Pada hari ini, murid-murid kelas 4 Cemerlang telah pergi melawat ke Zoo Taiping.

Murid-murid 4 C telah melihat empat jenis binatang dalam zoo. Apakah binatang yang murid-murid 4 C telah lihat? Murid-murid 4 C perlu menjawab soalan di bawah untuk mendapat jawapannya! SOALAN:
1. Puan Lee menggunakan 450 g tepung untuk membuat sebiji kek dan 520 g tepung untuk membuat ban. Berapakah jisim tepung dalam g, yang digunakan oleh Puan Lee ?

8400 g

6400 g

2. Zamri berjisim 47.3 kg. Zainal adalah lebih berat daripada Zamri. Beza jisim antara mereka berdua ialah 3.5 kg. Cari jisim, dalam kg, Zainal.

50.8 kg 33.8 kg 105.4 kg
3. Puan Liza membeli 6 kotak susu tepung. Setiap kotak susu tepung berjisim 1 kg 400 g. Berapakah jumlah jisim, dalam g susu tepung yang dibelinya ?

7g 970 g
MULA

zoo