P. 1
27546827 Panduan Penulisan Rujukan APA

27546827 Panduan Penulisan Rujukan APA

|Views: 2|Likes:
nnnn
nnnn

More info:

Published by: Rabiatul Adawiyah Abdul Ghafar on Sep 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

Topik 9  Penulisan 

Laporan   Kajian II 
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Membina dan meletakkan jadual dan rajah mengikut American Psychological Association (APA); Menulis rujukan mengikut sistem APA dengan cara yang betul; dan Menulis rujukan dalam teks mengikut stail APA dengan cara yang betul.

PENGENALAN

Penulisan laporan kajian perlulah mengikut format penulisan yang ditentukan oleh pihak universiti. Laporan penyelidikan atau kajian merupakan laporan lengkap seluruh kajian yang telah dilaksanakan. Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan tertentu, yang dikenali sebagai Âhouse styleÊ. Oleh itu, bentuk penulisan laporan kajian untuk penyelidikan amat penting bagi menggambarkan imej yang baik sesebuah institusi. Topik 8, 9 dan 10 dalam modul ini akan memberi panduan kepada anda tentang gaya penulisan laporan kajian yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Laporan kajian yang baik juga akan menggambarkan ciri-ciri penyelidikan yang baik dan berkesan. Laporan kajian yang baik dan tersusun juga akan memudahkan pembaca memahami maksud yang hendak disampaikan oleh pengkaji. Dalam topik ini, anda akan dipandukan dengan cara meletakkan rajah, jadual, menulis rujukan dan meletakkan rujukan dalam teks. Dengan kata lain, dalam topik ini, anda akan ditunjukkan cara menyusun jadual, rajah dan rujukan mengikut sistem ÂAmerican Psychological AssociationÊ.

Tajuk jadual perlu diletakan di bahagian atas jadual seperti contoh (Rajah 9.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  143 AKTIVITI 9.29 1.21 4.2) berikut: Jadual 3.1 Bincangkan dengan rakan-rakan cara menulis laporan mengikut gaya yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. 9.05.4.021 df = Darjah kebebasan. s = Signifikan pada aras p < 0.00 Definisi Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Rajah 9. bandingkan dengan cara menulis yang ditetapkan oleh universitiuniversiti lain.00 . Jadual yang baik dapat menyampaikan maklumat dengan sekali imbas saja.61 2.25 S.20 .81 1.1 JADUAL Data kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual.79 67.2.Piawai Nilai t 12.80 .60 .41 3.32 (ns) . Rajah 9.1: Jadual membantu pembaca memahami definisi sesuatu maksud had atau angka Jadual 4. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan yang ditulis.2 : Jadual memudahkan pemahaman terhadap keputusan analisis Subjek Kump 1 Kump 2 N 19 20 Min 71. Min 5.3.2: Perbezaan Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra Subskala Sikap UJIAN PRA Nota: Nilai t kritikal 95% (df = 37) = 2.1 dan Rajah 9. ns = Tidak Signifikan. df = 37.1.09 9.1. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.40 .2: Definisi Min Daripada Dapatan Soal Selidik. Seterusnya.

Keterangan mengenai rajah perlulah ditulis di bahagian bawah rajah. graf.3: Rajah dalam bentuk carta yang terdapat dalam laporan kajian . lukisan dan gambar foto ditakrifkan sebagai rajah.4 dan Rajah 9. Rajah 9. Oleh itu. Contoh pelbagai jenis rajah dapat kita lihat dalam Rajah 9. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis.144  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 9. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. rajah yang digunakan dalam laporan perlu bersifat membantu pemahaman pembaca.2 RAJAH Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Rajah 9. Seperti juga jadual.5 yang seterusnya. bahan-bahan persembahan seperti carta. penyelidik perlu memastikan rajah yang digunakan membantu proses memberi kefahaman atau penghayatan kepada pembaca.3. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. Oleh itu.

5: Rajah dalam bentuk carta pai pada laporan kajian .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  145 Rajah 9.4: Skrin pertolongan Rajah 9.

"A" dan lain-lain). Cara menulis jenis rujukan hendaklah tekal (consistent) dan mengikut amalan-amalan penulisan berikut: (a) Senarai bahan rujukan hendaklah disusun ikut abjad nama keluarga pengarang bagi nama-nama Barat.org).1 (a) Panduan Menulis Nama dan Pengarang Buku dan Jurnal yang Diterbitkan Penulisan Judul Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. atau laman web. tetapi ikut nama penuh bagi nama Melayu (akan dibincang dalam subtopik seterusnya).1 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal.3. jurnal. sesuatu senarai rujukan itu perlu disusun mengikut abjad perkataan pertama tajuk makalah (tidak termasuk artikel "The".3 RUJUKAN Satu artikel dan laporan kajian yang mempunyai kredibiliti mesti mempunyai senarai rujukan. ACM atau American Psychological Association (APA) (http://www. Bincangkan perbezaan cara meletakkan rajah dan jadual dalam sesuatu laporan kajian. Rujukan biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti buku. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebutkan dalam laporan teks kajian. Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE.146  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II SEMAK KENDIRI 9. Gunakan simbol „&‰ apabila menyenaraikan beberapa orang pengarang untuk sesuatu karya. Jika pengarangnya tidak diketahui. . Rujukan perlu diletakkan selepas teks laporan kajian atau selepas Bab 5. 9. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. artikel. Huruf lain hendaklah ditulis dengan huruf kecil. (b) (c) 9.apa. (i) Menulis Judul Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. kecuali perkataan itu singkatan dan menggunakan huruf kecil.

.. Nama pengarang perlu ditulis tanpa pangkat atau gelaran...  . R. Robeto Christano Ronaldo jadi R. Keberkesanan program penyediaan Guru-Guru KBSR satu tinjauan literature. 2002.... Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja... pada senarai bibliografi.K.. Kajang: Masa Enterprise..TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  147 Contoh: Buku: . (b) Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang dicetak pada halaman judul sebuah karya. ... Jurnal Pendidikan Guru 4(3):248-259..Kennedy jadi Kennedy.... Dalam menulis rujukan.. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama). Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga... Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi.Kennedy.. Selain daripada itu. J.K. nama keluarga perlu didahulukan.A..2004....Ronaldo. Jurnal: .. Contoh: John Alan Kennedy jadi J.. Contoh: J...A... 1996.. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. nama pengarang boleh didapati pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data-Pengkatalogan-dalam-penerbitan atau Cataloging-in-PublicationData.. Pengajian Matematik untuk kursus perguruan... Navigating in hyperspace: Designing a structure-based toolbox. Communication of the ACM 37(2): 87-96..K.A.... R..... . 1993..Ronaldo jadi Ronaldo...

ditulis sebagai Mohamad J. Teknologi Maklumat untuk Institusi Perguruan. Aplikasi multimedia dalam pengajaran. D. Nama pengarang Melayu dan Cina yang ditulis dengan lengkap hendaklah dikekalkan. (2004). (2003). Kuala Lumpur: Fajar Bakti Publication. Pengurusan Pendidikan Khas. (2002).K. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. ditulis sebagai Choong K. Ismail Zain. Choong K. (2008) Pengurusan sumber manusia.3. Shah Alam: Kiambang Publication.F. Contoh: Mohamad J.Koh ditulis Koh. D.F.C 9. Hasir Munir & Abu Bakar Salleh.S. . (b) Pengarang Bersama Contoh: Hasnul Faizal & Nor Azahan. M.C. Ambok Salleh. Kuala Lumpur: Federal Publication.K M. Abu Bakar ibn Mansor dan disenaraikan di bawah abjad T.148  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani ditulis sebagai al-Tarbani. Jamal ditulis sebagai Jamal.2 (a) Cara Menulis Rujukan Lengkap untuk Bahan Bercetak Pengarang Tunggal Contoh: Shaifol Bahary Sulaiman.S. Nama yang menggunakan parap hendak ditulis seperti berikut.

Springfield. (d) Karya Susunan (pnys = penyusun) Contoh: Hasnul Faizal. Merriam-Webster's collegiate dictionary.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  149 (c) Edisi Ulang Cetak Contoh: Othman Mohamad (2008) Penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial Terapan. Ed. Vaughan. (1993).(pnys). 2001. MA: Merriam-Webster. Etika dan displin dalam sukan. (pnyt) . .ke-4. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM.(2003). Teknologi maklumat dan komunikasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Multimedia making it work. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. 5th edition. (pngr). New York: Mc Graw-Hill. (2002). Kumpulan Kertas Kerja 3. T. (c) Karya Yang Dikenali Menurut Judul Contoh: Kamus Dewan Bahasa. (e) Karya Suntingan (pnyt = penyunting) Contoh: Farhana Embi & Rahimah Sahar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). 10th edition. Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara. (2002). Peristilahan sukan dan PJK. (f) Selangaraan (pngr = penyelenggara) Contoh: Nor Azahan Mustafar. Kumpulan Kertas Kerja Seminar Aliran Terkini.

9. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. 2. hlm 55-64. (2007). jil. (h) Terjemahan (terj. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. 2006. Faedah yang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan.3. Kertas Perintah 35.150  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (g) Berbilangan Jilid (jld = Jilid) Contoh: Abdulah Abo Baka. 2003.=terjemahan) Contoh: Thomas. D. (b) Laporan dan Dokumen Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. 1996. tahun 2006. Memelihara keselamatan negara. (2006). (c) Penerbitan Kerajaan Contoh: Malaysia. (i) Bab dalam Buku Contoh: Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). Akta Tanah (Rezab Melayu) (pindaan) 1996. Perbahasan rang undang-undang multimedia. Matematik Algebra. 3(09): 1932-2314 Parlimen Keempat belas Penggal Kedua. Terj. Warta Kerajaan 25(8). Asma Saad. Kuala Lumpur: Penerbitan Sinar Bakti.. Renang meniti tangga kejayaan. .3 (a) Dokumen Awam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan.

& Razak Selamat (2003). (e) Laporan Kerajaan Persekutuan Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia. 9.4 (a) Jurnal Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. Sains Sekitar 2 (3) :1-32. Ed. 2004. (g) Dokumen Pertubuhan Antarabangsa Contoh UNESCO. Report. Education trend. Keberkesanan Perisian Multimedia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas. Batu Pahat. Istilah Sains mengikut Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan 12(2): 152-163. . Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Warta Kerajaan Negeri Johor 45(1). Impak pencemaran udara di Parit Raja. (f) Laporan Jawatankuasa Contoh: Jawatankuasa Pengistilahan Sains. 1990. (b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim. (2005). Bangkok: UNESCO.3.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  151 (d) Warta Kerajaan Negeri Contoh: Johor. 2005. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ke-7. Akta Perbandaran 1988: Peraturan tempat letak kereta.

(d) Makalah dalam Majalah Contoh: Rusdina Abdul Rahim. Harian Metro. (2008) Ancaman terbaru pengguna komputer Virus Neraka. 9. (c) Berita dalam Akhbar Contoh: Ahmad Tajul Ansar Ibrahim. Harian Metro.3. Berita Harian. Majalah Dewan. 3 Jun: 1. Harian Metro. Amalan pengurusan pengetua: Satu kajian kes.5 (a) Makalah dalam Akhbar Pengarang Contoh: Mohd Razalan Salleh.152  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (c) Makalah dalam Pasca Sidang Contoh: Azlin Norhani Mansor. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-1. hlm 255-265. . (2008). 2008. (2004). 3 Jun: 10. 20 Mac:13. Ke arah pengkomputeran pengajaran bahasa: Cereka atau fakta. Jan :16-30. (b) Tanpa Pengarang Contoh: Umat Islam perlu mempunyai ciri mulia kekuatan iman. 3 Jun: V8. (d) Tanpa Pengarang Contoh: Venergy Capsul 300mg dikesan mengandungi racun.1993. Anak yatim terokai Dunia Sains.

Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  153 (e) Surat kepada Editor Contoh: Penjual Ayam. Ku Bahrum Ku Hussin & Zubier Hassan. Jusni Nasiron. (1965). Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira Ahmad. Singapura: Shaw Brother. (2007). Jalil.3. 4 Jun: 10. Jangan salahkan penjual sahaja lihat sekali apa pemborong buat. Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang. Lee Lai Guan.6 (a) Bahan tidak Terbit Tesis atau Latihan Ilmiah Contoh: Mohd Dzulkifli A. A Shaghir. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran Biologi. . (f) Filem Contoh: Anak Ku Shazali. (b) Kertas Kerja Abstrak dan Sebagainya Contoh: Sim Ah Hock. (c) Abstrak Contoh: Mohd Haikal Sazuwan. Tesis Sarjana. 9. Alor Star Kedah. Filem cereka. (2000). 25 -28 Jun. (2008). Mohammad Saat dan Md Din Hassan. Pengendalian pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari perintis negeri Kedah dan Perlis. (2002). Universiti Teknologi Malaysia. Abdul Shukur. Abstrak Kertas Kerja. Berita Harian. Alor Star Kedah. (2000). Siti Ropiah Abu Bakar. Persidangan Sains Sosial UiTM. 25 -28 Jun. Kemahiran teknologi maklumat dan sikap terhadap komputer selepas Kursus Latihan Guru Sekolah Bestari.

(2007). (2004). (atas talian) http://www. Kertas Kerja Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. Mac. 1999.1. Rompin. Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah. Pembangunan perisian pembelajaran bahasa Jurnal Bahasa.motivasiutusan. (f) Kertas Kerja Contoh: Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan.com/kerja. 9. 2000.3. Pahang 4-7 Jun. Rompin.dbp. Penilaian perisian multimedia. (2007).my/dbp98/majalah/bahasa20/mac/j03ajar1. Maktab Perguruan Batu Pahat. (h) Temu bual Contoh: Mohamad Kasim Basir.html (12 November 2003). Temu bual.7 Contoh: Bahan Rujukan Elektronik Badrul Hisham Hj Alang Osman. (atas talian): berbantukan komputer.154  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (d) Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Negeri Johor Kali Kelapan.4mg. Supyan Hussin.gov. (g) Laporan Contoh: Laporan Belanjawan Mengurus Sekolah. 9 Julai. (2007). Cabaran dan tanggungjawab Pengetua dalam zaman globalisasi. Pahang 4-7 Jun. Pahang 4-7 Jun. Rompin.htm (16 November2003) . www.

Rujukan dalam teks ini akan disenaraikan dalam bibliografi pada bahagian akhir laporan kajian.4 RUJUKAN Dalam teks pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. 9. Contoh: Shaifol (2004) menyatakan proses literasi akan membolehkan pengamalnya memperolehi maklumat yang tersusun dan seterusnya menguasai sesuatu tajuk.. mendapati pencapaian pelajar yang . Bezakan gaya penulisan di antara bahan yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan..TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  155 SEMAK KENDIRI 9.. Animasi adalah aplikasi media yang terdiri daripada gerakan objek dalam bentuk 3-D atau 2-D yang dapat menarik minat pengguna (Szuprowicz 1992). Jensen (1996). Muhamad (2000). (a) Pengarang (seorang) Nama pengarang boleh disingkatkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan nama keluarga bagi pengarang Cina dan Barat... . (b) Pengarang bersama (dua orang) Untuk rujukan yang mempunyai dua orang pengarangnya nyatakan kedua-dua pengarang apabila dirujuk.2 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. audio merupakan alat komunikasi yang digunakan .. ciri-ciri mesra pengguna termasuklah keterangan yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami . Contoh: Chua (2002).

tutorial dibina untuk Grafik terdiri daripada pelbagai bentuk tulisan. mempersembahkan bahan pengajaran. (d) Tanpa Pengarang Bagi rujukan tanpa pengarang hendak ditulis seperti berikut: Contoh: Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001).1998). Kirsh (1997)]. iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk membuat penjelajahan serta mencari dan menggabungkan maklumat yang diperolehi [Reader dan Hammond (1994). Jones dan Berger (1995). (c) Pengarang bersama (tiga orang atau lebih) Untuk rujukan tiga orang pengarang atau lebih nama pengarang pertama diikuti dengan „et al. lukisan. dalam kaedah tutorial. Perisian multimedia yang sempurna dan sesuai digunakan sebagai alat untuk mendidik hendaklah dilaksanakan mengikut landasan teori-teori pembelajaran (Wan Salihin et al. (1994). semua rujukan itu ditulis bersama dan dipisahkan bersama tanda semi kolon. secara umumnya setiap perisian pendidikan (tutorial) mengandungi satu atau .. lakaran dan gambar. Contoh: Hiperteks mempunyai keistimewaan. (1996).156  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Menurut Alessi dan Trollip (1991).. Media grafik digunakan sebagai alat untuk memberi arahan dan penerangan (Wittich dan Schuller 1979). Rivlin et al.‰ Contoh: Menurut Merrill et al. (e) Multi Rujukan Dalam menulis berbagai rujukan teks yang memberi pengertian maksud yang sama. . perisian boleh menggantikan peranan guru sebagai tutor.

Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan kajian. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai pendapat yang sama daripada tiga orang pengarang.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  157 (f) Rujukan Laman Web Dalam menulis rujukan teks yang diambil dari laman web. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. 2. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai bahan rujukan yang lebih daripada dua orang pengarang dan tiga orang pengarang.my/dbp08/majalah/bahasa20/ 16 November2008). Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebut dalam laporan teks kajian. SEMAK KENDIRI 9. yang dikenali sebagai house style. Contoh: Teori kognitif membawa maksud perkaitan dengan sesuatu perkara. Manusia menggunakan fikiran dan otak setiap kali manusia belajar serta mengumpulkan struktur kognitif dalam ingatan (www. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. .        Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan yang tertentu. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.3 1. Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association).dbp.gov. alamat laman web dan tarikh mencapainya perlu dinyatakan.

com). Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Yan penyelidikan (kaedah . California: Wadsworth Pub.). Dalam teks. New York: McGraw-Hill. Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran). (1994). Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja. Belmont.     APA (American Psychological Association) House Style Ilustrasi Judul Laman Web Laporan Kajian Parap Pengkatalogan Babbuem. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas.158  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II   Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. (1990). T. ACM atau American Psychological Association (APA) (apa. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama).org. Kaedah dan statistik penyelidikan). Survey research methods (2nd ed.). Baker. Inc. Co. E. pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. Doing social research (2nd ed.L. Chua Piaw. (2006). Dalam menulis judul bagi bahan rujukan.

(2000) Models of teaching (6th ed. Boston: Ally and Becon. London: Routledge Falmer. & Christensen. Weil. (2003). (2001). A.B. Osnow. You and your action research project.). Kajang: Masa Enterprise. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. (1984). Mason. (2001). J. Inc. (2000). & Calhoun. & Rosenthal. Doing research.. M. Education reasearch: Quantitative and qualitative approaches. E. M. New Jersey: Lawrence Eralbaum Associates.. (2002). Liverpool: Paul Chapman Pub. B. Understanding behavioral science-research methods for research consumers. Boston: Ally and Becon. & Erickson. R... K. London: Routledege Falmer..L. London: Routledge. Joyce. Rashidi Azizan & Abd Razak Habib. Educational research-current issues. Researching your own practice. London: Routledege Falmer. The inquiry and pedagogy across diverse contexts series. (2003). J. Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. Hammersley. deMarrais. R. Inc. Teacher inquiry: Living the research in everyday pratice. (1995) Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. B. Othman Mohamad.handbook for teachers. . L.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  159 Clarke. (1985). New York: McGraw-Hill. Walker. (1993). R. Mc Niff. Johnson.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->