P. 1
27546827 Panduan Penulisan Rujukan APA

27546827 Panduan Penulisan Rujukan APA

|Views: 2|Likes:
nnnn
nnnn

More info:

Published by: Rabiatul Adawiyah Abdul Ghafar on Sep 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

Topik 9  Penulisan 

Laporan   Kajian II 
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. Membina dan meletakkan jadual dan rajah mengikut American Psychological Association (APA); Menulis rujukan mengikut sistem APA dengan cara yang betul; dan Menulis rujukan dalam teks mengikut stail APA dengan cara yang betul.

PENGENALAN

Penulisan laporan kajian perlulah mengikut format penulisan yang ditentukan oleh pihak universiti. Laporan penyelidikan atau kajian merupakan laporan lengkap seluruh kajian yang telah dilaksanakan. Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan tertentu, yang dikenali sebagai Âhouse styleÊ. Oleh itu, bentuk penulisan laporan kajian untuk penyelidikan amat penting bagi menggambarkan imej yang baik sesebuah institusi. Topik 8, 9 dan 10 dalam modul ini akan memberi panduan kepada anda tentang gaya penulisan laporan kajian yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Laporan kajian yang baik juga akan menggambarkan ciri-ciri penyelidikan yang baik dan berkesan. Laporan kajian yang baik dan tersusun juga akan memudahkan pembaca memahami maksud yang hendak disampaikan oleh pengkaji. Dalam topik ini, anda akan dipandukan dengan cara meletakkan rajah, jadual, menulis rujukan dan meletakkan rujukan dalam teks. Dengan kata lain, dalam topik ini, anda akan ditunjukkan cara menyusun jadual, rajah dan rujukan mengikut sistem ÂAmerican Psychological AssociationÊ.

32 (ns) .09 9.81 1. Tajuk jadual perlu diletakan di bahagian atas jadual seperti contoh (Rajah 9.05.2 : Jadual memudahkan pemahaman terhadap keputusan analisis Subjek Kump 1 Kump 2 N 19 20 Min 71.2: Definisi Min Daripada Dapatan Soal Selidik. Jadual yang baik dapat menyampaikan maklumat dengan sekali imbas saja.1 JADUAL Data kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual. bandingkan dengan cara menulis yang ditetapkan oleh universitiuniversiti lain.2.2: Perbezaan Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan dalam Ujian Pra Subskala Sikap UJIAN PRA Nota: Nilai t kritikal 95% (df = 37) = 2. Rajah 9.1.29 1. Seterusnya.40 .2) berikut: Jadual 3. df = 37.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  143 AKTIVITI 9.00 Definisi Sangat Setuju Setuju Tidak Pasti Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Rajah 9.1 dan Rajah 9.00 .25 S.1: Jadual membantu pembaca memahami definisi sesuatu maksud had atau angka Jadual 4.1 Bincangkan dengan rakan-rakan cara menulis laporan mengikut gaya yang ditetapkan oleh pihak Open University Malaysia. Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan yang ditulis.80 .021 df = Darjah kebebasan. ns = Tidak Signifikan. Min 5. 9. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual.60 .61 2.41 3.79 67.4.3. s = Signifikan pada aras p < 0.Piawai Nilai t 12.21 4.1.20 .

penyelidik perlu memastikan rajah yang digunakan membantu proses memberi kefahaman atau penghayatan kepada pembaca. Oleh itu. Contoh pelbagai jenis rajah dapat kita lihat dalam Rajah 9. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. Rajah 9.144  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II 9. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. graf. bahan-bahan persembahan seperti carta.3: Rajah dalam bentuk carta yang terdapat dalam laporan kajian . Oleh itu.3. rajah yang digunakan dalam laporan perlu bersifat membantu pemahaman pembaca.4 dan Rajah 9. Rajah 9. Keterangan mengenai rajah perlulah ditulis di bahagian bawah rajah.2 RAJAH Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Seperti juga jadual. lukisan dan gambar foto ditakrifkan sebagai rajah.5 yang seterusnya.

5: Rajah dalam bentuk carta pai pada laporan kajian .4: Skrin pertolongan Rajah 9.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  145 Rajah 9.

3.apa.org). Rujukan perlu diletakkan selepas teks laporan kajian atau selepas Bab 5. Cara menulis jenis rujukan hendaklah tekal (consistent) dan mengikut amalan-amalan penulisan berikut: (a) Senarai bahan rujukan hendaklah disusun ikut abjad nama keluarga pengarang bagi nama-nama Barat.1 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal. Huruf lain hendaklah ditulis dengan huruf kecil. Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. atau laman web. tetapi ikut nama penuh bagi nama Melayu (akan dibincang dalam subtopik seterusnya). Rujukan biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti buku. .1 (a) Panduan Menulis Nama dan Pengarang Buku dan Jurnal yang Diterbitkan Penulisan Judul Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebutkan dalam laporan teks kajian. 9. sesuatu senarai rujukan itu perlu disusun mengikut abjad perkataan pertama tajuk makalah (tidak termasuk artikel "The".146  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II SEMAK KENDIRI 9. "A" dan lain-lain). Gunakan simbol „&‰ apabila menyenaraikan beberapa orang pengarang untuk sesuatu karya. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. (i) Menulis Judul Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong. Jika pengarangnya tidak diketahui. (b) (c) 9. ACM atau American Psychological Association (APA) (http://www. Bincangkan perbezaan cara meletakkan rajah dan jadual dalam sesuatu laporan kajian.3 RUJUKAN Satu artikel dan laporan kajian yang mempunyai kredibiliti mesti mempunyai senarai rujukan. kecuali perkataan itu singkatan dan menggunakan huruf kecil. artikel. jurnal.

Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama).Ronaldo jadi Ronaldo.. Dalam menulis rujukan..Kennedy jadi Kennedy.. Jurnal: .A. pada senarai bibliografi. 1996... Robeto Christano Ronaldo jadi R.Kennedy. 1993.......K.. Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga.. . Navigating in hyperspace: Designing a structure-based toolbox..K.. (b) Penulisan Nama Pengarang Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang dicetak pada halaman judul sebuah karya.. Nama pengarang perlu ditulis tanpa pangkat atau gelaran.. Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi..... nama keluarga perlu didahulukan. Jurnal Pendidikan Guru 4(3):248-259... Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.... Kajang: Masa Enterprise. 2002.. Keberkesanan program penyediaan Guru-Guru KBSR satu tinjauan literature..A.....  .. Pengajian Matematik untuk kursus perguruan. .K.A. Contoh: John Alan Kennedy jadi J.. Contoh: J.Ronaldo.2004. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja..TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  147 Contoh: Buku: . Communication of the ACM 37(2): 87-96.... J.. R.. R.... Selain daripada itu.. nama pengarang boleh didapati pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data-Pengkatalogan-dalam-penerbitan atau Cataloging-in-PublicationData...

Nama yang menggunakan parap hendak ditulis seperti berikut. Abu Bakar ibn Mansor dan disenaraikan di bawah abjad T. Contoh: Mohamad J. Aplikasi multimedia dalam pengajaran. Teknologi Maklumat untuk Institusi Perguruan. (2008) Pengurusan sumber manusia.148  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Abu Bakar ibn Mansor al-Tabrani ditulis sebagai al-Tarbani. Pengurusan Pendidikan Khas. ditulis sebagai Mohamad J. Nama pengarang Melayu dan Cina yang ditulis dengan lengkap hendaklah dikekalkan.2 (a) Cara Menulis Rujukan Lengkap untuk Bahan Bercetak Pengarang Tunggal Contoh: Shaifol Bahary Sulaiman.3. Kuala Lumpur: Federal Publication. Ismail Zain.S. (2003). D.F. M. (2004).K.S. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Publication.Koh ditulis Koh. ditulis sebagai Choong K.K M. (2002). D.F. Shah Alam: Kiambang Publication. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Choong K.C 9. Hasir Munir & Abu Bakar Salleh. . Ambok Salleh. (b) Pengarang Bersama Contoh: Hasnul Faizal & Nor Azahan.C. Jamal ditulis sebagai Jamal.

Merriam-Webster's collegiate dictionary. (f) Selangaraan (pngr = penyelenggara) Contoh: Nor Azahan Mustafar. 10th edition. (1993). .TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  149 (c) Edisi Ulang Cetak Contoh: Othman Mohamad (2008) Penulisan tesis dalam bidang Sains Sosial Terapan. Kumpulan Kertas Kerja Seminar Aliran Terkini. Teknologi maklumat dan komunikasi. New York: Mc Graw-Hill. (c) Karya Yang Dikenali Menurut Judul Contoh: Kamus Dewan Bahasa. (2002). Kumpulan Kertas Kerja 3. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. (pnyt) . Etika dan displin dalam sukan. Peristilahan sukan dan PJK. Multimedia making it work. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia. T. (pngr). (2002). (d) Karya Susunan (pnys = penyusun) Contoh: Hasnul Faizal.(pnys). MA: Merriam-Webster. Vaughan. Springfield.(2003). 2001. (e) Karya Suntingan (pnyt = penyunting) Contoh: Farhana Embi & Rahimah Sahar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). 5th edition. Ed.ke-4. Shah Alam: Penerbitan Universiti Teknologi Mara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

3. Memelihara keselamatan negara. Terj.=terjemahan) Contoh: Thomas. Matematik Algebra. jil. Perbahasan rang undang-undang multimedia. tahun 2006. Dlm Mohd Sofian Omar Fauzee (pnyt) Psikologi sukan. 3(09): 1932-2314 Parlimen Keempat belas Penggal Kedua. Faedah yang diperolehi dari menceburkan diri dalam aktiviti sukan. (2007). 2. Penyata Rasmi Dewan Rakyat. 9..3 (a) Dokumen Awam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. 1996. Akta Tanah (Rezab Melayu) (pindaan) 1996. (i) Bab dalam Buku Contoh: Roslina Ismail & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). (c) Penerbitan Kerajaan Contoh: Malaysia. Kertas Perintah 35. Renang meniti tangga kejayaan. 2003. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.150  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (g) Berbilangan Jilid (jld = Jilid) Contoh: Abdulah Abo Baka. Kuala Lumpur: Penerbitan Sinar Bakti. (h) Terjemahan (terj. hlm 55-64. (b) Laporan dan Dokumen Contoh: Dewan Rakyat Malaysia. Asma Saad. . 2006. Warta Kerajaan 25(8). (2006). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. D.

Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. . Education trend. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Akta Perbandaran 1988: Peraturan tempat letak kereta. (e) Laporan Kerajaan Persekutuan Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia. (b) Pengarang Bersama Contoh: Asiah Abu Kassim. (g) Dokumen Pertubuhan Antarabangsa Contoh UNESCO.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  151 (d) Warta Kerajaan Negeri Contoh: Johor. & Razak Selamat (2003). Ke-7. Bangkok: UNESCO. Impak pencemaran udara di Parit Raja.4 (a) Jurnal Pengarang Tunggal Contoh: Iskandar Zakaria. Sains Sekitar 2 (3) :1-32. 9. (f) Laporan Jawatankuasa Contoh: Jawatankuasa Pengistilahan Sains. 2005. Keberkesanan Perisian Multimedia Bestari kepada pelajar Pendidikan Khas. Batu Pahat. Jurnal Pendidikan 12(2): 152-163. (2005). Istilah Sains mengikut Bahasa Melayu. 2005. Warta Kerajaan Negeri Johor 45(1). Ed. 1990.3. Report. 2004.

3 Jun: V8. (2004).1993. 3 Jun: 1. (d) Makalah dalam Majalah Contoh: Rusdina Abdul Rahim. 3 Jun: 10. 2008. hlm 255-265. Harian Metro.3. Berita Harian.152  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (c) Makalah dalam Pasca Sidang Contoh: Azlin Norhani Mansor. Jan :16-30. (b) Tanpa Pengarang Contoh: Umat Islam perlu mempunyai ciri mulia kekuatan iman. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-1. (d) Tanpa Pengarang Contoh: Venergy Capsul 300mg dikesan mengandungi racun. . Harian Metro. (2008). Harian Metro. 9. (2008) Ancaman terbaru pengguna komputer Virus Neraka. (c) Berita dalam Akhbar Contoh: Ahmad Tajul Ansar Ibrahim. Majalah Dewan.5 (a) Makalah dalam Akhbar Pengarang Contoh: Mohd Razalan Salleh. Anak yatim terokai Dunia Sains. Amalan pengurusan pengetua: Satu kajian kes. 20 Mac:13. Ke arah pengkomputeran pengajaran bahasa: Cereka atau fakta.

6 (a) Bahan tidak Terbit Tesis atau Latihan Ilmiah Contoh: Mohd Dzulkifli A. 4 Jun: 10. Mohammad Saat dan Md Din Hassan. Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. (b) Kertas Kerja Abstrak dan Sebagainya Contoh: Sim Ah Hock. Jangan salahkan penjual sahaja lihat sekali apa pemborong buat. Kemahiran teknologi maklumat dan sikap terhadap komputer selepas Kursus Latihan Guru Sekolah Bestari. (2002). Kertas Kerja Seminar Teknologi Pendidikan. Filem cereka. (1965). 9. Alor Star Kedah. Universiti Teknologi Malaysia. 25 -28 Jun. (f) Filem Contoh: Anak Ku Shazali. . Singapura: Shaw Brother. Abdul Shukur. Siti Ropiah Abu Bakar. Keberkesanan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif dalam mata pelajaran Biologi. Berita Harian. Mohd Amirul Abdullah & Siti Nor Amira Ahmad. Lee Lai Guan. (2000). (2000). Abstrak Kertas Kerja. Jusni Nasiron. A Shaghir. 25 -28 Jun. Persidangan Sains Sosial UiTM.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  153 (e) Surat kepada Editor Contoh: Penjual Ayam. (2008). Kesan kenaikan harga minyak di Pulau Pinang. Tesis Sarjana. (2007). (c) Abstrak Contoh: Mohd Haikal Sazuwan.3. Ku Bahrum Ku Hussin & Zubier Hassan. Pengendalian pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari perintis negeri Kedah dan Perlis. Jalil. Alor Star Kedah.

7 Contoh: Bahan Rujukan Elektronik Badrul Hisham Hj Alang Osman. Pahang 4-7 Jun. (2007). 2000. Pahang 4-7 Jun.154  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II (d) Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Pengetua-Pengetua Negeri Johor Kali Kelapan. (atas talian) http://www. 9 Julai. Temu bual. Kertas Kerja Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. Pembangunan perisian pembelajaran bahasa Jurnal Bahasa.1. (atas talian): berbantukan komputer. Maktab Perguruan Batu Pahat.4mg. (2007). Mac. www. Mesyuarat PengetuaPengetua Negeri Johor Kali Kelapan. (g) Laporan Contoh: Laporan Belanjawan Mengurus Sekolah. (f) Kertas Kerja Contoh: Jabatan Pendidikan Negeri Johor. (h) Temu bual Contoh: Mohamad Kasim Basir.com/kerja.gov.motivasiutusan. Rompin.dbp.3. Cabaran dan tanggungjawab Pengetua dalam zaman globalisasi. Rompin. (2004). 1999.htm (16 November2003) .my/dbp98/majalah/bahasa20/mac/j03ajar1. Rompin. Pahang 4-7 Jun. Penilaian perisian multimedia. Supyan Hussin. Kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran matematik berbantukan komputer di sekolah menengah.html (12 November 2003). (2007). 9.

. mendapati pencapaian pelajar yang .. Rujukan dalam teks ini akan disenaraikan dalam bibliografi pada bahagian akhir laporan kajian.4 RUJUKAN Dalam teks pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian.. audio merupakan alat komunikasi yang digunakan . Bezakan gaya penulisan di antara bahan yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan. Muhamad (2000). Contoh: Shaifol (2004) menyatakan proses literasi akan membolehkan pengamalnya memperolehi maklumat yang tersusun dan seterusnya menguasai sesuatu tajuk. Jensen (1996). 9.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  155 SEMAK KENDIRI 9. (a) Pengarang (seorang) Nama pengarang boleh disingkatkan kepada nama diri untuk pengarang Melayu dan nama keluarga bagi pengarang Cina dan Barat. (b) Pengarang bersama (dua orang) Untuk rujukan yang mempunyai dua orang pengarangnya nyatakan kedua-dua pengarang apabila dirujuk. Animasi adalah aplikasi media yang terdiri daripada gerakan objek dalam bentuk 3-D atau 2-D yang dapat menarik minat pengguna (Szuprowicz 1992). Contoh: Chua (2002).2 Penulisan laporan kajian adalah agak teknikal..... ciri-ciri mesra pengguna termasuklah keterangan yang ditulis dalam bahasa yang mudah difahami .

(1994). dalam kaedah tutorial. Perisian multimedia yang sempurna dan sesuai digunakan sebagai alat untuk mendidik hendaklah dilaksanakan mengikut landasan teori-teori pembelajaran (Wan Salihin et al. iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk membuat penjelajahan serta mencari dan menggabungkan maklumat yang diperolehi [Reader dan Hammond (1994).. perisian boleh menggantikan peranan guru sebagai tutor. Jones dan Berger (1995).‰ Contoh: Menurut Merrill et al.156  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II Contoh: Menurut Alessi dan Trollip (1991).1998). (e) Multi Rujukan Dalam menulis berbagai rujukan teks yang memberi pengertian maksud yang sama. lakaran dan gambar. . (1996). secara umumnya setiap perisian pendidikan (tutorial) mengandungi satu atau . Kirsh (1997)]. semua rujukan itu ditulis bersama dan dipisahkan bersama tanda semi kolon.. (c) Pengarang bersama (tiga orang atau lebih) Untuk rujukan tiga orang pengarang atau lebih nama pengarang pertama diikuti dengan „et al. Contoh: Hiperteks mempunyai keistimewaan. Media grafik digunakan sebagai alat untuk memberi arahan dan penerangan (Wittich dan Schuller 1979). tutorial dibina untuk Grafik terdiri daripada pelbagai bentuk tulisan. Rivlin et al. lukisan. mempersembahkan bahan pengajaran. (d) Tanpa Pengarang Bagi rujukan tanpa pengarang hendak ditulis seperti berikut: Contoh: Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum (2001).

Sifat jadual adalah untuk memberi maklumat dalam bentuk sokongan bagi menambah kefahaman pembaca terhadap laporan kajian. Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai pendapat yang sama daripada tiga orang pengarang. .3 1.gov. Keterangan mengenai rajah perlulah ringkas serta menggambarkan sifat rajah yang hendak ditonjolkan.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  157 (f) Rujukan Laman Web Dalam menulis rujukan teks yang diambil dari laman web. Rajah perlu berfungsi untuk memberi penerangan yang lebih ringkas terhadap fakta yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh: Teori kognitif membawa maksud perkaitan dengan sesuatu perkara. Tajuk yang diberi bagi jadual perlulah ringkas dan menggambarkan kandungan jadual. alamat laman web dan tarikh mencapainya perlu dinyatakan. semua bahan ilustrasi dalam laporan kajian selain daripada jadual dinamakan rajah. 2. yang dikenali sebagai house style.dbp. SEMAK KENDIRI 9.my/dbp08/majalah/bahasa20/ 16 November2008).        Setiap universiti mempunyai format penulisan laporan penyelidikan yang tertentu. Manusia menggunakan fikiran dan otak setiap kali manusia belajar serta mengumpulkan struktur kognitif dalam ingatan (www. Senarai rujukan menyenaraikan bahan bacaan yang digunakan dalam kajian dan disebut dalam laporan teks kajian. Berdasarkan peraturan APA (American Psychological Association). Nyatakan cara menulis sumber rujukan dalam teks yang mempunyai bahan rujukan yang lebih daripada dua orang pengarang dan tiga orang pengarang.

T. Nama pengarang Barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja. Chua Piaw. Survey research methods (2nd ed. Co. Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sebuah karya. (2006).com). Yan penyelidikan (kaedah . pengkaji perlu menulis rujukan untuk pembaca mengetahui sumber dapatan maklumat dalam laporan kajian. (1994).158  TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II   Rujukan hendaklah dinomborkan mengikut format IEEE. Dalam teks. Nama selainnya hendaklah menggunakan nama parap (huruf-huruf pertama).org. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Inc. Baker.). Doing social research (2nd ed. California: Wadsworth Pub. Dalam menulis judul bagi bahan rujukan. (1990). E. ACM atau American Psychological Association (APA) (apa.).     APA (American Psychological Association) House Style Ilustrasi Judul Laman Web Laporan Kajian Parap Pengkatalogan Babbuem. penulis hendaklah menggunakan huruf besar pada huruf pertama judul karya tersebut dan pada huruf pertama kata nama khas. Kaedah dan statistik penyelidikan). Belmont. judul buku dan judul jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong.L. Ketika menulis judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran). New York: McGraw-Hill.

L. Hammersley.. London: Routledege Falmer. & Christensen. (2000).. E.). (2001). Joyce. (1985). Walker.TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN II  159 Clarke. (2003). (1993). Othman Mohamad. The inquiry and pedagogy across diverse contexts series. London: Routledge. New York: McGraw-Hill. J. New Jersey: Lawrence Eralbaum Associates. Education reasearch: Quantitative and qualitative approaches. Understanding behavioral science-research methods for research consumers. (1995) Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah dan strategi. Kajang: Masa Enterprise. & Erickson. Liverpool: Paul Chapman Pub. & Rosenthal. Researching your own practice. Educational research-current issues. (1984). B. A. Serdang: Penerbitan Universiti Putera Malaysia.. Rashidi Azizan & Abd Razak Habib. Weil.. M. (2002). Inc. deMarrais.B. (2001). Osnow. (2003). Mc Niff. You and your action research project. London: Routledege Falmer.handbook for teachers. Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. Doing research. J. L. R. London: Routledge Falmer. Boston: Ally and Becon. M. Teacher inquiry: Living the research in everyday pratice. Johnson. B. Inc. .. R. Boston: Ally and Becon. R. (2000) Models of teaching (6th ed. K. Mason. & Calhoun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->