DEFINISI DAN KONSEP MAIN Mengikut Pallergini,(1995),main ialah sukarela,main bermotivasi intrinsik,main melibatkan

penglibatan dan pergerakan fizikal yang aktif serta mempunyai kualiti yang melibatkan imaginasi. Menurut Fromberg (1987) pula,main adalah simbolik,bermakna,menyeronokkan,sukarela dan bermotivasi intrinsik,berperaturan dan berbentuk episodik. Mengikut Brian Sutton-Smith dalam Pallergini 1995 pula,beliau menyifatkan bahawa main itu adalah satu proses belajar,iaitu proses untuk menambah baik dan memenuhi keperluan psikologi dan keperluan sosial.Main juga disifatkan sebagai kuasa.Ini merujuk kepada pertandingan yang melibatkan pasukan lawan,menang dan kalah.Jika dia menjuarai sesuatu pertandingan itu,sudah tentu lah dia berasa bahawa kekuasaan berada di tangannya.Beliau turut mendefinisikan main sebagai suatu fantasi yang berkait secara langsung dengan main sebagai kemajuan.Ini kerana kedua-duanya melibatkan kanak-kanak.Main sebagai fantasi juga melibatkan peranan main dalam mencungkil dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan imaginatif.Selain itu,main juga mengutamakan kualiti pengalaman bermain itu sendiri,bukannya hasil yang diperoleh dari bermain.Kualiti main itu melibatkan pengalaman intrinsik dalam diri pemain itu sendiri. Oleh itu,dapat lah disimpulkan bahawa bermain itu adalah suatu proses yang menyeronokkan dan melibatkan penglibatan kanak-kanak itu sendiri dalam memenuhi keperluan sosialnya dan juga untuk meningkatkan kemahiran dalam diri mereka. Bagi kanak-kanak,main merupakan satu laluan yang membolehkan kanakkanak belajar dan mengenali persekitaran atau dunianya melalui penerokaan,simulasi,lakonan,proses cuba jaya dan manipulasi alatan.Main juga ialah proses semulajadi yang menghubungkaitkan alam fizikal kanak-kanak dengan alat spiritual,pemikiran,kreativiti,perlambangan idea,peranan serta pengalaman masa depan kanak-kanak.ini kerana,kebanyakan kanak-kanak boleh dikatakan belajar melalui bermain.

Murid atau kanakkanak yang melalui proses bermain akan mendapat pengalaman secara langsung yang sudah pasti akan memberikan kesan pembelajaran yang maksimum dan berkesan tentunya kepada perkembangan kognitif mereka.perkembangan kognitif dan psikomotor dapat dibentuk. .Melalui bermain. Bermain juga dapat memberikan peluang kepada murid untuk memberikan seluruh perhatian dan tumpuan mereka kepada sesuatu aktiviti itu.meneroka perkara baru serta menajamkan kemahiran.Bermain meliputi aktiviti aktiviti yang memberikan kegembiraan dan memberi peluan kepada murid untuk melahirkan perasaan mereka.Bermain merupakan satu pendekatan terancang dan berstruktur untuk memberikan peluang kepada murid belajar dalam suasana yang tidak begitu formal.menyeronokkan serta membuatkan mereka berasa bebas dan selamat.

perkembangan seseorang kanak-kanak itu akan berkembang secara menyeluruh.Mereka juga dapat mengetahui pelbagai kemahiran baru.Melalui aktiviti seperti membuat ujikaji.KEPENTINGAN BERMAIN DARI ASPEK PERKEMBANGAN KOGNITIF.Melalui permainan puzzle. Melalui bermain.murid-murid dilatih untuk berfikir dengan lebih kreatif dan logik. Selain itu.Aktiviti melukis.melakonkan semula.sosial dan emosi.murid berpeluang untuk meningkatkan aspek kemahiran berbahasa mereka.fizikal.FIZIKAL.Kepentingan bermain bagi kanak-kanak dapat dikategorikan kepada kesannya kepada aspek perkembangan kognitif. Kanak-kanak merupakan seorang yang cepat belajar.Ini kerana murid akan menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan ciptaan baru mengikut daya kreativiti masing-masing tanpa mengikut keadaan asalnya. .mereka bentuk model dan kraf tangan.mampu merangcang strategi untuk menewaskan pihak lawan dan mungkin juga berpotensi untuk digilap bakatnya ke peringkat yang lebih tinggi.catur ataupun congkak. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam perkembangan bahasa.SOSIAL DAN EMOSI.Antara kesan bermain kepada perkembangn kognitif ialah kanak-kanak dapat mengetahui tahap keupayaan. 1)Kepentingan bermain bagi perkembangan kognitif.dam.murid mampu untuk mengembangkan potensi mereka.bercerita ataupun main peranan.melalui permainan nyanyian.mewarna dan membina objek kreatif akan dapat mengembangkan kemahiran reka cipta dan kreativiti mereka. kesediaan dan kecerdasan mereka untuk belajar.seluruh jasmani dan kognitifnya ditumpukan kepada permainan tersebut.Ini kerana.semasa bermain.

akan dapat mengetahui cara untuk mengawal emosi mengikut keadaan.namun ia seolah-olah benar-benar berlaku. Main merupakan sesuatu yang diada-adakan.Jadi.berkongsi alatan serta melayan keperluan orang lain. pelajar lain dan guru-guru secara positif dan menyemai sifat tolong menolong dan ambil berat kepada orang lain.Mereka juga akan dapat mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berlainan pada situasi yang tertentu.kanak-kanak belajar membesar ke arah kedewasaan. .2) Kepentingan bermain bagi perkembangan sosial dan emosi.doktor dan pondok-pondok menbina keupayaan mereka untuk menyesuaikan diri dalam sitiasi yang baru dan pelbagai.mereka belajar untuk menghormati orang lain.serta bagaimana untuk menerima kekalahan dan kemenangan dengan baik. Melalui permainan sosial.justeru.alam kanak-kanak merupakan tempoh persediaan untuk ke alam dewasa. yakin dan tidak malu untuk bersosial dengan orang lain.Menurut teori instinct (naluri).keperluan bertindak dalam situasi tertentu. Permainan seperti sosiodrama dan berlakon juga akan memberikan murid pemahaman akan peranan dan tindakan yang dijangkakan.Mereka belajar berinteraksi dengan rakan.mengambil giliran. Selain itu.Mereka membiasakan diri hidup dalam komuniti dan dapat memupuk semangat berani untuk menonjolkan diri.permainan seperti main masak-masak.

murid juga akan mendapat pengalaman baru dan belajar untuk meningkatkan teknik pergerakan mereka dalam permainan yang disertai.kanak-kanak belajar meneroka dan menjelajahi alam sekitar sera tahu jenis permainan yang mereka kehendaki.murid akan dapat membina kemahiran mengapungkan diri.menampal dan mencantum dapat membina kemahiran manipulatif.Aktiviti melukis.mengawal pernafasan serta mengatasi perasaan takut dalam diri mereka.Kemahiran fizikal yang terlibat termasuklah berlari.Murid juga akan dapat mencergaskan fizikal dan seterusnya.Melalui proses bermainlah.membentuk.Begitu juga dengan aktiviti berenang dan menyelam.namun.akan mendorong mereka untuk menonjolkan bakat yang terpendam.koordinasi mata-tangan serta kemahiran motor halus.Ini bertepatan dengan teori manipulatif dan teori psikodinamik. Murid juga akan didedahkan dengan permainan dalaman(indoor game) dan permainan luaran(outdoor game) yang jika diberi tunjuk ajar yang sewajarnya.kemahiran motor halus serta penerokaan lam semulajadi.iaitu motor kasar dan motor haluskoordinasi mata dan tangan.menendang dan mengayuh basikal. Selain itu.pergerakan lokomotor dan non-lokomotor dapat dibina. .kemahiran psikomotor.sudah tentu beroleh kecerdasan.perlu diberi perhatian bahawa kesihatan dan keselamatan tetap perkara utama.3) Kepentingan bermain bagi perkembangan fizikal Melalui bermain.melompat. Aktiviti taman sains seperti menyiran dan menanam pokok pula dapat meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria bau.