KAEDAH PANDANG SEBUT

Pendekatan Seluruh Perkataan (Whole word) Pendekatan ini dikenali juga sebagai • whole language • word to sound: • Look-and-say (Pandang dan sebut) .

Beberapa kaedah yang berkisar kepada pendekatan ‘whole word/ language’ ini. break-up to sound) (KBSR) . • Literature based method: story to word to sound • Language experience method • Look and say method • ‘Kaedah cerakin’ (word.

. dan menyebutnya. 1. misalnya ‘kucing’ ‘lembu’.Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan.‘pokok’. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. Murid melihat benda-benda dalam gambar. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). 2. 2. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan.

Mengguna tema: eg buah-buahan. . kemudian pilih perkataan untuk diajar. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. (Big Book) Marie Clay. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. New Zealand method) 4.(samb…) 3. 5. . Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. Murid bercerita.

Murid membaca bersama guru. • Murid mengeja. • Guru mencerakin perkataan ‘meja’. menjadi suku kata ‘me ja’. Murid baca suku kata itu.Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. Murid menyalin perkataan dan huruf. . • Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’.

Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. . Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. Murid sebut huruf dan salin. contohnya ‘cawan’ . Perkataan baru diperkenal. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3.Fasa 3: Proses yang sama diulang 1.

seperti ‘me ja’ dan ‘ca wan’. • Perkataan seperti ‘meja’ dan ‘cawan’ kemudian dicerkaninkan menjadi suku kata. • Kemudian perkataan ‘meja’ dan ‘cawan’ ini dicerkain lagi menjadi huruf. . Bahasa Cina dan bahasa Mesir Tua.Ringkasan langkah-langkah dalam Kaedah Seluruh Perkataan • Murid diajar menyebut ‘seluruh perkataan’ selepas guru menyebutnya dan menulisnya di papan tulis. Seperti ‘m e j a’ ‘c a w a w a n’. Murid membaca suku kata. • Muird mengeja dan menlis hurif dan perktaaan Kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk bahasa yang sistem ejaannya logografik eg.

Kaedah cerakin KBSR (sebahagian dari kaedah seluruh perkataan) Setiap perkataan dicerakinkan 1. Guru perkenal dan tulis perkataan seperti . ‘buku’ . ‘ cawan’. 2. Kemudian perkataan itu dipecah mengikut suku kata dan huruf: eg.‘c a w a n’ 3. ‘ buku ’ ‘meja’ dan ‘cawan’ untuk murid lihat dan sebut. ‘buku’ – ‘ bu ku’ .‘ca wan’ --.‘b u k u’ ‘meja’ – ‘me ja’ – ‘m e j a’ ‘cawan’ --. Kemudian huruf dicantum dan dieja semula secara ‘keseluruhan perkataan ‘meja’ .

Kelemahan kaedah ‘whole language’ Kajian menunjukkan beberapa kelemahan dalam kaedah ini • Kanak-kanak cuba mengcam dan membaca perkataan dengan cara ‘meneka’ dari bentuknya. • Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk ‘attack’ membaca perkataan baru. • Jadi murid perlu ‘mengecam’ dan ‘menghafal’ banyak perkataan sebelum ia boleh membaca sesuatu cerita. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful