ADAB DAN AKHLAK ISLAMAH

ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS

Maksud Majlis

ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS

ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS

FAEDAH BERADAB SEMASA BERCAKAP

Jiwa dan mindanya sentiasa ingat Allah s.w.t

Dipercayai oleh masyarakat

Jauh daripada sifat nifak

Terhindar daripada dosa berbohong

KELEBIHAN BERCAKAP BENAR
Dapat atasi tipu daya syaitan

Diampuni dan diredhai Allah s.w.t

Boleh bersama-sama Rasulullah s.a.w dalam syurga

Hidup aman dan tenteram

Akibat Tidak Menjaga Adab Bercakap