P. 1
Tokoh Dan Sumbangan

Tokoh Dan Sumbangan

|Views: 20|Likes:
Published by Manju Muruhan

More info:

Published by: Manju Muruhan on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

TOKOH TAMADUN ISLAM DAN SUMBANGANNYA KEOADA PERKEMBANGAN TAMADUN DUNIA.

PENGENALAN

Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Dengan

kelangsungan sesebuah tamadun itu, hasilnya, sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. Kewujudan hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku merubah cara pekembangannya. Hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negatif. Interaksi antara tamadun India dan China telah memberi kesan positif iaitu penyebaran agama Buddha disamping teknologi pengeluaran gula daripada tebu, astronomi dan kesusasteraan India dikembangkan di negara India. Sebaliknya, pengetahuan membuat kertas, bahan letupan dan penggunaan kompas dari tamadun China dapat dipelajari oleh tamadun India. Kesan negatif hasil interaksi tamadun ialah penduduk Kristian Eropah telah membunuh orang Yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9, ke-18 dan Perang Dunia Kedua disebabkan faktor agama, falsafah, ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun.

penduduk asal bangsa Melayu telah melalui tempoh yang panjang berinteraksi dengan dua tamadun yang dominan iaitu tamadun Cina dan India.Proses penyedutan unsur-unsur luar yang telah diasimilasi dan diadaptasikan dengan kebijaksanaan tempatan (local genius) telah menjadi pemangkin bagi sesebuah tamadun melangkah maju ke tahap yang lebih tinggi. Dalam konteks pembinaan negara Malaysia. .

ketua kaum Zatt yang merupakan pemberontak yang berasal dari India. walaupun daripada bangsa lain yang merupakan pihak yang bermusuh dengan kerajaan Abbasiyyah. Beliau juga dikenali juga sebagai Abu Jaafar kerana mempunyai anak lelaki yang bernama Jaafar. sama ada bidang agama. sastera. Salah seorang tokoh dalam tamadun Islam yang telah memberikan sumbangan besar kepada masyarakat umum ialah al-Khawarizmi. Beliau mempelajari ilmu matematik selama dua tahun dengan para sarjana di Baghdad yang ketika itu merupakan pusat ilmu yang terkenal semasa pemerintahan Kerajaan Islam Abbasiyyah. dan sebagainya. . seni. Aritmetik India pula dipelajarinya daripada Kankah. penduduknya bertutur dalam dua bahasa iaitu bahasa Turki dan bahasa Parsi. beliau menambah pengetahuannya tentang ilmu kejuruteraan daripada Leon. Beliau dilahirkan pada tahun 780 masehi di sebuah wilayah bernama Khawarizmi (kini dikenali sebagai Khiwa).SUMBANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM TERHADAP TAMADUN DUNIA 1) AL-KHAWARIZMI Tamadun Islam banyak memberikan sumbangan terhadap pembangunan masyarakat dan ilmu pengetahuan melalui tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang. seorang ilmuwan di negara Rom. Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. sains tulen. Al-Goritmi. Namanya juga kadangkala dieja oleh penulis Barat sebagai al-Karismi. Pendidikannya dalam ilmu matematik dipelajarinya di Baitul Hikmah yang terletak di Baghdad. Beliau juga tidak jemu menambah ilmunya. berhampiran Baghdad. Di wilayah itu. AlCharizmi dan sebagainya. Al-Chowarizmi. matematik. Keluarganya kemudian berpindah dari Khawarizmi ke sebuah kampung yang bernama Qutrubul. Datuk moyangnya berbangsa Turki dari Asia Tengah. Antaranya.

Al-Khawarizmi turut bertugas mengetuai dan mengawasi kerja penterjemahan buku-buku matematik dalam bahasa Yunani yang diperoleh daripada Kerajaan Bizantin. Sebelum angka ini diperkenalkan. Tamadun-tamadun terdahulu seperti Yunani. Dalam hal ini. Malah. termasuklah al-Khawarizmi. baginda juga sering ke Baitul Hikmah untuk menemui ilmuwan di sana. Malah.5.Kepakarannya dalam ilmu matematik diiktiraf oleh pemerintah Abbasiyyah iaitu Khalifah Harun Ar-Rashid yang melantiknya sebagai sebagai pakar matematik dan ahli akademi matematik di Baitul Hikmah. Beliau kemudian dilantik sebagai pengarah arkib buku di perpustakaan istana khalifah oleh Khalifah al-Maimun.2. Beliau turut mengemaskini sistem perpustakaan dengan menambah indeks buku-buku di perpustakaan tersebut.8 dan 9. pengganti Khalifah Harun arRashid yang mangkat. Khalifah al-Ma’mun dikatakan mencintai ilmu lebih daripada ayahnya. 1. Baginda sering mengadakan majlis ilmu di istananya untuk membolehkan ulama dan ilmuwan berdiskusi tentang ilmu. Di Baitul Hikmah. Mesir Kuno.6. Romawi. Idea dan Sumbangan al-Khawarizmi  Nombor Salah satu sumbangan terbesar al-Khwarizmi kepada tamadun dunia ialah memperkenalkan sistem nombor yang digunakan sehingga kini iaitu 0. Khalifah Harun Ar-Rashid menghantar ilmuwannya untuk mempelajari bahasa Yunani dan melakukan kerja menulis ilmu peninggalan tamadun Yunani di perpustakaan diraja Bizantin selama tiga tahun sebagai penebusan tawanan perang Bizantin yang kalah berperang dengan tentera Islam Abbasiyyah. Khalifah al-Ma’mun juga melantik al-Khwarizmi penasihat astronomi dan bertugas di balai cerap (observatori) yang didirikan oleh baginda di Baghdad. Babylon dan Parsi telah lama memiliki angka-angka tertentu yang membolehkan mereka melakukan pelbagai operasi pengiraan dan memungkinkan ilmu-ilmu matematik dan geometri .4.7.3. setiap bangsa di dunia boleh dikatakan mempunyai cara untuk membuat pengiraan melalui angka-angka mereka sendiri.

Sungguhpun demikian. kosinus dan sebagainya. De Numero Indorum. log. akan terbitkan nombor yang mencapai infiniti. Melalui penggunaan angka sifar.berkembang. Melalui khazanah ilmu yang dikembangkannya dalam salah sebuah bukunya. Pengenalan sistem angka yang sistematik oleh al-Khawarizmi bukan sahaja membolehkan operasi pengiraan matematik diperluaskan meliputi operasi kuasa. Kecuali angka 0. Malah. banyak masalah pengiraan dapat diselesaikan. ‘sifar’ yang diperkenalkan oleh al-Khawarizmi dipinjam oleh bahasa-bahasa Eropah dengan sebutaan ‘cifre’. ‘chiffre’ dan ‘zero’. Al-Khawarizmilah orang pertama yang memperkenalkan angka sifar (kosong) dalam ilmu matematik. Angka-angka ini kemudian dipinjam oleh orang Eropah dan digunakan secara meluas di dunia. nilai sifar dalam angka-angka yang digunakan oleh pelbagai tamadun tidak mempunyai simbol. Algeria dan Maghribi.٣.٤. masalah-masalah pengiraan yang dihadapi oleh . Angka-angka tersebut dinamakan sebagai angka Ghuburiyyah.٦. kerana angka-angka lain iaitu 1 hingga 9 merupakan bentuk angka yang digunakan oleh orang. beliau memperkenalkan penggunaan angka-angka yang digunakan oleh penduduk dunia sekarang iaitu nombor. Secara praktiknya.١ dan ٩ bagi merujuk angka 1 hingga 9 iaitu pengaruh angka India. malah membolehkan ilmu sains dan teknologi berkembang dengan lebih pesat. angka yang lain bukanlah ciptaannya.  Al-jabar (algebra) Al-Khawarizmi dikenali juga sebagai bapa al-jabar melalui sumbangan beliau dalam memperkenalkan jurusan aritmetik iaitu al-jabar.٧. nilai atau pemboleh ubah. Penduduk timur Arab umpamanya menggunakan angkaangka ٨.orang Arab yang mendiami utara Afrika seperti Tunisia.٥. Angka-angka tersebut menggunakan simbol-simbol tertentu yang mewakili nilai-nilai tertentu. Melalui kaedah penggunaan simbol yang mewakili nombor.٢. Al-Jabar secara ringkasnya merupakan satu bidang matematik yang dipanggil ilmu persamaan.

Idea untuk menghasilkan ilmu al-jabar ini muncul daripada perbincangan al-Khawarizmi dengan khalifah al-Maimun yang kehairanan kerana ilmu-ilmu matematik warisan pelbagai tamadun terdahulu agak rumit dan tidak dapat dimanfaatkan dalam urusan seharian seperti jual beli. istilah-istilah baharu tentang ilmu ini diperkenalkan dan digunakan sehingga kini iaitu pembolehubah (x). Al-Khwarizmi dianggap mencipta ilmu baharu yang belum pernah dicipta oleh pakarpakar matematik sebelum ini. Buku yang memperkenalkan kaedah aritmetik al-jabar Ini turut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan di universiti-universiti di Eropah sejak diterjemahkan mulai abad ke12 masehi hingga ke 16 masehi. Kitab itu juga terkandung bab-bab yang meliputi pelbagai topik iaitu:  Pengiraan darab. . ukur tanah dan pembahagian harta pusaka. Dalam kitab tersebut. campur tolak dan bahagi. al.  Persamaan. Oleh itu. Al-jabar mula diperkenalkannya melalui kitabnya yang berjudul Hisab al-Jabr wa alMuqabalah.Khawarizmi mengkaji dan akhirnya mencipta kaedah-kaedah baharu.  Kerja ukur  Permasalahan jual beli dan perniagaan  Pembahagian mata wang  Timbangan dan ukuran  Pengukuran satah yang rata  Keluasan bulatan dan segi tiga  Isi padu bentuk piramid dan kon  Wasiat dan pembahagian harta pusaka. Bentuk pengiraannya yang menggunakna simbol tertentu disebut juga sebagai algebra dalam ilmu matematik moden.masyarakat Islam dapat diatasi. pembolehubah kuasa dua (x²) dan pemalar (c).

garis. Sungguhpun penyelesaian masalah-masalah itu terkandung dalam al-Quran dan hadis. Kitab yang dimaksudkan ini ialah al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah.Al-Khawarizmi juga menghasilkan satu lagi buku yang berkaitan dengan al-jabar khusus untuk mengatasi masalah praktikal yang dihadapi oleh umat Islam. Bidang ini turut bergantung kepada ilmu al-jabar yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi.  Astronomi Al-Khawarizmi menghasilkan dua makalah tentang astronomi semasa bertugas di perpustakaan istana. Beliau juga menghasilkan satu lagi makalah tentang sejenis alat ukuran astronomi yang dipanggil sebagai astrolab. sudut. Makalah yang pertama ialah tentang alat daripada batu marmar yang dipanggil ‘ruhkamat’ yang digunakan untuk mengenal pasti waktu solat. mulai terbit matahari hingga tenggelam matahari. Bidang astronomi juga turut melibatkan pengiraan. permukaan dan pepejal dalam ruang manakala trigonometri pula berkaitan dengan pengiraan segi tiga. khususnya melibatkan pengiraan seperti pembahagian harta pusaka dan perniagaan. sukatan sisi dan sudutnya. al-Khawarizmi turut memberikan sumbangan dalam bidang yang lain seperti geometri dan trigonometri kerana kedua-dua bidang tersebut merupakan pecahan kepada bidang matematik yang melibatkan pengiraan.  Geometri dan Trigonometri Melalui penggunaan al-Jabar. Geometri berkaitan tentang ciri dan hubungan antara titik. Beliau telah turut menyentuh bidang tersebut dalam Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah. Alat pelayaran seperti kuadran yang digunakan untuk menyukat sudut dan altitud serta astrolab yang boleh digunakan . berdasarkan perubahan bayang-bayang sesuatu benda dalam bulatan. namun ilmu yang diperkenalkannya dapat membantu mengatasi masalah pengiraan yang lebih rumit dan kompleks yang tidak dihuraikan dalam kedua-dua sumber itu.

ar-Rub’u’l Ma’mur atau Suratu’ul-Asrd wa ma fi ha mina’l Mudun. Antaranya ialah menterjemah kitab astronomi India berjudul as-Sindhant dan diringkaskan Sind Hindu’s-Saghir. Tamadun dunia. India. trigonometri dan astronomi. Tokoh ini meninggal dunia pada tahun 850 masehi dengan meninggalkan legasinya kepada dunia. al-Khawarizmi terlebih dahulu menterjemahkan hasilhasil karya sarjana Greek dan India dalam bahasa Arab. Kitab ini dilengkapkan dengan carta-carta astronomi yang memerikan pergerakan bintang di langit. Kitab itu dihasilkannya semasa menjalankan tugas untuk mengetahui kedudukan bumi dan keluasannya. Beliau juga menterjemah kitab ilmu matematik India dalam bahasa Arab yang banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu matematik iaitu ‘al-Hisabu’l-Hindi. wal’l-Jibal wa’al-Jaza’ir wa’l Anhar. mengukur garis latitud dan longitud secara lebih tepat semasa bertugas di observatori di Baghdad.  Geografi Beliau juga berjaya menghasilkan tulisan tentang geografi yang dimuatkan juga segala ilmu yang diketahuinya daripada sarjana Yunani yang berjudul. ketinggian gunung dan kedalaman perigi juga turut melibatkan pengiraan al-Jabar.untuk mengukur waktu. Pada zaman itu. Mesir. Babylon dan Mesir kuno sudah merosot dan hanya meninggalkan warisan ilmunya yang hampir disiasiakan. Selain menulis kitab-kitab ilmu. Ilmu-ilmu tersebut digunakan secara meluas sehingga kini dan dimanfaatkan dalam kehidupan seharian serta menjana perkembangan ilmu sains dan teknologi. termasuklah tamadun Eropah . beliau ada menerangkan dan membuktikan pandangan sarjana Yunani iaitu Ptolemy tentang jarak antara negaranegara. Ketokohan dan sumbangan al-Khawarizmi khususnya dalam ilmu matematik cukup besar kerana ilmu yang diperkenalkannya mempengaruhi kemajuan bidang geometri. Parsi. Dalam kitab ini. ilmu-ilmu tamadun terdahulu seperti tamadun Yunani.

seperti halnya bandul yang digunakan untuk jam dinding. Ibn Yunus telah berjaya memperoleh hasil penyelidikan yang banyak hasil daripada kegiatan beliau di pusat penyelidikan yang beliau dirikan di Kaherah. Antara sumbangan yang lain beliau termasuklah mencipta berbagai-bagai kaedah penting dalam mengira kepantasan waktu. Hasil-hasil ini telah beliau gunakan untuk tujuan dan kajian perbandingan semasa bergiat dalam bidang berkenaan. beliaulah yang mereka cipta batu jam. Yunus. Dalam bidang pergerakan bulan dan matahari. Begitulah kehidupan dan sumbangan Ibnu Yunus yang merupakan satu lagi bintang kesarjanaan ilmu pada zaman kebangkitan Islam dalam bidang ilmu. . Datuk beliau.Antara hasil karya beliau dapat kita tatapi pada hari ini termasuklah al-Ziji al-Kabir. Cuma apa yang berbeza ialah beliau hidup dan bergiat di Kaherah. Begitu juga dengan bapa beliau. Malahan . dan meninggal pada tahun 399H/1009M. kota ilmu pada waktu itu./358M.yang maju kemudiannya banyak terhutang budi dengan sumbangan dan idea yang diberikan oleh al-Khawarizmi. Abdul-A’la ialah seorang ulama’. Beliau telah memperkenalkan satu penemuan yang baru iaitu berupa bandul (ayunan) yang digunakan untuk mengetahui detik-detik waktu dalam meneropong benda-benda angkasa. 2) Ibnu Yunus (ilmu Astronomi) Nama penuh beliau ialah Abu al-Hassan Ali ibn Abdur-Rahman ibn Ahmad ibn Yunus ibn Abdul A’la al-sadafi. Kaedah-kaedah beliau ini telah banyak menjelaskan persoalan-persoalan tentang pergerakan cakerawala. tidak seperti orang lain. Ibnu Yunus lahir pada tahun 348H. yang rata-rata tertumpu ke Baghdad.

Ibnu al-Nafis menasihatkan supaya pembedahan perbandingan dibuat dengan melakukannya ke atas binatang. Wabak ini merebak selama enam bulan dan akhirnya ia berjaya dikawal oleh Ibnu al-Nafis. seorang Arab berketurunan Quraisy. beliau telah membina sebuah hospital. . Moga tokoh ini boleh menjadi sumber inspirasi buat generasi akan datang untuk menjadi yang lebik baik dari yang dulu. langkah seperti ini boleh membantu kita memahami dengan lebih mendalam tentang tubuh manusia dan fungsi semua organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Dalam bidang pembedahan. Menurut beliau. Hasil ciptaan beliau telah menjadi sumber rujukan utama buat ahli astronomi sekarang. Dengan kejayaan ini Ibnu al-Nafis telah digelar alMisri oleh penduduk di negara Mesir. beliau sangat berminat dengan pembedahan jantung dan kerongkong. Selain itu. Ibnu Nafis telah memberikan sumbangan besar dalam bidang perubatan. secara khususnya Ibnu al-Nafis mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang pembedahan. kerana kerana beliau telah percaya pada wujudnya pertalian yang rapat antara pernafasan dan denyutan jantung.Beliau telah dilahirkan di pinggir Bandar Damsyik pada tahun 607H(1210M). Penemuan sistem peredaran darah kecil juga telah membuatkan Ibnu al-Nafis terkenal sebagai tokoh sarjana islam yang terkenal. beliau juga bersama doktor-doktor Mesir yang lain melancarkan kempen memerangi wabak yang tidak mengenal mangsa sama ada kanak-kanak mahupun kaum dewasa. Sebelum beliau meninggal dunia. Bagi memajukan lagi bidang pembedahan ini.Ibnu Yunus merupakan seorang Pakar Astronomi yang terulung di zaman itu. Malahan beliau telah memberi impak yang besar dalam bidang astronomi untuk lebih maju terkedepan. 3) Ibnu Nafis (ilmu Perubatan) Nama penuh Ibnu al-Nafis ialah ‘Ala’uddin abu al-Hasan ali ibn abi al-Hazam alQrasyi.

farmasi. Beliau juga menjelaskan keadaan. 4) Al-Mas’udi (ilmu Geografi) Abu al – Hassan 'Ali b. Dalam bidang Ilmu Pelayaran. perairan laut mati. Beliau dilahirkan di kota Baghdad Iraq pada akhir abad ke – 9M.Semasa umur beliau mencecah lingkungan 74 tahun.Beliau menerangkan kepada ahli pelaut yang mengatakan setiap laut . 'Ali al – Mas'udi atau Abu Hassan 'Ali b. Pertama kali beliau menyebut tentang kincir air di Sijistan yang menjadi penemuan baru bagi orang Islam. perpustakaan. 'Abdullah al – Mas'udi. ruang menunggu. Menggabungkan geografi dengan disiplin sejarah untuk menjadikannya lebih menarik iaitu membuat gambaran tentang gempa bumi. Beliau juga menyokong Teori Determinisme Alam Sekitar dengan menganggap bahawa faktor persekitaran iaitu iklim yang dipengaruhi oleh planet mempunyai pengaruh yang rapat dengan sikap manusia. Berdasarkan buku yang berjudul al – Mas'udi and His World. beliau telah ditugaskan oleh Sultan Qalawun untuk membina sebuah hospital baru di Kaherah. Beliau dapat menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan pelaut dan ahli pelayaran yang keliru tentang nama-nama sungai yang mereka lalui semasa pelayaran dijalankan. Beliau menyelia pembinaan ini menurut keperluan perubatan berkenaan bahagian-bahagian hospital tersebut. Husayn b. Hospital itu telah dirasmikan oleh Sultan Qalawun dan dinamakannya dengan ‘al-Mansuri’. lokasi serta aktiviti perdagangan bagi masyarakat dan pedagang di India setelah beliau tiba pada tahun 303H. Selain itu juga. wad. dan tajuk-tajuk geologi yang lain. Pada tahun 345H / 956M beliau beliau berusia 20 tahun Beliau memberikan sumbangan yang banyak dalam Ilmu Geografi. al – Hasyn b. beliau membuat catatan penting terhadap peristiwa pelayaran dan pada masa yang sama memberi sumbangan yang amat besar dalam ilmu pelayaran Islam. dan bilik khas untuk doktor. beliau memperkalkan konsep teaching hospital. beliau dilahirkan pada tahun 283H / 895M.

Al-Athar al-Baqiah berkaitan kesan-kesan . Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah menyebabkan beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru segala ilmu. Beliau juga berpendapat bahawa jarak antara benua Eropah dan China adalah setengah linkungan bumi. Tetapi semasa berada di India. Hasil sil kajian yang beliau lakukan bahawa laut Kaspia tidak bersambung dengan laut Hitam. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India. Dalam sepanjang hidupnya Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) diBirun. Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmood al-Ghaznawi. Beliau berjaya menyelesaikan kekeliruan yang dihadapi oleh pelaut Arab tentang dua laluan laut dari Eropah ke Sepanyol iaitu Britain dan Ireland melalui lautan Atlantik dan dari Rusia melalui Laut Hitam. Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial. Gurunya yang terawal ialah Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik dan alam. dengan penjelasannya bahawa lautan merupakan satu kumpulan air besar yang bersambung antara satu sama lain. Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang ulama. Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul "Chronology of Ancient Nation". Dardeneller dan laut Mediterranean. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi alJawahir yakni mengenai batu-batu permata. Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India. ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. 5) AL-BIRUNI Al Biruni atau nama asalnya Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni.itu berasingan. Sepanyol.

Dalam masa yang sama. Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli falsafah itu sendiri. tentang ubat-ubatan. Karya ini dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048M. Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya secara empirikal. Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam. Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga bahasa-bahasa Ibrani dan Syria.lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi al-Tibb. Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta peradaban manusia. Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan. Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan. . Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang berjudul Kitabul Asar al baqiya 'Anil Quran al Khaliya.

.Bhd. Tamadun Dunia. Selangor : McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Nooraini Sulaiman.html. Selangor Darul Ehsan : Federal Publications Sdn. (2007).blogspot. Raymond Dugoh. Al-KHAWARIZMI: SUMBANGAN IDEA DAN PEMIKIRANNYA TERHADAP TAMADUN DUNIA diperolehi pada (17 March 2012) daripada http://nobatas.tripod.html. Tamadun Islam dan Tamadun Asia.com/2011/06/al-khawarizmi-sumbangan-idea-dan.RUJUKAN Sazelin Arif. Bhd. TOKOH-TOKOH SAINTIS ISLAM AL-KHAWARIZMI & SUMBANGAN diperolehi pada (17 March 2012) daripada http://tokohislam2u. Ahmad Ridzwan mohd Noor. (2000).com/id3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->