P. 1
sesiumumemk-111021124221-phpapp01

sesiumumemk-111021124221-phpapp01

|Views: 1|Likes:
Published by Ab Halim Sigit

More info:

Published by: Ab Halim Sigit on Sep 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

“Peneraju Pendidikan Negara”

Elemen Merentas Kurikulum dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kursus Penyebaran KSSR Tahun 2 2011

1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA
 Bahasa  Kemahiran Belajar

 Pendidikan Alam

Sekitar  Nilai Murni  Sains dan Teknologi  Patriotisme  Kemahiran Berfikir  Kepimpinan

Cara Belajar  Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial  Pencegahan Rasuah  Kajian Masa Depan  Pendidikan Pengguna  Keselamatan Jalanraya

2

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?
Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:
1. 2. 3.

Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang  berfikiran kreatif, kritis dan inovatif  mempunyai ciri dan sikap keusahawanan  serta dapat menguasai kemahiran TMK

3

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?
 Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined Mind Respectful Mind Synthesizing Mind Ethical Mind Creating Mind

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara New Basics Skills  Multiliteracy  Creativity  Communication  IT  Teamwork  Lifelong learning  Adaptation and change  Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Professional task • Risk taking • Continuous improvement

4

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)
 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.  “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir)  Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan  Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran

5

 Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?  Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. 6 .  EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.

EMK: ELEMEN TAMBAHAN Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 7 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI Apakah Kreativiti? 8 .

2007).  Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).Kreativiti?  Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan /mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah. adaptasi) dari sedia ada. 9 9 . cabaran. Inovasi?  Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi. soalan atau tugasan” (QCA.

Matlamat Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat. bangsa. negara dan agama. 10 .

 Menguasai kemahiran dalam proses kreatif.  Menyelesaikan masalah. 11 .  Menghasilkan idea kreatif dan inovatif.OBJEKTIF  Supaya murid:  Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.  Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif.  Menguasai kemahiran komunikasi.

sekolah rendah.KREATIVITI DAN INOVASI Strategi P&P Mata pelajaran berteraskan kreativiti Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum          Penekanan kurikulum  Pendekatan penerapan (infusion)  Objektif pembelajaran Pra sekolah. menengah   Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran Hidup-Komponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK   Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan Kajian masa depan PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA 12 .

Inkuiri Penemuan 2. Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti metakognisi Pemerhatian Analisis 2. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Konstruktivisme 13 . 2. 4. Tindakan 3.Bagaimana membangunkan kreativiti? 1. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Kajian Masa Depan 5. metakognisi 4. Perkembangan Penilaian metakognisi Model P&P Kreatif 1. 5. Persediaan metakognisi Amalan berterusan Pelaksanaan 3. Imaginasi Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan 1.

5. 4. 8. 2. 6.Aktiviti 1. 7. 3. Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan Contoh Aktiviti 14 .

Indikator Pemikiran Kreatif banyak idea LANCAR boleh menghasil idea baharu ASLI Indikator LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS menghurai idea dengan terperinci dan sistematik 15 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KEUSAHAWANAN 16 .

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI INOVASI PERKEMBANGANE KONOMI 17 17 .

Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan 18 18 .MATLAMAT Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

• • 19 19 . Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.OBJEKTIF • • • Mengamalkan sikap keusahawanan. Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan. Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan.

FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: EK1 .Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli EK4 .Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan EK3 .Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan EK5 .Mengamalkan sikap keusahawanan EK2 .Nilai moral dan etika keusahawanan 20 20 .

3. Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian Pendekatan Pengaplikasian 21 21 .PENDEKATAN Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan 1. 2.

PENYEBATIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P PENUTUP 22 22 .

PENGINTEGRASIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Integrasi di manamana langkah pengajaran/ perkembangan P&P PENUTUP 23 23 .

PENGAPLIKASIAN RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR ELEMEN KEUSAHAWANAN PENUTUP Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P 24 24 .

3 1.1 1.5 1.2 1.1.7 Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan 25 25 .4 1.6 1.

10 Berorientasikan pencapaian 1.11 Berdaya tahan 1.9 Berkeupayaan memimpin 1.1.14 Boleh membina jaringan sosial 26 26 .8 Kesanggupan belajar daripada kesilapan 1.13Tabah 1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi 1.

4 memilih idea baik dari banyak idea.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif. 2.9 langkah utama: 2. 2. 27 27 .3 menghasilkan idea dari pemerhatian.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan. 2. 2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi).

28 28 . 2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit.9 meneruskan peningkatan kualiti idea. 2. 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran.6 menilai idea secara kritis dalam konteks.2.

3 Memantau projek. 29 29 .Melibatkan proses-proses:3. 3. 3. 3.2 Melaksana projek mengikut langkahlangkah yang telah disediakan.4 Menilai pelaksanaan projek.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti.

TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama. 4.4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula 30 30 . 4.

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik: •Prinsip Tanggungjawab Sosial •Prinsip Keadilan •Prinsip Hak Manusia •Prinsip Autonomi •Prinsip Ketelusan 31 31 .

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAJUK: AKTIVITI: TEMA: TAJUK: MASA: MENGGAMBAR KOLAJ ALAM BENDA KAD HARI LAHIR 60 MINIT 32 32 .

4 dan 5) .warna .1.4) .1 Persepsi Estetika:  Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan- bahan yang ditunjukkan oleh guru. 2. (EK.kualiti (EK.rupa .menarik perhatian (EK.harga (EK – 1.STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 3 & 5) 33 .2)  Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti: .bentuk .

2 Aplikasi Seni:  Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK. 1. 2.3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsurunsur komersial (EK.1.STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan.3 Ekspresi Kreatif • Murid memilih dan memanipulasi (EK.3 & 4). 34 .

STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1. laman web atau blog. 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan. 35 . 2.

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 36 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 37 .

menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh. mendapatkan semula. menyimpan. berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.Apa itu Elemen TMK?  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. 38 . Matlamat  Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. memproses. menghantar. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

Menggunakan TMK untuk mencari. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. memproses dan menggunakan maklumat.Objektif         Pada akhir persekolahan di peringkat rendah. murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. 39 . mengumpul. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut:  Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan.Fokus TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. 40 .  Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). EduwebTV dan Google Earth). perkakasan input dan output).  Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet. CD-ROMPortal E-bahan.

CDROM atau bahan muat turun daripada Internet.Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum) .   Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.Belajar Dengan dan Melalui TMK  Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi. laporan bergambar dan poster digital. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio. 41 41 .

 Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1. Tahun 2 dan Tahun 3. 42 .

grafik dan audio •Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet •Mencari maklumat •Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau.Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I Tahun 3 Tahun 1 Literasi TMK •Pengenalan Perkakasan Komputer •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip •Menyisip imej •Membuka fail •Menyimpan fail •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. Keselamatan komputer dan data Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data. Teknologi Hijau. kerjasama 43 . •Merakam suara •Melakar dan melukis secara digital •Mencetak dokumen Internet •Mencari imej Nilai Peraturan makmal. bertanggung jawab Tahun 2 Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Literasi TMK •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip dalam lajur dan baris •Menyisip imej ke dalam jadual •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks. Bertoleransi.

Mod Penggunaan TMK Dalam P&P 1. Guru dan murid 2. Guru sahaja 3. Murid sahaja 44 .

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui:  Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian  Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian  Menjana idea baru dengan menggunakan TMK  Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK  Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK  Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK 45 45 .

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum 46 .

3. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. 3. Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong.1.1. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga. EMK: 1. Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga.2. 47 .1. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga.Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran: Objektif Pembelajaran: Aktiviti P&P: Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12. 2. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. 2.1.4 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama. 12.. 12.1.3 dan 12. 1. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi: Perisan Tidy Up.

ENT Kreativiti & Inovasi dan/atau Dokumen Standard Mata pelajaran + Keusahawanan = dan/atau Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.Rumusan EMK . TMK 48 .

Sekian Terima kasih www.my/bpk 49 .moe.gov.

Analisis Persamaan-perbezaan. fenomena. susun maklumat ikut kriteria. situasi disekeliling. tumpu kpd objek. kumpulkan. kenalpasti objek. dapatn makna. kenalpasti ciri. guna kaedah atau prosedur.FASA PERSEDIAAN Pemerhatian Gunakan deria. imbas kembali idea. asingkan. kaji kesan baik-buruk. kendalikan alat. pantau dan nilai 50 . situasi. cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat Metakognisi: rancang. gunakan alat. kesan sebab.

Sintesis Idea Buat kesimpulan. keburukan/kelemahan. buat keputusan ttg sintesis akhir. cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan. buat fefleksi berterusan Metakognisi: rancang.FASA IMAGINASI Penjanaan Idea Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak). pantau dan nilai 51 . itlakan. hasilkan komunikasi yang unik. bina tajuk. hasilkan idea bermakna. cari hubungkait. maklumat cukup?Maklumat tambahan?. bincang kebaikan/kelebihan. gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.

buat pilihan bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh perasaan. beri penerangan rasional idea. ubahsuai idea. beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. pantau dan nilai 52 . kbaikan/kburukan berdasarkan bukti. Metakognisi: rancang.nyatakan kekuatan/kelemahan. Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea.FASA PERKEMBANGAN Penambah baikan Tokok tambah idea.

FASA TINDAKAN Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan khusus. pantau dan nilai 53 . kesilapan dan kelemahan. susun idea.hasikan idea x sama dgan org lain Peka dengan sekeliling. praktikkan proses kreatif unt hasilakan idea baharu secara berterusan Amalan berterusan Metakognisi: rancang. buat pemerhatian untuk kenalpasti masalah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->