KESAN KEMASUKAN IMIGRAN KE NEGERI-NEGERI MELAYU Antara kesan-kesan berlakunya kemasukan imigran Cina ke Tanah Melayu

ialah wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri buruh. Seperti yang sedia dimaklumi, masyarakat Melayu hanya menumpukan perusahaan ekonomi sara diri terutama dalam sektor pertanian dan perikanan yang nyata tidak menyumbang banyak kepada pemangkinan ekonomi negara. Apabila British membawa masuk kaum Cina khususnya untuk berkhidmat dalam sektor ekonomi yang lebih komersial, ekonomi Tanah Melayu menjadi lebih terkehadapan dan moden. Bagi ekonomi komersial, tanaman getah giat dijalankan. Menjelang tahun 1910, luas kawasan getah ialah setengah juta ekar. Pada tahun 1914 pula, jumlah keluasan bertambah dua kali ganda dan sekaligus menjadi eksport Tanah Melayu yang terpenting (Ranjit Singh Malhi,1985). Kemasukan buruh asing iaitu kaum Cina yang dibawa British juga perlu diakui telah mampu meningkatkan hasil bumi Tanah Melayu yang sebelum ini lebih banyak dibiarkan di dalam ‘tanah’. Pada akhir pertengahan abad ke-19 berlaku peningkatan hasil bumi Tanah Melayu terutama bijih timah. Kemasukan imigran Cina juga telah menyebabkan Tanah Melayu menjadi pengeluar bijih timah terbesar di dunia sehinggakan permintaan datang bertali arus dan banyak lagi lombong bijih timah terpaksa dibuka. Ini berlaku kerana kos buruh dapat dijimatkan berikutan gaji yang dibayar kepada buruh dari China adalah murah. Antara kesan utama kehadiran imigran India katakan masyarakat imigran yang menguntungkan masyarakat peribumi orang Melayu yang sebelum ini mengamalkan sistem ekonomi sederhana sudah mula sedar dan mula mengorak langkah untuk bersaing untuk sama-sama menikmati hasil bumi mereka sendiri yang ketika itu kebanyakan dinikmati oleh golongn Imigran seperti India dan Cina. Dalam konteks masyarakat majmuk, mewujudkan daerah-daerah petempatan dan fungsi ekonomi mengikut kaum. Situasi ini masih berlaku sehingga ke hari ini. Orang Melayu dilabelkan sebagai kaum petani dan tinggal di kampung-kampung tradisional sehingga ke hari ini. Kaum Cina pula dilabelkan sebagai kaum peniaga dan tinggal di bandar-bandar dan pekan-pekan sehinggakan wujud satu istilah untuk menggambarkan ramainya orang Cina di sesuatu kawasan petempatan iaitu istilah ‘pekan cina’ dan ianya diguna pakai sehingga ke hari ini. Kaum India pula kebanyakan tinggal dalam kelompok mereka di ladang-ladang ataupun estet-estet sehingga ke hari ini juga. Pengkelasan ini nyata sangat tidak berpatutan kerana ianya mampu memecah belahkan masyarakat yang ada. Namun tidak dapat dinafikan juga kesan negatif di atas kedatangan imigran Cina di Tanah Melayu. Banyak Kongsi Gelap di Tanah Melayu berasal dari Negara China dan di bawa ke sini oleh imigran Cina. Kongsi gelap dihubungkan dengan ajaran konfusiusme, Buddhaisme dan Taoisme. Penubuhan kongsi gelap ini telah menimbulkan konflik antara kumpulan yang ketara sehingga mencetuskan pergaduhan dan hubungan yanag tidak baik. Antara konfliknya, sentimen perpaduan yang kuat; perbezaan monopoli pekerjaan; pergaduhan; dan sebagainya dapat mencetuskan suasana tidak aman dan genting (Mohd Isa Othman, 1999). Selain itu, sifat yang ditonjolkan oleh segelintir kaum imigran ini turut mempengaruhi masyarakat tempatan. Misalnya, gejala ‘bandit sosial’ yang bermaksud penjenayah, bertin dak melampau, menyamun, merompak, dan sebagainya. Keadaan yang ektremis ini kerap kali menimbulkan masalah dan keteganagan dalam masyarakat tradisional Melayu. (Cheah Boon Kheng, 1988).

PENUTUP Sebagai rumusan, proses kedatangan imigran Cina dan India ke Negeri-negeri Melayu dalam era penjajah British ternyata melalui pelbagai cara dan kaedah tersendiri. Proses penghijrahan golongan imigran ini banyak didominasi oleh faktor penolak seperti sosial, ekonomi dan politik negara asal mereka serta faktor penarik seperti perkembangan eknomi dan politik yang pesat mendorong penghijrahan imigran ke Tanah Melayu. Kaedah dan cara kedatangan mereka menggunakan beberapa sistem seperti sistem tiket kredit, cara persendirian, Sistem Kangcu bagi imigran Cina dan Sistem buruh

(b) Menjaga kepentingan agama dan kebudayaan. Sistem Kangani. Imigran Cina dan India di Tanah Melayu telah membentuk satu masyarakat majmuk yang tetap dan membentuk organisasi sosial dan ekonomi masing-masing iaitu: (a) Menjaga kepentingan pekerjaan dan perniagaan. (d) Kebanyakan sekolah Inggeris dipelopori oleh Mubaligh Kristian dan mendapat bantuan kerajaan. (c) Di bandar. Orang Cina dalam sektor perlombongan dan perdagangan di bandar. Justeru Aspek Pendidikan (a) Sekolah-sekolah yang didirikan hanya untuk memenuhi keperluan kaum masing-masing. kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan di sekolah agama. mubaligh ini juga menggunakan bahasa Cina dan Tamil. Sekolah yang pertama ialah Penang Free School didirikan pada tahun 1816. Ia merangkumi aspek ekonomi dan pendidikan. itu kesannya ialah: (i) (ii) (iii) (iv) Orang Melayu kekal sebagai petani di luar bandar. (e) Kerajaan British juga menggalakkan pendidikan vokasional di kalangan anak orang supaya mereka terus kekal dalam sektor pertanian. Selain bahasa Inggeris. Aspek Ekonomi (a) Kerajaan British menggalakkan setiap kaum menceburi corak ekomi berlainan. Penghijrahan oleh golongan imigran Cina dan India jelas telah mewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu pada masa itu dan Malaysia kini. kebanyakan sekolah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan kurikulumnya berasaskan kurikulum Inggeris. (b) Di luar bandar. (c) Memupuk sifat kedaerahan. Hasil daripada kegiatan sosial dan budaya. baik dari segi bahasa pengantar mahupun kurikulum. wujud pelbagai perbezaan dalam setiap masyarakat di Tanah Melayu. serta secara persendirian bagi imigran India.kontrak. Orang Ceylon (Sri Lanka) bekerja dalam sektor pengkeranian. Kesan Kemasukan Buruh Imigran 1. 2. Orang India di sektor perladangan dan kerja raya. Melayu . Pendidikan kanak-kanak imigran di luar bandar tidak dipentingkan kerana bilangan mereka tidak ramai.

(Melayu di kampung. Keadaan ini juga mewujudkan satu jurang perbezaan ekonomi yang nyata di antara ketiga-tiga kaum tersebut. (h) Kerajaan British juga tidak menitikberatkan pendidikan orang Cina dan India.(f) Pihak British tidak menitikberatkan pendidikan Inggeris terhadap orang Melayu. 4. Orang Cina hanya mendirikan sekolah mereka sendiri yang telah dibiayai oleh mubaligh kristian atau masyarakat Cina sendiri. Orang India juga kurang pendidikan dan tidak berpeluang bekerja di sektor lain. (g) Kerajaan British hanya memberi pendidikan Inggeris kepada anak-anak golongan bangsawan supaya mereka boleh bekerja dalam perkhidmatan kerajaan.cina di bandar. kurang pendidikan dan hidup di luar bandar. manakala orang cina berjaya dalam bidang perkhidmatan dan perniagaan. India di estate) -Perbezaan identiti dan budaya antara kaum. Mereka hanya diberi pendidikan sekular untuk menghapuskan buta huruf.Masalah sosial (kongsi gelap. -Pertambahan penduduk dan wujudnya masayarakat majmuk. klang) .pelacuran. sekolah cinamenggunakan pelbagai dialek hinggalah ditukarkan kepada bahasa mandrin pada awal abad ke 20. judi dll) -Perkembangan perusahan bijih timah dan getah -Perkembangan sistem perhubungan (jalan raya & jalan kereta api) -Pertumbuhan bandar-bandar terutama bandar-bandar Perlombongan(kuala lumpur. 3. (I) Pendidikan tamil terhad di sekolah rendah sahaja khususnya di kawasan ladang getah yang dibiayai oleh pihak ladang atau persatuan orang India di ladang getah. Pada peringkat awal. KESAN-KESAN KEMASUKAN IMIGRAN . Kesan daripada pendidikan yang berbeza ini menyebabkan orang Melayu kekal dengan kemiskinan. -Penempatan kaum yang berbeza.

. Sabah dan Sarawak) 1. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Sistem persekolahan dipisahkan dari aspek lokasi dan kurikulum. 4. Pemisahan Kaum melalui Penempatan Tumpuan orang cina di kawasan Bandar dan lombong Orang Melayu di kawasan pertanian di kampung/ luar Bandar Orang India tinggal di kawasan ladang getah Pemisahan melalui kegiatan Ekonomi · Tumpuan kerajaan Inggeris ialah kepada sektor ekonomi eksport dan komersial (getah dan timah). · Sistem pendidikan Orang Melayu hanyalah sekadar menjadikan mereka boleh membaca dan mengira untuk mengambil alih tugas ibubapa mereka sebagai petani.KESAN IMIGRAN TERHADAP SOSIO-EKONOMI (Semenanjung. · Sektor pertanian padi diabaikan. Pemisahan Pembangunan · Tumpuan pembangunan di kawasan bandar (bandar baru & sistem pengangkutan). 2. 5. manakala kawasan luar bandar diabaikan PERPADUAN NEGARA KONSEP PERPADUAN Satu proses mewujudkan ‘satu’ identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.    3. lebih 90% penduduk ialah Bumiputera. · · Wujudnya masyarakat berbilang kaum Komposisi penduduk berubah awal kurun ke 19. 1931 – Bumiputera hanyalah 45% sahaja. · · Pemisahan Melalui Pendidikan Sukatan pelajaran kaum imigran berteraskan negara asal. Dengan itu kaum Cina dan India diutamakan untuk kegiatan tersebut.

4. PERPADUAN SOSIAL Proses pencapaian perpaduan melalui kemudahan sosial seperti pendidikan. 3. 6. 5. . 7. PERPADUAN EKONOMI Pengkongsian ekonomi yang sama rata di antara kaum. 2. 9. Pengasingan Petempatan Pengasingan Agama Pengasingan Sistem Pendidikan Akhbar Bahasa Mengikut Kaum Persatuan Untuk Satu-satu Kaum Pengaruh Politik Kesan Pemerintahan Jepun Dasar ‘pecah’ & ‘perintah’ Inggeris Tragedi 13 Mei 1969. PERPADUAN PENDIDIKAN Semua rakyat dapat menikmati kemudahan pendidikan yang sama dan mewujudkan perpaduan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan. air. kesihatan. Dasar kebudayaan kebangsaan (1971) digubal untuk tujuan perpaduan. MASALAH PERPADUAN DI MALAYSIA Faktor 1. Penggubalan DEB dan DPN untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. 8. perumahan.PERPADUAN WILAYAH Mengandungi pembangunan sosio-ekonomi antara negeri-wilayah yang maju dan kurang maju. elektrik dan lain-lain untuk semua rakyat. PERPADUAN KEBUDAYAAN Mencapai perpaduan melalui program-program kebudayaan.

ekonomi. DASAR EKONOMI BARU · DEB telah digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969. DEB (1970 – 1990) mempunyai dua objektif utama iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. kulaiti hidup. RUKUN NEGARA Merupakan panduan yang merangkumi prinsip-prinsip hidup yang telahpun wujud dan boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia yang boleh mengukuhkan perpaduan Prinsip Rukun Negara · · · · · Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 2. kecekapan pentadbiran dan kemajuan sains dan teknologi.Pengajaran Peristiwa 13 Mei · · · · · · Kerosakan harta benda dan nyawa. · Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 1990 –2000 meneruskan usaha DEB bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dari segi keadilan sosial. Perintah berkurung Keuntungan kepada musuh (komunis) Perlunya perpaduan nasional Keadilan ekonomi antara kaum Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan LANGKAH-LANGKAH KE ARAH PERPADUAN NEGARA 1. moral. .

DPN. peranan ahli-ahli politik dan pentadbir. Antara rancangan yang boleh dijalankan ialah dengan menggalakkan perpindahan penduduk. penyeragaman masa/ waktu antara Semenanjung. negara mewarisi struktur ekonomi ‘dualisme’. peranan media massa. · ‘Dualisme’ – ekonomi yang bersifat moden dan pesat membangun di ladang-ladang. · Kesannya. Sabah dan Sarawak. agama. · Penglibatan British dalam ekonomi negara hanya untuk kepentingan mereka. kemakmuran ekonomi.3. Sarawak dan sabah. SEJARAH EKONOMI MALAYSIA LATAR BELAKANG EKONOMI MALAYSIA ZAMAN SEBELUM PERANG · Perkembangan ekonomi negara terkenal semenjak zaman kegemilangan kesultanan Melaka hingga menarik minat kuasa penjajah untuk menaklukinya. · Perbezaan kebudayaan. Perkembangan ini berterusan sehingga kedatangan penjajah Inggeris. Bidang pelaburan Penggunaan teknologi moden Kajian tanaman baru . INTEGRASI NASIONAL Integrasi wilayah merupakan persefahaman antara rakyat tanpa mengira wilayah atau kawasan asal mereka. lombong-lombong dan perdagangan sementara ekonomi yang bersifat tradisional cukup hidup dan bertumpu di luar bandar. · Kegiatan ekonomi tertumpu di kawasan yang ada sumber kekayaan terutama di Barat Semenanjung.melalui rancangankebudayaan kebangsaan. pelajaran dan pekerjaan di antara orang Melayu dan bukan Melayu bertambah buruk dan jurang ekonomi antara kaum bertambah besar · Kaum Melayu bergerak di bidang pertanian di luar bandar dan kaum bukan Melayu di bidang sektor moden di kawasan bandar. · Kesan pemerintahan Inggeris yang lebih serius ialah perkembangan masyarakat‘plural’ melalui amalan ‘pecah dan perintah’. terutama antara Semenanjung. FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN EKONOMI · · · Modal besar dlm.

· Kesan daripada dasar ini. · Pembanguan ekonomi di Sabah dan sarawak lebih lembab berbanding dengan Tanah Melayu kerana: (a) Keadaan fizikal muka buminya yang terlalu bergunung ganang menyulitkan perhubungan. · British lebih mementingkan ekonomi berorientasikan eksport. PERUBAHAN EKONOMI DI TANAH MELAYU · Pembangunan ekonomi di Tanah Melayu lebih pesat di bahagaian Pantai barat kerana: (a) Pusat pentadbiran British terletak di pantai barat. (b) Tiada galakan untuk melabur di kawasan ini kerana kekurangan bahan mentah. BIjih Timah 2. iaitu perlombongan bijih timah dan perladangan getah dan mengabaikan sektor pertanian trasidional yang dijalankan oleh orang Melayu.· · · · · · · · · Sistem pengurusan cekap & teratur Tenaga buruh ramai Kemudahan perhubungan Keperluan bahan mentah (Revolusi) Penggunaankapal wap – lebih muatan Pembukaan Terusan Suez Kerjasama pembesar tempatan Sistem pentadbiran stabil (British) Ekonomi tempatan berkait rapat dengan ekonomi a/bangsa. sistem dwiekonomi telah wujud di Tanah Melayu iaitu: (a) Ekonomi moden yang berorientasikan eksport. (b) Pantai barat kaya dengan sumber bahan mentah. (b) Ekonomi tradisional yang bercorak sara diri (pertanian dan perikanan) EKONOMI PERDAGANGAN 1. Getah .

Hak Pajakan cukai menjual candu dan membuka kedai judi. · Maju dalam industri peleburan KESAN PERUSAHAAN TIMAH · Peluang pekerjaan – tingkat pendapatan . FAKTOR PERTAMBAHAN PENGELUARAN BIJIH TIMAH (PELOMBOMG EROPAH) SELEPAS 1912 · · · · Pengenalan Kapal Korek Modal besar (penjualan saham) Dasar penjajahan British di Tanah Melayu memihak kepadanya.FAKTOR PERKEMBANGAN PERUSAHAAN BIJIH TIMAH · · · · · · Pelaburan besar orang Eropah dan Cina. Buruh asing yang ramai dan murah Pemintaan meningkat kerana perkembangan perusahaan mengetin Penggunaan teknologi moden (kapal korek) Sistem pengangkutan baik Kestabilan politik di negeri Melayu FAKTOR-FAKTOR ORANG CINA MENJADI PENGELUAR TERBESAR TIMAH (1880an-1912) · · · · Buruh yang murah dari negara China. Akta Perlombongan (1895) – kelebihan pada teknologi moden · Pelaburan di negara lain – Syarikat lebih cekap dalam bidang pentadbiran dan pengurusan kewangan. Memudahkan pengawalan buruh Teknik perlombongan yang mudah (lombong dedah) Syarikat Eropah banyak ditutup – kerugian – tiada saingan.

50 pada tahun 1906 dan terus meningkat hingga RM 5. getah menjadi bahan eksport dan sumber pendapatan utama penduduk tanah Melayu den menjelang tahun 1920 Tanah Melayu mengeksport 53% pengeluaran getah dunia. . British juga memperkenalkan tanaman getah di Sabah dan Sarawak. 8.340 pada tahun 1913 dan mencecah ke sejuta ekar menjelang tahun 1920. British telah memperkenalkan Peraturan Tanah Khas untuk menggalakkan penanaman getah. 9. British telah mengumumkan jaminan pemberian 4% dividen kepada syarikat yang ditubuhkan untuk mengusahakan tanaman getah disamping diberi pengecualian cukai eksport selama 50 tahun. getah ditanam di Selangor. 7. Taiping) Wujud kilang peleburan timah Taraf hidup meningkat Peningkatan kemudahan infrastruktur (jalan raya/k. Keluasan kawasan penanaman getah juga telah meningkat iaitu seluas 269. 10. Pada peringkat awal. 4. Negeri Sembilan dan Perak tetapi kurang mendapat sambutan orang ramai kerana mereka lebih berminat dengan penanaman kopi kerana harganya yang tinggi serta kejatuhan harga getah di negara-negara Afrika. seterusnya ke Kuala Kangsar. Tahun 1916. 11. 12. 3. Pokok getah jenis Hevea Brasiliensis adalah paling sesuai di tanam di Tanah Melayu kerana iklimnya yang panas dan lembab sepanjang tahun. Dengan peraturan ini. Antara tahun 1900-1910 harga getah telah melambung naik iaitu RM 1. Perak.230 ekar pada tahun 1908. Getah mula ditanam secara besar-besaran di Tanah Melayu selepas tahun 1897 kerana kejatuhan harga kopi.50 pada tahun 1910. Di sarawak. 2. 5.· · · · · · Bilangan penduduk bertambah – kedatangan buruh cina Wujud masyarakat berbilang kaum Muncul bandar-bandar perlombongan (KL. penusaha ladang getah boleh menyewa kawasan ladang getah dengan kadar yang rendah.api/pelabuhan /sekolah dll) GETAH 1.70 pada tahun 1900 kepada RM 2. Perusahaan getah bermula di Tanah Melayu pada tahun 1877. Di Sabah. London ke Taman Botanikal di Singapura. 795. 6. apabila anak-anak pokok getah di hantar dari Taman Kew. Kawasan penanaman getah di sabah adalah di sepanjang landasan keretapi dari Kota Kinabalu ke Beiufort serta beberapa kawasan di pantai barat. pentadbiran Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing kerana ingin memberi peluang kepada penduduk tempatan menanam getah.

(ii) Pembinaan jalanraya dan keretapi untuk mengangkutan getah ke pelabuhan. Peningkatan perkembangan perusahaan getah pada peringkat awal kurun ke 20 dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor iaitu: (a) Peranan H. Orang Melayu menanam getah secara kebun kecil sahaja. Sime Darby dan Boustead Estate Agency. 18. (d) Perkembangan perusahaan kereta di Amerika Syarikat khususnya penggunaan tayar angin.N.000 ekar tanaman getah dimiliki oleh pekebun kecil. (b) Kejatuhan harga kopi kerana serangan penyakit pada akhir kurun ke 19. keluasan kawasan penanaman getah pada tahun 1902 tidak melebihi 100 ekar tetapi selepas tahun 1910 telah meningkat 11 kali ganda. Di Sarawak. (c) Perkembangan revolusi perindustriaan di Eropah yang memerlukan bahan mentah berasaskan getah. menyebabkan permintaan terhadap getah telah meningkat. Kawasan penanaman getah di Tanah Melayu dikusai oleh orang Eropah yang menanam secara ladang. Kira-kira 80% daripada keluasan tanah ladang dimiliki oleh orang Eropah. (h) Kemudahan dan galakan daripada kerajaan British sendiri seperti: (i) Memberi pinjaman kepada Syarikat-syarikat Eropah dengan kadar faedah yang rendah.13. (e) Tenaga buruh yang ramai dan murah dari India untuk berkerja di ladang-ladang getah. 17. Guthrie. . Di Sabah. kira-kira 97% daripada 210. Pada tahun 1920 dan 1921 harga getah mula turun dengan mendadak. hanya kira-kira 3% sahaja diusahakan secara ladang. Penanaman getah di Sabah juga diusahakan secara ladang. 14. 15. (iii) Membawa masuk buruh dari India untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. (f) Pengurusan ladang yang cekap dari peladang Eropah kerana pengalaman menanam kopi secara ladang di Seri Lanka. 16. menyebabkan pengusaha ladang beralih kepada perusahaan getah. (g) Modal daripada pelabur-pelabur Eropah seperti dari Syarikat Harrisons dan Crossfield.Ridley yang menggalakkan penanaman getah di Tanah Melayu disamping memperkenalkan berbagai kaedah penanaman dan penorehan baru yang menguntungkan. Harga jualan yang rendah dan berterusan menyebabkan ladang getah tidak diusahakan lagi.

Kesemua pembinaan ini di bina adalah untuk kepentingan ekonomi orang-orang British sahaja. malahan penguasaan dan penghijrahan masuk bangsa asing telah menjarakkan dan menjauhkan lagi orang . orang Cina dalam sektor perdagangan dan perlombongan dan orang India dalam sektor perladangan. kesan drpd penaklukan british ke tanah melayu Melalui penaklukan British terhadap Kepulauan Melayu terutamanya Tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya perubahan yang drastik dalam ekonomi dan cara hidup masyarakat melayu. Zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1919-1932 telah membuatkan harga getah jatuh ke paras yang paling rendah. Orang Melayu terlibat dalam sektor pertanian. Penduduk luar bandar ketinggalan dan ini menimbulkan jurang ekonomi yang besar antara kedua-duanya. Ini keseluruhannya melibatkan orang Melayu. British telah memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson (1922-1928) yang bertujuan untuk menghadkan pengeluaran getah dan pada tahun 1934 telah memperkenalkan Rancangan Peratuiran Getah Antarabangsa untuk mengawal harga getah. Rentetan ringkas memberi gambaran bagaimana revolusi Eropah telah mengubah persepsi. (d) Pengenalan kaum mengikut aktiviti ekonomi. Semangat inkuiri mendorong mereka meneroka dunia luar hingga menyebabkan pemecahan dunia kepada negara Barat dan Timur dimana negara Barat dilihat sebagai negara maju dan negara Timur sebaliknya. Kedatangan British telah menodai masyarakat tradisional dengan memperkenalkan ekonomi. sesetengah langkah yang dilakukan oleh British ini adalah boleh dianggap sebagai 'melepas batuk di tangga' kerana walaupun banyak perubahan telah dibuat oleh British namun ianya langsung tidak mendatangkan kebaikan kepada orang-orang di Tanah Malayu terutamanya orang melayu. Namun. Pantai Barat Sabah dan Bahagian Satu dan Dua di Sarawak. Dari segi ekonomi. (c) Kemiskinan penduduk di luar bandar begitu ketara jika dibandingkan dengan penduduk bandar kerana diabaikan. 11. Ini membataskan hubungan dan perbezaan pendapatan yang luas. Kemajuan ekonomi yang dinikmati oleh Tanah Melayu bukanlah untuk orang-orang Melayu. susunan sosial dan kependudukan serta pendidikan sekular.19. (b) Tumpuan ekonomi lebih pesat di kawasan bandar. Contohnya dari segi pembinaan kemudahan-kemudahan seperti jalan raya dan jalan keretapi di mana kesemua pembinaan ini adalah bertujuan untuk menganggkut barang perdagangan seperti bijih timah ke pelabuhan. Tumpuan hanya diberikan di kawasan Pantai Barat Semenanjung. 20. 10. Kesan-kesan tersebut ialah: (a) Pembangunan ekonomi yang tidak sekata. Kewujudan dua sektor ekonomi yang berbeza ini telah memberi kesan yang besar terhadap sosio-ekonomi masyarakat berbilang kaum. corak pemerintahan dan cara hidup masyarakat Eropah. British telah banyak melakukan perubahan dalam ekonomi di Tanah Melayu iaitu dengan memperkenalkan ekonomi kapitalis di samping pelajaran dan perkhidmatan kesihatan.

Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Jelas dapat dilihat bahawa walaupun masyarakat melayu tidak beberapa suka akan cara pemerintahan British namun di sebabkan oleh sikap mereka yang masih taat setia secara membabi buta kepada raja membuatkan mereka mengikut undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh British kerana setiap arahan yang datang dari raja adalah di keluarkan oleh British. . Pekara ini terjadi adalah kerana untuk memenuhi keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi menrancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya. Bagi orang-orang Melayu mereka hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik. Hal ini berbeza dengan tindakan British pada awal pemerintahannya di tanah melayu dimana pada zaman tersebut British memperketatkan dan menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orangorang imigran balik ke negara asal mereka. sesungguhnya rancangan British ini telah berjaya dalam mengekalkan orang Melayu dalam masyarakat tradisionalnya di mana menumpukan taat setianya kepada Sultan serta tidak engkar atas segala kata putus yang dibuat oleh Sultan. tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajumukan ras. Dalam hal ini. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja. Hakikat ini dapat dilihat melalui industri pelombongan bijih timah di mana orang melayu boleh dikatakan langsung tidak memiliki dan tidak mengambil bahagian apa-apa pun dalam sektor tersebut. Dalam membentuk masyarakat majmuk. Manakala dari segi susunan sosial pula. Oleh itu. merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi. Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Manakala dari segi pendidikan pula. kedatangan British di Tanah Melayu telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk di tanah melayu dimana ianya dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu.Melayu daripada merasai kekayaan ekonomi negara sendiri. keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. golongan seperti pelabur-pelabur Barat serta Cina berkuasa dalam mengaut hasil kekayaan bumi Melayu manakala orang-orang Melayu masih dengan ekonomi tradisionalnya seperti mengeluarkan tanaman makanan seperti padi dan ini secara tidak langsung telah memundurkan serta menjauhkan lagi orang Melayu dari arus pembangunan yang makin rancak berjalan pada masa itu. Kebanyakkan lombong-lombong yang ada hampir semuanya dimiliki oleh orang asing terutamanya orang British. Jadi. ianya lebih kepada pendidikan yang berteraskan negara ibunda. Dari segi kebudayaan pula. Orang Melayu terus terperangkap dalam keadaan lama mereka serta terpinggir manakala pihak kolonial serta kaum lain terus menikmati kekayaan yang diperolehinya manakala Orang Melayu masih lagi mengekalkan sistem sosial tradisi iaitu Raja adalah segalanya dan perlu patuh kepada kata-katanya. Manakala golongan Sultan pula terus 'mencerut' masyarakat tempatan kerana mereka kekurangan dari pelbagai segi seperti kekurangan modal. Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah selain itu juga British juga berbuat demikian adalah supaya orang-orang Malayu tidak dapat berada dan bergiat dalam ekonomi yang menguntungkan di negara tersebut. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum yang ada di Tanah Melayu. British telah membenarkan kemasukan penduduk asing secara bebas iaitu tidak mempunyai sebarang sekatan terhadap kemasukan orang asing. Dalam hal ini ianya dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat yang majmuk ditanah melayu. Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka.