S S P

1

SEPAK TAKRAW
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

EP

AK

T TA S K

RA

W

S S P

4. MANUAL BAGI REGANGAN...............................................................22-23 5. PERGERAKAN TUBUH BADAN MANUSIA.........................24-25 6. LATIHAN LITAR ASAS KEMAHIRAN SEPAK TAKRAW................26-27 7. KEMAHIRAN ASAS...............................................................................28-45 8. KEMAHIRAN GELANGGANG ...........................................................46-67 LAMPIRAN i. Borang Penilaian Kemahiran Asas Tahap 1,2,3

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

2

S S P
3

EP AK

EP
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

AK

1. PENGENALAN SUKAN SEPAK TAKRAW..............................................1-2 2. PERSIAPAN TEKNIKAL.............................................................................3-4 ( PERALATAN SEPAK TAKRAW ) 8.1. Kasut 8.2. Bola 8.3. Pakaian Sukan 8.4. Peralatan Sampingan 3. PERSEDIAAN FIZIKAL 9.1. Latihan Kecergasan Fizikal.........................................................5 -11 9.2. Penilaian Kecergasan Fizikal......................................................12-21

W

ii. iii. iv. v. vi.

Borang Penilaian Kemahiran Kawalan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Umpanan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Sepak Mula Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Rejaman Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Prestasi Ujian Kecergasan

T T S

AK

9. BIBLIOGRAFI 10. PANEL PENGGUBALAN MODUL

T TA S K

RA

RA

W

BIL PERKARA MUKA SURAT

T T S

AK

Pelajar-pelajar yang terlibat merangkumi pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dengan jumlah yang akan ditetapkan mengikut kehendak Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan. Sekolah-sekolah yang terpilih di peringkat negeri akan bermula dengan penglibatan sekolah menengah dan penglibatan sekolah rendah mulai 2009. Dengan tujuan matlamat itu tercapai , buku Manual Latihan Sepak Takraw SPTS ini disediakan sebagai asas sumber rujukan dan panduan Panel Jurulatih Sekolah yang terlibat .

iv. Melahirkan pemain yang berpotensi di dalam permainan sepak takraw disamping mempunyai akademik yang baik; v. Menerapkan nilai-nilai kesukanan yang tulen ke arah melahirkan atlet yang berdisiplin, bersemangat dan beretika sukan yang tinggi;

S S P

TUJUAN PROGRAM

Program Sepak Takraw SPTS ini bermatlamat :i. Mempertingkatkan kualiti dan kuantiti aktiviti sukan sepak takraw .

Jurulatih digalakkan memenuhi kehendak garis panduan yang diberi dengan sebaik mungkin.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

4

5

EP

Pendekatan latihan yang sesuai, mudah difahami dan praktikal. Manual Latihan Sepak Takraw ini diharapkan akan dapat melahirkan pemain muda yang berbakat dan berpotensi.

S S P
OBJEKTIF

vi. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sukan sepak takraw .

EP AK

Buku Manual Latihan ini secara amnya mengandungi Sukatan Latihan Rancangan Tahunan, Bulanan, Mingguan dan Harian dengan contohcontoh latihan dan latih tubi .

AK

T TA S K

RA

iii. Menggalakkan pelajar melibatkan diri, memperbaiki kemahiran dan meningkatkan kecergasan di dalam aktiviti sukan;

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Bermula 1 Januari 2008, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan permainan sepak takraw akan menjadi salah satu aktiviti Sukan Prestasi Tinggi Sekolah.

W

PENGENALAN SEPAK TAKRAW

W

ii. Memberi peluang kepada semua pelajar menceburkan diri di dalam aktiviti sukan dengan perancangan yang betul, bersistematik dan berlanjutan;

T T S

ii. Berdisiplin dan mempunyai nilai – nilai murni sebagai ahli sukan yang dapat dijadikan model bagi masyarakat dan negara ;

AK

iii. Berkemampuan untuk berinteraksi secara berkesan dalam masyarakat melalui sukan yang diceburinya . Dari segi jurulatih, program ini dijadikan panduan untuk :-

Komponen Kecergasan Fizikal

S S P

iii. Menjalankan ujian-ujian yang sesuai bagi tujuan menilai ke berkesanan latihan dan objektif program dari semasa ke semasa . LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL

Daya Tahan Otot Daya tahan otot ialah keupayaan otot atau sekumpulan otot untuk melakukan sesuatu kerja atau aktiviti secara berulang-ulang tanpa merasa letih. Contohnya, daya tahan otot kuardrisep membolehkan pemain membuat pukulan atau servis secara berterusan.

Kecergasan fizikal merupakan aspek terpenting bagi setiap pemain dalam sepak takraw. Setiap pemain perlu mencapai satu tahap kecergasan yang

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

6

7

EP

ii. Merangka dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk sesi latihan sesuai dengan kemampuan dan kesediaan fizikal dan mental atlet.

EP AK

AK

i. Mengenal pasti jenis kemahiran, sistem latihan, konsep dan pengetahuan yang perlu dipupuk di kalangan atlet mengikut keutamaan.

S S P

Kekuatan Otot Kekuatan otot ialah keupayaan satu atau lebih atau sekumpulan otot mengaplikasi daya. Daya yang diaplikasikan seterusnya akan menghasilkan gerak kerja yang menyebabkan pergerakan pada sendi. Contohnya penguncupan otot kuardrisep akan menyebabkan sendi lutut akan menjadi lurus dan seterusnya memberi kekuatan untuk membuat servis.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

i. Berkemahiran tinggi dalam permainan sepak takraw ;

W

W

Program ini bertujuan melahirkan pemain yang seimbang dari kategori berikut:-

tinggi sebelum menghadapi satu-satu pertandingan. Aspek yang perlu diberikan penumpuan semasa menjalani latihan kecergasan fizikal ialah aspek aerobik. Ini kerana permainan sepak takraw berlangsung dalam jangka masa yang panjang dan memerlukan penggunaan tenaga yang banyak. Aktiviti-aktiviti seperti sepak mula, libasan dan hadangan pula melibatkan penggunaan tenaga anaerobik. Sebelum seseorang jurulatih menjalani latihan kecergasan fizikal seharusnya seseorang jurulatih itu perlu mengetahui dengan mendalam komponen-komponen utama kecergasan fizikal.

T T S

AK

Tahap Kandungan Lemak

Keupayaan individu untuk menggerakkan seluruh tubuh badan atau bahagian anggota badan dengan cepat. Contohnya, otot kuardrisep yang dibantu oleh otot-otot fleksor pinggang yang pantas juga akan membantu pemain sepak takraw melakukan servis dengan Iebih baik. Ketangkasan

S S P

Fleksibiliti

Kemampuan atlet menggerakkan sendi badan melalui julat pergerakan yang maksimum tanpa merasa sebarang tekanan atau sakit. Fleksibiliti ini juga bergantung kepada saiz badan, jantina, umur dan aktiviti fizikal. Contohnya, fleksibiliti yang tinggi akan

Keupayaan menyelaras anggota badan semasa membuat sesuatu pergerakan dengan sempurna dan selamat. Biasanya koordinasi melibatkan deria seperti mata dan anggota badan yang terlibat. Contohnya, tekong melakukan servis dari bola yang dilambuang dengan tepat ke arah sasaran. Kuasa

Keupayaan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam tempoh

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

8

9

EP

Kandungan lemak yang berlebihan akan menyebabkan atlet menanggung berat yang Iebih tinggi seterusnya menyebabkan seseorang atlet cepat berasa penat. Ia juga akan menyebabkan fleksibiliti pada sendi berkurangan.

S S P
Koordinasi

EP AK

AK

Tahap kandungan lemak merujuk kepada berat lemak yang terdapat kepada pemain Sepak takraw. Formula yang digunakan adalah seperti berikut: Jumlah Berat Badan = Berat Badan Tanpa Lemak + Berat Lemak Male 8-12 % Female 10-15 % Junior 8-12 %

Keupayaan badan menukarkan arah pergerakan dengan cepat dan berkesan tanpa kecederaan. Ketangkasan boleh diperbaiki dengan Iatih tubi yang mempraktikkan ketangkasan. Contohnya, atlet perlu mempunyai ketangkasan yang baik untuk menukar arah.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan melakukan sesuatu aktiviti atau tugas secara berterusan untuk suatu jangka masa yang lama. Contohnya, pemain Sepak takraw yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi mampu melakukan servis yang Iebih tajam dan konsisten serta mampu memulihkan tenaganya dengan cepat.

W

Kepantasan

W

Daya Tahan Kardiovaskular

memberikan kelebihan kepada atlet untuk bergerak dengan efisien dan dapat mengelak daripada kecederaan.

Ia juga bermaksud keupayaan individu untuk menghasilkan reaksi daripada rangsángan.T T S Imbangan AK Keupayaan atlet untuk mengekalkan kestabilan kedudukan badan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Definasi: Latihan yang dilakukan dengan menggunakan bebanan sebagai rintangan. Contohnya. W . S S P AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA masa yang singkat. otot kuardrisep yang kuat akan mempunyai kuasa tinggi melalui pengucupan yang pantas. Latihan ini juga boleh menggunakan berat badan sebagai beban. Setiap aktiviti memerlukan atlet melakukan kerja pada intensiti atau ulangan yang telah ditetapkan.SEPAK TAKRAW 10 11 EP Keupayaan untuk bertindak secara spontan dalam jangka masa yang singkat. Sebagai contoh komponen ini adalah penting semasa mendarat selepas melakukan rejaman. Tujuan: Latihan litar sesuai bagi meningkatkan kecergasan fizikal keseluruhan pemain. daya tahan dan kuasa otot. Contoh. W Tujuan: Memberi peluang kepada pemain melakukan latihan pada intensiti yang Iebih tinggi dan berulang-ulang kali dengan mempunyai masa rehat di antaranya. Contoh. Push-up ialah latihan menggunakan berat badan sebagai beban. biasanya susunan latihan litar adalah seperti berikut: S S P EP AK JENIS-JENIS LATIHAN Latihan Jeda Definasi: Latihan jeda merupakan latihan yang melibatkan beberapa aktiviti tertentu yang dilakukan serta diselang selikan dengan waktu pulih dan waktu rehat. pemain sepak takraw yang mempunyai reaksi yang Iebih baik boleh menyelamatkan bola rejaman dari pihak lawan. latihan yang menggunakan bebanan ialah Chest Press. Masa Tindak balas Latihan Bebanan. Latihan Litar Definasi: Latihan yang melibatkan lakuan aktiviti di beberapa stesyen dan setiap stesyen mempunyai aktiviti-aktiviti yang ditetapkan. Kuasa juga boleh diringkaskan kepada formula di bawah: Kuasa = Daya (kekuatan otot) x Laju (kepantasan) Contohnya. Tujuan: Latihan ini untuk menguat dan meningkatkan kekuatan.

Contohnya.T T S Prinsip-prinsip Latihan : Intensiti Intensiti merujuk kepada sesuatu latihan itu perlu ditambah bebanannya dari semasa ke semasa. peningkatan fizikal adalah AK T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KONSEP LATIHAN Stesen 1 . kadar denyutan nadi semasa latihan perlu mencapai 70%-85% daripada kadar maksimum dalam seminit. pemain biasanya mempunyai motivasi yang tinggi di mana mereka cepat menerima kemahiran yang diajar. Manakala pada peringkat umur 16-18 tahun. . awal remaja kanak-kanak biasanya mengalami peningkatan fizikal. Pada peringkat umur 13-15 tahun. S S P SUAIAN FIZIKAL Pengkhususan Pengkhususan ialah latihan ke atas sistem otot. pemain sepak takraw perlu melakukan latihan sebanyak 3 kali seminggu bagi meningkatkan kekuatan otot. Contohnya. Bagi peringkat umur 10-12 tahun. Keseimbangan kadar metabolisma berlaku pada peringkat ini. S S P EP AK Tambah Beban Tambah beban ialah tambahan beban yang dilakukan ke atas sesuatu aktiviti latihan dengan meningkatkan ulangan. Contohnya.Lari Zig-zag Stesen 5 . Contohnya.Lari ulang alik Stesen 2 . Program latihan adalah melibatkan beberapa tahap perkembangan fisiologi di mana program latihan ini disesuaikan mengikut tahap-tahap umur seseorang pemain. Prinsip ini juga melibatkan pengajaran teknik dan kemahira yang ingin dikuasai. Contohnya. trisep. bagi menambah daya tahan kardiovaskular. pengajaran kemahiran perlu dilakukan dan kemahiran mudah kepada kemahiran yang lebih kompleks.Lompat dekam W Ansur Maju Ansur maju ialah penambahan kesukaran atau beban latihan dari satu peringkat ke satu peringkat lain secara beransur-ansur. Pada peringkat ini pembelajaran motor dikurangkan dan kadar motivasinya tidak menentu. W kali dan meningkat pada minggu ketiga sebanyak 60 kali. Oleh itu. Ia boleh dipecahkan kepada dua iaitu berdasarkan beban atau masa. jurulatih perlu mengajar kemahiran asas semaksimum yang boleh.SEPAK TAKRAW 12 13 EP Kekerapan Kekerapan merujuk kepada bilangan ulangan atau bilangan hari yang diperlukan bagi sesuatu program latihan. atlet harus menumpukan kepada meningkatkan kerja-kerja ulangan bagi otot tersebut. sistem tenaga dan kemahiran bagi mendapatkan kesan yang terbaik. seseorang atlet boleh meningkatkan bilangan ulangan tekan tubi minggu pertama sebanyak 50 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lompat Skip Stesen 4 .Bangun tubi Stesen 3 . mengangkat rintangan atau bebanan yang lebih berat dari semasa ke semasa. Contohnya. rintangan atau bebanan.

Meningkatkan kadar nadi. S S P EP AK AK Pra musim . Pada peringkat inilah penekanan bebanan yang progresif diberikan kepada pemain. W W . . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Peringkat dan tempoh masa kelunjuran seperti rajah di bawah. Latihan ini bertujuan.meningkatkan suhu badan. Perkembangan semulajadi seseorang pemain akan tamat pada peringkat umur 20-23 tahun.Penekanan kepada sistem tenaga yang dominan.Meningkatkan kadar pengaliran darah dalam badan.Memperbaiki sikap dan tanggungjawab terhadap latihan.Memperbaiki kelemahan kemahiran am dan memperkenalkan teknik.Persediaan fizikal terhadap beban kerja yang lebih berat.SEPAK TAKRAW 14 15 EP Pra pertandingan . a. .Deconditioning secara beransur-ansur.Mengekalkan tahap kecargasan yang sedia ada.Penekanan kepada kecergasan fizikal yang lebih baik. AK Latihan pemanasan badan amat penting sebelum melakukan aktivitiaktiviti yang lebih berat.Mengelakkan dari kecederaan.Rehat aktif diadakan untuk mengekalkan tahap kecergasan dengan meli batkan pemain dalam permainan lain seperti ping pong. . c.T T S PROGAM LATIHAN KECERGASAN Peringkat Latihan Persediaan : PANDUAN LATIHAN MEMANASKAN BADAN S S P Latihan memanaskan badan ini boleh dilakukan dengan membuat. . T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA berkurangan. . teknik yang betul.Penekanan diberikan untuk membina daya tahan kardiovaskular. b. bola tampar dan sebagainya. Oleh yang demikian.Memberikan penekanan kepada teknik-teknik yang khusus. .Perlu dilakukan semasa memanaskan badan dan menamatkan latihan (penyejukan). Pertandingan . . Luar musim . Gerak kerja kelunjuran . ini menunjukkan kapasiti pembelajaran adalah ditahap sederhana.Menyediakan otot-otot sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih berat. . jurulatih perlu memberikan penekanan pembelajaran berdasarkan suaian fizikal yang khusus.Meningkatkan taraf kemahiran teknik dan memperkenalkan strategi- strategi permainan. d.Menilai program lepas dan merancang program baru. e. Latihan ini hendakla melibatkan keseluruhan otot-otot utama dan sendi-sendi.

T T S S S P Rajah : Contoh Gerak Kerja Kelunjuran Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 16 S S P 17 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA Kelunjuran mudah Kelunjuran peningkatan bahagian lunjuran secara mengejut ( Tahan selama 8 – ( Tahan selama 10 – (Tidak digalakkan) 10 saat ) 15 saat Atau lebih ) W Ke- W KELUNJURAN .

SEPAK TAKRAW 18 S S P 19 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 20 S S P 21 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 22 S S P 23 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 24 S S P 25 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 26 S S P 27 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 28 S S P 29 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 30 S S P 31 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 32 S S P 33 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 34 S S P 35 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

..................W T T S Umur Pada Tarikh Ujian BANGKIT TUBI Larian 50m Tarikh Ujian Tarikh Lahir Berat (KG) JANTINA MATA MATA MATA MATA AK GRED MATA MATA MATA GRED GRED GRED GRED S S P 1 2 3 Catatan Jurulatih / Penguji : _________________________________________________________________________________________________________ Nama : ...............SEPAK TAKRAW 36 S S P 37 EP AK EP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih GRED MATA GRED GRED Kordinasi Duduk dan jangkau (3 percubaan) T TA S K Lompat Sargeant (2 percubaan) Gantung siku bengkok Lari ulang alik (2 percubaan) Larian 1500 m Jumlah Tinggi Berdiri (cm) Tinggi duduk (cm) RA BIL NAMA PEMAIN AKTIVITI-AKTIVITI PENILAIAN DAN UJIAN RA W Imbangan drian Skala BORANG PENILAIAN PRESTASI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL Nama Pusat : ______________________________ ...................... Tarikh : ......................................................... Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .............. Tanda tangan : .......................

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 38 S S P 39 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Selepas melakukan sepakan.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. Membuat hantaran/ umpanan 3. .SEPAK TAKRAW 40 T TA S K AK Bagi merancang sesi latihan kecergasan fizikal. Mengawal dan menimang bola 2. seseorang jurulatih perlu menilai keadaan semasa.Tangan dalam keadaan bebas. . Menyelamat serangan lawan. .1. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . AK Teknik sepak mula Setiap sesi latihan perlu mengandungi sesi memanaskan badan. ikut lajak pergerakan. Adalah amat penting bagi jurulatih merancang ke arah: a) Aktiviti Optimum b) Demontrasi dan arahan yang tepat dan jelas c) Ansur maju yang betul d) Variasi/kepelbagaian e) Perbezaan individu f) Fleksibiliti RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.W KESIMPULAN 4.1 SEPAKAN 4. .1 Sepak Sila Kegunaan 1. suaian fizikal. sumber dan matlamat yang perlu dicapai. menyejukkan badan dan penilaian. atlet.Berdiri dalam keadaan selesa. Selepas . . Teknik Lakuan T T S S S P S S P 41 EP AK EP Semasa . .Lakukan lakuan bersila. Sebelum . demonstrasi.Mata memandang arah bola.

.Tangan dalam keadaan bebas.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal. .Gunakan kaki kiri / kanan.dua kaki secara berselang-seli.1. AK Sebelum . 2.Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih. . Semasa .Gunakan kedua .SEPAK TAKRAW 42 T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Teknik sepak mula (pandangan depan) .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Berat badan dipindahkan kepada kaki sokongan.Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. . . Variasi melakukan servis. .Hayunkan kaki utama ke arah bola ke hadapan .Bersedia untuk lakuan seterusnya AK Dinamik .T T S Teknik Lakuan S S P S S P 43 EP AK EP Selepas . . W W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Lutut dibengkokkan sedikit.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan. .Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. Untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah.Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang.Ikut lajak sepakan .Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli. .Kontak bola di atas kekura kaki. . . .Mulakan sepak sila dengan bola rendah.2 Sepak Kuda Kegunaan 1. .Berdiri dalam keadaan selesa. .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan. sederhana dan tinggi.

Dinamik .Lakukan sepakan ke atas bola yang datang dari berbagai arah. .Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola.Bersedia untuk lakuan seterusnya. AK Aktiviti Berpasangan Sepak Kuda Pergerakan ke kiri .Ikut lajak pergerakan/ sepakan .Flik bahagian hujung kaki semasa kontak.Sepak dengan menggunakan kekura kaki secara berpasangan.Buka kaki seluas bahu.Pergerakan menggunakan sendi pergelangan kaki.3 Sepak Cungkil 1. .T T S J X J X S S P Teknik Lakuan Sebelum . W W .1. Lakuan kemahiran mencungkil bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . RA Semasa .Dirian dalam keadaan selesa. . Mengawal bola dalam keadaan laju dan rendah S S P EP AK Selepas . . . .Kelajuan bola dipelbagaikan.Lambung bola dan sepak dengan kekura kaki ke arah sasaran.SEPAK TAKRAW 44 45 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih 4. .Pindahkan berat badan ke kaki utama. kanan dan kehadapan T TA S K AK RA Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.

4 Sepak Badik .Lakukan secara berterusan. 2. . .Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . .Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki .kali.Rotasikan sedikit sendi pinggang.Mata memandang ke arah bola.Selepas kontak balik kepada dirian asal.Kontak bola di bahagian luar kaki.Lambung bola dan cungkil gunakan hujung kekura kaki. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . kehadapan S S P Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Lakukan berulang kali. AK T TA S K RA 1. Dinamik .Dirian dalam keadaan selesa . . .Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali.Berat badan di atas kaki sokongan. Untuk menyelamatkan bola yang berada di sisi kanan/ kiri dan belakang. kanan.1. Untuk menyelamatkan bola semasa mati Iangkah (off-position) RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih W 4.Buka kaki seluas bahu.Gerakkan sedikit pinggang ke sisi. W Kegunaan AK Teknik Lakuan Sebelum .Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli.Hayun kaki utama keluar sambil lutut dibengkokkan.Lakukan sepak cungkil dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar oleh rakan.SEPAK TAKRAW 46 47 EP X Aktiviti berpasangan sepak cungkil J X Pergerakan ke kiri. Semasa EP AK . . Kelajuan bola dipelbagaikan. . . . .T T S S S P J Selepas . .

.1. .Lakukan badikan kiri/ kanan.Konteks bola pada bahagian atas kekura kaki. .Bergerak ke arah bola dari jarak yang berbeza-beza. . T TA S K Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . kanan dan kehadapan Selepas .Kaki utama diangkat lurus ke atas aras bola.Tangan dalam keadaan selesa supaya badan dapat diimbangkan.Dirian dalam keadaan selesa.T T S AK Sebelum .Lambung bola ke sisi kiri/ kanan dan lakukan badikan. . . Dinamik .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan . Mengawal bola dalam situasi bola tinggi yang berada di bahagian belakang pelaku / pemain.SEPAK TAKRAW 48 49 EP AK J X S S P J X Sentuhan bola lakuan Semasa sepak cungkil . .rendah/ sederhana/ tinggi W RA Teknik Lakuan Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W 4. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik . S S P EP AK Aktiviti berpasangan sepak badik Pergerakan ke kiri.Ikut lajak pergerakan/ sepakan . .Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar.Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola.Lakukan badikan kiri dan kanan secara berselang-seli. .Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik.5 Sepak Cangkuk 1.

Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Paras paha hendaklah 90 darjah dengan postour badan .Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali-kali.Tingkatkan ketinggian bola yang dilontar oleh rakan. . Dinamik .Lakukan lakuan memaha . .Bersedia untuk lakuan seterusnya.S S P J X J X aktiviti berpasangan sepak cangkuk Pergerakan ke kiri.Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki . .SEPAK TAKRAW 50 S S P 51 EP AK Semasa . W T T S AK Teknik Lakuan Sebelum . Selepas . W 4. . Mengawal bola 2.Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah – kiri / kanan atau belakang secara melompat. . . .Lakukan berulang kali.Kaki sokongan dibengkokkan sedikit sebelum konteks bola dilakukan.Ikut lajak pergerakan paha. . . . . Membuat hantaran/ umpanan 3. EP AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Berdiri dalam keadaan selesa. kanan dan kehadapan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Lakukan secara berterusan. .Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah–kiri / kanan dan belakang.2 MEMAHA .Kontekks bola pada bahagian atas paha.1 Memaha Kegunaan 1.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.2. Menyelamat serangan lawan.Mata memandang arah bola.Tangan dalam keadaan selesa supaya dirian dapat diimbangkan T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 4.Lambung bola tinggi melebihi aras kepala dan gunakan bahagian hujung kekura kaki. .

. .Dirian dalam keadaan selesa. .Gunakan kedua . . .1 Tandukan Dahi Kegunaan 1.Kepala didongakkan ke atas.Tangan ikut keselesaan.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. . . Semasa T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA . . 4.Gunakan paha kiri / kanan.Mulakan memaha dengan bola rendah. .Kontak bola di bahagian dahi. sederhana dan tinggi. Teknik Lakuan Sebelum .Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih.Lambung bola dan lakukan memaha secara perseorangan. .Pergelangan leher dilembutkan EP AK Dinamik . .Mata memandang ke arah bola.Lembutkan sendi di bahagian leher. .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran.Gunakan paha kiri dan kanan secara berselang-seli.3.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal. .Lutut dibengkokkan sedikit. .Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . Mengawal mengumpan dan merejam. .3 TANDUKAN . W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4.SEPAK TAKRAW 52 S S P 53 EP AK .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.Tumpuan mata sentiasa ke arah bola. . .Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang.dua paha secara berselang-seli.

Jarakkan bola secara beransur-ansur AK Statik .Selepas kontak. T TA S K RA Latih Tubi dan Ansur Maju Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . .Badan bongkok ke hadapan sedikit.Lambung bola secara individu dan lakukan tandukan setempat. . Teknik Lakuan Sebelum .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan tepat ke arah sasaran. .Bersedia untuk lakuan seterusnya.2 Tandukan Sisi Kegunaan 1. 2.Pastikan bola yang ditanduk berada pada ketinggian yang sesuai. .3. Merejam bola ke gelanggang pihak lawan.W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lakukan secara berulang-kali. . Semasa . . .Lutut dibengkokkan sedikit. AK Dinamik .Bersedia untuk lakuan seterusnya. .Tampan bola di bahagian sisi kepala kiri/ kanan. 4.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar untuk tandukan. .Selepas kontak. . Mengawal bola yang datang di sisi. balik kepada kedudukan asal.SEPAK TAKRAW 54 S S P 55 EP AK EP Selepas .Badan condong ke sisi mengikut arah bola kiri/kanan. balik kepada kedudukan asal.Tanduk bola dari pelbagai arah dan kelajuan. .Dirian dalam keadaan selesa.

i.Tingkatkan kelajuan bola dan pelbagaikan arah bola EP AK Dinamik .SEPAK TAKRAW 56 57 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK Statik Melompat sambil melakukan rejaman tanpa bola .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan .Lambung dan rejam bola secara individu dengan lompatan.Tingkatkan daya rejaman. . .Rejam bola yang dihantar oleh rakan . Rejaman S S P AK Dinamik (Kawalan) . Kawalan W T T S ii.Lakukan berulang-kali.Lambung bola. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . S S P T TA S K RA Statik .Lambung bola dan guna sisi kepala untuk kawalan kiri/kanan.Lakukan berulang-kali RA W Latih Tubi dan Ansur Maju . lompat sambil merejam bola tersebut melintasi jaring .

Iakukan tandukan belakang seperti latih tubi tanpa bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .3 Tandukan Belakang .T T S S S P Statik .Melonjak sambil melenggokkan kepala .Bola digantung pada aras ketinggian mengikut kesesuaian.Bergerak ke arah bola yang datang .Lakuan tanpa bola ( menggayakan tandukan belakang) . Mengelirukan pihak lawan Dinamik .3.Bersedia untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju S S P EP AK AK Semasa .Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan .SEPAK TAKRAW 58 59 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Selepas .Mata memandang ke arah bola T TA S K RA RA Kegunaan 1.Kontak bola di bahagian belakang kepala AK Teknik Lakuan Sebelum .Melakukan tandukan betakang kepada bola yang diumpan oleh rakan/ jurulatih . W W 4. Merejam 2.Lakuan tanpa bola (menggayakan tandukan belakang dengan lompatan) .Jurulatih mempelbagaikan kedudukan bola umpanan untuk direjam secara tandukan belakang.Dirian selesa di sisi jaring .

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Memulakan permainan. W 5. 3.1.Mata memandang ke arah bola yang datang. Selepas .Lakuan badan dan tangan mengikut lajakan. EP AK Sebelum .SEPAK TAKRAW 60 S S P 61 EP AK Semasa . Mendapatkan ketepatan serta kelajuan ke arah sasaran.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. .Hayunkan tangan ke hadapan untuk melambung bola. .Berat badan dipindahkan dari kaki sokongan ke kaki utama. .Kaki sokongan di dalam bulatan.Gunakan pergelangan tangan semasa melepaskan bola untuk mempastikan ketepatan.Imbangan badan di atas kaki sokongan. .1 SERVIS Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.1. .Tangan ikut keselesaan.1 Hantaran/ Lambungan Bola Servis Kegunaan 1.2 Servis Sepak Sila Kegunaan 1. .Lakuan memerlukan kelembutan statik dan dinamik. .Kedudukan pemain di dalam suku bulatan .Pegang bola dengan tapak tangan. Selepas .T T S Teknik Lakuan Teknik Lakuan S S P Semasa . .Lambung/hantar bola ke arah sasaran yang dikehendaki. W . Mempastikan ketepatan tekong membuat servis.Mata memandang ke arah tekong. Sebelum . 2. . . Memudahkan tekong membuat servis. .Rendahkan badan sambil tangan dihayunkan ke belakang.Kontak bola di bahagian dalam kaki.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya. . T TA S K AK RA 5.Ikut lajak lakuan.Dirian ikut keselesaan .

Lakukan lakuan servis sepak sila tanpa bola (bayangan). Dinamik . . .Imbangan badan di atas kaki sokongan.T T S S S P Semasa .Arahkan bola kepada berbagai sasaran.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama .Lakukan lakuan servis sepak kuda tanpa bola (bayangan).Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring. . . .Lakukan berulang-kali. T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .Lakukan servis kepada bola yang di lambung/ hantar melintasi jaring. W RA Selepas .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju RA W .Mata pandang arah bola yang datang.Ikut lajak lakuan.Lakukan servis sepak kuda kepada bola yang digantung pada satu aras. EP AK Teknik Lakuan S S P 5. AK Statik .Tangan ikut keselesaan. .Lakukan servis sepak sila kepada bola yang digantung pada satu aras Dinamik .Lakuan variasi servis sepak sila bola dipelbagaikan dengan cara put spin) atau dicantas (slice).Kontak bola di paras yang tertinggi .SEPAK TAKRAW 62 63 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sebelum .3 Servis Sepak Kuda Kegunaan 1. .1.Tingkatkan kelajuan bola yang diservis. .Arahkan bola kepada sasaran yang berbeza. .Kaki sokongan di dalam bulatan. . Mendapatkan ketajaman bola servis dan ketepatan menuju sasaran. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . .Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.Gunakan bahagian kekura kaki.Tingkatkan kelajuan bola yang diservis. .Lakukan berulang-kali. .

Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.Lakukan berulang-kali W Lakuan servis kepada sasaran berbeza Lakuan servis Tapak Kaki kepada sasaran berbeza . 5. .T T S Teknik Lakuan Sebelum .Lakukan lakuan bersila.Lakukan servis tapak kaki kepada bola yang digantung pada satu aras. . .Ikut lajak lakuan. . .Mata memandang ke arah bola yang datang. .1 Kawalan Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1.2 KAWALAN S S P EP AK Selepas .SEPAK TAKRAW 64 65 EP Semasa .Kontak bola pada bahagian dalam kaki. Teknik Lakuan T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5. Dinamik . . .2. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama. S S P Sebelum .Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.Kaki sokongan di dalam bulatan .Tangan ikut keselesaan.Kontak bola di paras yang tertinggi. . AK 5.Imbangan badan di atas kaki sokongan.Arahkan bola kepada berbagai sasaran di gelanggang pihak lawan.Berat badan diimbang atas kaki sokongan. . .Gunakan bahagian tapak kaki. Untuk mengawal dan rnenyelamatkan serangan lawan.Lakukan lakuan servis tapak kaki tanpa bola (bayangan). .Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring.1.4 Servis Tapak Kaki Kegunaan 1. .Berdiri dalam keadaan selesa.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Semasa .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. Mengelirukan pihak lawan semasa servis W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Mata memandang ke arah bola. .Tangan dalam keadaan bebas.

.Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan. .Lakukan dalam berbagai arah .Mulakan sepak sila dengan bola rendah.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Mata memandang ke arah bola. ikut lajak pergerakan.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . . .Selepas melakukan sepakan. AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .2 Kawalan Kepala Kegunaan 1. .kiri kanan/ depan/ belakang. .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. . .Muka didongakkan sedikit.2. . .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.Lutut dibengkokkan sedikit.Gunakan kaki kiri / kanan.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.SEPAK TAKRAW 66 S S P 67 EP AK EP Dinamik . .Gunakan kedua . . RA Teknik Lakuan RA W Selepas .Lakukan umpanan ke arah perejam.dua kaki secara berselang-seli.Mata sentiasa memandang ke arah bola.Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli. balik kepada kedudukan asal . .Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar Selepas . . Untuk mengawal dan menyelamatkan bola daripada serangan lawan. .Tangan ikut keselesaan.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Kontak bola di bahagian dahi. . sederhana dan tinggi. S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Selepas kontak.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan.Lakukan sepak sila tanpa bola. 5.Dirian dalam keadaan selesa. .W T T S Sebelum . T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.Lembutkan sendi di bahagian leher. . .

AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Latih Tubi dan Ansur Maju .Pelbagaikan ketinggian bola yang ditampan.Lutut utama dibengkokkan. . .Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar W AK Selepas . kanan. Dinamik .Badan ditegakkan sedikit.Lambung bola dan memeha bola.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal dengan kepala. . balik kepada kedudukan asal. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . depan dan belakang.3 Kawalan Peha Kegunaan 1.Menerima dan mengawal bola secara berpasangan.T T S S S P EP AK Teknik Lakuan Sebelum .Selepas kontak.Memeha bola yang dihantar oleh rakan.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar dari berbagai arah. Mengawal bola dalam keadaan terdesak bola yang datang tepat ke paras di antara lutut dan pinggang S S P Statik . .Lakukan berulang-kali Dinamik .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan dengan kepala. . . . .Gunakan peha kiri dan kanan secara berselang-seli.Guna peha kiri dan kanan secara berselang-seli. .Bersedia untuk lakuan seterusnya. Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Tingkatkan aras ketinggian bola dan buat kawalan kepala. . . . .Lakukan dalam berbagai arah – kiri.Mengikut arah bola yang datang. .Lambung bola dan kawal secara perseorangan dengan menggunakan kepala.Lakuan kawalan kepala tanpa bola. .2.Kawal bola yang sederhana tinggi di atas kepala.Peha dinaikkan selari dengan permukaan lantai. .Mata sentiasa pandang bola.SEPAK TAKRAW 68 69 EP 5. .Kedudukan badan dalam keadaan selesa.

Berat badan diimbang atas kaki sokongan. W 5.Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tinggikan bola pada sepakan kedua. .Lakukan lakuan seperti bersila dengan kelembutan. ikut lajak pergerakan.Selepas melakukan sepakan. .Tingkatkan ketinggian bola yang disepak.Bersedia untuk lakuan seterusnya Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 70 S S P 71 EP AK EP Semasa . .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Kontak bola pada bahagian dalam kaki.Mata memandang arah bola AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.Ulang aktiviti kawalan dan umpanan Dinamik .Lepaskan bola dari pegangan pada paras pinggang dan lakukan sepak sila serta sambut semula bola itu. Pelbagaikan arah dan ketinggian bola.Berdiri dalam keadaan selesa. . Menghantar bola tepat ke arah sasaran mengikut keperluan perejam. .1 Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1.3 HANTARAN ATAU UMPANAN Latih Tubi dan Ansur Maju .Tangan dalam keadaan bebas. .W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas . Statik . .Kenakan daya pada bola mengikut kesesuaian umpanan. . .3. . AK Sebelum .Mata memandang arah sasaran .Kawal bola sepakan pertama dan tinggikan sepakan kedua.

Bersedia untuk lakuan seterusnya.Pelbagaikan arah dan ketinggian ke arah sasaran. .Tangan ikut keselesaan. . balik kepada kedudukan asal. . . . lonjakkan badan . Menghantar. Mematikan bola ke gelanggang pihak Iawan T TA S K AK RA Teknik Lakuan Statik . . RA W 5.Lakuan menanduk tanpa bola ( Iembutkan pergerakan badan) .Tumpuan mata sentiasa ke arah bola.Lambung dan tanduk bola tinggi.2 Kepala Kegunaan 1. Latih Tubi dan Ansur Maju . .Berat badan berada di atas hujung kaki.3.4.Ikut lajak perlakuan .1 Rejaman Kaki KEGUNAAN 1. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lutut dibengkokkan sedikit.Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tanduk tinggi boIa yang diterima ke arah sasaran. Dinamik . .Daya yang dikenakan ke atas bola mengikut kesesuaian umpanan.4 REJAMAN 5.Kawal bola pertama dan umpan ke sasaran bola kedua.Selepas kontak. . .W T T S Sebelum . .Mata memandang ke arah bola. S S P Selepas . 5. mengawal dan mengumpan apabila bola berada di atas kepala.SEPAK TAKRAW 72 S S P Teknik Lakuan EP AK Sebelum .Berdiri selesa bersedia untuk bertindak.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Dirian dalam keadaan se!esa. 73 EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Mata memandang ke arah bola.Ulang aktiviti mengawal dan mengumpan dengan kepala.Semasa kontak.

Melibas kaki untuk kontak bola seterusnya.Bergerak sambil melonjak mengikut teknik rejaman.Bola digantung mengikut paras ketinggian yang sesuai.Bersedia untuk lakuan seterusnya. Semasa .Berdiri selesa di sisi jaring. T TA S K Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Semasa .Kontak bola menggunakan bahagian kepala mengikut gaya pilihan dengan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . 5.Kaki utama dihayun ke tahap ketinggian bola. . . Dinamik .Bergerak ke arah bola.Mata memandang ke arah bola.Lompat dan buat rejaman tanpa bola (bayangan) mengikut teknik rejaman. . Lompat dan lakukan rejaman kaki mengikut teknik rejaman yang dipilih.2 Rejaman Kepala S S P Statik .Dongakkan kepala. .Mendarat dengan menyerap daya sambil membengkokkan lutut. Mematikan bola yang berhampiran dengan jaring ke gelanggang pihak lawan.Variasikan kedudukan rejaman. . .Lonjak sambil menghayun badan ke belakang.Lambung bola dengan tangan dan buat rejaman mengikut gaya rejaman Sebelum . . W .Pelbagaikan arah rejaman.4. .W T T S AK RA Selepas . .SEPAK TAKRAW 74 75 EP Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Teknik Lakuan EP AK AK KEGUNAAN 1.

Pelbagaikan cara rejaman menggunakan sisi kiri ke hadapan dan belakang kepala.5. 5. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Variasikan kedudukan semasa merejam.Mata memandang ke arah bola. EP AK Selepas . Bersedia untuk lakuan seterusnya.SEPAK TAKRAW 76 77 EP Statik .W 5. . Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk kegelanggang sendiri.Tangan utama melindungi bahagian muka untuk mengelakkan kecederaan.5 HADANGAN . T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas .Bersedia untuk lakuan seterusnya. . .Mendarat dengan kaki sokongan untuk menyerap daya bagi mendapatkan imbangan.Angkat kaki utama di atas paras jaring/selari dengan jaring.BoIa digantung mengikut ketinggian yang sesuai.Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan.1 Hadangan Kaki KEGUNAAN 1.Rejam bola yang diumpan oleh rakan.Berdiri selesa di sisi jaring. . . .Rejam dengan menggunakan kepala tanpa bola (bayangan) gaya mengikut pilihan. Teknik Lakuan T T S Sebelum . . S S P Dinamik . Lakukan rejaman kepala berulang-ulang kali. AK Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Semasa .Melangkah untuk mendapatkan daya lonjakan.

W KEGUNAAN 1.Mata memandang ke arah bola dan perejam. .Lakukan berulang-kali.Lompat dan buat hadangan setempat. Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .2 Hadangan Badan .SEPAK TAKRAW 78 S S P 79 EP AK Statik . .Serap daya dan imbang badan. Selepas .Melonjak sambil membelakangkan jaring. Teknik Lakuan AK Sebelum . Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri apabila keadaan memaksa.5.Berdiri selesa di sisi jaring.Bergerak dari sisi melakukan hadangan kaki berkali-kali menyusur jaring.Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan dari berbagai arah (kiri dan kanan). W Latih Tubi dan Ansur Maju 5. Semasa .(tanpa bola atau lawan) .T T S Dinamik .Lakukan berulang-kali.Bergerak dari sisi untuk melakukan hadangan tanpa bola .Ulang lakuan EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih T TA S K RA RA Statik .Sesuaikan lonjakan dengan arah bola. .Lompat dan buat hadangan dengan menggunakan belakang badan berhampiran dengan jaring . .Mendarat dengan kedua-dua kaki. . .Bergerak dari sisi untuk menghadang bola yang dibaling dari arah bertentangan.

Lakukan berulang-kaIi. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Menghadang dengan menggunakan bahagian atas kepala di hadapan jaring sambil melompat.Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan.Variasikan arah balingan dan kedudukan. .SEPAK TAKRAW 80 81 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Lakukan berulang-kali. W Latih Tubi dan Ansur Maju . . . .Variasikan arah balingan dan kedudukan. . .Serap daya untuk imbangan. .Menghadang dengan kepala bola yang dibaling oleh rakan dari arah bertentangan.W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas . Menghadang bagi mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri secara terdesak. RA 5.Berdiri menghadap jaring dengan selesa AK KEGUNAAN 1. .Sesuaikan lonjakan mengikut pergerakan bola.Mata memandang ke arah bola dan perejam.3 Hadangan Kepala Dinamik .Menghalang bola yang dilontar oleh rakan .5.Kepala ditundukkan sepenuhnya.Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.Lompat sambil tundukkan kepala di atas aras jaring. S S P EP AK AK Sebelum . Statik . T TA S K RA Dinamik .Permukaan dahi menghadap arah lantai. .

Pencapaian pelajar dianalisa dan dapat dikenalpasti untuk mengembangkan hingga ke tahap yang dikehendaki. Berita mengenainya tersiar dan menjadikan perbualan hangat rakyat di seluruh pelusuk negara. Tahap umur berbanding dengan pencapaian mereka haruslah diambil perhatian semasa menjalankan tugas. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . AK T TA S K AK RA Sukan sebagai agen untuk menyatu padukan dan mengeratkan rakyat sesebuah negara tidak boleh disangkal lagi peranannya. Selain itu. kerjasama dari semua pihak adalah perlu. Kini Program Pembangunan Bakat pula dilancarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). untuk mengenalpasti bakat dan diasuh secara berterusan.SEPAK TAKRAW 82 83 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Dalam hal ini. Segala laporan hendaklah dibereskan dengan sewajarnya. Pihak persatuan kebangsaan memberi pengetahuan teknikal. Jurulatih harus bersabar. kebijaksanaan menyelesaikan masalah diperingkat pusat juga dapat menghindarkan kemerosotan program ini. Kemenangan dalam satu-satu pertandingan/kejuaraan yang disertai membanggakan seluruh rakyat. bukan menjadikan mereka sebagai satu pasukan. RA W . MSSM menyediakan pelajar. Tentu sekalilah pengajaran jurulatih sekalian menjadi satu cabaran. jurulatih dan pusat latihan. S S P Usaha ke arah mencapai kejayaan dalam bidang sukan sudah banyak dikorbankan oleh kerajaan dan juga persatuan-persatuan kebangsaan. Perlulah diingatkan bahawa kewajipan utama mereka ialah untuk mengembangkan bakat pelajar. pelajar-pelajar akan berpeluang menjadi atlet yang terkemuka. sementara Majlis Sukan Negara (MSN) pula mendapatkan sumber kewangan. Mudah-mudahan menerusi asuhan yang diperlihatkan. berwaspada dan bertenang dalam menjalankan tugas mereka. Harapannya adalah pada satu masa nanti kita juga akan mempunyai satu pasukan kebangsaan yang boleh mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa.W PENUTUP T T S S S P EP AK Keberkesanan program ini juga terletak kepada peranan jurulatih-jurulatih yang mengendalikan projek di pusat-pusat sukan yang dipilih. Kita berharap ini akan mencapai kejayaan yang diingini.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.W NAMA PEMAIN Pusingan 2 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S RA Teknik Sasaran / Pecahan Variasi S/Drop Bebas AK Pusingan 1 SET C Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P Kandas EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi 1 2 3 4 5 S S P 85 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar SET B Jumlah Tepat / Masuk * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Keputusan : …………………………….SEPAK TAKRAW 84 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KEMAHIRAN Servis Sepak Mula S/Kuda S/Ace S/ S/Lop W SET D Jumlah Tepat / Masuk LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Tekong ) . * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : …………………………….

Medium RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat KEMAHIRAN Rejaman / Hadangan / Lontaran / Umpanan S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : ……………………………. Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.SEPAK TAKRAW 86 EP AK Kandas 1 2 3 4 5 Pusingan 1 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar 1 2 3 4 5 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA NAMA PEMAIN W R/Tandukan U/Tru-Ball LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Apit Kanan & Apit Kiri ) SET B Jumlah Tepat / Masuk .Pusingan 3 W T T S AK SET E Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi SET F Jumlah Tepat / Masuk Teknik Sasaran / Pecahan Variasi T TA S K R/Gulung R/Maniam R/Lop R/Drop H/KiriKanan H/Belakang U. S S P 87 EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).High U.Medium U. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.

Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.SEPAK TAKRAW 88 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W SET F Jumlah Tepat / Masuk . Keputusan : ……………………………. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . S S P 89 EP AK 1 2 3 4 5 * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.Pusingan 2 W Pusingan 3 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi AK SET C Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas SET D Jumlah Tepat / Masuk SET E Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).

T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir REGU : Mata Set EP AK Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 1 2 3 4 5 20 AK 24 25 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set REGU : Mata Set W REGU : W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .SEPAK TAKRAW 90 91 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set REGU : Mata Set W REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri Mata set W Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .SEPAK TAKRAW 92 93 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 AK * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

SEPAK TAKRAW 94 95 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 16 17 16 17 REGU : Mata Set REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri W Mata set W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan . 17 16 15 14 1 2 3 4 5 14 15 16 17 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .T T S SetUlangan Mata akhir AK 17 16 15 14 S S P 1 2 3 4 5 14 15 16 17 17 16 15 14 EP AK EP 1 2 3 4 5 Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri SetUlangan Mata akhir S S P 17 16 15 14 AK SetUlangan * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri Mata akhir T TA S K Apit Kiri 1 2 3 4 5 SetUlangan Mata akhir RA 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set PROGRAM LATIHAN PUSAT SEPAKTAKRAW LATIHAN REGU DAN GELANGGANG Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) REGU : Mata Set W REGU : W .SEPAK TAKRAW 96 97 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 EP AK Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Pusingan 2 REGU : Mata Set ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 1 2 3 4 5 20 21 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

* Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.W T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 AK 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 98 99 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Pusingan 3 REGU : Mata Set REGU : Mata set Tekong Apit Kanan Apit Kiri W ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .

S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK EP AK TAKRAW T T S AK 100 RA W .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful