KAEDAH PANDANG SEBUT

Pendekatan Seluruh Perkataan (Whole word) Pendekatan ini dikenali juga sebagai • whole language • word to sound: • Look-and-say (Pandang dan sebut) .

break-up to sound) (KBSR) .Beberapa kaedah yang berkisar kepada pendekatan ‘whole word/ language’ ini. • Literature based method: story to word to sound • Language experience method • Look and say method • ‘Kaedah cerakin’ (word.

. 2. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan. misalnya ‘kucing’ ‘lembu’.Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. Murid melihat benda-benda dalam gambar. 2. 1. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah.‘pokok’. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). dan menyebutnya.

New Zealand method) 4. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. 5. (Big Book) Marie Clay. Mengguna tema: eg buah-buahan. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. Murid bercerita. kemudian pilih perkataan untuk diajar.(samb…) 3. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. . Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. .

• Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. Murid menyalin perkataan dan huruf. . menjadi suku kata ‘me ja’. • Murid mengeja. Murid membaca bersama guru.Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. Murid baca suku kata itu. • Guru mencerakin perkataan ‘meja’.

Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3.Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. . Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. contohnya ‘cawan’ . Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. Murid sebut huruf dan salin. Perkataan baru diperkenal.

Ringkasan langkah-langkah dalam Kaedah Seluruh Perkataan • Murid diajar menyebut ‘seluruh perkataan’ selepas guru menyebutnya dan menulisnya di papan tulis. Murid membaca suku kata. Seperti ‘m e j a’ ‘c a w a w a n’. • Perkataan seperti ‘meja’ dan ‘cawan’ kemudian dicerkaninkan menjadi suku kata. • Kemudian perkataan ‘meja’ dan ‘cawan’ ini dicerkain lagi menjadi huruf. Bahasa Cina dan bahasa Mesir Tua. • Muird mengeja dan menlis hurif dan perktaaan Kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk bahasa yang sistem ejaannya logografik eg. . seperti ‘me ja’ dan ‘ca wan’.

‘ca wan’ --. ‘ cawan’. Guru perkenal dan tulis perkataan seperti . ‘ buku ’ ‘meja’ dan ‘cawan’ untuk murid lihat dan sebut. ‘buku’ – ‘ bu ku’ .‘b u k u’ ‘meja’ – ‘me ja’ – ‘m e j a’ ‘cawan’ --.‘c a w a n’ 3. 2. Kemudian perkataan itu dipecah mengikut suku kata dan huruf: eg. ‘buku’ .Kaedah cerakin KBSR (sebahagian dari kaedah seluruh perkataan) Setiap perkataan dicerakinkan 1. Kemudian huruf dicantum dan dieja semula secara ‘keseluruhan perkataan ‘meja’ .

Kelemahan kaedah ‘whole language’ Kajian menunjukkan beberapa kelemahan dalam kaedah ini • Kanak-kanak cuba mengcam dan membaca perkataan dengan cara ‘meneka’ dari bentuknya. . • Jadi murid perlu ‘mengecam’ dan ‘menghafal’ banyak perkataan sebelum ia boleh membaca sesuatu cerita. • Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk ‘attack’ membaca perkataan baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful