KAEDAH PANDANG SEBUT

Pendekatan Seluruh Perkataan (Whole word) Pendekatan ini dikenali juga sebagai • whole language • word to sound: • Look-and-say (Pandang dan sebut) .

Beberapa kaedah yang berkisar kepada pendekatan ‘whole word/ language’ ini. • Literature based method: story to word to sound • Language experience method • Look and say method • ‘Kaedah cerakin’ (word. break-up to sound) (KBSR) .

Murid melihat benda-benda dalam gambar. 2.Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan.‘pokok’. 1. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan. . misalnya ‘kucing’ ‘lembu’. dan menyebutnya. 2. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah.

Murid bercerita. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. . . New Zealand method) 4. Mengguna tema: eg buah-buahan. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’.(samb…) 3. Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. 5. (Big Book) Marie Clay. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. kemudian pilih perkataan untuk diajar.

Murid menyalin perkataan dan huruf. • Murid mengeja. Murid membaca bersama guru.Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. menjadi suku kata ‘me ja’. • Guru mencerakin perkataan ‘meja’. • Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. Murid baca suku kata itu. .

Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3.Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. Perkataan baru diperkenal. contohnya ‘cawan’ . . Murid sebut huruf dan salin.

seperti ‘me ja’ dan ‘ca wan’. Seperti ‘m e j a’ ‘c a w a w a n’. Bahasa Cina dan bahasa Mesir Tua. Murid membaca suku kata. . • Kemudian perkataan ‘meja’ dan ‘cawan’ ini dicerkain lagi menjadi huruf. • Perkataan seperti ‘meja’ dan ‘cawan’ kemudian dicerkaninkan menjadi suku kata. • Muird mengeja dan menlis hurif dan perktaaan Kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk bahasa yang sistem ejaannya logografik eg.Ringkasan langkah-langkah dalam Kaedah Seluruh Perkataan • Murid diajar menyebut ‘seluruh perkataan’ selepas guru menyebutnya dan menulisnya di papan tulis.

‘buku’ .‘b u k u’ ‘meja’ – ‘me ja’ – ‘m e j a’ ‘cawan’ --. 2.Kaedah cerakin KBSR (sebahagian dari kaedah seluruh perkataan) Setiap perkataan dicerakinkan 1. Guru perkenal dan tulis perkataan seperti . ‘buku’ – ‘ bu ku’ .‘c a w a n’ 3. Kemudian huruf dicantum dan dieja semula secara ‘keseluruhan perkataan ‘meja’ . Kemudian perkataan itu dipecah mengikut suku kata dan huruf: eg. ‘ buku ’ ‘meja’ dan ‘cawan’ untuk murid lihat dan sebut.‘ca wan’ --. ‘ cawan’.

. • Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk ‘attack’ membaca perkataan baru.Kelemahan kaedah ‘whole language’ Kajian menunjukkan beberapa kelemahan dalam kaedah ini • Kanak-kanak cuba mengcam dan membaca perkataan dengan cara ‘meneka’ dari bentuknya. • Jadi murid perlu ‘mengecam’ dan ‘menghafal’ banyak perkataan sebelum ia boleh membaca sesuatu cerita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful