DEFINISI DAN KONSEP MAIN Mengikut Pallergini,(1995),main ialah sukarela,main bermotivasi intrinsik,main melibatkan

penglibatan dan pergerakan fizikal yang aktif serta mempunyai kualiti yang melibatkan imaginasi. Menurut Fromberg (1987) pula,main adalah simbolik,bermakna,menyeronokkan,sukarela dan bermotivasi intrinsik,berperaturan dan berbentuk episodik. Mengikut Brian Sutton-Smith dalam Pallergini 1995 pula,beliau menyifatkan bahawa main itu adalah satu proses belajar,iaitu proses untuk menambah baik dan memenuhi keperluan psikologi dan keperluan sosial.Main juga disifatkan sebagai kuasa.Ini merujuk kepada pertandingan yang melibatkan pasukan lawan,menang dan kalah.Jika dia menjuarai sesuatu pertandingan itu,sudah tentu lah dia berasa bahawa kekuasaan berada di tangannya.Beliau turut mendefinisikan main sebagai suatu fantasi yang berkait secara langsung dengan main sebagai kemajuan.Ini kerana kedua-duanya melibatkan kanak-kanak.Main sebagai fantasi juga melibatkan peranan main dalam mencungkil dan meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan imaginatif.Selain itu,main juga mengutamakan kualiti pengalaman bermain itu sendiri,bukannya hasil yang diperoleh dari bermain.Kualiti main itu melibatkan pengalaman intrinsik dalam diri pemain itu sendiri. Oleh itu,dapat lah disimpulkan bahawa bermain itu adalah suatu proses yang menyeronokkan dan melibatkan penglibatan kanak-kanak itu sendiri dalam memenuhi keperluan sosialnya dan juga untuk meningkatkan kemahiran dalam diri mereka. Bagi kanak-kanak,main merupakan satu laluan yang membolehkan kanakkanak belajar dan mengenali persekitaran atau dunianya melalui penerokaan,simulasi,lakonan,proses cuba jaya dan manipulasi alatan.Main juga ialah proses semulajadi yang menghubungkaitkan alam fizikal kanak-kanak dengan alat spiritual,pemikiran,kreativiti,perlambangan idea,peranan serta pengalaman masa depan kanak-kanak.ini kerana,kebanyakan kanak-kanak boleh dikatakan belajar melalui bermain.

Bermain meliputi aktiviti aktiviti yang memberikan kegembiraan dan memberi peluan kepada murid untuk melahirkan perasaan mereka. Bermain juga dapat memberikan peluang kepada murid untuk memberikan seluruh perhatian dan tumpuan mereka kepada sesuatu aktiviti itu.meneroka perkara baru serta menajamkan kemahiran.Bermain merupakan satu pendekatan terancang dan berstruktur untuk memberikan peluang kepada murid belajar dalam suasana yang tidak begitu formal. .Murid atau kanakkanak yang melalui proses bermain akan mendapat pengalaman secara langsung yang sudah pasti akan memberikan kesan pembelajaran yang maksimum dan berkesan tentunya kepada perkembangan kognitif mereka.perkembangan kognitif dan psikomotor dapat dibentuk.menyeronokkan serta membuatkan mereka berasa bebas dan selamat.Melalui bermain.

Melalui permainan puzzle.dam. Kanak-kanak merupakan seorang yang cepat belajar.bercerita ataupun main peranan.Aktiviti melukis.murid-murid dilatih untuk berfikir dengan lebih kreatif dan logik.Antara kesan bermain kepada perkembangn kognitif ialah kanak-kanak dapat mengetahui tahap keupayaan. kesediaan dan kecerdasan mereka untuk belajar.mewarna dan membina objek kreatif akan dapat mengembangkan kemahiran reka cipta dan kreativiti mereka.mampu merangcang strategi untuk menewaskan pihak lawan dan mungkin juga berpotensi untuk digilap bakatnya ke peringkat yang lebih tinggi. Melalui bermain.seluruh jasmani dan kognitifnya ditumpukan kepada permainan tersebut.KEPENTINGAN BERMAIN DARI ASPEK PERKEMBANGAN KOGNITIF. .sosial dan emosi.melalui permainan nyanyian.murid berpeluang untuk meningkatkan aspek kemahiran berbahasa mereka. Selain itu.Ini kerana. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam perkembangan bahasa.FIZIKAL.melakonkan semula.semasa bermain. 1)Kepentingan bermain bagi perkembangan kognitif.SOSIAL DAN EMOSI.mereka bentuk model dan kraf tangan.Melalui aktiviti seperti membuat ujikaji.Ini kerana murid akan menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan ciptaan baru mengikut daya kreativiti masing-masing tanpa mengikut keadaan asalnya.catur ataupun congkak.perkembangan seseorang kanak-kanak itu akan berkembang secara menyeluruh.Mereka juga dapat mengetahui pelbagai kemahiran baru.murid mampu untuk mengembangkan potensi mereka.fizikal.Kepentingan bermain bagi kanak-kanak dapat dikategorikan kepada kesannya kepada aspek perkembangan kognitif.

Main merupakan sesuatu yang diada-adakan.kanak-kanak belajar membesar ke arah kedewasaan.serta bagaimana untuk menerima kekalahan dan kemenangan dengan baik.justeru.Jadi.permainan seperti main masak-masak. Selain itu.mereka belajar untuk menghormati orang lain. Melalui permainan sosial.alam kanak-kanak merupakan tempoh persediaan untuk ke alam dewasa. yakin dan tidak malu untuk bersosial dengan orang lain.Mereka belajar berinteraksi dengan rakan.keperluan bertindak dalam situasi tertentu. Permainan seperti sosiodrama dan berlakon juga akan memberikan murid pemahaman akan peranan dan tindakan yang dijangkakan.namun ia seolah-olah benar-benar berlaku.2) Kepentingan bermain bagi perkembangan sosial dan emosi.mengambil giliran.berkongsi alatan serta melayan keperluan orang lain.Menurut teori instinct (naluri).akan dapat mengetahui cara untuk mengawal emosi mengikut keadaan.Mereka juga akan dapat mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berlainan pada situasi yang tertentu.Mereka membiasakan diri hidup dalam komuniti dan dapat memupuk semangat berani untuk menonjolkan diri. pelajar lain dan guru-guru secara positif dan menyemai sifat tolong menolong dan ambil berat kepada orang lain.doktor dan pondok-pondok menbina keupayaan mereka untuk menyesuaikan diri dalam sitiasi yang baru dan pelbagai. .

namun.Begitu juga dengan aktiviti berenang dan menyelam.pergerakan lokomotor dan non-lokomotor dapat dibina.kanak-kanak belajar meneroka dan menjelajahi alam sekitar sera tahu jenis permainan yang mereka kehendaki.kemahiran psikomotor.Kemahiran fizikal yang terlibat termasuklah berlari. Aktiviti taman sains seperti menyiran dan menanam pokok pula dapat meningkatkan keupayaan dan ketangkasan deria bau.3) Kepentingan bermain bagi perkembangan fizikal Melalui bermain.menendang dan mengayuh basikal.murid akan dapat membina kemahiran mengapungkan diri. Selain itu.perlu diberi perhatian bahawa kesihatan dan keselamatan tetap perkara utama.Aktiviti melukis.murid juga akan mendapat pengalaman baru dan belajar untuk meningkatkan teknik pergerakan mereka dalam permainan yang disertai.koordinasi mata-tangan serta kemahiran motor halus.kemahiran motor halus serta penerokaan lam semulajadi.mengawal pernafasan serta mengatasi perasaan takut dalam diri mereka.menampal dan mencantum dapat membina kemahiran manipulatif.membentuk.Melalui proses bermainlah.Murid juga akan dapat mencergaskan fizikal dan seterusnya.sudah tentu beroleh kecerdasan. .akan mendorong mereka untuk menonjolkan bakat yang terpendam.Ini bertepatan dengan teori manipulatif dan teori psikodinamik. Murid juga akan didedahkan dengan permainan dalaman(indoor game) dan permainan luaran(outdoor game) yang jika diberi tunjuk ajar yang sewajarnya.melompat.iaitu motor kasar dan motor haluskoordinasi mata dan tangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful