KURSUS INDUKSI UMUM DAN PENGURUSAN INTERGRITI KUMPULAN SOKONGAN GRED 17 BIL 1/2009 JABATAN PERDANA MENTERI

GENTING VIEW RESORT, GENTING HIGHLAND, PAHANG 23HB – 30HB MAC 2009

ANJURAN: BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PERDANA MENTERI

 

Ketua : Mohd Affendy Bin Abu Ahli : Megat Musa Bin Megat Amaran Mohd Adrus Bin Harun Mohd Yusof Bin Muhamad 01-5699) Norizan Binti Abdul Hamid 06-5382) Nor Fadzillah Binti Bakar Nastasa Nadia Binti Abdullah 10-5004) Maipuza Binti Sudin Nurul Raihanah Binti Abd Rahman 23-6134) Ereyana Farzura Binti Nazri 09-5022) Tan Yang Siew

(850211-01-5431) (830808-08-6955) (790701-01-5643) (870127(820121(810507-12-5430) (881003(860829-23-5398) (860311(850508(881113-13-5052)

HURAIKAN BAGAIMANAKAH UNTUK MENINGKATKAN INTEGRITI DI KALANGAN KAKITANGAN AWAM YANG BERURUSAN DENGAN ORANGORANG AWAM ?

Pendahuluan
 Definisi Integriti - Ciri positif yang wujud pada individu dan

organisasi.

 Ciri dan kualiti integriti mengandungi unsur “wholeness” (yakni

kewujudan secara berpadu sebagai keseluruhan) pada diri individu ataupun organisasi. teguh, peribadi teguh, peribadi mulia, mu’min yang bertaqwa dan sebagainya, yang membawa pengertian menyeluruh pengamalan nilai-nilai akhlak yang diperlihatkan dalam diri Rasulullah s.a.w. being honest and having strong moral principles, the state of being whole and undivided dan the condition of being unified or sound in construction. pengukuhan etika yang baik. ‘Amanah’ dalam pengurusan, umpamanya, adalah sebahagian daripada etika yang baik.

 Dalam akhlak Islam: Sifat-sifat benar, amanah, setia, pegangan

 Oxford Dictionary : mentafsirkan ‘integrity’ sebagai quality of

 ‘Integriti’ berkait amat rapat dengan pembentukan dan

INTEGRITI adalah mengenai:
Ciri dalaman individu yang perlu ada pada

penjawat awam ialah: Sifat individu, antara lain, jujur, amanah, ikhlas, patuh kepada peraturan, yakin diri, bebas dari pengaruh yang memesongkan matlamat kerja, setia kepada kerja sebagai amanah, cinta kepada hasil kerja yang sempurna. Professionalisme, iaitu melaksana kerja penuh teliti, tekun, bersungguh2, kepuasan kerja melalui kepuasan

Kepentingan Intergriti Dalam Perkhidmatan Awam
Mengelakkan penyelewangan dalam urusan

dengan orang ramai/pelanggan Mengelakkan salah guna kuasa Mengelakkan berlaku rasuah Mempertahankan keutuhan pengurusan Memajukan prinsip “good governance” Menjamin kualiti perkhidmatan yang tinggi Memberikan kenyakinan dan kepuasan kepada pelanggan.

Cara Menerapkan Nilai Integriti di Kalangan Kakitangan Awam
Amanah/ Jujur
Satu sifat yang setia, telus dan jujur dalam

melaksanakan sesuatu tugas. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya Membelanjakan harta awam mengikut peraturan Menyiapkan kerja mengikut tempoh ditetapkan Tidak membocorkan rahsia kerajaan Kecekapan tertinggi untuk menyempurnakan

Dedikasi/Tekun
Menjalankan sesuatu tugas dengan gigih,

bersungguh-sungguh, sabar sehingga tugastugas itu selesai dengan sempurna. Minat yang mendalam terhadap tugas yang diberikan Bekerja tanpa jemu dan bosan Sanggup bekorban masa dan tenaga Bersedia menjalankan tugas Tidak mudah berputus asa Sanggup menghadapi cabaran Bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati Tidak bertangguh dalam melaksanakan tugas

Berbudi Mulia
Sifat yang menunjukkan perwatakkan dan

tingkah laku yang baik serta disenangi oleh orang ramai Memberi layanan dengan wajah yang manis dan bersopan santun Lemah lembut tetapi tegas Bersedia membantu orang lain dengan tangan terbuka Penyabar, tenang dan mesra

Bersyukur/Kesederhanaan
Menerima dengan rela hati apa yang dihadapi

setelah puas berikhtiar Bekerja dengan sepenuh keredhaan tanpa rungutan Patuh dan sabar menerima semua arahan Sanggup dan rela berkorban tenaga & masa demi bangsa, agama dan negara Satu nilai yang menolak keterlaluan dari segi tindakan perbelanjaan Keberanian Pemurah

KESIMPULAN
Imej yang positif kepada penjawat awam Budaya koperat yang berteladan Kepimpinan organisasi, stail kepimpinan Berorientasikan pelanggan Integriti adalah ciri kecemerlangan

INTELLIGENT

SEKIAN TERIMA KASIH