P. 1
Tajuk-2-Operasi-dan-Pengiraan

Tajuk-2-Operasi-dan-Pengiraan

|Views: 27|Likes:
Published by CK Lim
operasi tambah
operasi tambah

More info:

Published by: CK Lim on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

WAJ3105 LITERASI NOMBOR

TAJUK2

OPERASI DAN PENGIRAAN

SINOPSIS

Dalam tajuk ini, pelajar akan membinateknik-teknik untuk membuatpengiraan mental dan penganggarandi samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasiasas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombordan keupayaan menaakul matematik.

Tajuk

ini

jugamembincangkan

tentang

penggunaan

kalkulator

dan

komputer

sebagaialat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebihmencabar.

HASIL PEMBELAJARAN:   Mengira menggunakan kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, pengiraan mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalampengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

29

WAJ3105 LITERASI NOMBOR  KERANGKA TAJUK Operasi dan Pengiraan

Kaedah Pensil – Kertas Mengajar Operasi Tambah, Tolak, Darab & Bahagi Kalkulator dan Komputer kesesuaiannya

Penggunaan Bahan Manipulatif Pengiraan Mental dan Penganggaran

2.1

KAEDAH PENSIL – KERTAS

Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Model digunakan untuk menggambarkan prosedur bagi setiap operasi. Kemudian, kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma setiap operasi menggunakan pensil dan kertas. Akhirnya, gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma tersebut.

2.2

MENGAJAR OPERASI TAMBAH DAN TOLAK

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.2.1 Membina Algoritma untuk Operasi Penambahan

30

pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh seperti Blok Dienes untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkahlangkah dalam algoritma untuk penambahan.ciri operasi dalam Nombor Bulat untuk membuktikan langkah. Akhirnya kita akan menggunakan ciri.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan 31 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Dalam bahagian ini. Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2.Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat. Sebagai contoh. Nombor. Ra Pu Sa Rajah 1 Blok Dienes dengan Nilai Tempat Contoh 1menunjukkan bagaimana Blok Dienes boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak.278 Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkansesuatu algoritma dengan jelas. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil.1.Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat. ciriciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah ataupun hasiltolak yang dikehendaki.langkah dalam algoritma tambah adalah logik.004. kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat. Penyelesaian: Ra Pu Sa Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: 369 + 244 613 32 .Blok Dienes untuk operasi tambah.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini. Kedua. Contoh 1 Menggunakan Model. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu.

369 + 244 ditambah menggunakan Expanded Algorithmdi mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat. kita aplikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas.2Membina Algoritma untuk Operasi Penolakan Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan.2. Sekarang mari kita lihat cara lain untuk penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 1. Mula-mula. Kita akan menggunakan soalan yang sama. 33 . gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan. Contoh 2 Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh bagi 245 – 18 dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak. PenambahanBerkembang (Expanded Addition) 369 + 244 300 + 60 200 + 40 500 + 100 + + + 9 4 13 = 3 69 + 244 500 100 13 613 atau 613 2. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan. Akhirnya. Kemudian.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128.

245 .maka hasiltolaknya ialah 227. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ra Pu Sa Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8. tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. dan ini direkodkan. tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh. Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak.18 227 Rekodkan sebagai satu persamaan 245 –18 = 227 34 .

mulakan penolakkan dengan sa teruskan menolak dengan mengumpul semula. penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Sekarang kita lihat expanded subtraction. kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri.1 Membina Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan. iaitu daripada kanan ke kiri. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri.3. 2. dan PenolakanBerkembang (Expanded Subtraction) 245 – 18 200 + – 40 + 10 – 5 8 2 seterusnya 200 + – 200 + 30 40 + 10 – 20 + 10 5 8 7 = 227 2.ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. kitaakan bina algoritma kertas-dan-pensil untuk pendaraban. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model. Akhirnya. 35 . Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat.3 MENGAJAROPERASI DARAB DAN BAHAGI Dalam bahagian ini.

WAJ3105 LITERASI NOMBOR Contoh3 Carihasildarab 215 x 74 KaedahPendaraban Grid (Grid Method of Multiplication) 215 X 70 4 200 14 000 800 14 800 10 700 40 + 740 5 350 20 + = 15 910 370 atau x 74 20 40 800 350 700 14 000 15 910 Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. 36 . Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Adakah anda dapat menyelesaikan semua latihan? Bagus! Berehat sebentar sebelum meneruskan operasi seterusnya. yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. yang dikenali sebagai standard algorithm. melibatkan hanya dua hasildarab separa. Manakala algoritma yang kedua. Dalam algoritma ini.

4.1 KALKULATOR DAN KOMPUTER Kalkulator Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat 37 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2.     367 + 85 658 – 274 176 x 83 1872 ÷ 12 2.3.2 Membina Algorithma untuk Pembahagian Contoh4 KaedahPenolakanad hocuntukPembahagian 574 ÷ 7 574 50 30 2 82 350 224 210 14 14 0 ÷7 2 30 atau 50 82 7)574 350 224 210 14 14 0 Gunakanalgoritmatakpiawaiuntukmelakukanpengiraan.4 2.

“Kalkulator asas patut digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”. Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah. Pada tahun 1875. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik . Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. Berikutan itu. logaritma dan statistik.topik yang berkaitan.WAJ3105 LITERASI NOMBOR digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator. Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasaskan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa. Di samping itu. seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? 38 . Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri. Ianya lebih murah berbanding BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap.

contohnya 678 678. menolak... dengan 11 dandengan 13 secaraberturut-turut.    Masukkansatunombor 3-digit kedalamkalkulator. contohnya 678. Fungsi pemalar membantu pelajar menambah.Ciri Kalkulator Asas Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu. butang„„ mungkin berkongsi fungsi dengan „cosx„ atau fungsi yang lain.. Untuk kalkulator yang lebih canggih. mendarab dan membahagi dengan cara “pantas” Fungsigrafik Fungsisaintifi k Fungsisaintifi k Fungsiasas Fungsiasas Kalkulator Saintifik Kalkulator Grafik Cuba andalakukanpengiraanini. 39 . Ulangitiga digit tersebutuntukmembentuksatunombor 6-digit. butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi contohnya. . Bahagikannombor 6-digit itudengan 7.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri. Apakahhasilpengiraan yang andadapat? Jelaskan mengapa ia terjadi sedemikian rupa.%.√).

bahan pembelajaran individu. latihan murid.(b)penggunaan bahan pembelajaran. Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang.Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputerpula adalah apabila sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) k e b e r k e s a n a n p e n g a j a r a n .2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul.4. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer. Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. (ii) 40 . Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri. dan(b) ciri-ciri teknikal.WAJ3105 LITERASI NOMBOR 2. Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek:(a)ciri-ciri pengajaran. Penilaian Berbantukan Komputerdi mana guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer. (c) proses pengajaran dan pembelajaran. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta. dan(d)interaksi pelajar di dalam bilik darjah. Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. Akhir sekali.Pengajaran Berbantukan Komputerdi managuru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kandungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul.

bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisian tersebut 2.5.(f)formatmukasurat dan(g)interaktiviti.(b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca. Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah :(a) warna.dan(f) boleh menilai pelajar. Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan. (b) suara. Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) k e t e p a t a n isi kandungan. Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a)kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian dan(d) pengendalaian perisian yang lancar. (e)kepantasan.3Penggunaan Kalkulator dan Komputer Dalam Pendidikan Matematik Penggunaan kalkulator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah menimbulkan kontroversi di kalangan warga pendidikan. (c) grafik. Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah(a)motivasi.(e)memberikan bersesuaian.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman dan kualiti pengajaran. pelajar:    menjadi tidak cekap atau mahir mengira tidak dapat mengamalkan pengiraan mental ataupun anggaran tidak menghafal fakta asas matematik Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator bahan sokongan pembelajaran pada situasi yang sesuai boleh membantu pelajar untuk lebih memahami nombor dan operasi 41 .(b) o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas(c) contoh-contoh yang sesuai untuk membimbing pembelajaran (d) menggalakkanpenguasaan kemahiranmelalui latihan(e)memberikan maklumbalas berinformatif . Antara isu yang ditimbulkan ialah.dan(f)bahan sokongan pembelajaran yang lengkap. Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. (d) animasi. .(c) arahan yangjelas(d) maklumbalas menyediakanpelbagai yang aktiviti pembelajaran.

111 : Terangkan pola yang anda lihat. Adakah pengunaan kalkulator membantu anda? . Namun. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP). 42 . (rujuk kajian 5 tahun kebelakang) Terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran matematik.111  11. kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh pelajar-pelajar. cari jawapan bagi yang berikut.Pelbagai laman web boleh diakses untuk membantu guru dan pelajar mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan dan persembahan data. Cabri dan Geogebra membantu pelajar mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang.Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah:    meningkatkan minat pelajar dan pencapaian matematik.111 Seterusnya teka jawapan bagi 11.111  1. senaraikan kebaikan dan keburukan menggunakan kalkulator dalam kelas matematik bagi pelajar sekolah rendah. Dengan merujuk kepada kajian dalam dan luar negara.Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalampengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. meningkatkan kemahiran pengiraan mental pelajar Dengan menggunakan kalkulator.Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Satu contoh yang baik ialah program microsoft excel. Selain itu. 111  111 dan 1.WAJ3105 LITERASI NOMBOR pengiraan. menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan konsep matematik. 11  11.

30 43 .50 RM13.Sebagaicontoh. denganmerujuk kepada internet. pilih 3 laman web yang menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Bayangkanandasedangberadadi depankaunterjuruwang di sebuahpasaraya. Bincangkan kesesuaian penggunaannya dalam konteks negara kita.45 RM 3. pengiraantepatadalahtidakdiperlukan.50 RM 9. teroka kelebihan Excel dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah. „reasonableness‟ yang mental adalahsangatbergunauntukmembuatanggaran yang cepat.90 RM26. 2.5 PENGIRAAN MENTAL DAN PENGANGGARAN Dalambanyakurusankehidupanharian. kebolehanuntukmengirasecara yang demikian. Berikutadalahsenaraibarangdanharga yang telahandabeli: Barang SerbukCuci Breeze MinyakMasak Natural TelurAyam Milo Harga RM23. kitatidakbolehsentiasamenerimahasilpengiraankalkulatorsecaramembutakeranakesilapa nmenekankekuncikalkulatoradalahtidakdapatdielakkan.90 RM 4. Seterusnya.90 RM12.20 Barang IkanSiakap Kerang Biskut Jacobs BawangPutih Harga RM18.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Secara berkumpulan.Oleh kebolehanuntukmenganggar sesuatuhasilpengiraanadalahsangatbergunauntukmembuatkeputusan bijakdalamsituasijualbeli. dalamurusanjualbeli.Sehubunganitu.

2. Misalnya 87 – 2. Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun. Jelaskanjustifikasiuntukkeputusananda. 100. Teknik membilang secara menurun merupakan kaedah yang cekap apabila ditolak 1. 10.1 Teknik Pengiraan Mental Hukum tukar tertib (commutative). 65 75. 871 dan lakukan proses membilang secara menurun: 871. 30.. 300 dan selanjutnya. andamelihatskrinmesinitumemaparkan “RM143. 20. 200. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes. 870. atau. mulakan dengan nombor yang lebih besar. contohnya28x10. 2. Contohnya dalam pengiraan 45 + 30. Begitu juga. juga mudah untuk didarab.45”. 2. 20 atau 30 dan selanjutnya. hukum sekutuan (associative) dan hukum taburan (distributive) membolehkan nombor disusun dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental. 55. mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan hasiltambah: 45. a) 286+30 b) 18200 +2300 c) 962 –3 Kombinasi sesetengah nombor membuatkan penambahan mudah dilakukan contohnya25and175. Gunakananggaransecara mental untukmembuatkeputusansamadaandaakanterusmembayarsejumlahwangit uatautidak. 3. 10. Nombor yang 44 . 869.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Setelahjuruwangmemasukkanhargasemuabarangdalammesinwang.5.teknik membilang secara menaik dan membilang secaramenurunadalah kaedah yang cekap untuk menambah jika nilai yang ditambah (addends) ialah 1.

ungkapan berikut: a)(25x 9)x (11x 4) b) (5x 15)x (20x 3) Adakah anda dapat menyelesaikan kesemua latihan? Tahniah! Berehat sebentar. Seperti juga teknik. ini juga melibatkan membuat keputusan 45 . seterusnya 8 x 7 = 56 dan 10 x 56 = 560.5.nombor gandaan 10atau 100. Terdapat empat teknik penganggaran yang akan kita perhatikan.teknik untuk pengiraan mental yang diterangkan dalam 2.1. Misalnya..contohnya 70+20=90. Ini memerlukan kepada pemahaman numerasi dan pengetahuan tentang fakta-fakta asas. Cari nombor yang serasi (compatible) untuk mencari jawapan yang tepat bagi ungkapan. Teknik inimemerlukan pemilihan pasangan nombor yang serasi (compatible)untuk dioperasikan dan melibatkan fakta asas.2 Prosedur Untuk Penganggaran Teknik pengiraan mental atau congak dan pengganggaran adalah komponen penting dalam matematik.WAJ3105 LITERASI NOMBOR mudah untuk dikira secara mental dinamakan nombor serasi (compatible ). Maka.7. Misalnya seorang ahli biologi yang mengkaji tentang penguin ingin menganggar populasi penguin. 34x100=3400. 2. teknik pengiraan mental dan pengganggaran nilai tempat diperlukan untuk kajian masalah ini..Kebanyakan orang boleh menambah dan menolak secara mental nombor. dan boleh mendarab gandaan 10dan 100.contohnya. pendaraban (2 x 8) x (5 x 7) lebih mudah jika (2 x 5) x (8 x 7) kerana 2 x 5 = 10.

Ikatan StrawdanAbakusjugamerupakanbahanmanipulatif biasadigunakandalampengiraanasasmatematik.Salah satujenisbahanmanipulatif 10. rod Cuisenaire.WAJ3105 LITERASI NOMBOR samada anggaran itu boleh diterima untuk situasi yang berkaitan dan teknik mana yang harus digunakan untuk dapatkan anggaran itu.ungkapan berikut: a. Anggarkan jawapan bagi ungkapan.Rajah berikutmenunjukkanbahanmanipulatif yang biasadigunakandalambilikdarjahmatematik yang 46 .Contohbahanasas Dienesseperti yang 10 yang sangatbergunauntukmelakukanpengiraanialahbahanasas yang biasadigunakanialah Blok ditunjukkandalamcontoh1dan2. Cipberwarna. Semua teknik penganggaran nombor melibatkan penukaran nombor dengan yang paling hampir dan mudah untuk dikira secara mental. Perkaitan dengan keadaan sebenarmenentukan sama ada jawapan yang tepat atau anggaran sahaja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 478+223 8x26 578+603 +614 +582d. b. 36563-8180 2. c.Selaindaripadaitu. pengajarandanpembelajaranmatematikamatbergantungkepadabahanmanipulatifuntukm elakukanpengiraansecaraberkesan.6PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF Secaraumum.

mattimath.com 47 .WAJ3105 LITERASI NOMBOR Blok Dienes Bar Matematik CipBerwarna Rod Cuisenaire Ikatan Straw Abakus Pilihsatubahanmanipulatifdanrancangkanpenggunaannyasebagaibahanban tumengajaruntuksatuoperasiasasmatematiksekolahrendah Terdapatjugabahanmanipulatifmaya yang bolehdiperolehimenerusi internet sepertiNational Library of Virtual Manipulatives di URL www.

Sobel. (1991). Modul Pembelajaran Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Groves. Australia: Deakin University. (2000). H. E. R. 48 . Istilahmatematikuntuksekolah-sekolah Malaysia.WAJ3105 LITERASI NOMBOR Cooke. Reys. and strategies. (2006). NJ: John Wiley. UK: SAGE.A sourcebook of aids. Kuala Lumpur: Author. Mathematics explained for primary teachers. S.. Jabatan Matematik. A. &Maletsky. Lambdin. Haylock. Kota Bharu: Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. Helping children learn mathematics. Hoboken. Needham Height. Lindquist.Teaching mathematics. Geelong. Literasi Nombor. M. MA: Allyn and Bacon. M.(2007). Victoria.. D. M. London. 2nd ed. M.London. (2006). (2009). & Smith. 9th ed. Study guide. activities. Exploring number and space. Primary Mathematics. L. (2011). D. UK: Paul Chapman. V. N. DewanBahasadanPustaka. 3rd ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->