Aspek

kebolehan

menggunakan Huraian

bahasa Sebutan (accent)

menyebut perkataan atau suku kata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi

Tatabahasa (grammar)

penggunaan tepat hukum

bahasa

yang hukum-

berdasarkan bahasa

daripada

semua aspek

Perbendaharaan kata (vocabulary)

meluaskannnya penggunaan sesuai konteksnya tertentu

dengan yang situasi berdasarkan

imbuhan dalam

Kefasihan (fluency)

menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa maksudnya menitikberatkan

Kefahaman (comprehension)

latihan memahami soalan dan mengemukakan jawapan yang wajar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful