajak lakuan. . EP AK Sebelum . Selepas . T TA S K AK RA 5.Lakuan badan dan tangan mengikut lajakan.Dirian ikut keselesaan .Gunakan pergelangan tangan semasa melepaskan bola untuk mempastikan ketepatan. Mempastikan ketepatan tekong membuat servis.Hayunkan tangan ke hadapan untuk melambung bola.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya.

. EP AK Teknik Lakuan S S P 5. AK Statik . Dinamik .Tangan ikut keselesaan. . Mendapatkan ketajaman bola servis dan ketepatan menuju sasaran.Kontak bola di paras yang tertinggi .Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju RA W . .Lakukan berulang-kali. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .3 Servis Sepak Kuda Kegunaan 1. .Lakukan servis sepak kuda kepada bola yang digantung pada satu aras.1.Arahkan bola kepada sasaran yang berbeza.Lakukan servis sepak sila kepada bola yang digantung pada satu aras Dinamik .Lakuan variasi servis sepak sila bola dipelbagaikan dengan cara put spin) atau dicantas (slice).Lakukan lakuan servis sepak sila tanpa bola (bayangan).SEPAK TAKRAW 62 63 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sebelum . .Lakukan lakuan servis sepak kuda tanpa bola (bayangan).Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama . .Gunakan bahagian kekura kaki.Ikut lajak lakuan.T T S S S P Semasa .Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. . .Lakukan berulang-kali.Lakukan servis kepada bola yang di lambung/ hantar melintasi jaring. W RA Selepas . .Mata pandang arah bola yang datang. . .Tingkatkan kelajuan bola yang diservis.Imbangan badan di atas kaki sokongan.Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring.Arahkan bola kepada berbagai sasaran. T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .Tingkatkan kelajuan bola yang diservis.Kaki sokongan di dalam bulatan. .

Lakukan servis tapak kaki kepada bola yang digantung pada satu aras.Mata memandang ke arah bola. .Tangan dalam keadaan bebas.Mata memandang ke arah bola yang datang.Ikut lajak lakuan.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. .2. Teknik Lakuan T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5. .Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring. . Dinamik .Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Arahkan bola kepada berbagai sasaran di gelanggang pihak lawan.Gunakan bahagian tapak kaki.Berdiri dalam keadaan selesa.Lakukan lakuan bersila.2 KAWALAN S S P EP AK Selepas .T T S Teknik Lakuan Sebelum .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Semasa . . . .Kontak bola di paras yang tertinggi.Tangan ikut keselesaan. .Lakukan berulang-kali W Lakuan servis kepada sasaran berbeza Lakuan servis Tapak Kaki kepada sasaran berbeza .1. . S S P Sebelum .Lakukan lakuan servis tapak kaki tanpa bola (bayangan). . .Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. . .Kaki sokongan di dalam bulatan . Untuk mengawal dan rnenyelamatkan serangan lawan. . AK 5. Mengelirukan pihak lawan semasa servis W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .4 Servis Tapak Kaki Kegunaan 1.SEPAK TAKRAW 64 65 EP Semasa .1 Kawalan Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1. 5.Imbangan badan di atas kaki sokongan.Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama.

. .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan.Lakukan dalam berbagai arah .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.dua kaki secara berselang-seli. .Tangan ikut keselesaan. . . 5. .Selepas melakukan sepakan. sederhana dan tinggi.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Gunakan kaki kiri / kanan. Untuk mengawal dan menyelamatkan bola daripada serangan lawan. . S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Kontak bola di bahagian dahi.Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Lakukan sepak sila tanpa bola.Gunakan kedua .Selepas kontak. T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . ikut lajak pergerakan. AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar Selepas .Muka didongakkan sedikit. .Lakukan umpanan ke arah perejam.2. .Dirian dalam keadaan selesa.W T T S Sebelum .Mata memandang ke arah bola.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . .Mata sentiasa memandang ke arah bola. . .SEPAK TAKRAW 66 S S P 67 EP AK EP Dinamik .kiri kanan/ depan/ belakang. . .Lutut dibengkokkan sedikit.2 Kawalan Kepala Kegunaan 1. . RA Teknik Lakuan RA W Selepas . .Lembutkan sendi di bahagian leher. . . balik kepada kedudukan asal .Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli.Mulakan sepak sila dengan bola rendah. . .

.Guna peha kiri dan kanan secara berselang-seli. depan dan belakang. .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan dengan kepala.Lambung bola dan kawal secara perseorangan dengan menggunakan kepala.Lakuan kawalan kepala tanpa bola.Tingkatkan aras ketinggian bola dan buat kawalan kepala. . Dinamik .Memeha bola yang dihantar oleh rakan.Menerima dan mengawal bola secara berpasangan. . . Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .T T S S S P EP AK Teknik Lakuan Sebelum . AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Latih Tubi dan Ansur Maju . . .Lutut utama dibengkokkan.Peha dinaikkan selari dengan permukaan lantai.Selepas kontak. .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal dengan kepala. .Badan ditegakkan sedikit. .Mata sentiasa pandang bola.Kawal bola yang sederhana tinggi di atas kepala. kanan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Lakukan berulang-kali Dinamik .Kedudukan badan dalam keadaan selesa. .Pelbagaikan ketinggian bola yang ditampan. Mengawal bola dalam keadaan terdesak bola yang datang tepat ke paras di antara lutut dan pinggang S S P Statik .Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar dari berbagai arah.Gunakan peha kiri dan kanan secara berselang-seli. . . . .Lakukan dalam berbagai arah – kiri. . .Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar W AK Selepas . balik kepada kedudukan asal.2.3 Kawalan Peha Kegunaan 1.Lambung bola dan memeha bola.Mengikut arah bola yang datang.Bersedia untuk lakuan seterusnya.SEPAK TAKRAW 68 69 EP 5.

Berdiri dalam keadaan selesa.Lakukan lakuan seperti bersila dengan kelembutan. .Berat badan diimbang atas kaki sokongan.W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas .Tingkatkan ketinggian bola yang disepak. W 5.Bersedia untuk lakuan seterusnya Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .3. .Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tinggikan bola pada sepakan kedua.Kawal bola sepakan pertama dan tinggikan sepakan kedua.Mata memandang arah bola AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.3 HANTARAN ATAU UMPANAN Latih Tubi dan Ansur Maju .Kenakan daya pada bola mengikut kesesuaian umpanan. . . .SEPAK TAKRAW 70 S S P 71 EP AK EP Semasa .Mata memandang arah sasaran . Menghantar bola tepat ke arah sasaran mengikut keperluan perejam. Statik . .Tangan dalam keadaan bebas. .Ulang aktiviti kawalan dan umpanan Dinamik .Lepaskan bola dari pegangan pada paras pinggang dan lakukan sepak sila serta sambut semula bola itu. AK Sebelum . . ikut lajak pergerakan. .Selepas melakukan sepakan. .1 Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. Pelbagaikan arah dan ketinggian bola.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.

lonjakkan badan .Selepas kontak. Dinamik .Bersedia untuk lakuan seterusnya.3.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . balik kepada kedudukan asal.Tumpuan mata sentiasa ke arah bola.W T T S Sebelum . .Tangan ikut keselesaan. .Ulang aktiviti mengawal dan mengumpan dengan kepala. Menghantar. .Lakuan menanduk tanpa bola ( Iembutkan pergerakan badan) . . Mematikan bola ke gelanggang pihak Iawan T TA S K AK RA Teknik Lakuan Statik . 5. Latih Tubi dan Ansur Maju . RA W 5.Kawal bola pertama dan umpan ke sasaran bola kedua. . .Berdiri selesa bersedia untuk bertindak.Ikut lajak perlakuan .Lutut dibengkokkan sedikit.Semasa kontak. .2 Kepala Kegunaan 1.Daya yang dikenakan ke atas bola mengikut kesesuaian umpanan. S S P Selepas .Berat badan berada di atas hujung kaki. 73 EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tanduk tinggi boIa yang diterima ke arah sasaran.Dirian dalam keadaan se!esa.SEPAK TAKRAW 72 S S P Teknik Lakuan EP AK Sebelum .Lambung dan tanduk bola tinggi. .4.4 REJAMAN 5.Pelbagaikan arah dan ketinggian ke arah sasaran.1 Rejaman Kaki KEGUNAAN 1. mengawal dan mengumpan apabila bola berada di atas kepala. . .Mata memandang ke arah bola.Mata memandang ke arah bola.

Semasa . W .Kaki utama dihayun ke tahap ketinggian bola.Lompat dan buat rejaman tanpa bola (bayangan) mengikut teknik rejaman. Dinamik . Mematikan bola yang berhampiran dengan jaring ke gelanggang pihak lawan. T TA S K Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Semasa .W T T S AK RA Selepas .SEPAK TAKRAW 74 75 EP Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Teknik Lakuan EP AK AK KEGUNAAN 1.Bola digantung mengikut paras ketinggian yang sesuai.Kontak bola menggunakan bahagian kepala mengikut gaya pilihan dengan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Pelbagaikan arah rejaman.Lambung bola dengan tangan dan buat rejaman mengikut gaya rejaman Sebelum .Bergerak sambil melonjak mengikut teknik rejaman.Variasikan kedudukan rejaman.Melibas kaki untuk kontak bola seterusnya.Bersedia untuk lakuan seterusnya. .Lonjak sambil menghayun badan ke belakang. Lompat dan lakukan rejaman kaki mengikut teknik rejaman yang dipilih. .Mendarat dengan menyerap daya sambil membengkokkan lutut. .Berdiri selesa di sisi jaring. 5. .Bergerak ke arah bola.4.Mata memandang ke arah bola. . .2 Rejaman Kepala S S P Statik . . . .Dongakkan kepala. .

Tangan utama melindungi bahagian muka untuk mengelakkan kecederaan. . Bersedia untuk lakuan seterusnya.Variasikan kedudukan semasa merejam. EP AK Selepas .Pelbagaikan cara rejaman menggunakan sisi kiri ke hadapan dan belakang kepala.5.Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan.BoIa digantung mengikut ketinggian yang sesuai. . .Rejam dengan menggunakan kepala tanpa bola (bayangan) gaya mengikut pilihan.Berdiri selesa di sisi jaring. Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk kegelanggang sendiri.Angkat kaki utama di atas paras jaring/selari dengan jaring.5 HADANGAN . .SEPAK TAKRAW 76 77 EP Statik .Mendarat dengan kaki sokongan untuk menyerap daya bagi mendapatkan imbangan.Mata memandang ke arah bola. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Rejam bola yang diumpan oleh rakan.W 5.Melangkah untuk mendapatkan daya lonjakan.1 Hadangan Kaki KEGUNAAN 1. . Lakukan rejaman kepala berulang-ulang kali. AK Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Semasa . . T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . Teknik Lakuan T T S Sebelum . 5. S S P Dinamik .

W KEGUNAAN 1.Mendarat dengan kedua-dua kaki.2 Hadangan Badan .Bergerak dari sisi untuk melakukan hadangan tanpa bola .Lakukan berulang-kali.Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan dari berbagai arah (kiri dan kanan).Berdiri selesa di sisi jaring. . Semasa .5. .Bergerak dari sisi untuk menghadang bola yang dibaling dari arah bertentangan. Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri apabila keadaan memaksa.Lompat dan buat hadangan dengan menggunakan belakang badan berhampiran dengan jaring .Melonjak sambil membelakangkan jaring.T T S Dinamik .Serap daya dan imbang badan. .Bergerak dari sisi melakukan hadangan kaki berkali-kali menyusur jaring.Lakukan berulang-kali.Sesuaikan lonjakan dengan arah bola.Ulang lakuan EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih T TA S K RA RA Statik . Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .(tanpa bola atau lawan) . Teknik Lakuan AK Sebelum . . Selepas .Mata memandang ke arah bola dan perejam. .SEPAK TAKRAW 78 S S P 79 EP AK Statik . . . W Latih Tubi dan Ansur Maju 5.Lompat dan buat hadangan setempat.

Permukaan dahi menghadap arah lantai. RA 5. .3 Hadangan Kepala Dinamik .Menghadang dengan menggunakan bahagian atas kepala di hadapan jaring sambil melompat. Menghadang bagi mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri secara terdesak.Lompat sambil tundukkan kepala di atas aras jaring. Statik .Sesuaikan lonjakan mengikut pergerakan bola. .Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan. . T TA S K RA Dinamik . S S P EP AK AK Sebelum .Lakukan berulang-kaIi.Serap daya untuk imbangan.Menghalang bola yang dilontar oleh rakan . . .Menghadang dengan kepala bola yang dibaling oleh rakan dari arah bertentangan.Kepala ditundukkan sepenuhnya. W Latih Tubi dan Ansur Maju . .Lakukan berulang-kali. .Mata memandang ke arah bola dan perejam. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.Berdiri menghadap jaring dengan selesa AK KEGUNAAN 1. .W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas .5.SEPAK TAKRAW 80 81 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Variasikan arah balingan dan kedudukan.Variasikan arah balingan dan kedudukan.

Tentu sekalilah pengajaran jurulatih sekalian menjadi satu cabaran. RA W . berwaspada dan bertenang dalam menjalankan tugas mereka. Pencapaian pelajar dianalisa dan dapat dikenalpasti untuk mengembangkan hingga ke tahap yang dikehendaki. pelajar-pelajar akan berpeluang menjadi atlet yang terkemuka. sementara Majlis Sukan Negara (MSN) pula mendapatkan sumber kewangan. Kita berharap ini akan mencapai kejayaan yang diingini. Kini Program Pembangunan Bakat pula dilancarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). kerjasama dari semua pihak adalah perlu. Jurulatih harus bersabar. MSSM menyediakan pelajar. Mudah-mudahan menerusi asuhan yang diperlihatkan. S S P Usaha ke arah mencapai kejayaan dalam bidang sukan sudah banyak dikorbankan oleh kerajaan dan juga persatuan-persatuan kebangsaan. untuk mengenalpasti bakat dan diasuh secara berterusan. AK T TA S K AK RA Sukan sebagai agen untuk menyatu padukan dan mengeratkan rakyat sesebuah negara tidak boleh disangkal lagi peranannya. Tahap umur berbanding dengan pencapaian mereka haruslah diambil perhatian semasa menjalankan tugas. Berita mengenainya tersiar dan menjadikan perbualan hangat rakyat di seluruh pelusuk negara. Pihak persatuan kebangsaan memberi pengetahuan teknikal. Kemenangan dalam satu-satu pertandingan/kejuaraan yang disertai membanggakan seluruh rakyat. Selain itu.W PENUTUP T T S S S P EP AK Keberkesanan program ini juga terletak kepada peranan jurulatih-jurulatih yang mengendalikan projek di pusat-pusat sukan yang dipilih. Harapannya adalah pada satu masa nanti kita juga akan mempunyai satu pasukan kebangsaan yang boleh mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. bukan menjadikan mereka sebagai satu pasukan. jurulatih dan pusat latihan. Perlulah diingatkan bahawa kewajipan utama mereka ialah untuk mengembangkan bakat pelajar. Segala laporan hendaklah dibereskan dengan sewajarnya.SEPAK TAKRAW 82 83 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Dalam hal ini. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . kebijaksanaan menyelesaikan masalah diperingkat pusat juga dapat menghindarkan kemerosotan program ini.

W NAMA PEMAIN Pusingan 2 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S RA Teknik Sasaran / Pecahan Variasi S/Drop Bebas AK Pusingan 1 SET C Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P Kandas EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi 1 2 3 4 5 S S P 85 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar SET B Jumlah Tepat / Masuk * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : ……………………………. * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.SEPAK TAKRAW 84 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KEMAHIRAN Servis Sepak Mula S/Kuda S/Ace S/ S/Lop W SET D Jumlah Tepat / Masuk LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Tekong ) .

SEPAK TAKRAW 86 EP AK Kandas 1 2 3 4 5 Pusingan 1 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar 1 2 3 4 5 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA NAMA PEMAIN W R/Tandukan U/Tru-Ball LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Apit Kanan & Apit Kiri ) SET B Jumlah Tepat / Masuk .Pusingan 3 W T T S AK SET E Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi SET F Jumlah Tepat / Masuk Teknik Sasaran / Pecahan Variasi T TA S K R/Gulung R/Maniam R/Lop R/Drop H/KiriKanan H/Belakang U.Medium U. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Keputusan : ……………………………. Medium RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat KEMAHIRAN Rejaman / Hadangan / Lontaran / Umpanan S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : ……………………………. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . S S P 87 EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).High U.

Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.SEPAK TAKRAW 88 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W SET F Jumlah Tepat / Masuk .Pusingan 2 W Pusingan 3 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi AK SET C Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas SET D Jumlah Tepat / Masuk SET E Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Keputusan : ……………………………. Keputusan : ……………………………. S S P 89 EP AK 1 2 3 4 5 * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 90 91 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir REGU : Mata Set EP AK Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 1 2 3 4 5 20 AK 24 25 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set REGU : Mata Set W REGU : W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set REGU : Mata Set W REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri Mata set W Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .SEPAK TAKRAW 92 93 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 AK * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 94 95 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 16 17 16 17 REGU : Mata Set REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri W Mata set W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri Mata akhir T TA S K Apit Kiri 1 2 3 4 5 SetUlangan Mata akhir RA 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. 17 16 15 14 1 2 3 4 5 14 15 16 17 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S SetUlangan Mata akhir AK 17 16 15 14 S S P 1 2 3 4 5 14 15 16 17 17 16 15 14 EP AK EP 1 2 3 4 5 Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri SetUlangan Mata akhir S S P 17 16 15 14 AK SetUlangan * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set PROGRAM LATIHAN PUSAT SEPAKTAKRAW LATIHAN REGU DAN GELANGGANG Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) REGU : Mata Set W REGU : W .SEPAK TAKRAW 96 97 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 EP AK Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Pusingan 2 REGU : Mata Set ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 1 2 3 4 5 20 21 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 98 99 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Pusingan 3 REGU : Mata Set REGU : Mata set Tekong Apit Kanan Apit Kiri W ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .W T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 AK 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK EP AK TAKRAW T T S AK 100 RA W .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful