1.

Print out satu lakaran dulu

2. Lekat dengan pelekat lutsinat stiker CD Dengan lakaran CD KENA selari !!!

3. Buat tanda pada lakaran bahagian yang mana Print out dulu, jangan tersalah hala….

4. Boleh sekali gus , dua-dua keeping sekali

5. Gambar boleh ditukar kepada gambar kesukaan dengan tekan INSERT di atas Tools bar Format gambar boleh Send to Back / Send to forward …tengok mana yang sesuai…