1 PERANAN DAN PENGARUH NILAI (VALUES) AGAMA DALAM PEMBENTUKKAN SEBUAH MASYARAKAT KONTEMPORARI DARI PERSPEKTIF SAINS POLITIK

Oleh Mohd Roslan bin Mohd Saludin Fellow, Pusat Syariah, Undang-Undang & Sains Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia PENGENALAN Apabila kita membincangkan nilai dalam kerangka topik perbincangan pada hari ini, kita sebenarnya berhadapan dengan satu situasi di mana setiap seorang daripada kita mungkin mempunyai persepsi yang berbeza-beza terhadap nilai; yang dihubungkaitkan dengan sains politik dan pembentukan masyarakat. Sesungguhnya perbezaan persepsi itu membolehkan kita memberikan dimensi baru kepada nilai yang kita pegang dan melaraskan (realigned) dengan keperluan hidup bermasyarakat pada hari ini. Pertama sekali, persoalan yang harus kita rungkaikan ialah apa yang kita maksudkan dengan nilai? Apakah nilai yang baik dan apakah yang tidak baik dalam membentuk masyarakat. Apakah nilai yang boleh diterima dan tidak boleh diterima. Apakah ada ideology atau fahaman mahupun doktrin politik yang mampu menguasai intrepretasi nilai dalam pembentukan masyarakat? Mampukah sains atau doktrin agama bersikap neutral dalam pembentukan nilai dari perspektif sains politik? Dan akhir sekali saya akan cuba menjelaskan bentuk masyarakat yang bagaimana harus kita bentuk berdasarkan kepada persekitaran yang ada pada kita hari ini dalam konteks pembentukan Masyarakat di Malaysia. Sukarnya Mendefinasikan Nilai Pada umumnya ramai daripada kita bersikap berhati-hati bagi mengelak mendefinisikan nilai bagi mengelak objektif saintifik atau untuk bersikap menghormati pegangan nilai yang berbeza dalam kerangaka masyarakat yang 2 majmuk, berbilang bangsa, budaya dan berbilang agama. Masyarakat pada hari ini seolah-olah hilang pendirian kepada nilai ekoran daripada tergugatnya pengaruh agama dalam sistem politik dan pemerintahan justeru mempengaruhi pembentukan nilai pegangan masyarakat keseluruhannya. Sikap pasif kepada nilai juga dikaitkan dengan relatifnya nilai kepada bidang-bidang yang tertentu seperti sains, kesenian (arts), budaya sejagat dan andaian bahawa nilai-nilai yang tertentu pernah menjadi amalan-amalan budaya gemilang tammadun terdahulu. Disebabkan oleh itu, ramai daripada kita menerima pendedahan aurat yang melampau dalam seni ukiran Greek semata-mata atas dasar keagungan seni Greek yang pernah menjadi peneraju budaya dunia pada satu ketika. Begitu juga, pada satu ketika, dan barangkalai sehingga kini apabila berhadapan dengan “Miss World Pageant” yang jelas memaparkan elemen eksploitasi tubuh badan wanita secara melampau, masyarakat masih bersikap pasif terhadap nilai pegangan mereka dan menerimanya atas alas an sebahagian besar daripada dunia moden menerimanya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam dunia hari ini yang didokong oleh gergasi media antarabangsa khususnya Barat yang menonjolkan nilai-nilai yang negative dalam, filem, majalan, iklan dan lain-lain. Disebabkan oleh itu, kita menerima siri televisyen “Frends” dan “Baywatch” dalam keselesaan ruang tontonan TV kita di rumah-rumah, mendedahkan generasi kita kepada nilai yang jelas bertentangan dengan nilai yang seharusnya kita pegang. Kita barangkali merungut di dalam hati tetapi kita tidak dengan tegas menolaknya sebagai pengaruh yang boleh membentuk nilai generasi kita di masa-masa hadapan. Lambakkan hiburan yang melampau dalam masyarakat kita terima dengan

tentangan pasif, sedangkan banyak lagi perkara yang seharusnya ditumpukan oleh masyarakat sebagai syarat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nilai pasif yang terbentuk dalam masyarakat kita pada hari ini adalah sesuatu yang 3 sepatutnya kita hadapi dan perbaiki supaya kita dapat mengelak daripada terus menjadi masyarakat “consumer”. Kita mudah memahami keburukan jika Cuma menjadi “consumer” dalam bidang ekonomi, tetapi tidak ramai di antara kita mempedulikan ancaman menjadi “consumer” kepada satu sistem nilai yang bertentangan dengan nilai yang kita warisi melalui pegangan agama kita masingmasing. Nilai yang kita terima atau kita terikat untuk menerimanya atau menolaknya dalam keadaan kita redha sebenarnya adalah merupakan elemen yang penting dalam proses membuat keputusan oleh seseorang individu, justeru membentuk keputusan masyarakat. Nilai adalah natijah yang mengikat persepsi individu dan pendirian yang menjelaskan motif dan tindakannya dalam interaksinya sesame manusia dengan persekitaran. Begitu juga halnya jika kita melihatnya dari perspektif sains social dan sains politik. Sebagaimana ia penting bagi memahami tindakan individu, amatlah penting juga kita memahami peranan dan pengaruh nilai dalam membentuk masyarakat. MAKSUD NILAI SECARA UMUM Untuk bertindak adil kepada peserta-peserta seminar, saya tidak mahu menjuruskan pembentangan saya kepada penghuraian nilai secara falsafah atau terlalu bersifat akademik. Yang penting adalah supaya kita semua faham bahawa nilai terbit daripada dalam diri seseorang atau kumpulan orang untuk menarafkan sesuatu keadaan dalam skala baik hingga buruk. Ia biasanya dikaitkan dengan harga dan tahap kesanggupan seorang untuk memperolehi atau menerima sesuatu sebagai pertukaran. Bagi seorang pakar ekonomi, nilai diterjemahkan dalam bentuk wang ringgit atau kesanggupan untuk membayar. Bagi seorang pengkaji social pula ianya dikaitkan dengan etika (ethics) dan moral yang memberi justifikasi dan keputusan kepada penerimaan atau 4 penolakkan sesuatu phenomena social. Sepertimana ia mendorong tindakbalasnya kepada persekitaran, nilai yang dimiliki seseorang itu akan bergabung dengan nilai-nilai individu lain untuk membentuk nilai komuni tinya, masyarakatnya seterusnya. Dalam satu keadaan yang lain, sesetengah pihak mendakwa bahawa nilai terbit daripada penyesuaian diri seseorang kepada keadaan semasa bagi menentukan kelangsungan hidup (survival), menguruangkan konflik dan memaximumkan manfaat semasa yang bakal diperolehi baik dari segi material mahupun kepuasan peribadi. Justeru itu nilai, bagi sesetengah pihak, sering dikaitkan dengan kepentingan individu, kumpulannya atau masyarakatnya tanpa kaitan dengan agama mahupun kesejagatan nilai. Oleh yang demikian itu, bagi kebanyakkan orang Amerika dan sekutu mereka di Barat, nilai yang wujud dalam masyarakatnya membenar dan menyokong tindakan tidak berperi kemanusiaan serangan ke atas masyarakat Islam di Iraq, Afghanaistan dan Palestine, sedang nilai yang dipegang oleh rakyat Malaysia, umat Islam dan sesetengah masyaraat lain di dunia menentangnya. Bagi yang menyokong, nilai yang dipegang adalah kelangsungan hidup atau (survival) melawan ancaman pengganas sementara yang tidak bersetuju dengan tindakan AS itu berpegang kepada nilai kemanusiaan mereka sendiri yang melihat bahawa tiada ancaman kepada “survival” mereka. Kerana sifat nilai tidak sepertimana fakta yang boleh mudah dimanipulasi dan diuji menetapkan teori dan formulanya secara tepat dan menurut pendekatan saintifik, sehingga kini persoalan sama ada ianya wujud mempengaruhi tindak tanduk manusia secara objektif dan boleh diuji (validated) masih belum tercapai dan masih kekal sebagai hypothesis yang masih sukar

untuk disahkan dan sering menjadi bahan perbahasan. 5 Mengapa Nilai Penting Dalam Membentuk Masyarakat? Nilai penting dan merupakan elemen utama dalam memahami dan membuat justifakasi kepada tindak balas manusia. Berbanding, dengan fakta fizikal yang ada, nilai merupakan cerminan dalaman (intrinsic) manusia kepada reaksi dan pendirian yang diambil dalam sesuatu perkara. Tidak hairanlah kalau kita mudah memahami kenapa seseorang yang kaya raya sanggup menerima atau memberi rasuah sedangkan “fakta” menunjukkan bahawa beliau bukan seorang yang terdesak mahupun miskin untuk berbuat demikian. Hakikat bahawa pegangan nilainya goyah dan dipengaruhi oleh ketamakkan dan terlalu materialistic untuk memperolehi sesuatu. Pegangan nilainya telah dipengaruhi oleh unsure kerakusan semata-mata dan membelakangkan nilai kemanusiaan sejagat yang tidak dapat menerima tamak dan rakus sebagai nilai yang baik. Nilai Dari Perspektif Sains Politik Sebenarnya politik itu sendiri terbit daripada amalan nilai atau (values in action) yang digabungkan dengan kekuasaan, perlaksanaan dasar, sumber dan pentadbiran masyarakat. Gabungan ini membawa kepada wujudnya penguasaan atau keadaan dimana nilai yang dipegang oleh seseorang atau satu kumpulan orang digunakan dalam sesebuah pentadbiran atau pemerintahan. Politik pula, secara yang difahami sarjana, perkataan “polis” berasal dari perkataan Greek yang membawa maksud “state” atau Negara. Konsep Negara ideal ini terbit daripada penulisan Plato dan Aristotle. Mengikut fahaman Plato, dalam tulisannya “the Republic” memperincikan Negara yang ideal yang ditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat. Falsafah politik Aristotle dan Plato berasaskan kepada persekitaran mereka yang wujud pada waktu itu yang mendorong mereka menghasilkan falsafah berkaitan politik yang dikenali dan 6 dipegang hari ini. Dalam tulisannya “the Politics” Aristotle menyatakan bahawa manusia adalah “political animal” secara semula jadinya dan dengan itu seharusnya mempengaruhi destinasi bagi mewujudkan suasana yang sesuai bagi mereka. Menurut fahaman ini, politik adalah kaedah menguruskan manusia bagi menghindari masyarakat daripada terjerumus dalam kancah kecelaruan dan konflik sesama mereka. Pembentangan ini bukanlah bertujuan untuk menyanggah atau menyokong pandangan dan falsafah nilai Aristotle dan Plato mengenai politik, tetapi sekadar mengimbau pandangan dan kewujudan politik kontemporari yang berasal daripada falsafah unjuran mereka dan mengaitkannya dengan pengaruh nilai dalam elemen penting yang dikenal pasti dalam pembentukan masyarakat bernegara iaitu “manusia”. Sepertimana ianya penting dalam membentuk pandangan seseorang individu berhubung sesuatu perkara dan mendorong tindak balasnya kepada persekitaran, nilai yang dimiliki seseorang itu akan bergabung dengan nilai-nilai individu lain untuk membentuk nilai komunitinya dan akhirnya terbentuk masyarakat dalam sebuah Negara. Apa pula pengaruh nilai agama dalam pembentukan masyarakat? Fenomena agama adalah fenomena universal manusia. Hampir semua masyarakat yang bertamadun sedikit sebanyak dipengaruhi oleh pandangan atau pernah melalui proses orientasi agama dalam sejarah pembentukan dan pengembangan peradaban masing. Walaupun evolusi social telah mengubah orentasi dan pegangan kepada agama, yang mengakibatkan pemisahan agama dari pemerintahan yang berlaku dalam sejarah tamadun Barat dan Islam pada satu masa dulu, namun ia tidak sama sekali menidakkan kewujudan dan peranan agama dalam membentuk nilai 7

dalam sebuah masyarakat sehingga kini. Walaupun wujud pemikiran sekular di Barat, nilai-nilai agama masih terus bertahan dan berperanan dalam pembentukan masyarakat. Sekali lagi, ditegaskan pembentangan ini bukanlah bertujuan untuk menyanggah atau menyokong mana-mana agama tetapi sekadar mahu menyerlahkan peranan agama dalam pembentukan masyarakat baik di Barat mahupun di Timur. Oleh kerana sifat kesejagatan pengaruh agama dalam membentuk nilai dalam masyarakat, maka kajian tentang masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat agama sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai masyarakatnya sekaligus Negara yang dihuninya. Seringkali kajian dan penyelidikan tentang politik, ekonomi dan perubahan social dalam suatu masyarakat yang mengenepikan peradaban agama sebagia salah satu faktor determinan tidak dapat meggambarkan realiti social lantas pincang dalam mengemukakan gambaran mahupun penyelesaian yang lengkap. Pengaruh dan Peranan Nilai agama Islam dalam politik di Malaysia Dalam Islam, nilai agama bertunjangkan kepada Tauhid dan bersendikan kepada Aqidah. Bagi penganut agama Islam, nilai yang mereka pegang berpandukan kepada ajaran dan panduan al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Oleh kerana sebahagian besar penduduk Negara ini beragama Islam, maka sudah tentulah, nilai agama Islam berperanan dalam sejarah dan membentuk masyarakat Malaysia sehingga ke hari ini. Sejarah telah mencatatkan bahawa sejak mempunyai kerajaan, penduduk di tanah Melayu adalah beragama Islam. Undang-Undang kanun Melaka yang wujud dalam pemerintahan kesultanan Melaka jelas dipengaruhi oleh nilai pegangan Islam yang wujud dalam masyarakat Melayu pada waktu itu. 8 Kedatangan penjajah Barat yang menakluki Tanah Melayu walaupun telah mengubah struktur politik Negara ini pada waktu itu, namun sehingga kepada penjajahan British, pengaruh dan nilai Islam tidak pernah terpinggir sepenuhnya dalam pembentukan system masyarakat yang membentuk struktur pemerintahan penjajah pada waktu itu. Kuasa-kuasa tertentu khususnya yang melibatikan adapt resam dan amalan agama Islam terus diberikan kepada Raja-Raja yang mereka iktiraf. Begitu juga dengan keadaannya apabila kemerdekaan dirundingkan dengan pihak British sebelum Negara memperolehi kemerdekaan. Islam tetap menjadi keutamaan dalam membentuk keputusan masyarakat Islam dan ianya diiktiraf oleh British. Hal ini jelas dapat dibuktikan apabila pemimpin-pemimpin Islam yang memperjuangkan kemerdekaat tetap dengan pendirian untuk memaktubkan dalam perlembagaan Negara yang dicadangkan supaya Islam menjadi agama rasmi Negara. Hal ini juga dipersetujui oleh kaum-kaum lain yang mahu turut menjadi anggota kepada Negara baru “Malaysia” yang merdeka. Melalui persetujuan kesepakatan dan kompromi yang dicapai oleh komponen-komponen masyarakat yang ada pada waktu itu untuk menerima peruntukan perlembagaan yang dicadangkan bagi mengelakkan sebarang konflik yang mungkin timbul jika kata sepakat tidak dicapai. Sebagai kompromi kepada persetujuan yang dicapai, hak kewarganegaraan diberikan kepada pendatang dari Cina dan India disamping dimaktubkan juga kebebasan mereka untuk terus mengamalkan agama mereka masing-masing dalam ruang lingkup perundangan yang ada. Jelaslah kepada kita bahawa peranan nilai agama dalam pembentukan masyarakat adalah sesuatu perkara yang tidak asing kepada pembentukan masyarakat di Malaysia. Mereka-mereka yang mendakwa sedemikian itu adalah buta sejarah atau mahu menafikan fakta yang terbentang. 9 Nilai Agama yang bagaimana membentuk masyarakat di Malaysia? Mengambil kira masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia, tentulah

gabungan nilai-nilai yang dapat diterima semua menjadi pilihan yang ideal bagi digunakan untuk membentuk masyarakatnya. Oleh kerana orang Islam menjadi majoriti penduduk di Malaysia, nilai yang ditonjolkan sudah tentulah dikaitkan dengan pegangan agamanya walaupun pada hakikatnya nilai tersebut merupakan nilai sejagat yang wujud dalam semua ajaran agama lain. Islam memerintahkan pemerintah yang adil supaya memelihara keselamatan dan kesejahteraan orang-orang bukan Islam selagi mereka itu tidak memerangi atau memusuhi umat Islam. Inilah nilai agama Islam yang dipegang oleh kepimpinan kita pada hari ini. Pengenalan kepada system ekonomi alternative yang “compatible” dengan nilai Islam diperkenalkan. Prinsip-prinsip dan amalan nilai Islam yang sebanar, diterapkan dalam pentadbiran. Pembenterasan rasuah, membasmi kemiskinan, mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan produktiviti, mewujudkan masyarakat yang berintegriti, penekanan kepada pendidikan dan pencapaian ilmu pengetahuan merepakan contoh-contoh nilai Islam yang dipraktikan. Tidak hairanlah, apabila diterapkan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat di Malaysia pada awal tahun 80 an sehingga kini tiada penentangan atua bantahan dari mana-mana kumpulan agama di Malaysia. Semua lapisan masyarakat menerimanya dengan keterbukaan hati dan minta. Bagi rakyat Malaysia, kebebasan beragama telah sedia terjamin didalam perlembagaan Negara. Kebebasan ini telah mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia sejak kita memperolehi kemerdekaan. Kesefahaman kepada pengaruh dan peranan nilai agama yang ditunjukkan telah mewujudkan masyarakat yang mampu bekerjasama, berinteraksi, dalam ertikata lain yang 10 harmoni dalam menangani masalah yang dihadapi. Rakyat Malaysia percaya bahawa kita tidak mampu hidup dalam sebuah Negara yang berpegang kepada nilai yang berbeza jauh daripada pegangan majoriti rakyatnya lantas menerima nilai-nilai yang diperkenalkan. Kepentingan nila agama dalam mewujudkan keharmonian di Malaysia Meskipun bukan Islam merupakan minoriti dalam masyarakat Malaysia pada hari ini tidak semestinya nilai agama mereka tidak mempengaruhi bentuk masyarakat yang ada di Malaysia. Kebebasan beragama telah sedia terjamin di dalam perlembagaan Negara memberikan mereka kebebasan untuk mengamalkan nilai yang diajarkan agama masing-masing. Kebebasan ini telah mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia sejak kita memperolehi kemerdekaan. Keharmonian ini seharusnya dipelihara, dipupuk sepanjang masa dan dipertingkatkan dari masa ke semasa. Sebagai sebuah Negara yang komposisi masyarakatnya berbilang kaum agama dan budaya, Malaysia mempunyai rekod yang cemerlang dalam hal ini. Banyak contoh-contoh Negara majmuk lain di dunia menghadapi masalah besar dalam mengimbangi kebebasan pengaruh nilai dan beragama lantas gagal mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Masyarakat yang gagal menjamin kebebasan bergama akan gagal mewujudkan keharmonian. Semua agama menyeru kepada kebaikan dan kerukunan dalam perhubungan sesame manusia. Islam, sebagai agama “yang mensejahterakan” atau “agama keamana n” sangat menuntut umatnya supaya menghormati sesama manusia meskipun anutan agam mereka berbeza daripada Islam. Walaupun begitu, dalam hal memelihara keharmonian agama ini masyarakat bukan Islam dan Islam berperanan yang sama penting. Tuntutan-tuntutan mereka haruslah manasabah dan rasional untuk mengelakkan pertembungan 11 yang merugikan semua pihak. Sikap emosional, keterlaluan, fanatisme dan terlalu mementingkan diri seharusnya dibatasi dengan kewarasan dan rasionalisme yang bertunjangkan keadilan untuk semua. Kalau pun menghadapi masalah, semua pihak harus memilih perundingan dan

musyuwarah dalam menyelesaikan sebarang masalah. Memilih jalan pemberontakan, melakukan keganasan dan bertindak diluar batas-batas kemanusiaan seperti melakukan keganasan harus dielakkan sama sekali bagi menjamin keutuhan sebuah masyarakat dan Negara. Kegagalah masyarakat dalam mewujudkan keharmonian telah mewujudkan konflik yang pada akhirnya membawa kepada krisis kemanusiaan. Pada hari ini, banyak contoh-contoh yang terdapat di hadapan kita dimana nilai-nilai keagamaan diketepikan demi memenuhi agenda politik dan kekuasaan sematamata. Melihat kepada contoh-contoh yang ada di hadapan kita, semua agama, Islam, Buddha, Hindu dan Kristian mengalami keadaan dimana ianya dihere t dalam kancah konflik sedangkan semua agama ini menyeru kepada kedamaian dan kerukunan hidup sesame manusia. Keadaan ini berlaku kerana opportunist yang melampau atau extreme dalam sesebuah masyarakat ini akan mengambil kesempatan daripada sesuatu yang amat sensitive kepada manusia iaitu nilai agama mereka bagi mencetuskan kekecohan demi sesuatu kepentingan yang tersembunyi. Agenda mereka mungkin penguasaan politik atua pemerintahan, ekonomi atau kawasan (territorial). Ancaman kepada Nilai Agama di Malaysia Tiga perkara yang sentitif kepada manusia, kaum keluarganya termasuk bangsa dan bahasanya, hartanya termasuk wilayah dan Negara, dan nilai agama pegangannya. Anasir-anasir yang mahu menggugat kestabilan dan 12 meruntuhkan sesuatu institusi akan mencari kelemahan dalam tiga perkara ini untuk mencetuskan porak peranda. Sejarah telah mencatatkan, pemerintahan keluarga atua kaum yang membentuk system feudal di Eropah, dan Asia pada satu ketika dimusnahkan. Ini pernah berlaku kepada kerajaan Negeri Melaka yang memerintah dimana sistem Feudal ini runtuhkan dengan merungkaikan ikatan kekeluargaan dan kerabat diraja yang menjadi sumber kekuatan sistem tersebut melalui fitnah dan adu domba. Apabila terbentuk kekuatan nasionalisme yang berasaskan bangsa, perkauman menjadi pencetus konflik terbesar yang pernah dihadapi dunia. Perang dunia pertama dan kedua tercetus dan berakhir dengan kejatuhan Nazi di Jerman, Fascist di Itali dan Jepun. Kita juga mengalami cebisan konflik-konflik ini semasa berlakunya konfrontasi, pemberontakan komunis dan peristiwa 13 Mei. Kini pengaruh keluarga dan bangsa makin terhakis dalam pembentukan kekuatan sesebuah masyarakat, Sistem demokrasi yang menjadi asas kepada banyak Negara moden hari ini walaupun ada sesetengahnya menggabungkan teras kebangsaan namun melalui evolusi masa dan tuntutan semasa, terbentuk kini sebuah masyarakat majmuk yang boleh bersatu dan menerima kehadiran kaum lain dalam sebuah ikatan masyarakat bernegara. Ini dalam dilihat dibanyak Negara di dunia pada masa ini. Nilai agama kini menjadi focus sebagai elemen yang boleh digunakan untuk memusnahkan sesebuah Negara. Oporunist dan anasir jahat kini tidak dalam lagi memanipulasi isu keluarga isu bangsa walaupun matlamat penguasaan kekuasaan politik dan ekonomi masih menjadi agenda utama mereka. Mereka kini beralih kepada manipulasi isu nilai dan agama yang menjadi perkara sensitive dan benteng terakhir manusia dalam bermasyarakat. 13 Kesimpulannya Benteng nilai yang berkait dengan agama adalah sumber kekuatan terakhir yang dimiliki oleh manusia yang meregularisasikan kehidupan sesama manusia lantas membentuk masyarakat. Melalui agama terbentuk nilai dan moral yang mengawal dan mempengaruhi tindak tanduk manusia. Agama mengajar kita membezakan yang buruk dan yang baik. Nilai-nilai agama membezakan manusia daripada haiwan. Tidak hairanlah, Huttington mengemukakan theori “Clash of Civilization” apabila

menganalisa perilaku sosial kontemporari. Bagi saya walaupun teori Huttington itu banyak kelemahan dan goyah kebenarannya namun, dari satu perspektif yang lain, ada kebenarannya kerana ia menggambarkan “niat jahat” golongan berkepentingan untuk memecah belahkan masyarakat dan meruntuhkan keharmonian dalam sesebuah Negara dengan mengambil pendekatan mengadu domba pegangan nilai dan agama sesuatu kumpulan dengan tujuan supaya puak yang tidak beragama di kalangan extremist secularist, atheist yang bertuhankan kebendaan semata-mata tanpa mempunyai nilai kemanusiaan yang diajar oleh semua agama menang. Golongan ekstrim sekular dan atheist ini sebenarnya adalah golongan yang mementingkan diri sendiri dan tidak percayakan tuhan. Mereka mahu terus menguasai dunia melalui usaha-usaha penguasaan ekonomi dan politik. Bagi mereka yang penting adalah kenikmatan dunia ini dimiliki oleh golongan mereka sahaja sedangkan kelompok masyarakat lain harus dibiarkan melarat, miskin, tidak membangun, berbalah dan berbunuhan sesama sendiri. Ini juga adalah kerana mereka percaya bahawa “scarcity of resources” tidak memungkinkan mereka mengecapi kemewahan maximum seandainya dikongsi bersama secara adil dan saksama dengan orang lain seperti mana yang dianjurkan oleh kepercayaan dan nilai yang sedia ada dalam semua agama. 14 Wallahu Alam.
TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN

1

MASYARAKAT HADHARI

_ _____________ ___ ______

____

__________ ____ __!

_________ _" ___#$$_%_ &_% __"_ '_(____

____ _ __ _____ ___)*___)*__)*__)*___)*___+

_________ ___________ _ ________________________ ___________________________________ ____!"___#____$_%_ 2_ _&___'_(_'_(___(_)___*_____+,__ _ __________ ________________________________ ________________________ _ ___________ ________________ ___________________ _ _______________ ____ _______________________ _________________________ ____________ ___ _____________ ___ _______________________________ _ _ MEMBINA TAMADUN ISLAM ALAF BARU3 _ Masalah pemikiran dan persepsi atau world view kita tentang Islam merupakan masalah kronik yang amat mencengkam minda kita orang Islam kini. Masalah kesamaran dan ketidakfahaman kita tentang world view Islam ini yang menjadi salah satu faktor utama kemunduran kita dalam mencapai matlamat hidup yang sebenarnya. Islam mendorong dan menekankan kecemerlangan, kemakmuran dan pembangunan di dalam semua segi kehidupan kita. Tetapi di dalam bidang inilah kita mengalami kelemahan dan kemunduran. Ketika Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah, maka agenda pembangunan minda dan fizikal inilah yang dirancang dan dilaksanakan oleh baginda setelah baginda menghabiskan masa selama tiga belas tahun

membina akidah dan iman, iaitu semasa baginda berada di Mekah dan menyeru serta meyakinkan manusia tentang keesaan Allah S.W.T. 1 Dibentangkan dalam Bengkel Tapisan Bahan Penerbitan Islam pada 13 Mei 2004 di Bayview Beach Resort PP Anjuran JAKIM 2 Surah Al Ahzab 70-71 3 Ismail Ibrahim.2000.Bicara Islam Semasa 207-211 TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 2 MASYARAKAT HADHARI Di Madinah baginda membina tamadun manusia yang dilambangkan dalam pembinaan pusat ibadah dan ilmu pengetahuan, iaitu dengan mendirikan masjid pertama di Madinah. Di masjid ini Rasulullah s.a.w. mengajak orang Islam beribadah dan baginda mengajar mereka ilmu pengetahuan. Ibadah dilakukan seiring dengan keilmuan, kerana ibadah merupakan penghayatan rohani yang menegakkan keimanan dan membentuk cara hidup yang dinamik, bersistematik, berdisiplin, maka ilmu pengetahuan yang diberikan dapat membentuk budaya hidup yang amat cemerlang untuk dunia dan akhirat. Hal inilah yang amat sukar kita fahami dan amat sukar diimplementasi serta dihayati di kalangan masyarakat Islam. Kita mengajar anak-anak kita beribadah tetapi kita tidak mengajar anak-anak kita mempunyai ilmu yang cukup tentang kesan dan hikmah ibadah yang benar-benar dapat dihayati sehingga menjadi satu cara hidup dan budaya ummah kita. Kita di negara ini amat merasakan kepincangan dan kemunduran ini, kerana kita ditakdirkan Allah S.W.T. berada dan melayari hidup kita di tengah-tengah arus kepelbagaian etnik dan budaya, kepelbagaian agama dan bahasa. Penduduk negara kita mengalami kepahitan berada di bawah penjajahan, oleh kerana itu kita harus bersaing dan berlumba, masingmasing perlu berusaha sebanyak mungkin untuk menentukan kewujudan dan survival diri sendiri atau kelompok yang tertentu. Akhirnya dalam perlumbaan itulah kita kelihatan tertinggal di belakang di dalam hampir kesemua bidang, sedangkan kita mewarisi ajaran agama yang amat memberangsangkan kekuatan dalam bekerja, berusaha, menuntut ilmu pengetahuan, mencari harta dan meningkatkan ekonomi dan berdisiplin dalam membentuk prinsip hidup dan moral kerohanian kita. Kelihatan semuanya runtuh dan lemah di dalam masyarakat orang Islam, ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan, pemilikan harta kekayaan, malah keruntuhan moral dan kejatuhan akhlak mulia yang menjadi salah satu ciri utama agama kita iaitu yang merupakan teras pembinaan akidah dan syariah orang Islam. Gejala-gejala inilah juga yang sebenarnya telah dan sedang melanda masyarakat Islam di seluruh dunia dengan hebatnya pada masa kini di tengah-tengah percubaan kita untuk bangun semula bagi menghadapi TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 3 MASYARAKAT HADHARI persaingan baru dan cabaran semasa yang amat hebat sekali menjelang alaf baru ini. Kecemerlangan inilah yang sedang kita cuba binakan di negara kita bagi masyarakat Islam sendiri supaya ianya mendorong kepada pembentukan world view Islam yang mendorong kepada kemajuan dan dinamika umat keseluruhannya. Individu dan masyarakat yang selama ini tidak mampu menguasai ilmu secara mendalam dan tidak upaya menghayati dan mengamalkan budaya hidup Islam yang teguh dan sihat perlu didorong dan ditolak ke hadapan dengan terbukanya peluang-peluang pendidikan dan pelajaran tinggi yang disediakan begitu rupa. Nilai kerajinan, ketepatan waktu, etika kerja yang dinamik, daya saing

dan daya tahan yang mantap merupakan satu kempen di dalam masyarakat kita dari semasa ke semasa yang sepatutnya diambil inisiatifnya oleh semua pihak termasuk pihak media kerana kempen dan program itu amat kecil yang dimanfaatkan oleh masyarakat Islam yang masih dibendung oleh penjajahan budaya asing dan kemelut perasaan rendah diri serta hilang keyakinan terhadap diri sendiri. _ _________ ___ ______, _ Dalam bahasa mudah, Islam Hadhari adalah Islam yang menekankan pembangunan seimbang antara zahir dan batin serta rohani dan jasmani. Dalam erti kata lain, ia adalah Islam yang tidak tertumpu kepada pembangunan spiritual atau rohani saja, sebaliknya meliputi makna Islam secara syumul dalam segenap ruang lingkup kehidupan manusia terutama dalam aspek ekonomi, sosial dan sahsiah. Daripada sudut sejarah, kegemilangan Islam dicapai ketika zaman pemerintahan Rasulullah. Baginda menerima wahyu daripada Allah lalu diajarkan kepada manusia untuk memastikan kehidupan mereka yang lebih tersusun. Jika sebelum itu, kaum Arab hidup bersengketa dan sukakan peperangan, penghayatan Islam yang dibawa baginda berjaya memimpin mereka ke arah kehidupan saling bekerjasama antara satu sama lain. Lebih daripada itu, Islam berjaya menjadikan Arab bangsa ternama suatu ketika dulu. Catatan sejarah 4 Mohd Yusof Sulaiman . 2004 . Islam Hadhari tuntut Melayu lebih maju .Berita Harian 25 Mac :13 TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 4 MASYARAKAT HADHARI menunjukkan ramai ilmuwan Islam berjaya menguasai pelbagai bidang yang tidak terhad kepada ilmu fardu ain. Mereka digelar ulama dan dalam masa sama menguasai ilmu fardu kifayah seperti sains, matematik dan teknologi. Antaranya ialah Khawarizmi (ahli matematik), al-Biruni (ahli astronomi) dan Ibn Sina (ilmu perubatan). Dalam konteks hari ini, Islam Hadhari cukup berguna untuk membentuk bangsa Melayu yang maju supaya tidak terkebelakang daripada arus pembangunan negara dan dunia. Islam Hadhari membekalkan kita dengan pelbagai ramuan ilmu bagi menangkis ancaman dalaman yang berpunca daripada keruntuhan akidah serta keimanan. Bagaimanapun, bukan mudah untuk mencapai Islam Hadhari selagi umat Melayu tidak mengubah keadaan dan nasib diri sendiri. Bagi tujuan ini, Melayu yang rata-rata beragama Islam perlu menguasai pelbagai kemahiran mencakupi pelbagai bidang untuk memanfaatkan semua nikmat yang diberikan Allah. Dengan memiliki pengetahuan mengenai petunjuk al-Quran dan pengetahuan luas mengenai alam semesta, bangsa Melayu akan dapat membentuk dan membina minda yang menjiwai acuan pemikiran Islam Hadhari yang syumul. Memang tidak dinafikan, ilmu berkaitan ibadat dan persediaan mendepani hari akhirat adalah satu komponen ilmu penting. Namun, untuk menghadapi cabaran dan menjulang semula keutuhan serta kegemilangan umat Islam, umat Islam juga perlu menguasai pelbagai disiplin ilmu yang menyentuh secara langsung kemajuan sains dan teknologi. __________ _ _-.______/_____________0________1________2__$3_4________________5___!"___#___$_%_ _-=(___<_6 __0______ _-.______6 _-0_7_$_____689 _:(__ $__1_____(_____(__0___!;____ 5___8>_-__ 6 __ __-_5__ _ _ _ ________________________________________________________________________

_________________________________________________________ ______________ ___ ___________ ___ ___________ _____________ _________!_______"___________ _______#_________ _ _____________________________ ________________ ___ ________________________ ____________$____%_ _________________________ _________________________ ____ _____________"_________#____ ________ _____________________ ___ ___________&____________ _________________ _ ___________ 5 Surah An Nisa’ 35 TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 5 MASYARAKAT HADHARI _ _ _6-_ _6 __9____?@_____ 9_ ___AB_8____?@______8_ _____ _ __'_______________ _____________________________________________ ___ _____ _________________$_________ ____ _"__________________#___ _ (_____________ _________________________________________ _ __ ______________________________________ ______________________________ _______________ ___________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________(__________________ ___________ __________________ _______________ ______________________ __ ___________ __ __________ _____________ ______ _______________ ____________________ __________ _____________ ___(___ ___________________ ______________ ________________________________________)__________________ ________ ______ ___ ______________________%__________________ ________ ___%_________$____$________________________________________________ __ _____________ __________&____ ________________*__ _ _ _)_____________ _ __________________________ ______________ _______ _______________%_____________________________________________ __________ _ ___________________+_ _ ,_____$___ ______________________________ __ __________________ ____________$______________________%_________________ _________ _________ ____________%___________ ________________________________ _______________-__________________________________________________ ___________ __________________$___________ ____________ ___ __________ _____ _____________________________________ __________ _ _&.,/__&_))__,_0_(.__0_001___ _ &__ ______ ________ ________ ____2_____________________ ____ _____________ __ _____ _____________________%____%__ ______ __________*__ _ __3__ _________ ___%____%__________ ____ _________ _ ____%________ 6) _________4_____56 7 7___ ___&_______8_______9______ ____) ______________9_________________%__ ___(___________3_ __ :;;<_(__________________________3_&__&___:;;<_______:_:__ _

TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 6 MASYARAKAT HADHARI ,______________________ _______________$_________________ _______________________ _____ ______=_ _ !___ __ _________$____________ _______________ _________________ ______ ______________ ________ _____________________ ______ _ ___ ____________________ ______ _ __________________________ ______ ________ _________________ ___*____________________ _______ ___________&_______________________________________ _______________ _____________________________________ __ __ ___________ _____________ _________ __________________________________________________ _____ ____________ _______%__________ _____ ______&___________________ ____ _________ ______________________ ___ ______ _ &_________________ ____________________________________%___________ ___________________________________________________ ____________ _________________ ___________>___________ _ )__________ ________ _________ _______%___________________ _________ ____________________________________?_________%________ ________________________ _____ _ __,_$_____)________@_____________ ____ __________;_ _ _ &.,/__&_))__,__/_(_0,_0A_0_/)8_&__ _ ________%___________________________%_________________________%______ _____________________&___ _9___________ ______?__%____/_%_______ /________________ _ (______9__ ___________________ ____________________%____________ ___________/_______________________________% ______ _ ____*_______ ______________________________________________ _ _____ ___*______ __________________________ _ ________________(_____________________ ____________________________/___________________________________ ________%_________ ______ _ _____ ____________________________ ________________%_____________ ___B_________/____*________________ __ _ ______ ______,_____$___ ________________________ __ _____ _______________________________________%_________________ __ _ ____ _ ________ __:C__ 8 0_______ ______2___ ____3___-%_ _______________________9__ _______,_____2________(________%__ _______________)_) _______________________ ____:;+6_______D__ 9 __!____,_$__________)_) ____________< 10 &___ _9_____) ___________2__________/?_____E__,__ _____/__________,______ _%_?_&____ ____&_____:;==__ ____F6 TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 7 MASYARAKAT HADHARI _ (______________%_______/______ _________ __ ____ _ :__&___________________/________________________________________ ________ 6__&_____________ ___ _______________ ______________ ____*__ D__&___ _____________________________________________

______________________ ____________________*__ 5__&______________________%___________ _ ___________________ ______ __$___ __ ______________________________________________ _____ ______________________________ _ _________________________%_/____*__ <__&______________________________________________ ____ _____ ____ ________________________::__ _ ,__& ________ __________________________________________ ________ _____ _________________&__ _ ___________ _ _)______________________ ______ _____$_________ __ _________ ______________ ____ _ :__&_________________ _____________%_______________________ ______/_____ __ ______________________/___________________________ _______________________ 6__&______ ______________________ __________ __ ___________ ______________________*___ _ ____________________ __ _____________ ____________________________2 _________________________! ___ __ __ ____ _ _________________________________ ______________________/_____ ____________ D__&_______________ __%____________________________________ B___________________ _________________________________________ __________________________ ___ 5__&_________________________ _ ______________________ ______ <__&______ _ __ ________________________________/_______ F__&_________________________ ___________________________________ _______________________________%___________ ______________________ ________/_______ +__&____ ___________________ __ _________________________________ ___________ ______ ___ ____________________________________________ _______/_______ =__&____ _________________%_____%_________________________________ ___________________________________________ _____________________ 11 & _?__________________&_____B_____________%__/?________G _?_____2______:;;6______:D TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 8 MASYARAKAT HADHARI _ _________:6__ 2_0A30A!_ ___ _ Penggerak media Islam perlu dipandu dengan etika-etika yang digali daripada sumber ajaran Islam keseluruhannya, supaya dengan itu lahirlah hasil-hasil kewartawanan yang bukan sahaja boleh diyakini malah bakal mendatangkan kebaikan (pahala) kepada masyarakat pembaca. Untuk itu, sudah tentulah etika media Islam berbeza daripada mana-mana etika yang sedia ada. Atau boleh juga etikaetika yang sedia ada itu dijadikan etika sampingan kepada satu etika kewartawanan Islam yang berbunyi: Demi mengetahui, menyedari serta memahami maksud Surah al-Iqra’, surah pertama daripada Jibril kepada Rasulullah s.a.w. yang maksud pokoknya adalah suruhan “membaca” yang tafsirannya terlalu luas hingga mencakupi perintahperintah mencari ilmu, menulis ilmu, menggali ilmu, menyebarkan ilmu, dan mempraktikkan ilmu melalui batas-batas syariat yang telah digariskan itu, maka etika media dan pengkaryaan Islam mesti bertunjangkan hakikat:

i) Niat melakukan sesuatu kerja pemediaan meliputi segala aspek dan seginya, iaitu bermula daripada menghidu, mengesan, mencari, menulis, merumus, menyunting, menyiar dan menerbitkan satu-satu makalah atau menyebarkannya melalui media adalah kerana mengharap keredhaan Allah s.w.t. semata-mata. ii) Memahami matlamat penciptaan makhluk oleh Allah s.w.t., maka dengan itu setiap tindak-tanduknya akan dimulai dengan memuji dan memuja Allah s.w.t. sekurang-kurangnya dengan kalimah Bismillah ……… (hingga selesai) dan apabila mengakhirinya pula dengan Alhamdulillah ….. iii) Mantap seluruh perkara dalam Rukun Iman dan Rukun Islam dalam jiwanya. iv) Al-Quran dan hadis serta sunnah nabi adalah pegangan dasarnya. 12 _& ________ ___________/?______________ ______4__ _ ____?_________H____6__&___________9_______9_______ :;=5_______D<<__ _ TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 9 MASYARAKAT HADHARI v) Memahami dan menyedari tampil dirinya di arena media sebagai melaksanakan tuntutan fardhu kifayah. vi) Memahami serta berusaha melaksanakan akhlak dan cirri-ciri Islam dalam seluruh kehidupannya. vii) Menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar adalah matlamatnya. Maka cetusan daripada hal itu, seorang penggerak media Islam juga mesti turut berperanan sebagai seorang pendakwah yang gigih, seorang abid yang istiqamah, seorang pejuang kepada kebenaran yang hak, seorang pembela yang diyakini, seorang penentang kebatilan, seorang sufi yang berteknologi, dan seorang yang sentiasa berusaha ke arah kebenaran. Dalam satu kajian didapati jumlah wartawan beragama Islam di Malaysia telah mencapai 47.4 peratus, merupakan peraturan tertinggi. Daripada perbandingan majoriti ini sudah cukup menjadikan alasan mengapa sebuah kod etika media berunsurkan Islam wajar diperkenal, seterusnya diterima sebagai pioneer kerjaya pemediaan Malaysia. 13Antara yang mengundang perdebatan hangat adalah semakin meluasnya karya-karya sastera picisian yang penuh dengan unsureunsur lucah, serta karya-karya berbau tahyul dan mistik yang dianggap boleh merosakkan aqidah dan kepercayaan umat. Tidak ketinggalan buku-buku politik yang secara berani dan terang-terangan mendedahkan hal-hal yang berkait dengan peribadi seseorang. Akhirnya ada yang bertanya, sejauh mana peranan dan tanggungjawab penulis terhadap masyarakat? Adakah penulis berkarya untuk menegakkan prinsip dan kebenaran atau hanya sekadar untuk memenuhi kehendak periuk nasi semata-mata? Walaupun dunia penulis adalah dunia yang penuh dengan sanjungan sehingga ada antara penulis yang digelar sebagai sasterawan negara, penyair bangsa, dan pujangga tanah air, tetapi dunia ini juga penuh dengan label dan kritikan sehingga ada penulis yang dicap sebagai penulis upahan, penulis periuk nasi, dan malah lebih dahsyat lagi….. penulis pelacur! Hal ini kerana ada dikalangan penulis yang dinilai oleh

13 Ahmad Yani Abd Manaf . 1998 . Memahami Peranan dan Tanggungjawab Penulis , Dewan Masyarakat Disember 10-11 TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 10 MASYARAKAT HADHARI orang ramai seperti lalang, ke mana angin bertiup, ke situlah condongnya. Tiada siapa boleh menafikan besarnya pengaruh penulisan di tengah-tengah masyarakat. Saidina Ali pernah berkata “Mata pena lebih tajam daripada mata pedang”. Sementara Sasterawan Negara Usman Awang pula bermadah; tajam keris raja, tajam lagi pena pujangga. Malah dikalangan mereka yang pakar dalam siasah peperangan, Napoleon Bonaparte misalnya juga pernah berkata; “Aku lebih takut kepada penulis daripada seorang jeneral yang punya pasukan meriam”. Oleh sebab itu, dalam peperangan psikologi, peranan para penulis sangat diperlukan. Hitler mempunyai penulis propoganda yang diketuai oleh Hermann Goring. Ia akan menangkap tenaga penggerak media – seniman, artis di sesebuah negara yang dijajah guna menguatkan kepimpinannya di kalangan rakyat. Kita pernah mendengar ungkapan bahawa dengan hanya menggunakan sebatang pen yang harganya hanya beberapa sen, seorang penulis mempu menjatuhkan pemimpin atau ahli politik. Nyatalah bahawa penulis sangat berpengaruh dan memainkan peranan yang penting sama ada ke arah kebaikan atau kehancuran. Mereka adalah individu penting kerana idea, pemikiran dan gagasan mereka boleh membangun atau meruntuhkan sesebuah negara. Pada mereka ada pena yang mahal harganya bukan kerana nilai materialnya tetapi kerana ketajaman peranannya. Penulis sebenarnya memikul tanggungjawab yang sangat berat. Hasil tulisannya sama ada yang diterbitkan dalam media cetak atau elektronik, secara langsung atau tidak langsung berperanan memberi kesedaran, bimbingan, tunjuk ajar dan pimpinan kepada orang ramai. Lantaran itu, penulis memikul tugas tiga profesyen yang sangat penting – pendidik, pendakwah, dan pemimpin tidak rasmi kepada masyarakat. MEDIA MASSA DAN IMEJ ISLAM14 Antara peranan terpenting pihak media dalam usaha pembentukkan masyarakat Hadhari adalah untuk membetul semula imej Islam sehingga menyuntik semula semangat juang umat Islam yang selama ini mungkin ditimbuni dengan rasa rendah diri (_C_____D___) 14 Shaikh Mohd Saifudden bin Shaikh Mohd Salleh .2000 Memahami Islam Melalui Teknologi Maklumat & Komunikasi TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 11 MASYARAKAT HADHARI Semenjak kemerosotan kekuasaan Islam di dunia, imej Islam telah dicemari dengan banyak aspek-aspek negatif. Islam sering dikaitkan dengan keganasan, kemunduran, kemiskinan, konservatisme, kejahilan, fanatisme dan banyak lagi stereotaip yang menjatuhkan martabat Islam sebagai satu agama yang diredai Allah s.w.t. dan merendahkan maruah umat Islam sebagai khaira ummah. Di dalam kurun ke 20 ini, media massa memainkan peranan utama dalam membentuk imej dan pandangan umum tentang Islam. Sayangnya, umat Islam tidak dapat dan tidak mampu melawan dan mengatasi stereotaip-stereotaip yang diketengahkan oleh media massa khususnya yang dikuasai oleh Barat. Kesannya Islam dilihat sebagai musuh baru dunia yakni pengganti kepada komunisme yang menjadi musuh dunia semasa era perang dingin. Dikalangan pihak media massa, ICT digunakan untuk menyampaikan

berita mengenai sesuatu kejadian. Apabila berlaku sesuatu yang melibatkan Islam, biasanya pihak media massa, yang pada keseluruhannya dikuasai oleh bukan Islam, akan memfokuskan kepada aspek negatif yang acap kali dikaitkan dengan Islam. Apabila ditinjau dari sudut imej negatif yang ditonjolkan dengan penggunaan ICT ini, penulis dapat merumuskan imej dan stereotaip berikut: (i) Islam adalah agama yang disebarkan dengan mata pedang (kini dikatakan disebarkan dengan senapang dan bom); (ii) Jihad Islam mempromosikan keganasan dan pembunuhan; (iii) Nabi Muhammad s.a.w. sebagai seorang pembohong besar; (iv) Al-Quran memplagiat kitab-kitab Injil dan Taurat; (v) Islam adalah agama yang tidak berperikemanusiaan dengan adanya undang-undang seperti hudud; (vi) Wanita Islam adalah manusia kelas kedua dan boleh diperlakukan apa sahaja oleh orang lelaki; (vii) Umat Islam adalah umat yang tidak berilmu dan mundur dari segi pemikiran; (viii) Islam adalah agama yang hanya menitik beratkan soal akhirat semata-mata tanpa mempedulikan kehidupan dunia. TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 12 MASYARAKAT HADHARI MEDIA MASSA SEBAGAI PENDIDIK Sebagai pencorak masyarakat pengamal media bertanggung jawab mendidik hati, akal dan fizikal orang ramai. Kalau guru mendidik secara langsung, tetapi pengamal media mendidik secara tidak langsung. Ertinya pengamal media juga berperanan menjadi tunggak kepada sebarang perubahan ke arah kebaikan. Untuk mencetuskan perubahan dan mengajak kebaikan ke tengah masyarakat, maka pengamal media perlulah terlebih dahulu mencetuskan kebaikan dalam dirinya. Jika pengamal media sendiri mengalami “penjajahan fikiran” (akal dikuasai oleh nafsu) dan “penjajahan jiwa” (jiwa dibelenggu oleh syaitan), maka kerjanya mustahil akan menjurus ke arah kebaikan. Bagaimana dia boleh mendidik jiwa dan pemikiran masyarakatnya jika dia sendiri tidak terdidik. Sebab itu kita boleh menyuluh diri ita sendiri melalui kerjakerja kita. Seperti kata ahli hikmah, penulis sedang menulis dirinya. Kalau ia gemar menulis perkara lucah, maka hidup atau setidaktidaknya fikirannya juga adalah lucah. Kalau tulisannya gemar mengata atau mengeji orang, penulis sendiri suka mengata tetapi tidak tahan kalau dikata. MEDIA SEBAGAI PENDAKWAH Pengamal media adalah mubaligh yang berperanan menyampaikan mesej kebenaran dankebaikan ke tengah masyarakat. Mereka bertanggung jawab merubah masyarakat ke arah kebaikan dengan seruan yang berhikmah dan pengajaran yang baik. Mereka adalah pendakwah yang “berkata-kata” melalui tulisan, siarannya dan aktiviti media nya. Tetapi sebelum itu, mereka sendiri mesti terlebih dahulu berubah kepada kebaikan atau sedang berusaha ke arah itu. Jika tidak, kayu yang bengkok tidak akan menghasilkan bayingbayang yang lurus. Sebagai pendakwah, mereka bukanlah ‘peniaga’ yang sangat terikat dengan kehendak komersial untuk melariskan jualannya. Justerus mereka sekali-kali tidak boleh merosakkan masyarakat dengan menghidangkan sesuatu yang diminati dan ada nilai komersial sehingga menghancurkan akhlak dan budi pekerti. Kalau itu berlaku amat sukar untuk membentuk masyarakat hadhari. Tulisan berunsur gossip-gosip liar, lucah, dan skandal memang laris

tetapi hakikatnya boleh merosakkan jiwa dan pemikiran. Apakah penulis rela “mencari makan” dengan cara ini? TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 13 MASYARAKAT HADHARI MEDIA SEBAGAI PEMIMPIN Secara tidak langsung hakikatnya pengamal media adalah juga pemimpin dalam masyarakat. Sebagai pemimpin tidak rasmi, mereka mestilah berusaha menyelesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat dengan buah fikiran yang bernas. Tegasnya, mereka mesti memberi formula penyelesaian melalui tulisan mereka dengan perantaraan media massa yang ada. Adalah malang sekiranya mereka bukan sahaja tidak boleh memberi formula penyelesaian masalah, malah mereka mencipta masalah baru. Tulisannya, siarannya dan maklumatnya penuh dengan fitnah, caci maki, adu domba, umpat keji, menghina dan lain-lain lagi. Akhirnya berleluasalah permusuhan, pertelagahan, dan krisis dan sampai bila pun masyarakat hadhari hanya sebagi cita-cita sahaja tanpa berpijak di bumi yang nyata. Media sudah dijadikan gelanggang silat, bukan permaidani penyelamat. Jadi mereka dikira gagal kalau tulisannya tidak mampu menyelsaikan masalah masyarakat. Maklumatnya walaupun indah dan sedap dibaca, hanyalah umpama pisau perhiasan. Sungguhpun cantik, tetapi tumpul untuk memotong. PENUTUP …..RENUNGAN Sebagai pengamal media sudah sampai masanya untuk kita bertanya pada diri, untuk apa kita bekerja? Kerana prinsip, mencari makan, atau bercampur aduk antara kedua-duanya? Tidak salah kalau bertujuan untuk mencari keperluan dan kemudahan hidup, tetapi tentulah kita mempunyai maruah hidup untuk tidak mengorbankan prinsip kerana harga diri seseorang itu adalah pada prinsip hidupnya. Apa gunanya hidup kaya raya sekiranya maruah tergadai? Apa gunanya harta kalau miskin harga diri? Oleh itu sudah sewajarnya mereka mengira juga “pendapatan maknawi” seperti amal dan kebaikan sebagai “pendapatan” hasil kerjanya. Bayangkan betapa berdosanya meraka yang menyebabkan masyarakat terikut-ikut dengan cara kehidupan yang buruk hasil membaca kerja mereka yang sarat dengan nilai-nilai negatif? Kalau tulisan dan maklumatnya nya penuh umpat keji, pembaca juga terlibat dengan dosa mengumpat. Kalau tulisannya lucah, maka terjadilah kemaksiatan dan kemungkaran. TANGGUNGJAWAB MEDIA DALAM PEMBENTUKAN 14 MASYARAKAT HADHARI Betapa ngerinya……… apabila setiap titik dakwat dikira sebagai dosa! Tetapi betapa bertuahnya setiap tinta yang menitik menjadi pahala. Persoalan ini jarang difikirkan oleh para penulis. Tetapi inilah hakikat penulis, tulisannya boleh menjadi jalan ke taman syurga ……….. atau lorong ke jurang neraka!