Geo bab 9 Migrasi Penduduk

Ahli kumpulan 9
Acap  Arip  Acik  Nazmi

definasi:-

Migrasi ialah sebuah proses penghijrahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain

Migrasi boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu : -migrasi dalaman -migrasi antarabangsa

~Migrasi dalaman~

Definasi:-

Migrasi dalaman membawa maksud,perpindahan atau penghijrahan ke sesuatu tempat tetapi masih berada di dalam nagara yang sama

Jenis-jenis migrasi dalaman yang terdapat di Malaysia.....

Luar bandar ke luar bandar – dari satu perkampungan ke satu perkampungan yang lain Luar bandar ke bandar – dari satu perkampungan ke satu bandar Bandar ke bandar – dari satu bandar ke bandar yang lain Bandar ke luar bandar – dari satu bandar ke satu perkampungan

Faktor-faktor migrasi dalaman

Faktor-faktor tolakan (luar bandar)

Kemiskinan Kekurangan kemudahan asas Peluang pendidikan terhad Pertukaran kerja Perkembangan ekonomi terhad Kegiatan ekonomi yang terhad Peluang pekerjaan yang terhad Tertumpu pada satu sektor ekonomi sahaja

Faktor-faktor tarikan (bandar)

Melanjutkan pelajaran Sistem perhubungan yang canggih Kemudahan insfrastruktur yang lengkap Cara hidup yang moden Kesetabilan politik Kemudahan asas yang banyak dan selesa Penubuhan zon bebas Pelbagai sektor ekonomi Peluang pekerjaan yang banyak

Migrasi antarabangsa

Definasi:Migrasi antarabangsa membawa maksud perpindahan atau penghijrahan dari sebuah nagara ke sebuah negara yang lain,migrasi antarabangsa hanya berlaku apabila seorang imigran melintasi sempadan antarabangsa contohnya: -Malaysia ke Jepun -Indonesia ke Malaysia

Faktor-faktor migrasi antarabangsa

Faktor-faktor tolakan (negara asal)

Kemiskinan Peluang pekerjaan Kadar upah yang rendah Bencana alam Dasar governen Pertukaran pekerjaan Kegiatan ekonomi yang terhad

Faktor-faktor tarikan (nagara imigran)

Tempat pembelajaran yang lebih baik Peluang pekerjaan yang lebih banyak Kadar upah lebih tinggi Kesetabilan politik Cara hidup yang lebih selesa Kegiatan ekonomi yang lebih baik

... sek ia n. .. ... ter ima .. . ...

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.