KULIAH 8

Biosfera
AG1133pplk0708/jurry08 1

(Bradshaw & Weaver 1992) AG1133pplk0708/jurry08 2 . bumi dan persekitaranpermukaan bumi.BIOSFERA Biosfera ialah lapisan bumi yang dibina oleh segala benda hidup yang juga disebut sebagai ‘biotik’. Biosfera adalah permukaan bumi dan bahagian atmosfera yang paling bawah di mana organisma hidup. dibina oleh interaksi atmosfera-lautan. (Simmons 1982) Biosfera ialah persekitaran organisma hidup.

Biogeografi merupakan satu ilmu bagi memahami taburan tumbuhan tumbuhan dulu dan kini (Brown & Gibson 1983).BIOGEOGRAFI Kajian biosfera dalam bidang geografi lebih dikenali sebagai ‘BIOGEOGRAFI’ iaitu satu kajian yang mengkaji tentang hidupan di ruang bumi. AG1133pplk0708/jurry08 3 . gangguan dan sebagainya. habitat. terutama dari segi taburan.

Pertalian antara benda hidup dan benda tidak hidup 2. zoologi dan ekologi (Jamaluddin 1987). Dua proses utama dalam biogeografi adalah : 1. Subjek kajian biogeografi adalah merangkumi semua hidupan di bumi. AG1133pplk0708/jurry08 4 . Selain daripada itu. implikasi dan sebab-sebab keadaan tersebut berlaku juga dikaji (Ismail 1989). Pertalian antara manusia dengan biosfera. manakala skop kajian utamanya adalah taburan tumbuhan.Asas Pengetahuan asas yang perlu ada bagi seseorang ahli biogeografi ialah prinsip asas botani.

Manusia AG1133pplk0708/jurry08 5 .ELEMEN BIOSFERA Segala hidupan (biotik) -Tumbuhan .Haiwan .

persaingan.PROSES DALAM BIOSFERA (Biasanya proses biosfera wujud dalam ekosistem yang disebut proses ekologi. Penjelasan mengenai proses biosfera boleh dilakukan dengan mudah apabila melihat kitaran makanan/rantaian makanan. kelahiran.. kitaran nutrien dan banyak lagi) antara proses umum yang terdapat dalam biosfera ialah adalah perpeluhan.. penguraian. adaptasi. kitaran tenaga. pengangkutan. AG1133pplk0708/jurry08 6 . kematian. transpirasi.

tenaga haba (output tenaga) dilepaskan dan proses ini dipanggil transpirasi (Pembebasan tenaga haba ke atmosfera). maka tenaga haba bertukar (pemindahan tenaga) menjadi tenaga kinetik yang boleh mengangkut (proses pengangkutan) makanan (air dan nutrien) ke seluruh bahagian tumbuhan. tenaga suria membekalkan (input tenaga) cahaya dan haba kepada tumbuhan. Apabila tumbuhan menyerap (penyerapan) haba dan cahaya. Semasa tumbuhan memproses makanan. AG1133pplk0708/jurry08 7 .Contoh ringkas: Dalam satu proses fotosintesis (tumbuhan). Pada masa yang sama juga wap air dibebaskan ke atmosfera.

Contoh satu kitaran ekosistem AG1133pplk0708/jurry08 8 .

Contoh aliran tenaga dalam satu rantaian makanan yang ringkas Radiasi solar/ Tenaga matahari Pembebasan tenaga Tumbuhan Herbivor Karnivor primer Karinivor sekunder Penguraian (Terurai) 9 AG1133pplk0708/jurry08 .

FENOMENA-FENOMENA/ ISU BERKAITAN BIOSFERA          Kepupusan spesies Kepupusan habitat Pola kepelbagaian spesies Taburan tumbuhan mengikut iklim Taksonomi tumbuhan Kepelbagaian spesies di satu-satu ruang Manusia sebagai pengganggu ekosistem Adaptasi tumbuhan dan haiwan Dan banyak lagi AG1133pplk0708/jurry08 10 .

haiwan dan manusia. penyerapan. pemindahan tenaga. perpeluhan. penguraian dan sebagainya. transpirasi. Elemen biosfera ialah tumbuhan. Manakala proses biasa yang terlibat dalam biosfera ialah pengangkutan makanan.KESIMPULAN Umumnya. biosfera ialah lapisan bumi yang terdiri daripada benda hidup (biotik) di bumi. Kajian biosfera dalam bidang geografi ialah BIOGEOGRAFI. AG1133pplk0708/jurry08 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful