Konsep bahan bantuan mengajar dan ciri-ciri yang sesuai Pada peringkat awal persekolahan, subjek bahasa

melayu memerlukan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran atau Bahan Bantu Mengajar (BBM) kerana ini penting untuk membantu guru dalam penyampaiannya terhadap murid-murid. Guru seharusnya menyediakan BBM atau media yang paling berkesan dalam usaha untuk mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang bermula dari set induksi sehinggalah ke penutupnya. Tujuan penggunaan BBM ini adalah untuk memudahkan murid-murid memahami atau membantu mereka ke arah pembentukan konsep yang betul.dengan adanya BBM, murid-murid dapat menerima pembelajaran dengan cepat dan membantu tanggapan (konsep) yang tepat. Apabila guru-guru memilih sesuatu BBM untuk digunakan dalam pengajaran mereka, seharusnya mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis rangsangan yang hendak digunakan dan penggunaan media yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran agar dapat meninggalkan kesan. Contohnya, jika guru-guru ingin menggunakan jenis rangsangan ‘perkataan bercetak’, pemilihan BBM yang sesuai adalah terdiri daripada buku, edaran terancang, carta transparensi (kepingan lutsinar), poster atau senarai bertulis.selepas membuat pemilihan BBM, guru-guru perlu menentukan cara penggunaannya yang paling berkesan dan mudah dilaksanakan untuk memenuhi objektif pengajaran. Pemilihan Bahan Bantu Mengajar ialah proses mencari bahan-bahan yang dihasilkan dan sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan bahan ini biasanya dipengaruhi oleh tujuan, kegunaan, tingkat pencapaian pelajar, dan jangka masa sesuatu pengajaran.

BBM juga dapat mencungkil kreativiti guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar. Bahan Bantuan Mengajar ini juga dapat mengelakkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas lebih menjurus kepada keadaan yang diselubungi kebosanan di kalangan murid-murid. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah sebagai alat pemudah untuk membantu dalam penyampaian pengajaran guru. proses pengajaran dan pembelajaran dapat ‘diselamatkan’ dari masalah disiplin di dalam kelas. Guru juga lebih terdedah dengan kemajuan sains dan teknologi jika guru mempunyai inisiatif untuk meneroka dunia tanpa sempadan ini. Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar.Rasional penggunaan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar menepati seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. dan prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut : 1. Selain itu. Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkara-perkara seperti berikut : . dan mengaplikasikannya dalam P&P. Sebaliknya dengan adanya BBM. Tajuk dan juga keterangan berkaitan dengan mata pelajaran. Sesuai Perkataan sesuai itu sendiri membawa maksud bertepatan. Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran. di mana konsep sesuatu mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar. kerana murid-murid hanya lebih menumpukan perhatian terhadap pengajaran satu hala oleh guru. bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang oleh guru dan murid-murid lebih memahami pengajaran guru seterusnya dapat menerima pembelajaran dengan cepat.

bahan dan guru. kepercayaan dan situasi tempatan. Dalam proses pembelajaran pula. pendidikan. guru boleh memilih bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut. Mencabar Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan. rangsangan yang mengarah pada pemikiran dan seterusnya mewujudkan tingkah laku tertentu merupakan tiga konsep yang penting. Elemen penting dalam suasana pembelajaran ialah pelajar. 2.a) objektif dan matlamat pengajaran bahasa b) Pendekatan. Dengan objektif pengajaran yang tertentu. Faktor lain adalah suasana pembelajaran. ekonomi. dimana bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. Bahan yang dipilih juga hendaklah sesuai dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan juga bersesuaian dengan kebudayaan. kaedah dan teknik pengajaran c) Keadaan pelajar d) Suasana pembelajaran e) Minat pelajar Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pengajaran. . Guru juga sepatutnya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada pelbagai latar belakang pengalaman sosial. isi pelajaran. guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum memilih sesuatu bahan. mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar. pemikiran dan tingkah laku. Oleh yang demikian. taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. adat resam. Oleh itu. bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar.

b) Susunan bahan c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat. graf. lukisan. . Menepati Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif) e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif) f) Bahan yang umum kepada teori. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut: a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar. 4. d) Maklumat yang kemaskini e) Perbendaharaan kata yang sesuai f) Bahan pengajaran yang diperakui. peta. b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks. Menarik a) Reka letak . proses pembelajaran dan pengajaran. carta. 3. jadual. rajah.Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahanbahan yang mengandungi ciri-ciri berikut : a) bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan. Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. g) Bahan masakini kepada masa akan datang. c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu.

Selain itu. Praktikal Bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya praktikal sama ada kepada guru atau pelajar.dan tidak terlalu berat atau besar. Pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada bahan-bahan teks atau sumber-sumber lain semestinya dilihat daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikatif atau fungsional. perspektif struktural . boleh dibawa kemana-mana. Bahan pengajaran seharusnya sederhan dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang yang berdasarkan situasi sebenar. 6.b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar. Jimat dan mudah Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli. tetapi berfungsi sebagai manifestasi visual sesuatu maklumat yang akan dapat menambah atau mengukuhkan pembacaan pemahaman. Ini dapat membantu pelajar menggunakan bahasa dalam komunikasi. Mudah alih Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi. bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-ulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain. d) Kualiti kulit dan cara buku dijilid e) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas. 7.tidak semestinya mahal. c) Ilustrasi dan bahan grafik bukan sahaja menghiasi bahan pengajaran. 5.sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang.

Dalam proses pembinaan bahan pengajaran. Walau bagaimanapun. kemahiran bahasa. banyak faktor yang harus difikirkan. yang mana difikir sesuai untuk diketengah kepada murid-murid.dan perspektif kemahiran. Prinsip pembinaan bahan Setelah guru-guru mendapat apa sahaja bahan yang telah dipilih dan diolah. juga melibatkan bentuk dan penyerapan fungsi bahasa. aspek kandungan bahan bahasa yang perlu diberi perhatian oleh guru-guru. pengetahuan standardisasi dan simplikasi. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-murid itu sendiri. dalam bahagian ini. pembinaan bahan-bahan pengajaran bolehlah dimulakan. 1) Bentuk dan Fungsi . Ini kepelbagaian. dan nilai. ketetapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful