http://cyberfi-jakarta.blogspot.

com

Lembaga Pelatihan Olimpiade Sains

Matematika Astronomi (Bagian 1)
1. Logaritma 𝒂𝒃 = 𝒄  π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒄 = 𝒃 Penulisan untuk basis 10 (a=10) πŸπŸŽπ’ƒ = 𝒄 adalah π₯𝐨𝐠 𝒄=b Sifat logaritma : π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒄 + π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒅 = π₯𝐨𝐠 𝒂(𝒄𝒅) π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒄 βˆ’ π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒅 = π₯𝐨𝐠 𝒂(𝒄/𝒅) π₯𝐨𝐠
𝒂 𝒄 π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒃

= π₯𝐨𝐠 𝒃 𝒄 π₯𝐨𝐠

𝒂 𝒄 . π₯𝐨𝐠 𝒄 𝒅 = π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒅 π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒃𝒄 = 𝒄 . π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒃 π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒃 = 𝒄 . π₯𝐨𝐠 𝒂 𝒃 2. Lingkaran dan Elips Gambar di samping merupakan gambar lingkaran dengan jari-jari R Luas lingkaran = πœ‹π‘…2 Keliling lingkaran = 2Ο€R Sudut 1 lingkaran penuh = 3600 = 2Ο€ radian π‘₯ =
2πœ‹π‘… 𝛼 𝒄 𝟏

x R Ξ± R

, dengan Ξ± dalam radian

Gambar disamping merupakan gambar elips, elips mempunyai 2 titik focus (titik di dalam elips) a = sumbu semi mayor b b = sumbu semi minor c = jarak focus e = eksentrisitas = c/a c π‘Ž 2 + 𝑏2 = 𝑐 2 a 3. Geometri π‘₯ sin 𝛼 = 𝑧 cos 𝛼 = 𝑦

tan 𝛼 = 𝑦 𝑧

π‘₯

x y

z Ξ± π‘₯

2 + 𝑦 2 = 𝑧 2

x
sin 𝜌 π‘₯ 2

=

sin πœ‹ 𝑦 2

=
2

sin 𝛼 𝑧

Ξ± Ο€ z πž€

y 𝑧

= π‘₯ + 𝑦 βˆ’ π‘₯𝑦 cos 𝛼

By : Lorenz da Silva

log 4 + log 25 = 6. log 2 8 + log 2 32 = 3.com Soal Latihan 1. Rad. Bila ada sebuah elips. Ada segitiga sembarang ABC dengan panjang AB=8cm. panjang BC = 6cm. 1 rad = …. Bila ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku panjangnya 5 dan 7 cm. log 13 625 log 13 5 log 3 93 Lembaga Pelatihan Olimpiade Sains = 4. = 5. dan panjang CA=7cm. dan sudut A=250.” 7. Ada segitiga sembarang ABC dengan panjang AB=5cm. Hitunglah besar setiap sudut dalam segitiga tersebut! 10. Sumbu semi mayor nya 4cm dan sumbu semi minornya 3cm. log 2 4 = 2. Berapa kah panjang sisi miringnya? Hitunglah sin cos tan setiap sudut dalam segitiga tersebut! 9. Hitung panjang BC! Cari besar setiap sudut dalam segitiga! By : Lorenz da Silva . Bila 10=60’=3600’’. Berapakah jarak fokusnya? Berapakah eksentrisitasnya? 8.. maka 1’’ = ….blogspot.AC=9cm.http://cyberfi-jakarta.