KAEDAH PANDANG SEBUT

Pendekatan Seluruh Perkataan (Whole word) Pendekatan ini dikenali juga sebagai • whole language • word to sound: • Look-and-say (Pandang dan sebut) .

Beberapa kaedah yang berkisar kepada pendekatan ‘whole word/ language’ ini. break-up to sound) (KBSR) . • Literature based method: story to word to sound • Language experience method • Look and say method • ‘Kaedah cerakin’ (word.

dan menyebutnya. Murid melihat benda-benda dalam gambar. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan.Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan.‘pokok’. 2. misalnya ‘kucing’ ‘lembu’. 2. 1. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. . Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model).

New Zealand method) 4. kemudian pilih perkataan untuk diajar. Mengguna tema: eg buah-buahan. Murid bercerita.(samb…) 3. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. . . Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. (Big Book) Marie Clay. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. 5.

Murid baca suku kata itu. Murid menyalin perkataan dan huruf. • Murid mengeja. Murid membaca bersama guru.Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. . • Guru mencerakin perkataan ‘meja’. • Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. menjadi suku kata ‘me ja’.

Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2.Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. Murid sebut huruf dan salin. contohnya ‘cawan’ . Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. Perkataan baru diperkenal. . Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3.

Ringkasan langkah-langkah dalam Kaedah Seluruh Perkataan • Murid diajar menyebut ‘seluruh perkataan’ selepas guru menyebutnya dan menulisnya di papan tulis. • Muird mengeja dan menlis hurif dan perktaaan Kaedah seluruh perkataan ini sesuai untuk bahasa yang sistem ejaannya logografik eg. Murid membaca suku kata. . Seperti ‘m e j a’ ‘c a w a w a n’. • Perkataan seperti ‘meja’ dan ‘cawan’ kemudian dicerkaninkan menjadi suku kata. seperti ‘me ja’ dan ‘ca wan’. Bahasa Cina dan bahasa Mesir Tua. • Kemudian perkataan ‘meja’ dan ‘cawan’ ini dicerkain lagi menjadi huruf.

‘c a w a n’ 3.Kaedah cerakin KBSR (sebahagian dari kaedah seluruh perkataan) Setiap perkataan dicerakinkan 1. Kemudian perkataan itu dipecah mengikut suku kata dan huruf: eg.‘b u k u’ ‘meja’ – ‘me ja’ – ‘m e j a’ ‘cawan’ --. ‘ cawan’. Guru perkenal dan tulis perkataan seperti . ‘ buku ’ ‘meja’ dan ‘cawan’ untuk murid lihat dan sebut. 2. ‘buku’ – ‘ bu ku’ .‘ca wan’ --. Kemudian huruf dicantum dan dieja semula secara ‘keseluruhan perkataan ‘meja’ . ‘buku’ .

Kelemahan kaedah ‘whole language’ Kajian menunjukkan beberapa kelemahan dalam kaedah ini • Kanak-kanak cuba mengcam dan membaca perkataan dengan cara ‘meneka’ dari bentuknya. • Jadi murid perlu ‘mengecam’ dan ‘menghafal’ banyak perkataan sebelum ia boleh membaca sesuatu cerita. . • Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk ‘attack’ membaca perkataan baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful