P. 1
Kesan Kemasukan Imigran Ke Negeri

Kesan Kemasukan Imigran Ke Negeri

|Views: 117|Likes:
Published by nuargali
History
History

More info:

Published by: nuargali on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

KESAN KEMASUKAN IMIGRAN KE NEGERI-NEGERI MELAYU Antara kesan-kesan berlakunya kemasukan imigran Cina ke Tanah Melayu

ialah wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri buruh. Seperti yang sedia dimaklumi, masyarakat Melayu hanya menumpukan perusahaan ekonomi sara diri terutama dalam sektor pertanian dan perikanan yang nyata tidak menyumbang banyak kepada pemangkinan ekonomi negara. Apabila British membawa masuk kaum Cina khususnya untuk berkhidmat dalam sektor ekonomi yang lebih komersial, ekonomi Tanah Melayu menjadi lebih terkehadapan dan moden. Bagi ekonomi komersial, tanaman getah giat dijalankan. Menjelang tahun 1910, luas kawasan getah ialah setengah juta ekar. Pada tahun 1914 pula, jumlah keluasan bertambah dua kali ganda dan sekaligus menjadi eksport Tanah Melayu yang terpenting (Ranjit Singh Malhi,1985). Kemasukan buruh asing iaitu kaum Cina yang dibawa British juga perlu diakui telah mampu meningkatkan hasil bumi Tanah Melayu yang sebelum ini lebih banyak dibiarkan di dalam ‘tanah’. Pada akhir pertengahan abad ke-19 berlaku peningkatan hasil bumi Tanah Melayu terutama bijih timah. Kemasukan imigran Cina juga telah menyebabkan Tanah Melayu menjadi pengeluar bijih timah terbesar di dunia sehinggakan permintaan datang bertali arus dan banyak lagi lombong bijih timah terpaksa dibuka. Ini berlaku kerana kos buruh dapat dijimatkan berikutan gaji yang dibayar kepada buruh dari China adalah murah. Antara kesan utama kehadiran imigran India katakan masyarakat imigran yang menguntungkan masyarakat peribumi orang Melayu yang sebelum ini mengamalkan sistem ekonomi sederhana sudah mula sedar dan mula mengorak langkah untuk bersaing untuk sama-sama menikmati hasil bumi mereka sendiri yang ketika itu kebanyakan dinikmati oleh golongn Imigran seperti India dan Cina. Dalam konteks masyarakat majmuk, mewujudkan daerah-daerah petempatan dan fungsi ekonomi mengikut kaum. Situasi ini masih berlaku sehingga ke hari ini. Orang Melayu dilabelkan sebagai kaum petani dan tinggal di kampung-kampung tradisional sehingga ke hari ini. Kaum Cina pula dilabelkan sebagai kaum peniaga dan tinggal di bandar-bandar dan pekan-pekan sehinggakan wujud satu istilah untuk menggambarkan ramainya orang Cina di sesuatu kawasan petempatan iaitu istilah ‘pekan cina’ dan ianya diguna pakai sehingga ke hari ini. Kaum India pula kebanyakan tinggal dalam kelompok mereka di ladang-ladang ataupun estet-estet sehingga ke hari ini juga. Pengkelasan ini nyata sangat tidak berpatutan kerana ianya mampu memecah belahkan masyarakat yang ada. Namun tidak dapat dinafikan juga kesan negatif di atas kedatangan imigran Cina di Tanah Melayu. Banyak Kongsi Gelap di Tanah Melayu berasal dari Negara China dan di bawa ke sini oleh imigran Cina. Kongsi gelap dihubungkan dengan ajaran konfusiusme, Buddhaisme dan Taoisme. Penubuhan kongsi gelap ini telah menimbulkan konflik antara kumpulan yang ketara sehingga mencetuskan pergaduhan dan hubungan yanag tidak baik. Antara konfliknya, sentimen perpaduan yang kuat; perbezaan monopoli pekerjaan; pergaduhan; dan sebagainya dapat mencetuskan suasana tidak aman dan genting (Mohd Isa Othman, 1999). Selain itu, sifat yang ditonjolkan oleh segelintir kaum imigran ini turut mempengaruhi masyarakat tempatan. Misalnya, gejala ‘bandit sosial’ yang bermaksud penjenayah, bertin dak melampau, menyamun, merompak, dan sebagainya. Keadaan yang ektremis ini kerap kali menimbulkan masalah dan keteganagan dalam masyarakat tradisional Melayu. (Cheah Boon Kheng, 1988).

PENUTUP Sebagai rumusan, proses kedatangan imigran Cina dan India ke Negeri-negeri Melayu dalam era penjajah British ternyata melalui pelbagai cara dan kaedah tersendiri. Proses penghijrahan golongan imigran ini banyak didominasi oleh faktor penolak seperti sosial, ekonomi dan politik negara asal mereka serta faktor penarik seperti perkembangan eknomi dan politik yang pesat mendorong penghijrahan imigran ke Tanah Melayu. Kaedah dan cara kedatangan mereka menggunakan beberapa sistem seperti sistem tiket kredit, cara persendirian, Sistem Kangcu bagi imigran Cina dan Sistem buruh

Kesan Kemasukan Buruh Imigran 1. Sistem Kangani. (c) Di bandar. Orang Cina dalam sektor perlombongan dan perdagangan di bandar. 2. serta secara persendirian bagi imigran India. Selain bahasa Inggeris. Pendidikan kanak-kanak imigran di luar bandar tidak dipentingkan kerana bilangan mereka tidak ramai. Ia merangkumi aspek ekonomi dan pendidikan. Justeru Aspek Pendidikan (a) Sekolah-sekolah yang didirikan hanya untuk memenuhi keperluan kaum masing-masing.kontrak. (b) Menjaga kepentingan agama dan kebudayaan. wujud pelbagai perbezaan dalam setiap masyarakat di Tanah Melayu. Orang Ceylon (Sri Lanka) bekerja dalam sektor pengkeranian. Orang India di sektor perladangan dan kerja raya. Melayu . Imigran Cina dan India di Tanah Melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk yang tetap dan membentuk organisasi sosial dan ekonomi masing-masing iaitu: (a) Menjaga kepentingan pekerjaan dan perniagaan. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di sekolah agama. Sekolah yang pertama ialah Penang Free School didirikan pada tahun 1816. Penghijrahan oleh golongan imigran Cina dan India jelas telah mewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu pada masa itu dan Malaysia kini. (c) Memupuk sifat kedaerahan. itu kesannya ialah: (i) (ii) (iii) (iv) Orang Melayu kekal sebagai petani di luar bandar. Aspek Ekonomi (a) Kerajaan British menggalakkan setiap kaum menceburi corak ekomi berlainan. (d) Kebanyakan sekolah Inggeris dipelopori oleh Mubaligh Kristian dan mendapat bantuan kerajaan. mubaligh ini juga menggunakan bahasa Cina dan Tamil. Hasil daripada kegiatan sosial dan budaya. baik dari segi bahasa pengantar mahupun kurikulum. (e) Kerajaan British juga menggalakkan pendidikan vokasional di kalangan anak orang supaya mereka terus kekal dalam sektor pertanian. kebanyakan sekolah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan kurikulumnya berasaskan kurikulum Inggeris. (b) Di luar bandar.

cina di bandar.(f) Pihak British tidak menitikberatkan pendidikan Inggeris terhadap orang Melayu.Masalah sosial (kongsi gelap. Orang Cina hanya mendirikan sekolah mereka sendiri yang telah dibiayai oleh mubaligh kristian atau masyarakat Cina sendiri. (g) Kerajaan British hanya memberi pendidikan Inggeris kepada anak-anak golongan bangsawan supaya mereka boleh bekerja dalam perkhidmatan kerajaan. 4.pelacuran. -Pertambahan penduduk dan wujudnya masayarakat majmuk. (I) Pendidikan tamil terhad di sekolah rendah sahaja khususnya di kawasan ladang getah yang dibiayai oleh pihak ladang atau persatuan orang India di ladang getah. -Penempatan kaum yang berbeza. Orang India juga kurang pendidikan dan tidak berpeluang bekerja di sektor lain. Pada peringkat awal. KESAN-KESAN KEMASUKAN IMIGRAN . klang) . India di estate) -Perbezaan identiti dan budaya antara kaum. Kesan daripada pendidikan yang berbeza ini menyebabkan orang Melayu kekal dengan kemiskinan. (h) Kerajaan British juga tidak menitikberatkan pendidikan orang Cina dan India. kurang pendidikan dan hidup di luar bandar. manakala orang cina berjaya dalam bidang perkhidmatan dan perniagaan. judi dll) -Perkembangan perusahan bijih timah dan getah -Perkembangan sistem perhubungan (jalan raya & jalan kereta api) -Pertumbuhan bandar-bandar terutama bandar-bandar Perlombongan(kuala lumpur. sekolah cinamenggunakan pelbagai dialek hinggalah ditukarkan kepada bahasa mandrin pada awal abad ke 20. Mereka hanya diberi pendidikan sekular untuk menghapuskan buta huruf. (Melayu di kampung. Keadaan ini juga mewujudkan satu jurang perbezaan ekonomi yang nyata di antara ketiga-tiga kaum tersebut. 3.

· · Wujudnya masyarakat berbilang kaum Komposisi penduduk berubah awal kurun ke 19. · Sektor pertanian padi diabaikan. 2. · · Pemisahan Melalui Pendidikan Sukatan pelajaran kaum imigran berteraskan negara asal. 5. 1931 – Bumiputera hanyalah 45% sahaja. Dengan itu kaum Cina dan India diutamakan untuk kegiatan tersebut. Sabah dan Sarawak) 1. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. . manakala kawasan luar bandar diabaikan PERPADUAN NEGARA KONSEP PERPADUAN Satu proses mewujudkan ‘satu’ identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.KESAN IMIGRAN TERHADAP SOSIO-EKONOMI (Semenanjung. · Sistem pendidikan Orang Melayu hanyalah sekadar menjadikan mereka boleh membaca dan mengira untuk mengambil alih tugas ibubapa mereka sebagai petani. Sistem persekolahan dipisahkan dari aspek lokasi dan kurikulum. 4. Pemisahan Pembangunan · Tumpuan pembangunan di kawasan bandar (bandar baru & sistem pengangkutan). lebih 90% penduduk ialah Bumiputera. Pemisahan Kaum melalui Penempatan Tumpuan orang cina di kawasan Bandar dan lombong Orang Melayu di kawasan pertanian di kampung/ luar Bandar Orang India tinggal di kawasan ladang getah Pemisahan melalui kegiatan Ekonomi · Tumpuan kerajaan Inggeris ialah kepada sektor ekonomi eksport dan komersial (getah dan timah).    3.

kesihatan. 8. 3. . air. PERPADUAN KEBUDAYAAN Mencapai perpaduan melalui program-program kebudayaan. Dasar kebudayaan kebangsaan (1971) digubal untuk tujuan perpaduan. PERPADUAN EKONOMI Pengkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum. Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. perumahan. 9. Pengasingan Petempatan Pengasingan Agama Pengasingan Sistem Pendidikan Akhbar Bahasa Mengikut Kaum Persatuan Untuk Satu-satu Kaum Pengaruh Politik Kesan Pemerintahan Jepun Dasar ‘pecah’ & ‘perintah’ Inggeris Tragedi 13 Mei 1969.PERPADUAN WILAYAH Mengandungi pembangunan sosio-ekonomi antara negeri-wilayah yang maju dan kurang maju. elektrik dan lain-lain untuk semua rakyat. 2. 5. 7. PERPADUAN SOSIAL Proses pencapaian perpaduan melalui kemudahan sosial seperti pendidikan. MASALAH PERPADUAN DI MALAYSIA Faktor 1. 4. 6. PERPADUAN PENDIDIKAN Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan yang sama dan mewujudkan perpaduan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan.

RUKUN NEGARA Merupakan panduan yang merangkumi prinsip-prinsip hidup yang telahpun wujud dan boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia yang boleh mengukuhkan perpaduan Prinsip Rukun Negara · · · · · Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 2. DASAR EKONOMI BARU · DEB telah digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969. · Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 1990 –2000 meneruskan usaha DEB bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dari segi keadilan sosial.Pengajaran Peristiwa 13 Mei · · · · · · Kerosakan harta benda dan nyawa. DEB (1970 – 1990) mempunyai dua objektif utama iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Perintah berkurung Keuntungan kepada musuh (komunis) Perlunya perpaduan nasional Keadilan ekonomi antara kaum Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan LANGKAH-LANGKAH KE ARAH PERPADUAN NEGARA 1. ekonomi. . kecekapan pentadbiran dan kemajuan sains dan teknologi. moral. kulaiti hidup.

INTEGRASI NASIONAL Integrasi wilayah merupakan persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka. Sarawak dan sabah. SEJARAH EKONOMI MALAYSIA LATAR BELAKANG EKONOMI MALAYSIA ZAMAN SEBELUM PERANG · Perkembangan ekonomi negara terkenal semenjak zaman kegemilangan kesultanan Melaka hingga menarik minat kuasa penjajah untuk menaklukinya. · Kesannya. terutama antara Semenanjung. negara mewarisi struktur ekonomi ‘dualisme’. penyeragaman masa/ waktu antara Semenanjung. · Perbezaan kebudayaan. · Kegiatan ekonomi tertumpu di kawasan yang ada sumber kekayaan terutama di Barat Semenanjung. Antara rancangan yang boleh dijalankan ialah dengan menggalakkan perpindahan penduduk. Perkembangan ini berterusan sehingga kedatangan penjajah Inggeris. kemakmuran ekonomi.melalui rancangankebudayaan kebangsaan. · Kesan pemerintahan Inggeris yang lebih serius ialah perkembangan masyarakat‘plural’ melalui amalan ‘pecah dan perintah’. FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN EKONOMI · · · Modal besar dlm. peranan ahli-ahli politik dan pentadbir. peranan media massa. lombong-lombong dan perdagangan sementara ekonomi yang bersifat tradisional cukup hidup dan bertumpu di luar bandar. pelajaran dan pekerjaan di antara orang Melayu dan bukan Melayu bertambah buruk dan jurang ekonomi antara kaum bertambah besar · Kaum Melayu bergerak di bidang pertanian di luar bandar dan kaum bukan Melayu di bidang sektor moden di kawasan bandar. · Penglibatan British dalam ekonomi negara hanya untuk kepentingan mereka. agama. Sabah dan Sarawak. DPN. · ‘Dualisme’ – ekonomi yang bersifat moden dan pesat membangun di ladang-ladang.3. Bidang pelaburan Penggunaan teknologi moden Kajian tanaman baru .

BIjih Timah 2. (b) Pantai barat kaya dengan sumber bahan mentah. Getah . · Pembanguan ekonomi di Sabah dan sarawak lebih lembab berbanding dengan Tanah Melayu kerana: (a) Keadaan fizikal muka buminya yang terlalu bergunung ganang menyulitkan perhubungan. · British lebih mementingkan ekonomi berorientasikan eksport.· · · · · · · · · Sistem pengurusan cekap & teratur Tenaga buruh ramai Kemudahan perhubungan Keperluan bahan mentah (Revolusi) Penggunaankapal wap – lebih muatan Pembukaan Terusan Suez Kerjasama pembesar tempatan Sistem pentadbiran stabil (British) Ekonomi tempatan berkait rapat dengan ekonomi a/bangsa. · Kesan daripada dasar ini. iaitu perlombongan bijih timah dan perladangan getah dan mengabaikan sektor pertanian trasidional yang dijalankan oleh orang Melayu. (b) Ekonomi tradisional yang bercorak sara diri (pertanian dan perikanan) EKONOMI PERDAGANGAN 1. (b) Tiada galakan untuk melabur di kawasan ini kerana kekurangan bahan mentah. PERUBAHAN EKONOMI DI TANAH MELAYU · Pembangunan ekonomi di Tanah Melayu lebih pesat di bahagaian Pantai barat kerana: (a) Pusat pentadbiran British terletak di pantai barat. sistem dwiekonomi telah wujud di Tanah Melayu iaitu: (a) Ekonomi moden yang berorientasikan eksport.

· Maju dalam industri peleburan KESAN PERUSAHAAN TIMAH · Peluang pekerjaan – tingkat pendapatan . Memudahkan pengawalan buruh Teknik perlombongan yang mudah (lombong dedah) Syarikat Eropah banyak ditutup – kerugian – tiada saingan. FAKTOR PERTAMBAHAN PENGELUARAN BIJIH TIMAH (PELOMBOMG EROPAH) SELEPAS 1912 · · · · Pengenalan Kapal Korek Modal besar (penjualan saham) Dasar penjajahan British di Tanah Melayu memihak kepadanya. Hak Pajakan cukai menjual candu dan membuka kedai judi. Buruh asing yang ramai dan murah Pemintaan meningkat kerana perkembangan perusahaan mengetin Penggunaan teknologi moden (kapal korek) Sistem pengangkutan baik Kestabilan politik di negeri Melayu FAKTOR-FAKTOR ORANG CINA MENJADI PENGELUAR TERBESAR TIMAH (1880an-1912) · · · · Buruh yang murah dari negara China.FAKTOR PERKEMBANGAN PERUSAHAAN BIJIH TIMAH · · · · · · Pelaburan besar orang Eropah dan Cina. Akta Perlombongan (1895) – kelebihan pada teknologi moden · Pelaburan di negara lain – Syarikat lebih cekap dalam bidang pentadbiran dan pengurusan kewangan.

Taiping) Wujud kilang peleburan timah Taraf hidup meningkat Peningkatan kemudahan infrastruktur (jalan raya/k. . London ke Taman Botanikal di Singapura. 11. Di Sabah. Antara tahun 1900-1910 harga getah telah melambung naik iaitu RM 1. 3.· · · · · · Bilangan penduduk bertambah – kedatangan buruh cina Wujud masyarakat berbilang kaum Muncul bandar-bandar perlombongan (KL. Tahun 1916. 5.50 pada tahun 1906 dan terus meningkat hingga RM 5. Negeri Sembilan dan Perak tetapi kurang mendapat sambutan orang ramai kerana mereka lebih berminat dengan penanaman kopi kerana harganya yang tinggi serta kejatuhan harga getah di negara-negara Afrika.340 pada tahun 1913 dan mencecah ke sejuta ekar menjelang tahun 1920. 4.api/pelabuhan /sekolah dll) GETAH 1. British telah memperkenalkan Peraturan Tanah Khas untuk menggalakkan penanaman getah. 6.230 ekar pada tahun 1908. Dengan peraturan ini. 8. Kawasan penanaman getah di sabah adalah di sepanjang landasan keretapi dari Kota Kinabalu ke Beiufort serta beberapa kawasan di pantai barat.70 pada tahun 1900 kepada RM 2. Pada peringkat awal. 795. Di sarawak. Getah mula ditanam secara besar-besaran di Tanah Melayu selepas tahun 1897 kerana kejatuhan harga kopi. Pokok getah jenis Hevea Brasiliensis adalah paling sesuai di tanam di Tanah Melayu kerana iklimnya yang panas dan lembab sepanjang tahun. 2. Keluasan kawasan penanaman getah juga telah meningkat iaitu seluas 269. Perak. getah menjadi bahan eksport dan sumber pendapatan utama penduduk tanah Melayu den menjelang tahun 1920 Tanah Melayu mengeksport 53% pengeluaran getah dunia. 7. seterusnya ke Kuala Kangsar. 9. Perusahaan getah bermula di Tanah Melayu pada tahun 1877. penusaha ladang getah boleh menyewa kawasan ladang getah dengan kadar yang rendah.50 pada tahun 1910. British juga memperkenalkan tanaman getah di Sabah dan Sarawak. getah ditanam di Selangor. 12. pentadbiran Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing kerana ingin memberi peluang kepada penduduk tempatan menanam getah. apabila anak-anak pokok getah di hantar dari Taman Kew. British telah mengumumkan jaminan pemberian 4% dividen kepada syarikat yang ditubuhkan untuk mengusahakan tanaman getah disamping diberi pengecualian cukai eksport selama 50 tahun. 10.

17. Peningkatan perkembangan perusahaan getah pada peringkat awal kurun ke 20 dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor iaitu: (a) Peranan H. menyebabkan permintaan terhadap getah telah meningkat.Ridley yang menggalakkan penanaman getah di Tanah Melayu disamping memperkenalkan berbagai kaedah penanaman dan penorehan baru yang menguntungkan. Di Sarawak. Penanaman getah di Sabah juga diusahakan secara ladang. keluasan kawasan penanaman getah pada tahun 1902 tidak melebihi 100 ekar tetapi selepas tahun 1910 telah meningkat 11 kali ganda. 15. . (ii) Pembinaan jalanraya dan keretapi untuk mengangkutan getah ke pelabuhan. (iii) Membawa masuk buruh dari India untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Pada tahun 1920 dan 1921 harga getah mula turun dengan mendadak. hanya kira-kira 3% sahaja diusahakan secara ladang. Kira-kira 80% daripada keluasan tanah ladang dimiliki oleh orang Eropah. (f) Pengurusan ladang yang cekap dari peladang Eropah kerana pengalaman menanam kopi secara ladang di Seri Lanka.13. (h) Kemudahan dan galakan daripada kerajaan British sendiri seperti: (i) Memberi pinjaman kepada Syarikat-syarikat Eropah dengan kadar faedah yang rendah. Harga jualan yang rendah dan berterusan menyebabkan ladang getah tidak diusahakan lagi. menyebabkan pengusaha ladang beralih kepada perusahaan getah. Orang Melayu menanam getah secara kebun kecil sahaja. Di Sabah.N. 14. (b) Kejatuhan harga kopi kerana serangan penyakit pada akhir kurun ke 19. Sime Darby dan Boustead Estate Agency. (d) Perkembangan perusahaan kereta di Amerika Syarikat khususnya penggunaan tayar angin. 18. kira-kira 97% daripada 210. 16. Guthrie.000 ekar tanaman getah dimiliki oleh pekebun kecil. (g) Modal daripada pelabur-pelabur Eropah seperti dari Syarikat Harrisons dan Crossfield. (c) Perkembangan revolusi perindustriaan di Eropah yang memerlukan bahan mentah berasaskan getah. (e) Tenaga buruh yang ramai dan murah dari India untuk berkerja di ladang-ladang getah. Kawasan penanaman getah di Tanah Melayu dikusai oleh orang Eropah yang menanam secara ladang.

Ini membataskan hubungan dan perbezaan pendapatan yang luas. British telah banyak melakukan perubahan dalam ekonomi di Tanah Melayu iaitu dengan memperkenalkan ekonomi kapitalis di samping pelajaran dan perkhidmatan kesihatan. Contohnya dari segi pembinaan kemudahan-kemudahan seperti jalan raya dan jalan keretapi di mana kesemua pembinaan ini adalah bertujuan untuk menganggkut barang perdagangan seperti bijih timah ke pelabuhan. (d) Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi. Tumpuan hanya diberikan di kawasan Pantai Barat Semenanjung. British telah memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson (1922-1928) yang bertujuan untuk menghadkan pengeluaran getah dan pada tahun 1934 telah memperkenalkan Rancangan Peratuiran Getah Antarabangsa untuk mengawal harga getah. (c) Kemiskinan penduduk di luar bandar begitu ketara jika dibandingkan dengan penduduk bandar kerana diabaikan. 11. Pantai Barat Sabah dan Bahagian Satu dan Dua di Sarawak. malahan penguasaan dan penghijrahan masuk bangsa asing telah menjarakkan dan menjauhkan lagi orang .19. Kesemua pembinaan ini di bina adalah untuk kepentingan ekonomi orang-orang British sahaja. (b) Tumpuan ekonomi lebih pesat di kawasan bandar. kesan drpd penaklukan british ke tanah melayu Melalui penaklukan British terhadap Kepulauan Melayu terutamanya Tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya perubahan yang drastik dalam ekonomi dan cara hidup masyarakat melayu. orang Cina dalam sektor perdagangan dan perlombongan dan orang India dalam sektor perladangan. Orang Melayu terlibat dalam sektor pertanian. Namun. Dari segi ekonomi. Ini keseluruhannya melibatkan orang Melayu. Kewujudan dua sektor ekonomi yang berbeza ini telah memberi kesan yang besar terhadap sosio-ekonomi masyarakat berbilang kaum. 10. susunan sosial dan kependudukan serta pendidikan sekular. Kesan-kesan tersebut ialah: (a) Pembangunan ekonomi yang tidak sekata. Kemajuan ekonomi yang dinikmati oleh Tanah Melayu bukanlah untuk orang-orang Melayu. Penduduk luar bandar ketinggalan dan ini menimbulkan jurang ekonomi yang besar antara kedua-duanya. 20. Kedatangan British telah menodai masyarakat tradisional dengan memperkenalkan ekonomi. Zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1919-1932 telah membuatkan harga getah jatuh ke paras yang paling rendah. Semangat inkuiri mendorong mereka meneroka dunia luar hingga menyebabkan pemecahan dunia kepada negara Barat dan Timur dimana negara Barat dilihat sebagai negara maju dan negara Timur sebaliknya. corak pemerintahan dan cara hidup masyarakat Eropah. Rentetan ringkas memberi gambaran bagaimana revolusi Eropah telah mengubah persepsi. sesetengah langkah yang dilakukan oleh British ini adalah boleh dianggap sebagai 'melepas batuk di tangga' kerana walaupun banyak perubahan telah dibuat oleh British namun ianya langsung tidak mendatangkan kebaikan kepada orang-orang di Tanah Malayu terutamanya orang melayu.

Kebanyakkan lombong-lombong yang ada hampir semuanya dimiliki oleh orang asing terutamanya orang British. Manakala dari segi susunan sosial pula. Dalam membentuk masyarakat majmuk. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja. Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah selain itu juga British juga berbuat demikian adalah supaya orang-orang Malayu tidak dapat berada dan bergiat dalam ekonomi yang menguntungkan di negara tersebut. ianya lebih kepada pendidikan yang berteraskan negara ibunda. Oleh itu. Dalam hal ini. Orang Melayu terus terperangkap dalam keadaan lama mereka serta terpinggir manakala pihak kolonial serta kaum lain terus menikmati kekayaan yang diperolehinya manakala Orang Melayu masih lagi mengekalkan sistem sosial tradisi iaitu Raja adalah segalanya dan perlu patuh kepada kata-katanya. British telah membenarkan kemasukan penduduk asing secara bebas iaitu tidak mempunyai sebarang sekatan terhadap kemasukan orang asing. Jelas dapat dilihat bahawa walaupun masyarakat melayu tidak beberapa suka akan cara pemerintahan British namun di sebabkan oleh sikap mereka yang masih taat setia secara membabi buta kepada raja membuatkan mereka mengikut undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh British kerana setiap arahan yang datang dari raja adalah di keluarkan oleh British. merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi. Pekara ini terjadi adalah kerana untuk memenuhi keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi menrancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya.Melayu daripada merasai kekayaan ekonomi negara sendiri. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum yang ada di Tanah Melayu. keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajumukan ras. Dari segi kebudayaan pula. Manakala golongan Sultan pula terus 'mencerut' masyarakat tempatan kerana mereka kekurangan dari pelbagai segi seperti kekurangan modal. sesungguhnya rancangan British ini telah berjaya dalam mengekalkan orang Melayu dalam masyarakat tradisionalnya di mana menumpukan taat setianya kepada Sultan serta tidak engkar atas segala kata putus yang dibuat oleh Sultan. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Bagi orang-orang Melayu mereka hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik. Hal ini berbeza dengan tindakan British pada awal pemerintahannya di tanah melayu dimana pada zaman tersebut British memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orangorang imigran balik ke negara asal mereka. . Dalam hal ini ianya dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat yang majmuk ditanah melayu. Hakikat ini dapat dilihat melalui industri pelombongan bijih timah di mana orang melayu boleh dikatakan langsung tidak memiliki dan tidak mengambil bahagian apa-apa pun dalam sektor tersebut. Jadi. golongan seperti pelabur-pelabur Barat serta Cina berkuasa dalam mengaut hasil kekayaan bumi Melayu manakala orang-orang Melayu masih dengan ekonomi tradisionalnya seperti mengeluarkan tanaman makanan seperti padi dan ini secara tidak langsung telah memundurkan serta menjauhkan lagi orang Melayu dari arus pembangunan yang makin rancak berjalan pada masa itu. tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Manakala dari segi pendidikan pula. kedatangan British di Tanah Melayu telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk di tanah melayu dimana ianya dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->