KAEDAH PANDANG SEBUT

Pendekatan Seluruh Perkataan (Whole word) Pendekatan ini dikenali juga sebagai • whole language • word to sound: • Look-and-say (Pandang dan sebut) .

• Literature based method: story to word to sound • Language experience method • Look and say method • ‘Kaedah cerakin’ (word. break-up to sound) (KBSR) .Beberapa kaedah yang berkisar kepada pendekatan ‘whole word/ language’ ini.

‘pokok’. dan menyebutnya. misalnya ‘kucing’ ‘lembu’. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. 2.Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. . 1. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan. 2. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). Murid melihat benda-benda dalam gambar.

Murid bercerita. (Big Book) Marie Clay. Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. New Zealand method) 4. .(samb…) 3. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. . Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. Mengguna tema: eg buah-buahan. 5. kemudian pilih perkataan untuk diajar.

Murid menyalin perkataan dan huruf. menjadi suku kata ‘me ja’. • Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. Murid baca suku kata itu. Murid membaca bersama guru. • Guru mencerakin perkataan ‘meja’.Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. . • Murid mengeja.

Murid sebut huruf dan salin. contohnya ‘cawan’ . Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. .Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3. Perkataan baru diperkenal.

• Perkataan seperti ‘meja’ dan ‘cawan’ kemudian dicerkaninkan menjadi suku kata. . seperti ‘me ja’ dan ‘ca wan’. • Kemudian perkataan ‘meja’ dan ‘cawan’ ini dicerkain lagi menjadi huruf. Seperti ‘m e j a’ ‘c a w a w a n’. Bahasa Cina dan bahasa Mesir Tua. • Muird mengeja dan menlis hurif dan perktaaan Kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk bahasa yang sistem ejaannya logografik eg.Ringkasan langkah-langkah dalam Kaedah Seluruh Perkataan • Murid diajar menyebut ‘seluruh perkataan’ selepas guru menyebutnya dan menulisnya di papan tulis. Murid membaca suku kata.

Kaedah cerakin KBSR (sebahagian dari kaedah seluruh perkataan) Setiap perkataan dicerakinkan 1.‘ca wan’ --. Guru perkenal dan tulis perkataan seperti .‘b u k u’ ‘meja’ – ‘me ja’ – ‘m e j a’ ‘cawan’ --. Kemudian perkataan itu dipecah mengikut suku kata dan huruf: eg. ‘buku’ – ‘ bu ku’ . Kemudian huruf dicantum dan dieja semula secara ‘keseluruhan perkataan ‘meja’ .‘c a w a n’ 3. 2. ‘ cawan’. ‘buku’ . ‘ buku ’ ‘meja’ dan ‘cawan’ untuk murid lihat dan sebut.

• Jadi murid perlu ‘mengecam’ dan ‘menghafal’ banyak perkataan sebelum ia boleh membaca sesuatu cerita. • Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk ‘attack’ membaca perkataan baru.Kelemahan kaedah ‘whole language’ Kajian menunjukkan beberapa kelemahan dalam kaedah ini • Kanak-kanak cuba mengcam dan membaca perkataan dengan cara ‘meneka’ dari bentuknya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful