KAEDAH PANDANG SEBUT

Pendekatan Seluruh Perkataan (Whole word) Pendekatan ini dikenali juga sebagai • whole language • word to sound: • Look-and-say (Pandang dan sebut) .

break-up to sound) (KBSR) .Beberapa kaedah yang berkisar kepada pendekatan ‘whole word/ language’ ini. • Literature based method: story to word to sound • Language experience method • Look and say method • ‘Kaedah cerakin’ (word.

Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan.Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. Murid melihat benda-benda dalam gambar. 2. 2.‘pokok’. dan menyebutnya. 1. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. . seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. misalnya ‘kucing’ ‘lembu’. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model).

New Zealand method) 4. Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. Mengguna tema: eg buah-buahan. . Murid bercerita. 5. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. (Big Book) Marie Clay. kemudian pilih perkataan untuk diajar.(samb…) 3. .

• Guru mencerakin perkataan ‘meja’. menjadi suku kata ‘me ja’. . Murid menyalin perkataan dan huruf. • Murid mengeja.Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. Murid baca suku kata itu. Murid membaca bersama guru. • Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’.

. Perkataan baru diperkenal. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3. Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. Murid sebut huruf dan salin.Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. contohnya ‘cawan’ .

Seperti ‘m e j a’ ‘c a w a w a n’. . • Perkataan seperti ‘meja’ dan ‘cawan’ kemudian dicerkaninkan menjadi suku kata. Murid membaca suku kata. • Kemudian perkataan ‘meja’ dan ‘cawan’ ini dicerkain lagi menjadi huruf. seperti ‘me ja’ dan ‘ca wan’. • Muird mengeja dan menlis hurif dan perktaaan Kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk bahasa yang sistem ejaannya logografik eg.Ringkasan langkah-langkah dalam Kaedah Seluruh Perkataan • Murid diajar menyebut ‘seluruh perkataan’ selepas guru menyebutnya dan menulisnya di papan tulis. Bahasa Cina dan bahasa Mesir Tua.

Guru perkenal dan tulis perkataan seperti .‘ca wan’ --. ‘ buku ’ ‘meja’ dan ‘cawan’ untuk murid lihat dan sebut. ‘ cawan’.Kaedah cerakin KBSR (sebahagian dari kaedah seluruh perkataan) Setiap perkataan dicerakinkan 1. 2. ‘buku’ .‘c a w a n’ 3. Kemudian huruf dicantum dan dieja semula secara ‘keseluruhan perkataan ‘meja’ . ‘buku’ – ‘ bu ku’ . Kemudian perkataan itu dipecah mengikut suku kata dan huruf: eg.‘b u k u’ ‘meja’ – ‘me ja’ – ‘m e j a’ ‘cawan’ --.

Kelemahan kaedah ‘whole language’ Kajian menunjukkan beberapa kelemahan dalam kaedah ini • Kanak-kanak cuba mengcam dan membaca perkataan dengan cara ‘meneka’ dari bentuknya. • Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk ‘attack’ membaca perkataan baru. . • Jadi murid perlu ‘mengecam’ dan ‘menghafal’ banyak perkataan sebelum ia boleh membaca sesuatu cerita.