S S P

1

SEPAK TAKRAW
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

EP

AK

T TA S K

RA

W

S S P

4. MANUAL BAGI REGANGAN...............................................................22-23 5. PERGERAKAN TUBUH BADAN MANUSIA.........................24-25 6. LATIHAN LITAR ASAS KEMAHIRAN SEPAK TAKRAW................26-27 7. KEMAHIRAN ASAS...............................................................................28-45 8. KEMAHIRAN GELANGGANG ...........................................................46-67 LAMPIRAN i. Borang Penilaian Kemahiran Asas Tahap 1,2,3

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

2

S S P
3

EP AK

EP
Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

AK

1. PENGENALAN SUKAN SEPAK TAKRAW..............................................1-2 2. PERSIAPAN TEKNIKAL.............................................................................3-4 ( PERALATAN SEPAK TAKRAW ) 8.1. Kasut 8.2. Bola 8.3. Pakaian Sukan 8.4. Peralatan Sampingan 3. PERSEDIAAN FIZIKAL 9.1. Latihan Kecergasan Fizikal.........................................................5 -11 9.2. Penilaian Kecergasan Fizikal......................................................12-21

W

ii. iii. iv. v. vi.

Borang Penilaian Kemahiran Kawalan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Umpanan Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Sepak Mula Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Kemahiran Rejaman Tahap 1,2,3 Borang Penilaian Prestasi Ujian Kecergasan

T T S

AK

9. BIBLIOGRAFI 10. PANEL PENGGUBALAN MODUL

T TA S K

RA

RA

W

BIL PERKARA MUKA SURAT

T T S

AK

Pelajar-pelajar yang terlibat merangkumi pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dengan jumlah yang akan ditetapkan mengikut kehendak Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan. Sekolah-sekolah yang terpilih di peringkat negeri akan bermula dengan penglibatan sekolah menengah dan penglibatan sekolah rendah mulai 2009. Dengan tujuan matlamat itu tercapai , buku Manual Latihan Sepak Takraw SPTS ini disediakan sebagai asas sumber rujukan dan panduan Panel Jurulatih Sekolah yang terlibat .

iv. Melahirkan pemain yang berpotensi di dalam permainan sepak takraw disamping mempunyai akademik yang baik; v. Menerapkan nilai-nilai kesukanan yang tulen ke arah melahirkan atlet yang berdisiplin, bersemangat dan beretika sukan yang tinggi;

S S P

TUJUAN PROGRAM

Program Sepak Takraw SPTS ini bermatlamat :i. Mempertingkatkan kualiti dan kuantiti aktiviti sukan sepak takraw .

Jurulatih digalakkan memenuhi kehendak garis panduan yang diberi dengan sebaik mungkin.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

4

5

EP

Pendekatan latihan yang sesuai, mudah difahami dan praktikal. Manual Latihan Sepak Takraw ini diharapkan akan dapat melahirkan pemain muda yang berbakat dan berpotensi.

S S P
OBJEKTIF

vi. Mempertingkatkan kualiti pengurusan sukan sepak takraw .

EP AK

Buku Manual Latihan ini secara amnya mengandungi Sukatan Latihan Rancangan Tahunan, Bulanan, Mingguan dan Harian dengan contohcontoh latihan dan latih tubi .

AK

T TA S K

RA

iii. Menggalakkan pelajar melibatkan diri, memperbaiki kemahiran dan meningkatkan kecergasan di dalam aktiviti sukan;

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Bermula 1 Januari 2008, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan permainan sepak takraw akan menjadi salah satu aktiviti Sukan Prestasi Tinggi Sekolah.

W

PENGENALAN SEPAK TAKRAW

W

ii. Memberi peluang kepada semua pelajar menceburkan diri di dalam aktiviti sukan dengan perancangan yang betul, bersistematik dan berlanjutan;

T T S

ii. Berdisiplin dan mempunyai nilai – nilai murni sebagai ahli sukan yang dapat dijadikan model bagi masyarakat dan negara ;

AK

iii. Berkemampuan untuk berinteraksi secara berkesan dalam masyarakat melalui sukan yang diceburinya . Dari segi jurulatih, program ini dijadikan panduan untuk :-

Komponen Kecergasan Fizikal

S S P

iii. Menjalankan ujian-ujian yang sesuai bagi tujuan menilai ke berkesanan latihan dan objektif program dari semasa ke semasa . LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL

Daya Tahan Otot Daya tahan otot ialah keupayaan otot atau sekumpulan otot untuk melakukan sesuatu kerja atau aktiviti secara berulang-ulang tanpa merasa letih. Contohnya, daya tahan otot kuardrisep membolehkan pemain membuat pukulan atau servis secara berterusan.

Kecergasan fizikal merupakan aspek terpenting bagi setiap pemain dalam sepak takraw. Setiap pemain perlu mencapai satu tahap kecergasan yang

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

6

7

EP

ii. Merangka dan menjalankan aktiviti-aktiviti untuk sesi latihan sesuai dengan kemampuan dan kesediaan fizikal dan mental atlet.

EP AK

AK

i. Mengenal pasti jenis kemahiran, sistem latihan, konsep dan pengetahuan yang perlu dipupuk di kalangan atlet mengikut keutamaan.

S S P

Kekuatan Otot Kekuatan otot ialah keupayaan satu atau lebih atau sekumpulan otot mengaplikasi daya. Daya yang diaplikasikan seterusnya akan menghasilkan gerak kerja yang menyebabkan pergerakan pada sendi. Contohnya penguncupan otot kuardrisep akan menyebabkan sendi lutut akan menjadi lurus dan seterusnya memberi kekuatan untuk membuat servis.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

i. Berkemahiran tinggi dalam permainan sepak takraw ;

W

W

Program ini bertujuan melahirkan pemain yang seimbang dari kategori berikut:-

tinggi sebelum menghadapi satu-satu pertandingan. Aspek yang perlu diberikan penumpuan semasa menjalani latihan kecergasan fizikal ialah aspek aerobik. Ini kerana permainan sepak takraw berlangsung dalam jangka masa yang panjang dan memerlukan penggunaan tenaga yang banyak. Aktiviti-aktiviti seperti sepak mula, libasan dan hadangan pula melibatkan penggunaan tenaga anaerobik. Sebelum seseorang jurulatih menjalani latihan kecergasan fizikal seharusnya seseorang jurulatih itu perlu mengetahui dengan mendalam komponen-komponen utama kecergasan fizikal.

T T S

AK

Tahap Kandungan Lemak

Keupayaan individu untuk menggerakkan seluruh tubuh badan atau bahagian anggota badan dengan cepat. Contohnya, otot kuardrisep yang dibantu oleh otot-otot fleksor pinggang yang pantas juga akan membantu pemain sepak takraw melakukan servis dengan Iebih baik. Ketangkasan

S S P

Fleksibiliti

Kemampuan atlet menggerakkan sendi badan melalui julat pergerakan yang maksimum tanpa merasa sebarang tekanan atau sakit. Fleksibiliti ini juga bergantung kepada saiz badan, jantina, umur dan aktiviti fizikal. Contohnya, fleksibiliti yang tinggi akan

Keupayaan menyelaras anggota badan semasa membuat sesuatu pergerakan dengan sempurna dan selamat. Biasanya koordinasi melibatkan deria seperti mata dan anggota badan yang terlibat. Contohnya, tekong melakukan servis dari bola yang dilambuang dengan tepat ke arah sasaran. Kuasa

Keupayaan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam tempoh

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah - SEPAK

TAKRAW

8

9

EP

Kandungan lemak yang berlebihan akan menyebabkan atlet menanggung berat yang Iebih tinggi seterusnya menyebabkan seseorang atlet cepat berasa penat. Ia juga akan menyebabkan fleksibiliti pada sendi berkurangan.

S S P
Koordinasi

EP AK

AK

Tahap kandungan lemak merujuk kepada berat lemak yang terdapat kepada pemain Sepak takraw. Formula yang digunakan adalah seperti berikut: Jumlah Berat Badan = Berat Badan Tanpa Lemak + Berat Lemak Male 8-12 % Female 10-15 % Junior 8-12 %

Keupayaan badan menukarkan arah pergerakan dengan cepat dan berkesan tanpa kecederaan. Ketangkasan boleh diperbaiki dengan Iatih tubi yang mempraktikkan ketangkasan. Contohnya, atlet perlu mempunyai ketangkasan yang baik untuk menukar arah.

T TA S K

RA

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih

RA

Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan melakukan sesuatu aktiviti atau tugas secara berterusan untuk suatu jangka masa yang lama. Contohnya, pemain Sepak takraw yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi mampu melakukan servis yang Iebih tajam dan konsisten serta mampu memulihkan tenaganya dengan cepat.

W

Kepantasan

W

Daya Tahan Kardiovaskular

memberikan kelebihan kepada atlet untuk bergerak dengan efisien dan dapat mengelak daripada kecederaan.

Contohnya.SEPAK TAKRAW 10 11 EP Keupayaan untuk bertindak secara spontan dalam jangka masa yang singkat.T T S Imbangan AK Keupayaan atlet untuk mengekalkan kestabilan kedudukan badan. Tujuan: Latihan litar sesuai bagi meningkatkan kecergasan fizikal keseluruhan pemain. W . Definasi: Latihan yang dilakukan dengan menggunakan bebanan sebagai rintangan. daya tahan dan kuasa otot. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Setiap aktiviti memerlukan atlet melakukan kerja pada intensiti atau ulangan yang telah ditetapkan. latihan yang menggunakan bebanan ialah Chest Press. Contoh. Contoh. pemain sepak takraw yang mempunyai reaksi yang Iebih baik boleh menyelamatkan bola rejaman dari pihak lawan. W Tujuan: Memberi peluang kepada pemain melakukan latihan pada intensiti yang Iebih tinggi dan berulang-ulang kali dengan mempunyai masa rehat di antaranya. Ia juga bermaksud keupayaan individu untuk menghasilkan reaksi daripada rangsángan. Push-up ialah latihan menggunakan berat badan sebagai beban. Kuasa juga boleh diringkaskan kepada formula di bawah: Kuasa = Daya (kekuatan otot) x Laju (kepantasan) Contohnya. S S P AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA masa yang singkat. otot kuardrisep yang kuat akan mempunyai kuasa tinggi melalui pengucupan yang pantas. biasanya susunan latihan litar adalah seperti berikut: S S P EP AK JENIS-JENIS LATIHAN Latihan Jeda Definasi: Latihan jeda merupakan latihan yang melibatkan beberapa aktiviti tertentu yang dilakukan serta diselang selikan dengan waktu pulih dan waktu rehat. Tujuan: Latihan ini untuk menguat dan meningkatkan kekuatan. Masa Tindak balas Latihan Bebanan. Sebagai contoh komponen ini adalah penting semasa mendarat selepas melakukan rejaman. Latihan ini juga boleh menggunakan berat badan sebagai beban. Latihan Litar Definasi: Latihan yang melibatkan lakuan aktiviti di beberapa stesyen dan setiap stesyen mempunyai aktiviti-aktiviti yang ditetapkan.

Bagi peringkat umur 10-12 tahun.SEPAK TAKRAW 12 13 EP Kekerapan Kekerapan merujuk kepada bilangan ulangan atau bilangan hari yang diperlukan bagi sesuatu program latihan. Contohnya. Pada peringkat ini pembelajaran motor dikurangkan dan kadar motivasinya tidak menentu. Manakala pada peringkat umur 16-18 tahun. . Keseimbangan kadar metabolisma berlaku pada peringkat ini.Lompat dekam W Ansur Maju Ansur maju ialah penambahan kesukaran atau beban latihan dari satu peringkat ke satu peringkat lain secara beransur-ansur. Ia boleh dipecahkan kepada dua iaitu berdasarkan beban atau masa.Lompat Skip Stesen 4 . Pada peringkat umur 13-15 tahun. S S P SUAIAN FIZIKAL Pengkhususan Pengkhususan ialah latihan ke atas sistem otot.Lari Zig-zag Stesen 5 . jurulatih perlu mengajar kemahiran asas semaksimum yang boleh. rintangan atau bebanan. pemain biasanya mempunyai motivasi yang tinggi di mana mereka cepat menerima kemahiran yang diajar. pemain sepak takraw perlu melakukan latihan sebanyak 3 kali seminggu bagi meningkatkan kekuatan otot. peningkatan fizikal adalah AK T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KONSEP LATIHAN Stesen 1 . Oleh itu. trisep. awal remaja kanak-kanak biasanya mengalami peningkatan fizikal. bagi menambah daya tahan kardiovaskular. Contohnya. kadar denyutan nadi semasa latihan perlu mencapai 70%-85% daripada kadar maksimum dalam seminit. atlet harus menumpukan kepada meningkatkan kerja-kerja ulangan bagi otot tersebut. Contohnya.T T S Prinsip-prinsip Latihan : Intensiti Intensiti merujuk kepada sesuatu latihan itu perlu ditambah bebanannya dari semasa ke semasa. S S P EP AK Tambah Beban Tambah beban ialah tambahan beban yang dilakukan ke atas sesuatu aktiviti latihan dengan meningkatkan ulangan. Program latihan adalah melibatkan beberapa tahap perkembangan fisiologi di mana program latihan ini disesuaikan mengikut tahap-tahap umur seseorang pemain. seseorang atlet boleh meningkatkan bilangan ulangan tekan tubi minggu pertama sebanyak 50 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Prinsip ini juga melibatkan pengajaran teknik dan kemahira yang ingin dikuasai. mengangkat rintangan atau bebanan yang lebih berat dari semasa ke semasa. Contohnya.Lari ulang alik Stesen 2 . Contohnya. pengajaran kemahiran perlu dilakukan dan kemahiran mudah kepada kemahiran yang lebih kompleks. Contohnya.Bangun tubi Stesen 3 . sistem tenaga dan kemahiran bagi mendapatkan kesan yang terbaik. W kali dan meningkat pada minggu ketiga sebanyak 60 kali.

Latihan ini hendakla melibatkan keseluruhan otot-otot utama dan sendi-sendi. T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA berkurangan. .Menilai program lepas dan merancang program baru. e. W W . Oleh yang demikian. .Deconditioning secara beransur-ansur. .Penekanan kepada sistem tenaga yang dominan. Gerak kerja kelunjuran . .Memberikan penekanan kepada teknik-teknik yang khusus. .SEPAK TAKRAW 14 15 EP Pra pertandingan .Penekanan diberikan untuk membina daya tahan kardiovaskular.Meningkatkan kadar nadi. Peringkat dan tempoh masa kelunjuran seperti rajah di bawah. Pertandingan .Penekanan kepada kecergasan fizikal yang lebih baik.Meningkatkan kadar pengaliran darah dalam badan. AK Latihan pemanasan badan amat penting sebelum melakukan aktivitiaktiviti yang lebih berat. bola tampar dan sebagainya.Memperbaiki kelemahan kemahiran am dan memperkenalkan teknik. d. Luar musim .meningkatkan suhu badan. S S P EP AK AK Pra musim . b.Rehat aktif diadakan untuk mengekalkan tahap kecergasan dengan meli batkan pemain dalam permainan lain seperti ping pong.Memperbaiki sikap dan tanggungjawab terhadap latihan.Perlu dilakukan semasa memanaskan badan dan menamatkan latihan (penyejukan). . teknik yang betul. Latihan ini bertujuan.Persediaan fizikal terhadap beban kerja yang lebih berat. jurulatih perlu memberikan penekanan pembelajaran berdasarkan suaian fizikal yang khusus. c.Meningkatkan taraf kemahiran teknik dan memperkenalkan strategi- strategi permainan. Perkembangan semulajadi seseorang pemain akan tamat pada peringkat umur 20-23 tahun. Pada peringkat inilah penekanan bebanan yang progresif diberikan kepada pemain.Mengekalkan tahap kecargasan yang sedia ada.T T S PROGAM LATIHAN KECERGASAN Peringkat Latihan Persediaan : PANDUAN LATIHAN MEMANASKAN BADAN S S P Latihan memanaskan badan ini boleh dilakukan dengan membuat.Mengelakkan dari kecederaan.Menyediakan otot-otot sebelum melakukan aktiviti-aktiviti yang lebih berat. ini menunjukkan kapasiti pembelajaran adalah ditahap sederhana. a. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .

SEPAK TAKRAW 16 S S P 17 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA Kelunjuran mudah Kelunjuran peningkatan bahagian lunjuran secara mengejut ( Tahan selama 8 – ( Tahan selama 10 – (Tidak digalakkan) 10 saat ) 15 saat Atau lebih ) W Ke- W KELUNJURAN .T T S S S P Rajah : Contoh Gerak Kerja Kelunjuran Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 18 S S P 19 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 20 S S P 21 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 22 S S P 23 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

SEPAK TAKRAW 24 S S P 25 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 26 S S P 27 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 28 S S P 29 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 30 S S P 31 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 32 S S P 33 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

SEPAK TAKRAW 34 S S P 35 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

............................. Tarikh : ......SEPAK TAKRAW 36 S S P 37 EP AK EP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih GRED MATA GRED GRED Kordinasi Duduk dan jangkau (3 percubaan) T TA S K Lompat Sargeant (2 percubaan) Gantung siku bengkok Lari ulang alik (2 percubaan) Larian 1500 m Jumlah Tinggi Berdiri (cm) Tinggi duduk (cm) RA BIL NAMA PEMAIN AKTIVITI-AKTIVITI PENILAIAN DAN UJIAN RA W Imbangan drian Skala BORANG PENILAIAN PRESTASI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL Nama Pusat : ______________________________ ............................... Tanda tangan : .................................................. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .....W T T S Umur Pada Tarikh Ujian BANGKIT TUBI Larian 50m Tarikh Ujian Tarikh Lahir Berat (KG) JANTINA MATA MATA MATA MATA AK GRED MATA MATA MATA GRED GRED GRED GRED S S P 1 2 3 Catatan Jurulatih / Penguji : _________________________________________________________________________________________________________ Nama : ............................

W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 38 S S P 39 EP AK EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK T TA S K AK RA RA W .

.Mata memandang arah bola. Teknik Lakuan T T S S S P S S P 41 EP AK EP Semasa . . .Berat badan diimbang atas kaki sokongan. Membuat hantaran/ umpanan 3.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. sumber dan matlamat yang perlu dicapai.1. suaian fizikal. menyejukkan badan dan penilaian.Bersedia untuk lakuan seterusnya. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .Tangan dalam keadaan bebas.Lakukan lakuan bersila.Kontak bola pada bahagian dalam kaki.Berdiri dalam keadaan selesa. Sebelum .W KESIMPULAN 4. atlet. demonstrasi.1 Sepak Sila Kegunaan 1. Mengawal dan menimang bola 2. Menyelamat serangan lawan.Selepas melakukan sepakan.1 SEPAKAN 4. seseorang jurulatih perlu menilai keadaan semasa.SEPAK TAKRAW 40 T TA S K AK Bagi merancang sesi latihan kecergasan fizikal. . . ikut lajak pergerakan. AK Teknik sepak mula Setiap sesi latihan perlu mengandungi sesi memanaskan badan. Adalah amat penting bagi jurulatih merancang ke arah: a) Aktiviti Optimum b) Demontrasi dan arahan yang tepat dan jelas c) Ansur maju yang betul d) Variasi/kepelbagaian e) Perbezaan individu f) Fleksibiliti RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W . Selepas .

.Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli.Ikut lajak sepakan .2 Sepak Kuda Kegunaan 1. . Untuk menyelamatkan bola yang jauh dan rendah. Variasi melakukan servis. W W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4. .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.1. . . .Mulakan sepak sila dengan bola rendah. .Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.Gunakan kaki kiri / kanan.Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal. .Lutut dibengkokkan sedikit. .dua kaki secara berselang-seli. 2.Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang.Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih. .Bersedia untuk lakuan seterusnya AK Dinamik . . .SEPAK TAKRAW 42 T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Teknik sepak mula (pandangan depan) . Semasa .Berat badan dipindahkan kepada kaki sokongan.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. . .Berdiri dalam keadaan selesa. .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran.Hayunkan kaki utama ke arah bola ke hadapan . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Gunakan kedua . sederhana dan tinggi.Tangan dalam keadaan bebas.Kontak bola di atas kekura kaki. AK Sebelum .T T S Teknik Lakuan S S P S S P 43 EP AK EP Selepas .

3 Sepak Cungkil 1.Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola. RA Semasa . AK Aktiviti Berpasangan Sepak Kuda Pergerakan ke kiri .T T S J X J X S S P Teknik Lakuan Sebelum . . Lakuan kemahiran mencungkil bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .1. . W W .Ikut lajak pergerakan/ sepakan .Bersedia untuk lakuan seterusnya. . .Buka kaki seluas bahu. . .Dirian dalam keadaan selesa.Lambung bola dan sepak dengan kekura kaki ke arah sasaran.Pergerakan menggunakan sendi pergelangan kaki.Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Pindahkan berat badan ke kaki utama. kanan dan kehadapan T TA S K AK RA Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .SEPAK TAKRAW 44 45 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih 4.Flik bahagian hujung kaki semasa kontak.Kelajuan bola dipelbagaikan. . Mengawal bola dalam keadaan laju dan rendah S S P EP AK Selepas . Dinamik .Lakukan sepakan ke atas bola yang datang dari berbagai arah.Sepak dengan menggunakan kekura kaki secara berpasangan.

Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Dinamik .Bersedia untuk lakuan seterusnya.4 Sepak Badik .Lakukan berulang kali. . . Untuk menyelamatkan bola semasa mati Iangkah (off-position) RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih W 4. AK T TA S K RA 1.Hayun kaki utama keluar sambil lutut dibengkokkan.Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali.Mata memandang ke arah bola.Selepas kontak balik kepada dirian asal.Rotasikan sedikit sendi pinggang.Gerakkan sedikit pinggang ke sisi. Untuk menyelamatkan bola yang berada di sisi kanan/ kiri dan belakang.Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli.T T S S S P J Selepas . . Kelajuan bola dipelbagaikan.Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki .Lakukan secara berterusan.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar oleh rakan. Semasa EP AK . .Lakukan sepak cungkil dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan. 2. . .kali. . kanan.Kontak bola di bahagian luar kaki.SEPAK TAKRAW 46 47 EP X Aktiviti berpasangan sepak cungkil J X Pergerakan ke kiri.1.Lambung bola dan cungkil gunakan hujung kekura kaki.Dirian dalam keadaan selesa . kehadapan S S P Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . W Kegunaan AK Teknik Lakuan Sebelum . . .Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli. .Berat badan di atas kaki sokongan. .Buka kaki seluas bahu. .

.Lakukan badikan kiri dan kanan secara berselang-seli.Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik. T TA S K Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .Bergerak ke arah bola dari jarak yang berbeza-beza.SEPAK TAKRAW 48 49 EP AK J X S S P J X Sentuhan bola lakuan Semasa sepak cungkil .Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar. . . Mengawal bola dalam situasi bola tinggi yang berada di bahagian belakang pelaku / pemain.Dirian dalam keadaan selesa. Dinamik . . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Tingkatkan ketinggian bola yang dibadik . .Tangan dalam keadaan selesa supaya badan dapat diimbangkan. kanan dan kehadapan Selepas .Konteks bola pada bahagian atas kekura kaki.Lakukan badikan kiri/ kanan.Bersedia untuk lakuan seterusnya. .Kaki utama digerakkan ke hadapan mengikut arah bola.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan .rendah/ sederhana/ tinggi W RA Teknik Lakuan Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W 4.5 Sepak Cangkuk 1. .1.Ikut lajak pergerakan/ sepakan .Lambung bola ke sisi kiri/ kanan dan lakukan badikan.Kaki utama diangkat lurus ke atas aras bola. . S S P EP AK Aktiviti berpasangan sepak badik Pergerakan ke kiri.T T S AK Sebelum .

Paras paha hendaklah 90 darjah dengan postour badan .Tangan dalam keadaan selesa supaya dirian dapat diimbangkan T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 4. . . kanan dan kehadapan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . W 4. .Aktiviti mendapatkan bola yang jauh dari kaki .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Lakukan lakuan memaha .Lambung bola tinggi melebihi aras kepala dan gunakan bahagian hujung kekura kaki. . W T T S AK Teknik Lakuan Sebelum . Membuat hantaran/ umpanan 3.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Berdiri dalam keadaan selesa.Mulakan dengan bilangan sekali dan diteruskan dengan berkali-kali. .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan. .2.Ikut lajak pergerakan paha. Mengawal bola 2.Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah – kiri / kanan atau belakang secara melompat. Dinamik . . .Gunakan kaki kiri/ kanan secara berselang-seli.Mata memandang arah bola. .Gunakan kaki kiri/kanan sécara berselang-seli.Lakukan berulang kali.1 Memaha Kegunaan 1.Kontekks bola pada bahagian atas paha. EP AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .SEPAK TAKRAW 50 S S P 51 EP AK Semasa .S S P J X J X aktiviti berpasangan sepak cangkuk Pergerakan ke kiri.Tingkatkan ketinggian bola yang dilontar oleh rakan.2 MEMAHA . . .Lakukan secara berterusan.Lakukan sepak cangkuk dalam berbagai arah–kiri / kanan dan belakang. Menyelamat serangan lawan. Selepas .Kaki sokongan dibengkokkan sedikit sebelum konteks bola dilakukan. .

Teknik Lakuan Sebelum . . .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal.Gunakan paha kiri / kanan. .Gunakan paha kiri dan kanan secara berselang-seli. . Mengawal mengumpan dan merejam. . .Dirian dalam keadaan selesa.Pergelangan leher dilembutkan EP AK Dinamik .Tumpuan mata sentiasa ke arah bola.Tangan ikut keselesaan.Lembutkan sendi di bahagian leher.Mulakan memaha dengan bola rendah. .Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.3 TANDUKAN . .Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut.Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran. .Mata memandang ke arah bola. .Kontak bola di bahagian dahi. . . sederhana dan tinggi.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. 4.SEPAK TAKRAW 52 S S P 53 EP AK .W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lambung bola dan lakukan memaha secara perseorangan.Kepala didongakkan ke atas. . W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik 4.1 Tandukan Dahi Kegunaan 1.Lutut dibengkokkan sedikit.Gunakan kedua .3. .Variasikan corak pergerakan melalul kreativiti jurulatih.Lakukan dalam berbagai arah – kiri/ kanan/ depan/ belakang.dua paha secara berselang-seli. Semasa T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA . .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan. . . .

2.Selepas kontak. 4.Lambung bola secara individu dan lakukan tandukan setempat. .Pastikan bola yang ditanduk berada pada ketinggian yang sesuai.3.SEPAK TAKRAW 54 S S P 55 EP AK EP Selepas .Bersedia untuk lakuan seterusnya.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Badan bongkok ke hadapan sedikit. AK Dinamik .Lakukan secara berulang-kali. .2 Tandukan Sisi Kegunaan 1. . . .Lutut dibengkokkan sedikit. Semasa . Teknik Lakuan Sebelum .Badan condong ke sisi mengikut arah bola kiri/kanan. .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan tepat ke arah sasaran. Merejam bola ke gelanggang pihak lawan. . .Tanduk bola dari pelbagai arah dan kelajuan. Mengawal bola yang datang di sisi.W T T S S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Jarakkan bola secara beransur-ansur AK Statik . .Selepas kontak.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar untuk tandukan. balik kepada kedudukan asal. balik kepada kedudukan asal. .Tampan bola di bahagian sisi kepala kiri/ kanan. .Dirian dalam keadaan selesa. T TA S K RA Latih Tubi dan Ansur Maju Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas .

Rejam bola yang dihantar oleh rakan .SEPAK TAKRAW 56 57 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih AK Statik Melompat sambil melakukan rejaman tanpa bola .Lambung bola.Tingkatkan kelajuan bola dan pelbagaikan arah bola EP AK Dinamik . .Tanduk bola yang dilambung secara berpasangan .Lakukan berulang-kali. S S P T TA S K RA Statik .Lambung bola dan guna sisi kepala untuk kawalan kiri/kanan. Rejaman S S P AK Dinamik (Kawalan) . lompat sambil merejam bola tersebut melintasi jaring . .Lambung dan rejam bola secara individu dengan lompatan.Lakukan berulang-kali RA W Latih Tubi dan Ansur Maju . Kawalan W T T S ii.i.Tingkatkan daya rejaman. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .

Mata memandang ke arah bola T TA S K RA RA Kegunaan 1. Mengelirukan pihak lawan Dinamik .Melonjak sambil melenggokkan kepala . W W 4.3.Dirian selesa di sisi jaring .Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan .Bola digantung pada aras ketinggian mengikut kesesuaian.SEPAK TAKRAW 58 59 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Selepas .Jurulatih mempelbagaikan kedudukan bola umpanan untuk direjam secara tandukan belakang.Bergerak ke arah bola yang datang .3 Tandukan Belakang .Lakuan tanpa bola ( menggayakan tandukan belakang) .Kontak bola di bahagian belakang kepala AK Teknik Lakuan Sebelum .Lakuan tanpa bola (menggayakan tandukan belakang dengan lompatan) . Merejam 2.T T S S S P Statik . Iakukan tandukan belakang seperti latih tubi tanpa bola Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Melakukan tandukan betakang kepada bola yang diumpan oleh rakan/ jurulatih .Bersedia untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju S S P EP AK AK Semasa .

Mempastikan ketepatan tekong membuat servis.2 Servis Sepak Sila Kegunaan 1. . Memudahkan tekong membuat servis.Ikut lajak lakuan.Berat badan dipindahkan dari kaki sokongan ke kaki utama.1 Hantaran/ Lambungan Bola Servis Kegunaan 1.Kaki sokongan di dalam bulatan. . . Memulakan permainan. . W .Rendahkan badan sambil tangan dihayunkan ke belakang.1.Tangan ikut keselesaan.Hayunkan tangan ke hadapan untuk melambung bola. Selepas .Mata memandang ke arah bola yang datang.Lambung/hantar bola ke arah sasaran yang dikehendaki.Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola.1. Mendapatkan ketepatan serta kelajuan ke arah sasaran. 2.Imbangan badan di atas kaki sokongan.Mata memandang ke arah tekong. . Sebelum . T TA S K AK RA 5.Kontak bola di bahagian dalam kaki. . 3.Kedudukan pemain di dalam suku bulatan .Gunakan pergelangan tangan semasa melepaskan bola untuk mempastikan ketepatan. EP AK Sebelum . Selepas .Pegang bola dengan tapak tangan. . .SEPAK TAKRAW 60 S S P 61 EP AK Semasa .T T S Teknik Lakuan Teknik Lakuan S S P Semasa . .Lakuan memerlukan kelembutan statik dan dinamik.1 SERVIS Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.Dirian ikut keselesaan . . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . W 5.Lakuan badan dan tangan mengikut lajakan.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. . .

Mendapatkan ketajaman bola servis dan ketepatan menuju sasaran. .Lakukan lakuan servis sepak sila tanpa bola (bayangan).Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring.SEPAK TAKRAW 62 63 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Sebelum . AK Statik . .Gunakan bahagian kekura kaki.Lakukan servis sepak kuda kepada bola yang digantung pada satu aras. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Arahkan bola kepada sasaran yang berbeza. . . EP AK Teknik Lakuan S S P 5.Tingkatkan kelajuan bola yang diservis.Lakukan berulang-kali. .Arahkan bola kepada berbagai sasaran.Lakukan servis kepada bola yang di lambung/ hantar melintasi jaring.Mata pandang arah bola yang datang.3 Servis Sepak Kuda Kegunaan 1.T T S S S P Semasa .Ikut lajak lakuan. W RA Selepas .Lakuan variasi servis sepak sila bola dipelbagaikan dengan cara put spin) atau dicantas (slice).Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama . . .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Latih Tubi dan Ansur Maju RA W . Dinamik . .Lakukan servis sepak sila kepada bola yang digantung pada satu aras Dinamik .Lakukan berulang-kali. .Kaki sokongan di dalam bulatan.Kontak bola di paras yang tertinggi . .1.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. .Tangan ikut keselesaan. . . T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik . .Tingkatkan kelajuan bola yang diservis.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan. .Imbangan badan di atas kaki sokongan.Lakukan lakuan servis sepak kuda tanpa bola (bayangan).

. Mengelirukan pihak lawan semasa servis W Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Tangan ikut keselesaan. AK 5.4 Servis Tapak Kaki Kegunaan 1. . .1.SEPAK TAKRAW 64 65 EP Semasa .Lakukan lakuan bersila.Kaki utama di luar bulatan mengikut keselesaan.Mata memandang ke arah bola yang datang.Mata memandang ke arah bola.Lakukan servis terhadap bola yang dilambung/hantar melintasi jaring.Kontak bola pada bahagian dalam kaki. . Dinamik . 5. . Teknik Lakuan T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.Gunakan bahagian tapak kaki.2 KAWALAN S S P EP AK Selepas .Lakukan lakuan servis tapak kaki tanpa bola (bayangan). .T T S Teknik Lakuan Sebelum . S S P Sebelum . .Berdiri dalam keadaan selesa. Untuk mengawal dan rnenyelamatkan serangan lawan.Lakukan berulang-kali W Lakuan servis kepada sasaran berbeza Lakuan servis Tapak Kaki kepada sasaran berbeza .Imbangan badan di atas kaki sokongan. . .Balik kepada kedudukan asal untuk lakuan seterusnya Semasa .Lakukan servis tapak kaki kepada bola yang digantung pada satu aras.Hayun kaki utama dan belakang ke sisi mengikut aras bola. .1 Kawalan Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1. .Berat badan dipindahkan dan kaki sokongan ke kaki utama. .Ikut lajak lakuan. . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .2.Kaki sokongan di dalam bulatan . .Arahkan bola kepada berbagai sasaran di gelanggang pihak lawan.Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Kontak bola di paras yang tertinggi. .Tangan dalam keadaan bebas.

. . AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Muka didongakkan sedikit. .SEPAK TAKRAW 66 S S P 67 EP AK EP Dinamik . .Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut.Mulakan sepak sila dengan bola rendah. .Lutut dibengkokkan sedikit. . . . .Lakukan dalam berbagai arah .Kontak bola di bahagian dahi. balik kepada kedudukan asal .Tangan ikut keselesaan. .2 Kawalan Kepala Kegunaan 1.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal. sederhana dan tinggi.Menerima dan menghantar bola secara berpasangan. .dua kaki secara berselang-seli. T TA S K AK Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Gunakan kaki kiri kanan secara berselang-seli.Gunakan kedua .Lembutkan sendi di bahagian leher. . .kiri kanan/ depan/ belakang.Lakukan umpanan ke arah perejam.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar Selepas . . Untuk mengawal dan menyelamatkan bola daripada serangan lawan. .Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan.Mata memandang ke arah bola. .Dirian dalam keadaan selesa. . RA Teknik Lakuan RA W Selepas . ikut lajak pergerakan.Lakukan sepak sila tanpa bola.2. 5.Gunakan kaki kiri / kanan.W T T S Sebelum .Mata sentiasa memandang ke arah bola.Bersedia untuk lakuan seterusnya. . .Kawal bola dahulu kemudian buat hantaran tepat ke arah sasaran.Tingkatkan aras ketinggian bola dan kawal lakuan sepakan tersebut. . . S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Selepas melakukan sepakan.Selepas kontak.Lambung bola dan lakukan sepak sila secara perseorangan.

3 Kawalan Peha Kegunaan 1. . .Guna peha kiri dan kanan secara berselang-seli. . . . . . Mengawal bola dalam keadaan terdesak bola yang datang tepat ke paras di antara lutut dan pinggang S S P Statik . .Badan ditegakkan sedikit. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Lakukan dalam berbagai arah – kiri.Peha dinaikkan selari dengan permukaan lantai.Bersedia untuk lakuan seterusnya.Lambung bola dan kawal secara perseorangan dengan menggunakan kepala. depan dan belakang.Lakuan kawalan kepala tanpa bola. Latih Tubi dan Ansur Maju Statik .Mengikut arah bola yang datang. .SEPAK TAKRAW 68 69 EP 5.Tingkatkan aras ketinggian bola dan buat kawalan kepala.Lutut utama dibengkokkan.Lambung bola dan memeha bola. . AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Latih Tubi dan Ansur Maju . balik kepada kedudukan asal.Bergerak ke arah bola yang dilontar dan buat kawalan dengan kepala. .2.Kedudukan badan dalam keadaan selesa.Tingkatkan kelajuan bola yang dilontar W AK Selepas . .Terima bola dari gelanggang lawan dan terus kawal dengan kepala. kanan.Kawal bola yang sederhana tinggi di atas kepala.Gunakan peha kiri dan kanan secara berselang-seli.T T S S S P EP AK Teknik Lakuan Sebelum .Lakukan berulang-kali Dinamik .Pelbagaikan ketinggian bola yang ditampan.Tingkatkan kelajuan bola yang dihantar dari berbagai arah. .Memeha bola yang dihantar oleh rakan. .Selepas kontak. .Mata sentiasa pandang bola. Dinamik . .Menerima dan mengawal bola secara berpasangan. . .

W 5.Ulang aktiviti kawalan dan umpanan Dinamik .Bersedia untuk lakuan seterusnya Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . .W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas .Tingkatkan ketinggian bola yang disepak.Mata memandang arah bola AK T TA S K RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 5.Kontak bola pada bahagian dalam kaki.1 Kaki (Sepak Sila) Kegunaan 1.Berat badan diimbang atas kaki sokongan.Mata memandang arah sasaran .Kawal bola sepakan pertama dan tinggikan sepakan kedua. Pelbagaikan arah dan ketinggian bola.Lakukan lakuan seperti bersila dengan kelembutan.Berdiri dalam keadaan selesa. Menghantar bola tepat ke arah sasaran mengikut keperluan perejam. .Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tinggikan bola pada sepakan kedua.3 HANTARAN ATAU UMPANAN Latih Tubi dan Ansur Maju .Kaki utama di belakang dan kaki sokongan di hadapan.Kenakan daya pada bola mengikut kesesuaian umpanan. . . . .SEPAK TAKRAW 70 S S P 71 EP AK EP Semasa . Statik . .Lepaskan bola dari pegangan pada paras pinggang dan lakukan sepak sila serta sambut semula bola itu. AK Sebelum . .3. ikut lajak pergerakan.Selepas melakukan sepakan. . .Tangan dalam keadaan bebas.

Berat badan berada di atas hujung kaki. . RA W 5.Bersedia untuk lakuan seterusnya.4 REJAMAN 5.Semasa kontak. Mematikan bola ke gelanggang pihak Iawan T TA S K AK RA Teknik Lakuan Statik .Lakuan menanduk tanpa bola ( Iembutkan pergerakan badan) . balik kepada kedudukan asal.Tumpuan mata sentiasa ke arah bola. .Lambung dan tanduk bola tinggi.Tolakan bola daripada lakuan meluruskan lutut. .Kawal bola yang dihantar oleh pengumpan dan tanduk tinggi boIa yang diterima ke arah sasaran.Pelbagaikan arah dan ketinggian ke arah sasaran.SEPAK TAKRAW 72 S S P Teknik Lakuan EP AK Sebelum . . . . 5. .W T T S Sebelum . 73 EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Ulang aktiviti mengawal dan mengumpan dengan kepala.Tangan ikut keselesaan. mengawal dan mengumpan apabila bola berada di atas kepala. S S P Selepas .Mata memandang ke arah bola.Lutut dibengkokkan sedikit.Mata memandang ke arah bola. .2 Kepala Kegunaan 1.Ikut lajak perlakuan . Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . . .1 Rejaman Kaki KEGUNAAN 1. lonjakkan badan . .Dirian dalam keadaan se!esa. Menghantar. Dinamik .Selepas kontak.3. Latih Tubi dan Ansur Maju .4.Berdiri selesa bersedia untuk bertindak.Kawal bola pertama dan umpan ke sasaran bola kedua.Daya yang dikenakan ke atas bola mengikut kesesuaian umpanan.

Mematikan bola yang berhampiran dengan jaring ke gelanggang pihak lawan. .Melibas kaki untuk kontak bola seterusnya. W .Variasikan kedudukan rejaman.Lompat dan buat rejaman tanpa bola (bayangan) mengikut teknik rejaman. . .Mendarat dengan menyerap daya sambil membengkokkan lutut. . . 5. Semasa .W T T S AK RA Selepas .Kaki utama dihayun ke tahap ketinggian bola.Bergerak ke arah bola.Kontak bola menggunakan bahagian kepala mengikut gaya pilihan dengan Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Bersedia untuk lakuan seterusnya.SEPAK TAKRAW 74 75 EP Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Teknik Lakuan EP AK AK KEGUNAAN 1.Dongakkan kepala. Dinamik .Lambung bola dengan tangan dan buat rejaman mengikut gaya rejaman Sebelum .Mata memandang ke arah bola. Lompat dan lakukan rejaman kaki mengikut teknik rejaman yang dipilih.Bergerak sambil melonjak mengikut teknik rejaman. .Berdiri selesa di sisi jaring. . .Bola digantung mengikut paras ketinggian yang sesuai. T TA S K Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Semasa .4.2 Rejaman Kepala S S P Statik . .Lonjak sambil menghayun badan ke belakang.Pelbagaikan arah rejaman. .

Rejam bola yang diumpan oleh rakan.Melangkah untuk mendapatkan daya lonjakan. AK Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Semasa .SEPAK TAKRAW 76 77 EP Statik .Mendarat sambil menyerap daya untuk mendapatkan imbangan. Lakukan rejaman kepala berulang-ulang kali.Pelbagaikan cara rejaman menggunakan sisi kiri ke hadapan dan belakang kepala. Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk kegelanggang sendiri. T TA S K AK RA Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W Selepas . . .W 5.Mendarat dengan kaki sokongan untuk menyerap daya bagi mendapatkan imbangan.Berdiri selesa di sisi jaring.5. .Variasikan kedudukan semasa merejam. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Bersedia untuk lakuan seterusnya.Angkat kaki utama di atas paras jaring/selari dengan jaring.1 Hadangan Kaki KEGUNAAN 1.Rejam dengan menggunakan kepala tanpa bola (bayangan) gaya mengikut pilihan.BoIa digantung mengikut ketinggian yang sesuai. Teknik Lakuan T T S Sebelum . S S P Dinamik .5 HADANGAN .Mata memandang ke arah bola. . 5. . .Tangan utama melindungi bahagian muka untuk mengelakkan kecederaan. . EP AK Selepas .Bersedia untuk lakuan seterusnya.

Sesuaikan lonjakan dengan arah bola.T T S Dinamik . Latih Tubi dan Ansur Maju S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Teknik Lakuan AK Sebelum .Bergerak dari sisi untuk melakukan hadangan tanpa bola .Mendarat dengan kedua-dua kaki. .Lakukan berulang-kali. .Lakukan berulang-kali.(tanpa bola atau lawan) .Bergerak dari sisi melakukan hadangan kaki berkali-kali menyusur jaring.Melonjak sambil membelakangkan jaring. .Ulang lakuan EP AK Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih T TA S K RA RA Statik .5.Lompat dan buat hadangan setempat.Bergerak dari sisi untuk menghadang bola yang dibaling dari arah bertentangan.Lompat dan buat hadangan dengan menggunakan belakang badan berhampiran dengan jaring . Semasa . W KEGUNAAN 1.2 Hadangan Badan . . Selepas . .Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan dari berbagai arah (kiri dan kanan). W Latih Tubi dan Ansur Maju 5.Serap daya dan imbang badan.Berdiri selesa di sisi jaring. . . Menghalang dan mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri apabila keadaan memaksa.SEPAK TAKRAW 78 S S P 79 EP AK Statik .Mata memandang ke arah bola dan perejam.

T TA S K RA Dinamik . Statik .Berdiri menghadap jaring dengan selesa AK KEGUNAAN 1. .Lakukan berulang-kali.5. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.Serap daya untuk imbangan. .Permukaan dahi menghadap arah lantai.W T T S Teknik Lakuan S S P Selepas .3 Hadangan Kepala Dinamik . .Mata memandang ke arah bola dan perejam. . . .Menghalang bola yang dilontar oleh rakan .Menghadang dengan menggunakan bahagian atas kepala di hadapan jaring sambil melompat.SEPAK TAKRAW 80 81 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Semasa .Variasikan arah balingan dan kedudukan. S S P EP AK AK Sebelum .Sesuaikan lonjakan mengikut pergerakan bola. . W Latih Tubi dan Ansur Maju .Kepala ditundukkan sepenuhnya. RA 5. . .Menghadang bola yang direjam oleh pihak lawan.Menghadang dengan kepala bola yang dibaling oleh rakan dari arah bertentangan.Lakukan berulang-kaIi. Menghadang bagi mematahkan rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang sendiri secara terdesak.Variasikan arah balingan dan kedudukan.Lompat sambil tundukkan kepala di atas aras jaring.

Pencapaian pelajar dianalisa dan dapat dikenalpasti untuk mengembangkan hingga ke tahap yang dikehendaki. MSSM menyediakan pelajar. sementara Majlis Sukan Negara (MSN) pula mendapatkan sumber kewangan. Harapannya adalah pada satu masa nanti kita juga akan mempunyai satu pasukan kebangsaan yang boleh mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. bukan menjadikan mereka sebagai satu pasukan.SEPAK TAKRAW 82 83 EP Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih Dalam hal ini. RA W . Kini Program Pembangunan Bakat pula dilancarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). pelajar-pelajar akan berpeluang menjadi atlet yang terkemuka. Berita mengenainya tersiar dan menjadikan perbualan hangat rakyat di seluruh pelusuk negara. S S P Usaha ke arah mencapai kejayaan dalam bidang sukan sudah banyak dikorbankan oleh kerajaan dan juga persatuan-persatuan kebangsaan. kerjasama dari semua pihak adalah perlu.W PENUTUP T T S S S P EP AK Keberkesanan program ini juga terletak kepada peranan jurulatih-jurulatih yang mengendalikan projek di pusat-pusat sukan yang dipilih. Jurulatih harus bersabar. kebijaksanaan menyelesaikan masalah diperingkat pusat juga dapat menghindarkan kemerosotan program ini. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . untuk mengenalpasti bakat dan diasuh secara berterusan. Pihak persatuan kebangsaan memberi pengetahuan teknikal. Kemenangan dalam satu-satu pertandingan/kejuaraan yang disertai membanggakan seluruh rakyat. Tentu sekalilah pengajaran jurulatih sekalian menjadi satu cabaran. Segala laporan hendaklah dibereskan dengan sewajarnya. berwaspada dan bertenang dalam menjalankan tugas mereka. Kita berharap ini akan mencapai kejayaan yang diingini. Perlulah diingatkan bahawa kewajipan utama mereka ialah untuk mengembangkan bakat pelajar. Mudah-mudahan menerusi asuhan yang diperlihatkan. Tahap umur berbanding dengan pencapaian mereka haruslah diambil perhatian semasa menjalankan tugas. jurulatih dan pusat latihan. AK T TA S K AK RA Sukan sebagai agen untuk menyatu padukan dan mengeratkan rakyat sesebuah negara tidak boleh disangkal lagi peranannya. Selain itu.

Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .W NAMA PEMAIN Pusingan 2 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S RA Teknik Sasaran / Pecahan Variasi S/Drop Bebas AK Pusingan 1 SET C Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P Kandas EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi 1 2 3 4 5 S S P 85 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar SET B Jumlah Tepat / Masuk * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).SEPAK TAKRAW 84 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA KEMAHIRAN Servis Sepak Mula S/Kuda S/Ace S/ S/Lop W SET D Jumlah Tepat / Masuk LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Tekong ) .

SEPAK TAKRAW 86 EP AK Kandas 1 2 3 4 5 Pusingan 1 SET A Jumlah Tepat / Masuk KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar 1 2 3 4 5 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA NAMA PEMAIN W R/Tandukan U/Tru-Ball LATIHAN TEKNIK DAN KEMAHIRAN SEPAKTAKRAW ( Permainan Tubi Apit Kanan & Apit Kiri ) SET B Jumlah Tepat / Masuk . Medium RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat KEMAHIRAN Rejaman / Hadangan / Lontaran / Umpanan S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).Pusingan 3 W T T S AK SET E Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi SET F Jumlah Tepat / Masuk Teknik Sasaran / Pecahan Variasi T TA S K R/Gulung R/Maniam R/Lop R/Drop H/KiriKanan H/Belakang U. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . S S P 87 EP AK Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).Medium U.High U. Keputusan : ……………………………. Keputusan : ……………………………. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja.

Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Keputusan : ……………………………. Keputusan : …………………………….Pusingan 2 W Pusingan 3 KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Keluar Kandas T T S Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi AK SET C Jumlah Tepat / Masuk Keluar Kandas SET D Jumlah Tepat / Masuk SET E Jumlah Tepat / Masuk T TA S K EP AK 1 2 3 4 5 RA KEKERAPAN & ULANGAN Masuk/Tepat Set Ulangan Kemahiran & Teknik Sasaran/Pecahan Variasi S S P * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ). Kandas ( X ) dan Keluar ( – ) pada rang-ruang yang berkenaan sahaja. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 88 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA W SET F Jumlah Tepat / Masuk . S S P 89 EP AK 1 2 3 4 5 * Tandakan : Masuk/Tepat ( / ).

SEPAK TAKRAW 90 91 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir REGU : Mata Set EP AK Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 1 2 3 4 5 20 AK 24 25 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set REGU : Mata Set W REGU : W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .

* Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah . Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set REGU : Mata Set W REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri Mata set W Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) .SEPAK TAKRAW 92 93 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 AK * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

17 16 15 14 1 2 3 4 5 14 15 16 17 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .T T S SetUlangan Mata akhir AK 17 16 15 14 S S P 1 2 3 4 5 14 15 16 17 17 16 15 14 EP AK EP 1 2 3 4 5 Pusingan 2 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri SetUlangan Mata akhir S S P 17 16 15 14 AK SetUlangan * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.SEPAK TAKRAW 94 95 Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA 16 17 16 17 REGU : Mata Set REGU : Tekong Apit Kanan Apit Kiri W Mata set W LATIHAN REGU DAN GELANGGANG SEPAKTAKRAW Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) Pusingan 3 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan . Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir Tie Break – Dius 14 / 14 ) REGU : REGU : Mata Tekong Mata Set set Apit Kanan Apit Kiri Mata akhir T TA S K Apit Kiri 1 2 3 4 5 SetUlangan Mata akhir RA 14 15 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Mata set PROGRAM LATIHAN PUSAT SEPAKTAKRAW LATIHAN REGU DAN GELANGGANG Pusingan 1 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) REGU : Mata Set W REGU : W .T T S Mata akhir SetUlangan S S P AK 25 24 23 22 21 20 EP AK Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Pusingan 2 REGU : Mata Set ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 1 2 3 4 5 20 21 Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 96 97 T TA S K Mata akhir RA Tekong Apit Kanan Apit Kiri 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

W T T S Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 AK 1 2 3 4 5 20 S S P EP AK REGU : Mata Set Mata akhir SetUlangan 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5 20 21 EP Mata akhir Tekong Apit Kanan Apit Kiri S S P REGU : 22 23 AK 24 25 Pusingan 4 ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK TAKRAW 98 99 T TA S K Mata akhir RA 21 22 23 24 25 * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan. Modul Latihan SPTS Untuk Jurulatih RA Mata set Pusingan 3 REGU : Mata Set REGU : Mata set Tekong Apit Kanan Apit Kiri W ( Permainan Tubi Mata Akhir – Dius 20 / 20 ) . * Tandakan ( / ) pada yang berkenaan.

S S P Sukan Prestasi Tinggi Sekolah .SEPAK EP AK TAKRAW T T S AK 100 RA W .