KULIAH 8

Biosfera
AG1133pplk0708/jurry08 1

BIOSFERA Biosfera ialah lapisan bumi yang dibina oleh segala benda hidup yang juga disebut sebagai ‘biotik’. dibina oleh interaksi atmosfera-lautan. (Bradshaw & Weaver 1992) AG1133pplk0708/jurry08 2 . (Simmons 1982) Biosfera ialah persekitaran organisma hidup. bumi dan persekitaranpermukaan bumi. Biosfera adalah permukaan bumi dan bahagian atmosfera yang paling bawah di mana organisma hidup.

terutama dari segi taburan. habitat. gangguan dan sebagainya. Biogeografi merupakan satu ilmu bagi memahami taburan tumbuhan tumbuhan dulu dan kini (Brown & Gibson 1983).BIOGEOGRAFI Kajian biosfera dalam bidang geografi lebih dikenali sebagai ‘BIOGEOGRAFI’ iaitu satu kajian yang mengkaji tentang hidupan di ruang bumi. AG1133pplk0708/jurry08 3 .

Asas Pengetahuan asas yang perlu ada bagi seseorang ahli biogeografi ialah prinsip asas botani. Pertalian antara manusia dengan biosfera. Subjek kajian biogeografi adalah merangkumi semua hidupan di bumi. implikasi dan sebab-sebab keadaan tersebut berlaku juga dikaji (Ismail 1989). manakala skop kajian utamanya adalah taburan tumbuhan. AG1133pplk0708/jurry08 4 . zoologi dan ekologi (Jamaluddin 1987). Dua proses utama dalam biogeografi adalah : 1. Pertalian antara benda hidup dan benda tidak hidup 2. Selain daripada itu.

Haiwan .Manusia AG1133pplk0708/jurry08 5 .ELEMEN BIOSFERA Segala hidupan (biotik) -Tumbuhan .

kitaran nutrien dan banyak lagi) antara proses umum yang terdapat dalam biosfera ialah adalah perpeluhan. transpirasi. AG1133pplk0708/jurry08 6 . kitaran tenaga. penguraian.PROSES DALAM BIOSFERA (Biasanya proses biosfera wujud dalam ekosistem yang disebut proses ekologi. Penjelasan mengenai proses biosfera boleh dilakukan dengan mudah apabila melihat kitaran makanan/rantaian makanan. pengangkutan.. adaptasi.. kematian. persaingan. kelahiran.

tenaga suria membekalkan (input tenaga) cahaya dan haba kepada tumbuhan. AG1133pplk0708/jurry08 7 . Apabila tumbuhan menyerap (penyerapan) haba dan cahaya. Semasa tumbuhan memproses makanan. Pada masa yang sama juga wap air dibebaskan ke atmosfera. tenaga haba (output tenaga) dilepaskan dan proses ini dipanggil transpirasi (Pembebasan tenaga haba ke atmosfera). maka tenaga haba bertukar (pemindahan tenaga) menjadi tenaga kinetik yang boleh mengangkut (proses pengangkutan) makanan (air dan nutrien) ke seluruh bahagian tumbuhan.Contoh ringkas: Dalam satu proses fotosintesis (tumbuhan).

Contoh satu kitaran ekosistem AG1133pplk0708/jurry08 8 .

Contoh aliran tenaga dalam satu rantaian makanan yang ringkas Radiasi solar/ Tenaga matahari Pembebasan tenaga Tumbuhan Herbivor Karnivor primer Karinivor sekunder Penguraian (Terurai) 9 AG1133pplk0708/jurry08 .

FENOMENA-FENOMENA/ ISU BERKAITAN BIOSFERA          Kepupusan spesies Kepupusan habitat Pola kepelbagaian spesies Taburan tumbuhan mengikut iklim Taksonomi tumbuhan Kepelbagaian spesies di satu-satu ruang Manusia sebagai pengganggu ekosistem Adaptasi tumbuhan dan haiwan Dan banyak lagi AG1133pplk0708/jurry08 10 .

perpeluhan.KESIMPULAN Umumnya. Elemen biosfera ialah tumbuhan. transpirasi. Kajian biosfera dalam bidang geografi ialah BIOGEOGRAFI. haiwan dan manusia. pemindahan tenaga. biosfera ialah lapisan bumi yang terdiri daripada benda hidup (biotik) di bumi. penyerapan. penguraian dan sebagainya. Manakala proses biasa yang terlibat dalam biosfera ialah pengangkutan makanan. AG1133pplk0708/jurry08 11 .