KULIAH 8

Biosfera
AG1133pplk0708/jurry08 1

(Simmons 1982) Biosfera ialah persekitaran organisma hidup. bumi dan persekitaranpermukaan bumi.BIOSFERA Biosfera ialah lapisan bumi yang dibina oleh segala benda hidup yang juga disebut sebagai ‘biotik’. dibina oleh interaksi atmosfera-lautan. (Bradshaw & Weaver 1992) AG1133pplk0708/jurry08 2 . Biosfera adalah permukaan bumi dan bahagian atmosfera yang paling bawah di mana organisma hidup.

AG1133pplk0708/jurry08 3 .BIOGEOGRAFI Kajian biosfera dalam bidang geografi lebih dikenali sebagai ‘BIOGEOGRAFI’ iaitu satu kajian yang mengkaji tentang hidupan di ruang bumi. gangguan dan sebagainya. terutama dari segi taburan. Biogeografi merupakan satu ilmu bagi memahami taburan tumbuhan tumbuhan dulu dan kini (Brown & Gibson 1983). habitat.

Subjek kajian biogeografi adalah merangkumi semua hidupan di bumi. Pertalian antara benda hidup dan benda tidak hidup 2. AG1133pplk0708/jurry08 4 . implikasi dan sebab-sebab keadaan tersebut berlaku juga dikaji (Ismail 1989). Selain daripada itu.Asas Pengetahuan asas yang perlu ada bagi seseorang ahli biogeografi ialah prinsip asas botani. zoologi dan ekologi (Jamaluddin 1987). manakala skop kajian utamanya adalah taburan tumbuhan. Dua proses utama dalam biogeografi adalah : 1. Pertalian antara manusia dengan biosfera.

Manusia AG1133pplk0708/jurry08 5 .ELEMEN BIOSFERA Segala hidupan (biotik) -Tumbuhan .Haiwan .

PROSES DALAM BIOSFERA (Biasanya proses biosfera wujud dalam ekosistem yang disebut proses ekologi. kitaran tenaga. pengangkutan. AG1133pplk0708/jurry08 6 . kitaran nutrien dan banyak lagi) antara proses umum yang terdapat dalam biosfera ialah adalah perpeluhan.. Penjelasan mengenai proses biosfera boleh dilakukan dengan mudah apabila melihat kitaran makanan/rantaian makanan. kematian. penguraian. kelahiran. persaingan.. transpirasi. adaptasi.

Apabila tumbuhan menyerap (penyerapan) haba dan cahaya.Contoh ringkas: Dalam satu proses fotosintesis (tumbuhan). AG1133pplk0708/jurry08 7 . Pada masa yang sama juga wap air dibebaskan ke atmosfera. tenaga haba (output tenaga) dilepaskan dan proses ini dipanggil transpirasi (Pembebasan tenaga haba ke atmosfera). maka tenaga haba bertukar (pemindahan tenaga) menjadi tenaga kinetik yang boleh mengangkut (proses pengangkutan) makanan (air dan nutrien) ke seluruh bahagian tumbuhan. Semasa tumbuhan memproses makanan. tenaga suria membekalkan (input tenaga) cahaya dan haba kepada tumbuhan.

Contoh satu kitaran ekosistem AG1133pplk0708/jurry08 8 .

Contoh aliran tenaga dalam satu rantaian makanan yang ringkas Radiasi solar/ Tenaga matahari Pembebasan tenaga Tumbuhan Herbivor Karnivor primer Karinivor sekunder Penguraian (Terurai) 9 AG1133pplk0708/jurry08 .

FENOMENA-FENOMENA/ ISU BERKAITAN BIOSFERA          Kepupusan spesies Kepupusan habitat Pola kepelbagaian spesies Taburan tumbuhan mengikut iklim Taksonomi tumbuhan Kepelbagaian spesies di satu-satu ruang Manusia sebagai pengganggu ekosistem Adaptasi tumbuhan dan haiwan Dan banyak lagi AG1133pplk0708/jurry08 10 .

Kajian biosfera dalam bidang geografi ialah BIOGEOGRAFI. Elemen biosfera ialah tumbuhan. Manakala proses biasa yang terlibat dalam biosfera ialah pengangkutan makanan. pemindahan tenaga. perpeluhan.KESIMPULAN Umumnya. penyerapan. transpirasi. biosfera ialah lapisan bumi yang terdiri daripada benda hidup (biotik) di bumi. penguraian dan sebagainya. haiwan dan manusia. AG1133pplk0708/jurry08 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful